Ga naar inhoud

programma's op startpagina minimaliseren automatisch na starten


Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik probeer hier zo goed mogelijk mijn probleem uit te leggen. :-)

Als ik via de startpagina (tegels) een programma wil opstarten, voorbeeld: Yelo TV

Dan flitst ie aan en na een fractie van een seconde minimaliseert het in de taakbalk van mijn bureaublad.

Als ik daar dan op klik geeft ie enkel een flits maar doet verder niks. :dong:

Dit heb ik trouwens met verschillende programma's en spelletjes die op mijn startpagina staan.

Ik had de raad gekregen om software tegen Spyware en Malware te installeren.

Heb ik ook gedaan, Spyhunter 4 , heeft enkele duizenden items gevonden en verwijderd.

Probleem was niet opgelost. :thumpdown:

Daarna heb ik Malwarebytes - Anti malware geïnstalleerd, en laten scannen,

heeft ook enkele items gevonden en gerepareerd.

Maar terug probleem niet opgelost. :thumpdown:

Zou het kunnen dat het een of andere instelling is die verkeerd is ?

Of hebben jullie een betere oplossing ? :top:

Alle hulp is welkom .......

Alvast bedankt..... :adore:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier de print van Log.exe

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Ann at 2014-07-20 14:23:07

Microsoft Windows 8.1 Pro

System drive C: has 126 GB (48%) free of 261 GB

Total RAM: 4078 MB (32% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:23:19, on 20/07/2014

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17126)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\ElbServer.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\VRLPHelper.exe

C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe

C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\APSDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Program Files (x86)\Epson Software\FAX Utility\FUFAXSTM.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\ReaderDesktop\appHelper\ReaderAppHelper.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Portrait Displays\Pivot Software\wpCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP My Display\DTHtml.exe

C:\Program Files (x86)\Portrait Displays\Pivot Software\floater.exe

C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Personalization Manager\VpmIfPav.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Ann.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://news.google.be

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Bitdefender Wallet - {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\Antispam32\pmbxie.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Evernote extension - {92EF2EAD-A7CE-4424-B0DB-499CF856608E} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FUFAXSTM] "C:\Program Files (x86)\Epson Software\FAX Utility\FUFAXSTM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] C:\PROGRA~2\Epson Software\EVENTM~1\EEVENT~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Reader Application Helper] C:\Program Files (x86)\Sony\ReaderDesktop\appHelper\ReaderAppHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bdruninstaller] "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\downloader\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\downloader\setupdownloader.exe" /args:"/after_restart"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program Files (x86)\Portrait Displays\Pivot Software\wpctrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DT HPC] C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Shared\DT_startup.exe -HPC

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Elbserver] C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\ElbServer.exe /Stay

O4 - HKCU\..\Run: [VRLPHelper] C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\VRLPHelper.exe /Stay

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AppleIEDAV] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bitdefender Wallet Agent] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bitdefender Agent Wallet-toepassing] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bitdefender Wallet] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pwdmanui.exe" --hidden --nowizard

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [btvStack] "C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [EPSON008CD5] C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIFRE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S31AB.tmp" /EF "HKCU" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [bitdefender Wallet Agent] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [bitdefender Wallet] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pwdmanui.exe" --hidden --nowizard (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [bitdefender Wallet Application Agent] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [bitdefender Agent Wallet-toepassing] "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [EPSON008CD5] C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIFRE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S31AB.tmp" /EF "HKCU" (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Ann\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: EvernoteClipper.lnk = C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: WDDMStatus.lnk = C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\AddNote.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\AddNote.html

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 (file missing)

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D71F9A27-723E-4B8B-B428-B725E47CBA3E} (Imikimi_activex_plugin Control) - http://imikimi.com/download/imikimi_plugin_0.5.1.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Windows ® Win 7 DDK provider - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DCDhcpService - Atheros Communication Inc. - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\DCDhcpService.exe

O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Portrait Displays, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Shared\dtsrvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EpsonNet WLAN Service (ENWLS) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files (x86)\EpsonNet\EpsonNet Setup\tool09\ENWLS.exe

O23 - Service: EpsonBidirectionalService - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

O23 - Service: EPSON V5 Service4(01) (EPSON_EB_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40STB.EXE

O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RPB.EXE

O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @mqutil.dll,-6102 (MSMQ) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool3 (NitroReaderDriverReadSpool3) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Common Files\Nitro\Reader\3.0\NitroPDFReaderDriverService3x64.exe

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Portrait Displays SDK Service (PdiService) - Portrait Displays, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: SafeBox - Bitdefender - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender SafeBox\safeboxservice.exe

O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Enigma Software Group USA, LLC. - C:\PROGRA~2\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Bitdefender Desktop Update Service (UPDATESRV) - Bitdefender - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\updatesrv.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Bitdefender Virus Shield (VSSERV) - Bitdefender - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\vsserv.exe

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update\vuagent.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: WDDMService - WDC - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe

O23 - Service: WD File Management Engine (WDFME) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDFME\WDFME.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)

O23 - Service: WD File Management Shadow Engine (WDSC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSC.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

--

End of file - 22249 bytes

======Listing Processes======

wininit.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS

"C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\vsserv.exe" /service

"C:\PROGRA~2\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe"

"C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k apphost

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Shared\dtsrvc.exe"

dashost.exe {922c851b-8c4f-4169-a4a5bb4e7d5622aa}

"C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe"

"C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40STB.EXE"

"C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RPB.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe"

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

"C:\Program Files\Common Files\Nitro\Reader\3.0\NitroPDFReaderDriverService3x64.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe"

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\updatesrv.exe" /service

"C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe"

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k iissvcs

"C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDFME\WDFME.exe"

C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe

C:\WINDOWS\SysWOW64\DllHost.exe /Processid:{CB45D4CA-8A34-4EF1-9957-6134E5270E83}

"C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSC.exe"

C:\WINDOWS\SysWOW64\DllHost.exe /Processid:{78FD0120-D39C-45D8-A9BE-2B802B3C23E5}

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe"

"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe" -NetMsmqActivator

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

"C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender SafeBox\safeboxservice.exe"

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" nss a9639c82-f021-4473-b291-170f349453c2 1

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

\??\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-15e8f92d-1119-46b2-ba32-3442b9f07a12 -SystemEventPortName:HostProcess-11142328-a38a-4b6d-bb7e-cee833a6fd05 -IoCancelEventPortName:HostProcess-3c1548d7-41a0-4bad-9181-962f0c911530 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-f7e3276a-5a83-4d07-85ce-b19f55b64f38 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:c66524c4-19e3-4928-8653-1ba60318122f -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe"

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe"

C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{B32DAC50-97B2-4BF7-A8DB-418294621529}

"C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe" /DisableUI

"C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe" "/service" "/sstates" "/sampleinterval=5000" "/procinterval=5" "/dllinterval=120" "/counter=\Processor(_Total)\% Processor Time:1/counter=\PhysicalDisk(_Total)\Disk Bytes/sec:1" "/counter=\Network Interface(*)\Bytes Total/sec:1" "/expandcounter=\Processor Information(*)\Processor Frequency:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% Idle Time:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% C1 Time:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% C2 Time:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% C3 Time:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% Processor Time:1" "/directory=C:\ProgramData\Sony Corporation\VAIO Care\inteldata"

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe"

"C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Update\vuagent.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe"

taskhost.exe $(Arg0)

C:\WINDOWS\System32\WinLogon.exe -SpecialSession

winlogon.exe

"LogonUI.exe" /flags:0x0

-hiberboot

"dwm.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe -session

"C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe"

C:\WINDOWS\SysWOW64\DllHost.exe /Processid:{78FD0120-D39C-45D8-A9BE-2B802B3C23E5}

C:\WINDOWS\SysWOW64\DllHost.exe /Processid:{78FD0120-D39C-45D8-A9BE-2B802B3C23E5}

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe" /starttray

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Sony\VAIO Care/listener.exe /silent /slot=0

taskhostex.exe

/Device:000000a1

taskeng.exe {E1741115-0869-488F-9927-33528A9B2213}

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" serviceapp

\??\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\ActivateDesktop.exe"

"C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe"

"C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\bdagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\ElbServer.exe" /Stay

"C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\VRLPHelper.exe" /Stay

"C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe"

"C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe"

"C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe" -Embedding

"C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe" /systemstartup

"C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\APSDaemon.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Epson Software\FAX Utility\FUFAXSTM.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe"

"C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

"C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\ReaderDesktop\appHelper\ReaderAppHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Portrait Displays\Pivot Software\wpCtrl.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP My Display\DTHtml.exe" -Customer=HPC -startup_folder -DT_Startup

"C:\Program Files (x86)\Portrait Displays\Pivot Software\floater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe"

-dumy -customer=HPC -install

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Plugins\DP\DPHelper64.exe" -customer=HPC -install

"C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"

"C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VAIOUpdt.exe" /Stationary

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Sony\VAIO Personalization Manager\VpmIfPav.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCsystray.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCAgent.exe"

C:\WINDOWS\System32\vds.exe

C:\Windows\System32\skydrive.exe -Embedding

"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe6_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe6 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\System32\WWAHost.exe" -ServerName:Windows.Store

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding

StartVC*SelfHeal*silence+EU\nl-NL

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:14748 CREDAT:144385 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe" /medium

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:14748 CREDAT:857352 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe"

"C:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashUtil_ActiveX.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:14748 CREDAT:660832 /prefetch:2

"C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 580 584 592 65536 588

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:14748 CREDAT:865501 /prefetch:2

"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-1648035785-1981371281-900503720-100018_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-1648035785-1981371281-900503720-100018 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"

"C:\Users\Ann\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\WINDOWS\tasks\SDMsgUpdate (Local).job - C:\PROGRA~2\SmartDraw 2014\Messages\SDNotify.exe -PLocal -V21010400 -SSDNI.ini -A -Mhttp://www.smartdraw.com/msgs/messagecheck.aspx -D0 -T -N -L

C:\WINDOWS\tasks\SDMsgUpdate (TE).job - C:\PROGRA~2\SmartDraw 2014\Messages\SDNotify.exe -PTE -V21010400 -SSDU.ini -A -Mhttp://www.smartdraw.com/msgs/messagecheck.aspx -D0 -T -N -X

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 14.0.0.145 Plugin

"Path"=C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.65.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.65.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~2\Microsoft Office\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\Microsoft Office\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nitropdf.com/NitroPDF]

"Description"=NitroPDF Web Browser Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Nitro\Reader 3\npnitromozilla.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]

"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]

"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@sony.com/ReaderDesktop]

"Description"=Reader for PC is installed if this plugin exists

"Path"=C:\Program Files (x86)\Sony\ReaderDesktop\npreaderdetectmoz.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\adobe.com/AdobeAAMDetect]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\adobe.com/AdobeExManDetect]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Extension Manager CS6\npAdobeExManDetectX86.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 14.0.0.145 Plugin

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_14_0_0_145.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30214.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\adobe.com/AdobeAAMDetect]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\adobe.com/AdobeExManDetect]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Extension Manager CS6\Win64Plugin\npAdobeExManDetectX64.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

ffxtlbr@babylon.com

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A}]

Bitdefender Wallet - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pmbxie.dll [2014-02-17 193992]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-03-28 256456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2012-02-09 49440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A}]

Bitdefender Wallet - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\Antispam32\pmbxie.dll [2014-02-17 156400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}]

BitComet Helper - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2011-04-11 767280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-07-11 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{92EF2EAD-A7CE-4424-B0DB-499CF856608E}]

Evernote extension - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll [2014-04-14 585568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-03-28 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]

Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-10-21 1219152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-07-11 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-03-28 256456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - Bing Bar - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-10-21 1219152]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-03-28 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AdobeAAMUpdater-1.0"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2013-03-21 472992]

"cAudioFilterAgent"=C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [2011-03-29 518784]

"IAStorIcon"=C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe [2013-08-07 36352]

"Bdagent"=C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\bdagent.exe [2014-04-11 1742064]

"NvBackend"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2014-05-30 2352072]

"ShadowPlay"=C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll [2014-05-30 1279480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]

"BtvStack"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [2013-11-28 132736]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Elbserver"=C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\ElbServer.exe [2011-04-02 83344]

"VRLPHelper"=C:\Program Files (x86)\Sony\Media Gallery\VRLPHelper.exe [2011-04-02 186768]

"Spotify Web Helper"=C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2014-03-27 1171968]

"iCloudServices"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [2013-11-20 59720]

"ApplePhotoStreams"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe [2013-11-20 59720]

"AppleIEDAV"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\AppleIEDAV.exe [2013-11-15 1326408]

"Bitdefender Wallet Agent"=C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe [2014-04-11 567888]

"Bitdefender Agent Wallet-toepassing"=C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe [2014-04-11 614232]

"Bitdefender Wallet"=C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pwdmanui.exe [2014-04-11 1001536]

"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2012-05-11 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe [2014-05-08 40312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AdobeCS5ServiceManager"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe [2010-07-22 402432]

"ApnUpdater"=C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe [2012-10-29 1573576]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2014-07-03 43816]

"FUFAXSTM"=C:\Program Files (x86)\Epson Software\FAX Utility\FUFAXSTM.exe [2009-06-05 843776]

"ISBMgr.exe"=C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [2011-02-15 2757312]

"PMBVolumeWatcher"=C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe [2010-11-27 648032]

"SwitchBoard"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

"AdobeCS6ServiceManager"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [2013-04-25 1075296]

"WinampAgent"=C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [2013-11-26 85600]

"EEventManager"=C:\PROGRA~2\Epson Software\EVENTM~1\EEVENT~1.EXE [2009-04-07 673616]

""= []

"Reader Application Helper"=C:\Program Files (x86)\Sony\ReaderDesktop\appHelper\ReaderAppHelper.exe [2013-11-27 899400]

"bdruninstaller"=C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\downloader\setuplauncher.exe [2013-06-19 676568]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2014-07-08 152392]

"PivotSoftware"=C:\Program Files (x86)\Portrait Displays\Pivot Software\wpctrl.exe [2009-03-03 694824]

"DT HPC"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Shared\DT_startup.exe [2013-01-10 123688]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2014-07-11 256896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]

"BtvStack"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [2013-11-28 132736]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

WDDMStatus.lnk - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMStatus.exe

C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

EvernoteClipper.lnk - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=255

"NoDriveAutoRun"=67108863

"HonorAutorunSetting"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave8"=wdmaud.drv

"midi8"=wdmaud.drv

"mixer8"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - "C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS5\Dreamweaver.exe","%1"

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-07-20 14:23:07 ----D---- C:\rsit

2014-07-20 14:23:07 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-07-20 01:48:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys

2014-07-20 01:47:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mwac.sys

2014-07-20 01:47:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamchameleon.sys

2014-07-20 01:47:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys

2014-07-20 01:47:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware

2014-07-20 01:25:07 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2014-07-20 00:53:41 ----ASH---- C:\hiberfil.sys

2014-07-19 21:10:03 ----ASH---- C:\pagefile.sys

2014-07-19 18:51:21 ----D---- C:\sh4ldr

2014-07-19 18:51:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group

2014-07-19 18:50:02 ----D---- C:\WINDOWS\DB847E94446B49E0AC5DC5627EC8B0C0.TMP

2014-07-19 14:54:53 ----A---- C:\autoexec.bat

2014-07-19 14:54:10 ----D---- C:\Program Files\Enigma Software Group

2014-07-19 14:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\1F7E4FF9D2E542589AE1E16E6CB3252A.TMP

2014-07-16 19:41:16 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\javaws.exe

2014-07-16 19:41:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2014-07-16 19:41:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\javaw.exe

2014-07-16 19:41:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\java.exe

2014-07-15 16:39:26 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\DisplayTune

2014-07-15 16:31:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Portrait Displays

2014-07-15 16:31:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Machnm32.sys

2014-07-15 16:30:51 ----A---- C:\WINDOWS\msvcr70.dll

2014-07-15 16:30:51 ----A---- C:\WINDOWS\msvcp70.dll

2014-07-15 16:30:51 ----A---- C:\WINDOWS\msvbvm60.dll

2014-07-15 16:30:51 ----A---- C:\WINDOWS\mfcm80u.dll

2014-07-15 16:30:51 ----A---- C:\WINDOWS\mfcm80.dll

2014-07-15 16:30:51 ----A---- C:\WINDOWS\mfc80u.dll

2014-07-15 16:30:51 ----A---- C:\WINDOWS\mfc70.dll

2014-07-15 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\msvcr80.dll

2014-07-15 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\msvcp80.dll

2014-07-15 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\msvcm80.dll

2014-07-15 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\mfc80.dll

2014-07-15 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\ijl15.dll

2014-07-15 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\atl80.dll

2014-07-15 16:30:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard

2014-07-13 03:47:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Imikimi

2014-07-12 13:58:53 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2014-07-12 13:58:53 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2014-07-12 13:58:53 ----D---- C:\Program Files\iPod

2014-07-12 13:58:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes

2014-07-11 03:39:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-07-10 05:14:14 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\CompatTel

2014-07-10 05:07:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll

2014-07-09 16:41:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2014-07-09 16:41:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\osk.exe

2014-07-09 16:41:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\osk.exe

2014-07-09 16:41:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2014-07-09 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll

2014-07-09 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\cng.sys

2014-07-09 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\certcli.dll

2014-07-09 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\adtschema.dll

2014-07-09 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\certcli.dll

2014-07-09 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\adtschema.dll

2014-07-09 16:41:02 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-07-09 16:41:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll

2014-07-09 16:41:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll

2014-07-09 16:41:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-07-09 16:40:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll

2014-07-09 16:40:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll

2014-07-09 16:40:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-07-09 16:40:47 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-07-09 16:40:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-07-09 16:40:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2014-07-09 16:40:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

2014-07-09 16:40:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

2014-07-09 16:40:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll

2014-07-09 16:40:43 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wininet.dll

2014-07-09 16:40:43 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-07-09 16:40:43 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-07-09 16:40:43 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxtmsft.dll

2014-07-09 16:40:42 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-07-09 16:40:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll

2014-07-09 16:40:41 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-07-09 16:40:41 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-07-09 16:40:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll

2014-07-09 16:40:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll

2014-07-09 16:40:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe

2014-07-09 16:40:39 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-07-09 16:40:36 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\qedit.dll

2014-07-09 16:40:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qedit.dll

2014-07-09 16:40:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\devinv.dll

2014-07-09 16:40:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aepdu.dll

2014-07-09 16:40:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll

2014-07-09 16:40:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WSShared.dll

2014-07-09 16:40:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSShared.dll

2014-07-09 16:40:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.dll

2014-07-09 16:40:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-09 16:40:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.dll

2014-07-09 16:40:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2014-07-09 16:40:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-09 16:40:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-07-09 16:40:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-07-09 16:40:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.appcore.dll

2014-07-09 16:40:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wudriver.dll

2014-07-09 16:40:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2014-07-09 16:40:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2014-07-09 16:40:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll

2014-07-09 16:40:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll

2014-07-09 16:23:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSReset.exe

2014-07-01 01:22:34 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\AusLogics

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-07-20 14:23:08 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2014-07-20 14:23:07 ----RD---- C:\Program Files

2014-07-20 14:10:17 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

2014-07-20 14:00:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sru

2014-07-20 13:17:22 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Tasks

2014-07-20 13:16:21 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2014-07-20 13:13:05 ----D---- C:\WINDOWS\AppReadiness

2014-07-20 12:39:18 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2014-07-20 12:15:29 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Dropbox

2014-07-20 02:58:13 ----RD---- C:\WINDOWS\System32

2014-07-20 02:58:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2014-07-20 02:58:12 ----D---- C:\WINDOWS\Inf

2014-07-20 02:53:34 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\DropboxMaster

2014-07-20 02:53:16 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\log.txt

2014-07-20 02:50:33 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2014-07-20 02:48:31 ----A---- C:\bdlog.txt

2014-07-20 02:34:33 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2014-07-20 02:32:47 ----D---- C:\WINDOWS\ehome

2014-07-20 02:32:46 ----HD---- C:\ProgramData

2014-07-20 02:32:46 ----D---- C:\WINDOWS\Tasks

2014-07-20 01:51:47 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\BitTorrent

2014-07-20 01:47:41 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-07-20 01:37:08 ----D---- C:\WINDOWS\WinStore

2014-07-20 01:34:33 ----D---- C:\Downloads

2014-07-20 00:47:41 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\systweak

2014-07-20 00:47:35 ----D---- C:\ProgramData\Tarma Installer

2014-07-19 21:10:20 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump

2014-07-19 21:10:03 ----D---- C:\Windows

2014-07-19 18:51:36 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2014-07-19 18:51:25 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drivers

2014-07-19 18:51:23 ----SHD---- C:\Config.Msi

2014-07-19 18:51:22 ----D---- C:\WINDOWS\SysWOW64

2014-07-19 18:27:47 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2014-07-19 14:58:54 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-07-19 14:53:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-07-19 03:32:08 ----D---- C:\ProgramData\Sony Corporation

2014-07-19 02:54:37 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\FileZilla

2014-07-16 19:41:34 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2014-07-16 19:41:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2014-07-15 23:36:59 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Skype

2014-07-15 17:05:59 ----D---- C:\Users\Ann\AppData\Roaming\Winamp

2014-07-15 16:31:44 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2014-07-15 16:28:27 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DriverStore

2014-07-13 03:47:36 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2014-07-12 22:12:27 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot

2014-07-11 17:04:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config

2014-07-11 12:26:14 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2014-07-11 03:39:42 ----D---- C:\WINDOWS\CbsTemp

2014-07-10 14:13:24 ----D---- C:\WINDOWS\rescache

2014-07-10 05:14:33 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nl-NL

2014-07-10 05:14:33 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl-NL

2014-07-10 05:14:30 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-07-10 05:14:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-07-10 05:14:21 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2014-07-10 05:14:13 ----RD---- C:\WINDOWS\ToastData

2014-07-10 05:14:00 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-07-10 05:13:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2014-07-10 05:09:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2014-07-01 09:17:11 ----D---- C:\WINDOWS\debug

2014-07-01 01:54:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles

2014-06-27 17:30:54 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot2

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 83747222;83747222 Boot Guard Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\83747222.sys [2013-12-26 40464]

R0 avc3;avc3; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avc3.sys [2014-02-18 893440]

R0 gzflt;gzflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gzflt.sys [2013-08-23 150256]

R0 iaStorA;iaStorA; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorA.sys [2013-08-07 644968]

R0 SmartDefragDriver;SmartDefragDriver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\SmartDefragDriver.sys [2013-05-22 17720]

R1 83747221;83747221; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\83747221.sys [2013-12-26 157712]

R1 BdfNdisf;@oem2.inf,%BdfNdisf_Desc%;BitDefender Firewall NDIS 6 Filter Driver; \??\C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\Bitdefender Firewall\bdfndisf6.sys [2013-07-24 98768]

R1 bdfwfpf;bdfwfpf; \??\C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\Bitdefender Firewall\bdfwfpf.sys [2013-07-29 107008]

R1 BDVEDISK;BDVEDISK; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bdvedisk.sys [2013-07-30 79192]

R2 trufos;trufos; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\trufos.sys [2013-08-07 389240]

R3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [2009-05-26 19968]

R3 AthBTPort;@oem19.inf,%BTHSUPPORT.SvcDesc%;Qualcomm Atheros Virtual Bluetooth Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btath_flt.sys [2013-11-28 89800]

R3 athr;@oem83.inf,%ATHR.Service.DispName%;Qualcomm Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\athwbx.sys [2013-09-25 3837440]

R3 avchv;@oem1.inf,%ServiceDesc%;avchv Function Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avchv.sys [2014-01-03 261056]

R3 avckf;avckf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avckf.sys [2014-02-18 635392]

R3 BTATH_A2DP;@oem18.inf,%BTATH_A2DP.SvcDesc%;Bluetooth A2DP Audio Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\btath_a2dp.sys [2013-11-28 338120]

R3 btath_avdt;@oem41.inf,%btath_avdt.SvcDesc%;Qualcomm Atheros Bluetooth AVDT Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\btath_avdt.sys [2013-11-28 116424]

R3 BTATH_BUS;@oem14.inf,%BTATH_BUS.SVCDESC%;Qualcomm Atheros Bluetooth Bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\btath_bus.sys [2013-11-28 34384]

R3 BTATH_HCRP;@oem24.inf,%BTATH_HCRP.SvcDesc%;Bluetooth HCRP Server driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\btath_hcrp.sys [2013-11-28 179432]

R3 BTATH_LWFLT;@oem29.inf,%BTATH_LWFLT%;Bluetooth LWFLT Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [2013-11-28 77464]

R3 BTATH_RCP;@oem35.inf,%BTATH_RCP%;Bluetooth AVRCP Device; C:\WINDOWS\System32\drivers\btath_rcp.sys [2013-11-28 137928]

R3 BTATH_VDP;@oem41.inf,%BTATH_VDP.SvcDesc%;Bluetooth VDP Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\btath_vdp.sys [2013-11-28 428488]

R3 BtFilter;BtFilter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btfilter.sys [2013-11-28 597192]

R3 BthEnum;@bth.inf,%BthEnum.SVCDESC%;Bluetooth Enumerator-service; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthEnum.sys [2013-08-22 53248]

R3 BthPan;@bthpan.inf,%BthPan.DisplayName%;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2013-08-22 118272]

R3 BTHUSB;@bth.inf,%BTHUSB.SvcDesc%;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2014-01-31 81920]

R3 CnxtHdAudService;@oem11.inf,%UAAFunctionDriverForHdAudio.SvcDesc%;Conexant UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\CHDRT64.sys [2011-03-29 1581184]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [2014-05-12 25816]

R3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [2014-07-20 122584]

R3 MBAMWebAccessControl;MBAMWebAccessControl; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mwac.sys [2014-05-12 64216]

R3 MEIx64;@oem40.inf,%HECI_SvcDesc%;Intel® Management Engine Interface; C:\WINDOWS\System32\drivers\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

R3 MQAC;@mqutil.dll,-6101; C:\WINDOWS\system32\drivers\mqac.sys [2013-10-27 173568]

R3 NVHDA;@oem26.inf,%NVHDA.SvcDesc%;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvhda64v.sys [2014-05-20 197408]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2014-05-20 12688328]

R3 NvStreamKms;NvStreamKms; \??\C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [2014-05-30 20256]

R3 nvvad_WaveExtensible;@oem34.inf,%nvvad_WaveExtensible.SvcDesc%;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\nvvad64v.sys [2014-03-31 40392]

R3 RFCOMM;@tdibth.inf,%RFCOMM.DisplayName%;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\System32\drivers\rfcomm.sys [2014-01-27 167424]

R3 RSPCIESTOR;@oem17.inf,%Rts5208%;Realtek PCIE CardReader Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2013-12-19 356056]

R3 RTL8168;@netrt630x64.inf,%rtl8168.Service.DispName%;Realtek 8168 NT-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys [2013-06-18 591360]

R3 SFEP;@oem42.inf,%SvcDesc%;Sony Firmware Extension Parser; C:\WINDOWS\System32\drivers\SFEP.sys [2010-04-26 12032]

S0 bdelam;bdelam; C:\WINDOWS\system32\drivers\bdelam.sys [2013-09-08 23568]

S0 iaStor;@oem39.inf,%*PNP0600.DeviceDesc%;Intel AHCI Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStor.sys [2012-01-12 437272]

S1 klwfp;klwfp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klwfp.sys [2013-01-28 48472]

S3 bdfwfpf_pc;bdfwfpf_pc; \??\C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\Bitdefender Firewall\bdfwfpf_pc.sys [2013-07-02 121928]

S3 BDSandBox;BDSandBox; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\bdsandbox.sys [2013-11-04 82824]

S3 BTHPORT;@bth.inf,%BTHPORT.SvcDesc%;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2014-04-11 1200128]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 klkbdflt;Kaspersky Lab KLKBDFLT; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klkbdflt.sys [2013-01-28 29016]

S3 klmouflt;Kaspersky Lab KLMOUFLT; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klmouflt.sys [2013-01-28 29528]

S3 RSUSBCCID;Realtek Smartcard Reader Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsUCcid.sys [2009-08-10 50176]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RtsUStor.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]

R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2014-06-12 43336]

R2 AtherosSvc;AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [2013-11-28 318592]

R2 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [2011-10-13 249648]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 DTSRVC;Portrait Displays Display Tune Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Shared\dtsrvc.exe [2013-01-10 140072]

R2 EPSON_EB_RPCV4_01;EPSON V5 Service4(01); C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40STB.EXE [2007-12-17 163840]

R2 EPSON_PM_RPCV4_01;EPSON V3 Service4(01); C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RPB.EXE [2007-01-11 126464]

R2 EpsonBidirectionalService;EpsonBidirectionalService; C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe [2006-12-19 94208]

R2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database; C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [2011-05-24 1840128]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2013-08-07 15720]

R2 IconMan_R;IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2012-03-12 2429544]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-02-01 326168]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2014-05-12 1809720]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [2014-05-12 860472]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe [2006-10-26 335872]

R2 MSMQ;@mqutil.dll,-6102; C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe [2013-10-27 25600]

R2 NetMsmqActivator;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-08-10 139856]

R2 NetPipeActivator;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-08-10 139856]

R2 NitroReaderDriverReadSpool3;NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool3; C:\Program Files\Common Files\Nitro\Reader\3.0\NitroPDFReaderDriverService3x64.exe [2013-05-01 230416]

R2 NvNetworkService;NVIDIA Network Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [2014-05-30 1631008]

R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [2014-05-30 21055432]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe [2014-05-20 927520]

R2 PdiService;Portrait Displays SDK Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe [2012-08-10 120400]

R2 PMBDeviceInfoProvider;PMBDeviceInfoProvider; C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe [2010-11-27 398176]

R2 SafeBox;SafeBox; C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender SafeBox\safeboxservice.exe [2013-07-08 94624]

R2 SampleCollector;VAIO Care Performance Service; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe [2011-01-29 259192]

R2 SOHCImp;VAIO Content Importer; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe [2011-02-21 113824]

R2 SpyHunter 4 Service;SpyHunter 4 Service; C:\PROGRA~2\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe [2013-07-17 770432]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2014-05-20 413128]

R2 uCamMonitor;CamMonitor; C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe [2011-02-23 105024]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-02-01 2656280]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2014-07-08 641352]

R3 SOHDs;VAIO Device Searcher; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe [2011-02-21 67232]

R3 SpfService;VAIO Entertainment Common Service; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe [2011-12-01 289952]

S2 BBSvc;Bing Bar Update Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-10-21 196176]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-11 116648]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-07 161384]

S3 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-07-08 262320]

S3 aspnet_state;@%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_rc.dll,-1; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-08-10 50784]

S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service; C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe [2010-12-28 1296728]

S3 DCDhcpService;DCDhcpService; C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\DCDhcpService.exe [2011-07-19 104096]

S3 ENWLS;EpsonNet WLAN Service; C:\Program Files (x86)\EpsonNet\EpsonNet Setup\tool09\ENWLS.exe [2009-10-28 95632]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance; C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [2011-04-26 2702848]

S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2013-08-03 43696]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-11 116648]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-16 194032]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-05-10 119408]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 Sony SCSI Helper Service;Sony SCSI Helper Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe [2013-11-26 73728]

S3 SwitchBoard;SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

S4 BdDesktopParental;Bitdefender Desktop Parental Control; C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\bdparentalservice.exe [2013-11-21 77632]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f};c
 C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar;fs
 {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f};c
 {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A};c
 {D71F9A27-723E-4B8B-B428-B725E47CBA3E};c
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\[email="ffxtlbr@babylon.com"]ffxtlbr@babylon.com[/email];fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}];r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "ApnUpdater"=-;r64
 ""=-;r64
 C:\Program Files (x86)\Ask.com;fs
 C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group;fs
 C:\WINDOWS\DB847E94446B49E0AC5DC5627EC8B0C0.TMP;fs
 C:\Program Files\Enigma Software Group;fs
 C:\WINDOWS\1F7E4FF9D2E542589AE1E16E6CB3252A.TMP;fs
 C:\Program Files (x86)\Imikimi;fs
 C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69;fs
 C:\Users\Ann\AppData\Roaming\systweak;fs
C:\ProgramData\Tarma Installer;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Waarschijnlijk was het toch Malware of Spyware,

het onheil is geschied maar heb een oplossing.....

Het volstaat de tiles die minimaliseren, te verwijderen en zodoende ook het programma.

Dan terug installeren via de Store.

Dan werken die terug zoals het hoort.

Bij deze dus ga ik dit markeren als opgelost.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb even je topic heropend ... want je hebt (mogelijk) een oplossing gevonden voor het minimaliseren, maar dat wil nog niet zeggen dat de malware van je PC is verwijderd. Best toch nog even de suggesties uit bericht 5 uitvoeren. Dan ben je tenminste al van die rotzooi verlost.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok Kape, ga ik doen

Bedankt.....

- - - Updated - - -

Heb even je topic heropend ... want je hebt (mogelijk) een oplossing gevonden voor het minimaliseren, maar dat wil nog niet zeggen dat de malware van je PC is verwijderd. Best toch nog even de suggesties uit bericht 5 uitvoeren. Dan ben je tenminste al van die rotzooi verlost.

Deze Zoek.exe doet niks, ik zie ook niks gebeuren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.