Ga naar inhoud

Malware?


Aanbevolen berichten

Je topic werd verplaatst naar Bestrijding malware & virussen, zo blijft het forum overzichtelijk.

Verander zo snel mogelijk het wachtwoord van je e-mailaccount, maak gebruik van een sterk wachtwoord.

Kan je nadien het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje hier in je topic posten ? ...

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Michael Kempen at 2014-08-17 12:46:57

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 469 GB (63%) free of 749 GB

Total RAM: 8174 MB (61% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:47:00, on 17-8-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17239)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\StickyPad\StickyPad.exe

C:\Program Files (x86)\ArcSoft\MediaConverter 4 Platinum\Monitor.exe

C:\Program Files (x86)\pdf24\pdf24.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Michael Kempen.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [PDFPrint] C:\Program Files (x86)\pdf24\pdf24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [sticky Pad] C:\Program Files (x86)\StickyPad\StickyPad.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Device Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\ArcSoft\MediaConverter 4 Platinum\Monitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VIA Karaoke digital mixer Service (VIAKaraokeService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9917 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe" /launchService

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe"

C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 1996

taskeng.exe {8816C4F0-386D-4409-A1D6-AFAC3061E694}

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-ac55e6d5-2f1c-484d-8555-6788f290b76f -SystemEventPortName:HostProcess-c9e44646-11d5-4c3b-b16f-ecd203f0177f -IoCancelEventPortName:HostProcess-cf1c8566-316a-4e74-bffb-196089518371 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-f75756bc-697a-4967-a03b-9c8c73c352c7 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:d693550f-e3bc-4b13-a9b1-a122e0e2c99a -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\GoogleCrashHandler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.24.15\GoogleCrashHandler64.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files (x86)\StickyPad\StickyPad.exe"

"C:\Program Files (x86)\ArcSoft\MediaConverter 4 Platinum\Monitor.exe" -H

"C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" -r

"C:\Program Files (x86)\pdf24\pdf24.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM" PriorityLow

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe" /nogui

ArcCon.ac 66080 0

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="4868.0.433700417\700138830" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=1,16 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x683f --gpu-driver-vendor="Advanced Micro Devices, Inc." --gpu-driver-version=9.12.0.0 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.2.422063\978564104" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.3.1534538756\1544163750" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.4.338213189\784160120" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.7.693633228\943675824" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="4868.17.1440207909\1601011347" --ppapi-flash-args=enable_hw_video_decode=1 --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="BrowserBlacklist/Enabled/ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/FlashHardwareVideoDecode/HwVideo/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.43.798578669\908295222" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="BrowserBlacklist/Enabled/ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/FlashHardwareVideoDecode/HwVideo/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.45.233357259\48357849" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="BrowserBlacklist/Enabled/ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/FlashHardwareVideoDecode/HwVideo/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.47.1794708830\750711544" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="BrowserBlacklist/Enabled/ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/FlashHardwareVideoDecode/HwVideo/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.48.811115915\328906152" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="BrowserBlacklist/Enabled/ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/FlashHardwareVideoDecode/HwVideo/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.54.664704599\2001495697" /prefetch:673131151

C:\Windows\splwow64.exe 8192

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="BrowserBlacklist/Enabled/ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/FlashHardwareVideoDecode/HwVideo/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.55.1463423733\1556002853" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="BrowserBlacklist/Enabled/ChromeSuggestions/Most Likely with Kodachrome/EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionInstallVerification/Enforce/FlashHardwareVideoDecode/HwVideo/GoogleNow/Enable/GwsPrerenderNavSuggest/Default/OmniboxBundledExperimentV1/StandardR4/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/SettingsEnforcement/no_enforcement/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_27/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_07/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --enable-delegated-renderer --channel="4868.60.1673398172\92129748" /prefetch:673131151

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe2_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe2 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 532 536 544 65536 540

C:\Windows\system32\PrintIsolationHost.exe -Embedding

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

"C:\Users\Michael Kempen\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2014-05-13 581824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2012-09-23 72336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-07-25 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2014-05-13 436600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-07-25 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} -

{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F}

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]

"Sticky Pad"=C:\Program Files (x86)\StickyPad\StickyPad.exe [2012-08-13 516153]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HDAudDeck"=C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [2012-02-09 5015040]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2012-12-19 642808]

"PDFPrint"=C:\Program Files (x86)\pdf24\pdf24.exe [2013-02-19 162856]

"ArcSoft Connection Service"=C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [2010-10-27 207424]

"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2014-08-09 3890208]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Device Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\MediaConverter 4 Platinum\Monitor.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\!SASCORE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableSecureUIAPath"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=lvcod64.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"MSVideo"=vfwwdm32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-08-17 12:45:45 ----D---- C:\rsit

2014-08-14 10:41:17 ----D---- C:\Users\Michael Kempen\AppData\Roaming\Oracle

2014-08-14 10:40:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2014-08-14 10:40:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2014-08-14 10:40:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2014-08-14 10:40:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2014-08-14 06:24:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\infocardapi.dll

2014-08-14 06:24:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardagt.exe

2014-08-14 06:24:07 ----A---- C:\Windows\system32\infocardapi.dll

2014-08-14 06:24:07 ----A---- C:\Windows\system32\icardagt.exe

2014-08-14 06:24:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardres.dll

2014-08-14 06:24:05 ----A---- C:\Windows\system32\icardres.dll

2014-08-14 06:23:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TsWpfWrp.exe

2014-08-14 06:23:34 ----A---- C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KBDYAK.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KBDTAT.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KBDRU1.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KBDRU.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KBDBASH.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\KBDYAK.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\KBDTAT.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\KBDRU1.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\KBDRU.DLL

2014-08-14 06:04:51 ----A---- C:\Windows\system32\KBDBASH.DLL

2014-08-14 06:04:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2014-08-14 06:04:45 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2014-08-14 06:04:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msi.dll

2014-08-14 06:04:40 ----A---- C:\Windows\system32\msi.dll

2014-08-14 06:04:40 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2014-08-14 06:04:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msihnd.dll

2014-08-14 06:04:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2014-08-14 06:04:39 ----A---- C:\Windows\system32\msihnd.dll

2014-08-14 06:04:39 ----A---- C:\Windows\system32\consent.exe

2014-08-14 06:04:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2014-08-14 06:04:28 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-08-14 06:04:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2014-08-14 06:04:27 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2014-08-14 06:04:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2014-08-14 06:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2014-08-14 06:04:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-08-14 06:04:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-08-14 06:04:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-08-14 06:04:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-08-14 06:04:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-08-14 06:04:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-08-14 06:04:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-08-14 06:04:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-08-14 06:04:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-08-14 06:04:15 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-08-14 06:04:15 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2014-08-14 06:04:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-08-14 06:04:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-08-14 06:04:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-08-14 06:04:14 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-08-14 06:04:14 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-08-14 06:04:14 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-08-14 06:04:14 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-08-14 06:04:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-08-14 06:04:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2014-08-14 06:04:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-08-14 06:04:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-08-14 06:04:13 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-08-14 06:04:13 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-08-14 06:04:13 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-08-14 06:04:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2014-08-14 06:04:12 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-08-14 06:04:12 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-08-14 06:04:12 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-08-14 06:04:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-08-14 06:04:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-08-14 06:04:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-08-14 06:04:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2014-08-14 06:04:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-08-14 06:04:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-08-14 06:04:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-08-14 06:04:11 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-08-14 06:04:10 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2014-08-14 06:04:10 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-08-14 06:04:10 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-08-14 06:04:10 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-08-14 06:04:10 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-08-14 06:04:09 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-08-14 06:04:09 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-08-14 06:04:09 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-08-14 06:04:09 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-08-14 06:04:09 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-08-14 06:04:09 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-08-14 06:04:08 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-08-14 06:04:08 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2014-08-14 06:04:07 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-08-14 06:04:02 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-08-14 06:03:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2014-08-14 06:03:53 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2014-08-14 06:03:52 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-08-14 06:03:50 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-08-17 12:46:58 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-08-17 12:46:58 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-08-17 12:46:39 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-08-17 11:08:35 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-08-17 11:08:32 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-08-17 11:08:31 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-08-14 11:08:44 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-08-14 11:07:19 ----D---- C:\Windows\rescache

2014-08-14 10:41:40 ----SHD---- C:\Config.Msi

2014-08-14 10:41:33 ----D---- C:\Windows\System32

2014-08-14 10:41:06 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2014-08-14 10:41:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-08-14 10:40:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2014-08-14 07:20:01 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-08-14 07:19:34 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-08-14 06:45:41 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-08-14 06:43:11 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2014-08-14 06:43:11 ----D---- C:\Windows\ehome

2014-08-14 06:43:05 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-08-14 06:43:05 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-08-14 06:43:04 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-08-14 06:43:04 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-08-14 06:43:04 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-08-14 06:43:04 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2014-08-14 06:43:04 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-08-14 06:43:04 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-08-14 06:35:25 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-08-14 06:35:25 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-08-14 06:32:13 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-08-14 06:28:14 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-08-14 06:22:42 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-08-14 05:55:07 ----D---- C:\Users\Michael Kempen\AppData\Roaming\Dropbox

2014-08-10 16:54:07 ----D---- C:\Windows\inf

2014-08-10 16:54:07 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-08-09 12:12:12 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2014-07-24 21:43:55 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2014-07-24 21:43:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2014-05-13 65776]

R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2014-05-13 208416]

R0 AtiPcie;AMD PCI Express (3GIO) Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys [2010-05-20 16440]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2014-05-13 93568]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2014-05-15 1039096]

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2014-05-15 423240]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-12-19 64288]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [2011-07-22 14928]

R1 SAS***IL;SAS***IL; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS [2011-07-12 12368]

R2 AODDriver4.2;AODDriver4.2; \??\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [2012-04-09 57472]

R2 aswHwid;avast! HardwareID; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [2014-05-13 29208]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2014-05-13 79184]

R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [2014-05-15 85328]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2012-12-19 11278336]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2012-12-19 552960]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2012-11-06 96256]

R3 DxVGrb;DxVGrb; C:\Windows\system32\drivers\DxVGrb.sys [2012-01-10 222464]

R3 LVRS64;Logitech RightSound Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\lvrs64.sys [2012-01-18 351136]

R3 LVUVC64;Logitech HD Webcam C525(UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\lvuvc64.sys [2012-01-18 4865568]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 25928]

R3 MTsensor;ATK0110 ACPI UTILITY; C:\Windows\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [2009-07-17 15416]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2012-02-03 677480]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2012-08-28 58536]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service; C:\Windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2011-11-11 2182768]

S1 aswKbd;aswKbd; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys []

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-10-02 56832]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 USB28xxBGA;USB 2828x Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\emBDA64.sys [2012-06-20 732928]

S3 USB28xxOEM;USB 28xx OEM Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\emOEM64.sys [2012-06-20 1232128]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 !SASCORE;SAS Core Service; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [2012-07-11 140672]

R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-21 65432]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2012-12-19 240640]

R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2012-12-19 361984]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2014-05-13 50344]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 TeamViewer9;TeamViewer 9; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe [2014-02-17 4915040]

R2 UMVPFSrv;UMVPFSrv; C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe [2012-01-18 450848]

R2 VIAKaraokeService;VIA Karaoke digital mixer Service; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [2011-11-11 27760]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

S2 avast! Firewall;avast! Firewall; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe [2014-02-21 113704]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-03-13 116648]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-07-09 262320]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-03-13 116648]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-07-25 111616]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-03-13 1255736]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
"AppInit_DLLs"=-;r64
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het lijkt er sterk op dat je mailadres gekaapt is door professionele SPAMmers, die in jouw naam ongewenste berichten versturen naar je contactadressen. Om veiligheidsredenen zou ik je alvast aanraden om je wachtwoorden te wijzigen. En dan even te bekijken of je contacten - op de korte termijn - nog berichten vanop jouw mailadres ontvangen.

Ondertussen mag je ook de gebruikte tools verwijderen:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.