Ga naar inhoud

bevat een virus en is verwijderd


Aanbevolen berichten

Beste, wij hebben al een tijdje problemen met een laptop , die vrij moeilijk het draadloos internet vindt, traag werkt ( nochtans ssd en 6 gb ram aanwezig ), ik heb een hijacklog gemaakt, indien er iemand mij verder kan uitleggen wat we al dan niet kunnen doen om deze laptop sneller te maken mag hij of zij dat gerust doen....Ik ken de basis van problemen oplossen maar iets zoals dit...nee, toch niet. 

 

zeker al bedankt voor de moeite!!!

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 12:49:58, on 3/08/2016
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17910)
CHROME: 51.0.2704.103

Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe
C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\epcs\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=AVASDF&PC=AV01
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: AMD SteadyVideo BHO - {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_77\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - (no file)
O2 - BHO: Panda Security Toolbar - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - C:\Program Files (x86)\pandasecuritytb\pandasecurityDx.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_77\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Panda Security Toolbar - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - C:\Program Files (x86)\pandasecuritytb\pandasecurityDx.dll
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [Raptr] "C:\Program Files (x86)\Raptr\raptrstub.exe" --startup
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PSUAMain] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAMain.exe" /LaunchSysTray
O4 - HKLM\..\Run: [Panda Security URL Filtering] "C:\Program Files\Panda Security URL Filtering\Panda_URL_Filtering.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Desktop\Install\{b75d6057-e371-f2b8-9a34-86b664a6e258}\???\???\???\{b75d6057-e371-f2b8-9a34-86b664a6e258}\GoogleUpdate.exe" >
O4 - HKCU\..\Run: [AppEx Accelerator UI] C:\Program Files\AMD Quick Stream\AMDQuickStream.exe -h
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmartPrint - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {49C9FECC-02EE-49D9-8171-F548577E7ACD} - http://ua.foto.com/ImageUploader8.cab
O16 - DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} (Bitdefender QuickScan Control) - http://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EC09F89C-C863-45E1-BDA6-27D868518254}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O18 - Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll
O18 - Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\AMD\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerSvc.exe
O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GREGsvc.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: HP LaserJet Service - HP - C:\Program Files (x86)\HP\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe
O23 - Service: HP SI Service (HPSIService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Microsoft Antimalware Service (MsMpSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
O23 - Service: Panda Protection Service (NanoServiceMain) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSANHost.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NisSrv - Unknown owner - c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
O23 - Service: Panda Devices Agent (PandaAgent) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Devices Agent\AgentSvc.exe
O23 - Service: panda_url_filtering Service (panda_url_filtering) - Visicom Media Inc. - C:\Program Files\Panda Security URL Filtering\Panda_URL_Filteringb.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Panda Product Service (PSUAService) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Security Protection\PSUAService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Update service - Popcorn Time - C:\Program Files (x86)\Popcorn Time\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 10525 bytes
 

Link naar reactie
Delen op andere sitesJe Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java en download daar de correcte Java versie.

 • Klik op "Gratis Java-download".
 • Ga akkoord met de licentiebepalingen en klik op de button voor de gratis download.
 • Het bestand JavaSetup wordt aangeboden - kies hier voor "bestand opslaan".
 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE of JAVA) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Klik vervolgens op JavaSetup om de nieuwste versie van Java te installeren.
 • Vink de aangeboden extra's uit en ga dan verder met de installatie.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet. Download zoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Gebruikers van Windows Vista en later dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
chromelook;
firefoxlook;
emptyfolderscheck;
{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6};c
Google Update;s
C:\Users\epcs\AppData\Local\Google\Desktop\Install\{b75d6057-e371-f2b8-9a34-86b664a6e258};fs
Update service;s
C:\Program Files (x86)\Popcorn Time;fs
deletestartupall;
filesrcm;
 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites


Zoek.exe v5.0.0.1 Updated 31-December-2015
Tool run by epcs on wo 03/08/2016 at 18:24:41,87.
Microsoft Windows 7 Home Premium  6.1.7601 Service Pack 1 x64
Running in: Normal Mode Internet Access Detected
Launched: C:\Users\epcs\Desktop\zoek.exe [Scan all users] [Script inserted] [Checkboxes used]

===== Runcheck 18:25:48,92 =====

--- Create Environment Variables 18:25:53,96 
--- Create System Restore Point 18:26:15,03 
--- Checking Input 18:27:00,62 
 

 

Dit heb ik als laatste ontvangen, java is verwijderd en laatste update geinstalleerd. Ik zie dat er naast mijn hijack logje bepaalde dingen in het rood zijn aangevinkt, moet ik hier iets mee doen? Groeten, en bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...