Ga naar inhoud

[OPGELOST] Vastlopen en bij heropstarten is datum en uur veranderd.


Aanbevolen berichten

Beste(n),

Mijn Pc loopt de laatste tijd wel es vast en als ik dan terug heropstart is de datum op eens naar 2003, dan weer naar 2014, en het uur klopt ook niet meer.

Avast vindt niets...

Malwarebytes vindt niets...

smitfraudfix vindt niets...

Heeft iemand al van dit probleem gehoord?

Grtz

Dirk

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 22
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

Link naar reactie
Delen op andere sites

U vraagt, wij draaien lol

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:12:48, on 4-1-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

D:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] D:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: lxdb_device - - D:\WINDOWS\System32\lxdbcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

--

End of file - 6400 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is enkel maar een zoektocht naar eventuele malware als oorzaak van het blokkeren van je PC (al twijfel ik sterk - op basis van de andere verschijnselen - of dit wel de reden is). Maar je moet dit toch minstens kunnen uitschakelen als (mogelijke) optie. Je eerste logje zag er al goed uit, nu even het volgende :

Download Combofix naar je Bureaublad.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is enkel maar een zoektocht naar eventuele malware als oorzaak van het blokkeren van je PC (al twijfel ik sterk - op basis van de andere verschijnselen - of dit wel de reden is). Maar je moet dit toch minstens kunnen uitschakelen als (mogelijke) optie. Je eerste logje zag er al goed uit, nu even het volgende :

Download Combofix naar je Bureaublad.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

ComboFix 09-01-02.01 - Dirk 2009-01-04 16:06:31.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.511.278 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: d:\documents and settings\Dirk\Bureaublad\ComboFix.exe

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

d:\windows\system32\404Fix.exe

d:\windows\system32\dumphive.exe

d:\windows\system32\IEDFix.C.exe

d:\windows\system32\IEDFix.exe

d:\windows\system32\o4Patch.exe

d:\windows\system32\Process.exe

d:\windows\system32\SrchSTS.exe

d:\windows\system32\tmp.reg

d:\windows\system32\VACFix.exe

d:\windows\system32\VCCLSID.exe

d:\windows\system32\WS2Fix.exe

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-04 to 2009-01-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-01-04 10:19 . 2009-01-04 10:20 <DIR> dr-h----- d:\documents and settings\Dirk\Onlangs geopend

2009-01-02 21:17 . 2008-12-12 00:57 78,336 --a------ d:\windows\system32\Agent.OMZ.Fix.exe

2008-12-20 20:49 . 2008-12-20 20:49 <DIR> d-------- d:\program files\FinalBurner

2008-12-18 19:15 . 2008-12-18 19:15 3,200 --a------ d:\windows\system32\history.aaw

2008-12-18 19:15 . 2008-12-18 19:15 2,688 --a------ d:\windows\system32\settings.aaw

2008-12-17 13:49 . 2008-12-17 13:49 410,984 --a------ d:\windows\system32\deploytk.dll

2008-12-17 10:03 . 2008-12-17 10:03 <DIR> d-------- d:\program files\Kazaa Lite K++

2008-12-17 10:03 . 2008-12-17 10:03 <DIR> d-------- d:\documents and settings\Dirk\Application Data\Kazaa Lite

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-01-03 20:05 --------- d-----w d:\documents and settings\Dirk\Application Data\LimeWire

2008-12-17 16:54 --------- d-----w d:\program files\LimeWire

2008-12-17 16:46 --------- d-----w d:\program files\Java

2008-12-13 21:23 --------- d-----w d:\program files\Windows Live Safety Center

2008-12-03 20:00 --------- d-----w d:\program files\Common Files\Adobe

2008-12-03 10:19 --------- d-----w d:\program files\IObit

2008-12-03 10:06 --------- d-----w d:\program files\Windows Media Connect 2

2008-12-03 10:06 --------- d-----w d:\program files\Free Internet Window Washer

2008-12-03 10:06 --------- d-----w d:\documents and settings\Dirk\Application Data\Azureus

2008-12-03 10:01 --------- d-----w d:\documents and settings\Dirk\Application Data\IObit

2008-12-03 09:56 --------- d-----w d:\program files\Intel

2008-12-03 09:54 --------- d--h--w d:\program files\InstallShield Installation Information

2008-12-03 06:23 --------- d-----w d:\documents and settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!

2008-12-03 06:13 39,424 ----a-w d:\windows\zipinst.exe

2008-12-03 06:05 --------- d-----w d:\program files\Azureus

2008-12-03 05:53 --------- d-----w d:\program files\VS Revo Group

2008-11-24 19:28 --------- d-----w d:\program files\microsoft frontpage

2008-11-13 18:57 --------- d-----w d:\program files\MessengerPlus! 3

2008-11-13 13:45 58,952 ----a-w d:\windows\system32\MsgPlusLoader.dll

2008-10-23 12:43 286,720 ----a-w d:\windows\system32\gdi32.dll

2008-10-16 13:13 202,776 ----a-w d:\windows\system32\wuweb.dll

2008-10-16 13:13 1,809,944 ----a-w d:\windows\system32\wuaueng.dll

2008-10-16 13:12 561,688 ----a-w d:\windows\system32\wuapi.dll

2008-10-16 13:12 323,608 ----a-w d:\windows\system32\wucltui.dll

2008-10-16 13:09 92,696 ----a-w d:\windows\system32\cdm.dll

2008-10-16 13:09 51,224 ----a-w d:\windows\system32\wuauclt.exe

2008-10-16 13:09 43,544 ----a-w d:\windows\system32\wups2.dll

2008-10-16 13:08 34,328 ----a-w d:\windows\system32\wups.dll

2008-10-16 13:06 268,648 ----a-w d:\windows\system32\mucltui.dll

2008-10-16 13:06 208,744 ----a-w d:\windows\system32\muweb.dll

2008-10-16 01:02 669,184 ----a-w d:\windows\system32\wininet.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-11-06_ 9.57.55.85 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2008-09-10 01:13:06 1,379,840 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB954459\SP3QFE\msxml6.dll

+ 2007-11-30 12:39:46 18,808 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB954459\spmsg.dll

+ 2007-11-30 12:39:46 234,872 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB954459\spuninst.exe

+ 2007-11-30 12:39:46 26,488 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB954459\update\spcustom.dll

+ 2007-11-30 12:39:46 765,304 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB954459\update\update.exe

+ 2007-11-30 12:39:47 401,272 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB954459\update\updspapi.dll

+ 2008-09-04 17:13:48 1,106,944 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB955069\SP3QFE\msxml3.dll

+ 2007-11-30 11:19:43 18,808 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB955069\spmsg.dll

+ 2007-11-30 11:19:43 234,872 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB955069\spuninst.exe

+ 2007-11-30 11:19:43 26,488 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB955069\update\spcustom.dll

+ 2007-11-30 12:39:46 765,304 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB955069\update\update.exe

+ 2008-07-09 12:14:20 401,272 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB955069\update\updspapi.dll

+ 2008-10-24 11:41:11 455,936 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB957097\SP3QFE\mrxsmb.sys

+ 2008-07-08 13:07:36 18,808 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB957097\spmsg.dll

+ 2008-07-08 13:07:36 234,872 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB957097\spuninst.exe

+ 2008-07-08 13:07:36 26,488 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB957097\update\spcustom.dll

+ 2008-07-08 13:07:39 765,304 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB957097\update\update.exe

+ 2008-07-08 13:07:47 401,272 ----a-w d:\windows\$hf_mig$\KB957097\update\updspapi.dll

+ 2008-04-14 17:02:33 1,306,624 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB954459$\msxml6.dll

+ 2007-11-30 12:39:46 234,872 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe

+ 2007-11-30 12:39:47 401,272 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB954459$\spuninst\updspapi.dll

+ 2008-04-14 17:02:33 1,104,896 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB955069$\msxml3.dll

+ 2007-11-30 11:19:43 234,872 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe

+ 2008-07-09 12:14:20 401,272 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB955069$\spuninst\updspapi.dll

+ 2008-04-13 19:17:01 456,576 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB957097$\mrxsmb.sys

+ 2008-07-08 13:07:36 234,872 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe

+ 2008-07-08 13:07:47 401,272 -c----w d:\windows\$NtUninstallKB957097$\spuninst\updspapi.dll

+ 2008-10-24 11:21:09 455,296 ------w d:\windows\Driver Cache\i386\mrxsmb.sys

+ 2008-11-24 19:30:21 155,136 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\accicons.exe

+ 2008-11-24 19:30:21 22,528 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\bindico.exe

+ 2008-11-24 19:30:21 73,216 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\fpicon.exe

+ 2008-11-24 19:30:21 28,160 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\misc.exe

+ 2008-11-24 19:30:21 104,960 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\outicon.exe

+ 2008-11-24 19:30:21 11,264 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\PEicons.exe

+ 2008-11-24 19:30:21 30,208 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\pptico.exe

+ 2008-11-24 19:30:21 35,328 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\wordicon.exe

+ 2008-11-24 19:30:21 69,120 ----a-r d:\windows\Installer\{00130413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\xlicons.exe

+ 2008-11-13 09:45:22 32,768 ----a-r d:\windows\Installer\{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}\icon.exe

+ 2008-12-03 20:01:11 295,606 ----a-r d:\windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-A81300000003}\SC_Reader.exe

- 2008-07-19 14:43:08 1,163,960 ----a-w d:\windows\system32\aswBoot.exe

+ 2008-11-26 17:21:30 1,236,208 ----a-w d:\windows\system32\aswBoot.exe

- 2008-07-19 14:30:53 94,392 ----a-w d:\windows\system32\AvastSS.scr

+ 2008-11-26 17:15:10 97,480 ----a-w d:\windows\system32\AvastSS.scr

+ 2008-11-06 13:34:45 262,144 ----a-w d:\windows\system32\config\systemprofile\NtUser.dat

+ 2008-04-13 19:36:38 42,368 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\agp440.sys

- 2008-07-18 20:10:48 94,920 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\cdm.dll

+ 2008-10-16 13:09:44 92,696 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\cdm.dll

+ 2008-10-23 12:43:45 286,720 -c----w d:\windows\system32\dllcache\gdi32.dll

+ 2008-04-14 17:38:30 37,760 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\isapnp.sys

- 2006-10-18 18:03:58 100,864 -c----w d:\windows\system32\dllcache\logagent.exe

+ 2008-06-18 00:09:22 100,864 -c----w d:\windows\system32\dllcache\logagent.exe

+ 2008-10-24 11:21:09 455,296 -c----w d:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

- 2008-08-20 05:31:00 3,088,896 -c----w d:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

+ 2008-10-16 01:02:41 3,088,896 -c----w d:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

+ 2008-09-04 17:17:14 1,106,944 -c----w d:\windows\system32\dllcache\msxml3.dll

- 2008-04-14 17:02:33 1,306,624 -c----w d:\windows\system32\dllcache\msxml6.dll

+ 2008-09-10 01:16:18 1,307,648 -c----w d:\windows\system32\dllcache\msxml6.dll

+ 2008-04-14 17:43:22 68,224 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\pci.sys

- 2008-08-20 05:30:55 1,499,136 -c----w d:\windows\system32\dllcache\shdocvw.dll

+ 2008-10-16 01:02:39 1,499,136 -c----w d:\windows\system32\dllcache\shdocvw.dll

- 2008-04-14 17:02:44 246,814 -c----w d:\windows\system32\dllcache\strmdll.dll

+ 2008-10-03 10:05:08 247,326 -c----w d:\windows\system32\dllcache\strmdll.dll

- 2008-08-20 05:30:56 620,032 -c----w d:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

+ 2008-10-16 01:02:39 620,032 -c----w d:\windows\system32\dllcache\urlmon.dll

+ 2008-04-13 19:45:38 59,520 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\usbhub.sys

+ 2008-04-13 19:45:36 143,872 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\usbport.sys

+ 2008-04-13 19:45:36 20,608 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\usbuhci.sys

+ 2008-04-14 18:02:44 76,288 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\usbui.dll

- 2008-08-20 05:30:56 669,184 -c----w d:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

+ 2008-10-16 01:02:39 669,184 -c----w d:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

- 2006-10-18 19:47:20 937,984 -c----w d:\windows\system32\dllcache\WMNetMgr.dll

+ 2008-06-18 04:03:08 938,496 -c----w d:\windows\system32\dllcache\WMNetmgr.dll

- 2006-10-18 19:47:22 2,450,944 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wmvcore.dll

+ 2008-06-18 04:03:14 2,458,112 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\WMVCore.dll

- 2008-07-18 20:09:44 563,912 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wuapi.dll

+ 2008-10-16 13:12:20 561,688 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wuapi.dll

- 2008-07-18 20:10:42 53,448 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wuauclt.exe

+ 2008-10-16 13:09:44 51,224 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wuauclt.exe

- 2008-07-18 20:09:42 1,811,656 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wuaueng.dll

+ 2008-10-16 13:13:40 1,809,944 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wuaueng.dll

- 2008-07-18 20:09:46 325,832 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wucltui.dll

+ 2008-10-16 13:12:22 323,608 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wucltui.dll

- 2008-07-18 20:10:20 36,552 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wups.dll

+ 2008-10-16 13:08:58 34,328 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wups.dll

- 2008-07-18 20:09:44 205,000 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wuweb.dll

+ 2008-10-16 13:13:40 202,776 -c--a-w d:\windows\system32\dllcache\wuweb.dll

- 2008-07-19 14:32:15 26,944 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

+ 2008-11-26 17:15:35 26,944 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

- 2008-04-13 18:36:38 42,368 ----a-w d:\windows\system32\drivers\agp440.sys

+ 2008-04-13 19:36:38 42,368 ----a-w d:\windows\system32\drivers\AGP440.SYS

- 2008-07-19 14:37:42 20,560 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

+ 2008-11-26 17:17:25 20,560 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

- 2008-01-17 15:34:01 93,264 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

+ 2008-11-26 17:18:25 93,296 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

- 2008-07-19 14:37:21 94,416 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

+ 2008-11-26 17:18:18 94,032 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

- 2008-07-19 14:33:42 23,152 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

+ 2008-11-26 17:16:29 23,152 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

- 2008-07-19 14:35:18 78,416 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

+ 2008-11-26 17:17:36 111,184 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

- 2008-07-19 14:32:36 42,912 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

+ 2008-11-26 17:16:38 50,864 ----a-w d:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

- 2002-08-13 23:00:00 13,782 ----a-w d:\windows\system32\drivers\IdeBusDr.sys

+ 2002-10-14 23:00:00 13,891 ----a-w d:\windows\system32\drivers\IdeBusDr.sys

- 2002-08-13 23:00:00 93,594 ----a-w d:\windows\system32\drivers\IdeChnDr.sys

+ 2002-10-14 23:00:00 101,431 ----a-w d:\windows\system32\drivers\IdeChnDr.sys

- 2008-04-14 16:38:30 37,760 ----a-w d:\windows\system32\drivers\isapnp.sys

+ 2008-04-14 17:38:30 37,760 ----a-w d:\windows\system32\drivers\isapnp.sys

- 2008-04-13 19:17:01 456,576 ----a-w d:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

+ 2008-10-24 11:21:09 455,296 ----a-w d:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

- 2008-04-14 16:43:22 68,224 ----a-w d:\windows\system32\drivers\pci.sys

+ 2008-04-14 17:43:22 68,224 ----a-w d:\windows\system32\drivers\pci.sys

- 2008-04-13 18:45:37 59,520 ----a-w d:\windows\system32\drivers\usbhub.sys

+ 2008-04-13 19:45:38 59,520 ----a-w d:\windows\system32\drivers\usbhub.sys

- 2008-04-13 18:45:36 143,872 ----a-w d:\windows\system32\drivers\usbport.sys

+ 2008-04-13 19:45:36 143,872 ----a-w d:\windows\system32\drivers\usbport.sys

- 2008-04-13 18:45:35 20,608 ----a-w d:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys

+ 2008-04-13 19:45:36 20,608 ----a-w d:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys

- 2008-10-16 06:29:02 109,400 ----a-w d:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

+ 2008-11-24 19:33:06 111,784 ----a-w d:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

- 2002-08-13 23:00:00 46,414 ----a-w d:\windows\system32\IPrtCnst.dll

+ 2002-10-14 23:00:00 44,875 ----a-w d:\windows\system32\IPrtCnst.dll

- 2008-02-21 23:23:35 135,168 ----a-w d:\windows\system32\java.exe

+ 2008-12-17 12:49:12 144,792 ----a-w d:\windows\system32\java.exe

- 2008-02-21 23:23:39 135,168 ----a-w d:\windows\system32\javaw.exe

+ 2008-12-17 12:49:13 144,792 ----a-w d:\windows\system32\javaw.exe

- 2008-02-22 00:33:32 139,264 ----a-w d:\windows\system32\javaws.exe

+ 2008-12-17 12:49:13 148,888 ----a-w d:\windows\system32\javaws.exe

- 2006-10-18 18:03:58 100,864 ----a-w d:\windows\system32\logagent.exe

+ 2008-06-18 00:09:22 100,864 ----a-w d:\windows\system32\logagent.exe

- 2008-10-07 19:19:40 16,721,856 ----a-w d:\windows\system32\MRT.exe

+ 2008-12-09 23:24:37 17,593,280 ----a-w d:\windows\system32\MRT.exe

- 2008-08-20 05:31:00 3,088,896 ----a-w d:\windows\system32\mshtml.dll

+ 2008-10-16 01:02:41 3,088,896 ----a-w d:\windows\system32\mshtml.dll

+ 1997-07-11 06:00:00 14,336 ----a-w d:\windows\system32\MSIMRT.DLL

+ 1997-07-11 06:00:00 10,544 ----a-w d:\windows\system32\MSIMRT16.DLL

+ 1997-07-11 06:00:00 22,016 ----a-w d:\windows\system32\MSIMRT32.DLL

+ 1997-07-11 06:00:00 120,320 ----a-w d:\windows\system32\MSIMUSIC.DLL

- 2008-04-14 17:02:33 1,104,896 ----a-w d:\windows\system32\msxml3.dll

+ 2008-09-04 17:17:14 1,106,944 ----a-w d:\windows\system32\msxml3.dll

- 2007-05-08 13:03:04 1,275,392 ----a-w d:\windows\system32\msxml4.dll

+ 2008-09-30 15:43:34 1,286,152 ----a-w d:\windows\system32\msxml4.dll

- 2008-04-14 17:02:33 1,306,624 ------w d:\windows\system32\msxml6.dll

+ 2008-09-10 01:16:18 1,307,648 ------w d:\windows\system32\msxml6.dll

- 2008-11-05 16:16:42 39,992 ----a-w d:\windows\system32\perfc009.dat

+ 2008-12-03 19:50:41 39,992 ----a-w d:\windows\system32\perfc009.dat

- 2008-11-05 16:16:43 53,418 ----a-w d:\windows\system32\perfc013.dat

+ 2008-12-03 19:50:41 53,418 ----a-w d:\windows\system32\perfc013.dat

- 2008-11-05 16:16:43 311,604 ----a-w d:\windows\system32\perfh009.dat

+ 2008-12-03 19:50:41 311,604 ----a-w d:\windows\system32\perfh009.dat

- 2008-11-05 16:16:43 364,330 ----a-w d:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2008-12-03 19:50:41 364,330 ----a-w d:\windows\system32\perfh013.dat

+ 2008-04-14 16:38:30 37,760 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0001\DriverFiles\i386\isapnp.sys

+ 2008-04-13 18:45:37 59,520 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0002\DriverFiles\i386\usbhub.sys

+ 2008-04-13 18:45:36 143,872 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0002\DriverFiles\i386\usbport.sys

+ 2008-04-13 18:45:35 20,608 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0002\DriverFiles\i386\usbuhci.sys

+ 2008-04-14 17:02:44 76,288 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0002\DriverFiles\i386\usbui.dll

+ 2008-04-13 19:45:38 59,520 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0003\DriverFiles\i386\usbhub.sys

+ 2008-04-13 19:45:36 143,872 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0003\DriverFiles\i386\usbport.sys

+ 2008-04-13 19:45:36 20,608 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0003\DriverFiles\i386\usbuhci.sys

+ 2008-04-14 18:02:44 76,288 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0003\DriverFiles\i386\usbui.dll

+ 2008-04-13 18:40:30 96,512 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0006\DriverFiles\i386\atapi.sys

+ 2008-04-14 17:02:44 76,288 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0006\DriverFiles\i386\storprop.dll

+ 2008-04-13 19:45:38 59,520 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0008\DriverFiles\i386\usbhub.sys

+ 2008-04-13 19:45:36 143,872 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0008\DriverFiles\i386\usbport.sys

+ 2008-04-13 19:45:36 20,608 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0008\DriverFiles\i386\usbuhci.sys

+ 2008-04-14 18:02:44 76,288 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0008\DriverFiles\i386\usbui.dll

+ 2002-08-13 23:00:00 13,782 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0009\DriverFiles\IdeBusDr.sys

+ 2002-08-13 23:00:00 93,594 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0009\DriverFiles\IdeChnDr.sys

+ 2008-04-13 19:36:38 42,368 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0010\DriverFiles\i386\AGP440.SYS

+ 2008-04-13 18:40:30 96,512 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\atapi.sys

+ 2008-04-14 17:02:44 76,288 ----a-w d:\windows\system32\ReinstallBackups\0011\DriverFiles\i386\storprop.dll

+ 2008-12-17 12:42:04 71,416 ----a-w d:\windows\system32\Restore\rstrlog.dat

- 2008-08-20 05:30:55 1,499,136 ----a-w d:\windows\system32\shdocvw.dll

+ 2008-10-16 01:02:39 1,499,136 ----a-w d:\windows\system32\shdocvw.dll

+ 2008-10-16 13:08:58 34,328 ----a-w d:\windows\system32\SoftwareDistribution\Setup\ServiceStartup\wups.dll\7.2.6001.788\wups.dll

+ 2008-10-16 13:09:44 43,544 ----a-w d:\windows\system32\SoftwareDistribution\Setup\ServiceStartup\wups2.dll\7.2.6001.788\wups2.dll

- 2007-11-30 11:19:43 18,808 ------w d:\windows\system32\spmsg.dll

+ 2007-11-30 12:39:46 18,808 ------w d:\windows\system32\spmsg.dll

- 2008-04-14 17:02:44 246,814 ----a-w d:\windows\system32\strmdll.dll

+ 2008-10-03 10:05:08 247,326 ----a-w d:\windows\system32\strmdll.dll

+ 2006-01-09 08:36:06 40,960 ----a-w d:\windows\system32\swsc.exe

- 2008-04-14 17:03:16 60,416 ------w d:\windows\system32\tzchange.exe

+ 2008-10-23 10:06:59 62,976 ------w d:\windows\system32\tzchange.exe

- 2008-08-20 05:30:56 620,032 ----a-w d:\windows\system32\urlmon.dll

+ 2008-10-16 01:02:39 620,032 ----a-w d:\windows\system32\urlmon.dll

- 2008-04-14 17:02:44 76,288 ----a-w d:\windows\system32\usbui.dll

+ 2008-04-14 18:02:44 76,288 ----a-w d:\windows\system32\usbui.dll

- 2006-10-18 19:47:20 937,984 ----a-w d:\windows\system32\WMNetMgr.dll

+ 2008-06-18 04:03:08 938,496 ----a-w d:\windows\system32\WMNetmgr.dll

- 2006-10-18 19:47:22 2,450,944 ----a-w d:\windows\system32\wmvcore.dll

+ 2008-06-18 04:03:14 2,458,112 ----a-w d:\windows\system32\WMVCore.dll

+ 2009-01-04 11:22:55 16,384 ----atw d:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_55c.dat

+ 2009-01-04 11:23:11 16,384 ----atw d:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_5bc.dat

+ 2008-09-30 15:42:08 1,286,152 ----a-w d:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.MSXML2_6bd6b9abf345378f_4.20.9870.0_x-ww_a32d74cf\msxml4.dll

+ 2008-09-30 15:45:12 91,656 ----a-w d:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.MSXML2R_6bd6b9abf345378f_4.1.1.0_x-ww_2a41bceb\msxml4r.dll

.

-- Snapshot teruggezet naar huidige datum --

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="d:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"MSMSGS"="d:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="d:\windows\System32\NvCpl.dll" [2006-10-22 7700480]

"LVCOMSX"="d:\windows\System32\LVCOMSX.EXE" [2005-07-19 221184]

"NvMediaCenter"="d:\windows\System32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 86016]

"avast!"="d:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-11-26 81000]

"Adobe Reader Speed Launcher"="d:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

"SunJavaUpdateSched"="d:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-12-17 136600]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2002-08-02 d:\windows\SOUNDMAN.EXE]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 d:\windows\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="d:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

d:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Microsoft Office.lnk - d:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-18 65588]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"vidc.DIV3"= DivXc32.dll

"vidc.DIV4"= DivXc32f.dll

"msacm.divxa32"= DivXa32.acm

"VIDC.HFYU"= huffyuv.dll

"msacm.avis"= ff_acm.acm

"vidc.i263"= d:\windows\System32\i263_32.drv

"msacm.imc"= d:\windows\System32\imc32.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0lsdelete

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"d:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires III\\age3.exe"=

"d:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"d:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"d:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

"d:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"21963:UDP"= 21963:UDP:LImewire

R1 aswSP;avast! Self Protection;d:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-11-06 111184]

R3 ousb2hub;OrangeWare USB 2.0 Root Hub Support;d:\windows\system32\drivers\ousb2hub.sys [2007-11-29 49536]

R4 aswFsBlk;aswFsBlk;d:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-11-06 20560]

R4 ousbehci;NEC PCI to USB Enhanced Host Controller;d:\windows\system32\drivers\ousbehci.sys [2007-11-29 34432]

S3 lxdb_device;lxdb_device;d:\windows\System32\lxdbcoms.exe -service --> d:\windows\System32\lxdbcoms.exe -service [?]

S3 PD1030VID;Creative WebCam Pro;d:\windows\system32\drivers\p1030vid.sys [2008-09-17 167661]

S3 PID_0920;Logitech QuickCam Express(PID_0920);d:\windows\system32\drivers\LV532AV.SYS [2007-12-13 163328]

S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;d:\program files\Spyware Doctor\svcntaux.exe [2007-11-30 311112]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-01-02 d:\windows\Tasks\1-Click Maintenance.job

- d:\program files\TuneUp Utilities 2007\SystemOptimizer.exe []

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

FF - ProfilePath - d:\documents and settings\Dirk\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\lxxtzt1j.default\

ATTENTION: FIREFOX POLICES IS IN FORCE

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 4

FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 200000

FF - user.js: content.notify.interval - 100000

FF - user.js: content.switch.threshold - 650000

FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 300

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-01-04 16:08:40

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(616)

d:\windows\system32\WRLogonNTF.dll

.

Voltooingstijd: 2009-01-04 16:10:22

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-04 15:10:03

ComboFix2.txt 2008-11-06 09:00:01

Pre-Run: 17.571.815.424 bytes beschikbaar

Post-Run: 17,576,919,040 bytes beschikbaar

353 --- E O F --- 2008-12-16 20:42:39

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder volgende vetgedrukte bestand met Windows Verkenner :

d:\windows\system32\Agent.OMZ.Fix.exe

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je reactie, maar ik heb reeds een volledige scan gedaan met mbam en die zei dat er 0 problemen waren gevonden, nu ik wil dat wel proberen hoor.

die Agent.OMZ.Fix.exe, wat is dat eigenlijk, want heel veel vind ik daar zelf niet over terug op het net. en ik zie daar in m'n log ook een datum bij staan; 12-12-08... Vind het raar, wat ik heb hogervernoemd probleem al langer dan 12/12/08 hoor ;)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Die Agent.OMZ.Fix.exe is een onderdeel van een pakket PE_Patch.UPX dat de oorzaak kan zijn van het plaatsen van malware op je PC. Al de andere onderdelen zijn al verwijderd door Combofix (zie de namen bij het eerste deel van Combofix - "Andere Verwijderingen"), enkel dit item nog niet.

Indien Malwarebytes al een blanco resultaat heeft opgeleverd, mag je er van uit gaan dat - na verwijderen van die agent - je PC terug OK is. Toch moet je nog wat resten van de besmetting opruimen.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

Vanaf het moment dat ik de kans heb ga ik dat bestand zoeken en nog verwijderen en de dingen doen die je aanraadt (ben namelijk enige tijd niet thuis nu) maar alhoewel dat weer een stap dichter naar een schone pc is, vrees ik toch dat dat het probleem niet zo gaat zijn en ik denk hierom:

Ik ben paranoïde wat virussen, malware, spyware, ....ware is dus als die programmaatjes die u opnoemt( mbam, combofix, ccleaner, cleanup, acs3,smitfraudfix, regmechanic...) heb ik allemaal en die gebruik ik elke keer de pc opgaat, zodat ik altijd kan beginnen surfen en/of gamen met een laten we zeggen schone pc... en toch heeft ie van die dagen dat ie niet vastloopt, en andere dagen 3 à 4 keer op een half uur. Leuk is anders uiteraard.... ik schat dat bij 75% vd vastlopers de klokinstellingen zijn veranderd.

Ik kan echterniet wachten om die laatste stappen van je uit te voeren en te zien of het nu gaat helpen.... zou het miss ook niet kunnen liggen aan dat batterijtje dat in de pc zit? of miss aan een voeding die de geest begint te geven? ...?

Mvg,

Dirk

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.