Ga naar inhoud

pc te traag, blokkeert regelmatig, shredder probleem....


magy

Aanbevolen berichten

Goeiedag,

mijn Acer laptop, loopt stug, traag, blokkeert (zeker bij facebook farmville2) bij windows live mail (die ik kwijt raakte, al mijn mails weg, herinstalleerde, oude mails vond ik hier en daar op pc, het is een warboel geworden.... klik ik op eender welk programma of dossier, foto ed, krijg ik steeds ' windows installer shredder....!!! ' ik raak uit niks nog wijs! Bitfender betaalde antivirus, blokkeert nog meer mijn pc, heb die uitgeschakeld, werk met betaalde malware, hijack this, logje doe ik hierbij.... vanavond deed ik nog schijfopruiming, ik wis dagelijks browse....ed. virussen worden niet gevonden...elke dag zit ik te klungelen om mijn pc in orde te krijgen, niks helpt! Morgen heb ik een nieuwe, deze moet ook nog gebruikt worden door mijn kleindochter!

AUB kunnen jullie me helpen ? Danke

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 0:07:17, on 31/10/2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\Annette\Downloads\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer provided by Yahoo!

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll (file missing)

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll (file missing)

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [DriverFinder] C:\Program Files (x86)\DriverFinder\DriverFinder.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O16 - DPF: {55A2C0CD-3DE8-4264-9637-A0B40B05714E} (Mail Migration) - https://col0-sec.mail.live.com/mail/MailMigrationCabFileHolder.aspx?n=1391844922

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - (no file)

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\mailcomm.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011 (AppHostSvc) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: DSUDiskOptimizer - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Disk Speedup\DSUDefragSrv64.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (file missing)

O23 - Service: @gpapi.dll,-112 (gpsvc) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30003 (W3SVC) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001 (WAS) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

Link naar reactie
Delen op andere sites

@ magy,

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goeiemorgen, hier het log, danke

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Annette at 2013-10-31 09:46:33

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 534 GB (90%) free of 595 GB

Total RAM: 3563 MB (5% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:46:53, on 31/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Annette.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Sign In

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Sign In

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer provided by Yahoo!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = <local>

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll (file missing)

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll (file missing)

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] C:\Users\Annette\Downloads\HijackThis.exe /startupscan

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com

O16 - DPF: {55A2C0CD-3DE8-4264-9637-A0B40B05714E} (Mail Migration) - https://col0-sec.mail.live.com/mail/MailMigrationCabFileHolder.aspx?n=1391844922

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: DSUDiskOptimizer - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Disk Speedup\DSUDefragSrv64.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 8907 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

"C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 4175888

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-1386319861-1302959995-1071697896203059299321294401801445889412-1628234331-227551346

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k apphost

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe" --system-level-mutex="Local\{B904A927-FE6B-48fd-8C83-6B807BED1F9C}" --enable-wmi-window

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe"

C:\Windows\System32\snmp.exe

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k iissvcs

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 1116

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

atieclxx

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683}

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="3968.0.907544971\577777004" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,19 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x9648 --gpu-driver-vendor="ATI Technologies Inc." --gpu-driver-version=8.834.1.2000 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 m29stable:r6 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_35/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3968.1.528728098\2014770214" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="3968.3.344074588\553546418" --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 m29stable:r6 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_35/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3968.4.1441238017\1699413153" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 m29stable:r6 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_35/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3968.5.534141946\815593621" /prefetch:673131151

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe7_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe7 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 m29stable:r6 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_35/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3968.6.958093043\2142920676" /prefetch:673131151

"C:\Users\Annette\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\HP Photo Creations Communicator.job

C:\Windows\tasks\User_Feed_Synchronization-{9E805787-3C48-4BD8-ADA3-6FEB0FCF77AF}.job

C:\Windows\tasks\{CCE4AD2A-D863-4356-B0E9-398B4C69AD25}.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170}]

Hotspot Shield Class

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2013-05-08 77424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Power Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2011-05-10 1831528]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 1356240]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-10-02 20472992]

"HijackThis startup scan"=C:\Users\Annette\Downloads\HijackThis.exe [2013-10-10 218112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BackupManagerTray]

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2012-01-05 296984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DriverFinder]

C:\Program Files (x86)\DriverFinder\DriverFinder.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EgisTecPMMUpdate]

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe [2010-09-18 407920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EgisUpdate]

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe [2010-09-18 201584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2011-03-31 1092688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MouseDriver]

C:\Windows\system32\TiltWheelMouse.exe [2012-12-19 241152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\StartCCC]

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2011-04-25 336384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SuiteTray]

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2010-09-28 340336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2013-09-09 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SynTPEnh]

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-01-13 2538280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-10-28 49208]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2013-05-08 41056]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\Windows\system32\webcheck.dll [2013-10-21 243200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoToolbarCustomize"=0

"NoBandCustomize"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoToolbarCustomize"=0

"NoBandCustomize"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-31 09:46:40 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-31 09:46:33 ----D---- C:\rsit

2013-10-29 18:38:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2013-10-29 18:38:19 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-10-22 09:13:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-22 09:13:29 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-22 09:13:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-22 09:13:28 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-22 09:13:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2013-10-22 09:13:26 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-22 09:13:26 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2013-10-22 09:13:26 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-22 09:13:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-22 09:13:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-22 09:13:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-22 09:13:25 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-22 09:13:24 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-22 09:13:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-22 09:13:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-22 09:13:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-22 09:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-22 09:13:22 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-21 13:19:40 ----A---- C:\Windows\system32\IEUDINIT.EXE

2013-10-21 13:13:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-10-21 13:13:01 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsIntl.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\wextract.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\msls31.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\jsIntl.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\iexpress.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\icardie.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\elshyph.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2013-10-21 13:12:55 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2013-10-21 13:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2013-10-21 13:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2013-10-21 13:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-21 13:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\imgutil.dll

2013-10-21 13:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-10-21 13:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2013-10-21 13:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2013-10-21 13:12:54 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2013-10-21 00:08:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\GUM5D7C.tmp

2013-10-21 00:08:38 ----A---- C:\Program Files (x86)\GUT5D7D.tmp

2013-10-20 20:03:42 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN

2013-10-20 19:59:47 ----A---- C:\ProgramData\ntuser.dat

2013-10-20 18:54:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\VS Revo Group

2013-10-19 22:13:27 ----D---- C:\Windows\nl

2013-10-19 22:11:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fssfltr.sys

2013-10-19 22:05:35 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft SkyDrive

2013-10-16 21:12:07 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-10-16 21:10:55 ----D---- C:\Windows\OEMTemp

2013-10-16 16:39:31 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2013-10-16 16:26:07 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-10-13 21:05:36 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Adobe

2013-10-12 09:15:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-12 09:15:58 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-12 09:09:33 ----D---- C:\ProgramData\BackupManager

2013-10-12 09:08:29 ----D---- C:\ProgramData\OEM

2013-10-12 01:48:29 ----D---- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-10-12 01:47:16 ----D---- C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP

2013-10-12 00:26:35 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\QuickScan

2013-10-11 18:27:59 ----D---- C:\Program Files\Reference Assemblies

2013-10-11 18:27:59 ----D---- C:\Program Files\MSBuild

2013-10-11 18:27:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies

2013-10-11 18:27:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSBuild

2013-10-11 18:27:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\XPSViewer

2013-10-11 18:27:57 ----D---- C:\Windows\ehome

2013-10-11 18:10:01 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\DriverFinder

2013-10-09 02:04:53 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-09 01:59:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 01:59:36 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 01:59:33 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 01:59:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 01:59:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 01:59:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 01:59:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 01:59:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 01:59:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 01:59:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 01:59:28 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 01:59:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 01:59:28 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 01:59:27 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 01:59:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 01:59:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 01:59:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 01:59:25 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 01:59:23 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 01:59:22 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 01:59:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 01:59:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 01:59:20 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 01:59:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 01:59:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 01:59:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 01:59:18 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 01:59:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 01:59:17 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 01:59:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 01:59:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 01:59:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 01:59:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 01:59:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 01:59:07 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 01:59:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 01:59:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 01:59:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 01:59:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-09 01:59:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 01:59:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 01:59:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 00:03:48 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Windows Live Writer

2013-10-07 22:37:38 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyExtension.dll

2013-10-07 22:37:38 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyControl.exe

2013-10-07 22:37:38 ----A---- C:\Windows\system32\RdpGroupPolicyExtension.dll

2013-10-07 22:37:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys

2013-10-07 22:37:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys

2013-10-07 22:37:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys

2013-10-07 22:37:35 ----A---- C:\Windows\system32\wksprtPS.dll

2013-10-07 22:37:35 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbGDCoInstaller.dll

2013-10-07 22:37:35 ----A---- C:\Windows\system32\tsgqec.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wksprtPS.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tsgqec.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rdpendp_winip.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstsc.exe

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MsRdpWebAccess.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\aaclient.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\system32\wksprt.exe

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\system32\rdpudd.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\system32\rdpendp_winip.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\system32\MsRdpWebAccess.dll

2013-10-07 22:37:34 ----A---- C:\Windows\system32\aaclient.dll

2013-10-07 22:37:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstscax.dll

2013-10-07 22:37:33 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

2013-10-07 22:37:33 ----A---- C:\Windows\system32\mstsc.exe

2013-10-07 22:37:32 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll

2013-10-05 11:40:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-31 09:46:40 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-31 09:46:14 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-31 09:38:42 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-31 09:22:37 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-31 09:21:32 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-31 09:21:32 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-31 09:21:32 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-31 09:18:53 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-31 09:18:52 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-31 09:16:11 ----D---- C:\Windows

2013-10-31 04:18:18 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Skype

2013-10-31 00:37:13 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-31 00:37:11 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-29 18:44:52 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-29 18:38:36 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-29 18:38:32 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-23 17:06:08 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-23 17:06:08 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-23 17:06:08 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-21 13:21:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-10-21 13:21:26 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-21 13:21:22 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-10-21 13:21:22 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-10-21 13:21:19 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-10-21 13:21:18 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-10-21 13:21:18 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-10-21 13:19:15 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-10-21 00:08:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-10-21 00:08:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-20 20:03:02 ----D---- C:\Program Files\Bitdefender

2013-10-20 20:00:51 ----D---- C:\ProgramData

2013-10-20 20:00:18 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-20 19:57:24 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Bitdefender

2013-10-20 19:11:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Acer GameZone

2013-10-20 18:35:07 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc

2013-10-19 23:05:39 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-19 22:56:57 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-19 22:11:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Live

2013-10-19 22:11:20 ----DC---- C:\Windows\system32\DRVSTORE

2013-10-19 22:06:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft SkyDrive

2013-10-18 16:49:50 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-18 15:58:19 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-18 15:57:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar

2013-10-18 15:57:29 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-10-18 15:57:24 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-10-18 15:57:24 ----D---- C:\Windows\ShellNew

2013-10-18 15:57:10 ----D---- C:\Windows\registration

2013-10-18 15:35:53 ----D---- C:\Program Files\Windows Sidebar

2013-10-18 15:35:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\inetsrv

2013-10-18 15:35:51 ----D---- C:\Windows\system32\inetsrv

2013-10-16 21:10:55 ----D---- C:\OEM

2013-10-16 20:42:55 ----D---- C:\inetpub

2013-10-16 16:27:15 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-16 14:13:37 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-12 23:54:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-10-12 14:20:09 ----RD---- C:\Users

2013-10-12 01:18:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\JL2005B

2013-10-11 18:27:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2013-10-11 18:27:54 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-10-09 02:29:36 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-09 02:29:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-09 02:26:43 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-09 02:08:28 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-09 02:05:33 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-09 01:57:54 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-09 00:57:07 ----D---- C:\Windows\Downloaded Program Files

2013-10-09 00:57:07 ----D---- C:\Program Files\DVD Maker

2013-10-09 00:57:06 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

2013-10-09 00:01:28 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Fighters

2013-10-09 00:00:43 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Easeware

2013-10-09 00:00:02 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Canneverbe Limited

2013-10-08 23:59:25 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\ArcSoft

2013-10-08 23:58:50 ----SD---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-08 23:50:57 ----D---- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\CyberLink

2013-10-08 17:08:52 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\nl-NL

2013-10-08 17:08:51 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-08 16:54:40 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2013-10-08 16:24:29 ----D---- C:\DOLBY PCEE4

2013-10-08 16:15:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-08 16:08:28 ----D---- C:\MATS

2013-10-08 16:08:01 ----D---- C:\Qoobox

2013-10-08 15:59:43 ----RD---- C:\Backup

2013-10-08 15:52:51 ----D---- C:\Downloads

2013-10-08 15:52:02 ----AD---- C:\book

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2011-05-20 22912]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2011-05-20 20328]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2011-05-20 62584]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-04-25 9257472]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-04-25 300544]

R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2010-11-17 115216]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2011-03-17 4726336]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2011-01-25 77424]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-12-14 24176]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2011-03-10 18432]

R3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\Windows\System32\Drivers\RootMdm.sys [2009-07-14 11264]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\drivers\serscan.sys [2009-07-14 12288]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-01-13 1412144]

R3 t_mouse.sys;HID-compliand device; C:\Windows\system32\DRIVERS\t_mouse.sys [2012-12-19 6144]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2011-03-10 17408]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2010-12-15 47232]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ssadadb.sys [2011-05-13 36328]

S3 AVFSFilter;AVFSFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys []

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]

S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2013-02-05 57840]

S3 HPMo4DE3;Mouse Suite Driver_4DE3 (WDF Version); C:\Windows\system32\DRIVERS\HPMo4DE3.sys [2011-03-09 25088]

S3 HPub4DE3;USB Mouse Low Filter Driver_4DE3 (WDF Version); C:\Windows\System32\Drivers\HPub4DE3.sys [2011-04-12 18432]

S3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-12-01 250984]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2011-05-13 157672]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2011-05-13 16872]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2011-05-13 177640]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2011-05-13 146920]

S3 taphss;Anchorfree HSS Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\taphss.sys [2012-03-26 37888]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-05-10 51712]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040]

S3 WSDScan;Ondersteuning voor WSD-scan via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDScan.sys [2009-07-14 25088]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-04-25 204288]

R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2011-03-31 352848]

R2 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2010-09-28 172912]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2011-05-10 872552]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2011-01-18 39528]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2012-04-05 255376]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2012-12-14 398184]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-12-14 682344]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-08-12 23808]

R2 SNMP;@%SystemRoot%\system32\snmp.exe,-3; C:\Windows\System32\snmp.exe [2010-11-21 49664]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2013-09-12 5071712]

R2 W3SVC;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30003; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-08-12 366600]

R3 WAS;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2012-07-08 104912]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2012-07-08 123856]

S2 DSUDiskOptimizer;DSUDiskOptimizer; C:\Program Files (x86)\Disk Speedup\DSUDefragSrv64.exe []

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-21 257416]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe []

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2013-02-05 1512448]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2013-10-21 111616]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2012-07-08 51648]

S4 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-08-17 136176]

S4 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-08-17 136176]

S4 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-09-09 194032]

S4 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-01-05 256536]

S4 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-01-03 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
 C:\Windows\tasks\{CCE4AD2A-D863-4356-B0E9-398B4C69AD25}.job;f
 C:\Program Files (x86)\DriverFinder;fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DriverFinder];r64
 C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP;f
 C:\Users\Annette\AppData\Roaming\DriverFinder;fs
 C:\Qoobox;fs
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Reset Hosts
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag, het is me gelukt, danke, hier log :

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 26-October-2013

Tool run by Annette on do 31/10/2013 at 14:20:29,96.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Annette\Downloads\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== System Restore Info ======================

31/10/2013 14:23:24 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\ALDI Foto Service deleted successfully

C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\PROGRA~2\VS Revo Group deleted successfully

C:\PROGRA~2\COMMON~1\Apple deleted successfully

C:\PROGRA~2\COMMON~1\BOONTY Shared deleted successfully

C:\Program Files\Bitdefender deleted successfully

C:\ProgramData\Systweak deleted successfully

C:\Users\Annette\AppData\Roaming\ArcSoft deleted successfully

C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Canneverbe Limited deleted successfully

C:\Users\Annette\AppData\Roaming\CyberLink deleted successfully

C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Easeware deleted successfully

C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Fighters deleted successfully

C:\Users\Annette\AppData\Roaming\QuickScan deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\VirtualStore deleted successfully

C:\Users\Gebruiker2\AppData\Local\VirtualStore deleted successfully

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DriverFinder]

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files (x86)\DriverFinder not found

C:\Users\Annette\AppData\Roaming\DriverFinder deleted

"C:\Windows\tasks\{CCE4AD2A-D863-4356-B0E9-398B4C69AD25}.job" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCall.dll" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla.dll" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla2.dll" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla21.dll" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla31.exe" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla32.dll" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla33.dll" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla34.dll" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla36.dll" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla36.exe" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseData.ini" deleted

"C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP" deleted

"C:\Qoobox" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp ====

2013-10-30 23:45:25 FE447D1CD38CECAC2331FA932078D9A0 271360 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\SmiProvider.dll

2013-10-30 23:45:25 FC00A05639494779002682A9B965EF9C 471040 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\WimProvider.dll

2013-10-30 23:45:25 E7CAED467F80B29F4E63BA493614DBB1 127488 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\OSProvider.dll

2013-10-30 23:45:25 8D3855B133E21143E8B4BFADB9FB14A3 302080 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\UnattendProvider.dll

2013-10-30 23:45:25 7B38D7916A7CD058C16A0A6CA5077901 271360 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\wdscore.dll

2013-10-30 23:45:25 739968678548BA15F6B9372E8760C012 444416 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\TransmogProvider.dll

2013-10-30 23:45:24 BBB9E4FA2561F6A6E5CCF25DA069AC1B 313344 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\IntlProvider.dll

2013-10-30 23:45:24 45FF4FA5CA5432BFCCDED4433FE2A85B 216576 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\MsiProvider.dll

2013-10-30 23:45:23 FC2DB5842190C6E78A40CD7DA483B27C 435712 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\DmiProvider.dll

2013-10-30 23:45:23 F2B0771A7CD27F20689E0AB787B7EB7C 289792 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\DismCore.dll

2013-10-30 23:45:23 C9D74156913061BE6C51D8FC3ACF8E93 53760 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\FolderProvider.dll

2013-10-30 23:45:23 9A821D8D62F4C60232B856E98CBA7E4F 96768 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\DismHost.exe

2013-10-30 23:45:23 8CA117CB9338C0351236939717CB7084 186368 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\DismProv.dll

2013-10-30 23:45:23 6A4BD682396F29FD7DF5AB389509B950 183296 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\CompatProvider.dll

2013-10-30 23:45:23 5488E381238FF19687FDD7AB2F44CFCC 111616 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\DismCorePS.dll

2013-10-30 23:45:22 EFCB002ABC3529D71B61E6FB6434566C 762368 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\CbsProvider.dll

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-10-22 08:13:32 05111F56685DD07CA91CDC05155675A3 2724864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-10-22 08:13:29 38ADF42FDF2C89D75FC59F9D1B1D43B7 43008 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-10-22 08:13:28 5076143C4D4111474949AA53229E2099 440832 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-10-22 08:13:26 B16E3FCA8EB4850FAEFBFBA8C38B47B9 553472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll

2013-10-22 08:13:25 A131CD813F85A66E361EB41E061A6555 2166272 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-10-22 08:13:25 621CFCCE1B9EF2F4A68BB674FD3C2D32 1143296 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-10-22 08:13:25 3CD5FD886A56E32F21DB42914C90E70F 4240384 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-10-22 08:13:23 0E8FA3FF8C3D54A4F17F93DF17355C69 11223552 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-10-22 08:13:23 05E2945D30A91806E9535C330FE5A3D6 17142272 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-10-22 08:13:22 501F96262258D0694CC1288F79774328 1818112 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-10-21 12:13:01 62F75EFDD3030D93098EF3259361CAD6 194048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\elshyph.dll

2013-10-21 12:12:55 FC790DCE2929CBDCE9F407310C27A645 13312 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe

2013-10-21 12:12:55 F9A8027AA6EB219140D02AA70918DC19 86016 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-10-21 12:12:55 F862CD08F1AD4EE39BD506853F3C6103 16284 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieuinit.inf

2013-10-21 12:12:55 EA2A99704252B9903CD49A6C72FF3EBD 127488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\occache.dll

2013-10-21 12:12:55 E0C14929C713C104B9F0502B37DD3291 36352 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\imgutil.dll

2013-10-21 12:12:55 DE53BA201E71194F3C12795C8F2AF6FC 151552 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iexpress.exe

2013-10-21 12:12:55 D91B1B488320EBA925B61864E655FEE1 69632 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-10-21 12:12:55 D4589A3246497F13CF3A901D9B117974 112128 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-10-21 12:12:55 D16A209803E172DC9525FA531907D124 233472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-10-21 12:12:55 C5D6486F5DAB925F39D705B9D344D6BB 74240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-10-21 12:12:55 C17139EAF939964142C7A1AEEE02DC81 616104 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dat

2013-10-21 12:12:55 BF816BA40B8B0BD2661D03DBDC2A6531 32768 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-10-21 12:12:55 BDD960102B1300BC71048173E9AC0F09 69120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\icardie.dll

2013-10-21 12:12:55 B9BFD6CE08BA3F9AB7BA3D19622824D6 164864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll

2013-10-21 12:12:55 B09788ADC692426556F040E2BAAB8655 116736 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll

2013-10-21 12:12:55 AFC94138F0C322E829D682F42E293B69 139264 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wextract.exe

2013-10-21 12:12:55 A6B18B9D53C5E23949E1F4E121B15E02 337408 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\html.iec

2013-10-21 12:12:55 A4F4C20155D786567559411F83BA45A6 1050112 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-10-21 12:12:55 A36A43EF8CB9828D114017CAD0CF7E09 523776 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-10-21 12:12:55 95BF8B99B7AB20A8D936A8567996EF67 34816 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-10-21 12:12:55 93FA28B410CA4C0EC9FE1B77FA7B57DF 644608 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsIntl.dll

2013-10-21 12:12:55 9366A6C77A8D75359514652C871A7B56 48640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmler.dll

2013-10-21 12:12:55 93368A8366024FBB0CC1DD315D1BEB38 610304 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-10-21 12:12:55 86561459F49DDBDB78D9D9F40427CB30 56832 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\pngfilt.dll

2013-10-21 12:12:55 8193D3EA9E927AA435CF1BE62BE7FF1E 61952 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-10-21 12:12:55 7A2D384A9B072FE4E86341A01880AD08 51200 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-10-21 12:12:55 6BB8AA7DA2224A031FA1EFF640F2BB56 703488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll

2013-10-21 12:12:55 614B67ACBD69B47356D0597F7895F244 1926144 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2013-10-21 12:12:55 5D16B6841466388A9882D1D3D24AA2B0 244736 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll

2013-10-21 12:12:55 5B25E0D4812A410A2D18009F9AC8C5B3 208384 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll

2013-10-21 12:12:55 5A8515CD86BBC254740E53F4034CF3FF 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll

2013-10-21 12:12:55 4C431AB130B0B628C6AAAA299C411E9F 238784 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll

2013-10-21 12:12:55 496EE2A520A99F46BC6DD6568667EA22 367104 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll

2013-10-21 12:12:55 414A2FA7DC9F20A32B3BD471CD134D15 111616 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll

2013-10-21 12:12:55 3C1E7083D54B1FD327DD977A20CADD24 24576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll

2013-10-21 12:12:55 2FE534AC99FE081D9A6950C0C8032751 182272 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll

2013-10-21 12:12:55 23F431B6B5EA3F55B3A54DD6E9113654 43008 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll

2013-10-21 12:12:55 119674190D3B7C7E36588DF62476AB04 12800 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe

2013-10-21 12:12:55 0D4830CF099506B8C0D695D1DF6A7AF4 62464 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx

2013-10-21 12:12:55 0943FCD7FD49CB96A4AC805460D6F58D 454656 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2013-10-21 12:12:55 05A340A47D4C7C8D5F2AF602C1819D42 83456 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-10-22 08:13:32 617E41B674D756C144EDE6E3576ABBB0 2724864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-10-22 08:13:29 0995B474D8C171274BAA92FB13E2F6B8 53760 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-10-22 08:13:28 3A13B6E2816C9420413D98536FD7A3AA 574976 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-10-22 08:13:26 B438CF7A9D1423E2D3D97F5E82964B3E 708608 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9diag.dll

2013-10-22 08:13:26 8FCF632F842A51CE6DFA9AEB014BC103 2763776 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-10-22 08:13:26 3360606B2E2EA43B9C857AA9F214C087 23213568 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-10-22 08:13:25 FAE1AE800DB1402FF77D166FC0C9A901 5765120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-10-22 08:13:24 4F520B55C003CE4C7821C20E589379FD 1395200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-10-22 08:13:22 9E44B1BBD2636D5C15EF982D2A8C2797 2332160 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-10-22 08:13:22 39AF9F833A49308C6850A05323FDE5A2 12997632 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-10-21 12:19:40 59B392ED3DF5EF3ED7239E074BC25DBF 28352 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\IEUDINIT.EXE

2013-10-21 12:13:01 DEA9489907EB8F4BC3AF90CD301CF018 940032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-10-21 12:12:55 FAE1D8229CC963D59FE2AB48323F55B8 626176 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-10-21 12:12:55 F862CD08F1AD4EE39BD506853F3C6103 16284 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieuinit.inf

2013-10-21 12:12:55 F42D44908500DAD1C38DE6B820D80555 143872 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wextract.exe

2013-10-21 12:12:55 E27A9FE32FFCC1BCFC5BD29324E6F0A4 30208 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\licmgr10.dll

2013-10-21 12:12:55 D9F7F40DDD5732FC88434329917D4C7B 296960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dxtrans.dll

2013-10-21 12:12:55 CEDC4D9CD76A328C094E104ABAFF5617 48640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmler.dll

2013-10-21 12:12:55 CE1B85833483E1D2E8F780C66F1B9AC8 235520 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\url.dll

2013-10-21 12:12:55 C9D153B324A6EE7512C2B08C2A4A1D5C 1993728 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2013-10-21 12:12:55 C17139EAF939964142C7A1AEEE02DC81 616104 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieapfltr.dat

2013-10-21 12:12:55 B2F436D19A6513345E9F556CE962B84D 195584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msrating.dll

2013-10-21 12:12:55 B27E118D9DD914F3D8CA9D6502354655 52224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeedsbs.dll

2013-10-21 12:12:55 B1F15F083CE3A9663BB1B91FF9E78D65 167424 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iexpress.exe

2013-10-21 12:12:55 B0CC5D4BE376FFD2D1BABE158882B7B5 101376 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inseng.dll

2013-10-21 12:12:55 AE19F70DFDC4038F7476523921EDC0CC 81408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\icardie.dll

2013-10-21 12:12:55 A7D2D4AEA0B9294A9767180EBBD90412 147968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\occache.dll

2013-10-21 12:12:55 96E3A25D541FD07D8FF33D06368DFDAF 413696 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\html.iec

2013-10-21 12:12:55 82838B5FEDF57C74BF3227B5C8AF8131 62464 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\pngfilt.dll

2013-10-21 12:12:55 7871E35AC5640F4296B5C497CCAAA2AF 66048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-10-21 12:12:55 6C704C21CCE485475BF9EA722F50A8BA 453120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dxtmsft.dll

2013-10-21 12:12:55 6BD4079F6EC3B875674C9E988AA24CDF 33792 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-10-21 12:12:55 6886E3F01425562C23467DA967B643FE 235008 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\elshyph.dll

2013-10-21 12:12:55 5A54A8740765E4E8E4B524A196F8D77D 77312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tdc.ocx

2013-10-21 12:12:55 55980D4B74F967B16B338893678F87FE 243200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\webcheck.dll

2013-10-21 12:12:55 4F51BFB5DF7249D1CFC37010895E609C 139264 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2013-10-21 12:12:55 4E6DF88667E67249CB0AB3A48E1BC13B 105984 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-10-21 12:12:55 48B25EF9472D08B96B02B36A48300266 942592 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsIntl.dll

2013-10-21 12:12:55 439A00B0F73BD7B6C1C08F4A760BEC07 131072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\IEAdvpack.dll

2013-10-21 12:12:55 418BED8C46E60ECD929CAEA147ADC928 13312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeedssync.exe

2013-10-21 12:12:55 3F995BCF3E9CD3578E9CF5113F542FC7 817664 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieapfltr.dll

2013-10-21 12:12:55 39E39E0033F4F21D5461F7F452044EBA 218624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-10-21 12:12:55 378D9576F56BE76A1BBB6DCEFBA2C52A 1227776 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmlmedia.dll

2013-10-21 12:12:55 2C7FAA0079B2E8C32CB9CA384874C24B 263360 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iedkcs32.dll

2013-10-21 12:12:55 24505B86E4C3D1AD304246B72605F8B4 90112 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\SetIEInstalledDate.exe

2013-10-21 12:12:55 2219D9FA157A3107F0B815A398C3C0D8 84992 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmled.dll

2013-10-21 12:12:55 1DD757BFB4DB59B5E48E204F636F6777 247808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msls31.dll

2013-10-21 12:12:55 0FDAE6A6209BC4BFCA1CF5A04DCEE988 548352 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\vbscript.dll

2013-10-21 12:12:55 087D092D1DEB03D37B7E90CDFFB562B7 40448 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-10-21 12:12:54 FA6EB29D61BC1F421D2C7C34584EE799 774144 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-10-21 12:12:54 EC4455EEB36577D79D4D7653ECF306B5 111616 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwcollector.exe

2013-10-21 12:12:54 E1593B9C098F079DCED37016DC9DF685 48640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwproxystub.dll

2013-10-21 12:12:54 D8FD05BE9CBE9E78EB24E72178E5F5C4 83968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MshtmlDac.dll

2013-10-21 12:12:54 D66289A41D9931DE7CDF470949C9BC24 48128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\imgutil.dll

2013-10-21 12:12:54 C2CB1454F0D6BFDF584395A41C223BDF 4096 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwcollectorres.dll

2013-10-21 12:12:54 74C966FA44BA6F2AF804E8AF17E92960 135680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iepeers.dll

2013-10-21 12:12:54 04A142A260FA5D72B490960668C42AE1 13824 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshta.exe

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-10-19 21:11:20 B3EB502D2C3F47C47415F85387DFAEF1 57840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\fssfltr.sys

2013-10-09 00:59:31 E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8 785624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 00:59:30 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 00:59:30 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7 185344 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 00:59:29 856E76B3641746ABBC2946BED1372098 32896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 00:59:29 597C3699384E53CC59587ED50CCE5CA2 76800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 00:59:28 1A4F75E63C9FB84B85DFFC6B63FD5404 140800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 00:59:27 40AF23633D197905F03AB5628C558C51 1903552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 00:59:27 314C17917AC8523EC77A710215012A65 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-10-09 00:59:09 88612F1CE3BF42256913BF6E61C70D52 983488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 00:59:02 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbport.sys

2013-10-09 00:59:02 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbccgp.sys

2013-10-09 00:59:02 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbd.sys

2013-10-09 00:59:02 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 00:59:01 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 00:59:01 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 00:59:01 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbhub.sys

2013-10-07 21:37:36 AD64450A4ABE076F5CB34CC08EEACB07 30208 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\TsUsbGD.sys

2013-10-07 21:37:36 313F68E1A3E6345A4F47A36B07062F34 19456 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\rdpvideominiport.sys

2013-10-07 21:37:36 17C6B51CBCCDED95B3CC14E22791F85E 57856 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\TsUsbFlt.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-10-14 15:47:28 4ABEC74329ABFA9D6817F34442C187E3 314 ---ha-w- C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9E805787-3C48-4BD8-ADA3-6FEB0FCF77AF}.job

2013-10-09 00:57:54 75A7C86103A8138AF0772F6E75FD0637 2976 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{46508B71-4C48-446A-9075-77300524830B}

2013-10-09 00:06:28 7BD8F5BD5CC45BF4103847FD24C64BB4 3142 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{3911F3F8-7EC4-4E52-9638-F71ABC8C602A}

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-31 08:46:40 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-10-12 00:48:29 -------- d-----w- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-10-11 17:27:59 -------- d-----w- C:\Program Files\Reference Assemblies

2013-10-11 17:27:59 -------- d-----w- C:\Program Files\MSBuild

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-10-20 23:08:38 38533120 ----a-w- C:\PROGRA~2\GUT5D7D.tmp

2013-10-20 23:08:38 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\GUM5D7C.tmp

2013-10-16 20:12:07 -------- d--h--w- C:\PROGRA~2\InstallShield Installation Information

2013-10-16 15:39:31 -------- d-----r- C:\PROGRA~2\Skype

2013-10-11 17:27:59 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Reference Assemblies

2013-10-11 17:27:59 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\MSBuild

2013-10-05 10:40:13 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Windows Media Player

======= C: =====

====== C:\Users\Annette\AppData\Roaming ======

2013-10-18 15:49:57 -------- dc----w- C:\Users\Annette\AppData\Local\MigWiz

2013-10-11 17:27:54 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-10-11 17:27:54 -------- d-----w- C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-10-08 23:03:48 -------- d-----w- C:\Users\Annette\AppData\Roaming\Windows Live Writer

====== C:\Users\Annette ======

2013-10-31 08:45:24 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-29 17:35:31 ABE269F2659855182DEAE0179644E219 13834424 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\mseinstall.exe

2013-10-23 16:13:19 AFD6CD919F15194174F168095915BB80 47182848 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\IE10-Windows6.1-x64-nl-nl (3).exe

2013-10-21 12:08:47 D04607E43B7A2C6CFD69977C9AFBA18A 1301184 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\IE11-Windows6.1.exe

2013-10-21 12:07:43 0F19A8FC36066BF63B4BCEB72256CE8A 859648 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\IE10-Windows6.1-nl-nl.exe

2013-10-20 23:09:04 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome

2013-10-20 18:57:44 8E5C75A7BEAF0982F9C8835536533B3B 225605 ----a-w- C:\ProgramData\1382295218.bdinstall.bin

2013-10-20 18:23:35 48ADE298218559C919F41C343575253B 254912 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\DriverFinder_Setup.exe

2013-10-20 18:21:47 8BBE63DF6DF1B042E8EFA88E3B358FC8 347304 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\MicrosoftFixit.Search.FISC.38305721771283263.13.3.Run.exe

2013-10-20 18:18:54 8BBE63DF6DF1B042E8EFA88E3B358FC8 347304 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\MicrosoftFixit.WinFileFolder.FISC.38305721771283263.13.2.Run.exe

2013-10-20 17:53:46 1C84E048B8E6311F552085CE74151F2F 2617176 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\revosetup1.93.exe

2013-10-19 21:15:21 65E883A96EDF562ECFF656701038068E 32532128 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\SkypeSetupFull.exe

2013-10-19 21:11:23 -------- d-----r- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live

2013-10-19 21:06:01 -------- d-----r- C:\Users\Annette\SkyDrive

2013-10-19 21:05:35 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft SkyDrive

2013-10-19 21:01:15 344B5C8ABC20DFE2AD0AAF65624CE8DA 1243120 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\wlsetup-web (3).exe

2013-10-19 20:49:26 C191C746CD975CE2DD5F8B5E009F8385 1528184 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\GenuineCheck (1).exe

2013-10-19 20:49:07 C191C746CD975CE2DD5F8B5E009F8385 1528184 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\GenuineCheck.exe

2013-10-19 20:48:10 344B5C8ABC20DFE2AD0AAF65624CE8DA 1243120 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\wlsetup-web (2).exe

2013-10-19 18:40:54 -------- d-----w- C:\Users\Annette\recuva.mail

2013-10-19 18:10:05 EAEB99695CC7D3439CAF0796D6D0537D 3844296 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\rcsetup148 (1).exe

2013-10-19 18:09:58 EAEB99695CC7D3439CAF0796D6D0537D 3844296 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\rcsetup148.exe

2013-10-16 15:39:31 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype

2013-10-16 15:26:07 -------- d-----w- C:\ProgramData\Skype

2013-10-12 11:27:15 F2635B16A9A9F43697D53FEBFA0515F5 11173 ----a-w- C:\Users\Annette\3A6122CD-00000007.eml

2013-10-12 08:09:33 -------- d-----w- C:\ProgramData\BackupManager

2013-10-12 08:08:29 -------- d-----w- C:\ProgramData\OEM

2013-10-12 00:41:48 5796272E27E9942B84AD3746C1238CE7 433999 ----a-w- C:\ProgramData\1381536600.bdinstall.bin

2013-10-12 00:30:18 B1BDD00B84539C5616B76C965BA8E11F 59392 ----a-w- C:\Users\Annette\mfc90esp.dll.21022.08.Microsoft_VC90_MFCLOC_x64.RTM

2013-10-12 00:29:47 CFDFB365D8F581E80292124EEB97854F 1859 ----a-w- C:\Users\Annette\manifest.21022.08.Microsoft_VC90_CRT_x64.RTM

2013-10-11 17:27:54 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData

2013-10-09 01:04:53 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-08 23:49:56 -------- d-----r- C:\Users\Annette\Searches

2013-10-04 14:45:31 C3689B3B346046D620D7BAA91BDEB3B1 6283 ----a-w- C:\Users\Annette\69525F90-00000291.eml

2013-10-04 14:43:50 246607DD97FDA64300769075079CA6AC 34823 ----a-w- C:\Users\Annette\50BD7CB6-00000ED6.eml

2013-10-04 14:36:50 5DB0841C2B3E09C6CC4FF564DCDE6844 4159 ----a-w- C:\Users\Annette\4AE13D6C-00000290.eml

====== C: exe-files ==

2013-10-31 08:46:42 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Annette.exe

2013-10-31 08:45:24 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-31 03:21:29 7297CDE1D95E40C06B5354D1D7236993 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\$I5PWSMM.exe

2013-10-30 23:45:23 9A821D8D62F4C60232B856E98CBA7E4F 96768 ----a-w- C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\6B49E63B-71E1-43D1-8959-ECE1BED65E05\DismHost.exe

2013-10-29 17:35:31 ABE269F2659855182DEAE0179644E219 13834424 ----a-w- C:\Users\Annette\Downloads\mseinstall.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"HijackThis startup scan"="C:\Users\Annette\Downloads\HijackThis.exe /startupscan"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe /qn /x{voidguid}"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe /qn /x{voidguid}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HP Software Update"="C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"HijackThis startup scan"="C:\Users\Annette\Downloads\HijackThis.exe /startupscan"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"Adobe Reader Speed Launcher"="\"C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Reader 9.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

"Adobe ARM"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [21/10/2013 00:08]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [17/08/2013 09:26]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [17/08/2013 09:26]

C:\Windows\tasks\HP Photo Creations Communicator.job --a------ C:\ProgramData\HP Photo Creations\Communicator.exe [25/07/2011 10:11]

C:\Windows\tasks\User_Feed_Synchronization-{9E805787-3C48-4BD8-ADA3-6FEB0FCF77AF}.job --ah----- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe [21/10/2013 13:12]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\0" [c:\program files\internet explorer\iexplore.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\4900" [wscript.exe C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\launchie.vbs //B]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe-online actualiseringsprogramma" [C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\DealPly" [C:\Users\Annette\AppData\Roaming\DealPly\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\HP Photo Creations Communicator" [C:\ProgramData\HP Photo Creations\Communicator.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\SidebarExecute" [C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\User_Feed_Synchronization-{9E805787-3C48-4BD8-ADA3-6FEB0FCF77AF}" [C:\Windows\system32\msfeedssync.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{017A9151-145E-43A2-8ABB-AE4F3D6939F8}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{0352FC9C-B09C-40DF-A5BC-45546DD2213D}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{0AEF0A4B-3D24-4E17-B9E3-2418E6348495}" [C:\Users\Annette\AppData\Local\Temp\ICReinstall\cnet2_Camera-(Suyin driver)_Acer CrystalEye webcam_5_8_31_500-WHQL_zip.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{25522B3D-0CA4-4079-8E3D-5E57AA23D61C}" [C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\Silverlight.Configuration.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{29A35859-D746-4772-9002-7A64FE168F07}" [C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{2F13D330-3858-4892-A0AB-164EE01DED62}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{3FB5C8E6-4A0B-484C-AE3C-2C8F81BB71C9}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{46508B71-4C48-446A-9075-77300524830B}" [C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{46C15CD0-A575-4ED0-8B8F-485E5FE14E69}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{55AA0115-D027-48B0-B55D-603D5A0A046F}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{5B5D20DF-742C-4AC4-BF44-7CA08C8B5C1B}" [C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mesh\WLSync.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{5C9780A3-31A7-4370-9831-E35770CB87B3}" [C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\POWERPNT.EXE]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{5D778861-05B5-4210-A51F-808558259187}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{6A28C5DA-CAF0-4DC3-B16A-DF5D29C9A544}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{739B7204-758D-4430-8FC4-58B2E325AEBC}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{73FBD61F-025F-45A7-9482-DF89DA63D60F}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{75576EC0-4205-446A-8B77-7547A28A044F}" [C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{822FE15D-7593-4497-A909-4DE07987A9E7}" [C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriter.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{8AAFA6EF-1CB8-43AD-8501-7626061669A8}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{93E86BFA-A475-4FC4-AF81-63ADFF07889C}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{996F2DC3-9B28-4B04-A075-A881401305D7}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{AB93B256-8966-4CE5-A5A5-5A4B348DEFD0}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{C8BE56B9-92A0-46AD-AEA2-FEFABFB07BEA}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{D47E0188-A6E6-4343-878B-2124D1D95364}" [C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OIS.EXE]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{D91462EB-EDBC-4EC9-9A3A-3EBA01B54A11}" [C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Crystal Eye Webcam\WebCam.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{E02F8B39-1A88-43DA-9ED2-A1C434E4F790}" [C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\Uninstall.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{F6FAB740-3A3A-4BA5-8A29-835408A52506}" [C:\Program Files (x86)\HP\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Chrome Look ======================

Google Docs - Annette - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Annette - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

Chrome In-App Payments service - Annette - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Google Docs - Gast - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Gast - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Gast - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Gast - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Gmail - Gast - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AA58ED58-01DD-4D91-8333-CF10577473F7} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AA58ED58-01DD-4D91-8333-CF10577473F7} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1806382238-112727725-3549878023-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

==== EOF on do 31/10/2013 at 14:30:34,49 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
C:\Windows\Sysnative\Tasks\{46508B71-4C48-446A-9075-77300524830B};fs
 C:\Windows\Sysnative\Tasks\{3911F3F8-7EC4-4E52-9638-F71ABC8C602A};fs
 C:\Users\Annette\Downloads\DriverFinder_Setup.exe;f
 C:\Users\Annette\Downloads\GenuineCheck (1).exe;f
 C:\Users\Annette\Downloads\wlsetup-web (3).exe;f
 C:\Users\Annette\Downloads\wlsetup-web (2).exe;f
 C:\Users\Annette\Downloads\rcsetup148 (1).exe;f
 C:\Users\Annette\AppData\Roaming\DealPly;fs
 C:\Windows\SysNative\tasks\DealPly;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.