Ga naar inhoud

Scrollbars doen raar


Rooieborrels

Aanbevolen berichten

Hallo,

Vandaag heb ik een virus op mijn pc gevonden en met een scanner verwijderd. Maar sindsdien doen alle scrollbars ineens raar. Ik kan niet meer normaal scrollen als ik op een scrollbar klik. Soms gaan ze zelfs een eigen leven leiden als ik er met de cursor overheen ga en gaat de betreffende scrollbar vanzelf naar boven of beneden terwijl je er zelfs niets aan kunt doen.

Gek genoeg kan ik wel normaal scrollen met de scrollknop op mijn muis.

Kan iemand mij helpen om dit probleem op te lossen?

Alvast bedankt!

Groet,

Dennis

Link naar reactie
Delen op andere sites

@Rooieborrels,

Om na te gaan of alle beestjes zijn verdwenen voer onderstaande uit:

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Wijna at 2013-11-19 23:44:11

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 224 GB (56%) free of 400 GB

Total RAM: 7861 MB (72% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:44:13, on 19-11-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16736)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Wijna.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeMovieService] "C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenuEx] C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3171778365-3289252850-328694927-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3171778365-3289252850-328694927-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} (Bitdefender QuickScan Control) - http://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {FB54FA27-96CF-4C62-80DC-DA7616EBD326} (BullGuard Virus Scan Control) - http://downloads.bullguard.com/VirusScan/bgvax.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.1.2\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.1.2 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12317 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe" --system-level-mutex="Local\{B904A927-FE6B-48fd-8C83-6B807BED1F9C}" --enable-wmi-window

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\ToolbarUpdater.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-1596434592-393673720-2132272306715757965-1078862844-1626903109-544440872424387777

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {995C996E-D918-4a8c-A302-45719A6F4EA7} -Embedding

taskeng.exe {7DC0B868-A4F2-497F-A48F-4A1CC559C220}

"C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe"

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE" /logon

"C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE"

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\igfxext.exe -Embedding

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\MMDx64Fx.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE" /logon

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\splwow64.exe 8192

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe"

"C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 4868

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE" /e

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Windows 7 Scrollbars doen raar

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:6124 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_2_202_222_ActiveX.exe -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe33_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe33 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\info.txt

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:6124 CREDAT:4003116 /prefetch:2

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

"C:\Users\Wijna\Desktop\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-11-19 1567016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-12-18 66280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-08 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-11-19 606544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-11-11 3353624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-08 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-11-19 1567016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-11-11 3353624]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-11-19 606544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-08-15 167704]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-08-15 392472]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-08-15 416024]

"IntelTBRunOnce"=wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs []

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-03-28 2723624]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-06-09 11860072]

"Power Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2012-02-08 1829768]

"CanonMyPrinter"=C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2011-07-19 2780776]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SUPERAntiSpyware"=C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [2013-05-15 5622512]

"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2013-07-03 3673184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SuiteTray"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-09-20 341360]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2012-01-05 296984]

"LManager"=C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2011-07-01 1103440]

"ArcadeMovieService"=C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe [2011-10-27 177448]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-11-11 2420248]

"CanonSolutionMenuEx"=C:\Program Files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE [2011-08-04 1637496]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2013-11-19 3568312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\Windows\system32\nvinitx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2011-08-09 390144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\!SASCORE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=0

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-19 23:42:24 ----D---- C:\rsit

2013-11-19 23:42:24 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-19 22:09:50 ----D---- C:\Users\Wijna\AppData\Roaming\AVAST Software

2013-11-15 08:13:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-11-15 08:13:12 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-11-15 08:13:10 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-11-15 08:13:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-11-15 08:13:09 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-11-15 08:13:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-11-15 08:13:07 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-11-15 08:13:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-11-15 08:13:06 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-11-15 08:13:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-11-15 08:13:05 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-11-15 08:13:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-11-15 08:13:03 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-11-15 08:13:02 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-11-15 08:13:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-11-15 08:13:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-11-15 08:13:00 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-11-15 08:12:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-11-15 08:12:57 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-11-15 08:12:56 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-11-15 08:12:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-11-14 08:14:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-11-14 08:14:57 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-11-14 08:14:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-11-14 08:14:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-14 08:14:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credui.dll

2013-11-14 08:14:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2013-11-14 08:14:52 ----A---- C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-14 08:14:52 ----A---- C:\Windows\system32\credui.dll

2013-11-14 08:14:52 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2013-11-14 08:14:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2013-11-14 08:14:44 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2013-11-14 08:14:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2013-11-14 08:14:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2013-11-14 08:14:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2013-11-14 08:14:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2013-11-14 08:14:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2013-11-14 08:14:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2013-11-14 08:14:43 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2013-11-14 08:14:43 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2013-11-14 08:14:43 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2013-11-14 08:14:43 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2013-11-14 08:14:42 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2013-11-14 08:14:42 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll

2013-11-14 08:14:41 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2013-11-14 08:14:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2013-11-14 08:14:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nshwfp.dll

2013-11-14 08:14:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2013-11-14 08:14:39 ----A---- C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2013-11-14 08:14:39 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2013-11-14 08:14:39 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2013-11-04 22:54:58 ----D---- C:\ProgramData\VS Revo Group

2013-11-04 22:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\revoflt.sys

2013-11-04 22:54:56 ----D---- C:\Program Files\VS Revo Group

2013-11-04 02:26:16 ----D---- C:\Users\Wijna\AppData\Roaming\WinRAR

2013-11-04 02:26:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\WinRAR

2013-11-04 00:48:59 ----D---- C:\Users\Wijna\AppData\Roaming\Sports Interactive

2013-11-04 00:28:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_7.dll

2013-11-04 00:28:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_5.dll

2013-11-04 00:28:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_7.dll

2013-11-04 00:28:23 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll

2013-11-04 00:28:23 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll

2013-11-04 00:28:23 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll

2013-11-04 00:28:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dcsx_43.dll

2013-11-04 00:28:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_43.dll

2013-11-04 00:28:22 ----A---- C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll

2013-11-04 00:28:22 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll

2013-11-04 00:28:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx11_43.dll

2013-11-04 00:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll

2013-11-04 00:28:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_43.dll

2013-11-04 00:28:20 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll

2013-11-04 00:28:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_6.dll

2013-11-04 00:28:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_4.dll

2013-11-04 00:28:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_43.dll

2013-11-04 00:28:08 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll

2013-11-04 00:28:08 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll

2013-11-04 00:28:08 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll

2013-11-04 00:28:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_6.dll

2013-11-04 00:28:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_7.dll

2013-11-04 00:28:07 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll

2013-11-04 00:28:07 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll

2013-11-04 00:28:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_5.dll

2013-11-04 00:28:06 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll

2013-11-04 00:28:06 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll

2013-11-04 00:28:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dcsx_42.dll

2013-11-04 00:28:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_42.dll

2013-11-04 00:28:05 ----A---- C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll

2013-11-04 00:28:05 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll

2013-11-04 00:28:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_42.dll

2013-11-04 00:28:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx11_42.dll

2013-11-04 00:28:04 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll

2013-11-04 00:28:04 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll

2013-11-04 00:28:03 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll

2013-11-04 00:28:03 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll

2013-11-04 00:28:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_41.dll

2013-11-04 00:28:02 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll

2013-11-04 00:28:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_4.dll

2013-11-04 00:28:01 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll

2013-11-04 00:28:01 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll

2013-11-04 00:28:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_4.dll

2013-11-04 00:28:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_6.dll

2013-11-04 00:28:00 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll

2013-11-04 00:28:00 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll

2013-11-04 00:27:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_40.dll

2013-11-04 00:27:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_40.dll

2013-11-04 00:27:59 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll

2013-11-04 00:27:59 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll

2013-11-04 00:27:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_40.dll

2013-11-04 00:27:58 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll

2013-11-04 00:27:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_3.dll

2013-11-04 00:27:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_2.dll

2013-11-04 00:27:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_3.dll

2013-11-04 00:27:57 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll

2013-11-04 00:27:57 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll

2013-11-04 00:27:57 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll

2013-11-04 00:27:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_2.dll

2013-11-04 00:27:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_1.dll

2013-11-04 00:27:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_5.dll

2013-11-04 00:27:56 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll

2013-11-04 00:27:56 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll

2013-11-04 00:27:56 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll

2013-11-04 00:27:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_2.dll

2013-11-04 00:27:55 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll

2013-11-04 00:27:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_39.dll

2013-11-04 00:27:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_39.dll

2013-11-04 00:27:54 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll

2013-11-04 00:27:54 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll

2013-11-04 00:27:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_0.dll

2013-11-04 00:27:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_39.dll

2013-11-04 00:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll

2013-11-04 00:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll

2013-11-04 00:27:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_1.dll

2013-11-04 00:27:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_1.dll

2013-11-04 00:27:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_4.dll

2013-11-04 00:27:52 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll

2013-11-04 00:27:52 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll

2013-11-04 00:27:52 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll

2013-11-04 00:27:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_38.dll

2013-11-04 00:27:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_38.dll

2013-11-04 00:27:51 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll

2013-11-04 00:27:51 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll

2013-11-04 00:27:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_38.dll

2013-11-04 00:27:50 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll

2013-11-04 00:27:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_0.dll

2013-11-04 00:27:49 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll

2013-11-04 00:27:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_0.dll

2013-11-04 00:27:48 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll

2013-11-04 00:27:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_3.dll

2013-11-04 00:27:47 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll

2013-11-04 00:27:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_37.dll

2013-11-04 00:27:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_37.dll

2013-11-04 00:27:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_37.dll

2013-11-04 00:27:46 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll

2013-11-04 00:27:46 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll

2013-11-04 00:27:46 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll

2013-11-04 00:27:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_10.dll

2013-11-04 00:27:45 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll

2013-11-04 00:27:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_36.dll

2013-11-04 00:27:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_36.dll

2013-11-04 00:27:43 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll

2013-11-04 00:27:43 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll

2013-11-04 00:27:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_36.dll

2013-11-04 00:27:42 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll

2013-11-04 00:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_9.dll

2013-11-04 00:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_35.dll

2013-11-04 00:27:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_35.dll

2013-11-04 00:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll

2013-11-04 00:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll

2013-11-04 00:27:39 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll

2013-11-04 00:27:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_35.dll

2013-11-04 00:27:38 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll

2013-11-04 00:27:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_8.dll

2013-11-04 00:27:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_2.dll

2013-11-04 00:27:37 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll

2013-11-04 00:27:37 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll

2013-11-04 00:27:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_34.dll

2013-11-04 00:27:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_34.dll

2013-11-04 00:27:36 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll

2013-11-04 00:27:36 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll

2013-11-04 00:27:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xinput1_3.dll

2013-11-04 00:27:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_34.dll

2013-11-04 00:27:35 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_3.dll

2013-11-04 00:27:35 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll

2013-11-04 00:27:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_7.dll

2013-11-04 00:27:34 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll

2013-11-04 00:27:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_33.dll

2013-11-04 00:27:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_33.dll

2013-11-04 00:27:33 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll

2013-11-04 00:27:33 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll

2013-11-04 00:27:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_6.dll

2013-11-04 00:27:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_33.dll

2013-11-04 00:27:32 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll

2013-11-04 00:27:32 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll

2013-11-04 00:27:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_5.dll

2013-11-04 00:27:31 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll

2013-11-04 00:27:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_4.dll

2013-11-04 00:27:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\x3daudio1_1.dll

2013-11-04 00:27:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10.dll

2013-11-04 00:27:30 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll

2013-11-04 00:27:30 ----A---- C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll

2013-11-04 00:27:30 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10.dll

2013-11-04 00:27:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_31.dll

2013-11-04 00:27:29 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll

2013-11-04 00:27:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xinput1_2.dll

2013-11-04 00:27:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_3.dll

2013-11-04 00:27:28 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_2.dll

2013-11-04 00:27:28 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll

2013-11-04 00:27:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xinput1_1.dll

2013-11-04 00:27:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_2.dll

2013-11-04 00:27:27 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_1.dll

2013-11-04 00:27:27 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll

2013-11-04 00:27:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_1.dll

2013-11-04 00:27:25 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll

2013-11-04 00:27:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_30.dll

2013-11-04 00:27:20 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll

2013-11-04 00:27:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_0.dll

2013-11-04 00:27:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\x3daudio1_0.dll

2013-11-04 00:27:18 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll

2013-11-04 00:27:18 ----A---- C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll

2013-11-04 00:27:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_29.dll

2013-11-04 00:27:17 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll

2013-11-04 00:27:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_28.dll

2013-11-04 00:27:16 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll

2013-11-04 00:27:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_27.dll

2013-11-04 00:27:15 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll

2013-11-04 00:27:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_26.dll

2013-11-04 00:27:14 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll

2013-11-04 00:27:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_25.dll

2013-11-04 00:27:13 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll

2013-11-04 00:27:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_24.dll

2013-11-04 00:27:12 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll

2013-11-04 00:25:26 ----HD---- C:\Windows\msdownld.tmp

2013-11-04 00:25:11 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\directx

2013-10-21 08:26:48 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-10-21 08:26:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-10-21 08:26:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-10-21 08:26:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-10-21 08:26:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-19 23:44:12 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-19 23:43:58 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-19 23:42:24 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-19 23:31:48 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-19 22:56:03 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-19 22:55:59 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-19 22:23:55 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-19 22:14:45 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-19 22:14:45 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-19 22:14:45 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-19 22:10:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-11-19 22:09:16 ----D---- C:\ProgramData\clear.fi

2013-11-19 22:08:29 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-19 19:27:08 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-11-19 19:26:49 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-11-19 19:26:47 ----D---- C:\Windows

2013-11-19 19:26:43 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe

2013-11-19 19:25:33 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2013-11-18 15:00:00 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-11-15 12:30:07 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-15 12:30:07 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-11-15 12:30:03 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-11-15 12:30:02 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-11-15 12:30:01 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-11-15 08:13:34 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-11-15 08:13:33 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-11-15 08:12:10 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-11-15 08:09:33 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-11-11 11:10:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

2013-11-04 22:54:58 ----HD---- C:\ProgramData

2013-11-04 13:06:57 ----D---- C:\Users\Wijna\AppData\Roaming\BitTorrent

2013-11-04 00:27:25 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-11-04 00:27:07 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-11-04 00:18:32 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM

2013-10-30 20:37:35 ----D---- C:\Users\Wijna\AppData\Roaming\Task Coach

2013-10-22 15:05:11 ----D---- C:\Foto's

2013-10-21 08:26:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-21 08:26:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-11-19 65776]

R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-11-19 205320]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2010-11-05 438808]

R0 nvpciflt;nvpciflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2011-11-26 28992]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 aswRdr;aswRdr; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2013-11-19 92544]

R1 aswSnx;aswSnx; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-11-19 1032416]

R1 aswSP;aswSP; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-11-19 409832]

R1 aswTdi;aswTdi; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-11-19 65264]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-11-11 46368]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2013-07-21 283064]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2012-03-20 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2012-03-20 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2012-03-20 62776]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [2011-07-22 14928]

R1 SAS***IL;SAS***IL; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS [2011-07-12 12368]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-11-19 38984]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-11-19 84328]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2010-11-29 16120]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2011-06-02 2750464]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\drivers\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2011-08-09 12289472]

R3 Impcd;Impcd; C:\Windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-26 158976]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-06-14 2899176]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-14 317440]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2011-03-23 77936]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2012-02-07 18432]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-12-01 250984]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-03-28 1417776]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2012-02-07 17408]

S3 e.dentifier2;SmartCard Reader ABN AMRO e.dentifier2; C:\Windows\system32\DRIVERS\aabed2.sys [2008-03-20 28672]

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [2009-06-22 116992]

S3 hwusbdev;Huawei DataCard USB PNP Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbdev.sys [2009-06-22 113792]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 Revoflt;Revoflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys [2009-12-30 31800]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 !SASCORE;SAS Core Service; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [2012-07-11 140672]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-12-18 65192]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-11-19 50344]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2011-07-01 353360]

R2 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2012-02-08 871296]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2012-02-29 28264]

R2 IJPLMSVC;Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program; C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2011-09-06 140456]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2012-02-07 255376]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-09-16 325656]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-01-05 256536]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2011-11-26 1640768]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-11-26 2253120]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-09-16 2538520]

R2 vToolbarUpdater17.1.2;vToolbarUpdater17.1.2; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\ToolbarUpdater.exe [2013-11-11 1734680]

R3 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-29 2292096]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-20 253600]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-06-21 173424]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2012-07-12 655624]

S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2010-11-29 149504]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-01-22 1255736]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wat malware betreft lijkt alles in orde te zijn. Maar ... er zitten twee actieve antivirusprogramma's (Avast en AVG) op je PC en dat is geen goed idee. Eerder dan je veiligheid te verhogen, durven die elkaar wel eens tegenwerken. Daarom zou ik je aanraden om een keuze te maken en één van de twee te verwijderen. Dat doe je best met de beschikbare removal tools.

Als je dit hebt uitgevoerd kunnen we eens verder kijken of het probleem van de scrollbars zich nog voordoet en of we daar verder iets aan kunnen doen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

OK, dan mag je dit nu doen:

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-11-19.01 - Wijna 20-11-2013 9:39.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.7861.5137 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Wijna\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-10-20 to 2013-11-20 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-11-20 08:46 . 2013-11-20 08:46 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2013-11-20 08:46 . 2013-11-20 08:46 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-11-20 08:38 . 2013-11-20 08:38 75888 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D9B9CA33-ED2A-4C50-A8B2-E4D517050046}\offreg.dll

2013-11-20 07:57 . 2013-11-08 03:12 10285968 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D9B9CA33-ED2A-4C50-A8B2-E4D517050046}\mpengine.dll

2013-11-20 07:15 . 2013-11-20 07:16 -------- dc----w- c:\users\Wijna\AppData\Local\MigWiz

2013-11-19 22:42 . 2013-11-20 07:32 -------- d-----w- c:\program files\trend micro

2013-11-19 22:42 . 2013-11-19 22:42 -------- d-----w- C:\rsit

2013-11-19 21:09 . 2013-11-19 21:09 -------- d-----w- c:\users\Wijna\AppData\Roaming\AVAST Software

2013-11-04 22:09 . 2012-11-05 17:38 83 ----a-w- c:\users\Wijna\update-FM2013.bat

2013-11-04 22:07 . 2013-11-04 22:16 -------- d-----w- c:\users\Wijna\Football Manager 2013

2013-11-04 21:55 . 2013-11-04 21:55 -------- d-----w- c:\users\Wijna\AppData\Local\VS Revo Group

2013-11-04 21:54 . 2013-11-04 21:54 -------- d-----w- c:\programdata\VS Revo Group

2013-11-04 21:54 . 2009-12-30 10:21 31800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\revoflt.sys

2013-11-04 21:54 . 2013-11-04 21:54 -------- d-----w- c:\program files\VS Revo Group

2013-11-03 23:51 . 2013-11-03 23:51 -------- d-----w- c:\users\Wijna\AppData\Local\Chromium

2013-11-03 23:49 . 2013-11-03 23:49 -------- d-----w- c:\users\Wijna\AppData\Local\SKIDROW

2013-11-03 23:48 . 2013-11-04 12:13 -------- d-----w- c:\users\Wijna\AppData\Local\Sports Interactive

2013-11-03 23:48 . 2013-11-03 23:48 -------- d-----w- c:\users\Wijna\AppData\Roaming\Sports Interactive

2013-11-03 23:27 . 2008-10-10 03:52 519000 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx10_40.dll

2013-11-03 23:25 . 2013-11-03 23:26 -------- d--h--w- c:\windows\msdownld.tmp

2013-10-30 19:24 . 2013-10-30 19:24 -------- d-----w- c:\users\Wijna\AppData\Local\Evernote

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-10-11 12:32 . 2013-01-22 18:35 80541720 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-10-08 05:50 . 2013-10-21 07:26 96168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-09-22 23:28 . 2013-10-11 12:39 1767936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2013-09-22 23:27 . 2013-10-11 12:39 2876928 ----a-w- c:\windows\SysWow64\jscript9.dll

2013-09-22 23:27 . 2013-10-11 12:39 61440 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll

2013-09-22 23:27 . 2013-10-11 12:39 109056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll

2013-09-22 22:55 . 2013-10-11 12:39 51712 ----a-w- c:\windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-22 22:55 . 2013-10-11 12:39 2241024 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2013-09-22 22:55 . 2013-10-11 12:39 1365504 ----a-w- c:\windows\system32\urlmon.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 603136 ----a-w- c:\windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:38 19252224 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 855552 ----a-w- c:\windows\system32\jscript.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 3959296 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 53248 ----a-w- c:\windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 526336 ----a-w- c:\windows\system32\ieui.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 67072 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 39936 ----a-w- c:\windows\system32\iernonce.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 136704 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 2647552 ----a-w- c:\windows\system32\iertutil.dll

2013-09-22 22:54 . 2013-10-11 12:39 15404544 ----a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll

2013-09-21 03:38 . 2013-10-11 12:39 2706432 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2013-09-21 03:30 . 2013-10-11 12:39 2706432 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

2013-09-21 02:48 . 2013-10-11 12:39 89600 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-21 02:39 . 2013-10-11 12:39 71680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-14 01:10 . 2013-10-10 10:22 497152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys

2013-09-08 02:30 . 2013-10-10 10:22 1903552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-09-08 02:27 . 2013-10-10 10:22 327168 ----a-w- c:\windows\system32\mswsock.dll

2013-09-08 02:03 . 2013-10-10 10:22 231424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mswsock.dll

2013-09-03 12:35 . 2010-11-21 03:27 278800 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-08-29 02:17 . 2013-10-10 10:22 5549504 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-08-29 02:16 . 2013-10-10 10:22 1732032 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2013-08-29 02:16 . 2013-10-10 10:22 243712 ----a-w- c:\windows\system32\wow64.dll

2013-08-29 02:16 . 2013-10-10 10:22 859648 ----a-w- c:\windows\system32\tdh.dll

2013-08-29 02:13 . 2013-10-10 10:22 878080 ----a-w- c:\windows\system32\advapi32.dll

2013-08-29 01:51 . 2013-10-10 10:22 3969472 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2013-08-29 01:51 . 2013-10-10 10:22 3914176 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2013-08-29 01:50 . 2013-10-10 10:22 5120 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wow32.dll

2013-08-29 01:50 . 2013-10-10 10:22 1292192 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntdll.dll

2013-08-29 01:50 . 2013-10-10 10:22 619520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdh.dll

2013-08-29 01:48 . 2013-10-10 10:22 640512 ----a-w- c:\windows\SysWow64\advapi32.dll

2013-08-29 01:48 . 2013-10-10 10:22 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2013-08-29 00:49 . 2013-10-10 10:22 25600 ----a-w- c:\windows\SysWow64\setup16.exe

2013-08-29 00:49 . 2013-10-10 10:22 7680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\instnm.exe

2013-08-29 00:49 . 2013-10-10 10:22 14336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntvdm64.dll

2013-08-29 00:49 . 2013-10-10 10:22 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\user.exe

2013-08-28 01:21 . 2013-10-10 10:22 3155968 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-08-28 01:12 . 2013-10-10 10:21 461312 ----a-w- c:\windows\system32\scavengeui.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SUPERAntiSpyware"="c:\program files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2013-05-15 5622512]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2013-07-03 3673184]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SuiteTray"="c:\program files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe" [2011-09-20 341360]

"BackupManagerTray"="c:\program files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" [2012-01-05 296984]

"LManager"="c:\program files (x86)\Launch Manager\LManager.exe" [2011-07-01 1103440]

"ArcadeMovieService"="c:\program files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe" [2011-10-27 177448]

"CanonSolutionMenuEx"="c:\program files (x86)\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE" [2011-08-04 1637496]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2013-05-09 4858968]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-07-02 254336]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe" [2010-11-21 73216]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\nvinit.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [x]

R2 vToolbarUpdater17.1.2;vToolbarUpdater17.1.2;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\ToolbarUpdater.exe;c:\program files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\ToolbarUpdater.exe [x]

R3 e.dentifier2;SmartCard Reader ABN AMRO e.dentifier2;c:\windows\system32\DRIVERS\aabed2.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\aabed2.sys [x]

R3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service;c:\program files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe;c:\program files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [x]

R3 GamesAppService;GamesAppService;c:\program files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe;c:\program files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [x]

R3 hwusbdev;Huawei DataCard USB PNP Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ewusbdev.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ewusbdev.sys [x]

R3 Revoflt;Revoflt;c:\windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\revoflt.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\TsUsbGD.sys [x]

R3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]

S0 aswRvrt;aswRvrt; [x]

S0 aswVmm;aswVmm; [x]

S0 nvpciflt;nvpciflt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\nvpciflt.sys [x]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 avgtp;avgtp;c:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\avgtpx64.sys [x]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [x]

S1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [x]

S1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [x]

S1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk;c:\windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [x]

S1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [x]

S1 SAS***IL;SAS***IL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS [x]

S2 !SASCORE;SAS Core Service;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [x]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\aswMonFlt.sys [x]

S2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe;c:\program files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [x]

S2 ePowerSvc;ePower Service;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe;c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [x]

S2 GREGService;GREGService;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe;c:\program files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [x]

S2 Live Updater Service;Live Updater Service;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe;c:\program files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [x]

S2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe;c:\program files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [x]

S2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\TurboB.sys [x]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [x]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\drivers\HECIx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\HECIx64.sys [x]

S3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Impcd.sys [x]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\IntcDAud.sys [x]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\RtsUStor.sys [x]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-11-20 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-20 15:22]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2013-05-09 08:58 133840 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-08-15 167704]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-08-15 392472]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-08-15 416024]

"IntelTBRunOnce"="wscript.exe" [2009-07-14 168960]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2011-06-09 11860072]

"Power Management"="c:\program files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe" [2012-02-08 1829768]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2011-07-19 2780776]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\nvinitx.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 212.54.35.25 212.54.40.25

DPF: {FB54FA27-96CF-4C62-80DC-DA7616EBD326} - hxxp://downloads.bullguard.com/VirusScan/bgvax.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

Toolbar-Locked - (no file)

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-Chandler - c:\program files (x86)\Chandler1.0.3\uninst.exe

AddRemove-JNLP - c:\windows\system32\javaws.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_2_202_222_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_2_202_222_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_222.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_222.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_222.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_222.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,72,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,6d,00,61,00,63,00,68,00,69,00,6e,00,65,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-11-20 09:56:17

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-11-20 08:56

.

Pre-Run: 235.070.042.112 bytes beschikbaar

Post-Run: 235.792.642.048 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - A22E059C04870797DBB3D221945F039E

Link naar reactie
Delen op andere sites

Niet meteen negatieve aanduidingen in dit logje. Voor alle duidelijkheid: als je met de gewone linkerknop van de muis + pijltje op een scrollbar staat, werkt die niet correct. En als je met het muiswieltje hetzelfde doet, werkt die wel correct ? Indien dit zo is, heb je dan al eens - mocht je die in huis hebben - met een andere muis hetzelfde geprobeerd. De oorzaak zit dan vermoedelijk in het mechanisch gedeelte van de muis. Of even een muis lenen bij familie, vrienden of kennissen, zou je ook al uitsluitsel kunnen geven over de toestand van de gebruikte muis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.