Ga naar inhoud

tune up utilities


candise

Aanbevolen berichten

ik heb vandaag het programma tune up utilities gekregen van iemand, ik heb daar paar vraagjes over, bij mijn persoonlijke instellingen moet ik de internetsnelheid van mijn pc instellen, ik heb de keuze tussen GPRS (2G - 2.5G)- EDGE (E-GPRS, 2.75G)- UMTS (3G) - HSDPA (3G+ - 3.5G) WiMax (4G) ... en dan heb ik nog een probleem, eigenlijk 2 namelijk, administratieve vrijgaven zijn geactiveerd : die zouden ervoor zorgen dat het netwerk toegang heeft tot alle stations van mijn pc, deze worden niet weergegeven in de netwerkomgeving maar kunnen wel geopend worden door een code, die ik hier niet ga schrijven direct in te voeren in de adressenlijst, daarom zou ik moeten de administratieve vrijgaven deactiveren ... en ook zou ik moeten de netwerktoegang tot het register deactiveren ... hopelijk kan er mij iemand helpen want voel me er niet echt goed bij dat dit allemaal open staat, er heeft vandaag iemand met mijn laptop bezig geweest en ik wil dit toch allemaal weer normaal hebben ... thankzz op voorhand

Link naar reactie
Delen op andere sites

probleem is dat iemand in mijn laptop zit ... ik schakelde nu al zeker 15 keer vanavond de delen bestanden delen uit en met wachtwoord beveiligde delen in en half uur later staat alles weer ingeschakeld en uitgeschakeld , en ja, ik klik ieder keer op toepassen, kan er mij aub iemand helpen ???

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:36:47, on 21/04/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program Files\Prevx\prevx.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\tsnpstd3.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\windows defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\a-squared Free\a2free.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Netlog

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = %s - Yahoo! Search Results

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CardReaderMonitor] C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [tsnpstd3] C:\Windows\tsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Netlog 24] "C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com

O15 - Trusted Zone: http://messagent.telenet.be

O15 - Trusted Zone: http://pctv.telenet.be

O15 - Trusted Zone: Telenet

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: CSIScanner - Prevx - C:\Program Files\Prevx\prevx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1 (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 9684 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Geen merkbare aanduidingen van malware. Even dieper kijken met Malwarebytes en Combofix.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord, samen met het log van MBAM.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Database versie: 2021

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

21/04/2009 23:38:51

mbam-log-2009-04-21 (23-38-51).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 73187

Verstreken tijd: 5 minute(s), 24 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

---------------------------------------------------------------------------------

ComboFix 09-04-22.02 - Alinetjes top 21/04/2009 23:21.2 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6001.1.1252.32.1043.18.1790.908 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Alinetjes top\Downloads\ComboFix.exe

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-03-22 to 2009-04-22 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-20 20:55 . 2009-04-20 20:55 10520 ----a-w c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-04-20 20:55 . 2009-04-20 20:55 108552 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2009-04-20 20:55 . 2009-04-20 20:55 325640 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-04-20 20:55 . 2009-04-21 19:26 -------- d-----w c:\windows\system32\drivers\Avg

2009-04-20 19:00 . 2009-04-20 19:00 -------- d-----w c:\programdata\webex

2009-04-20 18:59 . 2008-12-12 16:05 24880 ----a-w c:\windows\system32\drivers\pnarp.sys

2009-04-20 18:58 . 2008-12-12 16:05 26416 ----a-w c:\windows\system32\drivers\purendis.sys

2009-04-20 18:57 . 2009-04-20 18:58 -------- d-----w c:\programdata\Pure Networks

2009-04-20 18:53 . 2009-04-20 18:53 603904 ----a-w c:\windows\system32\TUProgSt.exe

2009-04-20 18:53 . 2008-12-11 12:31 17152 ----a-w c:\windows\system32\authuitu.dll

2009-04-20 18:53 . 2008-12-11 12:31 27904 ----a-w c:\windows\system32\uxtuneup.dll

2009-04-20 18:53 . 2009-04-20 18:53 360192 ----a-w c:\windows\system32\TuneUpDefragService.exe

2009-04-20 18:51 . 2009-04-20 18:51 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\TuneUp Software

2009-04-20 18:50 . 2009-04-20 18:50 -------- d-----w c:\programdata\TuneUp Software

2009-04-20 18:50 . 2009-04-20 18:50 -------- d-sh--w c:\programdata\{55A29068-F2CE-456C-9148-C869879E2357}

2009-04-18 22:30 . 2009-04-18 22:30 27656 ----a-w c:\windows\system32\drivers\pxsec.sys

2009-04-18 22:29 . 2009-04-18 22:29 48 ----a-w c:\windows\wininit.ini

2009-04-17 17:52 . 2009-04-17 17:52 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\IObit

2009-04-15 23:46 . 2009-04-16 00:31 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\.housecall6.6

2009-04-14 19:42 . 2008-06-20 01:14 97800 ----a-w c:\windows\system32\infocardapi.dll

2009-04-14 19:42 . 2008-06-20 01:14 105016 ----a-w c:\windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2009-04-14 19:42 . 2008-06-20 01:14 37384 ----a-w c:\windows\system32\infocardcpl.cpl

2009-04-14 19:42 . 2008-06-20 01:14 43544 ----a-w c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2009-04-14 19:42 . 2008-06-20 01:14 11264 ----a-w c:\windows\system32\icardres.dll

2009-04-14 19:42 . 2008-06-20 01:14 622080 ----a-w c:\windows\system32\icardagt.exe

2009-04-14 19:42 . 2008-06-20 01:14 781344 ----a-w c:\windows\system32\PresentationNative_v0300.dll

2009-04-14 19:42 . 2008-06-20 01:14 326160 ----a-w c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2009-04-14 19:35 . 2008-07-27 18:03 96760 ----a-w c:\windows\system32\dfshim.dll

2009-04-14 19:34 . 2008-07-27 18:03 282112 ----a-w c:\windows\system32\mscoree.dll

2009-04-14 19:34 . 2008-07-27 18:03 41984 ----a-w c:\windows\system32\netfxperf.dll

2009-04-14 19:34 . 2008-07-27 18:03 158720 ----a-w c:\windows\system32\mscorier.dll

2009-04-14 19:34 . 2008-07-27 18:03 83968 ----a-w c:\windows\system32\mscories.dll

2009-04-14 19:31 . 2009-02-13 08:49 1255936 ----a-w c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-04-14 19:27 . 2008-06-06 03:27 38912 ----a-w c:\windows\system32\xolehlp.dll

2009-04-14 19:27 . 2008-06-06 03:27 562176 ----a-w c:\windows\system32\msdtcprx.dll

2009-04-10 22:15 . 2009-04-18 22:30 22024 ----a-w c:\windows\system32\drivers\pxscan.sys

2009-04-10 22:15 . 2009-04-19 20:26 -------- d-----w c:\programdata\PrevxCSI

2009-04-10 17:18 . 2009-04-10 17:22 -------- d-----w c:\users\maxime\AppData\Local\Microsoft Games

2009-04-09 17:49 . 2009-04-09 17:49 64048 ----a-w c:\users\maxime\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-09 17:49 . 2009-04-10 16:24 27430 ----a-w c:\users\maxime\AppData\Roaming\nvModes.dat

2009-04-09 13:37 . 2009-04-09 13:37 717296 ----a-w c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2009-04-08 23:20 . 2009-04-08 23:20 -------- d-----w c:\users\maxime\AppData\Local\Mozilla

2009-04-04 22:10 . 2007-07-31 16:45 76800 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ser2pl.sys

2009-04-04 21:48 . 2009-04-04 21:48 -------- d-----w c:\windows\Cache

2009-04-03 23:29 . 2009-04-03 23:29 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\Nieuwe map

2009-03-31 21:33 . 2009-03-31 21:33 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Auslogics

2009-03-27 13:38 . 2009-03-28 21:08 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Samsung

2009-03-27 13:20 . 2007-05-02 10:12 15112 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ssm_mdfl.sys

2009-03-27 13:20 . 2007-05-02 10:12 12424 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ssm_whnt.sys

2009-03-27 13:20 . 2007-05-02 10:12 12424 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ssm_wh.sys

2009-03-27 13:20 . 2007-05-02 10:12 109704 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ssm_mdm.sys

2009-03-27 13:20 . 2007-05-02 10:12 83592 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ssm_bus.sys

2009-03-27 13:20 . 2007-05-02 10:12 12424 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ssm_cmnt.sys

2009-03-27 13:20 . 2007-05-02 10:12 12424 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ssm_cm.sys

2009-03-27 13:19 . 2007-05-02 10:11 15112 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ss_mdfl.sys

2009-03-27 13:19 . 2007-05-02 10:11 12424 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ss_whnt.sys

2009-03-27 13:19 . 2007-05-02 10:11 12424 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ss_wh.sys

2009-03-27 13:19 . 2007-05-02 10:11 109704 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ss_mdm.sys

2009-03-27 13:19 . 2007-05-02 10:11 83592 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ss_bus.sys

2009-03-27 13:19 . 2007-05-02 10:11 12424 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ss_cmnt.sys

2009-03-27 13:19 . 2007-05-02 10:11 12424 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ss_cm.sys

2009-03-27 13:19 . 2009-03-28 20:56 -------- d-----w c:\windows\system32\Samsung_USB_Drivers

2009-03-27 13:19 . 2005-08-28 19:51 766 ----a-w c:\windows\system32\Uninstall.ico

2009-03-27 13:18 . 2006-07-24 15:05 5632 ----a-w c:\windows\system32\drivers\StarOpen.sys

2009-03-26 18:58 . 2009-03-26 19:52 -------- d---a-w c:\programdata\TEMP

2009-03-26 06:00 . 2009-03-26 06:00 64000 ----a-w c:\windows\system32\drivers\RTSTOR.sys

2009-03-26 01:21 . 2008-06-19 15:24 28544 ----a-w c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys

2009-03-25 15:30 . 2009-03-25 15:30 27240 ----a-w c:\users\Gast\AppData\Roaming\nvModes.dat

2009-03-25 13:18 . 2009-03-25 13:18 -------- d-----w c:\users\Gast\AppData\Local\Mozilla

2009-03-25 13:13 . 2009-03-25 13:13 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\AVG8

2009-03-25 13:08 . 2009-04-21 20:45 680 ----a-w c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-03-24 11:03 . 2009-03-24 11:03 7808 ----a-w c:\windows\system32\drivers\psi_mf.sys

2009-03-23 17:16 . 2009-03-26 12:39 -------- d--h--w C:\$AVG8.VAULT$

2009-03-23 12:50 . 2009-04-06 12:49 -------- d-sh--w C:\$RECYCLE.BIN

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-21 21:09 . 2008-10-25 01:56 677010 ----a-w c:\windows\System32\perfh013.dat

2009-04-21 21:09 . 2008-10-25 01:56 131474 ----a-w c:\windows\System32\perfc013.dat

2009-04-21 21:01 . 2009-03-25 22:02 -------- d-----w c:\program files\McAfee

2009-04-20 21:01 . 2009-01-09 15:59 64496 ----a-w c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-20 20:54 . 2009-01-09 20:56 -------- d-----w c:\programdata\avg8

2009-04-20 19:01 . 2009-04-20 19:01 -------- d-----w c:\program files\Pure Networks

2009-04-20 18:59 . 2006-11-02 10:25 86016 ----a-w c:\windows\Inf\infstor.dat

2009-04-20 18:59 . 2006-11-02 10:25 51200 ----a-w c:\windows\Inf\infpub.dat

2009-04-20 18:59 . 2006-11-02 10:25 143360 ----a-w c:\windows\Inf\infstrng.dat

2009-04-20 18:58 . 2009-04-20 18:58 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared

2009-04-20 18:53 . 2009-04-20 18:50 -------- d-----w c:\program files\TuneUp Utilities 2009

2009-04-20 17:24 . 2009-01-10 03:13 28095 ----a-w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\nvModes.dat

2009-04-20 17:12 . 2009-04-20 17:12 -------- d-----w c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-04-17 17:52 . 2009-04-17 17:52 -------- d-----w c:\program files\IObit

2009-04-14 20:45 . 2009-04-11 00:57 -------- d-----w c:\program files\a-squared Free

2009-04-14 20:01 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w c:\program files\Windows Mail

2009-04-12 21:20 . 2009-04-04 22:05 -------- d-----w c:\program files\AlerteGPS

2009-04-12 10:35 . 2008-10-24 17:21 -------- d-----w c:\programdata\NVIDIA

2009-04-11 03:04 . 2009-03-21 19:54 -------- d-----w c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-04-10 22:15 . 2009-04-10 22:15 -------- d-----w c:\program files\Prevx

2009-04-06 13:32 . 2009-03-21 19:54 38496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-04-06 13:32 . 2009-03-21 19:54 15504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-04-06 12:49 . 2009-04-06 12:49 -------- d-----w c:\users\maxime\AppData\Roaming\Roxio

2009-04-06 06:45 . 2009-02-09 22:06 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\uTorrent

2009-04-04 22:11 . 2009-04-04 22:11 -------- d-----w c:\program files\Prolific

2009-04-04 22:11 . 2008-10-24 17:15 -------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-03-31 21:33 . 2009-03-31 21:33 -------- d-----w c:\program files\Auslogics

2009-03-31 19:37 . 2009-03-31 19:37 -------- d-----w c:\program files\Alwil Software

2009-03-31 00:26 . 2009-03-31 00:26 -------- d-----w c:\program files\Secunia

2009-03-28 20:55 . 2009-03-28 20:55 -------- d-----w c:\program files\Samsung

2009-03-26 20:21 . 2009-01-09 21:43 -------- d-----w c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2009-03-26 01:20 . 2009-03-26 01:20 -------- d-----w c:\program files\Panda Security

2009-03-25 22:09 . 2009-01-09 22:31 -------- d-----w c:\program files\Java

2009-03-25 22:02 . 2009-01-09 20:17 -------- d-----w c:\programdata\McAfee

2009-03-25 22:02 . 2009-03-25 22:02 -------- d-----w c:\program files\Common Files\McAfee

2009-03-25 13:10 . 2009-03-25 13:10 -------- d-----w c:\users\Gast\AppData\Roaming\Roxio

2009-03-22 18:59 . 2009-03-22 18:59 19706 ----a-w C:\logzondagavond.txt

2009-03-22 00:07 . 2009-01-10 18:16 -------- d-----w c:\program files\Telemeter 3.0

2009-03-21 23:48 . 2009-03-21 23:48 -------- d-----w c:\program files\CCleaner

2009-03-21 23:35 . 2009-02-04 22:31 -------- d-----w c:\programdata\Apple Computer

2009-03-21 23:35 . 2009-02-04 22:29 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Apple

2009-03-21 23:09 . 2009-03-21 23:09 -------- d-----w c:\programdata\{00D89592-F643-4D8D-8F0F-AFAE0F14D4C3}

2009-03-21 23:07 . 2009-03-21 23:07 -------- d-----w c:\program files\Bonjour

2009-03-21 23:01 . 2009-03-21 23:00 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe

2009-03-21 21:07 . 2009-01-09 20:18 -------- d-----w c:\programdata\SiteAdvisor

2009-03-21 19:54 . 2009-03-21 19:54 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-03-21 19:54 . 2009-03-21 19:54 -------- d-----w c:\programdata\Malwarebytes

2009-03-21 18:26 . 2009-03-21 18:26 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-03-21 02:21 . 2009-01-09 21:42 -------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2009-03-20 01:10 . 2009-03-20 01:10 -------- d-----w c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\McAfee

2009-03-20 00:40 . 2009-03-20 00:40 80 ----a-w C:\bootdelete.lst

2009-03-20 00:28 . 2009-01-10 15:08 -------- d-----w c:\programdata\Hitman Pro 3

2009-03-19 22:37 . 2009-01-09 21:20 -------- d-----w c:\program files\Windows Live

2009-03-19 22:35 . 2009-03-19 22:35 -------- d-----w c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition

2009-03-19 22:34 . 2009-03-19 22:34 -------- d-----w c:\program files\Microsoft

2009-03-17 03:38 . 2009-04-14 19:30 40960 ----a-w c:\windows\AppPatch\apihex86.dll

2009-03-17 03:38 . 2009-04-14 19:30 13824 ----a-w c:\windows\System32\apilogen.dll

2009-03-17 03:38 . 2009-04-14 19:30 24064 ----a-w c:\windows\System32\amxread.dll

2009-03-15 09:56 . 2008-10-24 17:08 -------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-03-15 09:55 . 2009-03-15 09:55 25 ----a-w C:\Brxpinst.log

2009-03-15 09:51 . 2009-03-15 09:51 -------- d-----w c:\program files\Brother

2009-03-15 09:49 . 2009-03-15 09:49 -------- d-----w c:\programdata\Brother

2009-03-09 04:19 . 2009-01-09 22:32 410984 ----a-w c:\windows\System32\deploytk.dll

2009-03-08 11:34 . 2009-04-12 02:18 914944 ----a-w c:\windows\System32\wininet.dll

2009-03-08 11:34 . 2009-04-12 02:18 43008 ----a-w c:\windows\System32\licmgr10.dll

2009-03-08 11:33 . 2009-04-12 02:18 18944 ----a-w c:\windows\System32\corpol.dll

2009-03-08 11:33 . 2009-04-12 02:18 109056 ----a-w c:\windows\System32\iesysprep.dll

2009-03-08 11:33 . 2009-04-12 02:18 109568 ----a-w c:\windows\System32\PDMSetup.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-04-12 02:18 132608 ----a-w c:\windows\System32\ieUnatt.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-04-12 02:18 107520 ----a-w c:\windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-04-12 02:18 107008 ----a-w c:\windows\System32\SetIEInstalledDate.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-04-12 02:18 103936 ----a-w c:\windows\System32\SetDepNx.exe

2009-03-08 11:33 . 2009-04-12 02:18 420352 ----a-w c:\windows\System32\vbscript.dll

2009-03-08 11:32 . 2009-04-12 02:18 72704 ----a-w c:\windows\System32\admparse.dll

2009-03-08 11:32 . 2009-04-12 02:18 71680 ----a-w c:\windows\System32\iesetup.dll

2009-03-08 11:32 . 2009-04-12 02:18 66560 ----a-w c:\windows\System32\wextract.exe

2009-03-08 11:32 . 2009-04-12 02:18 169472 ----a-w c:\windows\System32\iexpress.exe

2009-03-08 11:31 . 2009-04-12 02:18 34816 ----a-w c:\windows\System32\imgutil.dll

2009-03-08 11:31 . 2009-04-12 02:18 48128 ----a-w c:\windows\System32\mshtmler.dll

2009-03-08 11:31 . 2009-04-12 02:18 45568 ----a-w c:\windows\System32\mshta.exe

2009-03-08 11:22 . 2009-04-12 02:18 156160 ----a-w c:\windows\System32\msls31.dll

2009-03-03 04:46 . 2009-04-14 19:30 3599328 ----a-w c:\windows\System32\ntkrnlpa.exe

2009-03-03 04:46 . 2009-04-14 19:30 3547632 ----a-w c:\windows\System32\ntoskrnl.exe

2009-03-03 04:39 . 2009-04-14 19:30 183296 ----a-w c:\windows\System32\sdohlp.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-14 19:30 551424 ----a-w c:\windows\System32\rpcss.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-14 19:30 26112 ----a-w c:\windows\System32\printfilterpipelineprxy.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-14 19:30 98304 ----a-w c:\windows\System32\iasrecst.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-14 19:30 54784 ----a-w c:\windows\System32\iasads.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-14 19:30 44032 ----a-w c:\windows\System32\iasdatastore.dll

2009-03-03 03:04 . 2009-04-14 19:30 666624 ----a-w c:\windows\System32\printfilterpipelinesvc.exe

2009-03-03 02:38 . 2009-04-14 19:30 17408 ----a-w c:\windows\System32\iashost.exe

2009-02-13 08:49 . 2009-04-14 19:30 72704 ----a-w c:\windows\System32\secur32.dll

2009-02-09 03:10 . 2009-03-11 14:32 2033152 ----a-w c:\windows\System32\win32k.sys

2009-02-07 19:53 . 2009-02-07 19:53 230424 ----a-w C:\img2-001.raw

2009-02-06 18:55 . 2009-02-06 18:55 308616 ----a-w c:\windows\WLXPGSS.SCR

2009-02-06 17:52 . 2009-02-06 17:52 49504 ----a-w c:\windows\System32\sirenacm.dll

2009-01-12 01:54 . 2006-11-02 12:48 174 --sha-w c:\program files\desktop.ini

2008-10-25 02:40 . 2008-10-25 02:03 8192 --sha-w c:\windows\Users\Default\NTUSER.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-19 1233920]

"SmpcSys"="c:\program files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe" [2007-07-19 1120568]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-02-06 3885408]

"Netlog 24"="c:\program files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe" [2009-01-19 1380352]

"CTSyncU.exe"="c:\program files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2007-07-17 868352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-02-09 845360]

"CardReaderMonitor"="c:\program files\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe" [2007-07-25 643072]

"RoxWatchTray"="c:\program files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" [2007-01-11 232184]

"PCMService"="c:\program files\Powercinema\PCMService.exe" [2007-02-14 159744]

"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2007-09-19 86016]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-09-19 8497696]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-09-19 81920]

"tsnpstd3"="c:\windows\tsnpstd3.exe" [2007-03-10 270336]

"nmctxth"="c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe" [2008-12-12 642856]

"nmapp"="c:\program files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" [2008-12-14 467240]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-04-20 1932568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{F2F10572-42CE-4278-8AB8-E11693F37996}"= UDP:c:\program files\Powercinema\PowerCinema.exe:CyberLink PowerCinema

"{09FED244-8DA8-4143-8396-528B0E10C04C}"= TCP:c:\program files\Powercinema\PowerCinema.exe:CyberLink PowerCinema

"{A102567A-6A7A-4BD4-A29C-A03BF2A38DDC}"= UDP:c:\program files\Powercinema\PCMService.exe:CyberLink PowerCinema Resident Program

"{B9111067-843E-4A2B-9930-B3D0081D168D}"= TCP:c:\program files\Powercinema\PCMService.exe:CyberLink PowerCinema Resident Program

"{C7B2FD78-C15F-4D48-903E-DB6A9B41069F}"= c:\program files\Powercinema\PowerCinema.exe:CyberLink PowerCinema

"{501E4D88-4D5A-4062-B7AE-FC7D6971B05B}"= c:\program files\Powercinema\PCMService.exe:CyberLink PowerCinema Resident Program

"{90BD2788-BED4-49C2-87E7-0876DA4E6BFE}"= c:\program files\Powercinema\Kernel\DMP\CLBrowserEngine.exe:Cyberlink Media Server Browser Engine

"{4A7C267A-6E8A-4BB3-A29B-1EF192DA9487}"= c:\program files\Powercinema\Kernel\DMS\CLMSService.exe:CyberLink Media Server

"{DC3453D1-A5C1-476A-ADF1-7475A1CA2602}"= UDP:c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (TCP-In)

"{B7C18FE1-9DFC-432F-8A19-4FD2B0382AB5}"= TCP:c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (UDP-In)

"{46EFDB94-C6E7-4E1C-984F-CF8607470E11}"= c:\program files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:Windows Live Sync

"{839B8CDE-35C8-4BE0-82B0-C109FDD22625}"= UDP:c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe:Bonjour

"{A2F3B640-04AD-4BFE-856A-315E889B197B}"= TCP:c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe:Bonjour

"TCP Query User{436D8DC9-F94C-4735-9E58-DF2FCCA87480}d:\\setup.exe"= UDP:D:\setup.exe:Setup

"UDP Query User{7A4D6E8C-D9A6-42D5-916C-F2646315D3B8}d:\\setup.exe"= TCP:D:\setup.exe:Setup

"{587114E4-BBF3-4B36-AC40-4465CF78E152}"= TCP:67:DHCP Discovery Service

"{83E28BB3-C723-469E-883A-3B425E5C99F1}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgemc.exe:avgemc.exe

"{C7129114-3E63-4ADE-ABE5-59224985ED23}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgupd.exe:avgupd.exe

"{C2C52348-3288-4B30-BB7F-1358D7B9BC45}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgnsx.exe:avgnsx.exe

"{DCB400B8-181E-4E49-B5F4-8B5C911FDCCE}"= TCP:67:0.0.0.0:DHCP Discovery Service

"{18D381B9-A18D-4BFD-B2C8-7DF67CD81C48}"= UDP:c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe:Pure Networks Platform Service

"{292DEB08-C54B-45B2-827E-F8CDDA41253E}"= TCP:c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe:Pure Networks Platform Service

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"c:\\Program Files\\IEPro\\MiniDM.exe"= c:\program files\IEPro\MiniDM.exe:*:Enabled:MiniDM

R3 fssfltr;fssfltr;c:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2009-02-06 55280]

R3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2009-02-06 533360]

R3 hitmanpro3;Hitman Pro 3 Support Driver; [x]

S0 pavboot;pavboot;c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys [2008-06-19 28544]

S0 pxscan;pxscan;c:\windows\System32\drivers\pxscan.sys [2009-04-18 22024]

S0 pxsec;pxsec;c:\windows\System32\drivers\pxsec.sys [2009-04-18 27656]

S1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\Drivers\avgldx86.sys [2009-04-20 325640]

S1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\System32\Drivers\avgtdix.sys [2009-04-20 108552]

S2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2009-04-20 908056]

S2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-04-20 298264]

S2 CSIScanner;CSIScanner;c:\program files\Prevx\prevx.exe [2009-04-18 4368440]

S2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\program files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [2009-03-11 210216]

S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

S2 TuneUp.ProgramStatisticsSvc;TuneUp Program Statistics Service;c:\windows\System32\TUProgSt.exe [2009-04-20 603904]

S3 PSI;PSI;c:\windows\system32\DRIVERS\psi_mf.sys [2009-03-24 7808]

S3 RTL8187B;Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8187B.sys [2007-10-05 288256]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*Deregistered* - MBAMSwissArmy

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

UxTuneUp

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\System32\rundll32.exe" "c:\windows\System32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-04-21 c:\windows\Tasks\1-klik Onderhoud.job

- c:\program files\TuneUp Utilities 2009\OneClickStarter.exe [2008-12-12 14:12]

2009-04-21 c:\windows\Tasks\AWC Startup.job

- c:\program files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe [2009-04-17 12:45]

2009-02-16 c:\windows\Tasks\Spybot - Search & Destroy - Scheduled Task.job

- c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe [2009-02-04 14:31]

2009-04-21 c:\windows\Tasks\Uitgebreide garantie.job

- c:\program files\Packard Bell\SetupmyPC\PBCarNot.exe [2008-10-24 16:38]

2009-04-21 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{1D185672-41ED-4325-A6FB-C452BE64FEEB}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2009-04-12 11:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://nl.netlog.com/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

IE: {{000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - {CD275D4E-791A-4993-9D4D-6A071EDD2709} - c:\program files\IEPro\iepro.dll

LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

Trusted Zone: internet

Trusted Zone: mcafee.com

Trusted Zone: telenet.be\messagent

Trusted Zone: telenet.be\pctv

Trusted Zone: telenet.be\www

FF - ProfilePath - c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4rjxt515.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - chrome://sitelauncher/content/home.html

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll

FF - component: c:\program files\McAfee\SiteAdvisor\components\McFFPlg.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-04-21 23:25

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(5864)

c:\program files\McAfee\SiteAdvisor\saHook.dll

c:\program files\Pure Networks\Network Magic\nmrsrc.dll

.

Voltooingstijd: 2009-04-21 23:28

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-04-21 21:27

ComboFix2.txt 2009-03-22 18:55

Pre-Run: 58.292.383.744 bytes beschikbaar

Post-Run: 59.174.002.688 bytes beschikbaar

333 --- E O F --- 2009-04-20 17:12

Link naar reactie
Delen op andere sites

Diagnostisch rapport over systeem

Computer:PC_VAN_ALINETJEVerzameld:dinsdag 21 april 2009 23:49:23Duur:61 Seconden

Diagnostische resultaten

Waarschuwingen

Fout

Symptoom:

Er is gerapporteerd dat de service een onverwachte foutcode heeftOorzaak:Eén of meer services zijn mislukt. De service is niet juist gestopt. Dit betekent dat de service is vastgelopen of dat een van de onderdelen is gestopt op een niet-ondersteunde manier.Details:Service is afgesloten met een code die niet gelijk is aan 0 of 1077Resolutie:Service opnieuw startenVerwant:PrestatiecontroleWaarschuwing

Symptoom:

Er wordt gemeld dat er geen antispywareproduct is dat dit systeem actief beschermt.Oorzaak:Er is gemeld dat de functie voor het scannen op spyware bij het verkrijgen van toegang is uitgeschakeld. De functie voor scannen bij het verkrijgen van toegang is uitgeschakeld of de antispywaretoepassing wordt niet herkend.Resolutie:1. Controleer of een antispyware-programma is geïnstalleerd.

2. Als een antispyware-programma is geïnstalleerd en werkt, dient u Beveiligingscentrum zodanig te configureren dat het controleren van de antispyware-status wordt gestopt.Verwant:AntispywareInformatief

Symptoom:

Er is geen antivirusproduct vastgelegd.Oorzaak:Kan geen actieve antivirustoepassing identificeren. Er is geen antivirusproduct geïnstalleerd of dit product wordt niet herkend.Resolutie:1. Controleer of er een antivirusproduct is geïnstalleerd.

2. Als er een antivirusproduct is geïnstalleerd en als dit werkt, dient u Beveiligingscentrum zodanig te configureren dat het controleren van de antivirusstatus wordt gestopt.Verwant:AntivirusBasissysteemcontroles

TestsResultaatBeschrijving

Besturingssysteemcontroles

GeslaagdControleren op kenmerken van het besturingssysteem

TestgroepenTestsMisluktBeschrijvingControle van besturingssysteemversie10Geslaagd

Schijfcontroles

GeslaagdControleren op schijfstatus

TestgroepenTestsMisluktBeschrijvingControles op fouten van SMART Predict10GeslaagdDirty bit-controle van logische schijf10GeslaagdBeschikbare schijfruimte C:10Station C: heeft 53% beschikbare schijfruimte [56262 MB]

Tests van Beveiligingscentrum

MisluktControleren op status van gegevens met betrekking tot het Beveiligingscentrum.

TestgroepenTestsMisluktBeschrijvingControleren op antispywareproduct dat is ingeschakeld.11MisluktControle op inschakelen van Gebruikersaccountbeheer10GeslaagdControle op inschakelen van Windows Update10Geslaagd

dat is een stukje uit mijn betrouwbaarheids en prestatiecontrole, ik weet niet of je daar iets mee bent, maar ik vind het raar dat hij meldt dat er geen antivirus is die dit syteem actief beschermt, als ik namelijk naar mijn beveiligingscentrum ga dan is alles daar normaal ...

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik ga naar netbanking en ik krijg dit bij mijn scherm, wil dit ook iets zeggen ?

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

IBM_HTTP_Server/6.0 Apache/2.0.47 (Unix) Server at C11C0100 Port 80

ik ben nu helemaal in paniek, heb dit nog nooit tegengekomen dat dit daar staat !!!

help ? !

ben ondertussen ook nog eens aan het kijken in mijn firewall (is eigenlijk eerste keer dat ik dit doe) en ik zie dat de meeste regels voor binnenkomende verbindingen ingeschakeld zijn , er staat ja bij inschakelen, maar dan heb ik er ook een heleboel waar nee staat, wat moet ik daarmee doen ? laat ik die op nee of wijzig ik naar ja ? is vooral bij extern beheer (van geplande taken, log-beheer, servicebeheer, volumebeheer) ook distributed transaction coordinator, iscsi service , netwerk detecteren en nog een boel andere ... ik dacht dat firewall dat automatisch allemaal inschakelde ... kan je met firewall kijken of er probeerde van iemand de pc te hacken of zijn hackers zo goed dat ze dit omzeilen ? vanmorgen was mijn wachtwoordbeveiliging namelijk weer uitgeschakeld en netwerkdetectie ingeschakeld, begin zo langzaam wanhopig te worden, en wat als ik last heb van een hacker, kan ik dit dan zelf oplossen ? en hoe ? bestaan er programma's tegen hackers?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Findykill en laat het scannen met de optie 1.

############################## [ FindyKill V4.726 ]

# User : Alinetjes top (Administrators) # PC_VAN_ALINETJE

# Update on 22/04/09 by Chiquitine29

# Start at: 22:39:12 | 22/04/2009

# Website : Bienvenue dans les pages de FindyKill et Ad_Remover

# AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-52

# Microsoft® Windows Vista™ Home Basic (6.0.6001 32-bit) # Service Pack 1

# Internet Explorer 8.0.6001.18702

# Windows Firewall Status : Enabled

# AV : AVG Anti-Virus 8.0 [ Enabled | Updated ]

# C:\ # Lokale vaste schijf # 103,79 Go (55,62 Go free) [HDD] # NTFS

# D:\ # Cd-rom-schijf

############################## [ Active Processes ]

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\SYSTEM32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\Prevx\prevx.exe

C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Windows\SYSTEM32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Secunia\PSI\psi.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Powercinema\PCMService.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\tsnpstd3.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Prevx\prevx.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

################## [ Infected Files / Folders ]

################## [ Infected Temp Files ]

################## [ Registry / Infected keys ]

################## [ Searching in removable drives ]

# Presence of files :

################## [ Registry / Mountpoint2 ]

# -> Not found !

################## [ ! End of report # FindyKill V4.726 ! ]

kun je daar nu iets op zien tot nu toe ? vind je dat niet raar dat mijn prestatievermogen (of zoiets) zegt dat ik geen antivirus heb staan terwijl ik wel degelijk beveiligd ben, moet ik denken aan een hacker, wat eigenlijk mijn eerste reactie was ? of is er iets anders aan de hand?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.