Ga naar inhoud

Herstart


Leonard

Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by m.steenhouwer at 2013-11-03 11:47:36

Microsoft Windows 7 Starter Service Pack 1

System drive C: has 184 GB (84%) free of 218 GB

Total RAM: 1012 MB (15% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:48:19, on 3/11/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\m.steenhouwer\Downloads\RSIT (1).exe

C:\Program Files\trend micro\m.steenhouwer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.belfius.be

O15 - Trusted Zone: *.dexia.be

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Raw Socket Service (RS_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe

--

End of file - 5393 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Acer Registration - Data Sending task.job

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-21 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-21 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"=C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AndroidManager]

C:\Program Files\Acer\Android Manager\AML.exe [2011-05-10 508992]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EgisTecPMMUpdate]

C:\Program Files\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe [2010-09-18 407920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EgisUpdate]

C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe [2010-09-18 201584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-01-11 173592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IAStorIcon]

C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2010-11-06 283160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-01-11 141848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iPatchData]

C:\Program Files\Acer\Updater\iUpdate.exe [2011-05-10 492096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iSyncData]

C:\Program Files\Acer\Android Manager\iSync.exe [2011-05-10 408128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe [2011-03-14 1081424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-01-11 150552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Power Management]

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2011-02-23 715368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [2011-02-11 10025576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SuiteTray]

C:\Program Files\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2010-09-28 340336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SynTPEnh]

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2010-10-08 1934632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Acer VCM.lnk]

C:\PROGRA~1\Acer\ACERVC~1\AcerVCM.exe [2010-10-05 704104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2010-10-24 218112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-03 11:47:38 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-03 11:47:36 ----D---- C:\rsit

2013-10-21 10:31:04 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-10-21 10:22:15 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Java

2013-10-21 10:22:04 ----A---- C:\Windows\system32\javaws.exe

2013-10-21 10:21:31 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-10-21 10:21:31 ----A---- C:\Windows\system32\javaw.exe

2013-10-21 10:21:30 ----A---- C:\Windows\system32\java.exe

2013-10-21 10:21:11 ----D---- C:\Program Files\Java

2013-10-10 08:22:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 19:50:06 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-09 19:50:04 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-09 19:50:02 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-09 19:50:02 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-09 19:50:01 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-09 19:50:00 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 19:50:00 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-09 19:50:00 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-09 19:50:00 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-09 19:49:59 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-09 19:49:59 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-09 19:49:58 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-09 19:49:54 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-09 19:49:53 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-09 19:49:46 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-09 09:30:49 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 09:30:46 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 09:30:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 09:30:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 09:30:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 09:30:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 09:30:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 09:30:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 09:30:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-09 09:30:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 09:30:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 09:30:42 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 09:30:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 09:30:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 09:30:40 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 09:30:40 ----A---- C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 09:30:39 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 09:30:39 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 09:30:39 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 09:30:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 09:30:37 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 09:30:36 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 09:30:35 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 09:30:35 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 09:30:35 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 09:30:35 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 09:30:35 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 09:30:30 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 09:30:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 09:30:29 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 09:30:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 09:30:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-03 11:47:51 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-03 11:47:38 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-03 11:41:46 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-03 11:12:21 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-03 11:08:09 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-30 15:30:36 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-29 11:17:13 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-29 11:17:13 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-29 11:17:13 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-29 11:11:34 ----D---- C:\Windows

2013-10-28 20:00:10 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-24 16:29:53 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-24 16:29:53 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-24 09:50:06 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-24 09:50:05 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-21 10:31:04 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-21 10:22:15 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-10-20 20:27:05 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-11 15:08:41 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-11 09:23:09 ----HD---- C:\$AVG

2013-10-11 09:23:09 ----D---- C:\Program Files\AVG

2013-10-10 19:50:26 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-10 09:50:26 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-10 09:50:26 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-09 20:07:15 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-09 20:07:14 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-09 20:07:06 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-09 20:06:43 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-09 20:06:05 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-09 19:58:25 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-09 19:54:08 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-09 19:50:34 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-08 18:43:15 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidshx.sys [2013-09-02 145720]

R0 Avglogx;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avglogx.sys [2013-09-02 223032]

R0 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys [2013-08-20 102200]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2013-09-08 27448]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-11-06 354840]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R1 Avgdiskx;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiskx.sys [2013-09-25 120632]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdriverx.sys [2013-09-02 209208]

R1 AVGIDSShim;AVGIDSShim; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsshimx.sys [2013-09-10 22840]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2013-09-02 176952]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2013-08-01 193848]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2011-07-21 19304]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2011-07-21 16744]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2011-07-21 62048]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2010-10-24 4807168]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2011-02-11 3396136]

R3 NETwNs32;___ Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 7 - 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwNs32.sys [2011-01-04 7435264]

R3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2011-03-07 252520]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2010-12-28 327784]

R3 Sftfs;Sftfs; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2013-06-26 583848]

R3 Sftplay;Sftplay; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2013-06-26 197800]

R3 Sftredir;Sftredir; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2013-06-26 24232]

R3 Sftvol;Sftvol; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2013-06-26 20136]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2010-10-08 1314736]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 14336]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2012-09-20 37632]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-13 229888]

S3 E1G60;Intel® PRO/1000 NDIS 6 Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G60I32.sys [2009-07-13 118784]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 27264]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys [2009-07-14 52736]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2013-04-22 822504]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files\Launch Manager\dsiwmis.exe [2011-03-14 352336]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2011-02-23 739944]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-11-06 13336]

R2 IconMan_R;IconMan_R; C:\Program Files\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2011-03-07 1755136]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2011-01-31 244624]

R2 RS_Service;Raw Socket Service; C:\Program Files\Acer\Acer VCM\RS_Service.exe [2010-01-30 260640]

R2 sftlist;Application Virtualization Client; C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2013-06-26 523944]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent; C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2013-06-26 207528]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-09-25 136176]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-08 257416]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2010-09-28 172912]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-09-25 136176]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.