Ga naar inhoud

Virus ?


prasoudi

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik word net verwittigd dat iedereen die in mijn contacten staat een mail van mij heeft gekregen, daar waar ik helemaal niets verstuurd heb!

Ik vermoed dat er verschillende mails verzonden zijn want sommigen kunnen hem niet openen, bij iemand is hij in het Duits en bij iemand anders komt er GOOGLE over gans het scherm te staan.

Hoe kan ik zien wat er gaande is?

Alvast bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kan je hier iets mee?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:31:52, on 5/11/2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe

C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Movie Color Enhancer\MovieColorEnhancer.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: W2PBrowser Browser Helper - {AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CommonToolkitTray] C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sfagent] C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - Startup: Dropbox.lnk = strandwege\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Samsung AnyWeb Print - {328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105E} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {55A2C0CD-3DE8-4264-9637-A0B40B05714E} (Mail Migration) - https://col0-sec.mail.live.com/mail/MailMigrationCabFileHolder.aspx?n=232708154

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A0C7DA38-A314-46F1-A1CE-5FC5BC02938C}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A384538C-7C31-4805-8302-C5AD7674DFEC}: NameServer = 81.169.60.107 81.169.60.107

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ask-updateservice (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildGames\Game Console - WildGames\GameConsoleService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Samsung UPD Service - Unknown owner - C:\windows\System32\SUPDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfus.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Suite Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files (x86)\Fighters\FighterSuiteService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12678 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

@ prasoudi,

Wijzig het wachtwoord van uw e-mailaccount en voer onderstaande uit:

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wachtwoord gewijzigd.

Hierbij log RSIT 64 bit :

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by strandwege at 2013-11-05 13:48:49

Microsoft Windows 7 Home Premium

System drive C: has 51 GB (28%) free of 183 GB

Total RAM: 3882 MB (61% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:48:53, on 5/11/2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe

C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Recovery Solution 5\WCScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\SAMSUNG\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Movie Color Enhancer\MovieColorEnhancer.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Support Center\SSCKbdHk.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Update Plus\SUPBackground.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\trend micro\strandwege.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: W2PBrowser Browser Helper - {AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CommonToolkitTray] C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sfagent] C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = strandwege\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Samsung AnyWeb Print - {328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105E} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {55A2C0CD-3DE8-4264-9637-A0B40B05714E} (Mail Migration) - https://col0-sec.mail.live.com/mail/MailMigrationCabFileHolder.aspx?n=232708154

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A0C7DA38-A314-46F1-A1CE-5FC5BC02938C}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A384538C-7C31-4805-8302-C5AD7674DFEC}: NameServer = 81.169.60.107 81.169.60.107

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ask-updateservice (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildGames\Game Console - WildGames\GameConsoleService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Samsung UPD Service - Unknown owner - C:\windows\System32\SUPDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfus.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Suite Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files (x86)\Fighters\FighterSuiteService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13637 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\lsm.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

C:\windows\system32\nvvsvc.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\windows\system32\WLANExt.exe 36743696

\??\C:\windows\system32\conhost.exe "150381250-31913962293124788478521631-894753541-461592540-1853448432-1750866433

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe"

C:\windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

C:\windows\System32\spoolsv.exe

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"

"C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfus.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Fighters\FighterSuiteService.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe"

WLIDSvcM.exe 2316

"C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe"

"taskhost.exe"

"C:\windows\system32\Dwm.exe"

C:\windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE"

"C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

C:\windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe" /systemstartup

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\x64\LiveKitLoader64.exe" 4696

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

taskeng.exe {76C2D561-2FFE-4E18-8869-7B6DD2F00F11}

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe"

taskeng.exe {5E64CBF7-EE16-479C-AB4E-C7CB600A1173}

"C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound Control Panel\srspremiumpanel_64.exe" /h

C:\windows\system32\igfxext.exe -Embedding

C:\windows\system32\igfxsrvc.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

C:\windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

C:\windows\system32\hkcmd.exe

C:\windows\system32\igfxpers.exe

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Recovery Solution 5\WCScheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\SAMSUNG\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe"

"C:\Program Files\Samsung\SamsungFastStart\SmartRestarter.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Movie Color Enhancer\MovieColorEnhancer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Support Center\SSCKbdHk.exe"

C:\windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Update Plus\SUPBackground.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"c:\program files\windows defender\MpCmdRun.exe" SpyNetService -RestrictPrivileges -AccessKey F1C57C59-1D13-584F-B565-51F0409ACB5A -Reinvoke

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\windows\system32\sppsvc.exe

"C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe10_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe10 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 512 516 524 65536 520

"C:\Users\strandwege\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1002Core.job

C:\windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1002UA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.202 Plugin

"Path"=C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_202.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3538.0513]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.202 Plugin

"Path"=C:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_7_700_202.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

nppdf32.dll

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

QuickTimePlugin.class

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492\searchplugins\

ask-search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B}]

Search Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll [2010-09-22 191792]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-16 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB}]

W2PBrowser Class - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll [2010-08-23 1236992]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-16 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2010-08-11 11369576]

"ETDCtrl"=C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2010-08-05 2586504]

"egui"=C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe [2011-01-12 2918656]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-08-25 2818856]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Facebook Update"=C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-06-16 138096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-05-31 152392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2012-03-08 4280184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTTray.exe [2010-07-21 1132320]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"MobileBroadband"=C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe [2011-04-19 408576]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"CommonToolkitTray"=C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe [2013-03-11 1425952]

"sfagent"=C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe [2013-04-29 1065504]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-05-31 152392]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

"ApnTBMon"=C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe [2013-10-16 1673680]

C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\windows\system32\nvinitx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\windows\system32\igfxdev.dll [2010-07-20 271360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-05 13:48:50 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-05 13:48:49 ----D---- C:\rsit

2013-11-05 13:31:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

2013-10-16 08:41:53 ----D---- C:\ProgramData\AskPartnerNetwork

2013-10-16 08:41:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork

2013-10-16 08:41:49 ----D---- C:\ProgramData\APN

2013-10-16 08:39:59 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-10-16 08:39:31 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-10-16 08:39:23 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-05 13:48:53 ----D---- C:\windows\Temp

2013-11-05 13:48:53 ----D---- C:\windows\Prefetch

2013-11-05 13:48:50 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-05 13:31:00 ----SHD---- C:\windows\Installer

2013-11-05 13:31:00 ----SD---- C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Microsoft

2013-11-05 13:31:00 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-05 13:30:41 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-05 13:07:33 ----D---- C:\windows\system32\config

2013-11-05 08:29:57 ----D---- C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Dropbox

2013-11-05 08:29:11 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\log.txt

2013-11-03 09:07:00 ----D---- C:\windows\System32

2013-11-03 09:06:59 ----D---- C:\windows\inf

2013-11-03 09:06:59 ----A---- C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-31 16:30:01 ----D---- C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\.minecraft

2013-10-29 12:30:48 ----D---- C:\windows\Microsoft.NET

2013-10-29 12:30:47 ----RSD---- C:\windows\assembly

2013-10-29 12:24:06 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-29 12:24:00 ----A---- C:\windows\win.ini

2013-10-22 08:01:30 ----D---- C:\Windows

2013-10-21 17:58:29 ----D---- C:\windows\debug

2013-10-16 08:41:53 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-16 08:39:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-16 08:39:32 ----D---- C:\windows\SysWOW64

2013-10-16 08:39:12 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-10-16 08:39:12 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\java.exe

2013-10-11 08:02:38 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-11 08:02:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-10 07:50:29 ----D---- C:\windows\system32\MRT

2013-10-10 07:48:10 ----A---- C:\windows\system32\MRT.exe

2013-10-07 07:44:57 ----D---- C:\windows\system32\catroot2

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-04-27 540696]

R0 nvpciflt;nvpciflt; C:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2011-01-17 25960]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 214096]

R1 ehdrv;ehdrv; C:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2010-12-21 141264]

R1 SABI;SAMSUNG Kernel Driver For Windows 7; \??\C:\windows\system32\Drivers\SABI.sys [2009-05-28 13824]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 eamonm;eamonm; C:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2010-12-21 170640]

R2 epfwwfpr;epfwwfpr; C:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [2010-12-21 125296]

R3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2010-07-29 3065408]

R3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

R3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

R3 btwampfl;Bluetooth AMP USB Filter; C:\windows\system32\drivers\btwampfl.sys [2010-07-14 344616]

R3 btwaudio;Bluetooth-audioapparaat; C:\windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2010-07-20 102952]

R3 btwavdt;Bluetooth AVDT; C:\windows\system32\drivers\btwavdt.sys [2010-07-20 135720]

R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2010-03-02 39464]

R3 btwrchid;btwrchid; C:\windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2010-07-20 21544]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator; C:\windows\system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [2011-04-18 85504]

R3 igfx;igfx; C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2010-07-20 10603904]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-08-11 2454760]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-06-21 287232]

R3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 Sftfs;Sftfs; C:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2013-06-26 767144]

R3 Sftplay;Sftplay; C:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2013-06-26 273576]

R3 Sftredir;Sftredir; C:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2013-06-26 28840]

R3 Sftvol;Sftvol; C:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2013-06-26 23208]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 12288]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-08-25 390704]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552448]

S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2010-08-10 111616]

S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device; C:\windows\system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [2011-04-18 117248]

S3 ew_usbenumfilter;huawei_CompositeFilter; C:\windows\system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [2011-04-18 13952]

S3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport; C:\windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [2011-04-18 413696]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:\windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [2011-04-18 219008]

S3 Impcd;Impcd; C:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-27 158976]

S3 ivusb;Initio Driver for USB Default Controller; C:\windows\system32\DRIVERS\ivusb.sys [2010-07-28 29720]

S3 pciide;pciide; C:\windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2009-06-10 187392]

S3 rtport;rtport; \??\C:\windows\SysWOW64\drivers\rtport.sys [2010-10-21 15144]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-07-09 52736]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2009-07-14 40448]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 APNMCP;Ask-updateservice; C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe [2013-10-16 166352]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2010-07-21 951584]

R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2013-04-22 822504]

R2 ekrn;ESET Service; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe [2011-01-12 810144]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-02-03 268824]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\windows\system32\nvvsvc.exe [2011-01-17 993896]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-01-17 2009704]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [2009-07-07 247152]

R2 SeaPort;SeaPort; C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe [2010-09-22 249136]

R2 sftlist;Application Virtualization Client; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2013-06-26 523944]

R2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service; C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfus.exe [2013-04-29 216608]

R2 Suite Service;Suite Service; C:\Program Files (x86)\Fighters\FighterSuiteService.exe [2012-11-12 1270376]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-02-03 2320920]

R2 VmbService;Vodafone Mobile Broadband-service; C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe [2011-04-19 9216]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-05-31 641352]

R3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2013-06-26 207528]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S3 EhttpSrv;ESET HTTP Server; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe [2011-01-12 42360]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\WildGames\Game Console - WildGames\GameConsoleService.exe [2010-06-03 246520]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-01 118680]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 Samsung UPD Service;Samsung UPD Service; C:\windows\System32\SUPDSvc.exe [2010-08-09 166704]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-05-07 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
 ApnTBMon;s
 C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork;fs
 C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492\searchplugins\ask-search.xml;f
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "ApnTBMon"=-;r64
 C:\ProgramData\AskPartnerNetwork;fs
 C:\ProgramData\APN;fs
 firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 05-November-2013

Tool run by strandwege on di 05/11/2013 at 15:31:04,63.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\STRAND~1\AppData\Local\Temp\Rar$EX68.664\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

5/11/2013 15:32:58 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\ProgramData\Oracle deleted successfully

C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\TP deleted successfully

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Conduit deleted successfully

C:\Users\strandwege\AppData\Local\MigWiz deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D8202CE1-20D4-4036-89CC-8E225F18C86B} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\APNMCP deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\APNMCP deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492\prefs.js:

user_pref("browser.search.defaultengine", "Ask Search");

user_pref("browser.search.order.1", "Ask Search");

user_pref("extensions.APN_TB.first-previous-keyword-url", "");

user_pref("extensions.ORJ-V7.my-keyword-url", "\"\"");

user_pref("extensions.ORJ-V7.previous-keyword-url", "\"\"");

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

Added to C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("extensions.APN_TB.first-previous-keyword-url", "");

user_pref("extensions.ORJ-V7.my-keyword-url", "\"\"");

user_pref("extensions.ORJ-V7.previous-keyword-url", "\"\"");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492

user.js not found

---- Lines ask.com modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"app-global\",\"addons\":{\"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20130511_1541_.backup

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ApnTBMon"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\ProgramData\AskPartnerNetwork deleted

C:\ProgramData\APN deleted

C:\PROGRA~2\Conduit deleted

C:\ProgramData\Ask deleted

C:\Users\strandwege\AppData\LocalLow\Conduit deleted

C:\windows\Syswow64\sho117D.tmp deleted

C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492\searchplugins\ask-search.xml deleted

"C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492\extensions\toolbar_ORJ-V7@apn.ask.com.xpi" deleted

"C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork" deleted

"C:\PROGRA~2\AskPartnerNetwork" deleted

"C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar" deleted

"C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater" deleted

"C:\PROGRA~2\AskPartnerNetwork\Toolbar" deleted

"C:\PROGRA~2\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\windows ====

====== C:\Users\STRAND~1\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\windows\SysWOW64 =====

====== C:\windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\windows\Sysnative =====

====== C:\windows\Sysnative\drivers =====

====== C:\windows\Tasks ======

====== C:\windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-11-05 12:48:50 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-11-05 12:31:00 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Trend Micro

2013-10-16 07:39:47 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Java

======= C: =====

====== C:\Users\strandwege\AppData\Roaming ======

====== C:\Users\strandwege ======

2013-11-05 12:48:22 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\strandwege\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-16 07:39:23 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

====== C: exe-files ==

2013-11-05 12:48:50 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\strandwege.exe

2013-11-05 12:48:22 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\strandwege\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-30 07:40:38 D011721F8D9BA1C0FA3C4EF0F140EA59 354368 ----a-r- C:\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Download\5451\updatus.17175618_RUNASUSER.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1002\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Facebook Update"="C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"MobileBroadband"="C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"CommonToolkitTray"="C:\Program Files (x86)\Fighters\Tray\FightersTray.exe"

"sfagent"="C:\Program Files (x86)\Fighters\SPAMfighter\sfagent.exe"

"QuickTime Task"="C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"iTunesHelper"="C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Facebook Update"="C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\windows\\SysWOW64\\nvinit.dll"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

"egui"="C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe /hide /waitservice"

"ETDCtrl"="%ProgramFiles%\Elantech\ETDCtrl.exe "

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\windows\\system32\\nvinitx.dll"

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe ARM]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe ARM"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe Reader Speed Launcher"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Reader 9.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\APSDaemon]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="APSDaemon"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\APSDaemon.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\iTunesHelper]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="iTunesHelper"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\msnmsgr]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="msnmsgr"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe\" /background"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\QuickTime Task]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="QuickTime Task"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SunJavaUpdateSched"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]

"path"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\Bluetooth.lnk"

"backup"="C:\\windows\\pss\\Bluetooth.lnk.CommonStartup"

"backupExtension"=".CommonStartup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\WIDCOMM\\BLUETO~1\\BTTray.exe "

"item"="Bluetooth"

==== Startup Folders ======================

2012-11-17 14:21:20 1059 ----a-w- C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

2013-01-04 10:38:19 1300 ----a-w- C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1002Core.job --a------ C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [16/06/2013 13:37]

C:\windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1002UA.job --a------ C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [16/06/2013 13:37]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\windows\SysNative\tasks\advSRS5" ["C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Recovery Solution 5\WCScheduler.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\BatteryLifeExtender" [C:\Program Files (x86)\Samsung\BatteryLifeExtender\BatteryLifeExtender.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\EasyBatteryManager" ["%ProgramFiles(x86)%\Samsung\EasyBatteryManager\EasyBatteryMgr4.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\EasyDisplayMgr" ["C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\EasySpeedUpManager" ["%programfiles(x86)%\SAMSUNG\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1002Core" [C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3188734110-2836186041-1348834007-1002UA" [C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\MovieColorEnhancer" ["C:\Program Files (x86)\Samsung\Movie Color Enhancer\MovieColorEnhancer.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\SamsungSupportCenter" [%programfiles(x86)%\Samsung\Samsung Support Center\SSCKbdHk.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\SmartRestarter" ["%ProgramFiles%\Samsung\SamsungFastStart\SmartRestarter.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\SRS Premium Sound" [C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound Control Panel\srspremiumpanel_64.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\SUPBackground" ["%ProgramFiles(x86)%\Samsung\Samsung Update Plus\SUPBackground.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate" [C:\Program Files (x86)\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492

- Afmelden voor advertentiecookie - %ProfilePath%\extensions\optout@google.com.xpi

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\strandwege\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492

7ABE33792F2787D599B6963E71B9E8CD - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_202.dll - Shockwave Flash

0B31B0F8FA99CFD009C8FBEA9E20C9DE - C:\Users\strandwege\AppData\Local\Facebook\Video\Skype\npFacebookVideoCalling.dll - Facebook Video Calling Plugin

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb - C:\Users\STRAND~1\AppData\Local\Temp\crx1F0B.tmp[]

YouTube - strandwege - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - strandwege - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Gmail - strandwege - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://be.msn.com/default.aspx?lang=nl-be&ocid=OIE9HP"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://be.msn.com/default.aspx?lang=nl-be&ocid=OIE9HP"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6D82C930-68EB-4C85-A493-966AEF5ACAED}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{6D82C930-68EB-4C85-A493-966AEF5ACAED} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=BIE9DF&pc=BIE9&src=IE-SearchBox"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallForcelist deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Temp\acrord32_sbx\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ed8nonsg.default-1346329191492\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\strandwege\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\windows\Temp successfully emptied

C:\Users\STRAND~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\strandwege\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

==== EOF on di 05/11/2013 at 15:48:51,07 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 52147fb3b2536-AdwCleaner_99_3_16x16x32.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

AdwCleaner uitvoeren

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op de knop Scan.
 • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Clean.
 • Als dit gereed is wordt er gevraagd om de computer opnieuw op te starten, klik hier op OK.
 • Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt het logbestand automatisch geopend.
 • Plaats dit logbestand in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.