Ga naar inhoud

Traagheid Laptop


Ebonny
 Delen

Aanbevolen berichten


Om een systeemherstel te doen heb je in principe geen herstelschijven nodig.

Hoe je een herstelpunt terugzet, kan je nalezen in deze handleiding.

Na het terugzetten van een herstelpunt, ga je waarschijnlijk de windows updates opnieuw moeten doen.

Misschien ligt de oorzaak bij een malware besmetting en is het helemaal niet nodig om een systeemherstel te doen.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

Hierbij het logfile.

gr Ebonny

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Acer at 2014-11-18 13:08:07

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 217 GB (73%) free of 297 GB

Total RAM: 3957 MB (52% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:08:12, on 18-11-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17420)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrvEx.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Acer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = msn

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = msn

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = msn

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Reader Library Launcher] C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaSuite.exe] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [spUninstallDeleteDir] rmdir /s /q "\SearchProtect" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [spUninstallDeleteDir] rmdir /s /q "\SearchProtect" (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Acer\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Acer\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {82E5DF24-51E8-47CD-864A-F4BD5005AA73} (iCloud Web App Plugin) - https://www.icloud.com/system/iCloud.cab

O16 - DPF: {9E858349-A287-4D37-8C27-034330E160F9} (MijnAlbum Album Upload Software Control Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/aus8.0.35/Uploader8.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\eBP.dll,C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\eBPSD.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NTI, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17458 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

c:\PROGRA~2\AVG\AVG2015\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgcsrva.exe /pipeName=c2feea3f-0200-0000-a0d3-21765ef2c453 /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgemca.exe"

"taskhost.exe"

taskeng.exe {F10D5EF2-1F80-4265-85A3-BE0550AD5FF6}

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleCrashHandler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleCrashHandler64.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Windows\PLFSetI.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe" /preload

"C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe" -tray

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe" SERVICE

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\Windows\system32\svchost.exe -k HPService

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

{D64DD25F-1842-49B7-ADEB-A51AC7DB58D4}

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

ctfmon.exe

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID "#Hewlett-Packard#HP Photosmart 3200 series#1379161594" -Startup

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding

{CC8B71EB-E203-4BCC-8C84-52E1EB765233}

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Windows 7 Traagheid Laptop

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:3628 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

taskhost.exe $(Arg0)

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" Windows 7 Traagheid Laptop

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2548 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_15_0_0_223_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2548 CREDAT:2692378 /prefetch:2

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe2_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe2 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Users\Acer\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000Core.job - C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000UA.job - C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19 6671064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2011-12-28 346736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg64.dll [2011-12-28 318960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-09-20 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19 4171480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\ssv.dll [2014-10-28 460712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-12-28 256112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll [2011-12-28 761840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}]

Google Dictionary Compression sdch - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll [2011-12-28 458736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\jp2ssv.dll [2014-10-28 172968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-09-20 509496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2011-12-28 346736]

{4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2011-12-28 256112]

{4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"mwlDaemon"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe [2010-05-27 349552]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-10-29 8312352]

"PLFSetI"=C:\Windows\PLFSetI.exe [2010-06-09 206208]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2009-09-18 1842472]

"Acer ePower Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2010-02-26 818720]

"AmIcoSinglun64"=C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [2010-06-10 324608]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2012-11-05 108144]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2"=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2014-10-22 854344]

"iCloudServices"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [2013-11-20 59720]

"KiesPreload"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe [2014-06-14 1563440]

"NokiaSuite.exe"=C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe [2013-10-02 1090912]

"Google Update"=C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-12 116648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2010-06-29 265984]

"Norton Online Backup"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2010-06-02 1155928]

"SuiteTray"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2010-05-27 337264]

"EgisUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe [2010-03-11 201584]

"EgisTecPMMUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe [2010-03-11 407920]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-12-09 98304]

"LManager"=C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2009-11-02 1094736]

"ArcadeDeluxeAgent"=C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe [2009-10-29 419112]

"Reader Library Launcher"=C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe [2010-07-13 906648]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2014-07-31 43816]

"hpqSRMon"=C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe [2008-07-22 150528]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe [2014-11-09 3653136]

"KiesTrayAgent"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2014-06-14 310064]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2014-08-21 959176]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-05-10 49208]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2014-10-07 507776]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19 6671064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19 4171480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-11-18 13:08:07 ----D---- C:\rsit

2014-11-12 11:52:51 ----A---- C:\Windows\system32\generaltel.dll

2014-11-12 11:52:51 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-11-12 11:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msaudite.dll

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\adtschema.dll

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\system32\termsrv.dll

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\system32\msaudite.dll

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2014-11-12 11:52:47 ----A---- C:\Windows\system32\adtschema.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-11-12 11:52:38 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-11-12 11:52:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-11-12 11:52:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-11-12 11:52:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-11-12 11:52:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-11-12 11:52:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-11-12 11:52:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-11-12 11:52:35 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-11-12 11:52:35 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-11-12 11:52:34 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-11-12 11:52:33 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-11-12 11:52:32 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-11-12 11:52:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-11-12 11:52:31 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-11-12 11:52:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-11-12 11:52:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-11-12 11:52:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2014-11-12 11:52:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-11-12 11:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-11-12 11:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-11-12 11:52:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-11-12 11:52:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2014-11-12 11:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-11-12 11:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-11-12 11:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-11-12 11:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2014-11-12 11:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-11-12 11:52:27 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-11-12 11:52:27 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-11-12 11:52:27 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-11-12 11:52:27 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-11-12 11:52:26 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-11-12 11:52:26 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2014-11-12 11:52:25 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-11-12 11:52:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2014-11-12 11:52:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-11-12 11:52:09 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2014-11-12 11:52:09 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-11-12 11:52:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IMJP10K.DLL

2014-11-12 11:52:07 ----A---- C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL

2014-11-12 11:52:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AUDIOKSE.dll

2014-11-12 11:52:05 ----A---- C:\Windows\system32\audiosrv.dll

2014-11-12 11:52:05 ----A---- C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll

2014-11-12 11:52:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AudioSes.dll

2014-11-12 11:52:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AudioEng.dll

2014-11-12 11:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\EncDump.dll

2014-11-12 11:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\AudioSes.dll

2014-11-12 11:52:04 ----A---- C:\Windows\system32\AudioEng.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2014-11-12 11:51:58 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll

2014-11-12 11:51:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\packager.dll

2014-11-12 11:51:49 ----A---- C:\Windows\system32\packager.dll

2014-11-12 11:51:48 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-11-12 11:51:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msi.dll

2014-11-12 11:51:44 ----A---- C:\Windows\system32\msi.dll

2014-11-12 11:51:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleaut32.dll

2014-11-12 11:51:40 ----A---- C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2014-11-05 18:07:33 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\inkscape

2014-11-05 18:03:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Inkscape

2014-10-31 11:13:10 ----A---- C:\malware 31-10.txt

2014-10-29 21:35:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgidsdrivera.sys

2014-10-28 13:04:01 ----D---- C:\AdwCleaner

2014-10-28 11:29:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2014-10-22 13:01:05 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2014-10-21 10:21:08 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\AVG2015

2014-10-21 10:17:51 ----D---- C:\ProgramData\AVG2015

2014-10-20 12:24:48 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN

2014-10-20 12:19:22 ----D---- C:\Windows\Temp

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-11-18 13:08:12 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-11-18 13:08:11 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-11-18 13:03:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2014-11-18 11:45:53 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2014-11-18 11:44:24 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-11-17 15:07:03 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-11-17 15:07:03 ----HD---- C:\Config.Msi

2014-11-17 15:03:01 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-11-17 15:02:57 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-11-16 12:58:35 ----A---- C:\Windows\NeroDigital.ini

2014-11-16 12:42:45 ----D---- C:\Windows\System32

2014-11-16 12:42:45 ----D---- C:\Windows\inf

2014-11-16 12:42:45 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-11-15 14:34:50 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\vlc

2014-11-14 11:52:12 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-11-14 10:01:44 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-11-13 14:07:01 ----HD---- C:\$AVG

2014-11-12 13:43:19 ----D---- C:\Windows\rescache

2014-11-12 12:57:18 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-11-12 12:56:44 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-11-12 12:29:20 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-11-12 12:29:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-11-12 12:26:37 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-11-12 12:22:51 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-11-12 12:22:50 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-11-12 12:22:50 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-11-12 12:22:50 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-11-12 12:22:50 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-11-12 12:22:49 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-11-12 12:22:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-11-12 12:14:58 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-11-12 12:13:20 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2014-11-12 12:12:13 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-11-12 12:02:55 ----D---- C:\Windows\debug

2014-11-12 12:02:53 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-11-12 11:51:32 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-11-12 11:51:32 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-11-12 11:38:32 ----AD---- C:\Windows

2014-11-07 09:58:04 ----HD---- C:\ProgramData

2014-11-07 09:58:03 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-11-05 15:48:50 ----D---- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Belastingdienst

2014-11-04 14:30:58 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2014-10-31 10:39:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware

2014-10-28 11:29:08 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-10-22 20:18:08 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2014-10-22 13:00:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2014-10-21 10:24:18 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

2014-10-21 10:21:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2014-06-18 190744]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2014-07-18 313624]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2014-10-05 124184]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2014-06-18 31512]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-03-03 540696]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2014-06-18 153368]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2014-10-29 263960]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2014-08-28 243480]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2014-10-10 274200]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2014-09-12 50976]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2009-06-03 22576]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2009-06-03 20016]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2009-06-03 60464]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys [2009-08-13 1209856]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2010-05-12 2229608]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-12-10 6179328]

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver (64-bit); C:\Windows\SysWOW64\Drivers\DKbFltr.sys [2009-03-26 25608]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-10-28 2018080]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2010-06-08 406056]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2010-04-28 18432]

R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2009-06-25 205472]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2009-09-18 292912]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2010-04-28 17408]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 AmUStor;AM USB Stroage Driver; C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2010-06-10 40448]

S3 ASPI;Advanced SCSI Programming Interface Driver; \??\C:\Windows\System32\DRIVERS\ASPI32.sys []

S3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2009-06-10 1311232]

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2014-04-11 110336]

S3 E1G60;Intel® PRO/1000 NDIS 6 Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G6032E.sys [2009-06-10 145792]

S3 ggflt;SOMC USB Flash Driver Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\ggflt.sys [2014-08-02 16088]

S3 ggsomc;SOMC USB Flash Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ggsomc.sys [2014-08-02 30424]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]

S3 L1E;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller(NDIS6.20); C:\Windows\system32\DRIVERS\L1E62x64.sys [2009-06-20 54272]

S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbx64.sys [2013-01-23 19968]

S3 nmwcdc;Nokia USB Communication Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbox64.sys [2013-01-23 27136]

S3 nmwcdnsucx64;Nokia USB Flashing Generic; C:\Windows\system32\drivers\nmwcdnsucx64.sys [2013-01-23 12800]

S3 nmwcdnsux64;Nokia USB Flashing Phone Parent; C:\Windows\system32\drivers\nmwcdnsux64.sys [2013-01-23 171008]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [2012-10-17 26112]

S3 PCDSRVC{D1725DDC-01E99333-06020101}_0;PCDSRVC{D1725DDC-01E99333-06020101}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver; \??\c:\users\acer\appdata\local\temp\ejcvpotesvv7\pcdrdiag\bin\pcdsrvc_x64.pkms []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2014-04-11 206080]

S3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 12288]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 upperdev;upperdev; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltx64.sys [2013-01-23 9216]

S3 USB28xxBGA;USB 2861 Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\emBDA64.sys [2011-03-06 683136]

S3 USB28xxOEM;USB 28xx OEM Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\emOEM64.sys [2011-03-06 1189504]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 usbser;USB Modem Driver; C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys [2013-08-29 33280]

S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltjx64.sys [2013-01-23 9216]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2014-09-12 64704]

R2 AgereModemAudio;Agere Modem Call Progress Audio; C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe [2009-03-28 16896]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-12-10 202752]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2014-06-12 43336]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe [2014-11-09 3488784]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe [2014-11-09 298080]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2010-02-26 841248]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2010-01-08 23584]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-03-03 268824]

R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 NOBU;Norton Online Backup; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2010-06-02 2804568]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2010-06-29 255744]

R2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [2010-04-17 144640]

R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe [2009-04-17 247152]

R2 TeamViewer9;TeamViewer 9; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe [2014-04-02 4972864]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-03-03 2320920]

R2 Updater Service;Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2010-01-29 243232]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2013-04-18 737616]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 e81a9dc1;GS-Supporter; C:\Windows\syswow64\rundll32.exe [2009-07-14 44544]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-22 107912]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-10-23 172192]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-11-12 267440]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-22 107912]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-12-28 182768]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-11-06 114688]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2014-08-01 641352]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2013-12-19 50942144]

S3 MWLService;MyWinLocker Service; C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe [2010-05-27 305520]

S3 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [2010-04-17 50432]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion; C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe [2013-02-04 155824]

S3 Sony SCSI Helper Service;Sony SCSI Helper Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe [2010-04-02 73728]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-12-17 1255736]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

{4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7};c
C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect;fs
emptyclsid;
chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Deep Scan

 • Installed Programs

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hiermede de logfile.

gr Ebonny

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 16-November-2014

Tool run by Acer on wo 19-11-2014 at 9:31:45,49.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Acer\Downloads\zoek (1).exe [scan all users] [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

19-11-2014 9:36:41 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{562488DA-E43F-4EA7-9D2C-8629763D2850} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7} deleted successfully

==== Installed Programs ======================

3100_3200_3300_Help

3100_3200_3300trb

3200

64 Bit HP CIO Components Installer

Aangifte inkomstenbelasting 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2012

Aangifte inkomstenbelasting 2013

ACDSee Pro 3

Acer Arcade Deluxe

Acer Backup Manager

Acer Crystal Eye Webcam

Acer ePower Management

Acer eRecovery Management

Acer GameZone Console

Acer GridVista

Acer Registration

Acer ScreenSaver

Acoustica CD/DVD Label Maker

Acrobat.com

Adobe AIR

Adobe Digital Editions 2.0

Adobe Flash Player 15 ActiveX

Adobe Reader XI (11.0.09) - Nederlands

AIO_CDB_ProductContext

AIO_CDB_Software

AIO_Scan

Airport Mania First Flight

Albelli Fotoboeken

Alcor Micro USB Card Reader

Amazonia

Apple Application Support

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

Ask Toolbar

ATI Catalyst Install Manager

Audio Comparer

AVG 2015

AVG Web TuneUp

Backup Manager Basic

Bing Bar

Bonjour

Broadcom Gigabit NetLink Controller

BufferChm

Cake Mania

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Core Implementation

Catalyst Control Center Graphics Full Existing

Catalyst Control Center Graphics Full New

Catalyst Control Center Graphics Light

Catalyst Control Center Graphics Previews Vista

Catalyst Control Center InstallProxy

Catalyst Control Center Localization All

ccc-core-static

ccc-utility64

CCC Help Chinese Standard

CCC Help Chinese Traditional

CCC Help Czech

CCC Help Danish

CCC Help Dutch

CCC Help English

CCC Help Finnish

CCC Help French

CCC Help German

CCC Help Greek

CCC Help Hungarian

CCC Help Italian

CCC Help Japanese

CCC Help Korean

CCC Help Norwegian

CCC Help Polish

CCC Help Portuguese

CCC Help Russian

CCC Help Spanish

CCC Help Swedish

CCC Help Thai

CCC Help Turkish

CCleaner

Citrix XenApp Web Plugin

Copy

CyberLink PhotoNow

CyberLink PowerDirector

CyberLink PowerDVD 10

Definition Update for Microsoft Office 2010 (KB2899521) 64-Bit Edition

Defraggler

Destinations

DeviceDiscovery

DocProc

Dream Day First Home

eSobi v2

Farm Frenzy 2

Fax

Freemake Video Converter versie 4.1.4

Galapago

Google Chrome

Google Earth

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

Google+ Auto Backup

GPBaseService2

Hema Fotoalbum

Heroes of Hellas

Hewlett-Packard ACLM.NET v1.1.0.0

HP Customer Participation Program 13.0

HP Imaging Device Functions 13.0

HP Photosmart Essential 3.5

HP Photosmart Officejet and Deskjet All-In-One Driver Software 13.0 Rel. B

HP Product Detection

HP Smart Web Printing 4.51

HP Solution Center 13.0

HP Update

HPDiagnosticAlert

HPPhotoGadget

HPPhotoSmartDiscLabelContent1

HPPhotosmartEssential

HPProductAssistant

HPSSupply

iCloud

Identity Card

Inkscape 0.48.2

Intel® Management Engine Components

Intel® Rapid Storage Technology

iTunes

Java 7 Update 67

Java 8 Update 25

Java Auto Updater

Junk Mail filter update

Launch Manager

LimeWire Music

LSI HDA Modem

Malwarebytes Anti-Malware versie 2.0.3.1025

MarketResearch

Merriam Websters Spell Jam

Microsoft .NET Framework 4.5.1

Microsoft .NET Framework 4.5.1 (Nederlands)

Microsoft .NET Framework 4.5.1 (NLD)

Microsoft Antimalware Service NL-NL Language Pack

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Choice Guard

Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Office 32-bit Components 2010

Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Professional Plus 2010

Microsoft Office Proof (Dutch) 2010

Microsoft Office Proof (English) 2010

Microsoft Office Proof (French) 2010

Microsoft Office Proof (German) 2010

Microsoft Office Proofing (Dutch) 2010

Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Shared 32-bit MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2010

Microsoft Security Client NL-NL Language Pack

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft_VC100_CRT_SP1_x64

Microsoft_VC100_CRT_SP1_x86

MSVC80_x64_v2

MSVC80_x86_v2

MSVC90_x64

MSVC90_x86

MSVCRT

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

MyFreeCodec

MyWinLocker

MyWinLocker Suite

Nero 8 Lite

Network64

Nokia Connectivity Cable Driver

Nokia Suite

Norton Online Backup

NTI Backup Now 5

NTI Backup Now Standard

NTI Media Maker 8

OCR Software by I.R.I.S. 13.0

partypoker

PC Connectivity Solution

Picasa 3

Poker Pop

PokerStars.eu

QuickTime 7

Reader Library by Sony

Realtek High Definition Audio Driver

Samsung Kies

SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones

Search App by Ask

Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2894854v2)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2898869)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2901126)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2931368)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2972107)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2972216)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2978128)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2979578v2)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553284) 64-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687423) 64-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2850016) 64-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2880971) 64-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2881071) 64-Bit Edition

Security Update for Microsoft Word 2010 (KB2883013) 64-Bit Edition

Service Pack 2 for Microsoft Office 2010 (KB2687455) 64-Bit Edition

Shop for HP Supplies

Shredder

SkypeT 6.14

SmartWebPrinting

Softwarenetz Adressen2

Softwarenetz Adressen3

SolutionCenter

Sony Mobile Update Engine

Sony PC Companion 2.10.211

Speccy

Spin & Win

Status

Synaptics Pointing Device Driver

SyncDroid version 1.2.4

TeamViewer 9

Toolbox

TrayApp

UnloadSupport

Update for Microsoft Access 2010 (KB2553446) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Excel 2010 (KB2889935) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Filter Pack 2.0 (KB2878281) 64-Bit Edition

Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2817369) 64-Bit Edition

Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2817396) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2589298) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2589352) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2589375) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2589386) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2597087) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2687275) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2687502) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2794737) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2825635) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2825640) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2837581) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2837602) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2837606) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2850079) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2878252) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2889828) 64-Bit Edition

Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2837595) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2687567) 64-Bit Edition

Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2837579) 64-Bit Edition

Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2878251) 64-Bit Edition

Update for Microsoft SharePoint Workspace 2010 (KB2760601) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Visio 2010 (KB2880526) 64-Bit Edition

Update for Microsoft Visio Viewer 2010 (KB2837587) 64-Bit Edition

USB Video/Audio Device Driver

Visual Studio 2012 x64 Redistributables

Visual Studio 2012 x86 Redistributables

VLC media player 1.0.5

WebReg

Welcome Center

Widevine Media Optimizer IE 6.0.0

Winamp

Windows-stuurprogrammapakket - Nokia pccsmcfd LegacyDriver (05/31/2012 7.1.2.0)

Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden

Windows Live aanmeldhulp

Windows Live Call

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Mail

Windows Live Messenger

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Gallery

Windows Live Sync

Windows Live Writer

WinRAR

==== Running Processes ======================

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe

C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrvEx.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Users\Acer\Downloads\zoek (1).exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

==== Deleting Services ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect not found

C:\Users\Acer\AppData\Roaming\FreeVideoConverter deleted

C:\PROGRA~3\AVG Web TuneUp deleted

C:\Users\Acer\Downloads\SoftonicDownloader_voor_inkscape.exe deleted

C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\AVG Web TuneUp deleted

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Web TuneUp deleted

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\Searches deleted

"C:\Windows\Installer\6361f.msi" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Web TuneUp\TBAPI.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Web TuneUp" not deleted

==== System Specs ======================

Windows: Windows 7 Home Premium Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)

Memory (RAM): 3957 MB

CPU Info: Intel® Core i3 CPU M 330 @ 2.13GHz

CPU Speed: 2126,5 MHz

Sound Card: Luidsprekers (Realtek High Defi |

Realtek Digital Output (Realtek |

Display Adapters: ATI Mobility Radeon HD 5470 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver

Monitors: 1x; Algemeen PnP-beeldscherm |

Screen Resolution: 1600 X 900 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter | Broadcom NetLink Gigabit Ethernet | Atheros AR5B93 Wireless Network Adapter

CD / DVD Drives: 1x (E: | ) E: HL-DT-STDVDRAM GT32N

Ports: COM3 LPT Port NOT Present.

Mouse: 5 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 290,1GB | D: 290,4GB

Hard Disks - Free: C: 210,3GB | D: 57,4GB

Manufacturer *: Phoenix Technologies LTD

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 07/29/10 | ACRSYS - 6040000

Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

Motherboard *: Acer Aspire 7740

Country: Nederland

Language: NLD

==== System Specs (Software) ======================

Anti-Virus: AVG AntiVirus Free Edition 2015 On-access scanning disabled (Outdated)

Anti-Spyware: Windows Defender disabled (Outdated)

Anti-Spyware: AVG AntiVirus Free Edition 2015 disabled (Outdated)

Default Browser: Google Chrome 38.0.2125.111

Internet Explorer Version: 11.0.9600.17420

Google Chrome version: 38.0.2125.111

Adobe Reader version: 11.0.9.29

Sun Java version: 1.8.0_25 (32-bit)

Sun Java version: 1.8.0_25 (64-bit)

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp ====

2014-11-12 10:39:06 BCB0728F4B117855765CE8FE883B5E9B 1536 ----a-w- C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\NOSEventMessages.dll

====== Java Cache =====

2014-10-22 12:02:12 C1BBA7F1278F193AB584FFF460DB5E2A 17878 ----a-w- C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\12\eef218c-3b90aff1

2014-10-22 12:02:04 415FC9732A3F4D89A0E01251CD66E136 646 ----a-w- C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\17\49a00451-3b68dd83

2014-10-22 12:02:04 EAFDA3CA853FA14FA726CAAD1269E5EB 424 ----a-w- C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\17\49a00451-aa56bb018d5de3a531ee91cc4857f0f479656e5370ebf87789e721aaaf530ebc-6.0.lap

2014-10-28 10:29:41 415FC9732A3F4D89A0E01251CD66E136 646 ----a-w- C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\18\3cb32f52-706e7524

2014-10-22 12:02:05 34FA8033B50A3F99D3AB8209C72C0ABA 6860 ----a-w- C:\Users\Acer\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\43\1ca2666b-727c71a8

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2014-11-12 10:52:47 9AB39ADD28C7C1A685B1EA8C6A25CF08 146432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll

2014-11-12 10:52:47 980EEEE8815DA7593708774D1225BD35 681984 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll

2014-11-12 10:52:47 9216ABFD53F5EC1F35C3554AD1A175DE 22016 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll

2014-11-12 10:52:47 13E5B1CD503A4B21E9F0A2D55A00198B 96768 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll

2014-11-12 10:52:38 FB56C76FEA44693752BD99D7D9930ABA 341168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll

2014-11-12 10:52:38 B6273619A3DF28F03B64E911E45A6AB2 30720 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2014-11-12 10:52:38 A6E51BDCB8F4B84E874F918F0452763D 76288 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2014-11-12 10:52:38 843BD9DAF03ABB6761DEE6D155301F28 60416 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-11-12 10:52:38 5D5640C34C4A97467F77489DBB157568 47616 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-11-12 10:52:38 4772DB007FFBD4BBE3F526704BCA67FE 1310208 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2014-11-12 10:52:37 93074C4FA92A8399404D032F6AF72C1B 19781632 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2014-11-12 10:52:37 66F4FFDBCD501260ABC198317D2B0D10 285696 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll

2014-11-12 10:52:37 26EE6C9780A8FC872C60F9E35D7EBD4B 688640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2014-11-12 10:52:36 5972510EF1C6097D9C14C17387A5EDB2 2724864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2014-11-12 10:52:35 FA310BD4A5DE904445DDDE54C5A654F2 2277376 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2014-11-12 10:52:35 7748B3DDDC92C7FC11F7462DB872E8E7 2051072 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2014-11-12 10:52:35 5E01004CBC35A78FE2AB4016CCAD4760 708096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll

2014-11-12 10:52:35 19D68FDEE62519C5A0387EB4E88A01EF 62464 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2014-11-12 10:52:33 A1A2EE55A2C69F79AED00973E604B9C4 418304 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll

2014-11-12 10:52:33 8A46404AC1AEB22AA2D4C906D0FC86C2 620032 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll

2014-11-12 10:52:33 8585BC27224F97458C186AA085B754A7 478208 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2014-11-12 10:52:33 6DDC0F44A70976C492CB1666BA9A7912 47104 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2014-11-12 10:52:33 4F8CD74CD69A94ED1A5D7E837A356F4E 115712 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2014-11-12 10:52:33 36EE0A2A981617610F921BCBB997DB06 12819456 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2014-11-12 10:52:30 AE39939F1E25401B9A4952A7A8D372AC 4298240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2014-11-12 10:52:30 9ED3132B7F0D36FA9911721E8B2CB968 501248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2014-11-12 10:52:30 6DD7D61A8EF3DFEC4FAEFEB395E77424 1892864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2014-11-12 10:52:30 4169C6A6613856D69224498620F0C2B5 1155072 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll

2014-11-12 10:52:29 755D0A90CFC4BCB178D7070B0351F0AE 64000 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll

2014-11-12 10:52:29 139E85C4E5DF322AE1BF6544D8C32B0A 168960 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll

2014-11-12 10:52:09 537184E7306E06BB22C5B93D2AFA4DF8 1237504 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll

2014-11-12 10:52:09 09FA271EE1F9AD68B2D1C1C210F4B71F 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll

2014-11-12 10:52:07 5FDBDEECA34E73325D87C5ACD16A3EEC 701440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL

2014-11-12 10:52:05 8D338464B851DDD76E2B876A3E09EB70 442880 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll

2014-11-12 10:52:04 FD79B005E849DF3D7E9B5EB7A637C528 374784 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll

2014-11-12 10:52:04 AA7325057A1E1CC401798C0B1238E182 195584 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll

2014-11-12 10:51:58 B580A6B9932669DE703001AEE66D5BB1 259584 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll

2014-11-12 10:51:58 9CEA80FFC617E6B6DD7B52E6225C0D38 65536 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll

2014-11-12 10:51:58 8FE6AB488ECDC60930CE973A7051B0D4 221184 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll

2014-11-12 10:51:58 8CFAEFCD7F1E004950FCAE870A501B3E 248832 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll

2014-11-12 10:51:58 8205E55DFB11809E5F2AAD1C48840535 17408 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll

2014-11-12 10:51:58 3B3B8BA16DC999EA17D075D2F1064DE4 550912 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll

2014-11-12 10:51:58 37BC079204BF9B087D6DE6B728908B4B 172032 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll

2014-11-12 10:51:49 0F39AC3274312EFFD03928291E8BA7CA 67584 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\packager.dll

2014-11-12 10:51:44 CB55B9AAB060C803BE4AD229AA0FEC28 2363904 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msi.dll

2014-11-12 10:51:40 EDA54D2E17C0271D2CDA946ABE344110 571904 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2014-11-14 09:00:59 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----atw- C:\Windows\Sysnative\HP_192.168.1.7_MY5BPB3078045K

2014-11-12 10:52:51 F992AAE3F2DF1D7D2A75B681B0C5280E 304640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\generaltel.dll

2014-11-12 10:52:51 9F1FA4F36406693C77CC5779AA7E532D 228864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\aepdu.dll

2014-11-12 10:52:50 6021CF6A11DE9B5FC1BD210B6855C497 424448 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\aeinv.dll

2014-11-12 10:52:47 C4C1B73FC2FF151BA08E1EAFDE2A2FAF 1460736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lsasrv.dll

2014-11-12 10:52:47 7184AEACDA13E64B10F84E9DD79C8A01 146432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msaudite.dll

2014-11-12 10:52:47 58F87BF5659C8EBC61EB439C916F2F9A 681984 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\adtschema.dll

2014-11-12 10:52:47 008CD4EBFABCF78D0F19B3778492648C 683520 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\termsrv.dll

2014-11-12 10:52:38 854B230F5D77486B67D809FFB8A10C7E 2724864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2014-11-12 10:52:38 7293701905DF1F40760C851F20DDC9EC 114688 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwcollector.exe

2014-11-12 10:52:38 4E47ABA3C6C5032446A2AF7EFD026037 716800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2014-11-12 10:52:38 33098C85B789630865CD3F5D22FB0DFC 77824 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-11-12 10:52:38 26BC4EC95E363DD59171710E22108F15 34304 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2014-11-12 10:52:38 1F3794CE1AEA5DA12ACF90210EAE4ECB 48640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwproxystub.dll

2014-11-12 10:52:35 56651A76C63DAF2C593F1F767FC8A856 1550336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2014-11-12 10:52:35 1C216980E7D21100A357B52B3C45F78D 388272 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iedkcs32.dll

2014-11-12 10:52:34 E17C34BECCD1388E9B386A9F82F01222 4096 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwcollectorres.dll

2014-11-12 10:52:33 C6A719FD0B07B2DD0ADACD07636F4BAD 968704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-11-12 10:52:33 2A1A7F17C906941334C6A67E935F214B 316928 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dxtrans.dll

2014-11-12 10:52:33 1E30BECF0DB35481588FB72C9CF97CA2 800768 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2014-11-12 10:52:32 BD708EBEDB35E474F1A19747154ACC47 799232 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieapfltr.dll

2014-11-12 10:52:32 6507CA9349500A535AF70670F248E525 66560 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2014-11-12 10:52:31 BA4EC6139B8830BBA9CC5D065CA5796C 2884096 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2014-11-12 10:52:31 5C9D58591D0091630452B04F35527240 2124288 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2014-11-12 10:52:30 31F2A5ECFD2C75F970A3007ACD5627C7 54784 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2014-11-12 10:52:30 08BCDD6C9E23D00309F359620461DFE8 144384 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2014-11-12 10:52:29 69602F6259598A7837CB83D3608FE293 633856 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2014-11-12 10:52:29 277A4735954F1BF29EE3D138A5251BFE 490496 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dxtmsft.dll

2014-11-12 10:52:29 154B8555A118BCFD95F358390E418B00 14390272 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2014-11-12 10:52:28 98088A13F65BE35DA3693F264740CEEC 1359360 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmlmedia.dll

2014-11-12 10:52:28 7EE5FBD190BF5B27F7977EA6CBF0DCAC 92160 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmled.dll

2014-11-12 10:52:27 F208D7FB40FD80EA9F123BABF687359C 6040064 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2014-11-12 10:52:27 B6DC4597FF946B0C8B29650A71F52D4E 580096 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\vbscript.dll

2014-11-12 10:52:27 7EC80DB959695D4F927D2D601DA59F35 814080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9diag.dll

2014-11-12 10:52:27 6FC2819A4F80AAB2DADEDFC1EFEE3C3F 2365440 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2014-11-12 10:52:26 EE3592B010E3F69D141323E592C01A1A 199680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msrating.dll

2014-11-12 10:52:26 4B6D9AB2ECD11AF5F6B1C42D938E0A85 88064 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MshtmlDac.dll

2014-11-12 10:52:25 BBD6A636AAA65D874F3863280CD8373D 25110016 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2014-11-12 10:52:09 D005697F0467BBDDAB7638496DA5DB52 2048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msxml3r.dll

2014-11-12 10:52:09 364ECFF4ABD9D575F4F7CF7EB7928EF3 1882624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msxml3.dll

2014-11-12 10:52:07 1FEBD408F32DFC523882E7DA5AC57819 878080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\IMJP10K.DLL

2014-11-12 10:52:05 DE3E38431B00C2EA247C53675DCF01A0 680960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\audiosrv.dll

2014-11-12 10:52:05 9383B21A4B77C130940262DDC5F3F49B 500224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\AUDIOKSE.dll

2014-11-12 10:52:04 FAFCB80D42A65964B6F4945283B8C10F 296448 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\AudioSes.dll

2014-11-12 10:52:04 B1BB7B91C3C878FDB2874138CE81C4EF 284672 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\EncDump.dll

2014-11-12 10:52:04 A2C9E45F4069A002E985D1563D16813B 440832 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\AudioEng.dll

2014-11-12 10:51:58 DF30FC54FFF79BC744B22A4850A3CF92 86528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\TSpkg.dll

2014-11-12 10:51:58 A71B81AC2C14ABA013CCF1225D9E3E36 342016 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\schannel.dll

2014-11-12 10:51:58 55F0CF40479A1FC89CFA578909A540F2 210944 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wdigest.dll

2014-11-12 10:51:58 47C48C705F4F1EFC99B50B43AE4301FE 314880 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msv1_0.dll

2014-11-12 10:51:58 336BA030AB7B05300CB0B5C6AFB27176 22016 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\credssp.dll

2014-11-12 10:51:58 109CC0DF72CC07A6CB59D2995255A1DA 309760 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ncrypt.dll

2014-11-12 10:51:58 028D99F83CBB31DB7995530B89EA13CF 728064 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\kerberos.dll

2014-11-12 10:51:49 934735F508E297504460935B71E99F0B 77824 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\packager.dll

2014-11-12 10:51:48 93C055B6AAD76360A60CB7E59A491531 3198976 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2014-11-12 10:51:44 2720C94ADCC1727A66365CCB1CE456C4 3241984 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msi.dll

2014-11-12 10:51:40 B938AF16A521C913791C6F7AFF032757 861696 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\oleaut32.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2014-11-12 10:52:47 41774FF331F609EF442B7398EE6202B1 155064 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ksecpkg.sys

2014-10-29 20:35:16 4A989DB4EABAC4297A9DE0D70A9483CB 263960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\avgidsdrivera.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\PROGRA~2 =====

2014-11-05 17:03:13 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Inkscape

2014-10-28 10:29:08 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Java

======= C: =====

====== C:\Users\Acer\AppData\Roaming ======

2014-11-12 12:06:20 -------- d-sh--w- C:\Users\Acer\AppData\Local\EmieBrowserModeList

2014-11-12 12:06:12 -------- d-sh--w- C:\Users\Acer\AppData\Locallow\EmieBrowserModeList

2014-11-05 17:07:33 -------- d-----w- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\inkscape

2014-10-21 09:21:08 -------- d-----w- C:\Users\Acer\AppData\Roaming\AVG2015

2014-10-21 09:20:26 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\AVG2015

2014-10-21 09:20:04 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2015

2014-10-21 09:17:41 -------- d-----w- C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2015

2014-10-21 09:15:54 -------- d-----w- C:\Users\Acer\AppData\Local\Avg2015

2014-10-20 11:19:22 -------- d-----w- C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp

2014-10-20 11:19:22 -------- d-----w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp

2014-10-20 11:19:22 -------- d-----w- C:\Users\TEMP\AppData\Local\Temp

2014-10-20 11:19:22 -------- d-----w- C:\Users\TEMP.Acer-PC\AppData\Local\Temp

2014-10-20 11:19:22 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData\Local\Temp

2014-10-20 11:19:22 -------- d-----w- C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp

2014-10-20 11:19:22 -------- d-----w- C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp

====== C:\Users\Acer ======

2014-11-18 12:07:25 8045ABB21A3BDD66A48E1ED5C0F0EF6A 1222144 ----a-w- C:\Users\Acer\Downloads\RSITx64.exe

2014-11-05 17:01:42 4A7D7A329B32E96A3DA4B83C41A16D7C 35746429 ----a-w- C:\Users\Acer\Desktop\Inkscape-0.48.2-1-win32.exe

2014-10-28 10:28:52 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2014-10-22 12:01:05 -------- d-----w- C:\ProgramData\Oracle

2014-10-21 09:17:51 -------- d-----w- C:\ProgramData\AVG2015

====== C: exe-files ==

2014-11-18 12:07:25 8045ABB21A3BDD66A48E1ED5C0F0EF6A 1222144 ----a-w- C:\Users\Acer\Downloads\RSITx64.exe

2014-11-17 14:02:55 5B4ED5734945619EE3BCDB9825D2F526 51080 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdateOnDemand.exe

2014-11-17 14:02:55 06036279056145E0F08FC095CB789E6A 51080 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdateBroker.exe

2014-11-17 14:02:54 87EB5AFD21E52CB08883E04605B55829 880784 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdateSetup.exe

2014-11-17 14:02:48 F172AD4E906D97ED8F071896FC6789DC 107912 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdate.exe

2014-11-17 14:02:48 EDD3E562684CB4C50704B471BEAB1F86 114568 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdateComRegisterShell64.exe

2014-11-17 14:02:48 CB8C1CC4F46FBAC78150754D77460C73 230792 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleCrashHandler.exe

2014-11-17 14:02:48 7161E8E31B7FD3B1CE083C2CA5FD5F44 285064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.11\GoogleCrashHandler64.exe

2014-11-17 14:02:44 87EB5AFD21E52CB08883E04605B55829 880784 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}\1.3.25.11\GoogleUpdateSetup.exe

2014-11-16 13:15:11 5B4ED5734945619EE3BCDB9825D2F526 51080 ----atw- C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdateOnDemand.exe

2014-11-16 13:15:11 06036279056145E0F08FC095CB789E6A 51080 ----atw- C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdateBroker.exe

2014-11-16 13:15:10 87EB5AFD21E52CB08883E04605B55829 880784 ----a-w- C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdateSetup.exe

2014-11-16 13:15:04 F172AD4E906D97ED8F071896FC6789DC 107912 ----atw- C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdate.exe

2014-11-16 13:15:04 EDD3E562684CB4C50704B471BEAB1F86 114568 ----atw- C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\GoogleUpdateComRegisterShell64.exe

2014-11-16 13:15:04 CB8C1CC4F46FBAC78150754D77460C73 230792 ----atw- C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\GoogleCrashHandler.exe

2014-11-16 13:15:04 7161E8E31B7FD3B1CE083C2CA5FD5F44 285064 ----atw- C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\GoogleCrashHandler64.exe

2014-11-16 13:15:00 87EB5AFD21E52CB08883E04605B55829 880784 ----a-w- C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\Download\{430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}\1.3.25.11\GoogleUpdateSetup.exe

2014-11-14 08:58:24 F5990EFEDD846FF03771E95E3F241483 6122736 ----a-w- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgmfapx.exe

2014-11-14 08:58:24 91F861349A9B579667F6A050B56BA6A7 15888 ----a-w- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgrdtestx.exe

2014-11-14 08:58:24 5C1EF7DFD56C52B8054977B6A381ABED 16912 ----a-w- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgrdtesta.exe

2014-11-14 08:58:24 04202D3E38016AFB4367FFFCDD20C27F 62992 ----a-w- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avguirux.exe

2014-11-12 10:52:51 C265E023A65D7DA049E1B1D957F714EE 161960 ----a-w- C:\Windows\System32\CompatTel\QueryAppBlock.exe

2014-11-12 10:52:51 037DF5FF4E17AD355309F0E4B15B48BE 46752 ----a-w- C:\Windows\System32\CompatTel\wicainventory.exe

2014-11-12 10:52:38 B569522A58F9B53B20D16516D26E0DD8 221184 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ielowutil.exe

2014-11-12 10:52:38 7293701905DF1F40760C851F20DDC9EC 114688 ----a-w- C:\Windows\System32\ieetwcollector.exe

2014-11-12 10:52:38 4E47ABA3C6C5032446A2AF7EFD026037 716800 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2014-11-12 10:52:35 B5724D61C7CB3FC9BACD9F8E58A77A03 468992 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ieinstal.exe

2014-11-12 10:52:35 2E1CAA313AAE151B8D6E81C0075DE88C 222720 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\ielowutil.exe

2014-11-12 10:52:34 591C6FD1541BAFAEEE82B1F5831C8532 815280 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2014-11-12 10:52:33 C6A719FD0B07B2DD0ADACD07636F4BAD 968704 ----a-w- C:\Windows\System32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-11-12 10:52:33 4F8CD74CD69A94ED1A5D7E837A356F4E 115712 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2014-11-12 10:52:32 0A2FA344ABBE0D160CE9773256A42B21 484352 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\ieinstal.exe

2014-11-12 10:52:30 F00FC8AF1B04C4611F92BC3DA01A2F49 813744 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2014-11-12 10:52:30 08BCDD6C9E23D00309F359620461DFE8 144384 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2014-11-12 10:52:07 73E0DAD52482E65C478EA46081C8785A 141312 ----a-w- C:\Windows\System32\IME\IMEJP10\imjpuexc.exe

2014-11-12 10:52:06 7EEB4D2A17421D337F970FB5C3B24410 106496 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\IME\IMEJP10\imjpuexc.exe

=== C: other files ==

2014-11-12 10:52:47 41774FF331F609EF442B7398EE6202B1 155064 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ksecpkg.sys

2014-11-12 10:51:48 93C055B6AAD76360A60CB7E59A491531 3198976 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2"="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --no-startup-window"

"iCloudServices"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

"KiesPreload"="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload"

"NokiaSuite.exe"="C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray"

"Google Update"="C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BackupManagerTray"="C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe -h -k"

"Norton Online Backup"="C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe"

"SuiteTray"="C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

"EgisUpdate"="C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe -d"

"EgisTecPMMUpdate"="C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

"StartCCC"="C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun"

"LManager"="C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe"

"ArcadeDeluxeAgent"="C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

"Reader Library Launcher"="C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"hpqSRMon"="C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe"

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe /TRAYONLY"

"KiesTrayAgent"="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"HP Software Update"="C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2"="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --no-startup-window"

"iCloudServices"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

"KiesPreload"="C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload"

"NokiaSuite.exe"="C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray"

"Google Update"="C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\DProtect\\eBP.dll,C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\DProtect\\eBPSD.dll"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"mwlDaemon"="C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlDaemon.exe"

"RtHDVCpl"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

"PLFSetI"="C:\Windows\PLFSetI.exe"

"Acer ePower Management"="C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"AmIcoSinglun64"="C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"Google Update"="\"C:\\Users\\Acer\\AppData\\Local\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe\" /c"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"PlayMovie"="\"C:\\Program Files (x86)\\Acer Arcade Deluxe\\PlayMovie\\PMVService.exe\""

"HP Software Update"="C:\\Program Files (x86)\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe"

"Adobe ARM"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

"SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

"iTunesHelper"="\"C:\\Program Files (x86)\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

==== Startup Folders ======================

2013-09-14 12:22:26 2103 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [12-11-2014 12:29]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22-10-2014 09:56]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000Core.job --a------ C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [12-02-2013 10:21]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000UA.job --a------ C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [12-02-2013 10:21]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe-online actualiseringsprogramma" [C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Google Updater and Installer" [C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000Core" [C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2668737801-3381503766-2512015713-1000UA" [C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\HP-Online updateprogramma" [C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Java Update Scheduler" [C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\SidebarExecute" [C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{544C7FA0-F6C1-4F12-99DC-6C287F11A31D}" ["c:\users\acer\appdata\local\google\chrome\application\chrome.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{7A8A6320-4F30-456B-9C69-02D1912D95E6}" ["c:\users\acer\appdata\local\google\chrome\application\chrome.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate" [C:\Program Files (x86)\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"fmconverter@gmail.com"="C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Firefox" [30-06-2014 13:19]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3" [14-09-2013 13:24]

==== Fake Chromium Profiles Check ======================

Fake profile C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome SxS deleted

Fake profile C:\Users\Acer\AppData\Local\Comodo\Dragon deleted

Fake profile C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome deleted

Fake profile C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome SxS deleted

Fake profile C:\Users\Administrator\AppData\Local\Comodo\Dragon deleted

Fake profile C:\Users\Gast\AppData\Local\Google\Chrome deleted

Fake profile C:\Users\Gast\AppData\Local\Google\Chrome SxS deleted

Fake profile C:\Users\Gast\AppData\Local\Comodo\Dragon deleted

==== Chromium Look ======================

YouTube - Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

AFAS Personal Bijwerk Assistent - Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cdcefkchgdibcdegcafkekacfdapplbo

Google Search - Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

AVG Web TuneUp - Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkmdocpbnblchppecickbipihlkehdfg

Google Wallet - Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

No DefaultScope Set For HKCU

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url="{searchTerms - Google Search}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\D2A425F405350054677A7A857BC02100 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4F524A2D-5350-4500-76A7-A758B70C1200} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\D2A425F405350054677A7A857BC02100 deleted successfully

==== HijackThis Entries ======================

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Reader Library Launcher] C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_7360584B616087257445E78FC1FAACF2] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaSuite.exe] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [spUninstallDeleteDir] rmdir /s /q "\SearchProtect" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [spUninstallDeleteDir] rmdir /s /q "\SearchProtect" (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Acer\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Acer\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {82E5DF24-51E8-47CD-864A-F4BD5005AA73} (iCloud Web App Plugin) - https://www.icloud.com/system/iCloud.cab

O16 - DPF: {9E858349-A287-4D37-8C27-034330E160F9} (MijnAlbum Album Upload Software Control Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/aus8.0.35/Uploader8.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\eBP.dll,C:\Users\Acer\AppData\Local\DProtect\eBPSD.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLocker\x86\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NTI, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer Group - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\TEMP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\TEMP.Acer-PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=102 folders=38 23194506 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\TEMP\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\TEMP.Acer-PC\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\PROGRA~2\AVG Web TuneUp" not found

==== EOF on wo 19-11-2014 at 12:33:43,90 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Start 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
  "AppInit_DLLs"=-;r
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
  "AppInit_DLLs"=-;r64
  autoclean;
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hierbij de logfile.

gr Ebonny

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 19-November-2014

Tool run by Acer on do 20-11-2014 at 13:49:00,99.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Acer\Downloads\zoek (1).exe [scan all users] [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2014-11-19-113343.log 62384 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"fmconverter@gmail.com"="C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Firefox" [30-06-2014 13:19]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3" [14-09-2013 13:24]

==== Chromium Look ======================

AFAS Personal Bijwerk Assistent - Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cdcefkchgdibcdegcafkekacfdapplbo

AVG Web TuneUp - Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lkmdocpbnblchppecickbipihlkehdfg

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} Google Url="{searchTerms - Google Search}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\TEMP\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\TEMP.Acer-PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\7G08XVMP will be deleted at reboot

C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H3WQS5N7 will be deleted at reboot

C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\UZ8S7S9C will be deleted at reboot

C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\XXLED8DZ will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Acer\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=102 folders=38 23194506 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\TEMP\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\TEMP.Acer-PC\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\7G08XVMP" not found

"C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\H3WQS5N7" not found

"C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\UZ8S7S9C" not found

"C:\Users\Acer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\XXLED8DZ" not found

==== EOF on do 20-11-2014 at 14:11:06,80 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Omdat die andere discussie nog open stond.

Het probleem was toen waarschijnlijk wel opgelost maar je hebt dit aangegeven in die discussie.

Ik heb die discussie gesloten om het een beetje overzichtelijk te houden en we gaan hier verder.

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad (verwijder eerst eventuele aanwezige oudere versies van deze tool op je PC, zodat je nu de meest recente database van AdwCleaner kan gebruiken).

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean (Engelse versie)of Verwijderen (Nederlandse versie).
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\\AdwCleaner\\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\\AdwCleaner\\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...