Ga naar inhoud

HijackThis log kunnen jullie dit even bekijken


 Delen

Aanbevolen berichten

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:26:03, on 11/11/2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17344)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\EPU-4 Engine\FourEngine.exe

C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe

D:\Program Files\Origin\Origin.exe

C:\Program Files\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = eseeky

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = msn

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = msn

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoft.WebPageAdjuster - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BingExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nvtmru] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [shadowPlay] C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap.dll,ShadowPlayOnSystemStart

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvBackend] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MRT] "C:\Windows\system32\MRT.exe" /R

O4 - HKLM\..\Run: [PSUAMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe" /LaunchSysTray

O4 - HKCU\..\Run: [Performance Center] C:\Program Files\Ascentive\Performance Center\ApcMain.exe -m

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [EADM] "D:\Program Files\Origin\Origin.exe" -AutoStart

O4 - HKCU\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe"

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Garmin Core Update Service - Garmin Ltd or its subsidiaries - C:\Program Files\Garmin\Core Update Service\Garmin.Cartography.MapUpdate.CoreService.exe

O23 - Service: NVIDIA GeForce Experience Service (GfExperienceService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Panda GOLD Protection Service (NanoServiceMain) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSANHost.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Panda Devices Agent (PandaAgent) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Devices Agent\AgentSvc.exe

O23 - Service: Panda Product Service (PSUAService) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 8942 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Kan je het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje hier in je topic posten ? ...

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dat is wel heel vreemd ... want is een veilig programma. Welke virusscanner doet deze blokkering ?

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = eseeky

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BingExt.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoft.WebPageAdjuster - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BingExt.dll

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes Anti-Malware bij voorkeur naar het bureaublad.

 • Dubbelklik op mbam-setup-2.0.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
 • Volg de verdere aanwijzingen, de volledige installatieprocedure kunt u nalezen op de volgende link - Malwarebytes Anti-Malware installeren.

 • Klik vervolgens op de knop Scan nu om een bedreigingsscan uit te voeren.
 • Er zal nu gecontroleerd worden op beschikbare updates, klik hier op "Nu bijwerken als er beschikbare updates zijn.
 • De scan wordt nu automatisch gestart,wanneer de scan gereed is en er bedreigingen zijn gedetecteerd krijgt u hier een overzicht van.
 • Wanneer er geen bedreigingen zijn gedetecteerd klikt u na de scan op Bekijk gedetailleerd logboek.
  • Klik vervolgens op de knop Acties toepassen, bij de melding dat uw computer opnieuw opgestart moet worden klikt u op Nee.
  • Klik vervolgens op de knop Bekijk gedetailleerd logboek en klik op de knop exporteer en kies de optie tekstbestand (*.txt).
  • Geef vervolgens een bestandsnaam op voor het opslaan van het logbestand, bijvoorbeeld MBAM Scanlog en klik vervolgens op de knop Opslaan.
  • Dit bestand zal standaard op uw bureaublad worden opgeslagen.

532aab157609a-MBAM-Scan.png

MalwareBytes' Anti-Malware logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand wat u zojuist heeft opgeslagen als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in Malwarebytes Anti-Malware bij Historie > Programmalogboeken)
 • Plaats de inhoud van dit logbestand in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik gebruik als virusscanner Panda gold protection

Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes | Free Anti-Malware & Internet Security Software

Scandatum: 11/11/2014

Scantijd: 14:14:03

Logbestand: MBAM Scanlog.txt

Beheerder: Ja

Versie: 2.00.3.1025

Malwaredatabase: v2014.11.11.04

Rootkitdatabase: v2014.11.10.01

Licentie: Proef

Malwarebescherming: Ingeschakeld

Kwaadaardige Website Bescherming: Ingeschakeld

Zelfbescherming: Uitgeschakeld

Besturingssysteem: Windows 7 Service Pack 1

Processor: x86

Bestandssysteem: NTFS

Gebruiker: Wim

Scantype: Bedreigingsscan

Resultaat: Voltooid

Objecten Gescand: 347714

Verstreken Tijd: 10 m, 27 s

Geheugen: Ingeschakeld

Opstarten: Ingeschakeld

Bestandssysteem: Ingeschakeld

Archieven: Ingeschakeld

Rootkits: Uitgeschakeld

Heuristiek: Ingeschakeld

POP: Ingeschakeld

POA: Ingeschakeld

Processen: 0

(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)

Modules: 0

(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)

Registersleutels: 0

(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)

Registerwaardes: 0

(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)

Registerdata: 0

(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)

Mappen: 0

(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)

Bestanden: 0

(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)

Fysieke Sectoren: 0

(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)

(end)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Wim at 2014-11-11 17:08:07

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 28 GB (20%) free of 145 GB

Total RAM: 3327 MB (35% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:08:18, on 11/11/2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17344)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ASUS\EPU-4 Engine\FourEngine.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe

C:\Program Files\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Steam\bin\steamwebhelper.exe

C:\Program Files\Steam\bin\steamwebhelper.exe

C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_15_0_0_152.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_15_0_0_152.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Wim\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Wim.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = msn

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = msn

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [shadowPlay] C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap.dll,ShadowPlayOnSystemStart

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvBackend] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MRT] "C:\Windows\system32\MRT.exe" /R

O4 - HKLM\..\Run: [PSUAMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe" /LaunchSysTray

O4 - HKCU\..\Run: [Performance Center] C:\Program Files\Ascentive\Performance Center\ApcMain.exe -m

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [EADM] "D:\Program Files\Origin\Origin.exe" -AutoStart

O4 - HKCU\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-21-2022944026-2827155587-3229276073-1005\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2022944026-2827155587-3229276073-1005\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User '?')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Garmin Core Update Service - Garmin Ltd or its subsidiaries - C:\Program Files\Garmin\Core Update Service\Garmin.Cartography.MapUpdate.CoreService.exe

O23 - Service: NVIDIA GeForce Experience Service (GfExperienceService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Panda GOLD Protection Service (NanoServiceMain) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSANHost.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Panda Devices Agent (PandaAgent) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Devices Agent\AgentSvc.exe

O23 - Service: Panda Product Service (PSUAService) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 8094 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2022944026-2827155587-3229276073-1000Core.job - C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2022944026-2827155587-3229276073-1000UA.job - C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sorudg0w.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "https://www.google.com/"

"{ACAA314B-EEBA-48e4-AD47-84E31C44796C}"=C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\ff\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 15.0.0.152 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_15_0_0_152.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1165635.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@garmin.com/GpsControl]

"Description"=Garmin GPS Control for Firefox

"Path"=C:\Program Files\Garmin GPS Plugin\npGarmin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.65.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.65.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mcafee.com/McAfeeMssPlugin]

"Description"=McAfee Mss Plugin

"Path"=C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\npMcAfeeMss.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.5]

"Description"=Office Live Update v1.5

"Path"=C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Nero.com/KM]

"Description"=

"Path"=C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nero\BROWSE~1\NPBROW~1.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]

"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]

"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.25.5\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.25.5\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\

{CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA}

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sorudg0w.default\extensions\

{195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E}

{9d1f059c-cada-4111-9696-41a62d64e3ba}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll [2013-02-05 94112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-07-22 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-07-22 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2014-08-21 959176]

"ShadowPlay"=C:\Windows\system32\nvspcap.dll [2014-09-17 2193560]

"HP Software Update"=C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-10-28 49208]

""= []

"NvBackend"=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2014-09-17 2460488]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2014-07-11 256896]

"MRT"=C:\Windows\system32\MRT.exe [2014-10-15 100290944]

"PSUAMain"=C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe [2014-07-24 37624]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Performance Center"=C:\Program Files\Ascentive\Performance Center\ApcMain.exe [2009-04-21 3239936]

"Google Update"=C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-26 107912]

"EADM"=D:\Program Files\Origin\Origin.exe [2014-11-04 3618648]

"GarminExpressTrayApp"=C:\Program Files\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe [2013-12-30 1095000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2014-08-21 959176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2012-10-11 59280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AutoStartNPSAgent]

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe [2009-11-05 116056]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GAINWARD]

C:\Program Files\EXPERTool\TBPanel.exe [2009-05-12 2181672]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GarminExpressTrayApp]

C:\Program Files\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe [2013-12-30 1095000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-26 107912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GoogleChromeAutoLaunch_37841BEB1C26D18C47FA3E62EC4A4B7B]

C:\Users\Wim\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2014-10-22 854344]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\gStart]

C:\Program Files\Garmin\Training Center\gStart.exe [2008-08-13 1891416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2010-12-13 421160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBAgent]

C:\Program Files\Nero\Nero 11\Nero BackItUp\NBAgent.exe [2011-07-15 1485096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2012-10-25 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [2009-05-22 7514656]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skytel]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe [2009-05-22 1833504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SoftAuto.exe]

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe [2008-08-13 405504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Steam]

D:\Program Files\Steam\Steam.exe [2014-10-21 1938624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2014-07-11 256896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Gamma Loader.lnk]

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\CALIBR~1\ADOBEG~1.EXE [1999-11-04 113664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Wim^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^LimeWire On Startup.lnk]

E:\LimeWire\LimeWire.exe [2010-09-30 503808]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NanoServiceMain]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PSUAService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro35]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro35.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro35Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NanoServiceMain]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PSUAService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableLinkedConnections"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"vidc.VP60"=C:\Windows\system32\vp6vfw.dll

"vidc.VP61"=C:\Windows\system32\vp6vfw.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-11-11 17:08:07 ----D---- C:\rsit

2014-11-11 14:26:02 ----A---- C:\MBAM Scanlog.txt

2014-11-11 12:55:35 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2014-11-11 12:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\PSKMAD.sys

2014-11-11 11:10:05 ----A---- C:\Windows\system32\nvspbridge.dll

2014-11-11 11:09:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvvad32v.sys

2014-11-09 18:10:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys

2014-11-09 18:08:39 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware

2014-11-09 18:08:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys

2014-11-09 18:08:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbamchameleon.sys

2014-11-09 18:08:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys

2014-11-09 14:04:54 ----D---- C:\Users\Wim\AppData\Roaming\BitTorrent

2014-11-02 20:00:00 ----D---- C:\Program Files\Free Codec Pack

2014-10-24 18:28:23 ----D---- C:\Program Files\Steam

2014-10-15 16:55:26 ----A---- C:\Windows\system32\generaltel.dll

2014-10-15 16:55:26 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-10-15 16:55:25 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-10-15 16:55:23 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-10-15 16:55:15 ----A---- C:\Windows\system32\rastls.dll

2014-10-15 16:55:09 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2014-10-15 16:55:09 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-10-15 16:55:08 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-10-15 16:55:08 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-10-15 16:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-10-15 16:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-10-15 16:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-10-15 16:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-10-15 16:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-10-15 16:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-10-15 16:55:06 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-10-15 16:55:05 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2014-10-15 16:55:05 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-10-15 16:55:05 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-10-15 16:55:04 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2014-10-15 16:55:04 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-10-15 16:55:03 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-10-15 16:55:03 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-10-15 16:55:02 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-10-15 16:55:01 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-10-15 16:55:01 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-10-15 16:55:01 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-10-15 16:55:00 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-10-15 16:55:00 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-10-15 16:54:59 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-10-15 16:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-10-15 16:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-10-15 16:54:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-10-15 16:54:52 ----A---- C:\Windows\system32\mscories.dll

2014-10-15 16:54:52 ----A---- C:\Windows\system32\mscorier.dll

2014-10-15 16:54:52 ----A---- C:\Windows\system32\dfshim.dll

2014-10-15 16:54:48 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

2014-10-15 16:54:43 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll

2014-10-15 16:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\winsta.dll

2014-10-15 16:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\winlogon.exe

2014-10-15 16:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2014-10-15 16:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\termsrv.dll

2014-10-15 16:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll

2014-10-15 16:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tssecsrv.sys

2014-10-15 16:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2014-10-15 16:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll

2014-10-15 16:54:25 ----A---- C:\Windows\system32\msi.dll

2014-10-15 16:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\packager.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-11-11 17:08:18 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2014-11-11 17:08:10 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-11-11 14:01:23 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-11-11 13:14:23 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2014-11-11 13:14:19 ----RD---- C:\Program Files

2014-11-11 12:49:21 ----D---- C:\ProgramData\Origin

2014-11-11 12:45:53 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2014-11-11 12:09:14 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-11-11 11:41:25 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-11-11 11:40:16 ----D---- C:\Windows

2014-11-11 11:40:13 ----D---- C:\Windows\Minidump

2014-11-11 11:25:31 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-11-11 11:18:29 ----D---- C:\Windows\Logs

2014-11-11 11:18:29 ----D---- C:\Windows\inf

2014-11-11 11:12:38 ----D---- C:\Windows\System32

2014-11-11 11:10:53 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-11-11 11:10:52 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-11-11 11:10:41 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2014-11-11 11:10:31 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-11-11 11:10:04 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2014-11-09 18:23:31 ----D---- C:\ProgramData\YouTube Downloader

2014-11-09 18:08:39 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2014-11-09 14:05:52 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2014-11-02 20:01:16 ----D---- C:\Program Files\DVDVideoSoft

2014-11-02 20:01:13 ----D---- C:\Users\Wim\AppData\Roaming\DVDVideoSoft

2014-11-02 20:00:02 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-11-02 19:59:49 ----D---- C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft

2014-11-02 19:37:21 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-10-30 16:49:39 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-10-28 06:35:00 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2014-10-26 21:04:20 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-10-24 18:14:32 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Steam

2014-10-18 13:17:50 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-10-17 18:45:36 ----D---- C:\Windows\rescache

2014-10-17 17:57:58 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-10-16 19:26:30 ----D---- C:\Windows\debug

2014-10-15 21:33:32 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-10-15 21:30:27 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-10-15 21:30:24 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-10-15 21:30:22 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-10-15 17:31:22 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-10-15 17:28:50 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-10-15 17:24:46 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 Lbd;Lbd; C:\Windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys [2010-12-03 64288]

R0 NBVol;Nero Backup Volume Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NBVol.sys [2011-07-13 56496]

R0 NBVolUp;Nero Backup Volume Upper Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NBVolUp.sys [2011-07-13 12464]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R1 AsIO;AsIO; C:\Windows\system32\drivers\AsIO.sys [2007-12-17 12400]

R1 NNSALPC;NNSAlpc; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSAlpc.sys [2014-06-04 88992]

R1 NNSHTTP;NNSHttp; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSHttp.sys [2014-06-18 166816]

R1 NNSHTTPS;NNSHttps; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSHttps.sys [2014-06-04 110624]

R1 NNSIDS;NNSids; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSIds.sys [2014-06-04 125216]

R1 NNSNAHSL;Network Activity Hook Server LightWeight Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSNAHSL.sys [2014-01-16 40192]

R1 NNSPICC;NNSPicc; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSPicc.sys [2014-06-04 96160]

R1 NNSPIHSW;NNSPihsw; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSPihsw.sys [2014-06-04 61984]

R1 NNSPOP3;NNSPop3; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSPop3.sys [2014-06-04 121888]

R1 NNSPROT;NNSProt; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSProt.sys [2014-06-04 288032]

R1 NNSPRV;NNSPrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSPrv.sys [2014-06-04 208800]

R1 NNSSMTP;NNSSmtp; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSSmtp.sys [2014-06-04 109856]

R1 NNSSTRM;NNSStrm; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSStrm.sys [2014-06-04 244000]

R1 NNSTLSC;NNSTlsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\NNSTlsc.sys [2014-06-04 96928]

R1 PSINKNC;PSINKnc; C:\Windows\system32\DRIVERS\psinknc.sys [2014-07-24 166432]

R2 PSINAflt;PSINAflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSINAflt.sys [2014-07-24 137760]

R2 PSINFile;PSINFile; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSINFile.sys [2014-07-24 103456]

R2 PSINProc;PSINProc; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSINProc.sys [2014-07-24 112160]

R2 PSINProt;PSINProt; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSINProt.sys [2014-07-24 122912]

R2 PSINReg;PSINReg; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSINReg.sys [2014-07-24 98336]

R2 TBPanel;TBPanel; C:\Windows\system32\drivers\TBPanel.sys [2007-03-16 12256]

R3 dc3d;MS Hardware Device Detection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dc3d.sys [2009-03-23 16384]

R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk; \??\C:\Windows\system32\FsUsbExDisk.SYS [2009-11-02 36608]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2009-05-22 2361952]

R3 L1E;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1E62x86.sys [2009-08-23 48640]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2014-10-01 23256]

R3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [2014-11-11 114904]

R3 MBAMWebAccessControl;MBAMWebAccessControl; \??\C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [2014-10-01 51928]

R3 MTsensor;ATK0110 ACPI UTILITY; C:\Windows\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [2009-05-13 6504]

R3 NvStreamKms;NvStreamKms; \??\C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [2014-09-17 19272]

R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM); C:\Windows\system32\drivers\nvvad32v.sys [2014-09-04 32928]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-13 229888]

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 78336]

S3 catchme;catchme; \??\C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp\catchme.sys []

S3 NuidFltr;NUID filter driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NuidFltr.sys [2007-08-31 18856]

S3 PSKMAD;PSKMAD; C:\Windows\System32\DRIVERS\PSKMAD.sys [2014-03-25 48736]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 14848]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 ss_bbus;SAMSUNG USB Mobile Device (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bbus.sys [2009-09-21 90112]

S3 ss_bmdfl;SAMSUNG USB Mobile Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bmdfl.sys [2009-09-21 14976]

S3 ss_bmdm;SAMSUNG USB Mobile Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bmdm.sys [2009-09-21 121856]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-10-02 49152]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

S3 WsAudio_DeviceS(1);WsAudio_DeviceS(1); C:\Windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(1).sys [2010-11-19 25704]

S3 WsAudio_DeviceS(2);WsAudio_DeviceS(2); C:\Windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(2).sys [2010-11-19 25704]

S3 WsAudio_DeviceS(3);WsAudio_DeviceS(3); C:\Windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(3).sys [2010-11-19 25704]

S3 WsAudio_DeviceS(4);WsAudio_DeviceS(4); C:\Windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(4).sys [2010-11-19 25704]

S3 WsAudio_DeviceS(5);WsAudio_DeviceS(5); C:\Windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(5).sys [2010-11-19 25704]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2014-09-12 64704]

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2010-10-16 37664]

R2 CTDevice_Srv;CT Device Query service; C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe [2007-04-02 61440]

R2 FsUsbExService;FsUsbExService; C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe [2009-11-05 238952]

R2 Garmin Core Update Service;Garmin Core Update Service; C:\Program Files\Garmin\Core Update Service\Garmin.Cartography.MapUpdate.CoreService.exe [2013-12-30 250712]

R2 GfExperienceService;NVIDIA GeForce Experience Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [2014-09-17 915784]

R2 HitmanProScheduler;HitmanPro Scheduler; C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [2014-10-30 106248]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2014-10-01 1871160]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [2014-10-01 968504]

R2 NanoServiceMain;Panda GOLD Protection Service; C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSANHost.exe [2014-07-24 141560]

R2 NAUpdate;@C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200; C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe [2011-07-22 690472]

R2 NvNetworkService;NVIDIA Network Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [2014-09-17 1795912]

R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [2014-09-17 18044744]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2014-03-04 663896]

R2 PandaAgent;Panda Devices Agent; C:\Program Files\Panda Security\Panda Devices Agent\AgentSvc.exe [2014-07-23 61688]

R2 PSUAService;Panda Product Service; C:\Program Files\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAService.exe [2014-07-24 38136]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2014-03-04 411936]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R3 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\SeaPort.exe [2014-03-11 247968]

R3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe [2014-10-21 833728]

S2 BBSvc;BingBar Service; C:\Program Files\Microsoft\BingBar\7.3.132.0\BBSvc.exe [2014-03-11 193696]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-26 107912]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-03-01 161384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-09-30 267440]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 46688]

S3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server; C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [2008-05-21 64000]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-26 107912]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-09-19 108032]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2010-12-13 820008]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [2013-02-05 235216]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-11-11 114288]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-08-18 1343400]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java en download daar de correcte Java versie.

 • Klik op "Gratis Java-download".
 • Ga akkoord met de licentiebepalingen en klik op de button voor de gratis download.
 • Het bestand JavaSetup wordt aangeboden - kies hier voor "bestand opslaan".
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE of JAVA) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Klik vervolgens op JavaSetup om de nieuwste versie van Java te installeren.
 • Vink de installatie van de Ask toolbar uit en ga dan verder met de installatie.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01};c
 C:\Program Files\McAfee Security Scan;fs
 ShadowPlay;s
 {ACAA314B-EEBA-48e4-AD47-84E31C44796C};c
 C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft;fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mcafee.com/McAfeeMssPlugin];r
 C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sorudg0w.default\extensions\{9d1f059c-cada-4111-9696-41a62d64e3ba};fs
 C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sorudg0w.default\extensions\{195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E};fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}];r
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 ""=-;r
 C:\MBAM Scanlog.txt;f
 C:\ProgramData\YouTube Downloader;fs
 C:\Program Files\DVDVideoSoft;fs
C:\Users\Wim\AppData\Roaming\DVDVideoSoft;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad (verwijder eerst eventuele aanwezige oudere versies van deze tool op je PC, zodat je nu de meest recente database van AdwCleaner kan gebruiken).

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean (Engelse versie)of Verwijderen (Nederlandse versie).
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\\AdwCleaner\\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\\AdwCleaner\\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...