Ga naar inhoud

[OPGELOST] Langdurig wachten op internetverbinding


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik ben nog niet zo heel lang in het bezit van mijn HP Laptop. Mijn laptop start vrij snel op en ook de programma's laden snel tot het moment dat de automatische internetverbinding en Bluetooth moeten laden. Daar moet ik tegenwoordig echt minuten op wachten terwijl dit eerder ook vrijwel direct geladen was.

Ik vind dit nogal irritant want ik kan klikken wat ik wil, mijn laptop wacht eerst op 'iets' zodat HP Wireless Assistant en Bluetooth kunnen laden en ik verbinding heb. Ik heb al via msconfig en services etc. dingen in en uitgeschakeld en ook de HP Wireless Assistant en de Bluetooth maar hier ligt het probleem niet bij..

Iemand een idee?

Ik heb nog wel een logje gemaakt voor de zekerheid:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:12:59, on 6-5-2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = NOS.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.2.0.7\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] "C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] "C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u12-b04/jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab?e=1237296668928&h=a45b38c6a0c88c9440c512356c0e1721/&filename=jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\Windows\system32\Hpservice.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe

O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_a7e996cd\STacSV.exe

--

End of file - 8460 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb even snel naar je logje gekeken (ik ben er niet goed in, dus even wachten op bevestiging van een expert) maar ik zie niks kwaadaardig.

Ook DIT een keer doornemen, misschien dat wat helpt.

Je virusscanner kan soms ook root in het eten gooien (internetverbinding controleren, updates isntalleren etc)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Lijkt inderdaad niet echt een malwareprobleem te zijn.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

En voor alle zekerheid nog even dit :

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

oke Mbam-log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Database versie: 2085

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

6-5-2009 22:49:33

mbam-log-2009-05-06 (22-49-33).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 69659

Verstreken tijd: 2 minute(s), 50 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 1

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 3

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\gaopdxserv.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search\Local Page (Hijack.Search) -> Bad: (IESearch Start) Good: (Google) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

HijackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:57:03, on 6-5-2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = NOS.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.2.0.7\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] "C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] "C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u12-b04/jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab?e=1237296668928&h=a45b38c6a0c88c9440c512356c0e1721/&filename=jinstall-6u12-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\Windows\system32\Hpservice.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe

O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_a7e996cd\STacSV.exe

--

End of file - 7946 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hmm volgens mij was het eenmalig...het is alweer terug
De eerste signalen waren al gunstig ... maar we waren er natuurlijk nog niet helemaal :-)

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-05-06.08 - Marit 07-05-2009 15:26.4 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.31.1043.18.3068.2141 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Marit\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Marit\Desktop\CFScript.txt

AV: Kaspersky Anti-Virus *On-access scanning disabled* (Updated)

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-07 to 2009-05-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-06 20:45 . 2009-05-06 20:45 -------- d-----w c:\users\Marit\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-05-06 20:45 . 2009-04-06 13:32 15504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-05-06 20:45 . 2009-04-06 13:32 38496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-05-06 20:45 . 2009-05-06 20:45 -------- d-----w c:\programdata\Malwarebytes

2009-05-06 20:45 . 2009-05-06 20:45 -------- d-----w c:\users\All Users\Malwarebytes

2009-05-06 20:45 . 2009-05-06 20:45 -------- d-----w c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-05-06 12:41 . 2008-04-07 04:38 22872 ----a-r c:\windows\system32\AdobePDFUI.dll

2009-05-06 10:20 . 2009-05-06 10:20 -------- d-----w c:\users\Marit\AppData\Roaming\SuperAdBlocker.com

2009-05-06 10:19 . 2009-05-06 10:19 -------- d-----w c:\windows\system32\URTTemp

2009-05-06 10:19 . 2009-05-06 10:22 -------- d-----w c:\program files\SuperAdBlocker.com

2009-05-04 20:13 . 2009-05-04 20:13 -------- d-----w c:\users\Marit\AppData\Roaming\Uniblue

2009-05-03 21:10 . 2009-05-03 21:20 -------- d-----w c:\program files\r2 Studios

2009-05-03 21:04 . 2009-05-03 21:04 -------- d-----w c:\users\Marit\AppData\Roaming\GTek

2009-04-26 08:38 . 2009-04-26 08:38 -------- d-----w c:\programdata\Vodafone

2009-04-26 08:38 . 2009-04-26 08:38 -------- d-----w c:\users\All Users\Vodafone

2009-04-25 15:19 . 2008-09-15 12:26 104960 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ZTEusbnmea.sys

2009-04-25 15:19 . 2008-09-15 12:26 110080 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ZTEusbnet.sys

2009-04-25 15:19 . 2008-09-15 12:26 104960 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ZTEusbmdm6k.sys

2009-04-25 15:19 . 2008-09-15 12:26 104960 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ZTEusbser6k.sys

2009-04-25 15:17 . 2009-04-25 15:17 -------- d-----w c:\users\Marit\AppData\Local\{BAD7C248-517D-4CE1-B65A-829C01BEFDB1}

2009-04-24 12:27 . 2009-04-24 12:27 -------- d-----w c:\users\Marit\AppData\Roaming\Vodafone

2009-04-24 12:27 . 2009-04-24 12:27 -------- d-----w c:\programdata\InstallShield

2009-04-24 12:27 . 2009-04-24 12:27 -------- d-----w c:\users\All Users\InstallShield

2009-04-24 12:27 . 2008-03-17 09:05 101632 ----a-w c:\windows\system32\drivers\ewusbmdm.sys

2009-04-24 12:25 . 2009-04-24 12:25 -------- d-----w c:\users\Marit\AppData\Local\{D53238E8-3427-491E-A57E-097FA966AAC1}

2009-04-20 17:13 . 2009-04-27 15:47 -------- d-----w c:\users\Marit\AppData\Roaming\Belastingdienst

2009-04-16 17:07 . 2009-02-13 08:49 1255936 ----a-w c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-04-16 17:07 . 2009-02-13 08:49 72704 ----a-w c:\windows\system32\secur32.dll

2009-04-16 17:07 . 2009-03-17 03:38 13824 ----a-w c:\windows\system32\apilogen.dll

2009-04-16 17:07 . 2009-03-17 03:38 24064 ----a-w c:\windows\system32\amxread.dll

2009-04-16 17:07 . 2008-12-06 04:42 376832 ----a-w c:\windows\system32\winhttp.dll

2009-04-16 17:07 . 2008-06-06 03:27 562176 ----a-w c:\windows\system32\msdtcprx.dll

2009-04-16 17:07 . 2008-06-06 03:27 38912 ----a-w c:\windows\system32\xolehlp.dll

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 04:39 551424 ----a-w c:\windows\system32\rpcss.dll

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 04:46 3599328 ----a-w c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 04:46 3547632 ----a-w c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 03:04 666624 ----a-w c:\windows\system32\printfilterpipelinesvc.exe

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 04:39 26112 ----a-w c:\windows\system32\printfilterpipelineprxy.dll

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 04:39 183296 ----a-w c:\windows\system32\sdohlp.dll

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 04:37 98304 ----a-w c:\windows\system32\iasrecst.dll

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 04:37 44032 ----a-w c:\windows\system32\iasdatastore.dll

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 04:37 54784 ----a-w c:\windows\system32\iasads.dll

2009-04-16 17:05 . 2009-03-03 02:38 17408 ----a-w c:\windows\system32\iashost.exe

2009-04-15 18:33 . 2009-04-15 18:33 -------- d-----w c:\program files\Belastingdienst

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-07 13:17 . 2008-08-27 15:32 56351 ----a-w c:\users\All Users\nvModes.dat

2009-05-07 13:17 . 2008-08-27 15:32 56351 ----a-w c:\programdata\nvModes.dat

2009-05-06 21:11 . 2008-06-21 05:46 1473 ----a-w c:\windows\bthservsdp.dat

2009-05-06 20:53 . 2008-08-27 16:15 7592 ----a-w c:\users\Marit\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-05-06 07:50 . 2008-06-21 15:38 667352 ----a-w c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-05-06 07:50 . 2008-06-21 15:38 126854 ----a-w c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-04-26 09:17 . 2009-02-10 13:46 -------- d-----w c:\program files\Oberon Media

2009-04-26 09:17 . 2008-08-27 15:57 -------- d-----w c:\program files\Windows Live

2009-04-26 09:17 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w c:\program files\Windows Mail

2009-04-25 15:19 . 2006-11-02 10:25 86016 ----a-w c:\windows\inf\infstor.dat

2009-04-25 15:19 . 2006-11-02 10:25 51200 ----a-w c:\windows\inf\infpub.dat

2009-04-25 15:19 . 2006-11-02 10:25 143360 ----a-w c:\windows\inf\infstrng.dat

2009-04-24 12:26 . 2008-06-21 05:57 -------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-03-23 17:42 . 2009-02-10 13:46 -------- d-----w c:\program files\Gamenext

2009-03-17 13:30 . 2009-01-14 21:47 410984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-03-17 13:30 . 2009-03-17 13:30 -------- d-----w c:\program files\Java

2009-03-17 13:27 . 2008-08-27 15:44 115552 ----a-w c:\users\Marit\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-03-17 13:22 . 2009-03-17 13:19 -------- d-----w c:\program files\Eusing Free Registry Cleaner

2009-03-17 13:15 . 2009-03-17 13:15 -------- d-----w c:\program files\CCleaner

2009-03-14 14:20 . 2009-03-14 14:20 -------- d-----w c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition

2009-03-14 14:18 . 2009-03-07 15:54 -------- d-----w c:\program files\Microsoft

2009-03-14 14:17 . 2009-03-14 14:17 -------- d-----w c:\program files\Windows Live SkyDrive

2009-03-14 14:11 . 2009-03-14 14:11 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Windows Live

2009-03-09 13:35 . 2008-06-21 05:57 -------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-03-09 13:15 . 2009-03-09 13:15 -------- d-----w c:\program files\Samsung

2009-03-06 15:12 . 2009-02-13 13:01 21256 ----a-w c:\windows\Help\OEM\scripts\HPScript.exe

2009-03-05 10:29 . 2009-03-13 12:58 16648 ----a-w c:\windows\Help\OEM\scripts\HC_ProtectSmartPatch.exe

2009-03-03 04:40 . 2009-04-17 12:48 827392 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-17 12:48 78336 ----a-w c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-03-03 02:28 . 2009-04-17 12:48 26624 ----a-w c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-02-20 16:06 . 2009-02-20 16:06 28672 ----a-w c:\windows\system32\qttask.exe

2009-02-10 18:53 . 2009-02-10 18:53 32 ----a-w c:\users\All Users\ezsid.dat

2009-02-10 18:53 . 2009-02-10 18:53 32 ----a-w c:\programdata\ezsid.dat

2009-02-09 03:10 . 2009-03-12 15:08 2033152 ----a-w c:\windows\system32\win32k.sys

2009-02-06 18:55 . 2009-02-06 18:55 308616 ----a-w c:\windows\WLXPGSS.SCR

2009-02-06 17:52 . 2009-02-06 17:52 49504 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll

2008-01-21 02:43 . 2006-11-02 12:50 174 --sha-w c:\program files\desktop.ini

2008-06-21 15:39 . 2008-06-21 15:39 8192 --sha-w c:\windows\Users\Default\NTUSER.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-05-06_20.39.42 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2008-01-21 01:58 . 2009-05-07 06:35 62472 c:\windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

+ 2008-08-27 15:33 . 2009-05-07 13:19 13478 c:\windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1443288986-3582346776-1172408581-1000_UserData.bin

- 2008-08-27 15:33 . 2009-05-06 20:27 13478 c:\windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-1443288986-3582346776-1172408581-1000_UserData.bin

+ 2008-07-27 16:41 . 2009-05-07 13:16 32768 c:\windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

- 2008-07-27 16:41 . 2009-05-06 20:24 32768 c:\windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

+ 2008-07-27 16:41 . 2009-05-07 13:16 65536 c:\windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2008-07-27 16:41 . 2009-05-06 20:24 65536 c:\windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

- 2008-07-27 16:41 . 2009-05-06 20:24 16384 c:\windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

+ 2008-07-27 16:41 . 2009-05-07 13:16 16384 c:\windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

- 2009-05-06 20:24 . 2009-05-06 20:24 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

+ 2009-05-07 06:32 . 2009-05-07 13:16 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat

- 2009-05-06 20:24 . 2009-05-06 20:24 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2009-05-07 06:32 . 2009-05-07 13:16 2048 c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat

+ 2006-11-02 13:05 . 2009-05-07 13:19 113138 c:\windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-21 1233920]

"LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2008-02-26 2289664]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

"MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-02-06 3885408]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" - c:\windows\System32\oobefldr.dll [2008-01-21 2153472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2008-06-27 442467]

"QPService"="c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe" [2008-04-23 468264]

"QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-03-14 202032]

"OnScreenDisplay"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe" [2007-11-01 554288]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-14 92704]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-05-14 13535776]

"HP Software Update"="c:\program files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]

"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2007-11-20 488752]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-03-28 1045800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Marit^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk]

path=c:\users\Marit\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk

backup=c:\windows\pss\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"="0"

"UpdatesDisableNotify"="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{6BD0B6C3-AD16-446F-BF9B-1903FD707E7A}"= c:\program files\HP\QuickPlay\QP.exe:Quick Play

"{538497D9-A9BF-4C41-9882-152939CF8D6E}"= c:\program files\HP\QuickPlay\QPService.exe:Quick Play Resident Program

"{AABAB0EC-A634-4A8F-A261-8E571FEC7BC8}"= c:\program files\Cyberlink\PowerDirector\PDR.EXE:CyberLink PowerDirector

"{8050FF2A-98AD-492C-A05F-B2CAB6792070}"= UDP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{ED105102-8062-41BF-AF91-538A55CCC289}"= TCP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{C499B08E-49A6-484B-8DB4-34EB5A4D754C}"= UDP:c:\program files\Common Files\AOL\Loader\aolload.exe:AOL Loader

"{03E8EC2A-D66F-4E44-8AAD-BB78F79C9F17}"= TCP:c:\program files\Common Files\AOL\Loader\aolload.exe:AOL Loader

"{782000CB-9FC6-4DF1-8972-6BFF00C302B0}"= UDP:c:\program files\LimeWire Plus\LimeWire.exe:LimeWire

"{60343952-73F9-4DF3-AAC0-7C6C6ECB30A8}"= TCP:c:\program files\LimeWire Plus\LimeWire.exe:LimeWire

"{2923FA91-65D3-49E0-81A6-3F0D29C6DD96}"= UDP:5353:Adobe CSI CS4

"{B6DBACF1-FCAC-4354-A191-B1992EADDA15}"= UDP:3703:Adobe Version Cue CS4 Server

"{59132593-201B-44C0-9137-2022F84B4CA2}"= UDP:3704:Adobe Version Cue CS4 Server

"{C6B23993-A692-45C6-8968-CAC93C568C86}"= UDP:51000:Adobe Version Cue CS4 Server

"{7E6CE47D-C602-48CC-B7AE-4902BDE30E97}"= UDP:51001:Adobe Version Cue CS4 Server

"{0FB0DB98-715E-412E-998E-39F8D035F674}"= UDP:c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\bin\VersionCueCS4.exe:Adobe Version Cue CS4 Server

"{9A5CF341-3389-458C-B36D-EC4B2DAD3CCD}"= TCP:c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\bin\VersionCueCS4.exe:Adobe Version Cue CS4 Server

"{6B568544-BC57-4F2C-AFA5-7C4DFAE1AF8E}"= UDP:c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe:Adobe CSI CS4

"{81BE7005-E1B9-4BA7-BB8C-EFDE6C4788A4}"= TCP:c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe:Adobe CSI CS4

"TCP Query User{60DAF01D-6B5A-402E-841D-F4041717D104}c:\\program files\\limewire plus\\limewire.exe"= UDP:c:\program files\limewire plus\limewire.exe:LimeWire

"UDP Query User{6601D96E-1C4E-4562-8936-91D21E2242F5}c:\\program files\\limewire plus\\limewire.exe"= TCP:c:\program files\limewire plus\limewire.exe:LimeWire

"TCP Query User{82350041-3DC6-4AF8-9CFD-F24FD16196EB}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= UDP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"UDP Query User{BB10E75A-BA3B-4A28-9ED5-3427BF94791B}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= TCP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"TCP Query User{CA0F9C77-AFA7-4235-A09D-1280A45C197B}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= UDP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"UDP Query User{321FE371-126C-42B0-B9DC-926AE15E9F10}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= TCP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"TCP Query User{ABC6B811-E206-4FF0-81D6-B55904A1A7F7}c:\\program files\\skype\\phone\\skype.exe"= UDP:c:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath

"UDP Query User{78831CCB-D1DA-45D7-87F8-015FC7D82989}c:\\program files\\skype\\phone\\skype.exe"= TCP:c:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath

"TCP Query User{0FD84221-039D-4DB4-AB69-756527D35E1A}c:\\program files\\skype\\phone\\skype.exe"= UDP:c:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath

"UDP Query User{980556C4-0751-4159-A05F-284254579BEF}c:\\program files\\skype\\phone\\skype.exe"= TCP:c:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath

"{1CE4B077-144D-49C4-82E5-AFA2136CBE44}"= c:\program files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:Windows Live Sync

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\System32\drivers\NAV\1002000.007\SymEFA.sys [3-2-2009 17:49 309296]

R1 BHDrvx86;Symantec Heuristics Driver;c:\windows\System32\drivers\NAV\1002000.007\BHDrvx86.sys [3-2-2009 17:49 255536]

R1 ccHP;Symantec Hash Provider;c:\windows\System32\drivers\NAV\1002000.007\cchpx86.sys [3-2-2009 17:49 362544]

R1 IDSVix86;IDSVix86;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\IPSDefs\20090212.003\IDSvix86.sys [14-2-2009 14:07 292912]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [21-1-2008 4:23 21504]

R2 hpsrv;HP Service;c:\windows\System32\hpservice.exe [18-3-2008 16:24 24880]

R2 Recovery Service for Windows;Recovery Service for Windows;c:\windows\SMINST\BLService.exe [21-6-2008 9:08 341328]

R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [21-6-2008 8:21 193840]

R3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\System32\drivers\enecir.sys [24-1-2008 15:23 52736]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [3-2-2009 17:49 99376]

R3 JMCR;JMCR;c:\windows\System32\drivers\jmcr.sys [11-4-2008 19:55 84240]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\System32\drivers\nvhda32v.sys [14-5-2008 4:09 43552]

R3 SYMNDISV;SYMNDISV;c:\windows\System32\drivers\NAV\1002000.007\symndisv.sys [3-2-2009 17:49 40496]

S3 massfilter;ZTE Mass Storage Filter Driver;c:\windows\System32\drivers\massfilter.sys [15-9-2008 14:26 7168]

S3 ZTEusbnet;ZTE USB-NDIS miniport;c:\windows\System32\drivers\ZTEusbnet.sys [25-4-2009 17:19 110080]

S4 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_030ac640\AEstSrv.exe [27-7-2008 18:50 73728]

S4 Norton AntiVirus;Norton AntiVirus;c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe [3-2-2009 17:49 115560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

ezSharedSvc

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

"c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe"

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.nos.nl/

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-05-07 15:30

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Norton AntiVirus]

"ImagePath"="\"c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe\" /s \"Norton AntiVirus\" /m \"c:\program files\Norton AntiVirus\Engine\16.2.0.7\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(5704)

c:\windows\system32\btncopy.dll

.

Voltooingstijd: 2009-05-07 15:31

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-07 13:31

ComboFix2.txt 2009-05-06 20:40

ComboFix3.txt 2009-02-09 17:48

ComboFix4.txt 2009-02-09 16:03

Pre-Run: 164.515.495.936 bytes beschikbaar

Post-Run: 164.487.626.752 bytes beschikbaar

247 --- E O F --- 2009-05-06 17:04

Link naar reactie
Delen op andere sites

Blijkbaar heb je een script van Combofix in de snelkoppeling gesleept ? Kan dat ? Of heb je Combofix gewoon nieuw gestart vanuit de snelkoppeling ? Want je logje wijst op het eerste ... en we zouden het tweede moeten nodig hebben. Graag even toelichting hoe je het - in de praktijk - dan wél gedaan hebt ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.