Ga naar inhoud

Google Chrome ineens trager als voorheen


Wimpie001

Aanbevolen berichten

Beste,

 

na een probleem met het 'wander burst ads' maleware virusje heb ik men google chrome verwijdert en herinstalleert zodoende ik van die maleware afwas .

Dat is op zich goed gelukt, maar nu loopt mijn chrome ineens veel trager. Alsook youtube die zeer traag buffert op elke videogrootte. Dat ging voorheen steeds heel vlotjes.

 

Ik probeer de log van RSIT toe te voegen als bijlage maar krijg de volgende foutmelding:

 • log.txt

  De server heeft een fout gegeven tijdens de upload

Dus daarom zet ik hem maar effe volledig hieronder,

 

Alvast bedankt voor de hulp!

---------------------------------------

 

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Wimpie at 2015-08-18 00:25:23
Microsoft Windows 7 Ultimate  
System drive C: has 9 GB (17%) free of 51 GB
Total RAM: 16382 MB (70% free)
 
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 0:25:44, on 18/08/2015
Platform: Windows 7  (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\Program Files\ASUS\TurboV EVO\TurboVHELP.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\CpuLevelUpHookLaunch.exe
C:\Program Files (x86)\RadeonPro\RadeonPro.exe
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuschd2.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe
C:\Program Files\trend micro\Wimpie.exe
 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll
O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\ssv.dll
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r
O4 - HKLM\..\Run: [Razer Lachesis Driver] C:\Program Files (x86)\Razer\Lachesis 5600\LachesisSysTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Garmin Lifetime Updater] C:\Program Files (x86)\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe /StartMinimized
O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [Razer Synapse] "C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [HP Photosmart 6520 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Photosmart 6520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "TH38S1720P05XP:NW" -scfn "HP Photosmart 6520 series (NET)" -AutoStart 1
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Dropbox Update] "C:\Users\Wimpie\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_F13E96BAE3A72E6DC4059A3D85C2DEBF] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\tray.exe" (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\tray.exe" (User 'Default user')
O4 - Startup: Dropbox.lnk = Wimpie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.163\SSScheduler.exe
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload alles met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skype Click to Call settings - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 (file missing)
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O20 - Winlogon Notify: SDWinLogon - SDWinLogon.dll (file missing)
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: ASUS System Control Service (AsSysCtrlService) - ASUSTeK Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.02\AsSysCtrlService.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: AvastVBox COM Service (AvastVBoxSvc) - Avast Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe
O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe
O23 - Service: BlueStacks Android Service (BstHdAndroidSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Service.exe
O23 - Service: BlueStacks Log Rotator Service (BstHdLogRotatorSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe
O23 - Service: BlueStacks Updater Service (BstHdUpdaterSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-UpdaterService.exe
O23 - Service: devolo Network Service (DevoloNetworkService) - devolo AG - C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Garmin Device Interaction Service - Garmin Ltd. or its subsidiaries - C:\Program Files (x86)\Garmin\Device Interaction Service\GarminService.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.163\McCHSvc.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: RadeonPro Support Service - Mr. John aka japamd - C:\Program Files (x86)\RadeonPro\RadeonProSupport.exe
O23 - Service: Razer Game Scanner (Razer Game Scanner Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe
O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe
O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: SAMSUNG Mobile Connectivity Service (ss_conn_service) - DEVGURU Co., LTD. - C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: VIA Karaoke digital mixer Service (VIAKaraokeService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
 
--
End of file - 12193 bytes
 
======Listing Processes======
 
 
 
\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
C:\Windows\system32\services.exe
winlogon.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
"C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
"C:\Windows\system32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-224f1ed2-5fe1-4338-93a2-32c27f601335 -SystemEventPortName:HostProcess-07a4c93b-f5c2-4156-af19-e188dcc674c4 -IoCancelEventPortName:HostProcess-4e716ac4-2251-4d8a-a046-ef05bd4affe5 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-fa13b1f9-8b8d-4703-bbb2-c628fdff8efb -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:4518779b-90ec-4ab2-9ff0-b76a7b74e2cc
atieclxx
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"
taskeng.exe {90F9CBBC-86F7-4B69-81A9-450B96ADCC49}
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.02\AsSysCtrlService.exe"
"C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe"
"taskhost.exe"
taskeng.exe {5054A937-C372-4238-A438-8ED5B1C08711}
"C:\Program Files\ASUS\TurboV EVO\TurboVHELP.exe" 
"C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\CpuLevelUpHookLaunch.exe" 
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.1\GoogleCrashHandler.exe"
"C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-UpdaterService.exe"
"C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe" /service
"C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe" /service
"C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Garmin\Device Interaction Service\GarminService.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.1\GoogleCrashHandler64.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"C:\Program Files (x86)\RadeonPro\RadeonProSupport.exe"
"C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe"
"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\RadeonPro\RadeonPro.exe" 
"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe"
C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe"
"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_w32.exe" --action hooks  --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer8_Logfile.log  
"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_x64.exe" --action hooks  --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer8_Logfile.log  
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
"C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe" /minimized
"C:\Program Files\HP\HP Photosmart 6520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "TH38S1720P05XP:NW" -scfn "HP Photosmart 6520 series (NET)" -AutoStart 1
"C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" -r
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /MONITOR /uac
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui
"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuschd2.exe" 
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" 
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" 
"C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\MOM" PriorityLow
"C:\Program Files\Logitech Gaming Software\Applets\LCDClock.exe" 
"C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding
"C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.163\SSScheduler.exe"
"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe"
C:\Windows\explorer.exe 
"C:\Windows\system32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-01456f2c-6e02-45da-91d8-e91cd7ca1039 -SystemEventPortName:HostProcess-8516b31b-b7f7-4d8a-9ac8-ae8ff24fe087 -IoCancelEventPortName:HostProcess-f469d421-d541-4427-9890-cf13a668cbd3 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-45534e3d-4294-40b6-bc14-e5e770d28c2d -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:a33ec71c-d45a-47fe-a96e-76c393aba438
"C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe" /home
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" 
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="31564.0.2091792926\960899525" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=2,22,45 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x6898 --gpu-driver-vendor="Advanced Micro Devices, Inc." --gpu-driver-version=15.200.1046.0 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/PasswordLinkInSettings/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.2.1554825703\1755178359" --font-cache-shared-handle=2332 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/PasswordLinkInSettings/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.3.1434723228\1048426845" --font-cache-shared-handle=2832 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/PasswordLinkInSettings/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.7.469878450\1190407316" --font-cache-shared-handle=4620 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/PasswordLinkInSettings/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.9.1018099413\1245633631" --font-cache-shared-handle=4520 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/PasswordLinkInSettings/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.14.1563187099\1048620072" --font-cache-shared-handle=4876 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/*NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/PasswordLinkInSettings/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.20.1510589338\839614936" --font-cache-shared-handle=3540 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/*NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/PasswordLinkInSettings/Enabled/PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.23.2014078000\1620120056" --font-cache-shared-handle=2016 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/*NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordLinkInSettings/Enabled/*PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.46.1213497986\257550907" --font-cache-shared-handle=6864 /prefetch:673131151
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE 0x410
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/*NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordLinkInSettings/Enabled/*PermissionBubbleRollout/Enabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.67.1303377654\666286701" --font-cache-shared-handle=10216 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file "E:\series\Series nog te bekijken\Blue Bloods - Season 5\Blue.Bloods.S05E11.HDTV.x264-LOL.mp4"
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/*NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordLinkInSettings/Enabled/*PermissionBubbleRollout/Enabled/*PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.236.1825355705\1291082133" --font-cache-shared-handle=11436 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/*NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordLinkInSettings/Enabled/*PermissionBubbleRollout/Enabled/*PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.237.1361211922\1791580933" --font-cache-shared-handle=7020 /prefetch:673131151
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="31564.250.2056266262\1750467499" --ppapi-flash-args=enable_hw_video_decode=1 --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --enable-deferred-image-decoding --lang=nl --force-fieldtrials="*AffiliationBasedMatching/Enabled/AudioProcessing48kHzSupport/Default/*AutofillEnabled/Default/*AutofillFieldMetadata/Enabled/*BrowserBlacklist/Enabled/CaptivePortalInterstitial/Enabled/*ChildAccountDetection/Disabled/*ChromeDashboard/Default/*DomRel-Enable/enable/*EmbeddedSearch/Group1 pct:10a stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/EnableSessionCrashedBubbleUI/Disabled/*EnhancedBookmarks/Default/*ExtensionContentVerification/Enforce/ExtensionDeveloperModeWarning/Enabled/*ExtensionInstallVerification/Enforce/*GoogleNow/Enable/*IconNTP/Default/*NewProfileManagement/Enabled/*NewVideoRendererTrial/Enabled/*OmniboxBundledExperimentV1/Stable_DisplayHintTextPrePeriod1/*PasswordGeneration/Disabled/*PasswordLinkInSettings/Enabled/*PermissionBubbleRollout/Enabled/*PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/*QUIC/ControlForLargePopulation/*RefreshTokenDeviceId/Enabled/*RememberCertificateErrorDecisions/Default/ReportCertificateErrors/ShowAndPossiblySend/*ReportCertificateErrorsOverHttp/UploadReportsOverHttp/SHA1IdentityUIWarning/Enabled/SHA1ToolbarUIJanuary2016/Warning/SHA1ToolbarUIJanuary2017/Error/*SRTPromptFieldTrial/On/*SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/*SdchPersistence/Default/SessionRestoreBackgroundLoading/Restore/*SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/*SyncBackingDatabase32K/Enabled/*UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/*UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/*UMA-Population-Restrict/normal/*UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_52/*UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/*UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/*UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/*UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/*UseDelayAgnosticAEC/DefaultEnabled/*VoiceTrigger/Install/WebRTC-UDPSocketNonBlockingIO/Default/" --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-pinch-virtual-viewport --enable-delegated-renderer --num-raster-threads=2 --gpu-rasterization-msaa-sample-count=8 --use-image-texture-target=3553 --channel="31564.255.1048034140\1953613286" --font-cache-shared-handle=11136 /prefetch:673131151
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe21_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe21 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" 
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 536 540 548 65536 544 
"C:\Users\Wimpie\Desktop\RSITx64.exe" 
"C:\Program Files\HP\HP Photosmart 6520 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe"
C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup
 
======Scheduled tasks folder======
 
C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe  
C:\Windows\tasks\DropboxUpdateTaskUserS-1-5-21-2714756216-894153804-1477211748-1000Core.job - C:\Users\Wimpie\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe  /c 
C:\Windows\tasks\DropboxUpdateTaskUserS-1-5-21-2714756216-894153804-1477211748-1000UA.job - C:\Users\Wimpie\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe  /ua /installsource scheduler 
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe  /c 
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe  /ua /installsource scheduler 
 
======Registry dump======
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\ssv.dll [2015-05-06 551520]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]
avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-08-17 655480]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]
Skype Click to Call for Internet Explorer - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2015-05-01 2133632]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\jp2ssv.dll [2015-05-06 212576]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}]
BitComet Helper - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2013-11-29 767280]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\ssv.dll [2015-05-06 460384]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]
avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-08-17 559624]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]
Skype Click to Call for Internet Explorer - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2015-05-01 1724032]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\jp2ssv.dll [2015-05-06 172640]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - 
{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F}
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Launch LCore"=C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe [2014-07-02 10464536]
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"HP Photosmart 6520 series (NET)"=C:\Program Files\HP\HP Photosmart 6520 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe [2012-10-17 2573416]
"CCleaner Monitoring"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [2015-07-17 8418584]
"Dropbox Update"=C:\Users\Wimpie\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2015-06-18 134512]
"GoogleChromeAutoLaunch_F13E96BAE3A72E6DC4059A3D85C2DEBF"=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2015-08-08 863560]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BlueStacks Agent]
C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Agent.exe [2015-02-02 847576]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Facebook Update]
C:\Users\Wimpie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver []
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KiesTrayAgent]
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2015-04-28 311616]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogMeIn GUI]
C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\LogMeInSystray.exe []
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Raptr]
C:\PROGRA~2\Raptr\raptrstub.exe [2015-02-06 55568]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Viber]
C:\Users\Wimpie\AppData\Local\Viber\Viber.exe StartMinimized []
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ATICustomerCare"=C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe [2010-03-04 311296]
"HDAudDeck"=C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [2010-08-11 2472048]
"Razer Lachesis Driver"=C:\Program Files (x86)\Razer\Lachesis 5600\LachesisSysTray.exe [2011-03-09 837008]
"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2015-08-17 6109776]
"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-05-10 49208]
""= []
"SDTray"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [2014-06-24 4101576]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2015-04-30 334896]
"Garmin Lifetime Updater"=C:\Program Files (x86)\Garmin\Lifetime Updater\GarminLifetime.exe [2011-10-03 1409384]
"KiesTrayAgent"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2015-04-28 311616]
"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [2015-06-22 767176]
"Razer Synapse"=C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe [2015-07-08 592704]
 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.163\SSScheduler.exe
 
C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Dropbox.lnk - C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro35]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro35.sys]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro35Crusader]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"SoftwareSASGeneration"=1
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDrives"=0
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDrives"=0
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe:*:Enabled:Spybot - Search & Destroy tray access"
"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Scanner Service"
"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Updater"
"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Background update service"
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=lvcod64.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"VIDC.XFR1"=xfcodec64.dll
"MSVideo"=vfwwdm32.dll
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave4"=wdmaud.drv
"midi4"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"aux4"=wdmaud.drv
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave5"=wdmaud.drv
"midi5"=wdmaud.drv
"mixer5"=wdmaud.drv
"aux5"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
 
======File associations======
 
.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
 
======List of files/folders created in the last 1 month======
 
2015-08-18 00:25:23 ----D---- C:\rsit
2015-08-18 00:25:23 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2015-08-18 00:13:57 ----A---- C:\AdwCleaner[s5].txt
2015-08-18 00:13:42 ----A---- C:\AdwCleaner[s4].txt
2015-08-18 00:13:26 ----A---- C:\AdwCleaner[s3].txt
2015-08-17 15:26:33 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN
2015-08-17 15:24:57 ----A---- C:\ComboFix.txt
2015-08-17 14:46:52 ----D---- C:\ProgramData\McAfee Security Scan
2015-08-17 14:46:50 ----D---- C:\Program Files\McAfee Security Scan
2015-08-17 14:46:44 ----D---- C:\ProgramData\McAfee
2015-08-17 14:33:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ngvss.sys
2015-08-17 14:33:49 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2015-08-17 14:33:39 ----A---- C:\Windows\avastSS.scr
2015-08-17 14:30:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys
2015-08-17 14:30:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2015-08-17 14:30:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys
2015-08-17 14:30:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbamchameleon.sys
2015-08-17 14:30:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys
2015-08-17 00:30:24 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes
2015-08-14 23:12:40 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rzpnk.sys
2015-08-14 23:12:26 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rzpmgrk.sys
2015-08-14 23:09:27 ----D---- C:\ProgramData\Razer
2015-08-12 17:57:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\WinDirStat
2015-07-30 02:15:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RENBA5A.tmp
2015-07-30 02:14:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RENF058.tmp
2015-07-29 13:04:55 ----D---- C:\ProgramData\ATI
2015-07-29 13:04:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\AMD
 
======List of files/folders modified in the last 1 month======
 
2015-08-18 00:25:34 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2015-08-18 00:25:25 ----D---- C:\Windows\Temp
2015-08-18 00:25:23 ----D---- C:\Program Files
2015-08-18 00:16:34 ----D---- C:\ProgramData\LogMeIn
2015-08-18 00:16:33 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles
2015-08-18 00:16:33 ----D---- C:\Windows\System32
2015-08-18 00:16:33 ----D---- C:\Windows\Logs
2015-08-18 00:16:33 ----D---- C:\Windows\inf
2015-08-18 00:16:33 ----D---- C:\Windows\debug
2015-08-18 00:16:33 ----D---- C:\Windows
2015-08-18 00:13:23 ----D---- C:\AdwCleaner
2015-08-17 23:09:12 ----D---- C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\TS3Client
2015-08-17 21:10:25 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2015-08-17 21:10:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google
2015-08-17 21:09:01 ----D---- C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Dropbox
2015-08-17 21:06:09 ----AD---- C:\ProgramData\Temp
2015-08-17 21:05:20 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2015-08-17 21:05:19 ----D---- C:\Windows\Tasks
2015-08-17 16:01:00 ----D---- C:\Windows\system32\config
2015-08-17 15:26:21 ----AD---- C:\Qoobox
2015-08-17 15:20:40 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\vbox
2015-08-17 15:20:40 ----D---- C:\Windows\system32\vbox
2015-08-17 15:05:23 ----A---- C:\Windows\system.ini
2015-08-17 15:04:10 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc
2015-08-17 14:56:17 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers
2015-08-17 14:56:17 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2015-08-17 14:56:17 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2015-08-17 14:56:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2015-08-17 14:50:35 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2015-08-17 14:46:52 ----D---- C:\ProgramData
2015-08-17 14:32:50 ----SHD---- C:\System Volume Information
2015-08-17 14:13:20 ----D---- C:\Windows\Profiles
2015-08-17 11:05:55 ----D---- C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\vlc
2015-08-17 10:23:15 ----D---- C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\BitComet
2015-08-17 00:28:53 ----D---- C:\ProgramData\HitmanPro
2015-08-16 01:07:20 ----D---- C:\Downloads
2015-08-15 02:45:14 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2015-08-14 23:18:22 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2015-08-14 23:18:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\LogMeIn
2015-08-14 23:18:21 ----D---- C:\Config.Msi
2015-08-14 23:12:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Razer
2015-08-14 23:11:53 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore
2015-08-14 23:11:22 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2015-08-13 16:13:46 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2015-08-12 22:34:32 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-08-12 19:36:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-08-12 17:45:01 ----D---- C:\Program Files\CCleaner
2015-08-12 17:44:54 ----D---- C:\Windows\ShellNew
2015-08-12 17:44:27 ----D---- C:\temp
2015-08-12 17:34:42 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\LogFiles
2015-08-04 16:03:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\TeamSpeak 3 Client
2015-07-30 02:15:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java
2015-07-30 01:51:59 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft
2015-07-29 13:23:15 ----D---- C:\Windows\Minidump
2015-07-29 13:12:42 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2015-07-29 13:02:15 ----D---- C:\Program Files\AMD
2015-07-29 12:58:47 ----D---- C:\Windows\Panther
2015-07-29 12:58:38 ----D---- C:\AMD
2015-07-29 12:38:38 ----A---- C:\Windows\system32\LMIRfsClientNP.dll
2015-07-29 12:38:37 ----A---- C:\Windows\system32\LMIport.dll
2015-07-29 12:38:37 ----A---- C:\Windows\system32\LMIinit.dll
2015-07-28 10:59:08 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe
 
======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
 
R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2015-08-17 65224]
R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2015-08-17 274808]
R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 Host Controller Switch Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2013-02-22 20464]
R0 JRAID;JRAID; C:\Windows\system32\DRIVERS\jraid.sys [2012-09-17 123704]
R0 ngvss;ngvss; C:\Windows\system32\drivers\ngvss.sys [2015-08-17 115152]
R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 214096]
R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [2010-09-22 828912]
R1 AsIO;AsIO; C:\Windows\SysWow64\drivers\AsIO.sys [2009-04-06 13368]
R1 AsUpIO;AsUpIO; C:\Windows\SysWow64\drivers\AsUpIO.sys [2009-07-06 13368]
R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2015-08-17 93528]
R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2015-08-17 1048344]
R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2015-08-17 447944]
R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2009-07-14 514048]
R2 aksdf;aksdf; C:\Windows\system32\DRIVERS\aksdf.sys [2006-12-13 65024]
R2 aswHwid;avast! HardwareID; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [2015-08-17 28656]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2015-08-17 90968]
R2 aswStm;aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [2015-08-17 150672]
R2 BstHdDrv;BlueStacks Hypervisor; \??\C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Hypervisor-amd64.sys [2015-02-02 122072]
R2 Hardlock;Hardlock; \??\C:\Windows\system32\drivers\hardlock.sys [2006-12-04 314368]
R2 LMIRfsDriver;LogMeIn Remote File System Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\LMIRfsDriver.sys [2010-09-17 72216]
R2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\npf.sys [2010-06-25 35344]
R2 NPF_devolo;NetGroup Packet Filter Driver (devolo); C:\Windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [2015-01-29 34048]
R2 rzpmgrk;rzpmgrk; \??\C:\Windows\system32\drivers\rzpmgrk.sys [2015-06-12 37184]
R2 rzpnk;rzpnk; \??\C:\Windows\system32\drivers\rzpnk.sys [2015-06-27 129472]
R2 VBoxAswDrv;VBoxAsw Support Driver; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [2015-08-17 273824]
R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2015-06-23 21612032]
R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2015-06-23 663552]
R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2015-05-20 94720]
R3 CompFilter64;UVCCompositeFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\lvbflt64.sys [2012-09-21 24608]
R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2014-10-13 110336]
R3 LGBusEnum;Logitech GamePanel Virtual Bus Enumerator Driver; C:\Windows\system32\drivers\LGBusEnum.sys [2009-11-23 22408]
R3 LGPBTDD;LGPBTDD.sys Display Driver; C:\Windows\System32\Drivers\LGPBTDD.sys [2009-07-01 30728]
R3 LGVirHid;Logitech Gamepanel Virtual HID Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\LGVirHid.sys [2009-11-23 16008]
R3 lmimirr;lmimirr; C:\Windows\system32\DRIVERS\lmimirr.sys [2010-09-17 11552]
R3 LVRS64;Logitech RightSound Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\lvrs64.sys [2012-09-21 351520]
R3 LVUSBS64;Logitech USB Monitor Filter; C:\Windows\system32\drivers\LVUSBS64.sys [2007-02-03 58528]
R3 LVUVC64;Logitech HD Pro Webcam C910(UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\lvuvc64.sys [2012-09-21 4763680]
R3 mcdbus;Driver for MagicISO SCSI Host Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcdbus.sys [2009-02-24 255552]
R3 MTsensor;ATK0110 ACPI UTILITY; C:\Windows\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [2009-07-16 15416]
R3 pcouffin;VSO Software pcouffin; C:\Windows\System32\Drivers\pcouffin.sys [2010-10-08 82816]
R3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2009-07-14 165376]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2013-03-04 838216]
R3 rzendpt;rzendpt; C:\Windows\system32\DRIVERS\rzendpt.sys [2014-12-30 39592]
R3 rzudd;Razer Mouse Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rzudd.sys [2014-12-30 177832]
R3 ssudmdm;SAMSUNG  Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2014-10-13 206080]
R3 StillCam;Still Serial Digital Camera Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 12288]
R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service; C:\Windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2010-08-04 1342064]
S1 ArcSec;ArcSec; C:\Windows\system32\drivers\ArcSec.sys []
S2 LMIInfo;LogMeIn Kernel Information Provider; \??\C:\Program Files (x86)\LogMeIn\x64\RaInfo.sys []
S3 Bridge;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-3; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]
S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]
S3 CamDrL64;Logitech QuickCam Pro 3000(PID_08B0); C:\Windows\system32\DRIVERS\CamDrL64.sys [2007-02-03 955680]
S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []
S3 CM_VENDER_CMD;CM_VENDER_CMD; \??\C:\Program Files\Common Files\Logitech\G430Install\CMVC64.sys [2014-07-31 17104]
S3 hitmanpro36;HitmanPro 3.6 Support Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys [2012-11-14 30496]
S3 lachesis35g;Razer Lachesis 5600 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\lachesis35g.sys [2012-12-10 11776]
S3 LADF_CaptureOnly;LADF Capture Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ladfGSCamd64.sys [2013-04-15 410008]
S3 LADF_RenderOnly;LADF Render Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ladfGSRamd64.sys [2013-04-15 102808]
S3 LVPr2M64;Logitech LVPr2M64 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVPr2M64.sys [2010-05-07 30304]
S3 LVPr2Mon;LVPr2M64 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVPr2M64.sys [2010-05-07 30304]
S3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2015-06-18 25816]
S3 MBAMWebAccessControl;MBAMWebAccessControl; \??\C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [2015-06-18 63704]
S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfdx64.sys [2012-06-27 26112]
S3 Razerlow;Razer Pro|Solutions; C:\Windows\system32\drivers\Razerlow.sys [2005-11-07 21120]
S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys [2009-07-14 6656]
S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys [2009-07-14 34896]
S3 tap0801;TAP-Win32 Adapter V8; C:\Windows\system32\DRIVERS\tap0801.sys [2005-04-13 30720]
S3 tap0901;TAP-Win32 Adapter V9; C:\Windows\system32\DRIVERS\tap0901.sys [2011-12-15 31232]
S3 taphss;Anchorfree HSS Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\taphss.sys [2012-01-05 37888]
S3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys [2012-09-07 147288]
S3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys []
S3 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys [2009-07-14 200272]
S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys [2009-07-14 21760]
S4 LMIRfsClientNP;LMIRfsClientNP; C:\Windows\system32\drivers\LMIRfsClientNP.sys []
 
======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
 
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2015-07-07 82128]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2015-06-23 245760]
R2 AsSysCtrlService;ASUS System Control Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.02\AsSysCtrlService.exe [2009-08-19 90112]
R2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2015-08-17 146600]
R2 BstHdLogRotatorSvc;BlueStacks Log Rotator Service; C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe [2015-02-02 388824]
R2 BstHdUpdaterSvc;BlueStacks Updater Service; C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-UpdaterService.exe [2015-02-02 790232]
R2 c2cautoupdatesvc;Skype Click to Call Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [2015-05-01 1394816]
R2 c2cpnrsvc;Skype Click to Call PNR Service; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [2015-05-01 1772672]
R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R2 DevoloNetworkService;devolo Network Service; C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [2015-01-29 3736520]
R2 Garmin Device Interaction Service;Garmin Device Interaction Service; C:\Program Files (x86)\Garmin\Device Interaction Service\GarminService.exe [2015-04-08 708616]
R2 RadeonPro Support Service;RadeonPro Support Service; C:\Program Files (x86)\RadeonPro\RadeonProSupport.exe [2013-11-04 20608]
R2 Razer Game Scanner Service;Razer Game Scanner; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GSS\GameScannerService.exe [2015-06-23 187048]
R2 SDScannerService;Spybot-S&D 2 Scanner Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [2014-06-24 1738168]
R2 SDUpdateService;Spybot-S&D 2 Updating Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2014-06-27 2088408]
R2 SDWSCService;Spybot-S&D 2 Security Center Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [2014-04-25 171928]
R2 ss_conn_service;SAMSUNG Mobile Connectivity Service; C:\Program Files (x86)\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [2014-10-13 743688]
R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2015-06-24 5097232]
R2 UMVPFSrv;UMVPFSrv; C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe [2012-01-18 450848]
R2 VIAKaraokeService;VIA Karaoke digital mixer Service; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [2012-12-11 27768]
R3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R3 AvastVBoxSvc;AvastVBox COM Service; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe [2015-08-17 4047768]
R3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S2 BstHdAndroidSvc;BlueStacks Android Service; C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Service.exe [2015-02-02 409304]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2012-07-09 104912]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2012-07-08 123856]
S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-21 107912]
S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2015-06-18 1871160]
S2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [2015-06-18 1133880]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-10-23 172192]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2015-08-12 269000]
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service; C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe [2013-11-29 1296728]
S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-21 107912]
S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.163\McCHSvc.exe [2015-07-31 289256]
S3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [2007-09-20 382248]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S3 rpcapd;Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental); C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe [2010-06-25 117264]
S3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2012-08-01 724888]
S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe [2015-08-12 838336]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-09-20 1255736]
S4 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2012-07-08 51648]
S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2012-07-09 139696]
S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2012-07-09 139696]
S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2012-07-09 139696]
 
-----------------EOF-----------------
 

log.txt

log.txt

log.txt

log.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 21
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
""=-;r64
C:\AdwCleaner[S5].txt;f
C:\AdwCleaner[S4].txt;f
C:\AdwCleaner[S3].txt;f
C:\ComboFix.txt;f
CHRdefaults;
emptyfolderscheck;delete
startupall;
filesrcm;
 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.
Zoek.exe logbestand plaatsen
 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie).

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
 
C:\Windows\Sysnative\Tasks\{23B763D8-6394-4515-AB2E-E763B6B04DFA};fs
C:\AdwCleaner[S5].txt;f
C:\AdwCleaner[S4].txt;f
C:\AdwCleaner[S3].txt;f
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA};fs
C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qtej5d93.default\extensions\videodowloader@videodownloader.net;fs
C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qtej5d93.default\extensions\{37964A3C-4EE8-47b1-8321-34DE2C39BA4D};fs
C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qtej5d93.default\extensions\{B042753D-F57E-4e8e-A01B-7379A6D4CEFB}-trash;fs
C:\Users\Wimpie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qtej5d93.default\extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d};fs
CHRdefaults;
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.
Zoek.exe logbestand plaatsen
 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Download AdwCleaner by Xplode naar het bureaublad (verwijder eerst eventuele aanwezige oudere versies van deze tool op je PC, zodat je nu de meest recente database van AdwCleaner kan gebruiken).

Als de link naar AdwCleaner niet werkt, probeer dan deze link.

De download start automatisch na enkele seconden.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan (Engelse versie) of Scannen (Nederlandstalige versie)
 • Mocht u gevonden items willen behouden, verwijder deze dan nu uit het lijstje.
 • Klik vervolgens op Clean (Engelse versie) of Verwijderen (Nederlandstalige versie)
 • Klik bij popup-scherm "AdwCleaner Herstart" op OK


Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal onmiddellijk een logfile van AdwCleaner.
Anders is het logfile hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.


Meer informatie vind je in de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.