Ga naar inhoud

Macro zoeken bestand windows map+submappen


bennieboef

Aanbevolen berichten

Hallo Allemaal,

Mijn macro zoekt in een windows map op de volgende manier : "prd." + <cell value> + ".dld"
Het probleem is dat er niet wordt gezocht in inderliggende bmappen

Hier de macro :

Option Explicit

Sub Find_DLD()
Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
Dim iRow As Integer ' ROW COUNTER.
Dim sSourcePath As String, currentpath As String
Dim sDestinationPath As String
Dim sFileType As String
Dim sFileType1 As String

Dim bContinue As Boolean

bContinue = True
iRow = 2

' THE SOURCE AND DESTINATION FOLDER WITH PATH.
sSourcePath = "S:"
sFileType = ".dld" ' TRY WITH OTHER FILE TYPES LIKE ".pdf".
sFileType1 = "prd."


' LOOP THROUGH COLUMN "B" TO PICK THE FILES.
While bContinue

If Len(Range("E" & CStr(iRow)).Value) = 0 Then ' DO NOTHING IF THE COLUMN IS BLANK.
Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
AckTime = 1
Select Case InfoBox.Popup("Klaar.", _
AckTime, "Hieperdepiep", 0)
Case 1, -1
Exit Sub
End Select
Else
' CHECK IF FILES EXISTS.

If Len(Dir(sSourcePath & sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType)) = 0 Then
Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Geen kantprogramma"
Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = True
Else
Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Kantprogramma bestaat!"
Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = False

End If
End If
iRow = iRow + 1 ' INCREMENT ROW COUNTER.
Wend
End Sub

Het zou fantastisch zijn al iemand deze code zo kan aanpassen dat de macro ook in de onderliggende mappen van s:\ gaat zoeken.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

 

Bijlage :  bestand met macro.

Controle dxf + kantprogramma.xlsm

Link naar reactie
Delen op andere sites

Laten we hiermee beginnen.


 

Sub Find_DLD()
Dim AckTime As Integer, InfoBox As Object
Dim iRow As Integer ' ROW COUNTER.
Dim sSourcePath As String
Dim sFileType As String
Dim sFileType1 As String
Dim bContinue As Boolean
Dim found As Boolean, fl As Object, fld As Object

bContinue = True
iRow = 2

' THE SOURCE AND DESTINATION FOLDER WITH PATH.
sSourcePath = "S:"
sFileType = ".dld" ' TRY WITH OTHER FILE TYPES LIKE ".pdf".
sFileType1 = "prd."


' LOOP THROUGH COLUMN "B" TO PICK THE FILES.
While bContinue

  If Len(Range("E" & CStr(iRow)).Value) = 0 Then ' DO NOTHING IF THE COLUMN IS BLANK.
    Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
    AckTime = 1
    Select Case InfoBox.Popup("Klaar.", AckTime, "Hieperdepiep", 0)
      Case 1, -1
      Exit Sub
    End Select
  Else
    On Error Resume Next
    With CreateObject("scripting.filesystemobject")
      For Each fl In .getfolder(sSourcePath).Files
        If fl.Name Like sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType Then found = True: GoTo gevonden
      Next
      For Each fld In .getfolder(sSourcePath).subfolders
        For Each fl In fld.Files
          If fl.Name Like sFileType1 & Range("E" & CStr(iRow)).Value & sFileType Then found = True: GoTo gevonden
        Next
      Next
    End With
gevonden:
    If Not found Then
      Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Geen kantprogramma"
      Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = True
    Else
      Range("F" & CStr(iRow)).Value = "Kantprogramma bestaat!"
      Range("F" & CStr(iRow)).Font.Bold = False
    End If
  End If
  iRow = iRow + 1 ' INCREMENT ROW COUNTER.
Wend
End Sub

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.