Ga naar inhoud

verversen


Henk Hutjes
 Delen

Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Bekijk ook de instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Dhr. Hutjes at 2014-01-23 16:46:18

Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1

System drive C: has 248 GB (83%) free of 301 GB

Total RAM: 1791 MB (59% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:46:53, on 23-01-14

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JTU26YGZ\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Dhr. Hutjes.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [DeleteEngineAfterUpdate] reg DELETE HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitEngine /f (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [DeleteEngineAfterUpdate] reg DELETE HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitEngine /f (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: Reizigers

O15 - Trusted Zone: webwinkel.volkskrant.nl

O15 - Trusted Zone: *.volkskrant.nl

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: HP Power Manager Service (edsvc) - Verdiem - C:\Program Files\Verdiem\PowerManager\edsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PDF Document Manager (pdfcDispatcher) - PDF Complete Inc - C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe

O23 - Service: Suite Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\Fighters\FighterSuiteService.exe

--

End of file - 7755 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job

C:\Windows\tasks\DRIVERfighter Auto Start.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zkuzrm64.default

"smartwebprinting@hp.com"=C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@ABNAMRO/BECON,version=1.00]

"Description"=ABN AMRO e.dentifier2 Plug-in 1.0 for Mozilla

"Path"=C:\Program Files\ABN AMRO e.dentifier2\Mozilla\npBECON.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.51.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.51.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3538.0513]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-10-22 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-12-18 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-12-18 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-10-22 517688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-10-23 948440]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CommonToolkitTray]

C:\Program Files\Fighters\Tray\FightersTray.exe [2013-10-29 1681952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DriverTurbo]

C:\Program Files\DriverTurbo\DriverTurbo.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2010-06-09 49208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-11-02 152392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^$McRebootA5E6DEAA56$.lnk]

[]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

C:\PROGRA~1\HP\DIGITA~1\bin\hpqtra08.exe [2009-09-20 270336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^McAfee Security Scan Plus.lnk]

C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=157

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-01-23 16:46:18 ----D---- C:\rsit

2014-01-23 16:46:18 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-01-17 20:15:49 ----A---- C:\Windows\system32\javaws.exe

2014-01-17 20:15:45 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2014-01-17 20:15:45 ----A---- C:\Windows\system32\javaw.exe

2014-01-17 20:15:45 ----A---- C:\Windows\system32\java.exe

2014-01-15 11:13:42 ----D---- C:\HUTJES-D

2014-01-15 09:20:22 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-01-15 09:20:21 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2014-01-15 09:20:21 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2014-01-15 09:20:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2014-01-15 09:20:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2014-01-15 09:20:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2014-01-15 09:20:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2014-01-15 09:20:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2014-01-15 09:20:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2014-01-06 20:23:36 ----A---- C:\Windows\system32\GPhotos.scr

2013-12-26 14:59:11 ----D---- C:\ONBEKEND

2013-12-26 14:59:04 ----D---- C:\HUTJES-F

2013-12-26 14:58:58 ----D---- C:\HUTJES

2013-12-26 14:56:42 ----D---- C:\HEUTGENS

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-01-23 16:46:18 ----D---- C:\Program Files

2014-01-23 16:46:08 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-01-23 16:42:13 ----D---- C:\Windows\tracing

2014-01-23 16:11:20 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-01-23 15:59:57 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-01-23 10:52:15 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-01-22 20:29:18 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-01-22 20:29:18 ----HD---- C:\Config.Msi

2014-01-19 11:30:51 ----D---- C:\Windows\System32

2014-01-19 08:32:23 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2014-01-18 09:59:27 ----D---- C:\ProgramData\PDFC

2014-01-17 20:15:58 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2014-01-17 20:15:45 ----D---- C:\Program Files\Java

2014-01-16 17:19:38 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-01-16 16:22:57 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-01-16 16:18:26 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-01-16 09:30:02 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-01-16 09:28:36 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-01-16 09:26:21 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-01-16 09:26:21 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-01-16 09:25:47 ----D---- C:\Windows

2014-01-16 00:33:56 ----A---- C:\Windows\win.ini

2014-01-16 00:31:50 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-01-16 00:31:50 ----D---- C:\Windows\debug

2014-01-16 00:31:42 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-01-15 12:51:27 ----D---- C:\Windows\inf

2014-01-15 12:51:27 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-01-15 09:20:16 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-01-11 11:42:43 ----HD---- C:\hp

2013-12-29 15:30:43 ----D---- C:\Program Files\HP

2013-12-26 14:57:55 ----RD---- C:\Users

2013-12-25 14:46:23 ----D---- C:\xHUTJES

2013-12-25 14:15:56 ----D---- C:\gensdatapro

2013-12-24 16:05:49 ----D---- C:\GD-WIN50

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-09-27 214696]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R0 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-20 175360]

R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-20 388096]

R1 vpcnfltr;Virtual PC Network Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vpcnfltr.sys [2010-11-20 48128]

R1 vpcvmm;@%SystemRoot%\system32\drivers\vpcvmm.sys,-100; C:\Windows\system32\drivers\vpcvmm.sys [2010-11-20 296064]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-09-27 104768]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2010-09-07 3187816]

R3 NVNET;NVIDIA nForce Ethernet Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvmf6232.sys [2009-05-19 287008]

R3 nvsmu;nvsmu; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvsmu.sys [2009-06-29 17920]

R3 rt61x86;Linksys Wireless-G PCI Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WMP54Gv41x86.sys [2010-04-07 376160]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 9216]

R3 vpcbus;Hostbusservice voor Virtual PC; C:\Windows\system32\DRIVERS\vpchbus.sys [2010-11-20 172416]

R3 vpcusb;Connectorservice voor USB-virtualisatie; C:\Windows\system32\DRIVERS\vpcusb.sys [2010-11-20 78336]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 athrusb6;Atheros Wireless LAN USB device driver 6 Series; C:\Windows\system32\DRIVERS\athru6.sys [2007-05-16 871936]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-13 229888]

S3 e.dentifier2;SmartCard Reader ABN AMRO e.dentifier2; C:\Windows\system32\DRIVERS\aabed2.sys [2008-03-20 23040]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 39272]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2009-06-10 4756480]

S3 netr28u;Linksys USB Wireless LAN Card Driver for Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [2009-05-08 724992]

S3 nvamacpi;nvamacpi; C:\Windows\system32\DRIVERS\NVAMACPI.sys [2009-07-17 24608]

S3 PCANDIS5;PCANDIS5 Protocol Driver; \??\C:\Windows\system32\PCANDIS5.SYS []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-20 133632]

S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-20 5632]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-20 28032]

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2012-12-13 45056]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 36352]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-20 17920]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2013-09-07 55624]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 390504]

R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R2 edsvc;HP Power Manager Service; C:\Program Files\Verdiem\PowerManager\edsvc.exe [2008-08-01 75008]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2003-06-19 322120]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-10-23 22208]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2009-07-18 211488]

R2 pdfcDispatcher;PDF Document Manager; C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe [2009-06-18 635416]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-10-23 280288]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-07-27 136176]

S2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S2 Suite Service;Suite Service; C:\Program Files\Fighters\FighterSuiteService.exe [2013-10-29 1281568]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-12-11 257416]

S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-07-27 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-27 194032]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-26 108032]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-11-02 553288]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-11-28 119408]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-05-18 1343400]

S4 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 46688]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1};c
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 22-Januari-2014

Tool run by Dhr. Hutjes on 24-01-14 at 15:51:22,96.

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Dhr. Hutjes\Downloads\zoek (1).exe [scan all users] [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

24-01-14 15:56:46 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\Program Files\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\Program Files\SAGEM deleted successfully

C:\Program Files\Video Codec deleted successfully

C:\Program Files\Common Files\Common Toolkit Suite deleted successfully

C:\Program Files\Common Files\SWF Studio deleted successfully

C:\ProgramData\Oracle deleted successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Roaming\.# deleted successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Roaming\HPAppData deleted successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Roaming\Windows Live Writer deleted successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\PDFC deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\Dhr. Hutjes\daemonprocess.txt deleted

C:\ProgramData\BSD deleted

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Mobogenie deleted

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\cache deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Conduit deleted

C:\Users\Dhr. Hutjes\Downloads\rcpsetup_dcnew_util_728.exe deleted

C:\Users\Dhr. Hutjes\Downloads\rcpsetup_latest (1).exe deleted

C:\Users\Dhr. Hutjes\Downloads\rcpsetup_latest.exe deleted

C:\Users\Dhr. Hutjes\Downloads\avg_free_stb_all_2013_2667_cnet.exe deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AskToolbar deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\BabylonToolbar deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\PHPNukeDU deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Productivity_2 deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\PriceGong deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Conduit deleted

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job deleted

C:\Windows\system32\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv deleted

C:\Windows\System32\searchplugins deleted

C:\Windows\System32\Extensions deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\DHR~1.HUT\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

2014-01-17 19:16:16 C1BBA7F1278F193AB584FFF460DB5E2A 17878 ----a-w- C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\eef218c-6bc8770c

2014-01-17 19:16:09 2A80E79356CEBDF24B7C57C1940B30E2 99 ----a-w- C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\17\49a00451-6.0.lap

2014-01-17 19:16:09 415FC9732A3F4D89A0E01251CD66E136 646 ----a-w- C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\17\49a00451-6b4dd14f

2014-01-17 19:16:08 415FC9732A3F4D89A0E01251CD66E136 646 ----a-w- C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\18\3cb32f52-3996b20c

2014-01-17 19:16:09 34FA8033B50A3F99D3AB8209C72C0ABA 6860 ----a-w- C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\43\1ca2666b-30a8c272

====== C:\Windows\system32 =====

2014-01-17 19:15:49 95E15A2DE75AB48728AB8E1911C3EDB1 264616 ----a-w- C:\Windows\System32\javaws.exe

2014-01-17 19:15:45 FD80D0AE205EC54D1A204DDBD6B766DA 94632 ----a-w- C:\Windows\System32\WindowsAccessBridge.dll

2014-01-17 19:15:45 CB3638541DCAC86EE17FA8258202E20E 175016 ----a-w- C:\Windows\System32\javaw.exe

2014-01-17 19:15:45 9395BBE294045909A025C9F3DC3D9025 174504 ----a-w- C:\Windows\System32\java.exe

2014-01-15 08:20:22 1E882889A4314D6DF5DED4F6EC994E72 2349056 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2014-01-15 08:20:21 D40855F89B69305140BBD7E9A3BA2DA6 43520 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbehci.sys

2014-01-15 08:20:21 5DBD4F73E2A52FEED61DBAB3752E329C 240576 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\netio.sys

2014-01-15 08:20:20 EDF2DF71C4F1E13A6AC75F5224DE655A 258560 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbhub.sys

2014-01-15 08:20:20 EC2C5AF37B76D7B58C642CB74423DB7A 284672 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbport.sys

2014-01-15 08:20:20 9828C8D14CC2676421778F0DE638CF97 20480 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbohci.sys

2014-01-15 08:20:20 800AABFD625EEFF899F7E5496BDE37AB 24064 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbuhci.sys

2014-01-15 08:20:20 74F805AB12EB0E3E49E469F19FF02640 6016 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbd.sys

2014-01-15 08:20:20 0803FBA9FE829D61AE26EC0BCC910C46 76288 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbccgp.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2014-01-23 15:46:18 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C: =====

====== C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Roaming ======

2014-01-09 14:22:50 -------- d-----w- C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google+ Auto Backup

====== C:\Users\Dhr. Hutjes ======

2014-01-17 19:15:45 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2013-12-26 13:57:58 -------- d-----w- C:\Users\HUTJES\TABFILES

2013-12-26 13:57:56 F06DDE9BD81B076DDD0E2AA48D73B678 47 ----a-w- C:\Users\HUTJES\LEEFTIJD.GRF

2013-12-26 13:57:56 E76145BC1D088A19827D9CF3F7E93D8A 6314 ----a-w- C:\Users\HUTJES\PERSONEN.IDX

2013-12-26 13:57:56 DA0F76353989EE1460D31DCC3AD62DE8 9840 ----a-w- C:\Users\HUTJES\GEB_STAD.IDX

2013-12-26 13:57:56 D635FF0F0D872E14B0AA3268B2909403 9 ----a-w- C:\Users\HUTJES\MEDIALNK.FRL

2013-12-26 13:57:56 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\HUTJES\DOCUMENT.FRL

2013-12-26 13:57:56 D35ABDD50E8ED01CFE4578151970F5C3 217152 ----a-w- C:\Users\HUTJES\hutnix.ged

2013-12-26 13:57:56 D141C9E08879BBC0BE2675146201D665 253806 ----a-w- C:\Users\HUTJES\hutjes.ged

2013-12-26 13:57:56 C2B46AC21755028E7726131A5A6D030D 68 ----a-w- C:\Users\HUTJES\POSTCODE.IDX

2013-12-26 13:57:56 BF300D3591218E6856D56AEEAD99C9BD 5109 ----a-w- C:\Users\HUTJES\HUW_STAD.IDX

2013-12-26 13:57:56 B9F2B6BA9A85C96D4C41D91D51BFB554 2219 ----a-w- C:\Users\HUTJES\GESLACHT.IDX

2013-12-26 13:57:56 B92CB48F16F4F6AF38C42071107238BF 4691 ----a-w- C:\Users\HUTJES\PARENTEE.RTF

2013-12-26 13:57:56 B564382C81ECB50410AF901773148E18 5139 ----a-w- C:\Users\HUTJES\OVL_STAD.IDX

2013-12-26 13:57:56 B3C77CE849C81B9E661E13DB3904F780 1926 ----a-w- C:\Users\HUTJES\BEGRSTAD.IDX

2013-12-26 13:57:56 B1E99C5970DAB64DFB269A9B057325AE 2480 ----a-w- C:\Users\HUTJES\HUWELIJK.IDX

2013-12-26 13:57:56 A16B6AFDF3F369FAE40DDD895FA4B35C 10155 ----a-w- C:\Users\HUTJES\TOTA_LST.WP

2013-12-26 13:57:56 A11B800BC0435828CC461F77911B97B7 23438 ----a-w- C:\Users\HUTJES\HUWELIJK.FRL

2013-12-26 13:57:56 A105667D38EF092CA1771EA5D75718CC 217372 ----a-w- C:\Users\HUTJES\geennaam.ged

2013-12-26 13:57:56 9541A00C586D92ED3766FB34732FAA8F 75396 ----a-w- C:\Users\HUTJES\Totaal.tab

2013-12-26 13:57:56 8C64C2386199BE6F966E207CB3B832E8 325 ----a-w- C:\Users\HUTJES\STATIST.DBS

2013-12-26 13:57:56 72EEF0D183C79DEDB958F3857D5A700E 175400 ----a-w- C:\Users\HUTJES\PERSONEN.FRL

2013-12-26 13:57:56 6EE9F57B87C1AE22ABCA4C0489672480 8 ----a-w- C:\Users\HUTJES\DOCUMENT.IDX

2013-12-26 13:57:56 55BF0A5FD5D9CACC44EC4A0B8F302A42 20911 ----a-w- C:\Users\HUTJES\FAMNAAM.IDX

2013-12-26 13:57:56 4E4F27F303237B1DA3FEA7C4738A1962 68 ----a-w- C:\Users\HUTJES\STRATEN.IDX

2013-12-26 13:57:56 41110A040C6FDDC17B424B007F9FF111 45 ----a-w- C:\Users\HUTJES\KINDPHUW.GRF

2013-12-26 13:57:56 3907021C63722A55E47D19F0E26B5279 551 ----a-w- C:\Users\HUTJES\DOOPSTAD.IDX

2013-12-26 13:57:56 33262A066CA8C943EAE33C2FC91CADD8 9 ----a-w- C:\Users\HUTJES\VINDPLAA.IDX

2013-12-26 13:57:56 33262A066CA8C943EAE33C2FC91CADD8 9 ----a-w- C:\Users\HUTJES\DOCTITEL.IDX

2013-12-26 13:57:56 33262A066CA8C943EAE33C2FC91CADD8 9 ----a-w- C:\Users\HUTJES\DOCSOORT.IDX

2013-12-26 13:57:56 18A861A7B65E94A8D711B8D874D253DB 19 ----a-w- C:\Users\HUTJES\SUBMIT.GEG

2013-12-26 13:57:56 16EBD6068D029AAEFF85EBF5A6DA8AD7 46834 ----a-w- C:\Users\HUTJES\VOORNAAM.IDX

2013-12-26 13:57:56 1135EB9CBFA22BAA94ABD76461A1DC23 10163 ----a-w- C:\Users\HUTJES\BEROEPEN.FRL

2013-12-26 13:57:56 0EFC1413DDD691C07AD83B694FA62478 8 ----a-w- C:\Users\HUTJES\TREFWOOR.FRL

2013-12-26 13:57:56 0C8B57B7AFB78A2B6B3ADEF6419F9489 2147 ----a-w- C:\Users\HUTJES\leegtext.rtf

2013-12-26 13:57:56 0C866629048299026FE06F93A46F6451 21375 ----a-w- C:\Users\HUTJES\reltab.xls

2013-12-26 13:57:56 0B34A0AD37CD1F690E74748DE2E71FC8 68 ----a-w- C:\Users\HUTJES\WOONPLAA.IDX

2013-12-26 13:57:56 08763A228E3864D5F67A05790039923E 12671 ----a-w- C:\Users\HUTJES\ROEPNAAM.IDX

2013-12-26 13:57:56 -------- d-----w- C:\Users\HUTJES\GD-WIN50

2013-12-26 13:57:55 281EA543D401ADFA4FE4B689D48B639F 14 ----a-w- C:\Users\HUTJES\ADRESSEN.IDX

2013-12-26 13:57:55 07FCFB4863608C56C4B1CEF4365AECAF 44 ----a-w- C:\Users\HUTJES\ADRESSEN.FRL

====== C: exe-files ==

2014-01-23 15:46:18 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Dhr. Hutjes.exe

2014-01-23 15:46:02 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JTU26YGZ\RSIT.exe

2014-01-17 19:15:49 95E15A2DE75AB48728AB8E1911C3EDB1 264616 ----a-w- C:\Windows\System32\javaws.exe

2014-01-17 19:15:45 CB3638541DCAC86EE17FA8258202E20E 175016 ----a-w- C:\Windows\System32\javaw.exe

2014-01-17 19:15:45 9395BBE294045909A025C9F3DC3D9025 174504 ----a-w- C:\Windows\System32\java.exe

2014-01-17 19:14:41 3842C46F2FBC7522EF625F1833530804 145408 ----a-w- C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.7.0_51\lzma.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"DeleteEngineAfterUpdate"="reg DELETE HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitEngine /f"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"DeleteEngineAfterUpdate"="reg DELETE HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitEngine /f"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"MSC"="c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe ARM]

"command"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="Adobe ARM"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\APSDaemon]

"command"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\APSDaemon.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="APSDaemon"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CommonToolkitTray]

"command"="C:\\Program Files\\Fighters\\Tray\\FightersTray.exe"

"hkey"="HKLM"

"item"="CommonToolkitTray"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\DriverTurbo]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="DriverTurbo"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files\\DriverTurbo\\DriverTurbo.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\HP Software Update]

"command"="C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe"

"hkey"="HKLM"

"item"="HP Software Update"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\iTunesHelper]

"command"="\"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="iTunesHelper"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\QuickTime Task]

"command"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

"hkey"="HKLM"

"item"="QuickTime Task"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^$McRebootA5E6DEAA56$.lnk]

"item"="$McRebootA5E6DEAA56$"

"path"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\$McRebootA5E6DEAA56$.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\$McRebootA5E6DEAA56$.lnk.CommonStartup"

"backupExtension"=".CommonStartup"

"command"=""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

"item"="HP Digital Imaging Monitor"

"path"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\HP Digital Imaging Monitor.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\HP Digital Imaging Monitor.lnk.CommonStartup"

"backupExtension"=".CommonStartup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\HP\\DIGITA~1\\bin\\hpqtra08.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^McAfee Security Scan Plus.lnk]

"backup"="C:\\Windows\\pss\\McAfee Security Scan Plus.lnk.CommonStartup"

"backupExtension"=".CommonStartup"

"command"="C:\\Program Files\\McAfee Security Scan\\3.8.130\\SSScheduler.exe"

"item"="McAfee Security Scan Plus"

"path"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\McAfee Security Scan Plus.lnk"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"MobileDocuments"="C:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Internet Services\\ubd.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"HP Software Update"="C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe"

"iTunesHelper"="\"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

"Adobe ARM"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

"SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

"APSDaemon"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\APSDaemon.exe\""

"AppleSyncNotifier"="C:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Mobile Device Support\\AppleSyncNotifier.exe"

"ApnUpdater"="\"C:\\Program Files\\Ask.com\\Updater\\Updater.exe\""

"CommonToolkitTray"="C:\\Program Files\\Fighters\\Tray\\FightersTray.exe"

"hpqSRMon"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqSRMon.exe"

"Edison"="\"C:\\Program Files\\Verdiem\\PowerManager\\PowerManager.exe\" /autolaunched"

"PDF Complete"="C:\\Program Files\\PDF Complete\\pdfsty.exe"

"sfagent"="C:\\Program Files\\Fighters\\SPAMfighter\\sfagent.exe"

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\Windows\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [11-12-13 14:50]

C:\Windows\tasks\DRIVERfighter Auto Start.job --a------ C:\Program Files\Fighters\DRIVERfighter\DRIVERfighter.exe []

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [27-07-11 18:17]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe-online actualiseringsprogramma" [C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\DRIVERfighter Auto Start" [C:\Program Files\Fighters\DRIVERfighter\DRIVERfighter.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Google Updater and Installer" [C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\HP-Online updateprogramma" [C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\HPCustParticipation HP Photosmart 5520 series" ["C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5520 series\Bin\HPCustPartic.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\Java Update Scheduler" [C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\SidebarExecute" [C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\SLOW-PCfighter-Dhr. Hutjes-Notification" [C:\Program Files\Fighters\SLOW-PCfighter\Sync.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\User_Feed_Synchronization-{D042C850-E6D1-4B1D-BE6B-B051061E27E1}" [C:\Windows\system32\msfeedssync.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{159FB4CC-3561-417C-951D-9A107B1E4A15}" [C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.207\mcuicnt.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{E728E784-DF01-40C3-B76C-B680B59DC0CB}" [C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE]

"C:\Windows\system32\tasks\{F09CC84D-5881-4F22-940B-871B116D398F}" [E:\Setup.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate" [C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3" [25-01-10 14:53]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3" [25-01-10 14:53]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zkuzrm64.default

C36444D7301A8C881FC7296B092609C7 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

A9191AE22A8F1287B5E2DF33E3A57253 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U51

5B92CB0A3EEE50F6B9AE036B4F9B0F0C - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

BE501CBC29B2025A263D80D399F1797A - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

3220B1254AEF7A191187EC03F51B3D61 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

B2576571746839180833E048AC2CCA5C - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

86FD0445C7A92516FC0BA201C79B8E9E - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin5.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

9FDABAD05A9623988750CCC10223BDB0 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin4.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

5E1D0432C765884434A7CCD4DBDC80AA - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin3.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

3B293C235A80E7A5369E6AA28FEA50B1 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin2.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

A80BCBED52F7DD5FDBF346A985A4E4D5 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

5B4DA1113F240C3F06FFF9D52761528B - C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll - Picasa

C517E5EA7CEE783F3681F62D2A362E5B - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

EF900EF15F71BB7AC415BD5CEF90B56D - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

AF98ECFCA95399CB7402C34E5E2967B6 - C:\Program Files\ABN AMRO e.dentifier2\Mozilla\npBECON.dll - ABN AMRO e.dentifier2 Plug-in

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

B27CCB1168B1960AEC6E9D3E0E0F0D2A - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

==== Chrome Look ======================

Google Docs - Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Google Wallet - Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer"

"Search Page"="Google"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

@="%s - Google Search"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"SearchAssistant"="Upgrade to Google Chrome"

"Default_Search_URL"="Upgrade to Google Chrome"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="Bing"

"Start Page"="Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="Bing"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{D83AF683-FA52-457E-BA27-F0BD745020A2}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

{784A3AEE-DE9B-1188-2B80-1FF93DCCF446} Unknown Url="Not_Found"

{D09E819F-A88A-4403-B705-2C1AB669EEC0} Unknown Url="Not_Found"

{D83AF683-FA52-457E-BA27-F0BD745020A2} Google Url="{searchTerms} - Google Search"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2098681003-3973112639-2185814928-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{784A3AEE-DE9B-1188-2B80-1FF93DCCF446} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2098681003-3973112639-2185814928-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D09E819F-A88A-4403-B705-2C1AB669EEC0} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DriverTurbo deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\zkuzrm64.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=1046 folders=128 46963370 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\DHR~1~HUT\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\DHR~1.HUT\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on 24-01-14 at 16:10:37,35 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Oeps ... hier zit/zat nog behoorlijk wat rotzooi op deze PC. Dan zetten we nog een stapje verder:

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce];r
 "DeleteEngineAfterUpdate"=-;r
 [HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]:r
 "DeleteEngineAfterUpdate"=-;r
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-];r
 "ApnUpdater"=-;r
 autoclean;

 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 22-Januari-2014

Tool run by Dhr. Hutjes on 24-01-14 at 19:22:09,21.

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Z56A1G6O\zoek.exe [scan all users] [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2014-01-24-151037.log 27635 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"DeleteEngineAfterUpdate"=-

"DeleteEngineAfterUpdate"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"ApnUpdater"=-

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3" [25-01-10 14:53]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3" [25-01-10 14:53]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zkuzrm64.default

C36444D7301A8C881FC7296B092609C7 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

A9191AE22A8F1287B5E2DF33E3A57253 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U51

5B92CB0A3EEE50F6B9AE036B4F9B0F0C - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

BE501CBC29B2025A263D80D399F1797A - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

3220B1254AEF7A191187EC03F51B3D61 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

B2576571746839180833E048AC2CCA5C - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

86FD0445C7A92516FC0BA201C79B8E9E - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin5.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

9FDABAD05A9623988750CCC10223BDB0 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin4.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

5E1D0432C765884434A7CCD4DBDC80AA - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin3.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

3B293C235A80E7A5369E6AA28FEA50B1 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin2.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

A80BCBED52F7DD5FDBF346A985A4E4D5 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

5B4DA1113F240C3F06FFF9D52761528B - C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll - Picasa

C517E5EA7CEE783F3681F62D2A362E5B - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

EF900EF15F71BB7AC415BD5CEF90B56D - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

AF98ECFCA95399CB7402C34E5E2967B6 - C:\Program Files\ABN AMRO e.dentifier2\Mozilla\npBECON.dll - ABN AMRO e.dentifier2 Plug-in

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

B27CCB1168B1960AEC6E9D3E0E0F0D2A - c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{D83AF683-FA52-457E-BA27-F0BD745020A2}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

{D83AF683-FA52-457E-BA27-F0BD745020A2} Google Url="{searchTerms} - Google Search"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T2BURTY7 will be deleted at reboot

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Z56A1G6O will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\zkuzrm64.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=1046 folders=128 46963370 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\DHR~1~HUT\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\DHR~1.HUT\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T2BURTY7" deleted

"C:\Users\Dhr. Hutjes\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Z56A1G6O" not found

==== EOF on 24-01-14 at 19:36:19,50 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.