Ga naar inhoud

herstelpunt


duupje

Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by user at 2013-12-25 13:58:17

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 181 GB (59%) free of 305 GB

Total RAM: 3324 MB (42% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:58:28, on 25/12/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16526)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEMN.EXE

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Seagate\Seagate Dashboard\MemeoDashboard.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Seagate\Seagate Dashboard\HipServAgent\HipServAgent.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\B5F43836\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\user.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://dutch.toggle.com/nl/index.php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe "C:\Program Files\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Version Cue CS2] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [seagate Dashboard] C:\Program Files\Seagate\Seagate Dashboard\MemeoLauncher.exe --silent --no_ui

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [utility Chest EPM Support] "C:\PROGRA~1\UTILIT~2\bar\1.bin\49medint.exe" T8EPMSUP.DLL,S

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\Windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\user\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [GrooveMonitor] C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEMN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Microsoft SharePoint Workspace.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE

O4 - Startup: OneNote-inhoudsopgave.onetoc2

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9a4ef208f0a50) (gupdate1c9a4ef208f0a50) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: Norton Internet Security. (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: Seagate Dashboard Service (SeagateDashboardService) - Memeo - C:\Program Files\Seagate\Seagate Dashboard\SeagateDashboardService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: Utility ChestService (UtilityChest_49Service) - COMPANYVERS_NAME - C:\PROGRA~1\UTILIT~2\bar\1.bin\49barsvc.exe

--

End of file - 12385 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000UA.job

C:\Windows\tasks\Google Software Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!"

prefs.js - "keyword.URL" - "Bing="

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

"{7BA52691-1876-45ce-9EE6-54BCB3B04BBC}"=C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\coFFPlgn\

"{BBDA0591-3099-440a-AA10-41764D9DB4DB}"=C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.4.0.40\IPSFF

"{2D3F3651-74B9-4795-BDEC-6DA2F431CB62}"=C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.4.0.40\coFFPlgn\

"belgiumeid@eid.belgium.be"=C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@ei.TelevisionFanatic.com/Plugin]

"Description"=TelevisionFanatic Plugin

"Path"=C:\Program Files\TelevisionFanaticEI\Installr\1.bin\NP64EISB.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.5]

"Description"=Office Live Update v1.5

"Path"=C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@pack.google.com/Google Updater;version=14]

"Description"=Google Updater

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@UtilityChest_49.com/Plugin]

"Description"=Utility Chest Plugin

"Path"=C:\Program Files\UtilityChest_49\bar\1.bin\NP49Stub.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}

{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

{CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0038-ABCDEFFEDCBA}

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

binary.manifest

browsercomps.dll

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\

babylon.xml

bing.xml

bolcom-nl.xml

fcmdSrchFxt.xml

google.xml

marktplaats-nl.xml

vandale-nl.xml

wikipedia-nl.xml

yahoo.xml

C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default\extensions\

49ffxtbr@UtilityChest_49.com

ffxtlbr@babylon.com

ffxtlbra@softonic.com

C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default\searchplugins\

askcom.xml

bingp.xml

softonic.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2013-09-03 68480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-30 509776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-08 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 4171464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-12-05 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-10 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-12-05 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - Adobe PDF - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll [2006-12-18 231160]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-30 509776]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-10 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-21 1008184]

"RtHDVCpl"=C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2008-01-16 4702208]

"Skytel"=C:\Windows\Skytel.exe [2008-01-16 1826816]

"HPUsageTracking"=C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe [2007-05-04 36864]

"Google Quick Search Box"=C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe [2009-07-16 122368]

"AppleSyncNotifier"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe [2011-10-06 59240]

"NeroFilterCheck"=C:\Windows\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]

"PMBVolumeWatcher"=C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe [2010-03-24 599328]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"Adobe Version Cue CS2"=C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe [2005-04-06 856064]

"Acrobat Assistant 7.0"=C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe [2008-04-23 483328]

"Seagate Dashboard"=C:\Program Files\Seagate\Seagate Dashboard\MemeoLauncher.exe [2011-06-01 79112]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2012-11-05 89184]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-11-02 152392]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

"Utility Chest EPM Support"=C:\PROGRA~1\UTILIT~2\bar\1.bin\49medint.exe [2013-12-23 12872]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"=C:\Windows\system32\ctfmon.exe [2006-11-02 8704]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-01-21 125952]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2009-04-11 1233920]

"OfficeSyncProcess"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE [2013-04-22 720064]

"Facebook Update"=C:\Users\user\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-01-15 138096]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-11-14 20584608]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEMN.EXE [2013-03-06 945856]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-02-21 39408]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-08-27 248208]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2008-01-21 202240]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Adobe Acrobat Snelle start.lnk - C:\Windows\Installer\{AC76BA86-1030-D700-7760-100000000002}\SC_Acrobat.exe

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Microsoft SharePoint Workspace.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE

OneNote-inhoudsopgave.onetoc2

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 4171464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

"DisableStatusMessages"=0

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=0

"NoFolderOptions"=0

"NoDriveAutoRun"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

"NoDriveAutoRun"=0

"NoDriveTypeAutoRun"=149

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=L3CODECA.ACM

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-12-25 13:58:17 ----D---- C:\rsit

2013-12-25 09:07:17 ----D---- C:\Users\user\AppData\Roaming\pdfforge

2013-12-25 09:07:16 ----A---- C:\Windows\system32\pdfcmon.dll

2013-12-23 17:03:59 ----D---- C:\Program Files\UtilityChest_49

2013-12-23 10:46:37 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-12-23 10:46:31 ----A---- C:\Windows\system32\SysFxUI.dll

2013-12-23 10:46:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys

2013-12-23 10:46:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys

2013-12-23 10:46:26 ----A---- C:\Windows\system32\wshcon.dll

2013-12-23 10:46:26 ----A---- C:\Windows\system32\wscript.exe

2013-12-23 10:46:26 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll

2013-12-23 10:46:26 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe

2013-12-23 10:46:23 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2013-12-11 21:41:41 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-12-11 21:41:41 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-12-11 21:41:40 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-12-11 21:41:40 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-12-11 21:41:39 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-12-11 21:41:39 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-12-11 21:41:39 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-12-11 21:41:39 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-12-11 21:41:39 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-12-11 21:41:39 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-12-11 21:41:38 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-12-11 21:41:38 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-12-11 21:41:37 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-12-11 21:41:36 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-12-06 12:17:00 ----D---- C:\Program Files\TomTom HOME 2

2013-12-06 12:16:01 ----D---- C:\Program Files\TomTom International B.V

2013-12-05 15:54:15 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-12-05 15:54:12 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Java

2013-12-05 15:53:58 ----A---- C:\Windows\system32\javaws.exe

2013-12-05 15:53:34 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-11-26 14:19:39 ----A---- C:\Windows\system32\MSMPIDE.DLL

2013-11-26 13:40:09 ----D---- C:\Windows\system32\beidpp

2013-11-26 13:40:08 ----D---- C:\Program Files\Belgium Identity Card

2013-11-26 13:40:08 ----D---- C:\Program Files\BeID Minidriver

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-12-25 13:58:28 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-12-25 13:58:18 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-12-25 13:38:23 ----D---- C:\Users\user\AppData\Roaming\Skype

2013-12-25 10:22:46 ----D---- C:\Windows\inf

2013-12-25 10:14:06 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-12-25 09:20:43 ----D---- C:\Program Files\PDFCreator

2013-12-25 09:20:31 ----D---- C:\Windows\System32

2013-12-25 09:20:23 ----D---- C:\Windows\Debug

2013-12-25 09:20:23 ----D---- C:\Windows

2013-12-25 08:57:35 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-12-25 08:52:55 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-12-23 17:30:31 ----D---- C:\Program Files

2013-12-23 11:47:46 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-12-23 11:47:45 ----D---- C:\Windows\system32\RTCOM

2013-12-23 11:44:58 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-12-23 11:44:53 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-12-23 10:30:23 ----D---- C:\Windows\system32\Msdtc

2013-12-23 10:30:17 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-12-23 10:29:20 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-12-23 10:28:42 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-12-23 10:28:42 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-12-23 10:28:42 ----D---- C:\Windows\system32\spool

2013-12-23 10:28:41 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-12-23 10:28:41 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-12-23 10:28:20 ----D---- C:\Windows\registration

2013-12-23 10:17:09 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-12-23 09:50:08 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-12-23 09:50:04 ----D---- C:\ProgramData\NortonInstaller

2013-12-21 15:21:25 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-12-11 22:18:14 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-12-11 22:18:13 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-12-11 21:49:49 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-12-11 21:43:22 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

2013-12-11 21:33:53 ----D---- C:\Program Files\Google

2013-12-05 15:54:15 ----HD---- C:\ProgramData

2013-12-05 15:54:12 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-12-05 15:53:25 ----A---- C:\Windows\system32\javaw.exe

2013-12-05 15:53:25 ----A---- C:\Windows\system32\java.exe

2013-12-05 15:53:22 ----D---- C:\Program Files\Java

2013-11-26 16:01:19 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-11-26 16:01:18 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-11-26 15:00:11 ----A---- C:\Windows\win.ini

2013-11-26 14:06:16 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-11-26 14:06:09 ----RD---- C:\Program Files\Skype

2013-11-26 13:42:05 ----D---- C:\Program Files\DIFX

2013-11-26 13:40:09 ----D---- C:\Windows\system32\siscardplugins

2013-11-26 13:39:42 ----D---- C:\drivers

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2008-11-20 43872]

R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\SYMDS.SYS [2013-05-20 367704]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\SYMEFA.SYS [2013-05-22 934488]

R1 BHDrvx86;BHDrvx86; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.4.0.40\Definitions\BASHDefs\20131203.001\BHDrvx86.sys [2013-12-03 1098968]

R1 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\ccSetx86.sys [2013-04-15 134744]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys [2013-11-21 376920]

R1 IDSVix86;IDSVix86; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.4.0.40\Definitions\IPSDefs\20131224.001\IDSvix86.sys [2013-12-20 394456]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL); C:\Windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\SRTSPX.SYS [2013-03-04 32344]

R1 SymIM;Symantec Network Security Intermediate Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SymIMv.sys [2013-03-04 36512]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\Ironx86.SYS [2013-03-04 175264]

R1 SYMTDIv;Symantec Vista Network Dispatch Driver; C:\Windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\SYMTDIV.SYS [2013-04-24 352344]

R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2009-05-22 35712]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2013-11-21 108120]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2008-01-16 1951000]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.4.0.40\Definitions\VirusDefs\20131224.025\NAVENG.SYS [2013-12-22 93272]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.4.0.40\Definitions\VirusDefs\20131224.025\NAVEX15.SYS [2013-12-22 1612376]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2013-02-25 8939296]

R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2010-06-23 259176]

R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1404000.028\SRTSP.SYS [2013-05-15 603224]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS [2013-08-10 142496]

R3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys [2013-07-12 73344]

R3 usbvideo;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-07-12 134272]

R3 WudfPf;@%SystemRoot%\system32\drivers\Wudfpf.sys,-1000; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys [2012-07-26 66560]

R3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2012-07-26 155136]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2010-09-23 39272]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]

S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmb.sys [2013-01-23 18560]

S3 nmwcdc;Nokia USB Communication Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbo.sys [2013-01-23 23168]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys [2012-10-17 19072]

S3 SYMDNS;SYMDNS; \??\C:\Windows\system32\drivers\NIS\1002000.007\SYMDNS.SYS []

S3 SYMFW;Symantec Network Filter Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008030.006\SYMFW.SYS []

S3 SYMNDISV;Symantec Network Filter Driver; C:\Windows\System32\Drivers\NIS\1008030.006\SYMNDISV.SYS []

S3 SYMREDRV;SYMREDRV; \??\C:\Windows\system32\drivers\NIS\1002000.007\SYMREDRV.SYS []

S3 upperdev;upperdev; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys [2013-01-23 8192]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2009-03-05 36864]

S3 USBCCID;USB Smart Card reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccid.sys [2009-05-22 29184]

S3 usbser;USB Modem Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser.sys [2013-08-29 27648]

S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys [2013-01-23 8192]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2009-10-01 40448]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Adobe Version Cue CS2;Adobe Version Cue CS2; C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe [2005-04-06 163840]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-09-03 65640]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2013-09-07 55624]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 390504]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

R2 NIS;Norton Internet Security.; C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-20 144368]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2008-05-16 118784]

R2 PMBDeviceInfoProvider;PMBDeviceInfoProvider; C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe [2009-10-24 360224]

R2 SeagateDashboardService;Seagate Dashboard Service; C:\Program Files\Seagate\Seagate Dashboard\SeagateDashboardService.exe [2011-06-01 14088]

R2 SeaPort;SeaPort; C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe [2010-09-22 249136]

R2 Skype C2C Service;Skype C2C Service; C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe [2012-10-02 3064000]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-08-27 93072]

R2 UtilityChest_49Service;Utility ChestService; C:\PROGRA~1\UTILIT~2\bar\1.bin\49barsvc.exe [2013-12-23 88648]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 1710464]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-11-02 553288]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate1c9a4ef208f0a50;Google Update Service (gupdate1c9a4ef208f0a50); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-14 133104]

S2 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-13 194032]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 Adobe LM Service;Adobe LM Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe [2012-05-02 72704]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-09-23 1493352]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-03-14 133104]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe [2005-11-14 69632]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2013-03-09 30798512]

S3 MSCSPTISRV;MSCSPTISRV; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe [2006-12-14 45056]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 PACSPTISVR;PACSPTISVR; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe [2006-12-14 57344]

S3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2013-04-18 737616]

S3 SPTISRV;Sony SPTI Service; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe [2006-12-14 69632]

S3 Symantec RemoteAssist;Symantec RemoteAssist; C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe [2008-01-29 394704]

S3 WPFFontCache_v0400;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-07-20 754856]

S4 NetMsmqActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA};fs
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA};fs
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0038-ABCDEFFEDCBA};fs
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml;f
 Utility Chest EPM Support;s
 C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default\extensions\[font=Calibri][email="49ffxtbr@UtilityChest_49.com"][color=blue]49ffxtbr@UtilityChest_49.com[/color][/email][/font][font=Calibri];fs[/font]
 C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default\extensions\[font=Calibri][email="ffxtlbr@babylon.com"][color=blue]ffxtlbr@babylon.com[/color][/email][/font][font=Calibri];fs[/font]
 C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default\extensions\[font=Calibri][email="ffxtlbra@softonic.com"][color=blue]ffxtlbra@softonic.com[/color][/email][/font][font=Calibri][/font]
 C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default\searchplugins\askcom.xml;f
 C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default\searchplugins\softonic.xml;f
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Shortcut Fix
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

===== Runcheck 18:53:07,40 =====

--- Create Environment Variables 18:53:07,79

--- Create System Restore Point 18:53:10,59

--- Checking Input 18:53:31,32

--- AU AppData Check 18:53:32,89

--- Remove From Windows Installer 18:53:37,07

--- Empty Folders Check 18:54:20,43

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 23-December-2013

Tool run by user on do 26/12/2013 at 7:41:58,84.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Rar$EX06.102\zoek.exe [scan all users] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-12-25-175420.log 1557 bytes

C:\zoek-results2013-12-26-063009.log 31207 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default

user.js not found

---- Lines babylon removed from prefs.js ----

user_pref("browser.babylon.HPOnNewTab", "search.babylon.com");

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20132612_0748_.backup

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\user\AppData\Local\Temp ====

2013-12-25 09:13:45 6ABDAEA9D2F5DEBC46A3CED9EE58080A 212992 ----a-w- C:\Users\user\AppData\Local\Temp\{AC76BA86-1030-D700-7760-100000000002}\asneu.dll

====== Java Cache =====

2013-12-05 14:57:34 C1BBA7F1278F193AB584FFF460DB5E2A 17878 ----a-w- C:\Users\user\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\eef218c-6ad494ee

2013-12-05 14:57:28 97D59280E90D9C0EE4263B0CD813BB6A 99 ----a-w- C:\Users\user\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\17\49a00451-6.0.lap

2013-12-05 14:57:28 415FC9732A3F4D89A0E01251CD66E136 646 ----a-w- C:\Users\user\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\17\49a00451-7eeaf527

2013-12-05 14:57:27 415FC9732A3F4D89A0E01251CD66E136 646 ----a-w- C:\Users\user\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\18\3cb32f52-59747a94

2013-12-22 08:55:25 7A726CCE64E492FFC7B1A665E93DE268 37 ----a-w- C:\Users\user\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\2\17505e82-6.0.lap

2013-12-05 14:57:28 34FA8033B50A3F99D3AB8209C72C0ABA 6860 ----a-w- C:\Users\user\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\43\1ca2666b-74f5b83c

====== C:\Windows\system32 =====

2013-12-25 18:01:58 B6383EE6266BE31BD2EEB7DA5D4F3AA7 170848 ----a-w- C:\Windows\System32\FNTCACHE.DAT

2013-12-25 08:07:16 5CA984BA87D2F268F8DC96A38E67ED34 95416 ----a-w- C:\Windows\System32\pdfcmon.dll

2013-12-23 09:46:37 A6E18756EA7B6E971184B57B86251FC5 2050560 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-12-23 09:46:31 57390AF2F8939AB038FC4A5D10B50D52 335360 ----a-w- C:\Windows\System32\SysFxUI.dll

2013-12-23 09:46:26 F9D5C623E913CDAA198ECF0E6D2AA54A 36864 ----a-w- C:\Windows\System32\wshcon.dll

2013-12-23 09:46:26 DDEA43CDF00D6987F633F80AE4B7F2CE 172032 ----a-w- C:\Windows\System32\scrrun.dll

2013-12-23 09:46:26 B44B59C85DC2C2D39542F97BF545A308 135168 ----a-w- C:\Windows\System32\cscript.exe

2013-12-23 09:46:26 2497FD012104DFF64BF01DA98ECF6F75 131072 ----a-w- C:\Windows\System32\wshom.ocx

2013-12-23 09:46:26 1D0A82B11235D68CF55A54B2ADECB9F1 155648 ----a-w- C:\Windows\System32\wscript.exe

2013-12-23 09:46:23 09EA40F4DAD2EDB3587E5E0BAA9C3E15 158208 ----a-w- C:\Windows\System32\imagehlp.dll

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-12-23 09:46:31 6DBA75306DD9B242B6F1C343179AD201 167936 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\portcls.sys

2013-12-23 09:46:31 2A63675F6FA8EF0FF9F5C72695584CAA 130048 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\drmk.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-12-06 11:17:00 -------- d-----w- C:\Program Files\TomTom HOME 2

2013-12-06 11:16:01 -------- d-----w- C:\Program Files\TomTom International B.V

2013-12-05 14:54:12 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\Java

2013-11-26 12:40:08 -------- d-----w- C:\Program Files\Belgium Identity Card

2013-11-26 12:40:08 -------- d-----w- C:\Program Files\BeID Minidriver

======= C: =====

====== C:\Users\user\AppData\Roaming ======

2013-12-26 06:17:31 -------- d-----w- C:\Users\user\AppData\Roaming\WinRAR

2013-12-25 18:35:11 -------- d-----w- C:\Users\user\AppData\Roaming\AdobeUM

2013-12-25 09:14:17 662FA04668B57F3F61310D047F5296DA 34792 ----a-w- C:\Users\user\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2013-12-23 09:17:05 -------- d-----w- C:\Users\user\AppData\Local\NPE

2013-12-21 14:19:08 -------- d-----w- C:\Users\user\AppData\Local\PDFCreator

2013-11-26 10:00:12 -------- d-----w- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\AVG

====== C:\Users\user ======

2013-12-11 20:34:16 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth

2013-12-06 11:17:06 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TomTom

2013-12-05 14:53:34 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2013-11-26 13:19:41 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator

2013-11-26 12:42:05 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Belgium - eID

====== C: exe-files ==

2013-12-26 06:40:37 B8B1495A8205181E71F37F63A7D4B84D 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000\$IGK3AIP.exe

2013-12-26 06:17:48 F3DCAA964FDBF9372EFC09022DA72A17 1281024 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000\$RGK3AIP.exe

2013-12-25 12:58:18 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\Trend Micro\user.exe

2013-12-25 12:57:49 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\B5F43836\RSIT.exe

2013-12-25 08:07:17 EE0381F4DBCEB66481D6E9000ACF7B96 162976 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\Images2PDF\Images2PDFC.exe

2013-12-25 08:07:17 BA7ED01015E6A3326677D01642BC80E3 306856 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\DeleteMonitorDll.exe

2013-12-25 08:07:17 4875CDECE9C259F78A64D71BE18C4B89 720032 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\Images2PDF\Images2PDF.exe

2013-12-25 08:07:16 9580B76B54E62CDF2A19D142C39B1BFB 622592 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\languages\TransTool.exe

2013-12-25 08:07:16 513225B0D601484CE06453D9D82400B2 3182592 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator.exe

2013-12-25 08:07:15 1EA291DFE6D5258F5165606CCDD2F14A 719280 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\unins000.exe

2013-12-23 09:46:26 B44B59C85DC2C2D39542F97BF545A308 135168 ----a-w- C:\Windows\System32\cscript.exe

2013-12-23 09:46:26 1D0A82B11235D68CF55A54B2ADECB9F1 155648 ----a-w- C:\Windows\System32\wscript.exe

=== C: other files ==

2013-12-26 06:40:47 D106550FC289EA84B5065A7A8706FE2B 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000\$I1YX3M2.com

2013-12-26 06:40:06 B91204079A3E9D4C3B7A9E5E2C6F76E2 1409177 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000\$R1YX3M2.com

2013-12-25 08:07:16 FDF4B7FA98573492A62B6CCA14815FDE 143 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gsdj.bat

2013-12-25 08:07:16 EB12B1B17BAE9ACDF5F730E8A8B8F482 586 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2pdf.bat

2013-12-25 08:07:16 E73952C1808EAD40B09F9D840E607AD7 404 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2pdf14.bat

2013-12-25 08:07:16 E58297722D0D22B3ECF9D75020681EB0 1131 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2epsi.bat

2013-12-25 08:07:16 E35C2A861E7B51C8EE01DCAE82CAEA3C 528 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2ps2.bat

2013-12-25 08:07:16 DD77E8B85DD9BBD39375B4D815585E68 395 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2ascii.bat

2013-12-25 08:07:16 D3C17D58EDD85ACA947A0AC0091C5660 271 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\pf2afm.bat

2013-12-25 08:07:16 CFFD874A35D9D00EFB491B496D3E9ED2 138 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\lpr2.bat

2013-12-25 08:07:16 CF9072C32D56E2C7FE85DCA673C137CA 582 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\eps2eps.bat

2013-12-25 08:07:16 BCF7A957306F77B76859FD630037010F 71 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gstt.bat

2013-12-25 08:07:16 BC46A12DC0921BDBAE711E0FAC153860 70 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gst.bat

2013-12-25 08:07:16 B82F9935BFA11419EC6C363A29AE05E1 1460 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2pdfxx.bat

2013-12-25 08:07:16 B39534F9E53A4FCC4F28CF99FCEDF6B1 144 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gslj.bat

2013-12-25 08:07:16 AA00A6C11C781CC0A77BC45AA5E80BF4 404 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2pdf13.bat

2013-12-25 08:07:16 A66ED14A1C9E5A6C6D01DB13F8671E45 141 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gslp.bat

2013-12-25 08:07:16 A4F047184CC16140D2E45A2E5FED373D 256 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\pfbtopfa.bat

2013-12-25 08:07:16 A128F19C0DEDEBD0DE6AD344A4D0F01E 146 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gsdj500.bat

2013-12-25 08:07:16 94973BD32C37A479321FEA658C59916D 184 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gssetgs32.bat

2013-12-25 08:07:16 94973BD32C37A479321FEA658C59916D 184 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gssetgs.bat

2013-12-25 08:07:16 89ABF67457237ABBA1540A8C918BDD92 318 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\pdf2dsc.bat

2013-12-25 08:07:16 82A2806EA432236F246B022F310DEBF1 1521 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\pftogsf.bat

2013-12-25 08:07:16 72DD78C9F9C476DE6F277456CBF875F4 88 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\lp386r2.bat

2013-12-25 08:07:16 6FC26133FCAF67CBAD5D0F315D8B8149 92 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gsnd.bat

2013-12-25 08:07:16 60575A02493E499946423A5CDFF1B07D 184 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gssetgs64.bat

2013-12-25 08:07:16 5BC0A2090A05779D8AE6BFC6FA11717E 95 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gsndt.bat

2013-12-25 08:07:16 5083568FE7F99A27106D38F15A1DE8DA 404 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2pdf12.bat

2013-12-25 08:07:16 4AEE03647E3F453C76B47E65F82B7F94 145 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\lpgs.bat

2013-12-25 08:07:16 44DDCD1EE83B17FDEFA39E8F31DF1A81 141 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\wmakebat.bat

2013-12-25 08:07:16 0CB25A3A955DE32499E22268ADCD5D0A 126 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\font2c.bat

2013-12-25 08:07:16 09FE49F06BF6EFDB213F745E5C5920C2 141 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\gsbj.bat

2013-12-25 08:07:16 09863BD713D6594134265D864B4729FD 95 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\lp386.bat

2013-12-25 08:07:16 07FCB58D7BB449B4BC1125BA5B73D690 494 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\pdf2ps.bat

2013-12-25 08:07:16 025E7D6CD7027E0703D2F45641E1D0A2 501 ----a-w- C:\Program Files\PDFCreator\GS9.10\gs9.10\Lib\ps2ps.bat

2013-12-23 09:46:37 A6E18756EA7B6E971184B57B86251FC5 2050560 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-12-23 09:46:31 6DBA75306DD9B242B6F1C343179AD201 167936 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\wdmaudio.inf_d2056fa8\portcls.sys

2013-12-23 09:46:31 6DBA75306DD9B242B6F1C343179AD201 167936 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\portcls.sys

2013-12-23 09:46:31 2A63675F6FA8EF0FF9F5C72695584CAA 130048 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\wdmaudio.inf_d2056fa8\drmk.sys

2013-12-23 09:46:31 2A63675F6FA8EF0FF9F5C72695584CAA 130048 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\drmk.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /detectMem"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\Windows\system32\ctfmon.exe"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"Facebook Update"="C:\Users\user\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEMN.EXE"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe"

"Skytel"="Skytel.exe"

"HPUsageTracking"="C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe C:\Program Files\HP\HP UT\"

"Google Quick Search Box"="C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe /autorun"

"AppleSyncNotifier"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe"

"NeroFilterCheck"="C:\Windows\system32\NeroCheck.exe"

"PMBVolumeWatcher"="C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"Adobe Version Cue CS2"="C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe"

"Acrobat Assistant 7.0"="C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

"Seagate Dashboard"="C:\Program Files\Seagate\Seagate Dashboard\MemeoLauncher.exe --silent --no_ui"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"Utility Chest EPM Support"="C:\PROGRA~1\UTILIT~2\bar\1.bin\49medint.exe T8EPMSUP.DLL,S"

"Windows Defender"="%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\Windows\system32\ctfmon.exe"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"Facebook Update"="C:\Users\user\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEMN.EXE"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

==== Startup Folders ======================

2012-09-03 16:35:12 945 ----a-w- C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Microsoft SharePoint Workspace.lnk

2009-02-24 15:53:43 3656 --sha-w- C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote-inhoudsopgave.onetoc2

2012-05-02 16:15:07 2437 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Acrobat Snelle start.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000Core.job --a------ C:\Users\user\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [15/01/2013 19:50]

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000UA.job --a------ C:\Users\user\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [15/01/2013 19:50]

C:\Windows\tasks\Google Software Updater.job --a------ C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [13/08/2012 17:30]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ [undetermined Task]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000Core" [C:\Users\user\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2083404449-1569474224-3269927545-1000UA" [C:\Users\user\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Google Software Updater" [C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Norton WSC Integration" ["C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\WSCStub.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\User_Feed_Synchronization-{E6FEED4E-EBC6-49BA-AAF1-A825C364EB95}" [C:\Windows\system32\msfeedssync.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate" [C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Leader Technologies\PowerRegister\Seagate NA0FN4ZS Product Registration (user)" [C:\Users\user\AppData\Roaming\Leadertech\PowerRegister\Seagate NA0FN4ZS Product Registration.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Norton Internet Security\Norton Error Analyzer" [C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\SymErr.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Norton Internet Security\Norton Error Processor" [C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\SymErr.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"belgiumeid@eid.belgium.be"="C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be" [26/11/2013 13:40]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

- Skype Click to Call - %AppDir%\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}

- Default - %AppDir%\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0038-ABCDEFFEDCBA}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default

E806468C0A0CE66199E312B57750621C - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin5.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

1C22407B9C44A71C5A311358A1384F41 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin4.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

A0C0DFFE27C01E0C2EDA3BEB56C54986 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin3.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

BAF947D9341451E36BE26D24DF256237 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin2.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

07583A7028A33F67254AF5CC45B8121F - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

358878E398AB0FB8B1EE176C2E3EDF48 - C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll - Google Updater

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

AC421A44DE902F2627F1E63793ED89CD - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

24E990B1E6D55428001843CF7217DD81 - C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll - Microsoft Office Live Plug-in for Firefox / Microsoft Office Live Plug-in for Firefox

C548328E9DE5EB73350EF292D7140662 - C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll - Picasa

5B92CB0A3EEE50F6B9AE036B4F9B0F0C - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

9D4A0B314CB9CF134CA27E1E0217E51E - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

dhkplhfnhceodhffomolpfigojocbpcb - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonChrome.crx[]

ihflimipbcaljfnojhhknppphnnciiif - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.8.1\facemoods.crx[]

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Skype for Chromium\skype_chrome_extension.crx[02/10/2012 12:14]

mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\Exts\Chrome.crx[28/11/2013 14:56]

YouTube - user - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - user - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Skype Click to Call - user - Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl

Chrome In-App Payments service - user - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - user - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\user\Desktop\Betalingen - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\user\Freddy Documenten\Persoonlijk\Betalingen

C:\Users\user\Desktop\VERBRUIK ENERGIE - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\user\Freddy Documenten\Persoonlijk\VERBRUIK ENERGIE.xlsx

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Adobe Reader X .lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

C:\Users\Public\Desktop\eID Viewer.lnk - C:\Program Files\Belgium Identity Card\EidViewer\eID Viewer.exe

C:\Users\Public\Desktop\Google Earth.lnk - C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe

C:\Users\Public\Desktop\iTunes.lnk - C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe

C:\Users\Public\Desktop\PDFCreator.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Belgium - eID\eID Viewer.lnk - C:\Program Files\Belgium Identity Card\EidViewer\eID Viewer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Belgium - eID\Utilities\MS Office 2010 XAdES XL signature configuration.lnk - C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidoffice2010_XAdES_XL.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Belgium - eID\Utilities\MS Outlook registry configuration.lnk - C:\Program Files\Belgium Identity Card\beidoutlooksnc.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth\Google Earth starten in DirectX-modus.lnk - C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe -setDX

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth\Google Earth starten in OpenGL-modus.lnk - C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe -setOGL

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth\Google Earth verwijderen.lnk - C:\Windows\System32\msiexec.exe /x {4D2A6330-2F8B-11E3-9C40-B8AC6F97B88E}

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth\Google Earth.lnk - C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk - C:\Program Files\Java\jre7\bin\javacpl.exe -tab about

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk - C:\Program Files\Java\jre7\bin\javacpl.exe -tab update

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk - C:\Program Files\Java\jre7\bin\javacpl.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.lnk -

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.lnk -

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Doneer aan PDFCreator.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\Doneer aan PDFCreator.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Geschiedenis.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\History.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\PDFCreator Help.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator_english.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\PDFCreator op het Web.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\PDFCreator.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Translation Tool.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\languages\TransTool.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Images2PDF\Images2PDF Console Application.lnk - C:\Windows\System32\cmd.exe /k "C:\Program Files\PDFCreator\Images2PDF\Images2PDFC.exe"

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Images2PDF\Images2PDF.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\Images2PDF\Images2PDF.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Licenses\FairPlay License.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\FairPlay License.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Licenses\GPL License.lnk - C:\Program Files\PDFCreator\GNU License.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TomTom\TomTom HOME 2.lnk - C:\Windows\Installer\{99072AB4-D795-44D5-9D65-E3C9F8322C97}\NewShortcut1_BB5D96B1D05B428EBAD4A437B7244768.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TomTom\Verwijder TomTom HOME 2.lnk - C:\Windows\System32\msiexec.exe /x {99072AB4-D795-44D5-9D65-E3C9F8322C97}

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\CDBurnerXP.lnk - C:\Program Files\CDBurnerXP\cdbxpp.exe

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\E-mail - Snelkoppeling.lnk -

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Energiebeheer - Snelkoppeling.lnk -

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\FREDDY documenten - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\user\Freddy Documenten

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\HP Webcam 1300 Control Center.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Webcam 1300 Software\ControlCenter.exe

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\kalender Fred 2013 - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\user\Freddy Documenten\Persoonlijk\kalender Fred 2013.xls

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Norton Internet Security.lnk - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\uiStub.exe

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Prullenbak - Snelkoppeling.lnk -

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Skype.lnk - C:\Windows\Installer\{4E76FF7E-AEBA-4C87-B788-CD47E5425B9D}\SkypeIcon.exe

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\telefoonboeklijst - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\user\Freddy Documenten\Persoonlijk\telefoonboeklijst.doc

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\VERBRUIK ENERGIE - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\user\Freddy Documenten\Persoonlijk\VERBRUIK ENERGIE.xlsx

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dhkplhfnhceodhffomolpfigojocbpcb deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ihflimipbcaljfnojhhknppphnnciiif deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\326QDY7Z will be deleted at reboot

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F0CXX13H will be deleted at reboot

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YJ2G3TXW will be deleted at reboot

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=368 folders=94 143142937 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\user\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\user\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\326QDY7Z" not found

"C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F0CXX13H" not found

"C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YJ2G3TXW" not found

==== EOF on do 26/12/2013 at 8:02:31,84 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malware is bijna opgeruimd. Doe nog eerst even dit:

Download 52147fb3b2536-AdwCleaner_99_3_16x16x32.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

AdwCleaner uitvoeren

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op de knop Scan.
 • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Clean.
 • Als dit gereed is wordt er gevraagd om de computer opnieuw op te starten, klik hier op OK.
 • Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt het logbestand automatisch geopend.
 • Plaats dit logbestand in het volgende bericht.

En bekijk dan eens hoe het nu met de herstelpunten gaat ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik kan nog altijd geen herstelpunt maken. Deze optie is nog steeds uitgeschakeld

- - - Updated - - -

# AdwCleaner v3.016 - Report created 26/12/2013 at 09:02:10

# Updated 23/12/2013 by Xplode

# Operating System : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Username : user - PC_VAN_USER

# Running from : C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Q6RMMU3A\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\ProgramData\NCH Software

Folder Deleted : C:\Program Files\TelevisionFanaticEI

Folder Deleted : C:\users\user\AppData\LocalLow\TelevisionFanaticEI

File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\NCH Software

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{3AB479BB-366C-4EE3-9538-3FCE0D72E1DD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoods.facemoodsHlpr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\facemoods.facemoodsHlpr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.FeedManager

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.FeedManager.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.HTMLMenu

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.HTMLMenu.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.HTMLPanel

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.HTMLPanel.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.MultipleButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.MultipleButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.PseudoTransparentPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.PseudoTransparentPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.Radio

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.Radio.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.RadioSettings

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.RadioSettings.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.ScriptButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.ScriptButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.SettingsPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.SettingsPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.ThirdPartyInstaller

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.ThirdPartyInstaller.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.ToolbarProtector

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\UtilityChest_49.ToolbarProtector.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@ei.TelevisionFanatic.com/Plugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2088433

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2720081

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3201318

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{0A18A436-2A7A-49F3-A488-30538A2F6323}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{5B1881D1-D9C7-46DF-B041-1E593282C7D0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{007EFBDF-8A5D-4930-97CC-A4B437CBA777}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{23699B0B-C14D-4054-A545-FC0927BB0879}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{25151605-D156-49DD-A659-20E69C1EE15F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{268CA04C-106C-4636-B707-95E8CD5859E0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2BB3E614-F616-42DD-A99A-69C1FC268741}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{35274ADF-B8DE-4909-80D1-A26269216903}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3F2F1B3C-EDA7-46EC-A1CA-12A67CD00A82}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5BBF357E-EA8C-48BF-83CA-DE279FB83BBA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{64182481-4F71-486B-A045-B233BD0DA8FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6AAFD84D-5F7F-42E5-9FB4-157925C3ED2F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{878A5A0A-DC0A-4C37-BBE2-18C30E50F449}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C428C4B-C9E2-4B74-B791-88C3FEE48F36}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{929825DF-A1B4-40C9-8F3C-6DA06BADC150}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F19923D-2A4C-45EF-A026-AE7DEE5D022C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A72B8EA8-5B63-4C90-9FE8-D9C76C99DE32}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C86BFADB-406F-47C7-A8D8-FAA37B39089F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D92EDE9A-70A4-469F-AF8F-38C3F278B0A1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DDE2C74F-58CC-4D71-8CE1-09DEBB8CFB78}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F67A3AA8-88EE-4A3A-863A-B13A19F8696C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{13B8FF9D-DEB0-4070-B846-D049218307B3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1E877590-30B7-400E-A835-B942489EB7BC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A9379648-F6EB-4F65-A624-1C10411A15D0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F16AB1DB-15C0-4456-A29E-4DF24FB9E3D2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{103E3C9A-E8AE-4B19-A339-01FE9439763E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{326C4F48-FE3B-4E54-9118-9B6C3B6C9B1E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{39D884BB-2881-4F3A-B9B9-2D3AF4C2C191}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4084D718-3644-4504-B828-BB054729E39C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{59E5BDB9-126F-4575-901E-D32132A19B94}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{5CF866F0-10A3-4ED4-9BE3-668F2F148E2F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{618B2F0C-A1AF-4D1D-9354-CF0C42AF5BCB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8EFEE482-37BC-4F3D-83E6-CB5BBE077E43}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{CE1482C8-E8FD-4277-9A4F-094D712F6B60}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEFDBFA7-0F18-4216-8F90-6B6F71D6AB83}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F12BA68C-976E-4567-BA3B-629DFCEBC5FE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F66F6A81-E727-4774-B461-8A5CB7F7DE07}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{268CA04C-106C-4636-B707-95E8CD5859E0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25151605-D156-49DD-A659-20E69C1EE15F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{268CA04C-106C-4636-B707-95E8CD5859E0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8C428C4B-C9E2-4B74-B791-88C3FEE48F36}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9F19923D-2A4C-45EF-A026-AE7DEE5D022C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F67A3AA8-88EE-4A3A-863A-B13A19F8696C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{878A5A0A-DC0A-4C37-BBE2-18C30E50F449}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Key Deleted : HKCU\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\ParetoLogic

Key Deleted : HKCU\Software\pdfforge

Key Deleted : HKCU\Software\Search Settings

Key Deleted : HKCU\Software\systweak

Key Deleted : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\TelevisionFanaticEI

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\UtilityChest_49

Key Deleted : HKLM\Software\Babylon

Key Deleted : HKLM\Software\Conduit

Key Deleted : HKLM\Software\ParetoLogic

Key Deleted : HKLM\Software\pdfforge

Key Deleted : HKLM\Software\Search Settings

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\Software\TelevisionFanaticEI

Key Deleted : HKLM\Software\Uniblue

Key Deleted : HKLM\Software\UtilityChest_49

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{638482BC-3092-42DC-AEA1-735264911A77}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{C2F6A415-2A69-48F1-8F91-B9381B33FF1A}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\00E944CB89111313EAF35A0553F547F9

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08121C32A9C319F4CB0C11FF059552A4

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0FF2AEFF45EEA0A48A4B33C1973B6094

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\305B09CE8C53A214DB58887F62F25536

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\53F55AF3F4049ED3FA6EA6F88E414E24

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\68E4BF4B11615E03C97732FD581AB607

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8CE3DDAB2D152683FBCEB4866BCD2B0F

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AF6CE16AFEA5C9A39B766468A8B35C21

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FB1E44269B58F433A8C8E671E37CFDCF

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16526

Setting Restored : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls [Tabs]

-\\ Mozilla Firefox v6.0.2 (nl)

[ File : C:\users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sn3scg5b.default\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v31.0.1650.63

[ File : C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [11214 octets] - [26/12/2013 09:01:33]

AdwCleaner[s0].txt - [11341 octets] - [26/12/2013 09:02:10]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [11402 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.