Ga naar inhoud

Mail Delivery System


elsstooker

Aanbevolen berichten

Vermoedelijk een besmetting op je PC of het kapen van je mailadres door SPAMmers.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als het log geopend is, hou dan gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd.

Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd.

Plak nu het RSIT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Je kan ook het RSIT log als bijlage toevoegen aan een volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als het log geopend is, hou dan gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd.

Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd.

Plak nu het RSIT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Je kan ook het RSIT log als bijlage toevoegen aan een volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

dank voor de info maar ik bedoel welk bericht aan wie?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Els at 2013-11-26 19:04:56

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 345 GB (76%) free of 451 GB

Total RAM: 3561 MB (33% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:04:59, on 26-11-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16736)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Download Beast\DownloadBeast.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\APSDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Els.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: AMD SteadyVideo BHO - {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HPQuickWebProxy] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPOSD] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPConnectionManager] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPCMDelayStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] "C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Epson Stylus SX235(Netwerk)] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIHLE.EXE /FU "C:\Users\Els\AppData\Local\Temp\E_S8B9F.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [download beast] "C:\Program Files (x86)\Download Beast\DownloadBeast.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKCU\..\Run: [com.apple.dav.bookmarks.daemon] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\BookmarkDAV_client.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AppleIEDAV] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON2A89E4 (Epson Stylus SX235)] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIHLE.EXE /FU "C:\Users\Els\AppData\Local\Temp\E_S8B12.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe -update activex

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://oas.support.microsoft.com/ActiveX/MSDcode.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O18 - Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O18 - Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0) - ABBYY - C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EpsonBidirectionalService - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Connection Manager 4 Service (hpCMSrv) - Hewlett-Packard Development Company L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe

O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17340 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe"

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe" -service

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe" /launchService

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

C:\Windows\SysWOW64\ezSharedSvcHost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe"

"C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe"

"C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2284

"taskhost.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {995C996E-D918-4a8c-A302-45719A6F4EA7} -Embedding

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

"C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP LaunchBox\HPTaskBar1.exe"

"C:\Program Files (x86)\Download Beast\DownloadBeast.exe" -h

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

"C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP LaunchBox\HPTaskBar2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe"

"C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\APSDaemon.exe" -Embedding

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:5076 CREDAT:209921 /prefetch:2

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /s "N360" /m "C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\diMaster.dll" /prefetch:1

-Minimized

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe"

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

"C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

"C:\Windows\system32\wuauclt.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

taskhost.exe C:\Windows\system32\sc.exe start w32time task_started

taskeng.exe {ECE82092-5B0F-4923-9100-6B915FB5C26A}

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE 0x320

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Windows 7 Mail Delivery System

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Windows 7 Mail Delivery System

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:1204 CREDAT:209921 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:8540 CREDAT:209921 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:1204 CREDAT:3290208 /prefetch:2

"C:\Users\Els\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5LORRV07\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\HPCeeScheduleForEls.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928}]

SteadyVideoBHO Class - C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\SteadyVideo.dll [2011-06-07 81024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6}]

Easy Photo Print - C:\Program Files (x86)\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll [2009-08-24 430592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-12 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2013-08-28 303416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll [2013-02-05 94112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-30 509776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928}]

SteadyVideoBHO Class - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll [2011-06-07 69760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-08 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-12 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2013-08-28 286520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - Easy Photo Print - C:\Program Files (x86)\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll [2009-08-24 430592]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-12 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-30 509776]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-12 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-06-10 2799912]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [2011-05-27 1128448]

"SetDefault"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP LaunchBox\SetDefault.exe [2011-09-30 43320]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"NCPluginUpdater"=c:\program files (x86)\hewlett-packard\hp health check\activecheck\product_line\NCPluginUpdater.exe [2013-11-05 21720]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Epson Stylus SX235(Netwerk)"=C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIHLE.EXE [2011-01-21 232448]

"MobileDocuments"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe []

"download beast"=C:\Program Files (x86)\Download Beast\DownloadBeast.exe [2012-06-20 3891712]

"msnmsgr"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2012-09-12 4272640]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe [2007-10-15 202024]

"iCloudServices"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [2013-09-14 59720]

"ApplePhotoStreams"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe [2013-09-15 59720]

"com.apple.dav.bookmarks.daemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\BookmarkDAV_client.exe []

"AppleIEDAV"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe [2013-09-04 1315144]

"EPSON2A89E4 (Epson Stylus SX235)"=C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIHLE.EXE [2011-01-21 232448]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe [2013-11-01 829832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2011-09-28 343168]

"HPQuickWebProxy"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe [2011-10-08 169528]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"HPOSD"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe [2011-08-19 379960]

"Easybits Recovery"=C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe [2011-09-15 61112]

"HPConnectionManager"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPCMDelayStart.exe [2011-09-13 103992]

""= []

"EEventManager"=C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe [2010-10-12 979328]

"NBKeyScan"=C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe [2007-09-20 1836328]

"BCSSync"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-03-13 91520]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"TrojanScanner"=C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trjscan.exe [2013-02-06 1608464]

"HP Quick Launch"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe [2012-03-05 578944]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-10-23 152392]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

hpoddt01.exe.lnk - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090}"=C:\Windows\SysWow64\EZUPBH~1.DLL [2011-10-16 52920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableLockWorkstation"=0

"DisableTaskMgr"=0

"DisableChangePassword"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableLUA"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

"PromptOnSecureDesktop"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"HideFastUserSwitching"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

"EnableShellExecuteHooks"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-18 12:14:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers\16-12-13.txt

2013-11-18 12:08:55 ----D---- C:\rsit

2013-11-18 12:08:55 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-17 16:42:50 ----D---- C:\AdwCleaner

2013-11-17 11:03:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-11-17 11:03:12 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-11-17 11:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-11-17 11:03:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-11-17 11:03:10 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-11-17 11:03:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-11-17 11:03:09 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-11-17 11:03:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-11-17 11:03:08 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-11-17 11:03:07 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-11-17 11:03:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-11-17 11:03:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-11-17 11:03:05 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-11-17 11:03:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-11-17 11:03:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-11-17 11:03:03 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-11-17 11:03:02 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-11-17 11:03:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-11-17 11:02:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-11-17 11:02:57 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-11-17 11:02:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-11-17 10:56:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-11-17 10:56:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-11-17 10:56:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-11-17 10:56:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-11-17 10:56:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-11-17 10:55:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-11-17 10:55:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-11-14 18:42:18 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-11-14 18:42:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-11-14 18:42:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-11-14 18:42:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-14 18:42:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credui.dll

2013-11-14 18:42:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2013-11-14 18:42:09 ----A---- C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-14 18:42:09 ----A---- C:\Windows\system32\credui.dll

2013-11-14 18:42:09 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2013-11-14 18:42:04 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2013-11-14 18:42:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2013-11-14 18:41:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2013-11-14 18:41:58 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2013-11-14 18:41:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nshwfp.dll

2013-11-14 18:41:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2013-11-14 18:41:57 ----A---- C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2013-11-14 18:41:57 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2013-11-14 18:41:57 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2013-10-28 11:05:00 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-10-28 11:05:00 ----D---- C:\Program Files\iTunes

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-26 19:04:59 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-26 19:04:50 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-22 16:37:02 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-22 16:23:02 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-11-22 13:40:43 ----D---- C:\tmp

2013-11-18 12:14:22 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-11-18 12:08:55 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-18 10:47:12 ----A---- C:\Windows\system32\HP_ActiveX_Patch_NOT_DETECTED.txt

2013-11-18 10:39:09 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-17 16:45:10 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-17 16:45:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-11-17 16:45:09 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-17 16:45:09 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-17 16:45:08 ----HD---- C:\ProgramData

2013-11-17 15:16:27 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-11-17 15:13:57 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-11-17 15:13:56 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-17 11:27:01 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-11-17 11:25:42 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-11-17 11:20:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-11-17 11:20:39 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-11-17 11:20:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-11-17 11:20:35 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-11-17 11:04:53 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-17 11:04:52 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-11-17 11:03:47 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-11-17 11:03:45 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-11-17 11:00:55 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-11-17 10:57:43 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-11-17 10:55:38 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-17 10:55:38 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-11 10:53:51 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-11-11 10:53:51 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-11-03 15:42:57 ----A---- C:\Windows\NeroDigital.ini

2013-11-01 17:25:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-28 11:06:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes

2013-10-28 11:05:00 ----D---- C:\Program Files\iPod

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 amd_sata;amd_sata; C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_sata.sys [2011-06-17 79488]

R0 amd_xata;amd_xata; C:\Windows\system32\DRIVERS\amd_xata.sys [2011-06-17 40064]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 amdiox64;AMD IO Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [2010-02-18 46136]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-09-29 10210304]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-09-29 317952]

R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2011-03-30 114704]

R3 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.4.0.40\Definitions\BASHDefs\20131114.001\BHDrvx64.sys [2013-10-23 1524824]

R3 ccSet_N360;Norton 360 Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\ccSetx64.sys [2013-04-15 169048]

R3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys [2010-07-28 31088]

R3 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2013-11-22 484952]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2013-08-28 140376]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.4.0.40\Definitions\IPSDefs\20131121.001\IDSvia64.sys [2013-11-01 521816]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.4.0.40\Definitions\VirusDefs\20131121.023\ENG64.SYS [2013-10-01 126040]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.4.0.40\Definitions\VirusDefs\20131121.023\EX64.SYS [2013-10-01 2099288]

R3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2011-05-31 338536]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-27 425064]

R3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtl8192Ce.sys [2013-06-10 878184]

R3 SNP2UVC;USB2.0 PC Camera (SNP2UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys [2012-06-01 1863720]

R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\System32\Drivers\N360x64\1404000.028\SRTSP64.SYS [2013-05-15 796760]

R3 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SRTSPX64.SYS [2013-03-04 36952]

R3 STHDA;@%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10305; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt64.sys [2011-05-27 528384]

R3 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SYMDS64.SYS [2013-05-20 493656]

R3 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SYMEFA64.SYS [2013-05-22 1139800]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2013-07-29 177312]

R3 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\Ironx64.SYS [2013-03-04 224416]

R3 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\N360x64\1404000.028\SYMNETS.SYS [2013-04-24 433752]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-06-10 1451056]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2011-08-18 53376]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S0 AFS;AFS; C:\Windows\system32\drivers\AFS.sys []

S3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2009-06-10 1311232]

S3 EraserUtilDrv11312;EraserUtilDrv11312; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilDrv11312.sys [2013-11-22 137648]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-09-12 57856]

S3 NVENETFD;NVIDIA nForce Networking Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvm62x64.sys [2009-06-10 408960]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2010-11-21 109056]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040]

S3 WSDScan;Ondersteuning voor WSD-scan via UMB; C:\Windows\system32\drivers\WSDScan.sys [2009-07-14 25088]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0;ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe [2009-05-14 759048]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-09 65640]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-09-29 204288]

R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2011-09-28 361984]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2013-09-07 55624]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 EpsonBidirectionalService;EpsonBidirectionalService; C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe [2006-12-19 94208]

R2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows; C:\Windows\syswow64\ezSharedSvcHost.exe [2010-04-23 514232]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2012-09-27 86528]

R2 HPClientSvc;HP Client Services; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe [2010-10-11 346168]

R2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2012-09-06 197536]

R2 HPWMISVC;HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [2012-03-05 35200]

R2 IconMan_R;IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2011-06-29 2413056]

R2 N360;Norton 360; C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-20 144368]

R2 Nero BackItUp Scheduler 3;Nero BackItUp Scheduler 3; C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-09-20 853288]

R2 STacSV;@%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [2011-05-27 301568]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

R3 hpCMSrv;HP Connection Manager 4 Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe [2011-09-13 1098296]

R3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [2012-09-06 1001376]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-10-23 641352]

R3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [2007-10-15 382248]

R3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-30 136176]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-11-01 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-09-12 1512448]

S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-30 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-04-13 194032]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [2013-02-05 235216]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-04-02 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
 {ebd898f8-fcf6-4694-bc3b-eabc7271eeb1};c
 download beast;s
 C:\Program Files (x86)\Download Beast;fs
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "download beast"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 ""=-;r64
 filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.