Ga naar inhoud

END document op PC, vanwaar komt dit + hoe geraak ik hier vanaf?


Aanbevolen berichten

Beste leden,

Ik heb een nieuwe laptop aangeschaft en ben bezig met de installatie van al mijn gewenste programma's. Na installatie van BS-player vandaag is er een END bestand op mijn pc geslopen. Enig idee of dit een kwaadaardig bestand is?

Hierbij vindt u de log zoals gevraagd:

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Thomas at 2014-08-03 17:51:40

Microsoft Windows 8.1

System drive C: has 205 GB (86%) free of 238 GB

Total RAM: 8108 MB (74% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:51:45, on 3/08/2014

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17037)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe

C:\Program Files\trend micro\Thomas.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"

O4 - Global Startup: Hotkey.lnk = C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O20 - Winlogon Notify: SDWinLogon - SDWinLogon.dll (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PowerBiosServer - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Zero Configuration Service (ZeroConfigService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe

--

End of file - 8606 bytes

======Listing Processes======

wininit.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 663854539168

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe 0x4

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe"

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

dashost.exe {7fd5970b-e1a5-4b85-88a95db74536bf82}

C:\Windows\System32\WinLogon.exe -SpecialSession

-hiberboot

taskhostex.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\skydrive.exe -Embedding

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding

"C:\Program Files\WindowsApps\Facebook.Facebook_1.3.0.9_x64__8xx8rvfyw5nnt\Facebook.exe" -ServerName:App.AppX5pwcsyf2grek70a9ve1dgzdmggmncn3p.mca

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe" -Embedding

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe" -Embedding

"C:\Windows\System32\WWAHost.exe" -ServerName:Windows.Store

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe"

ctfmon.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgrsa.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=f6573446-2a37-4a09-acad-d57473b71618 /coreSdkOptions=4126 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\575b6103-d42f-466e-9b80-d07d67e6e726-2d4-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\" /logPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\log\"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"

taskeng.exe {C755564E-A492-4DAB-A9AE-96D7B507AC77}

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe71_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe71 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 580 584 592 65536 588

"C:\Users\Thomas\Desktop\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bi466o8k.default

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5]

"Description"=Intel IPT WebApi plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater]

"Description"=This plugin updates Intel WebAPI component

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\npGoogleUpdate3.dll

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{31264A33-A653-46C4-AF49-1232C59A7DA5} -

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2013-10-04 391152]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2013-10-04 771056]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2013-10-04 769520]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2013-08-14 2777840]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2013-10-04 13656792]

"IAStorIcon"=C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe [2013-08-07 36352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2014-07-08 152392]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2014-07-10 5187088]

"SDTray"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [2014-06-24 4101576]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Hotkey.lnk - C:\Program Files (x86)\Hotkey\Hotkey.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2013-09-17 623104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe:*:Enabled:Spybot - Search & Destroy tray access"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Scanner Service"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Updater"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Background update service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-08-03 17:51:40 ----D---- C:\rsit

2014-08-03 17:51:40 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-08-03 17:44:33 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Mozilla

2014-08-03 17:44:27 ----D---- C:\ProgramData\Mozilla

2014-08-03 17:44:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2014-08-03 17:44:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2014-08-03 17:28:53 ----A---- C:\Windows\system32\sdnclean64.exe

2014-08-03 17:28:50 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2014-08-03 17:28:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2

2014-08-03 17:19:09 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\AVG2014

2014-08-03 17:18:41 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\TuneUp Software

2014-08-03 17:18:22 ----HD---- C:\$AVG

2014-08-03 17:18:22 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

2014-08-03 17:18:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

2014-08-03 17:16:16 ----HD---- C:\ProgramData\Common Files

2014-08-03 17:16:15 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2014-08-03 13:23:13 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\BSplayer Pro

2014-08-03 13:23:13 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\BSplayer

2014-08-03 13:23:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\Tbccint

2014-08-03 13:23:08 ----D---- C:\ProgramData\Tbccint

2014-08-03 13:23:08 ----D---- C:\Program Files (x86)\Webteh

2014-08-02 18:00:40 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-08-02 18:00:39 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-08-02 16:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys

2014-08-02 16:29:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys

2014-08-02 16:29:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdNisDrv.sys

2014-08-02 14:38:45 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll

2014-08-02 14:38:38 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2014-08-02 14:38:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll

2014-08-02 14:38:32 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Search.dll

2014-08-02 14:38:32 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll

2014-08-02 14:38:31 ----A---- C:\Windows\system32\twinui.dll

2014-08-02 14:38:28 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2014-08-02 14:38:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2014-08-02 14:38:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Search.dll

2014-08-02 14:38:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll

2014-08-02 14:38:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\twinui.dll

2014-08-02 14:38:18 ----A---- C:\Windows\system32\SyncEngine.dll

2014-08-02 14:38:17 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-08-02 14:38:16 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2014-08-02 14:38:16 ----A---- C:\Windows\system32\msftedit.dll

2014-08-02 14:38:15 ----A---- C:\Windows\explorer.exe

2014-08-02 14:38:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\explorer.exe

2014-08-02 14:38:14 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2014-08-02 14:38:14 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll

2014-08-02 14:38:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2014-08-02 14:38:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2014-08-02 14:38:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msftedit.dll

2014-08-02 14:38:12 ----A---- C:\Windows\system32\dwmcore.dll

2014-08-02 14:38:11 ----A---- C:\Windows\system32\SkyDrive.exe

2014-08-02 14:38:11 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2014-08-02 14:38:11 ----A---- C:\Windows\system32\d3d11.dll

2014-08-02 14:38:10 ----A---- C:\Windows\system32\SearchFolder.dll

2014-08-02 14:38:10 ----A---- C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll

2014-08-02 14:38:10 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2014-08-02 14:38:09 ----A---- C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll

2014-08-02 14:38:09 ----A---- C:\Windows\system32\ole32.dll

2014-08-02 14:38:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2014-08-02 14:38:09 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2014-08-02 14:38:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\twinui.appcore.dll

2014-08-02 14:38:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dwmcore.dll

2014-08-02 14:38:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2014-08-02 14:38:08 ----A---- C:\Windows\system32\localspl.dll

2014-08-02 14:38:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d11.dll

2014-08-02 14:38:07 ----A---- C:\Windows\system32\SkyDriveTelemetry.dll

2014-08-02 14:38:07 ----A---- C:\Windows\system32\propsys.dll

2014-08-02 14:38:07 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2014-08-02 14:38:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchFolder.dll

2014-08-02 14:38:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MrmCoreR.dll

2014-08-02 14:38:06 ----A---- C:\Windows\system32\wlidprov.dll

2014-08-02 14:38:06 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2014-08-02 14:38:06 ----A---- C:\Windows\system32\dnsapi.dll

2014-08-02 14:38:05 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll

2014-08-02 14:38:05 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2014-08-02 14:38:05 ----A---- C:\Windows\system32\audiosrv.dll

2014-08-02 14:38:04 ----A---- C:\Windows\system32\MDMAgent.exe

2014-08-02 14:38:04 ----A---- C:\Windows\system32\dcomp.dll

2014-08-02 14:38:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2014-08-02 14:38:03 ----A---- C:\Windows\system32\wlansvc.dll

2014-08-02 14:38:03 ----A---- C:\Windows\system32\mfsvr.dll

2014-08-02 14:38:03 ----A---- C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll

2014-08-02 14:38:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\propsys.dll

2014-08-02 14:38:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dnsapi.dll

2014-08-02 14:38:02 ----A---- C:\Windows\system32\rasapi32.dll

2014-08-02 14:38:02 ----A---- C:\Windows\system32\netlogon.dll

2014-08-02 14:38:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys

2014-08-02 14:38:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlidprov.dll

2014-08-02 14:38:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ole32.dll

2014-08-02 14:38:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2014-08-02 14:38:01 ----A---- C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll

2014-08-02 14:38:01 ----A---- C:\Windows\system32\dxgi.dll

2014-08-02 14:38:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wof.sys

2014-08-02 14:38:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstscax.dll

2014-08-02 14:38:00 ----A---- C:\Windows\system32\ReAgent.dll

2014-08-02 14:38:00 ----A---- C:\Windows\system32\GdiPlus.dll

2014-08-02 14:37:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfsvr.dll

2014-08-02 14:37:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2014-08-02 14:37:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AUDIOKSE.dll

2014-08-02 14:37:59 ----A---- C:\Windows\system32\fveapi.dll

2014-08-02 14:37:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2014-08-02 14:37:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ReAgent.dll

2014-08-02 14:37:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rasapi32.dll

2014-08-02 14:37:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dcomp.dll

2014-08-02 14:37:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2014-08-02 14:37:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2014-08-02 14:37:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\clfs.sys

2014-08-02 14:37:58 ----A---- C:\Windows\system32\BFE.DLL

2014-08-02 14:37:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\GdiPlus.dll

2014-08-02 14:37:57 ----A---- C:\Windows\system32\bdesvc.dll

2014-08-02 14:37:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MFMediaEngine.dll

2014-08-02 14:37:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxgi.dll

2014-08-02 14:37:56 ----A---- C:\Windows\system32\SensorsApi.dll

2014-08-02 14:37:56 ----A---- C:\Windows\system32\netcfgx.dll

2014-08-02 14:37:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Classpnp.sys

2014-08-02 14:37:56 ----A---- C:\Windows\system32\AudioSes.dll

2014-08-02 14:37:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SensorsApi.dll

2014-08-02 14:37:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netlogon.dll

2014-08-02 14:37:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netcfgx.dll

2014-08-02 14:37:55 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Media.dll

2014-08-02 14:37:55 ----A---- C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll

2014-08-02 14:37:55 ----A---- C:\Windows\system32\AudioEng.dll

2014-08-02 14:37:54 ----A---- C:\Windows\system32\WsmSvc.dll

2014-08-02 14:37:54 ----A---- C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

2014-08-02 14:37:54 ----A---- C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll

2014-08-02 14:37:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2014-08-02 14:37:53 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll

2014-08-02 14:37:53 ----A---- C:\Windows\system32\SessEnv.dll

2014-08-02 14:37:53 ----A---- C:\Windows\system32\profsvc.dll

2014-08-02 14:37:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys

2014-08-02 14:37:53 ----A---- C:\Windows\system32\audiodg.exe

2014-08-02 14:37:53 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll

2014-08-02 14:37:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Media.dll

2014-08-02 14:37:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll

2014-08-02 14:37:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AudioSes.dll

2014-08-02 14:37:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AppXDeploymentClient.dll

2014-08-02 14:37:52 ----A---- C:\Windows\system32\userenv.dll

2014-08-02 14:37:52 ----A---- C:\Windows\system32\pdh.dll

2014-08-02 14:37:52 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2014-08-02 14:37:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AudioEng.dll

2014-08-02 14:37:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AppxAllUserStore.dll

2014-08-02 14:37:51 ----A---- C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll

2014-08-02 14:37:51 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2014-08-02 14:37:51 ----A---- C:\Windows\system32\cdd.dll

2014-08-02 14:37:51 ----A---- C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.dll

2014-08-02 14:37:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WsmSvc.dll

2014-08-02 14:37:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SessEnv.dll

2014-08-02 14:37:50 ----A---- C:\Windows\system32\wlangpui.dll

2014-08-02 14:37:50 ----A---- C:\Windows\system32\wlanapi.dll

2014-08-02 14:37:50 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2014-08-02 14:37:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanapi.dll

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\userenv.dll

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfreadwrite.dll

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.dll

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBHUB3.SYS

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dfsc.sys

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\system32\dafWfdProvider.dll

2014-08-02 14:37:49 ----A---- C:\Windows\system32\aclui.dll

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\spp.dll

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pdh.dll

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\system32\WSDMon.dll

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\system32\spp.dll

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\system32\drvinst.exe

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wfplwfs.sys

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidusb.sys

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-08-02 14:37:48 ----A---- C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll

2014-08-02 14:37:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\adtschema.dll

2014-08-02 14:37:47 ----A---- C:\Windows\system32\w32tm.exe

2014-08-02 14:37:47 ----A---- C:\Windows\system32\adtschema.dll

2014-08-02 14:37:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlangpui.dll

2014-08-02 14:37:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2014-08-02 14:37:46 ----A---- C:\Windows\system32\wlanmsm.dll

2014-08-02 14:37:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2014-08-02 14:37:46 ----A---- C:\Windows\system32\Display.dll

2014-08-02 14:37:46 ----A---- C:\Windows\system32\clusapi.dll

2014-08-02 14:37:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanmsm.dll

2014-08-02 14:37:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\w32tm.exe

2014-08-02 14:37:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\drvinst.exe

2014-08-02 14:37:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Display.dll

2014-08-02 14:37:45 ----A---- C:\Windows\system32\MDEServer.exe

2014-08-02 14:37:45 ----A---- C:\Windows\system32\fveapibase.dll

2014-08-02 14:37:45 ----A---- C:\Windows\system32\drvcfg.exe

2014-08-02 14:37:45 ----A---- C:\Windows\system32\CredentialMigrationHandler.dll

2014-08-02 14:37:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\CredentialMigrationHandler.dll

2014-08-02 14:37:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\aclui.dll

2014-08-02 14:37:44 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Devices.Scanners.dll

2014-08-02 14:37:44 ----A---- C:\Windows\system32\RMapi.dll

2014-08-02 14:37:44 ----A---- C:\Windows\system32\ReInfo.dll

2014-08-02 14:37:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2014-08-02 14:37:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Graphics.Printing.dll

2014-08-02 14:37:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ReInfo.dll

2014-08-02 14:37:43 ----A---- C:\Windows\system32\rdvidcrl.dll

2014-08-02 14:37:43 ----A---- C:\Windows\system32\LocationApi.dll

2014-08-02 14:37:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Devices.Scanners.dll

2014-08-02 14:37:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\clusapi.dll

2014-08-02 14:37:42 ----A---- C:\Windows\system32\tsgqec.dll

2014-08-02 14:37:42 ----A---- C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2014-08-02 14:37:42 ----A---- C:\Windows\system32\fvewiz.dll

2014-08-02 14:37:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2014-08-02 14:37:42 ----A---- C:\Windows\system32\DevPropMgr.dll

2014-08-02 14:37:42 ----A---- C:\Windows\system32\BitLockerDeviceEncryption.exe

2014-08-02 14:37:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sxproxy.dll

2014-08-02 14:37:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nshwfp.dll

2014-08-02 14:37:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\LocationApi.dll

2014-08-02 14:37:41 ----A---- C:\Windows\system32\sxproxy.dll

2014-08-02 14:37:40 ----A---- C:\Windows\system32\SetNetworkLocation.dll

2014-08-02 14:37:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rdvidcrl.dll

2014-08-02 14:37:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2014-08-02 14:37:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

2014-08-02 14:37:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlanhlp.dll

2014-08-02 14:37:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\l2gpstore.dll

2014-08-02 14:37:38 ----A---- C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll

2014-08-02 14:37:38 ----A---- C:\Windows\system32\wlansec.dll

2014-08-02 14:37:38 ----A---- C:\Windows\system32\wlanhlp.dll

2014-08-02 14:37:38 ----A---- C:\Windows\system32\l2gpstore.dll

2014-08-02 14:37:38 ----A---- C:\Windows\system32\BdeHdCfgLib.dll

2014-08-02 14:37:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tsgqec.dll

2014-08-02 14:36:20 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-08-02 14:36:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-08-02 14:36:01 ----A---- C:\Windows\system32\SettingsHandlers.dll

2014-08-02 14:35:37 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2014-08-02 14:35:37 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2014-08-02 14:35:36 ----A---- C:\Windows\system32\WUSettingsProvider.dll

2014-08-02 14:35:36 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2014-08-02 14:35:36 ----A---- C:\Windows\system32\storewuauth.dll

2014-08-02 14:33:23 ----A---- C:\Windows\system32\WSService.dll

2014-08-02 14:33:09 ----A---- C:\Windows\system32\glcndFilter.dll

2014-08-02 14:33:05 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-08-02 14:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-08-02 14:32:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OobeFldr.dll

2014-08-02 14:32:57 ----A---- C:\Windows\system32\OobeFldr.dll

2014-08-02 14:32:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\glcndFilter.dll

2014-08-02 14:32:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-08-02 14:32:49 ----A---- C:\Windows\system32\wmp.dll

2014-08-02 14:32:47 ----A---- C:\Windows\system32\sppobjs.dll

2014-08-02 14:32:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-08-02 14:32:42 ----A---- C:\Windows\system32\tquery.dll

2014-08-02 14:32:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmp.dll

2014-08-02 14:32:38 ----A---- C:\Windows\system32\sysmain.dll

2014-08-02 14:32:35 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-08-02 14:32:35 ----A---- C:\Windows\system32\mssrch.dll

2014-08-02 14:32:34 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-08-02 14:32:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tquery.dll

2014-08-02 14:32:32 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll

2014-08-02 14:32:30 ----A---- C:\Windows\system32\Wpc.dll

2014-08-02 14:32:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-08-02 14:32:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssrch.dll

2014-08-02 14:32:29 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2014-08-02 14:32:28 ----A---- C:\Windows\system32\combase.dll

2014-08-02 14:32:27 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-08-02 14:32:26 ----A---- C:\Windows\system32\webservices.dll

2014-08-02 14:32:26 ----A---- C:\Windows\system32\actxprxy.dll

2014-08-02 14:32:24 ----A---- C:\Windows\system32\wlidsvc.dll

2014-08-02 14:32:24 ----A---- C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlowUI.dll

2014-08-02 14:32:23 ----A---- C:\Windows\system32\WpcMon.exe

2014-08-02 14:32:23 ----A---- C:\Windows\system32\mfcore.dll

2014-08-02 14:32:23 ----A---- C:\Windows\system32\dui70.dll

2014-08-02 14:32:22 ----A---- C:\Windows\system32\msTextPrediction.dll

2014-08-02 14:32:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-08-02 14:32:20 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-08-02 14:32:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfcore.dll

2014-08-02 14:32:18 ----A---- C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll

2014-08-02 14:32:17 ----A---- C:\Windows\system32\WpcWebSync.dll

2014-08-02 14:32:17 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll

2014-08-02 14:32:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\combase.dll

2014-08-02 14:32:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webservices.dll

2014-08-02 14:32:15 ----A---- C:\Windows\system32\mfnetcore.dll

2014-08-02 14:32:14 ----A---- C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll

2014-08-02 14:32:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2014-08-02 14:32:13 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll

2014-08-02 14:32:13 ----A---- C:\Windows\system32\uDWM.dll

2014-08-02 14:32:12 ----A---- C:\Windows\system32\WofTasks.dll

2014-08-02 14:32:12 ----A---- C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll

2014-08-02 14:32:12 ----A---- C:\Windows\system32\setupapi.dll

2014-08-02 14:32:12 ----A---- C:\Windows\system32\DfpCommon.dll

2014-08-02 14:32:11 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll

2014-08-02 14:32:11 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSyncHost.exe

2014-08-02 14:32:11 ----A---- C:\Windows\system32\rpcss.dll

2014-08-02 14:32:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dui70.dll

2014-08-02 14:32:09 ----A---- C:\Windows\system32\RacEngn.dll

2014-08-02 14:32:09 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2014-08-02 14:32:08 ----A---- C:\Windows\system32\mf.dll

2014-08-02 14:32:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2014-08-02 14:32:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfnetsrc.dll

2014-08-02 14:32:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys

2014-08-02 14:32:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-08-02 14:32:06 ----A---- C:\Windows\system32\msctf.dll

2014-08-02 14:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2014-08-02 14:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\SHCore.dll

2014-08-02 14:32:04 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll

2014-08-02 14:32:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

2014-08-02 14:32:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfnetcore.dll

2014-08-02 14:32:03 ----A---- C:\Windows\system32\wer.dll

2014-08-02 14:32:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-08-02 14:32:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Immersive.dll

2014-08-02 14:32:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\StructuredQuery.dll

2014-08-02 14:32:02 ----A---- C:\Windows\system32\wpccpl.dll

2014-08-02 14:32:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Wpc.dll

2014-08-02 14:32:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setupapi.dll

2014-08-02 14:32:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Data.Pdf.dll

2014-08-02 14:32:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ExplorerFrame.dll

2014-08-02 14:31:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Globalization.dll

2014-08-02 14:31:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wer.dll

2014-08-02 14:31:59 ----A---- C:\Windows\system32\uxtheme.dll

2014-08-02 14:31:59 ----A---- C:\Windows\system32\samsrv.dll

2014-08-02 14:31:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll

2014-08-02 14:31:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mf.dll

2014-08-02 14:31:57 ----A---- C:\Windows\system32\user32.dll

2014-08-02 14:31:57 ----A---- C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

2014-08-02 14:31:57 ----A---- C:\Windows\system32\mdmregistration.dll

2014-08-02 14:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\winmde.dll

2014-08-02 14:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\msdrm.dll

2014-08-02 14:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\mfplat.dll

2014-08-02 14:31:55 ----A---- C:\Windows\system32\storagewmi.dll

2014-08-02 14:31:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2014-08-02 14:31:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msdrm.dll

2014-08-02 14:31:53 ----A---- C:\Windows\system32\twinapi.dll

2014-08-02 14:31:53 ----A---- C:\Windows\system32\MMDevAPI.dll

2014-08-02 14:31:53 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-08-02 14:31:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SHCore.dll

2014-08-02 14:31:52 ----A---- C:\Windows\system32\WinTypes.dll

2014-08-02 14:31:52 ----A---- C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

2014-08-02 14:31:51 ----A---- C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll

2014-08-02 14:31:51 ----A---- C:\Windows\system32\reseteng.dll

2014-08-02 14:31:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSShared.dll

2014-08-02 14:31:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Taskmgr.exe

2014-08-02 14:31:50 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.dll

2014-08-02 14:31:50 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2014-08-02 14:31:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys

2014-08-02 14:31:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RacEngn.dll

2014-08-02 14:31:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfplat.dll

2014-08-02 14:31:49 ----A---- C:\Windows\system32\wpncore.dll

2014-08-02 14:31:48 ----A---- C:\Windows\system32\perftrack.dll

2014-08-02 14:31:48 ----A---- C:\Windows\system32\mispace.dll

2014-08-02 14:31:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msctf.dll

2014-08-02 14:31:47 ----A---- C:\Windows\system32\WWAHost.exe

2014-08-02 14:31:47 ----A---- C:\Windows\system32\dfpinc.dat

2014-08-02 14:31:46 ----A---- C:\Windows\system32\lsm.dll

2014-08-02 14:31:46 ----A---- C:\Windows\system32\hal.dll

2014-08-02 14:31:46 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2014-08-02 14:31:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mispace.dll

2014-08-02 14:31:45 ----A---- C:\Windows\system32\RecoveryDrive.exe

2014-08-02 14:31:44 ----A---- C:\Windows\system32\wcmsvc.dll

2014-08-02 14:31:44 ----A---- C:\Windows\system32\energy.dll

2014-08-02 14:31:43 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2014-08-02 14:31:43 ----A---- C:\Windows\system32\mssvp.dll

2014-08-02 14:31:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WWAHost.exe

2014-08-02 14:31:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\twinapi.appcore.dll

2014-08-02 14:31:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSyncHost.exe

2014-08-02 14:31:42 ----A---- C:\Windows\system32\apphelp.dll

2014-08-02 14:31:41 ----A---- C:\Windows\system32\WSShared.dll

2014-08-02 14:31:41 ----A---- C:\Windows\system32\wmpmde.dll

2014-08-02 14:31:41 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2014-08-02 14:31:40 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\pci.sys

2014-08-02 14:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll

2014-08-02 14:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\DismApi.dll

2014-08-02 14:31:37 ----A---- C:\Windows\system32\winload.exe

2014-08-02 14:31:37 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-08-02 14:31:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\storagewmi.dll

2014-08-02 14:31:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssph.dll

2014-08-02 14:31:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-08-02 14:31:36 ----A---- C:\Windows\system32\winlogon.exe

2014-08-02 14:31:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MMDevAPI.dll

2014-08-02 14:31:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apphelp.dll

2014-08-02 14:31:34 ----A---- C:\Windows\system32\winresume.exe

2014-08-02 14:31:34 ----A---- C:\Windows\system32\mssph.dll

2014-08-02 14:31:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ks.sys

2014-08-02 14:31:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSyncCore.dll

2014-08-02 14:31:33 ----A---- C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll

2014-08-02 14:31:33 ----A---- C:\Windows\system32\ActionCenter.dll

2014-08-02 14:31:32 ----A---- C:\Windows\system32\werconcpl.dll

2014-08-02 14:31:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2014-08-02 14:31:31 ----A---- C:\Windows\system32\stobject.dll

2014-08-02 14:31:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Media.Streaming.dll

2014-08-02 14:31:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchIndexer.exe

2014-08-02 14:31:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user32.dll

2014-08-02 14:31:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\twinapi.dll

2014-08-02 14:31:29 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2014-08-02 14:31:29 ----A---- C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll

2014-08-02 14:31:29 ----A---- C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

2014-08-02 14:31:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fltMgr.sys

2014-08-02 14:31:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winmde.dll

2014-08-02 14:31:28 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSync.dll

2014-08-02 14:31:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fvevol.sys

2014-08-02 14:31:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2014-08-02 14:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\WofUtil.dll

2014-08-02 14:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\wimgapi.dll

2014-08-02 14:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\sppwinob.dll

2014-08-02 14:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\ntshrui.dll

2014-08-02 14:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

2014-08-02 14:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-08-02 14:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2014-08-02 14:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mdmregistration.dll

2014-08-02 14:31:24 ----A---- C:\Windows\system32\wlidcli.dll

2014-08-02 14:31:24 ----A---- C:\Windows\system32\thumbcache.dll

2014-08-02 14:31:24 ----A---- C:\Windows\system32\recimg.exe

2014-08-02 14:31:24 ----A---- C:\Windows\system32\iuilp.dll

2014-08-02 14:31:24 ----A---- C:\Windows\system32\dfp.exe

2014-08-02 14:31:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\bcryptprimitives.dll

2014-08-02 14:31:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ActionCenter.dll

2014-08-02 14:31:23 ----A---- C:\Windows\system32\aelupsvc.dll

2014-08-02 14:31:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\slc.dll

2014-08-02 14:31:22 ----A---- C:\Windows\system32\slc.dll

2014-08-02 14:31:22 ----A---- C:\Windows\system32\MrmIndexer.dll

2014-08-02 14:31:22 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

2014-08-02 14:31:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wimgapi.dll

2014-08-02 14:31:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-08-02 14:31:21 ----A---- C:\Windows\system32\Dism.exe

2014-08-02 14:31:21 ----A---- C:\Windows\system32\bisrv.dll

2014-08-02 14:31:21 ----A---- C:\Windows\system32\AppxPackaging.dll

2014-08-02 14:31:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssvp.dll

2014-08-02 14:31:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2014-08-02 14:31:20 ----A---- C:\Windows\system32\SkyDriveShell.dll

2014-08-02 14:31:20 ----A---- C:\Windows\system32\nettrace.dll

2014-08-02 14:31:20 ----A---- C:\Windows\system32\AppReadiness.dll

2014-08-02 14:31:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\uxtheme.dll

2014-08-02 14:31:19 ----A---- C:\Windows\system32\pnidui.dll

2014-08-02 14:31:19 ----A---- C:\Windows\system32\comdlg32.dll

2014-08-02 14:31:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\stobject.dll

2014-08-02 14:31:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comdlg32.dll

2014-08-02 14:31:18 ----A---- C:\Windows\system32\WMPDMC.exe

2014-08-02 14:31:18 ----A---- C:\Windows\system32\dwmredir.dll

2014-08-02 14:31:17 ----A---- C:\Windows\system32\psmsrv.dll

2014-08-02 14:31:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\actxprxy.dll

2014-08-02 14:31:16 ----A---- C:\Windows\system32\gpsvc.dll

2014-08-02 14:31:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntshrui.dll

2014-08-02 14:31:15 ----A---- C:\Windows\system32\WlanMM.dll

2014-08-02 14:31:15 ----A---- C:\Windows\system32\osk.exe

2014-08-02 14:31:15 ----A---- C:\Windows\system32\MFCaptureEngine.dll

2014-08-02 14:31:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SkyDriveShell.dll

2014-08-02 14:31:14 ----A---- C:\Windows\system32\VAN.dll

2014-08-02 14:31:14 ----A---- C:\Windows\system32\ninput.dll

2014-08-02 14:31:14 ----A---- C:\Windows\system32\InputSwitch.dll

2014-08-02 14:31:13 ----A---- C:\Windows\system32\msvproc.dll

2014-08-02 14:31:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storport.sys

2014-08-02 14:31:13 ----A---- C:\Windows\system32\authz.dll

2014-08-02 14:31:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\spaceport.sys

2014-08-02 14:31:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys

2014-08-02 14:31:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-08-02 14:31:11 ----A---- C:\Windows\system32\SyncCenter.dll

2014-08-02 14:31:11 ----A---- C:\Windows\system32\swprv.dll

2014-08-02 14:31:11 ----A---- C:\Windows\system32\defragsvc.dll

2014-08-02 14:31:10 ----A---- C:\Windows\system32\taskeng.exe

2014-08-02 14:31:10 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2014-08-02 14:31:09 ----A---- C:\Windows\system32\wersvc.dll

2014-08-02 14:31:09 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-08-02 14:31:09 ----A---- C:\Windows\system32\themeui.dll

2014-08-02 14:31:09 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-08-02 14:31:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys

2014-08-02 14:31:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\thumbcache.dll

2014-08-02 14:31:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvproc.dll

2014-08-02 14:31:08 ----A---- C:\Windows\system32\wlidcredprov.dll

2014-08-02 14:31:08 ----A---- C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe

2014-08-02 14:31:08 ----A---- C:\Windows\system32\rdbui.dll

2014-08-02 14:31:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchProtocolHost.exe

2014-08-02 14:31:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DismApi.dll

2014-08-02 14:31:07 ----A---- C:\Windows\system32\sqmapi.dll

2014-08-02 14:31:07 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcore.dll

2014-08-02 14:31:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSClient.dll

2014-08-02 14:31:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MFCaptureEngine.dll

2014-08-02 14:31:06 ----A---- C:\Windows\system32\wbengine.exe

2014-08-02 14:31:06 ----A---- C:\Windows\system32\ncryptsslp.dll

2014-08-02 14:31:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\themeui.dll

2014-08-02 14:31:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncryptsslp.dll

2014-08-02 14:31:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MrmIndexer.dll

2014-08-02 14:31:05 ----A---- C:\Windows\system32\SndVol.exe

2014-08-02 14:31:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism.exe

2014-08-02 14:31:04 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.Connectivity.dll

2014-08-02 14:31:04 ----A---- C:\Windows\system32\WerFault.exe

2014-08-02 14:31:04 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-08-02 14:31:03 ----A---- C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2014-08-02 14:31:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssphtb.dll

2014-08-02 14:31:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\InputSwitch.dll

2014-08-02 14:31:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AppxPackaging.dll

2014-08-02 14:31:02 ----A---- C:\Windows\system32\sppc.dll

2014-08-02 14:31:02 ----A---- C:\Windows\system32\msctfuimanager.dll

2014-08-02 14:31:02 ----A---- C:\Windows\system32\bcrypt.dll

2014-08-02 14:30:59 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-08-02 14:30:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usercpl.dll

2014-08-02 14:30:58 ----A---- C:\Windows\system32\dwmapi.dll

2014-08-02 14:30:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sppc.dll

2014-08-02 14:30:57 ----A---- C:\Windows\system32\wwanmm.dll

2014-08-02 14:30:57 ----A---- C:\Windows\system32\WSClient.dll

2014-08-02 14:30:57 ----A---- C:\Windows\system32\wimserv.exe

2014-08-02 14:30:57 ----A---- C:\Windows\system32\PkgMgr.exe

2014-08-02 14:30:57 ----A---- C:\Windows\system32\ci.dll

2014-08-02 14:30:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\VAN.dll

2014-08-02 14:30:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\osk.exe

2014-08-02 14:30:56 ----A---- C:\Windows\system32\wscinterop.dll

2014-08-02 14:30:56 ----A---- C:\Windows\system32\WLanConn.dll

2014-08-02 14:30:56 ----A---- C:\Windows\system32\ploptin.dll

2014-08-02 14:30:56 ----A---- C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll

2014-08-02 14:30:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WerFault.exe

2014-08-02 14:30:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSync.dll

2014-08-02 14:30:55 ----A---- C:\Windows\system32\PurchaseWindowsLicense.dll

2014-08-02 14:30:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SyncCenter.dll

2014-08-02 14:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAnytimeUpgradeui.exe

2014-08-02 14:30:54 ----A---- C:\Windows\system32\gameux.dll

2014-08-02 14:30:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WlanMM.dll

2014-08-02 14:30:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SndVol.exe

2014-08-02 14:30:53 ----A---- C:\Windows\system32\fhcfg.dll

2014-08-02 14:30:53 ----A---- C:\Windows\system32\dwm.exe

2014-08-02 14:30:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WinTypes.dll

2014-08-02 14:30:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msctfuimanager.dll

2014-08-02 14:30:51 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2014-08-02 14:30:51 ----A---- C:\Windows\system32\taskhost.exe

2014-08-02 14:30:50 ----A---- C:\Windows\system32\rasgcw.dll

2014-08-02 14:30:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\PEAuth.sys

2014-08-02 14:30:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys

2014-08-02 14:30:50 ----A---- C:\Windows\system32\dmdskmgr.dll

2014-08-02 14:30:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authz.dll

2014-08-02 14:30:49 ----A---- C:\Windows\system32\Faultrep.dll

2014-08-02 14:30:48 ----A---- C:\Windows\system32\wscsvc.dll

2014-08-02 14:30:48 ----A---- C:\Windows\system32\wscapi.dll

2014-08-02 14:30:48 ----A---- C:\Windows\system32\wermgr.exe

2014-08-02 14:30:48 ----A---- C:\Windows\system32\srchadmin.dll

2014-08-02 14:30:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rdpcore.dll

2014-08-02 14:30:47 ----A---- C:\Windows\system32\usercpl.dll

2014-08-02 14:30:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys

2014-08-02 14:30:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ninput.dll

2014-08-02 14:30:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dwmapi.dll

2014-08-02 14:30:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleaut32.dll

2014-08-02 14:30:42 ----A---- C:\Windows\system32\wsqmcons.exe

2014-08-02 14:30:42 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2014-08-02 14:30:41 ----A---- C:\Windows\system32\wwanconn.dll

2014-08-02 14:30:41 ----A---- C:\Windows\system32\systemreset.exe

2014-08-02 14:30:41 ----A---- C:\Windows\system32\SndVolSSO.dll

2014-08-02 14:30:41 ----A---- C:\Windows\system32\RASMM.dll

2014-08-02 14:30:41 ----A---- C:\Windows\system32\imm32.dll

2014-08-02 14:30:41 ----A---- C:\Windows\system32\BioCredProv.dll

2014-08-02 14:30:41 ----A---- C:\Windows\system32\AltTab.dll

2014-08-02 14:30:40 ----A---- C:\Windows\system32\vmrdvcore.dll

2014-08-02 14:30:40 ----A---- C:\Windows\system32\vdsbas.dll

2014-08-02 14:30:40 ----A---- C:\Windows\system32\fhcpl.dll

2014-08-02 14:30:39 ----A---- C:\Windows\system32\PlayToManager.dll

2014-08-02 14:30:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sqmapi.dll

2014-08-02 14:30:38 ----A---- C:\Windows\system32\netid.dll

2014-08-02 14:30:38 ----A---- C:\Windows\system32\fsutil.exe

2014-08-02 14:30:37 ----A---- C:\Windows\system32\taskhostex.exe

2014-08-02 14:30:37 ----A---- C:\Windows\system32\sharemediacpl.dll

2014-08-02 14:30:37 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-08-02 14:30:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Faultrep.dll

2014-08-02 14:30:36 ----A---- C:\Windows\system32\printui.dll

2014-08-02 14:30:36 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-08-02 14:30:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\msgpioclx.sys

2014-08-02 14:30:36 ----A---- C:\Windows\system32\das.dll

2014-08-02 14:30:36 ----A---- C:\Windows\system32\CloudNotifications.exe

2014-08-02 14:30:35 ----A---- C:\Windows\system32\WSDApi.dll

2014-08-02 14:30:35 ----A---- C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

2014-08-02 14:30:35 ----A---- C:\Windows\system32\sdclt.exe

2014-08-02 14:30:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fsutil.exe

2014-08-02 14:30:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\CloudNotifications.exe

2014-08-02 14:30:34 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Devices.Bluetooth.dll

2014-08-02 14:30:34 ----A---- C:\Windows\system32\UserLanguagesCpl.dll

2014-08-02 14:30:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys

2014-08-02 14:30:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wscapi.dll

2014-08-02 14:30:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-08-02 14:30:33 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2014-08-02 14:30:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\refs.sys

2014-08-02 14:30:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imm32.dll

2014-08-02 14:30:32 ----A---- C:\Windows\system32\powrprof.dll

2014-08-02 14:30:32 ----A---- C:\Windows\system32\mssprxy.dll

2014-08-02 14:30:32 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BasicRender.sys

2014-08-02 14:30:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPDMC.exe

2014-08-02 14:30:31 ----A---- C:\Windows\system32\rascustom.dll

2014-08-02 14:30:31 ----A---- C:\Windows\system32\newdev.dll

2014-08-02 14:30:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dumpsd.sys

2014-08-02 14:30:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.Connectivity.dll

2014-08-02 14:30:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gameux.dll

2014-08-02 14:30:30 ----A---- C:\Windows\system32\zipfldr.dll

2014-08-02 14:30:30 ----A---- C:\Windows\system32\aepic.dll

2014-08-02 14:30:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SndVolSSO.dll

2014-08-02 14:30:29 ----A---- C:\Windows\system32\wusa.exe

2014-08-02 14:30:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sdstor.sys

2014-08-02 14:30:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BthLEEnum.sys

2014-08-02 14:30:28 ----A---- C:\Windows\system32\RestoreOptIn.exe

2014-08-02 14:30:28 ----A---- C:\Windows\system32\dmvdsitf.dll

2014-08-02 14:30:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wermgr.exe

2014-08-02 14:30:27 ----A---- C:\Windows\system32\vds.exe

2014-08-02 14:30:27 ----A---- C:\Windows\system32\spwizeng.dll

2014-08-02 14:30:26 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2014-08-02 14:30:26 ----A---- C:\Windows\system32\UserAccountBroker.exe

2014-08-02 14:30:26 ----A---- C:\Windows\system32\microsoft-windows-kernel-power-events.dll

2014-08-02 14:30:26 ----A---- C:\Windows\system32\LockScreenContent.dll

2014-08-02 14:30:26 ----A---- C:\Windows\system32\appinfo.dll

2014-08-02 14:30:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\powrprof.dll

2014-08-02 14:30:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-08-02 14:30:25 ----A---- C:\Windows\system32\MicrosoftAccountTokenProvider.dll

2014-08-02 14:30:25 ----A---- C:\Windows\system32\MbaeApiPublic.dll

2014-08-02 14:30:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSDApi.dll

2014-08-02 14:30:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WLanConn.dll

2014-08-02 14:30:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rasgcw.dll

2014-08-02 14:30:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PlayToManager.dll

2014-08-02 14:30:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RestoreOptIn.exe

2014-08-02 14:30:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-08-02 14:30:23 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll

2014-08-02 14:30:22 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll

2014-08-02 14:30:22 ----A---- C:\Windows\system32\dot3mm.dll

2014-08-02 14:30:22 ----A---- C:\Windows\system32\clrhost.dll

2014-08-02 14:30:22 ----A---- C:\Windows\system32\bcd.dll

2014-08-02 14:30:22 ----A---- C:\Windows\system32\AppxSysprep.dll

2014-08-02 14:30:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\zipfldr.dll

2014-08-02 14:30:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UserAccountBroker.exe

2014-08-02 14:30:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\srchadmin.dll

2014-08-02 14:30:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\newdev.dll

2014-08-02 14:30:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wscinterop.dll

2014-08-02 14:30:20 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-08-02 14:30:20 ----A---- C:\Windows\system32\easinvoker.exe

2014-08-02 14:30:19 ----A---- C:\Windows\system32\DAMM.dll

2014-08-02 14:30:19 ----A---- C:\Windows\system32\bootux.dll

2014-08-02 14:30:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\bcd.dll

2014-08-02 14:30:18 ----A---- C:\Windows\system32\WiFiDisplay.dll

2014-08-02 14:30:18 ----A---- C:\Windows\system32\srclient.dll

2014-08-02 14:30:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dumpfve.sys

2014-08-02 14:30:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-08-02 14:30:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cleanmgr.exe

2014-08-02 14:30:14 ----A---- C:\Windows\system32\samlib.dll

2014-08-02 14:30:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wpcfltr.sys

2014-08-02 14:30:14 ----A---- C:\Windows\system32\cleanmgr.exe

2014-08-02 14:30:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\srclient.dll

2014-08-02 14:30:13 ----A---- C:\Windows\system32\rpchttp.dll

2014-08-02 14:30:13 ----A---- C:\Windows\system32\provsvc.dll

2014-08-02 14:30:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBXHCI.SYS

2014-08-02 14:30:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bthport.sys

2014-08-02 14:30:11 ----A---- C:\Windows\system32\AuthHost.exe

2014-08-02 14:30:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\taskeng.exe

2014-08-02 14:30:10 ----A---- C:\Windows\system32\rasmans.dll

2014-08-02 14:30:10 ----A---- C:\Windows\system32\netiohlp.dll

2014-08-02 14:30:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\UCX01000.SYS

2014-08-02 14:30:09 ----A---- C:\Windows\system32\deviceaccess.dll

2014-08-02 14:30:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WerFaultSecure.exe

2014-08-02 14:30:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netid.dll

2014-08-02 14:30:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\BioCredProv.dll

2014-08-02 14:30:08 ----A---- C:\Windows\system32\WerFaultSecure.exe

2014-08-02 14:30:08 ----A---- C:\Windows\system32\korwbrkr.dll

2014-08-02 14:30:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dmvdsitf.dll

2014-08-02 14:30:07 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll

2014-08-02 14:30:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\http.sys

2014-08-02 14:30:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll

2014-08-02 14:30:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchFilterHost.exe

2014-08-02 14:30:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netiohlp.dll

2014-08-02 14:30:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\clrhost.dll

2014-08-02 14:30:05 ----A---- C:\Windows\system32\easwrt.dll

2014-08-02 14:30:04 ----A---- C:\Windows\system32\srcore.dll

2014-08-02 14:30:03 ----A---- C:\Windows\system32\acppage.dll

2014-08-02 14:30:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dmdskmgr.dll

2014-08-02 14:30:02 ----A---- C:\Windows\system32\VSSVC.exe

2014-08-02 14:30:02 ----A---- C:\Windows\system32\netplwiz.dll

2014-08-02 14:30:02 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-08-02 14:30:02 ----A---- C:\Windows\system32\CloudStorageWizard.exe

2014-08-02 14:30:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpchttp.dll

2014-08-02 14:30:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\bcrypt.dll

2014-08-02 14:30:01 ----A---- C:\Windows\system32\wcmcsp.dll

2014-08-02 14:30:01 ----A---- C:\Windows\system32\scrobj.dll

2014-08-02 14:30:01 ----A---- C:\Windows\system32\AuthBroker.dll

2014-08-02 14:30:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrrun.dll

2014-08-02 14:30:00 ----A---- C:\Windows\system32\winbrand.dll

2014-08-02 14:30:00 ----A---- C:\Windows\system32\LockScreenContentServer.exe

2014-08-02 14:29:59 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2014-08-02 14:29:59 ----A---- C:\Windows\system32\slpts.dll

2014-08-02 14:29:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\samlib.dll

2014-08-02 14:29:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MicrosoftAccountTokenProvider.dll

2014-08-02 14:29:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MbaeApiPublic.dll

2014-08-02 14:29:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\deviceaccess.dll

2014-08-02 14:29:58 ----A---- C:\Windows\system32\DWWIN.EXE

2014-08-02 14:29:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rfcomm.sys

2014-08-02 14:29:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netplwiz.dll

2014-08-02 14:29:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\acppage.dll

2014-08-02 14:29:57 ----A---- C:\Windows\system32\wbadmin.exe

2014-08-02 14:29:57 ----A---- C:\Windows\system32\PrintDialogs.dll

2014-08-02 14:29:57 ----A---- C:\Windows\system32\bcdedit.exe

2014-08-02 14:29:56 ----A---- C:\Windows\system32\wpnprv.dll

2014-08-02 14:29:56 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.Sockets.PushEnabledApplication.dll

2014-08-02 14:29:56 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Media.Renewal.dll

2014-08-02 14:29:56 ----A---- C:\Windows\system32\sud.dll

2014-08-02 14:29:56 ----A---- C:\Windows\system32\autofmt.exe

2014-08-02 14:29:56 ----A---- C:\Windows\system32\autoconv.exe

2014-08-02 14:29:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2014-08-02 14:29:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\provsvc.dll

2014-08-02 14:29:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\printui.dll

2014-08-02 14:29:55 ----A---- C:\Windows\system32\wbiosrvc.dll

2014-08-02 14:29:55 ----A---- C:\Windows\system32\SysResetErr.exe

2014-08-02 14:29:55 ----A---- C:\Windows\system32\mfpmp.exe

2014-08-02 14:29:55 ----A---- C:\Windows\system32\BootMenuUX.dll

2014-08-02 14:29:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlidcredprov.dll

2014-08-02 14:29:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrobj.dll

2014-08-02 14:29:54 ----A---- C:\Windows\system32\untfs.dll

2014-08-02 14:29:54 ----A---- C:\Windows\system32\sppnp.dll

2014-08-02 14:29:54 ----A---- C:\Windows\system32\bcdboot.exe

2014-08-02 14:29:54 ----A---- C:\Windows\system32\autochk.exe

2014-08-02 14:29:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\slpts.dll

2014-08-02 14:29:53 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2014-08-02 14:29:53 ----A---- C:\Windows\system32\spbcd.dll

2014-08-02 14:29:53 ----A---- C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll

2014-08-02 14:29:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winbrand.dll

2014-08-02 14:29:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PkgMgr.exe

2014-08-02 14:29:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-08-02 14:29:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\autofmt.exe

2014-08-02 14:29:52 ----A---- C:\Windows\system32\migisol.dll

2014-08-02 14:29:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\untfs.dll

2014-08-02 14:29:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\autoconv.exe

2014-08-02 14:29:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\autochk.exe

2014-08-02 14:29:51 ----A---- C:\Windows\system32\fhevents.dll

2014-08-02 14:29:51 ----A---- C:\Windows\system32\DAConn.dll

2014-08-02 14:29:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-08-02 14:29:50 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAnytimeUpgradeResults.exe

2014-08-02 14:29:50 ----A---- C:\Windows\system32\UXInit.dll

2014-08-02 14:29:50 ----A---- C:\Windows\system32\IdCtrls.dll

2014-08-02 14:29:50 ----A---- C:\Windows\system32\dafBth.dll

2014-08-02 14:29:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuwebv.dll

2014-08-02 14:29:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Devices.Bluetooth.dll

2014-08-02 14:29:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AuthBroker.dll

2014-08-02 14:29:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DWWIN.EXE

2014-08-02 14:29:47 ----A---- C:\Windows\system32\vdsutil.dll

2014-08-02 14:29:47 ----A---- C:\Windows\system32\spcompat.dll

2014-08-02 14:29:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.Sockets.PushEnabledApplication.dll

2014-08-02 14:29:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\StorageContextHandler.dll

2014-08-02 14:29:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\watchdog.sys

2014-08-02 14:29:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BTHUSB.SYS

2014-08-02 14:29:46 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe

2014-08-02 14:29:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssprxy.dll

2014-08-02 14:29:45 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAnytimeUpgrade.exe

2014-08-02 14:29:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\spwizeng.dll

2014-08-02 14:29:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\spbcd.dll

2014-08-02 14:29:44 ----A---- C:\Windows\system32\energytask.dll

2014-08-02 14:29:44 ----A---- C:\Windows\system32\diskpart.exe

2014-08-02 14:29:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WimBootCompress.ini

2014-08-02 14:29:43 ----A---- C:\Windows\system32\WimBootCompress.ini

2014-08-02 14:29:41 ----A---- C:\Windows\system32\werui.dll

2014-08-02 14:29:41 ----A---- C:\Windows\system32\devinv.dll

2014-08-02 14:29:38 ----A---- C:\Windows\system32\powercfg.exe

2014-08-02 14:29:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sud.dll

2014-08-02 14:29:34 ----A---- C:\Windows\system32\RelPost.exe

2014-08-02 14:29:33 ----A---- C:\Windows\system32\rstrui.exe

2014-08-02 14:29:33 ----A---- C:\Windows\system32\pnpclean.dll

2014-08-02 14:29:33 ----A---- C:\Windows\system32\deviceassociation.dll

2014-08-02 14:29:32 ----A---- C:\Windows\system32\SettingMonitor.dll

2014-08-02 14:29:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wlidcli.dll

2014-08-02 14:29:29 ----A---- C:\Windows\system32\dasHost.exe

2014-08-02 14:29:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingMonitor.dll

2014-08-02 14:29:28 ----A---- C:\Windows\system32\PlayToDevice.dll

2014-08-02 14:29:28 ----A---- C:\Windows\system32\pcaui.exe

2014-08-02 14:29:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qedit.dll

2014-08-02 14:29:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pcaui.exe

2014-08-02 14:29:25 ----A---- C:\Windows\system32\srrstr.dll

2014-08-02 14:29:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wups.dll

2014-08-02 14:29:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapp.exe

2014-08-02 14:29:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\offreg.dll

2014-08-02 14:29:24 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2014-08-02 14:29:24 ----A---- C:\Windows\system32\ReAgentc.exe

2014-08-02 14:29:24 ----A---- C:\Windows\system32\qedit.dll

2014-08-02 14:29:24 ----A---- C:\Windows\system32\offreg.dll

2014-08-02 14:29:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\winsku.dll

2014-08-02 14:29:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PrintDialogs.dll

2014-08-02 14:29:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\CloudStorageWizard.exe

2014-08-02 14:29:23 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll

2014-08-02 14:29:23 ----A---- C:\Windows\system32\ActionQueue.dll

2014-08-02 14:29:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SSShim.dll

2014-08-02 14:29:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IdCtrls.dll

2014-08-02 14:29:22 ----A---- C:\Windows\system32\wups.dll

2014-08-02 14:29:22 ----A---- C:\Windows\system32\dfrgui.exe

2014-08-02 14:29:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PlayToDevice.dll

2014-08-02 14:29:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\deviceassociation.dll

2014-08-02 14:29:21 ----A---- C:\Windows\system32\msshooks.dll

2014-08-02 14:29:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UserLanguagesCpl.dll

2014-08-02 14:29:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\powercfg.exe

2014-08-02 14:29:20 ----A---- C:\Windows\system32\SystemSettings.Handlers.dll

2014-08-02 14:29:20 ----A---- C:\Windows\system32\mf3216.dll

2014-08-02 14:29:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\werui.dll

2014-08-02 14:29:19 ----A---- C:\Windows\system32\f3ahvoas.dll

2014-08-02 14:29:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\migisol.dll

2014-08-02 14:29:17 ----A---- C:\Windows\system32\SrTasks.exe

2014-08-02 14:29:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ReAgentc.exe

2014-08-02 14:29:16 ----A---- C:\Windows\system32\wercplsupport.dll

2014-08-02 14:29:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dfrgui.exe

2014-08-02 14:29:15 ----A---- C:\Windows\system32\winsku.dll

2014-08-02 14:29:15 ----A---- C:\Windows\system32\vdsdyn.dll

2014-08-02 14:29:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\easwrt.dll

2014-08-02 14:29:14 ----A---- C:\Windows\system32\LockScreenContentHost.dll

2014-08-02 14:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\themecpl.dll

2014-08-02 14:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\DevicePairing.dll

2014-08-02 14:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\Defrag.exe

2014-08-02 14:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\AepRoam.dll

2014-08-02 14:29:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\diskpart.exe

2014-08-02 14:29:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cscript.exe

2014-08-02 14:29:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sxshared.dll

2014-08-02 14:29:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msshooks.dll

2014-08-02 14:29:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll

2014-08-02 14:29:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ConfigureExpandedStorage.dll

2014-08-02 14:29:08 ----A---- C:\Windows\system32\ConfigureExpandedStorage.dll

2014-08-02 14:29:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wusa.exe

2014-08-02 14:29:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-08-02 14:29:06 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2014-08-02 14:29:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-08-02 14:29:05 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-08-02 14:28:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-08-02 14:28:58 ----A---- C:\Windows\system32\wincorlib.dll

2014-08-02 14:28:57 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\ext-ms-win-session-winsta-l1-1-0.dll

2014-08-02 14:28:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wincorlib.dll

2014-08-02 14:28:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setupugc.exe

2014-08-02 14:28:50 ----A---- C:\Windows\system32\BulkOperationHost.exe

2014-08-02 14:28:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UXInit.dll

2014-08-02 14:28:47 ----A---- C:\Windows\system32\syncui.dll

2014-08-02 14:28:47 ----A---- C:\Windows\system32\SettingSyncPolicy.dll

2014-08-02 14:28:47 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-08-02 14:28:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\finger.exe

2014-08-02 14:28:44 ----A---- C:\Windows\system32\WorkfoldersControl.dll

2014-08-02 14:28:43 ----A---- C:\Windows\system32\wmpdxm.dll

2014-08-02 14:28:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\themecpl.dll

2014-08-02 14:28:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SettingSyncPolicy.dll

2014-08-02 14:28:41 ----A---- C:\Windows\system32\GlobCollationHost.dll

2014-08-02 14:28:40 ----A---- C:\Windows\system32\ocsetapi.dll

2014-08-02 14:28:39 ----A---- C:\Windows\system32\StorageContextHandler.dll

2014-08-02 14:28:38 ----AH---- C:\Windows\system32\ext-ms-win-session-winsta-l1-1-0.dll

2014-08-02 14:28:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\GlobCollationHost.dll

2014-08-02 14:28:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ocsetapi.dll

2014-08-02 14:28:36 ----A---- C:\Windows\system32\dataclen.dll

2014-08-02 14:28:36 ----A---- C:\Windows\system32\aitagent.exe

2014-08-02 14:28:33 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-1.dll

2014-08-02 14:28:33 ----AH---- C:\Windows\system32\ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-1.dll

2014-08-02 14:28:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\korwbrkr.dll

2014-08-02 14:28:31 ----A---- C:\Windows\system32\shsetup.dll

2014-08-02 14:28:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dataclen.dll

2014-08-02 14:28:26 ----A---- C:\Windows\system32\fhsvcctl.dll

2014-08-02 14:28:25 ----A---- C:\Windows\system32\shimeng.dll

2014-08-02 14:28:24 ----AH---- C:\Windows\system32\ext-ms-win-ntuser-private-l1-1-1.dll

2014-08-02 14:28:24 ----A---- C:\Windows\system32\lpksetupproxyserv.dll

2014-08-02 14:28:24 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-08-02 14:28:23 ----AH---- C:\Windows\system32\ext-ms-win-ntuser-private-l1-1-0.dll

2014-08-02 14:28:23 ----A---- C:\Windows\system32\winbici.dll

2014-08-02 14:28:23 ----A---- C:\Windows\system32\dxmasf.dll

2014-08-02 14:28:22 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\ext-ms-win-ntuser-private-l1-1-1.dll

2014-08-02 14:28:22 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\ext-ms-win-ntuser-private-l1-1-0.dll

2014-08-02 14:28:21 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\ext-ms-win-networking-wcmapi-l1-1-0.dll

2014-08-02 14:28:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2014-08-02 14:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2014-08-02 14:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\fveskybackup.dll

2014-08-02 14:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\finger.exe

2014-08-02 14:28:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\f3ahvoas.dll

2014-08-02 14:28:13 ----A---- C:\Windows\system32\srms.dat

2014-07-31 22:32:22 ----RD---- C:\Windows\BrowserChoice

2014-07-31 21:31:07 ----D---- C:\ProgramData\Hewlett-Packard

2014-07-31 17:50:32 ----A---- C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll

2014-07-31 17:50:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfasfsrcsnk.dll

2014-07-31 17:50:29 ----A---- C:\Windows\system32\d3d9.dll

2014-07-31 17:50:27 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Web.Http.dll

2014-07-31 17:50:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d9.dll

2014-07-31 17:50:26 ----A---- C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll

2014-07-31 17:50:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UIAutomationCore.dll

2014-07-31 17:50:25 ----A---- C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll

2014-07-31 17:50:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2014-07-31 17:50:22 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll

2014-07-31 17:50:22 ----A---- C:\Windows\system32\eapphost.dll

2014-07-31 17:50:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll

2014-07-31 17:50:21 ----A---- C:\Windows\system32\kd_02_8086.dll

2014-07-31 17:50:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10level9.dll

2014-07-31 17:50:20 ----A---- C:\Windows\system32\tsmf.dll

2014-07-31 17:50:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSWorkspace.dll

2014-07-31 17:50:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tsmf.dll

2014-07-31 17:50:19 ----A---- C:\Windows\system32\eapp3hst.dll

2014-07-31 17:50:18 ----A---- C:\Windows\system32\pcsvDevice.dll

2014-07-31 17:50:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv.sys

2014-07-31 17:50:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Web.Http.dll

2014-07-31 17:50:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\eapphost.dll

2014-07-31 17:50:17 ----A---- C:\Windows\system32\WorkFoldersShell.dll

2014-07-31 17:50:17 ----A---- C:\Windows\system32\msched.dll

2014-07-31 17:50:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2014-07-31 17:50:15 ----A---- C:\Windows\system32\wldp.dll

2014-07-31 17:50:15 ----A---- C:\Windows\system32\miutils.dll

2014-07-31 17:50:15 ----A---- C:\Windows\system32\ipnathlp.dll

2014-07-31 17:50:15 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2014-07-31 17:50:14 ----A---- C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe

2014-07-31 17:50:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\stornvme.sys

2014-07-31 17:50:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shsetup.dll

2014-07-31 17:50:11 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-07-31 17:50:11 ----A---- C:\Windows\system32\eappcfg.dll

2014-07-31 17:50:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\eappgnui.dll

2014-07-31 17:50:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\eappcfg.dll

2014-07-31 17:50:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\eapp3hst.dll

2014-07-31 17:50:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\miutils.dll

2014-07-31 17:50:09 ----A---- C:\Windows\system32\eappgnui.dll

2014-07-31 17:50:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ftp.exe

2014-07-31 17:50:07 ----A---- C:\Windows\system32\rdpclip.exe

2014-07-31 17:50:07 ----A---- C:\Windows\system32\ftp.exe

2014-07-31 17:48:08 ----A---- C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2014-07-31 17:48:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msmpeg2vdec.dll

2014-07-31 17:47:58 ----A---- C:\Windows\system32\SystemEventsBrokerServer.dll

2014-07-31 17:47:57 ----A---- C:\Windows\system32\ubpm.dll

2014-07-31 17:47:55 ----A---- C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll

2014-07-31 17:47:55 ----A---- C:\Windows\system32\mfds.dll

2014-07-31 17:47:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmp4srcsnk.dll

2014-07-31 17:47:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Graphics.dll

2014-07-31 17:47:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfds.dll

2014-07-31 17:47:53 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Graphics.dll

2014-07-31 17:47:52 ----A---- C:\Windows\system32\rastls.dll

2014-07-31 17:47:52 ----A---- C:\Windows\system32\msieftp.dll

2014-07-31 17:47:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys

2014-07-31 17:47:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BtaMPM.sys

2014-07-31 17:47:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msieftp.dll

2014-07-31 17:47:51 ----A---- C:\Windows\system32\bi.dll

2014-07-31 17:47:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rastls.dll

2014-07-31 17:47:49 ----A---- C:\Windows\system32\deviceregistration.dll

2014-07-31 17:44:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\SerCx2.sys

2014-07-31 17:44:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\intelpep.sys

2014-07-31 17:44:32 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\pdc.sys

2014-07-31 17:42:50 ----A---- C:\Windows\system32\schedsvc.dll

2014-07-31 17:42:42 ----A---- C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2014-07-31 17:42:42 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.dll

2014-07-31 17:42:41 ----A---- C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll

2014-07-31 17:42:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2014-07-31 17:42:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MsSpellCheckingFacility.dll

2014-07-31 17:42:39 ----A---- C:\Windows\system32\sti.dll

2014-07-31 17:42:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdbss.sys

2014-07-31 17:42:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sti.dll

2014-07-31 17:42:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OEMLicense.dll

2014-07-31 17:42:38 ----A---- C:\Windows\system32\OEMLicense.dll

2014-07-31 17:42:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2014-07-31 17:41:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfsrcsnk.dll

2014-07-31 17:40:53 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.ContentPrefetchTask.dll

2014-07-31 17:40:52 ----A---- C:\Windows\system32\SRH.dll

2014-07-31 17:40:50 ----A---- C:\Windows\system32\vpnike.dll

2014-07-31 17:40:46 ----A---- C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll

2014-07-31 17:40:41 ----A---- C:\Windows\system32\tpmvsc.dll

2014-07-31 17:40:41 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2014-07-31 17:40:39 ----A---- C:\Windows\system32\WinSCard.dll

2014-07-31 17:40:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SRH.dll

2014-07-31 17:40:37 ----A---- C:\Windows\system32\livessp.dll

2014-07-31 17:40:36 ----A---- C:\Windows\system32\wcncsvc.dll

2014-07-31 17:40:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2014-07-31 17:40:35 ----A---- C:\Windows\system32\TetheringMgr.dll

2014-07-31 17:40:34 ----A---- C:\Windows\system32\mftranscode.dll

2014-07-31 17:40:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\agilevpn.sys

2014-07-31 17:40:34 ----A---- C:\Windows\system32\dpapisrv.dll

2014-07-31 17:40:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mftranscode.dll

2014-07-31 17:40:32 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2014-07-31 17:40:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WinSCard.dll

2014-07-31 17:40:31 ----A---- C:\Windows\system32\msra.exe

2014-07-31 17:40:31 ----A---- C:\Windows\system32\DscCoreConfProv.dll

2014-07-31 17:40:31 ----A---- C:\Windows\system32\DscCore.dll

2014-07-31 17:40:29 ----A---- C:\Windows\system32\mfps.dll

2014-07-31 17:40:29 ----A---- C:\Windows\system32\fdprint.dll

2014-07-31 17:40:27 ----A---- C:\Windows\system32\riched20.dll

2014-07-31 17:40:26 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.Devices.Usb.dll

2014-07-31 17:40:25 ----A---- C:\Windows\system32\WebcamUi.dll

2014-07-31 17:40:24 ----A---- C:\Windows\system32\pcasvc.dll

2014-07-31 17:40:22 ----A---- C:\Windows\system32\CryptoWinRT.dll

2014-07-31 17:40:20 ----A---- C:\Windows\system32\WorkFoldersGPExt.dll

2014-07-31 17:40:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\VerifierExt.sys

2014-07-31 17:40:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore.dll

2014-07-31 17:40:19 ----A---- C:\Windows\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll

2014-07-31 17:40:19 ----A---- C:\Windows\system32\PSHED.DLL

2014-07-31 17:40:19 ----A---- C:\Windows\system32\AxInstSv.dll

2014-07-31 17:40:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebcamUi.dll

2014-07-31 17:40:18 ----A---- C:\Windows\system32\Utilman.exe

2014-07-31 17:40:18 ----A---- C:\Windows\system32\SensorsClassExtension.dll

2014-07-31 17:40:18 ----A---- C:\Windows\system32\rdsdwmdr.dll

2014-07-31 17:40:16 ----A---- C:\Windows\system32\efswrt.dll

2014-07-31 17:40:16 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore.dll

2014-07-31 17:40:16 ----A---- C:\Windows\system32\DeviceCenter.dll

2014-07-31 17:40:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\riched20.dll

2014-07-31 17:40:15 ----A---- C:\Windows\system32\BthRadioMedia.dll

2014-07-31 17:40:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WorkFoldersRes.dll

2014-07-31 17:40:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.Devices.Usb.dll

2014-07-31 17:40:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\CryptoWinRT.dll

2014-07-31 17:40:14 ----A---- C:\Windows\system32\WorkFoldersRes.dll

2014-07-31 17:40:14 ----A---- C:\Windows\system32\WorkFolders.exe

2014-07-31 17:40:14 ----A---- C:\Windows\system32\pcaui.dll

2014-07-31 17:40:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fdprint.dll

2014-07-31 17:40:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pcaui.dll

2014-07-31 17:40:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DeviceCenter.dll

2014-07-31 17:40:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\appid.sys

2014-07-31 17:40:09 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2014-07-31 17:40:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mcbuilder.exe

2014-07-31 17:40:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\efswrt.dll

2014-07-31 17:40:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Utilman.exe

2014-07-31 17:40:06 ----A---- C:\Windows\system32\mcbuilder.exe

2014-07-31 17:40:05 ----A---- C:\Windows\system32\GeofenceMonitorService.dll

2014-07-31 17:40:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2014-07-31 17:40:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\GeofenceMonitorService.dll

2014-07-31 17:40:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2014-07-31 17:35:12 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2014-07-31 17:35:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2014-07-31 17:34:55 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-07-31 17:34:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-07-31 17:34:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10warp.dll

2014-07-31 17:34:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d2d1.dll

2014-07-31 17:34:29 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2014-07-31 17:34:29 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2014-07-31 17:34:21 ----A---- C:\Windows\system32\WSCollect.exe

2014-07-31 17:34:21 ----A---- C:\Windows\system32\sppsvc.exe

2014-07-31 17:34:19 ----A---- C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-07-31 17:34:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-07-31 17:34:18 ----A---- C:\Windows\system32\dbghelp.dll

2014-07-31 17:34:18 ----A---- C:\Windows\system32\dbgeng.dll

2014-07-31 17:34:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dbghelp.dll

2014-07-31 17:34:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dbgeng.dll

2014-07-31 17:34:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rdpencom.dll

2014-07-31 17:34:16 ----A---- C:\Windows\system32\sppcomapi.dll

2014-07-31 17:34:16 ----A---- C:\Windows\system32\rdpencom.dll

2014-07-31 17:34:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2014-07-31 17:34:15 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2014-07-31 17:34:07 ----A---- C:\Windows\system32\poqexec.exe

2014-07-31 17:34:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\poqexec.exe

2014-07-31 17:32:10 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Apple Computer

2014-07-31 17:32:05 ----DC---- C:\Windows\system32\DRVSTORE

2014-07-31 17:32:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2014-07-31 17:31:21 ----D---- C:\Program Files\iPod

2014-07-31 17:31:20 ----D---- C:\ProgramData\Apple Computer

2014-07-31 17:31:20 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2014-07-31 17:31:20 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2014-07-31 17:31:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes

2014-07-31 17:31:07 ----D---- C:\Program Files (x86)\Apple Software Update

2014-07-31 17:31:01 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Apple

2014-07-31 17:30:53 ----D---- C:\Program Files\Bonjour

2014-07-31 17:30:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Bonjour

2014-07-31 17:30:40 ----D---- C:\ProgramData\Apple

2014-07-31 17:22:14 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2014-07-31 16:11:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Works

2014-07-31 16:11:12 ----D---- C:\Windows\PCHEALTH

2014-07-31 16:08:14 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office

2014-07-31 16:07:24 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-07-31 16:07:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2014-07-31 16:06:48 ----RHD---- C:\MSOCache

2014-07-29 19:14:17 ----D---- C:\Program Files (x86)\Right Brain Interface

2014-07-29 19:01:21 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Macromedia

2014-07-29 18:58:51 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Intel Corporation

2014-07-29 18:57:22 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Adobe

2014-07-29 18:57:21 ----D---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Intel

2014-07-29 18:56:54 ----SD---- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Microsoft

2014-07-23 18:38:19 ----HD---- C:\Windows\system32\WLANProfiles

2014-07-23 18:37:55 ----D---- C:\ProgramData\Roaming

2014-07-23 18:37:46 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Intel

2014-07-23 18:37:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Cisco

2014-07-23 18:37:44 ----D---- C:\ProgramData\Intel.sav

2014-07-23 18:37:25 ----D---- C:\ProgramData\Package Cache

2014-07-23 18:37:21 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-08-03 17:51:40 ----RD---- C:\Program Files

2014-08-03 17:48:43 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-08-03 17:44:52 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-08-03 17:44:27 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-08-03 17:44:27 ----HD---- C:\ProgramData

2014-08-03 17:29:10 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-08-03 17:29:01 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2014-08-03 17:28:53 ----RD---- C:\Windows\System32

2014-08-03 17:23:17 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-08-03 17:18:55 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-08-03 17:18:38 ----HD---- C:\Windows\ELAMBKUP

2014-08-03 17:18:38 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-08-03 17:18:04 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-08-03 17:17:48 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-08-03 17:00:00 ----D---- C:\Windows\system32\sru

2014-08-03 16:36:08 ----D---- C:\Windows\WinSxS

2014-08-03 16:34:39 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-08-03 16:31:27 ----D---- C:\Windows\CbsTemp

2014-08-03 11:46:52 ----D---- C:\Windows\Inf

2014-08-03 11:46:52 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-08-03 11:23:14 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-08-02 21:27:20 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2014-08-02 21:27:20 ----D---- C:\Windows\AppReadiness

2014-08-02 18:02:05 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender

2014-08-02 18:02:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2014-08-02 18:02:04 ----RD---- C:\Windows\ToastData

2014-08-02 18:02:04 ----D---- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared

2014-08-02 18:02:03 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-08-02 18:02:03 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fr-FR

2014-08-02 18:02:03 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-08-02 18:02:03 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\de-DE

2014-08-02 18:02:02 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2014-08-02 18:02:02 ----D---- C:\Windows\system32\setup

2014-08-02 18:02:02 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-08-02 18:02:02 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2014-08-02 18:02:02 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-08-02 18:02:02 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2014-08-02 18:02:01 ----D---- C:\Windows

2014-08-02 18:02:01 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-08-02 18:02:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-08-02 18:02:00 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\nl-NL

2014-08-02 18:02:00 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\fr-FR

2014-08-02 18:02:00 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\en-US

2014-08-02 18:02:00 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\de-DE

2014-08-02 18:01:56 ----D---- C:\Program Files\Windows Multimedia Platform

2014-08-02 18:01:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices

2014-08-02 18:01:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform

2014-08-02 18:01:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Windows\WinStore

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Windows\servicing

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Windows\nl-NL

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Windows\MediaViewer

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Windows\fr-FR

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Windows\de-DE

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Program Files\Windows Portable Devices

2014-08-02 18:01:55 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2014-08-02 18:01:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2014-08-02 18:01:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\oobe

2014-08-02 18:01:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism

2014-08-02 18:01:51 ----RD---- C:\Windows\ImmersiveControlPanel

2014-08-02 18:01:51 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2014-08-02 18:01:51 ----D---- C:\Windows\en-US

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\sr-Latn-RS

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\sk-SK

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\lv-LV

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\ko-KR

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\it-IT

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\hr-HR

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\et-EE

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\en-GB

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\el-GR

2014-08-02 18:01:50 ----D---- C:\Windows\system32\da-DK

2014-08-02 18:01:49 ----D---- C:\Windows\system32\Sysprep

2014-08-02 18:01:49 ----D---- C:\Windows\system32\sv-SE

2014-08-02 18:01:49 ----D---- C:\Windows\system32\ru-RU

2014-08-02 18:01:49 ----D---- C:\Windows\system32\oobe

2014-08-02 18:01:49 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2014-08-02 18:01:49 ----D---- C:\Windows\system32\he-IL

2014-08-02 18:01:49 ----D---- C:\Windows\system32\fi-FI

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\zh-TW

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\zh-HK

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\zh-CN

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\uk-UA

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\tr-TR

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\th-TH

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\sr-Latn-CS

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\sl-SI

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\ro-RO

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\pt-PT

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\pl-PL

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\nb-NO

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\ja-JP

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\hu-HU

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\es-ES

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ

2014-08-02 18:01:48 ----D---- C:\Windows\system32\bg-BG

2014-08-02 18:01:47 ----D---- C:\Windows\system32\SystemResetPlatform

2014-08-02 18:01:47 ----D---- C:\Windows\system32\pt-BR

2014-08-02 18:01:47 ----D---- C:\Windows\system32\migwiz

2014-08-02 18:01:47 ----D---- C:\Windows\system32\lt-LT

2014-08-02 18:01:47 ----D---- C:\Windows\system32\Dism

2014-08-02 18:01:47 ----D---- C:\Windows\system32\Boot

2014-08-02 18:01:47 ----D---- C:\Windows\system32\ar-SA

2014-08-02 18:01:45 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2014-08-02 18:01:45 ----D---- C:\Windows\Camera

2014-08-02 18:01:44 ----D---- C:\Windows\FileManager

2014-08-02 18:01:44 ----D---- C:\Windows\apppatch

2014-08-02 18:01:41 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-08-02 18:01:35 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2014-08-02 16:25:50 ----D---- C:\Windows\Logs

2014-08-02 15:38:17 ----SH---- C:\Windows\system32\desktop.ini

2014-08-02 15:00:20 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2014-07-31 22:32:18 ----D---- C:\Windows\system32\SecureBootUpdates

2014-07-31 17:42:06 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-07-31 17:31:05 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-07-31 17:31:01 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2014-07-31 17:30:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-07-31 16:18:51 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2014-07-31 16:12:11 ----RD---- C:\Windows\assembly

2014-07-31 16:07:37 ----D---- C:\Windows\ShellNew

2014-07-31 16:06:27 ----D---- C:\Windows\system32\restore

2014-07-29 18:58:48 ----SHD---- C:\$Recycle.Bin

2014-07-29 18:56:54 ----RD---- C:\Users

2014-07-23 18:39:14 ----D---- C:\Windows\Panther

2014-07-23 18:37:46 ----D---- C:\ProgramData\Intel

2014-07-23 18:37:46 ----D---- C:\Program Files\Intel

2014-07-23 18:37:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Intel

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2014-06-17 190744]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2014-06-17 328984]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2014-06-17 123672]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2014-06-17 31512]

R0 iaStorA;iaStorA; C:\Windows\System32\drivers\iaStorA.sys [2013-08-07 644968]

R0 Wof;Windows Overlay File System Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\Wof.sys [2014-03-13 157016]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2014-06-30 152344]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2014-06-17 242968]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2014-06-17 235800]

R1 Avgwfpa;AVG Firewall Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgwfpa.sys [2014-06-30 270104]

R1 vwififlt;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwififlt.sys,-259; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2013-08-22 71680]

R3 AirplaneModeHid;@oem13.inf,%AirplaneModeHid%;Insyde Airplane Mode HID Mini-Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\AirplaneModeHid.sys [2013-06-27 26888]

R3 BthEnum;@bth.inf,%BthEnum.SVCDESC%;Bluetooth Enumerator-service; C:\Windows\System32\drivers\BthEnum.sys [2013-08-22 53248]

R3 BthLEEnum;@bthleenum.inf,%BthLEEnum.SVCDESC%;Bluetooth Low Energy Driver; C:\Windows\System32\drivers\BthLEEnum.sys [2013-12-04 226304]

R3 BthPan;@bthpan.inf,%BthPan.DisplayName%;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2013-08-22 118272]

R3 BTHUSB;@bth.inf,%BTHUSB.SvcDesc%;Bluetooth Radio USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2014-01-31 81920]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2013-09-17 4177920]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2013-10-07 3680728]

R3 iwdbus;@oem8.inf,%iwdbus.SVCDESC%;IWD Bus Enumerator; C:\Windows\System32\drivers\iwdbus.sys [2013-08-23 26008]

R3 MEIx64;@oem14.inf,%TEE_SvcDesc%;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [2013-09-17 99288]

R3 NETwNb64;@oem17.inf,___ %NIC_Service_DispName_WINB_64%;___ Intel® Wireless adapter stuurprogramma onder Windows 8.1 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\Netwbw02.sys [2014-02-18 3433952]

R3 RFCOMM;@tdibth.inf,%RFCOMM.DisplayName%;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\System32\drivers\rfcomm.sys [2014-01-27 167424]

R3 RTL8168;@oem9.inf,%rtl8168.Service.DispName%;Realtek 8168 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys [2013-06-21 816344]

R3 RTSPER;@oem10.inf,%Rts5227PER%;Realtek PCIE Card Reader - PER; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPer.sys [2013-08-09 427736]

R3 SmbDrvI;SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [2013-08-14 34544]

R3 SynTP;@oem12.inf,%SynTP.SvcDesc%;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2013-08-14 527600]

R3 usbvideo;@usbvideo.inf,%USBVideo.SvcDesc%;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-08-22 212224]

R3 vwifimp;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifimp.sys,-261; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2013-08-22 36864]

S0 Avgboota;AVG Early Launch Anti-Malware Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgboota.sys [2013-09-04 20496]

S3 BTHPORT;@bth.inf,%BTHPORT.SvcDesc%;Bluetooth Port Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2014-01-31 1200640]

S3 dot4;@oem23.inf,%Dot4_Name%;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2012-10-19 151968]

S3 Dot4Print;@oem24.inf,%Dot4Print_Name%;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\Windows\System32\drivers\Dot4Prt.sys [2012-10-19 27040]

S3 dot4usb;@oem23.inf,%DOT4USB_NAME%;Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2012-10-19 49056]

S3 intaud_WaveExtensible;@oem7.inf,%INTAUD_WEX.SvcDesc%;Intel WiDi Audio Device; C:\Windows\system32\drivers\intelaud.sys [2013-08-23 39320]

S3 IntcDAud;@oem5.inf,%IntcDAud.SvcDesc%;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2013-09-17 449528]

S3 NETwNe64;@netwew02.inf,___ %NIC_Service_DispName_WIN8_64%;___ Stuurprogramma voor Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter voor 64-bits Windows 8; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwew02.sys [2013-06-18 4649440]

S3 usbscan;@sti.inf,%usbscan.SvcDesc%;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-08-22 44544]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2014-06-12 43336]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2014-07-10 3244048]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2014-07-10 289328]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 EvtEng;Intel® PROSet/Wireless Event Log; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe [2014-01-17 632048]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2013-08-07 15720]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2013-08-27 747520]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2013-09-17 169432]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2013-09-17 390616]

R2 PowerBiosServer;PowerBiosServer; C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe [2013-07-09 46080]

R2 RegSrvc;Intel® PROSet/Wireless Registry Service; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [2014-01-17 154864]

R2 SDScannerService;Spybot-S&D 2 Scanner Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [2014-06-24 1738168]

R2 SDUpdateService;Spybot-S&D 2 Updating Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2014-06-27 2088408]

R2 SDWSCService;Spybot-S&D 2 Security Center Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [2014-04-25 171928]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2014-07-08 641352]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-07-31 116648]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2013-10-04 279024]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-07-31 116648]

S3 Intel® Capability Licensing Service TCP IP Interface;Intel® Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [2013-08-27 828376]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-07-17 119408]

S3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [2014-01-17 284912]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gewoon even de volledige benaming aflopen: van de partitienaam C:\ via alle onderliggende mappen tot het bestand met de extensie .end.

Fictief voorbeeld zou bvb. kunnen zijn: C:\mapnaam\mapnaam\mapnaam\bestandsnaam.end o.i.d.

Het bestand heet gewoon END en bevindt zich op C:\ (dus naast de mappen gebruikers, windows, rsit,...). Kan ik hier op de site screenshots posten?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik denk dat het bestand zich op mijn pc heeft genesteld na de installatie van de BS-player. Na installatie verscheen immers een toolbar in IE. Deze heb ik dan verwijderd via configuratiescherm/software, maar sindsdien is dat END bestand dus verschenen... Daar gaat mijn cleane nieuwe laptop, zucht!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het slechte nieuws is, dat Conduit inderdaad een teken van besmetting is. Het goede nieuws is, dat je gewoon dat bestand kan verwijderen.

Dat BS-player de oorzaak is, daar mag je zeker van zijn. In zijn spoor zijn volgende ongewenste mappen meegekomen:

C:\Program Files (x86)\Tbccint

C:\ProgramData\Tbccint

beiden Conduit-gebonden. Die mag je dus verwijderen en dan zijn er verder (in je logjes) geen sporen meer van te ontdekken. Dus dat valt nog wel mee ;-)

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.