Ga naar inhoud

Macro zoeken bestand windows map+submappen


bennieboef
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo Allemaal,

Mijn macro zoekt in een windows map op de volgende manier : "prd." + <cell value> + ".dld"
Het probleem is dat er niet wordt gezocht in inderliggende bmappen

Hier de macro :

Option Explicit

Sub Find_DLD()
Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
Dim iRow As Integer ' ROW COUNTER.
Dim sSourcePath As String, currentpath As String
Dim sDestinationPath As String
Dim sFileType As String
Dim sFileType1 As String

Dim bContinue As Boolean

bContinue = True
iRow = 2

' THE SOURCE AND DESTINATION FOLDER WITH PATH.
sSourcePath = "S:"
sFileType = ".dld" ' TRY WITH OTHER FILE TYPES LIKE ".pdf".
sFileType1 = "prd."


' LOOP THROUGH COLUMN "B" TO PICK THE FILES.
While bContinue

If Len(Range("E" & CStr(iRow)).Value) = 0 Then ' DO NOTHING IF THE COLUMN IS BLANK.
Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
AckTime = 1
Select Case InfoBox.Popup("Klaar.", _
AckTime, "Hieperdepiep", 0)
Case 1, -1
Exit Sub
End Select
Else
' CHECK IF FILES EXISTS.

If Len(Dir(sSourcePath & sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType)) = 0 Then
Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Geen kantprogramma"
Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = True
Else
Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Kantprogramma bestaat!"
Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = False

End If
End If
iRow = iRow + 1 ' INCREMENT ROW COUNTER.
Wend
End Sub

Het zou fantastisch zijn al iemand deze code zo kan aanpassen dat de macro ook in de onderliggende mappen van s:\ gaat zoeken.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

 

Bijlage :  bestand met macro.

Controle dxf + kantprogramma.xlsm

Link naar reactie
Delen op andere sites


Laten we hiermee beginnen.


 

Sub Find_DLD()
Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
Dim iRow As Integer ' ROW COUNTER.
Dim sSourcePath As String
Dim sFileType As String
Dim sFileType1 As String
Dim bContinue As Boolean
Dim found As Boolean, fl As Object, fld As Object

bContinue = True
iRow = 2

' THE SOURCE AND DESTINATION FOLDER WITH PATH.
sSourcePath = "S:"
sFileType = ".dld" ' TRY WITH OTHER FILE TYPES LIKE ".pdf".
sFileType1 = "prd."


' LOOP THROUGH COLUMN "B" TO PICK THE FILES.
While bContinue

  If Len(Range("E" & CStr(iRow)).Value) = 0 Then ' DO NOTHING IF THE COLUMN IS BLANK.
    Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
    AckTime = 1
    Select Case InfoBox.Popup("Klaar.", AckTime, "Hieperdepiep", 0)
      Case 1, -1
      Exit Sub
    End Select
  Else
    On Error Resume Next
    With CreateObject("scripting.filesystemobject")
      For Each fl In .getfolder(sSourcePath).Files
        If fl.Name Like sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType Then found = True: GoTo gevonden
      Next
      For Each fld In .getfolder(sSourcePath).subfolders
        For Each fl In fld.Files
          If fl.Name Like sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType Then found = True: GoTo gevonden
        Next
      Next
    End With
gevonden:
    If Not found Then
      Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Geen kantprogramma"
      Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = True
    Else
      Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Kantprogramma bestaat!"
      Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = False
    End If
  End If
  iRow = iRow + 1 ' INCREMENT ROW COUNTER.
Wend
End Sub

 

Link naar reactie
Delen op andere sites


 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...