Ga naar inhoud

Traag internet, vooral google zoekopdrachten


Aanbevolen berichten

Beste

Mijn asus laptop zelf is +- 1,5 jaar oud en doet het nog super. Echter is het internet traag geworden.

Vooral bij google zoekopdrachten loopt de browser vaak vast, en meldt dan even later dat het script niet meer reageert. (zie afbeelding)

Ik gebruik Firefox. Er draait avast op de pc, geen malwareprogramma.

Zouden jullie me kunnen helpen met dit probleem?

Hieronder de rsi log en de foutmelding bij zoekopdrachten.

Alvast bedankt!

Tim

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by tim at 2014-08-14 19:13:54

Microsoft Windows 8.1

System drive C: has 131 GB (46%) free of 286 GB

Total RAM: 6022 MB (59% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:14:00, on 14/08/2014

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17126)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnCfg.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe

C:\Users\tim\AppData\Roaming\Search Protection\SearchProtection.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Program Files\trend micro\tim.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.9.120\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [sandboxieControl] "C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [searchProtection] "C:\Users\tim\AppData\Roaming\Search Protection\SearchProtection.EXE" /autostart

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ASUS InstantOn Service (ASUS InstantOn) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnSrv.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Qualcomm Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - Sandboxie Holdings, LLC - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

--

End of file - 9870 bytes

======Listing Processes======

wininit.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS

"C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe"

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

"C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe"

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe"

dashost.exe {8a20de9b-6ef5-4f22-b0482e599ac9ce93}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe" /service

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\WinLogon.exe -SpecialSession

-hiberboot

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe -session

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnWMI.exe"

taskhostex.exe

KBFiltr.exe

C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683}

C:\Windows\System32\skydrive.exe -Embedding

"C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnCfg.exe"

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLoader.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x64\QuickGesture64.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe"

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe" -Embedding

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\ActivateDesktop.exe"

"C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe"

"C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe" -Embedding

"C:\Users\tim\AppData\Roaming\Search Protection\SearchProtection.exe" /autostart

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPHelper.exe"

"C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe" Sandboxie_GuiProxy_0000000A,1140

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2156.ec919a0.891846554 "C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 2156 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2156" plugin

"C:\WINDOWS\SYSTEM32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe" --proxy-stub-channel=Flash6608.5E0B0D80.25159 --host-broker-channel=Flash6608.5E0B0D80.32399 --host-pid=6608 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\WINDOWS\SYSTEM32\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll"

"C:\WINDOWS\SYSTEM32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe" --channel=3620.0086F678.1910831149 --proxy-stub-channel=Flash6608.5E0B0D80.25159 --plugin-path="C:\WINDOWS\SYSTEM32\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

taskhost.exe

"C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20573_x64__8wekyb3d8bbwe\LiveComm.exe" -ServerName:Microsoft.WindowsLive.Platform.Server

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPCenter.exe"

"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe47_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe47 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 572 576 584 65536 580

"C:\Users\tim\Desktop\Antivirus\RSITx64.exe"

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5cktzzn3.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.google.be/"

prefs.js - "keyword.URL" - "http://search.yahoo.com/search?fr=greentree_ff1&ei=utf-8&ilc=12&type=501549&p="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 14.0.0.145 Plugin

"Path"=C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42]

"Description"=Intel IPT WebApi plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater]

"Description"=This plugin updates Intel WebAPI component

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.8]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.1.3]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 14.0.0.145 Plugin

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_14_0_0_145.dll

C:\Users\tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5cktzzn3.default\extensions\

{a0d7ccb3-214d-498b-b4aa-0e8fda9a7bf7}

{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}

C:\Users\tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5cktzzn3.default\searchplugins\

yahoo_ff.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2014-02-25 1390368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]

Lync Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2014-05-20 218784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126}]

CIESpeechBHO Class - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll [2012-09-29 64640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2014-02-25 1390368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]

Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2014-06-10 2335960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2014-02-25 1143168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2014-02-25 1390368]

{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2014-02-25 1390368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2014-02-25 1143168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2013-10-01 391128]

"HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2013-10-01 771032]

"Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2013-10-01 769496]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2012-06-11 12503184]

"BtTray"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe [2012-09-29 765056]

"BtvStack"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [2012-09-29 127616]

"ACMON"=C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe [2012-09-11 107192]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SandboxieControl"=C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe [2013-10-16 759496]

"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2013-10-28 3675352]

"SearchProtection"=C:\Users\tim\AppData\Roaming\Search Protection\SearchProtection.EXE [2014-06-18 847208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe [2014-05-08 40312]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

"RemoteControl10"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [2012-03-28 91432]

"ASUSWebStorage"=C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.9.120\AsusWSPanel.exe [2012-08-28 3417984]

"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2014-02-25 3767096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2013-10-01 623104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableCAD"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 3 months======

2014-08-14 19:13:55 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-08-14 19:13:54 ----D---- C:\rsit

2014-08-13 20:24:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\TsWpfWrp.exe

2014-08-13 20:24:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe

2014-07-30 00:57:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2014-07-20 04:23:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll

2014-07-18 23:09:09 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\osk.exe

2014-07-18 23:09:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2014-07-18 23:09:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\osk.exe

2014-07-18 23:09:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2014-07-18 23:09:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll

2014-07-18 23:09:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\cng.sys

2014-07-18 23:09:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\certcli.dll

2014-07-18 23:09:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\certcli.dll

2014-07-18 23:09:04 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\adtschema.dll

2014-07-18 23:09:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\adtschema.dll

2014-07-18 23:08:28 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-07-18 23:08:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll

2014-07-18 23:08:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll

2014-07-18 23:08:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-07-18 23:08:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll

2014-07-18 23:08:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll

2014-07-18 23:08:15 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-07-18 23:08:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-07-18 23:08:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

2014-07-18 23:08:10 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-07-18 23:08:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2014-07-18 23:08:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-07-18 23:08:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

2014-07-18 23:08:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll

2014-07-18 23:08:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wininet.dll

2014-07-18 23:08:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxtmsft.dll

2014-07-18 23:08:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-07-18 23:08:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-07-18 23:08:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-07-18 23:08:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll

2014-07-18 23:08:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-07-18 23:08:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-07-18 23:08:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll

2014-07-18 23:08:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll

2014-07-18 23:08:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe

2014-07-18 23:07:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\qedit.dll

2014-07-18 23:07:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qedit.dll

2014-07-18 23:07:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WSShared.dll

2014-07-18 23:07:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSShared.dll

2014-07-18 23:07:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.dll

2014-07-18 23:07:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-18 23:07:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2014-07-18 23:07:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-18 23:07:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.dll

2014-07-18 23:07:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.appcore.dll

2014-07-18 23:07:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2014-07-18 23:07:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2014-07-18 23:07:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll

2014-07-18 23:07:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll

2014-07-18 23:07:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-07-18 23:07:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-07-18 23:07:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wudriver.dll

2014-07-18 23:04:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSReset.exe

2014-07-06 16:09:16 ----D---- C:\Users\tim\AppData\Roaming\Xilisoft

2014-07-06 16:05:47 ----D---- C:\ProgramData\Xilisoft

2014-07-06 16:05:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Xilisoft

2014-06-22 14:39:42 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-06-22 14:39:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieUnatt.exe

2014-06-22 14:39:41 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-06-22 14:39:37 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msrating.dll

2014-06-22 14:39:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-06-22 14:39:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-06-22 14:39:33 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-06-22 14:39:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msrating.dll

2014-06-22 14:39:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll

2014-06-22 14:39:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iernonce.dll

2014-06-22 14:39:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieetwproxystub.dll

2014-06-22 14:39:33 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieetwcollector.exe

2014-06-22 14:36:27 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tsgqec.dll

2014-06-12 20:15:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys

2014-06-12 20:15:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll

2014-06-12 20:15:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-06-12 20:15:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll

2014-06-12 20:15:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\gdi32.dll

2014-06-12 20:15:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2014-06-12 20:15:21 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-06-12 20:15:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll

2014-06-12 20:15:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll

2014-06-12 20:15:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-06-12 20:14:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2014-06-12 20:14:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-06-12 20:14:31 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\shell32.dll

2014-06-12 20:14:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shell32.dll

2014-06-12 20:14:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll

2014-06-12 20:14:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll

2014-06-12 20:14:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll

2014-06-12 20:14:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll

2014-06-12 20:14:21 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll

2014-06-12 20:14:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Data.Pdf.dll

2014-06-12 20:14:19 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Search.dll

2014-06-12 20:14:16 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mstscax.dll

2014-06-12 20:14:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers.dll

2014-06-12 20:14:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll

2014-06-12 20:14:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gpsvc.dll

2014-06-12 20:14:12 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d9.dll

2014-06-12 20:14:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SyncEngine.dll

2014-06-12 20:14:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SearchFolder.dll

2014-06-12 20:14:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

2014-06-12 20:14:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll

2014-06-12 20:14:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll

2014-06-12 20:14:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll

2014-06-12 20:14:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.dll

2014-06-12 20:14:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SearchFolder.dll

2014-06-12 20:14:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MFMediaEngine.dll

2014-06-12 20:14:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-06-12 20:14:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\localspl.dll

2014-06-12 20:14:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-06-12 20:14:07 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfcore.dll

2014-06-12 20:14:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\workfolderssvc.dll

2014-06-12 20:14:06 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfsvr.dll

2014-06-12 20:14:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winmde.dll

2014-06-12 20:14:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll

2014-06-12 20:14:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmpmde.dll

2014-06-12 20:14:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\services.exe

2014-06-12 20:14:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\XpsGdiConverter.dll

2014-06-12 20:14:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll

2014-06-12 20:14:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GeofenceMonitorService.dll

2014-06-12 20:14:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\nwifi.sys

2014-06-12 20:14:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll

2014-06-12 20:14:03 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\volsnap.sys

2014-06-12 20:14:03 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\GeofenceMonitorService.dll

2014-06-12 20:14:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srvsvc.dll

2014-06-12 20:14:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\srv2.sys

2014-06-12 20:14:02 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2014-06-12 20:14:02 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winmde.dll

2014-06-12 20:14:02 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AUDIOKSE.dll

2014-06-12 20:14:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe

2014-06-12 20:14:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2014-06-12 20:14:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb.sys

2014-06-12 20:14:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.Streaming.dll

2014-06-12 20:14:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll

2014-06-12 20:14:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpencom.dll

2014-06-12 20:14:00 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hdaudbus.sys

2014-06-12 20:14:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rdpencom.dll

2014-06-12 20:14:00 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dwmapi.dll

2014-06-12 20:14:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe

2014-06-12 20:14:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ploptin.dll

2014-06-12 20:14:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll

2014-06-12 20:14:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fvevol.sys

2014-06-12 20:14:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\defragsvc.dll

2014-06-12 20:14:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll

2014-06-12 20:13:59 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MFCaptureEngine.dll

2014-06-12 20:13:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\swprv.dll

2014-06-12 20:13:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\resutils.dll

2014-06-12 20:13:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll

2014-06-12 20:13:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\srvnet.sys

2014-06-12 20:13:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\Classpnp.sys

2014-06-12 20:13:58 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\msiscsi.sys

2014-06-12 20:13:58 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\gpapi.dll

2014-06-12 20:13:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wscsvc.dll

2014-06-12 20:13:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\VSSVC.exe

2014-06-12 20:13:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rpchttp.dll

2014-06-12 20:13:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll

2014-06-12 20:13:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gpapi.dll

2014-06-12 20:13:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\storport.sys

2014-06-12 20:13:57 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MSVideoDSP.dll

2014-06-12 20:13:56 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\spaceport.sys

2014-06-12 20:13:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rpchttp.dll

2014-06-12 20:13:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fltMgr.sys

2014-06-12 20:13:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\propsys.dll

2014-06-12 20:13:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\propsys.dll

2014-06-12 20:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wintrust.dll

2014-06-12 20:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfplat.dll

2014-06-12 20:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mf.dll

2014-06-12 20:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AudioSes.dll

2014-06-12 20:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AudioEng.dll

2014-06-12 20:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mf.dll

2014-06-12 20:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll

2014-06-12 20:13:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll

2014-06-12 20:13:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\clusapi.dll

2014-06-12 20:13:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll

2014-06-12 20:13:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfps.dll

2014-06-12 20:13:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll

2014-06-12 20:13:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\energyprov.dll

2014-06-12 20:13:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll

2014-06-12 20:13:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\resutils.dll

2014-06-12 20:13:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WorkFoldersShell.dll

2014-06-12 20:13:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tlscsp.dll

2014-06-12 20:13:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srcore.dll

2014-06-12 20:13:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfpmp.exe

2014-06-12 20:13:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe

2014-06-12 20:13:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tlscsp.dll

2014-06-12 20:13:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mispace.dll

2014-06-12 20:13:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d8thk.dll

2014-06-12 20:13:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WorkfoldersControl.dll

2014-06-12 20:13:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mispace.dll

2014-06-12 20:13:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BootMenuUX.dll

2014-06-12 20:13:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll

2014-06-12 20:13:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll

2014-06-12 20:13:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsAdminFlowUI.dll

2014-06-12 20:13:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SkyDriveTelemetry.dll

2014-06-12 20:13:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SkyDrive.exe

2014-06-12 20:13:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdvidcrl.dll

2014-06-12 20:13:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll

2014-06-12 20:13:46 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rdvidcrl.dll

2014-06-12 20:13:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlanmsm.dll

2014-06-12 20:13:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll

2014-06-12 20:13:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanmsm.dll

2014-06-12 20:13:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanhlp.dll

2014-06-12 20:13:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanapi.dll

2014-06-12 20:13:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\srclient.dll

2014-06-12 20:13:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll

2014-06-12 20:13:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srclient.dll

2014-06-12 20:13:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rstrui.exe

2014-06-12 20:13:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlanhlp.dll

2014-06-12 20:13:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drvinst.exe

2014-06-12 20:13:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drvinst.exe

2014-06-12 20:13:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DWrite.dll

2014-06-12 20:13:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drvcfg.exe

2014-06-12 20:13:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\DWrite.dll

2014-06-12 20:13:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FntCache.dll

2014-06-12 20:13:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe

2014-06-12 20:13:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll

2014-06-12 20:13:10 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Wpc.dll

2014-06-12 20:13:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WpcWebSync.dll

2014-06-12 20:13:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wpccpl.dll

2014-06-12 20:13:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wpcfltr.sys

2014-05-19 19:55:52 ----D---- C:\WINDOWS\system32\vbox

======List of files/folders modified in the last 3 months======

2014-08-14 19:13:59 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2014-08-14 19:13:55 ----RD---- C:\Program Files

2014-08-14 19:10:18 ----RD---- C:\WINDOWS\System32

2014-08-14 19:10:18 ----D---- C:\WINDOWS\Inf

2014-08-14 19:10:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2014-08-14 19:09:02 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sru

2014-08-14 18:35:22 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2014-08-14 18:33:38 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config

2014-08-14 18:33:27 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2014-08-14 18:33:16 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2014-08-14 18:33:04 ----D---- C:\WINDOWS\AppReadiness

2014-08-14 18:30:57 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2014-08-14 18:30:56 ----D---- C:\WINDOWS\CbsTemp

2014-08-14 18:06:51 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly

2014-08-13 21:25:54 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nl-NL

2014-08-13 21:25:54 ----D---- C:\WINDOWS\SysWOW64

2014-08-13 21:25:54 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl-NL

2014-08-13 20:23:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot2

2014-08-11 21:04:52 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-08-11 20:23:43 ----D---- C:\Windows

2014-08-11 20:23:43 ----A---- C:\WINDOWS\Sandboxie.ini

2014-08-05 00:02:01 ----D---- C:\Users\tim\AppData\Roaming\vlc

2014-08-02 15:25:55 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2014-08-02 15:25:23 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2014-08-02 15:24:23 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office 15

2014-08-02 02:17:43 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-07-30 17:48:31 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2014-07-30 17:48:27 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-07-21 14:30:45 ----D---- C:\WINDOWS\rescache

2014-07-20 12:12:36 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\log.txt

2014-07-20 04:24:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2014-07-20 04:24:33 ----RD---- C:\WINDOWS\ToastData

2014-07-20 04:24:33 ----D---- C:\WINDOWS\WinStore

2014-07-20 04:24:33 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-07-20 04:24:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-07-20 04:23:20 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2014-07-20 04:23:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2014-07-20 04:10:11 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2014-07-06 16:05:47 ----HD---- C:\ProgramData

2014-06-24 20:21:48 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DriverStore

2014-06-22 16:19:36 ----RD---- C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel

2014-06-22 16:19:36 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe

2014-06-22 16:19:36 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\nl-NL

2014-06-22 14:33:18 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\migration

2014-06-22 14:33:18 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem

2014-06-22 14:33:18 ----D---- C:\WINDOWS\system32\migration

2014-05-19 20:09:26 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software

2014-05-19 20:09:25 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2014-05-19 20:09:20 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Tasks

2014-05-18 16:26:52 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender

2014-05-18 16:26:51 ----D---- C:\WINDOWS\apppatch

2014-05-18 16:26:51 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2014-05-18 13:06:21 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-12-03 65776]

R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys [2014-02-25 207904]

R0 iaStorA;iaStorA; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorA.sys [2012-09-02 647736]

R0 nvpciflt;nvpciflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2013-09-05 30496]

R0 Wof;Windows Overlay File System Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\Wof.sys [2014-03-13 157016]

R1 aswRdr;aswRdr; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr2.sys [2013-12-03 92544]

R1 aswSnx;aswSnx; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2014-02-25 1038072]

R1 aswSP;aswSP; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2014-02-25 421704]

R1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-09-07 17536]

R1 dtsoftbus01;@oem21.inf,%DTSoftBus.SVCDESC%;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [2013-10-29 283064]

R1 vwififlt;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwififlt.sys,-259; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2013-08-22 71680]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-02 15416]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2014-02-25 78648]

R3 AiCharger;ASUS Charger Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AiCharger.sys [2012-09-18 17152]

R3 aswStm;aswStm; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswStm.sys [2014-02-25 80184]

R3 athr;@athw8x.inf,%ATHR.Service.DispName%;Qualcomm Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\athw8x.sys [2013-06-18 3680256]

R3 ATP;@oem14.inf,%PS2.DeviceDesc%;ASUS PS/2 Port Input Device; C:\WINDOWS\System32\drivers\AsusTP.sys [2012-10-31 61824]

R3 HIDSwitch;@oem18.inf,%ASSW.DisplayName%;ASUS Wireless Radio Control; C:\WINDOWS\System32\drivers\AsHIDSwitch64.sys [2012-05-31 21152]

R3 igfx;igfx; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2013-10-01 4177920]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-06-12 4060560]

R3 IntcDAud;@oem24.inf,%IntcDAud.SvcDesc%;Intel® Display Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2012-08-27 342528]

R3 iwdbus;@oem34.inf,%iwdbus.SVCDESC%;IWD Bus Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\iwdbus.sys [2013-08-23 26008]

R3 kbfiltr;@oem16.inf,%kbfiltr.SvcDesc%;Keyboard Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\kbfiltr.sys [2012-08-02 14992]

R3 MEIx64;@oem4.inf,%HECI_SvcDesc%;Intel® Management Engine Interface ; C:\WINDOWS\System32\drivers\HECIx64.sys [2012-07-02 62784]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2013-09-05 11273504]

R3 RTL8168;@netrt630x64.inf,%rtl8168.Service.DispName%;Realtek 8168 NT-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys [2013-06-18 591360]

R3 SbieDrv;SbieDrv; \??\C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [2013-10-16 200552]

R3 usbvideo;@usbvideo.inf,%USBVideo.SvcDesc%;USB-videoapparaat (WDM); C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-08-22 212224]

R3 vwifimp;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifimp.sys,-261; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2013-08-22 36864]

S3 intaud_WaveExtensible;@oem33.inf,%INTAUD_WEX.SvcDesc%;Intel WiDi Audio Device; C:\WINDOWS\system32\drivers\intelaud.sys [2013-08-23 39320]

S3 RSUSBSTOR;@oem10.inf,%RSUSBSTOR.SvcDesc%;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\WINDOWS\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2012-06-13 252048]

S3 WinUsb;@wpdmtp.inf,%WinUsb.SvcDesc%;WinUsb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2013-08-22 78848]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]

R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2012-09-11 106880]

R2 ASUS InstantOn;ASUS InstantOn Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS InstantOn\InsOnSrv.exe [2012-04-13 277120]

R2 AtherosSvc;AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [2012-09-29 220288]

R2 ATKGFNEXSrv;ATKGFNEX Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [2011-11-21 96896]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2014-02-25 50344]

R2 ClickToRunSvc;Microsoft Office ClickToRun Service; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\OfficeClickToRun.exe [2014-07-19 2356912]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-04-20 635104]

R2 Intel® ME Service;Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [2012-07-17 128896]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-07-17 165760]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-07-17 276864]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe [2013-08-30 920864]

R2 SbieSvc;Sandboxie Service; C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe [2013-10-16 186056]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-07-17 364416]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-09-05 1364256]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-07-18 262320]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2013-10-01 279000]

S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2013-08-03 43696]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-07-30 119408]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2013-07-17 150600]

-----------------EOF-----------------

post-33832-1417705897,9672_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 SearchProtection;s
 C:\Users\tim\AppData\Roaming\Search Protection;fs
 C:\Users\tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5cktzzn3.default\extensions\{a0d7ccb3-214d-498b-b4aa-0e8fda9a7bf7};fs
C:\Users\tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5cktzzn3.default\extensions\{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5};fs
 C:\Users\tim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5cktzzn3.default\searchplugins\yahoo_ff.xml;f
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "SearchProtection"=-;r64
resethosts;
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mooi zo ...

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...

Ga naar de site van ESET Online Scanner.

Klik op de knop “Run ESET Online Scanner”

In een apart scherm krijg je de vraag om EsetSmartInstaller te downloaden

Klik op de link van esetsmartinstaller_enu.exe en dan start de download automatisch op.

Kies voor “Download” van dit bestand.

Klik op “uitvoeren” van dit bestand esetsmartinstaller_enu.exe

Zet een vinkje bij “YES, I accept the Terms of Use”

Klik op “Start”

Klik op "Advanced settings"

Zet een vinkje bij de volgende opties:

 • Remove found threats
 • Scan archives
 • Scan for potentially unwanted applications
 • Scan for potentially unsafe applications
 • Enable Anti-Stealth technology

Klik op “Start”

De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.

Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.

Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage. Dit logje vind je op de locatie C:\\Program Files\\Eset\\EsetOnlineScanner\\log.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

De gevonden items mag je in quarantaine laten staan, daar staan ze veilig ;-)

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 4 weken later...
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.