Ga naar inhoud

Vreemd venster bij het opstarten van mijn laptop


Aanbevolen berichten

Laptop Acer

Windows 7 Home Premium

Model V3-771

Processor: Intel® Core i3-2350M CPU @ 2,30GHz 2,30 GHz

Geïnstalleerd geheugen 6,00 GB

Type systeem 64 bitsbesturingssysteem

Bij het opstarten van mijn laptop verschijnt er steeds een klein venster:

11j3ho4.jpg

Weet iemand wat dit betekend?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je topic werd verplaatst naar Bestrijding malware & virussen, zo blijft het forum overzichtelijk.

Kan je het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje hier in je topic posten ? ...

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by gebruiker at 2014-09-04 22:37:50

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 392 GB (85%) free of 461 GB

Total RAM: 5980 MB (56% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:38:11, on 4/09/2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17239)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\t6Safer-Surfw.exe

C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\Safer-Surf.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe

C:\Program Files\trend micro\gebruiker.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:13787;https=127.0.0.1:13787

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: DefaultTabBHO - {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} - (no file)

O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\18.1.9.799\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\18.1.9.799\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Dolby Home Theater v4] "C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe" -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra button: AVG Do-Not-Track - {DA58ACA7-18A6-403A-93DA-6E4172D43709} - (no file)

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F4520FCF-7BA5-4A3B-BD07-DBB62BD74686}: NameServer = 8.8.8.8

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\18.1.9\ViProtocol.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: DCDhcpService - Atheros Communication Inc. - C:\Program Files (x86)\Acer\WDAgent\DCDhcpService.exe

O23 - Service: DefaultTabUpdate - Unknown owner - C:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: Safer-Surf - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\K0Safer-SurfXA178.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater18.1.9 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11903 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=b6900f73-4a13-4c06-a7a6-c20e51df1918 /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\719c6605-fcc5-490f-955e-342b3b4acf5a-214-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 31304736

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "865770490-14567388721408789067795881011594972942-9965559771397695775-1566060889

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"

"C:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe" --system-level-mutex="Local\{B904A927-FE6B-48fd-8C83-6B807BED1F9C}" --enable-wmi-window

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

taskeng.exe {6C8CB816-04B0-4E0E-BA76-99E8584534F7}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\K0Safer-SurfXA178.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\t6Safer-Surfw.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "1084114904-4214188341879456242-1025599355687722628-153602546-643984784-2026961594

"C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\Safer-Surf.exe"

"C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome "http://g.live.com/1rewlive4startup/helpcenter?!wli8000ffff&ec=0x800b0003"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:3676 CREDAT:275457 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe"

"C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=11108.6fbcac0.132704809 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 11108 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.11108" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe" --proxy-stub-channel=Flash9388.6B730D80.30004 --host-broker-channel=Flash9388.6B730D80.23688 --host-pid=9388 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_14_0_0_145.exe" --channel=8780.003BF360.411995895 --proxy-stub-channel=Flash9388.6B730D80.30004 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_14_0_0_145.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

taskeng.exe {504FEE17-4F5D-4ED4-9EEA-F4CC111677F3}

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\Desktop\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job - C:\Windows\TEMP\{4EECB3AA-DB27-4684-AC70-7CBD4574E382}.exe --uninstall=1

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\Norton Security Scan for gebruiker.job - C:\PROGRA~2\NORTON~2\Engine\401~1.16\Nss.exe /scan-quick /scheduled

C:\Windows\tasks\Safer-Surf Update.job - C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\a3Safer-Surfh91.exe /update

C:\Windows\tasks\Safer-Surf_wd.job - C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\t6Safer-Surfw.exe

C:\Windows\tasks\System Speedup_DEFAULT.job - C:\Program Files (x86)\System Speedup\SystemSpeedup.exe -default

C:\Windows\tasks\System Speedup_UPDATES.job - C:\Program Files (x86)\System Speedup\SystemSpeedup.exe -updatecheck

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll [2012-06-26 347424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{822EA8CB-52E3-CBB2-95FB-D55E5F6BE797}]

Safer-Surf - C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\178_x64.dll [2014-09-02 212480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-03-30 256456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2012-06-26 49440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126}]

CIESpeechBHO Class - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll [2012-02-13 51872]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\18.1.9.799\AVG Secure Search_toolbar.dll [2014-09-02 3627032]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-03-30 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-03-30 256456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\18.1.9.799\AVG Secure Search_toolbar.dll [2014-09-02 3627032]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-03-30 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-02-19 170264]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-02-19 398616]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-02-19 440600]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2012-02-14 12448872]

"RtHDVBg_Dolby"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2012-02-08 1158248]

"Apoint"=C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe [2012-02-02 576376]

"AtherosBtStack"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [2012-02-13 1020064]

"AthBtTray"=C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe [2012-02-13 800416]

"Power Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2012-02-08 1829768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SuiteTray"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-09-20 341360]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2012-01-06 296984]

"Dolby Home Theater v4"=C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe [2011-06-01 506712]

"LManager"=C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2012-02-22 1105488]

"USB3MON"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-01-04 291608]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2014-01-21 4411952]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2014-09-02 2640408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-02-14 430080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableLUA"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

"PromptOnSecureDesktop"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-09-04 22:37:50 ----D---- C:\rsit

2014-09-04 22:37:50 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-09-02 18:59:31 ----D---- C:\ProgramData\Systweak

2014-09-02 18:59:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\ASP

2014-09-02 18:59:07 ----A---- C:\Windows\system32\roboot64.exe

2014-09-02 18:59:02 ----D---- C:\Program Files (x86)\System Speedup

2014-09-02 18:59:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf

2014-09-02 18:58:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\FLVM Player

2014-09-01 17:06:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2014-09-01 15:48:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\infocardapi.dll

2014-09-01 15:48:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardagt.exe

2014-09-01 15:48:08 ----A---- C:\Windows\system32\infocardapi.dll

2014-09-01 15:48:08 ----A---- C:\Windows\system32\icardagt.exe

2014-09-01 15:48:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardres.dll

2014-09-01 15:48:07 ----A---- C:\Windows\system32\icardres.dll

2014-09-01 15:47:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TsWpfWrp.exe

2014-09-01 15:47:53 ----A---- C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe

2014-09-01 15:43:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Security Toolbar

2014-09-01 15:43:03 ----D---- C:\ProgramData\Avg_Update_0814tb

2014-08-31 12:38:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usp10.dll

2014-08-31 12:38:14 ----A---- C:\Windows\system32\usp10.dll

2014-08-31 12:38:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-08-31 12:38:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-08-31 12:38:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2014-08-31 12:38:04 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2014-08-31 12:38:04 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-08-31 12:38:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6r.dll

2014-08-31 12:38:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2014-08-31 12:38:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-08-31 12:38:03 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6r.dll

2014-08-31 12:38:03 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2014-08-31 12:38:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\osk.exe

2014-08-31 12:38:00 ----A---- C:\Windows\system32\osk.exe

2014-08-31 12:37:54 ----A---- C:\Windows\system32\qedit.dll

2014-08-31 12:37:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qedit.dll

2014-08-31 12:37:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2014-08-31 12:37:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2014-08-31 12:37:49 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2014-08-31 12:37:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msi.dll

2014-08-31 12:37:37 ----A---- C:\Windows\system32\msi.dll

2014-08-31 12:37:37 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2014-08-31 12:37:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2014-08-31 12:37:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msihnd.dll

2014-08-31 12:37:35 ----A---- C:\Windows\system32\msihnd.dll

2014-08-31 12:37:35 ----A---- C:\Windows\system32\consent.exe

2014-08-31 12:37:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2014-08-31 12:37:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll

2014-08-31 12:37:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2014-08-31 12:37:25 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2014-08-31 12:37:25 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2014-08-31 12:37:25 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2014-08-31 12:37:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll

2014-08-31 12:37:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll

2014-08-31 12:37:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2014-08-31 12:37:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll

2014-08-31 12:37:24 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll

2014-08-31 12:37:24 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2014-08-31 12:37:24 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2014-08-31 12:37:24 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll

2014-08-31 12:37:22 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2014-08-31 12:37:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2014-08-31 12:37:19 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2014-08-31 12:37:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-08-31 12:37:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-08-31 12:37:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-08-31 12:37:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-08-31 12:37:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-08-31 12:37:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-08-31 12:37:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-08-31 12:37:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-08-31 12:37:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-08-31 12:37:08 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-08-31 12:37:08 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-08-31 12:37:07 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-08-31 12:37:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2014-08-31 12:37:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-08-31 12:37:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-08-31 12:37:06 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-08-31 12:37:06 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-08-31 12:37:06 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-08-31 12:37:06 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-08-31 12:37:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2014-08-31 12:37:05 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-08-31 12:37:04 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-08-31 12:37:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-08-31 12:37:03 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-08-31 12:37:02 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2014-08-31 12:37:02 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-08-31 12:37:01 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-08-31 12:37:01 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-08-31 12:37:01 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-08-31 12:37:00 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-08-31 12:37:00 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-08-31 12:36:59 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-08-31 12:36:58 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-08-31 12:36:58 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-08-31 12:36:58 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2014-08-31 12:36:58 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-08-31 12:36:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2014-08-31 12:36:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2014-08-31 12:36:37 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2014-08-31 12:36:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2014-08-31 12:36:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2014-08-31 12:36:35 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-08-31 12:36:35 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2014-08-31 12:36:35 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2014-08-31 12:36:34 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-08-31 12:36:34 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-08-30 20:32:20 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll

2014-08-30 20:32:20 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2014-08-30 20:32:20 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2014-08-30 20:32:20 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2014-08-30 20:32:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wups.dll

2014-08-30 20:32:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-08-30 20:32:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-08-30 20:32:12 ----A---- C:\Windows\system32\wups.dll

2014-08-30 20:32:12 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2014-08-30 20:32:12 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2014-08-30 20:31:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuwebv.dll

2014-08-30 20:31:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapp.exe

2014-08-30 20:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2014-08-30 20:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-09-04 22:38:11 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-09-04 22:37:50 ----RD---- C:\Program Files

2014-09-04 22:37:37 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-09-04 22:25:23 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-09-04 22:18:04 ----D---- C:\Windows\System32

2014-09-04 22:18:04 ----D---- C:\Windows\inf

2014-09-04 22:18:04 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-09-04 22:14:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2014-09-04 22:11:47 ----SHD---- C:\Config.Msi

2014-09-04 22:10:44 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-09-04 22:10:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Live

2014-09-04 22:03:17 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-09-04 22:00:50 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-09-04 22:00:38 ----D---- C:\Windows

2014-09-04 22:00:24 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-09-04 21:59:23 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-09-04 21:58:10 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2014-09-04 21:57:00 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-09-04 21:48:28 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-09-04 21:38:34 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-09-04 17:14:19 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2014-09-02 21:33:55 ----D---- C:\Windows\Logs

2014-09-02 21:33:55 ----D---- C:\Windows\debug

2014-09-02 21:11:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cache

2014-09-02 18:59:31 ----HD---- C:\ProgramData

2014-09-02 18:59:22 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-09-02 17:41:54 ----D---- C:\ProgramData\AVG Secure Search

2014-09-02 17:41:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

2014-09-02 01:16:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2014-09-02 01:13:19 ----SD---- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft

2014-09-01 18:37:48 ----D---- C:\Windows\rescache

2014-09-01 16:16:34 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2014-09-01 16:16:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2014-09-01 16:14:25 ----D---- C:\Windows\ehome

2014-09-01 16:14:24 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2014-09-01 16:13:47 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-09-01 16:13:44 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism

2014-09-01 16:13:42 ----D---- C:\Windows\system32\Dism

2014-09-01 16:13:33 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-09-01 16:13:33 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-09-01 16:13:24 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-09-01 16:13:20 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-09-01 16:13:17 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2014-09-01 16:13:16 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-09-01 16:13:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-09-01 16:13:07 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-09-01 16:07:03 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-09-01 16:07:03 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-09-01 16:01:18 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-09-01 15:47:33 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-08-30 22:10:46 ----D---- C:\ProgramData\WildTangent

2014-08-30 21:44:11 ----RD---- C:\Users

2014-08-30 21:29:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-07-20 71480]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-07-20 311608]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-07-01 116536]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-10-23 45880]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2011-11-30 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 Host Controller Switch Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-01-04 16152]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-11-25 246072]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-07-20 206648]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2014-04-15 240952]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2014-09-02 50976]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2012-02-24 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2012-02-24 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2012-02-24 62776]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 ApfiltrService;Alps Pointing-device Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys [2011-09-21 376144]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2012-02-07 3538432]

R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_bus.sys [2012-02-13 30368]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-02-14 14692224]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-02-14 4744808]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2011-12-05 331264]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-01-04 355096]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-01-04 786200]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR81xx PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2011-10-14 108656]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2011-11-09 60184]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2012-02-07 18432]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2012-02-07 17408]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_flt.sys [2012-02-13 36000]

S3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\btath_a2dp.sys [2012-02-13 339616]

S3 btath_avdt;Atheros Bluetooth AVDT Service; C:\Windows\system32\drivers\btath_avdt.sys [2012-02-13 110752]

S3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_hcrp.sys [2012-02-13 167584]

S3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [2012-02-13 68256]

S3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_rcp.sys [2012-02-13 280992]

S3 BtFilter;BtFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys [2012-02-13 550560]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-09-21 80384]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2011-09-02 339048]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2010-11-21 109056]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AtherosSvc;AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [2012-02-13 106144]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-11-20 283136]

R2 DefaultTabUpdate;DefaultTabUpdate; C:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe [2013-06-11 107520]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2012-02-22 355920]

R2 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2012-02-08 871296]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2011-05-30 36456]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-11-30 13592]

R2 IconMan_R;IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2011-08-31 2425960]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2011-12-09 607456]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2011-12-16 161560]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2012-02-07 255376]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-12-16 277784]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-01-06 256536]

R2 Safer-Surf;Safer-Surf; C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf\K0Safer-SurfXA178.exe [2014-09-02 303104]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-12-16 363800]

R2 vToolbarUpdater18.1.9;vToolbarUpdater18.1.9; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\ToolbarUpdater.exe [2014-09-02 1820184]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-15 136176]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-08-30 262320]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-02-19 276248]

S3 DCDhcpService;DCDhcpService; C:\Program Files (x86)\Acer\WDAgent\DCDhcpService.exe [2012-02-10 111776]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-06-21 173424]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2012-03-31 655624]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-15 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-01-15 194032]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-07-25 111616]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-09-01 119408]

S3 NBService;NBService; C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-04-13 792112]

S3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-05-16 271920]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-09-20 1255736]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

resetieproxy;
{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01};c
{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
{DA58ACA7-18A6-403A-93DA-6E4172D43709};c
{F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1};c
{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9};c
{822EA8CB-52E3-CBB2-95FB-D55E5F6BE797};c
C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search;fs
C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search;fs
C:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab;fs
C:\Program Files (x86)\ver3Safer-Surf;fs
C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job;f
C:\Windows\tasks\Safer-Surf Update.job;f
C:\Windows\tasks\Safer-Surf_wd.job;f
C:\Program Files (x86)\AVG Security Toolbar;fs
C:\ProgramData\AVG Secure Search;fs
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{822EA8CB-52E3-CBB2-95FB-D55E5F6BE797}];r
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]:r64
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
"vProt"=-;r64
DefaultTabUpdate;s
Safer-Surf;s
vToolbarUpdater18.1.9;s
emptyclsid;
chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Deep Scan

 • Installed Programs

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.