Ga naar inhoud

[OPGELOST] groot probleem


Aanbevolen berichten

ik was bezig met iets in word te maken; en plots typte ik in hoofdletters en als ik mijn caps lock aanzet kan ik wel gewoon weer typen maar ik kan dan geen punten zetten of hoofdletters doen; sommige programma's weigeren gewoon te sluiten zoals mijn bitdefednderdie aan het scannen was; ook als ik iets selecteer op mijn bureablad dan slecteer ik ineens bijna alles; als ik een site open op het internet kan ik niet meer scrollen en bijna overal waar ik op klik opent zich in een nieuw venster; ik hoop dat iemand mij kan helpen;

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:46:44, on 24/05/2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\LBTWiz.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\seccenter.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\uiscan.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\about.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = Internet Explorer Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = Search Assistant

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [bDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEShow.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [bluetooth Connection Assistant] LBTWIZ.EXE -silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Flash - {43CF38F3-5AEC-45a3-AD31-04EB06E9C6CA} - C:\Program Files\UnH Solutions\Flash Saving Plugin\FlashSButton.dll (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\vmware\vmware workstation\vsocklib.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\vmware\vmware workstation\vsocklib.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1230137560468

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1230137540312

O16 - DPF: {A9F8D9EC-3D0A-4A60-BD82-FBD64BAD370D} (DDRevision Class) - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsxp2k.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game04.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C42B23DF-334C-4AD0-9AB4-91FF53D04239} (AbImporter Class) - http://v.netlogstatic.com/v2.05/652//s/m/oz/OzDesktopImporter.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S. R. L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe

--

End of file - 9368 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 20
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop FsUsbExService

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete FsUsbExService

Druk op Enter.

Maak dan een nieuw log met HiJackThis ... en laat even weten of dit enige invloed heeft gehad ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het is opgelost door dat ik de pc opnieuw op te starten. Maar of het definitief weg is weet ik niet. Die FsUsbExservice verscheen altijd bij het opstarten maar als je op het kruisje drukte ging het weg

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:19:06, on 25/05/2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\LBTWiz.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\seccenter.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = Internet Explorer Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = Search Assistant

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 9\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [bDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEShow.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [bluetooth Connection Assistant] LBTWIZ.EXE -silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Flash - {43CF38F3-5AEC-45a3-AD31-04EB06E9C6CA} - C:\Program Files\UnH Solutions\Flash Saving Plugin\FlashSButton.dll (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\vmware\vmware workstation\vsocklib.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\vmware\vmware workstation\vsocklib.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1230137560468

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1230137540312

O16 - DPF: {A9F8D9EC-3D0A-4A60-BD82-FBD64BAD370D} (DDRevision Class) - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsxp2k.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game04.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C42B23DF-334C-4AD0-9AB4-91FF53D04239} (AbImporter Class) - http://v.netlogstatic.com/v2.05/652//s/m/oz/OzDesktopImporter.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S. R. L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe

--

End of file - 9242 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mijn virusscanner reageert onmiddelijk bij downloaden van bestand.

Hij zegt of ik de link moet vertrouwen.

Geen verstandig mens zal op ja klikken zelfs al weet ik dat het geen virus is.

Dus geen download.

Je had het moeten zippen en niet als xml opladen.

xml is een krachtig taal maar kan ook zeer gevaarlijk zijn.

Je had beter op uw computer xml geladen met uw browser en met de muis over selecteren en dan kopieren en in kladblok plakken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

1243316295_1_02(2).xml - Jotti's malware scan

Virustotal. MD5: a24704fa31cac6a2531af704c4324133

Maar als je wil, ik heb het gezipt en geüpload en hier heb je het nog eens met copy paste. Maar dit is niet zo overzichtelijk

BitDefender Log bestand

Product: BitDefender Internet Security 2009

Versie: BitDefender UIScanner v.12

Scantaak: Diepe systeemscan

Log datum: 26/05/2009 7:38:15

Log pad: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bitdefender\Desktop\Profiles\Logs\deep_scan\1243316295_1_02.xml

Scan paden:

Pad 0000: C:\

Pad 0001: H:\

Pad 0002: E:\

Pad 0003: F:\

Scan Opties:

Scannen op virussen: Ja

Scannen op adware: Ja

Scannen op spyware: Ja

Scannen op applicaties: Ja

Scannen op dialers: Ja

Scannen op rootkits: Ja

Doelselectie opties:

Registersleutels scannen: Ja

Cookies scannen: Ja

Opstartsectoren scannen: Ja

Geheugen processen scannen: Ja

Archieven scannen: Ja

Runtime inpakprogramma's scannen: Ja

E-mails scannen: Ja

Alle bestanden scannen: Ja

Heuristische Scan: Ja

Gescande extensies:

Uitgesloten extensies:

Doelverwerking:

Standaard actie voor geïnfecteerde objecten: Desinfecteren

Standaard actie voor verdachte objecten: Geen

Standaard actie voor verborgen objecten: Geen

Standaard actie voor geïnfecteerde gecrypteerde objecten: Geen

Standaard actie voor verdachte gecrypteerde objecten: Geen

Standaard actie voor wachtwoordbeschermde objecten: Log als niet gescand

Scan motors samenvatting

Aantal virussignaturen: 3111793

Plug-ins voor archieven: 45

E-mail plug-ins: 6

Plug-ins voor scannen: 13

Systeemplug-ins: 5

Plug-ins uitpakken: 7

Totale scan samenvatting

Gescande items: 1404659

Geïnfecteerde items: 15

Verdachte items: 0

Opgeloste items: 11

Onopgeloste items: 248

Met wachtwoord beschermde items: 197

Overgecomprimeerde items: 47

Gevonden individuele virussen: 11

Gescande mappen: 22569

Gescande opstart sectors: 3

Gescande archieven: 16495

Invoer-uitvoer fouten: 0

Scantijd: 04:42:56

Bestanden per seconde: 82

Gescande processen samenvatting

Gescand: 38

Geïnfecteerd: 0

Gescande register sleutels samenvatting

Gescand: 1396

Geïnfecteerd: 0

Gescande cookies samenvatting

Gescand: 144

Geïnfecteerd: 0

Resterende zaken:

Object Naam Dreiging Naam Eind Status C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WIS5C1420058D2D466B92001E8C0827D3DC_1_3_1.MSI=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderen mislukt (bestand was in een archief) C:\System Volume Information\_restore{03177428-876B-4013-9E5B-C98460FB7918}\RP25\A0011652.MSI=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderen mislukt (bestand was in een archief) C:\System Volume Information\_restore{03177428-876B-4013-9E5B-C98460FB7918}\RP25\A0011656.msi=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderen mislukt (bestand was in een archief) C:\WINDOWS\Installer\5b73196.msi=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderen mislukt (bestand was in een archief)

Opgeloste zaken:

Object Naam Dreiging Naam Eind Status [system]=]C:\Documents and Settings\Hilde\Cookies\hilde@atdmt[2].txt Cookie.ATDMT Verwijderd [system]=]C:\Documents and Settings\Hilde\Cookies\hilde@doubleclick[1].txt Cookie.DoubleClick Verwijderd [system]=]C:\Documents and Settings\Hilde\Cookies\hilde@metriweb[1].txt Cookie.MetriWeb Verwijderd C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Cabri Plus\install_cg2p_1_3_1_eval_en-uk.exe=](Dropped 0)=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderd E:\System Volume Information\_restore{03177428-876B-4013-9E5B-C98460FB7918}\RP11\A0008982.exe Trojan.Generic.1636788 Verwijderd E:\System Volume Information\_restore{03177428-876B-4013-9E5B-C98460FB7918}\RP11\A0008981.exe Trojan.Generic.1637791 Verwijderd E:\Filip\Nieuwe map (100)\Ultimate Msn Bomber.exe Trojan.Generic.1762170 Verwijderd C:\_OTMoveIt\MovedFiles\02082009_101029\Filip\After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins.zip=]After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins/Keygen+Crack+Plugins/Plugins/Panopticum New Year Toy v1.0.rar=]Panopticum New Year Toy v1.0\Keygen.exe Trojan.Generic.706017 Verwijderd C:\_OTMoveIt\MovedFiles\02082009_101029\Filip\After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins.zip=]After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins/Keygen+Crack+Plugins/Plugins/Panopticum New Year Toy v1.0.rar=]Panopticum New Year Toy v1.0\toy1Aft.exe Trojan.Generic.955204 Verwijderd C:\_OTMoveIt\MovedFiles\02082009_101029\Filip\After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins.zip=]After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins/Keygen+Crack+Plugins/Plugins/Panopticum Water v1.03.rar=]Panopticum Water v1.03\panopticum.water.v1.03.for.ae.keygen.exe Trojan.Packed.1835 Verwijderd C:\_OTMoveIt\MovedFiles\02082009_101029\Filip\After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins.zip=]After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins/Keygen+Crack+Plugins/Plugins/StageTools Moving Picture v5.06.rar=]StageTools Moving Picture v5.06\stagetools.v5.x.multikeygen.exe Trojan.Packed.6117 Verwijderd

Objecten die niet zijn gescand:

Object Naam Reden Eind Status C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\A-Trakt.zip=]A-Trakt.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\A-Trakt2.zip=]A-Trakt.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\A-Trakt3.zip=]A-Trakt.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Apopsis_TC_v3_(1280x800).zip=]@TimeCODE RED POWER (1280x800).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\ATOMIX-FR 1.1.zip=]no-fade blue.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\ATOMIX-FR 1[1].1.zip=]no-fade blue.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\D1-1280x1024.zip=]D1-1280x1024.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Ferrari.zip=]Ferrari.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\FM7 (1024768)\FM7_-_Super_pack.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]FM7 - Browser+ Gold.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\FM7 - Super pack.zip=]FM7 - Browser+ Gold.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\MIX Station SV 05.zip=]MIX Station SV_05 BLACK (V2.06).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\MiXSTATiON_REMiXED_by_MULLDiE_(TiTANiUM_v4.0)-rik_mb.zip=]by mullDie.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\MIX_Station_TITANIUM_(V4.x)_1024x768.zip=]MIX Station TITANIUM (V4.x) 1024x768.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Multi-Instance Skin reloaded v1.5\Multi-Instance.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]Multi-Instance - vdj v3.0.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Multi-Instance.zip=]Multi-Instance - vdj v3.0.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\scratch4vid.zip=]scratch4vid.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\V-Mix.zip=]V-Mix v1.0 (Plum).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\V4 D1 (1024x768)(1280x800)(1280x1024)\D1-1280x1024.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]D1-1280x1024.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Vinyl Scratch 4.x (1024 x 768)\Vinyl Scratch 4.x (1024 x 768).exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]scratch4vid.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\A-Trakt.zip=]A-Trakt.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\A-Trakt2.zip=]A-Trakt.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\A-Trakt3.zip=]A-Trakt.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\Apopsis_TC_v3_(1280x800).zip=]@TimeCODE RED POWER (1280x800).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\ATOMIX-FR 1[1].1.zip=]no-fade blue.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\Ferrari.zip=]Ferrari.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\FM7 - Super pack.zip=]FM7 - Browser+ Gold.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\MIX Station SV 05.zip=]MIX Station SV_05 BLACK (V2.06).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\MiXSTATiON_REMiXED_by_MULLDiE_(TiTANiUM_v4.0)-rik_mb.zip=]by mullDie.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\MIX_Station_TITANIUM_(V4.x)_1024x768.zip=]MIX Station TITANIUM (V4.x) 1024x768.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\scratch4vid.zip=]scratch4vid.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\V-Mix.zip=]V-Mix v1.0 (Plum).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Vmix 4 (1024x768) 4.x\Vmix4.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]vmix4.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Vmix Series (1024x768) 4.x\Vmix Series (1024x768) 4.x.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]VMIX4.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\vmix4.zip=]VMIX4.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\windj.zip=]windj.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Gedownloade spelletjes\Prince.Of.Persia.3.The.Two.Thrones-RELOADED[www.moviex.info]\rld-pop3.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Gedownloade spelletjes\The Settlers VI Rise Of An Empire FIX-CLONECD_\ccd-set6.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Microsoft.Office.2007.Enterprise-WiNK\wink-o2k7e.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Programma's\Pinnacle Sudio 12 Ultimate by Mick\Pinnacle Sudio 12 Ultimate by Mick.part01.rar=]Pinnacle Sudio 12 Ultimate by Mick\Studio12Plus\Studio\Pinnacle Studio 12.msi Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\16_9\Monitors\monitors_3ds.7z=]monitors_menu_to_sub2.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\16_9\Towers\towers_3ds.7z=]towers_title4.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\16_9\Wobble\wobble_3ds.7z=]wobble_title1.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\4_3\Monitors\monitors_3ds.7z=]monitors_menu_to_sub2.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\4_3\Towers\towers_3ds.7z=]towers_title4.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\4_3\Wobble\wobble_3ds.7z=]wobble_title4.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand E:\Rommel\Microsoft.Office.2007.Enterprise-WiNK\wink-o2k7e.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand E:\Films\Fanboys\sph-fanboys.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__14_24_05.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__14_25_39.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__14_25_55.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__14_26_10.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__15_17_26.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/key.bin Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/ULLY.001 Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/ULLY.002 Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/ULLY.005 Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/ULLY.009 Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\DyFuCA.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\DyFuCA.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\ISearchTechPowerScan.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\ISearchTechPowerScan.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger1.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger1.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger2.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger2.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger3.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger3.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\SpyArsenalFamilyKeylogger.zip=]WINDOWS/system32/CTF/Links/OtherProducts.html Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\SpyArsenalFamilyKeylogger.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Virtumonde.zip=]5b34953d-.txt Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Virtumonde.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk.zip=]aniwebizaw._dl Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk1.zip=]uvusykyku._dl Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk1.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk2.zip=]syqyxu.dl Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk2.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\SuperBluetoothHack2008Modified.rar=]Super Bluetooth Hack 2008 Modified.jar Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\SuperBluetoothHack2008Modified.rar=]Super Bluetooth Hack v1.08.jar Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Fast and Furious 4 2009 DVDRIP R5 LINE XviD-COALiTiON\coa-faf-r5-xvid.rar=]Fast and Furious 4 DVD R5 XviD-COA.rar=]coa-faf-r5-xvid.avi Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\pkg\P2V.cab=]reconfigurationDataStore.dat.83E54AD8_8A25_42BE_9B7F_B00EC13C3883=]reconfigurationDataStore.xml Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\pkg\Remote~1.cab=]VMware_Agent.msi=](Embedded CAB)=]reconfigurationDataStore.dat.83E54AD8_8A25_42BE_9B7F_B00EC13C3883=]reconfigurationDataStore.xml Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\reconfigurationDataStore.dat=]reconfigurationDataStore.xml Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\VMware Agent.msi=](Embedded CAB)=]reconfigurationDataStore.dat.83E54AD8_8A25_42BE_9B7F_B00EC13C3883=]reconfigurationDataStore.xml Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\Counter-Strike_Source_All_Versions.rar=]Counter-Strike_Source_All_Versions\howto.txt Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\Counter-Strike_Source_All_Versions.rar=]Counter-Strike_Source_All_Versions\Steam.dll Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\Counter-Strike_Source_All_Versions.rar=]Counter-Strike_Source_All_Versions\SteamApp.cfg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\Counter-Strike_Source_All_Versions.rar=]Counter-Strike_Source_All_Versions\Steamengine.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\EDGE\edge.nfo Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\EDGE\file_id.diz Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\EDGE\nud.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\SETUP\data1.cab Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\SETUP\data1.hdr Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\SETUP\data2.cab Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\H310GS.Lemon=]Hamsterball.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\H310GS.Lemon=]crack\hamsterball.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Audio\All In One.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Audio\Click1.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Audio\High1.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\autorun.cdd Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\10_1961.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\2_269.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\3_1339.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\4_1986.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\button.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\exit.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\green_pill.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\minimize.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\red_pill.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\Smiley1.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\Untitled_2.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\AddRemove v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Avoid v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Back Pack Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Blue Screen of Death Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Bomb v1.02.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Buttons Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Click Me v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\ClickStart v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Clippy v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Copy Cursor v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Crazy Num Caps Scroll v1.04.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Cursor Fun v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Descriptions & How To Stop.pdf Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Dirty Mouse v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\DownHoax v1.02.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Email Fun v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Enhance Your Mouse Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Exit P Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Fake Delete v3.05.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Fake Format v1.05.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Fake Shutdown v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Flasher v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Flip It v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Floppy Madness v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Follow Me v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Gas Gripe v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\HeadAche v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Image Capture Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\IQ Test Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Message Manager Lite v1.06.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Mouse Droppings v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Mouse Move v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\MouseClicks v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Password Prank v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Pirated Software v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Popup Prank v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Print Me v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Program - WAV Launcher v1.07.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Random Burper v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Relationship Test Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\ReplaceKeys v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Rotate v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Screen Screw v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Shakedown v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Show - Hide Desktop v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Swap Mouse Buttons Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\The Finger v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Time Traveler v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Windows Wordpad Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Y2K Joke v2.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Flash\have fun with your friends2.swf Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Flash\Maxjimme.swf Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]autorun.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]globe.ico Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Audio/Click1.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Audio/High1.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/autorun.cdd Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/10_179.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/10_649.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/2_1609.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/3_100.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/34_649.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/4_649.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/button1.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/button2.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Icons/money.ico Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Icons/money2.ico Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/033AK16.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/048AJ16.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/048AK16.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/1.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/2.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/3.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/4.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/5.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/7.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/8.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/a.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_1.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_2.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_3.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/bg.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Cameo Agree.gif Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/cameo casino ready for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/cameo casino ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/cameo casino ready for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Cameo install.gif Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_3.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_4.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_7.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_3a.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_3b.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_4.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_6_1.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio0_1.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_11.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_12.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_13.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_7.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_8.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_9.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/logo.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/moz-screenshot-19.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Online Roulette System2_img_12.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Online Roulette System2_img_13.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Online Roulette System2_img_14.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Online Roulette System2_img_15.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_2.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_3.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_4.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Plugins/IRSlideTransition.tns Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Plugins/IRWipeTransitions.tns Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Plugins/sb_Chrome.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]autorun.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]money2.ico Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]Thumbs.db Wachtwoordbeschermd Niet gescand

BitDefender Log bestand

Product: BitDefender Internet Security 2009

Versie: BitDefender UIScanner v.12

Scantaak: Diepe systeemscan

Log datum: 26/05/2009 7:38:15

Log pad: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bitdefender\Desktop\Profiles\Logs\deep_scan\1243316295_1_02.xml

Scan paden:

Pad 0000: C:\

Pad 0001: H:\

Pad 0002: E:\

Pad 0003: F:\

Scan Opties:

Scannen op virussen: Ja

Scannen op adware: Ja

Scannen op spyware: Ja

Scannen op applicaties: Ja

Scannen op dialers: Ja

Scannen op rootkits: Ja

Doelselectie opties:

Registersleutels scannen: Ja

Cookies scannen: Ja

Opstartsectoren scannen: Ja

Geheugen processen scannen: Ja

Archieven scannen: Ja

Runtime inpakprogramma's scannen: Ja

E-mails scannen: Ja

Alle bestanden scannen: Ja

Heuristische Scan: Ja

Gescande extensies:

Uitgesloten extensies:

Doelverwerking:

Standaard actie voor geïnfecteerde objecten: Desinfecteren

Standaard actie voor verdachte objecten: Geen

Standaard actie voor verborgen objecten: Geen

Standaard actie voor geïnfecteerde gecrypteerde objecten: Geen

Standaard actie voor verdachte gecrypteerde objecten: Geen

Standaard actie voor wachtwoordbeschermde objecten: Log als niet gescand

Scan motors samenvatting

Aantal virussignaturen: 3111793

Plug-ins voor archieven: 45

E-mail plug-ins: 6

Plug-ins voor scannen: 13

Systeemplug-ins: 5

Plug-ins uitpakken: 7

Totale scan samenvatting

Gescande items: 1404659

Geïnfecteerde items: 15

Verdachte items: 0

Opgeloste items: 11

Onopgeloste items: 248

Met wachtwoord beschermde items: 197

Overgecomprimeerde items: 47

Gevonden individuele virussen: 11

Gescande mappen: 22569

Gescande opstart sectors: 3

Gescande archieven: 16495

Invoer-uitvoer fouten: 0

Scantijd: 04:42:56

Bestanden per seconde: 82

Gescande processen samenvatting

Gescand: 38

Geïnfecteerd: 0

Gescande register sleutels samenvatting

Gescand: 1396

Geïnfecteerd: 0

Gescande cookies samenvatting

Gescand: 144

Geïnfecteerd: 0

Resterende zaken:

Object Naam Dreiging Naam Eind Status C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WIS5C1420058D2D466B92001E8C0827D3DC_1_3_1.MSI=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderen mislukt (bestand was in een archief) C:\System Volume Information\_restore{03177428-876B-4013-9E5B-C98460FB7918}\RP25\A0011652.MSI=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderen mislukt (bestand was in een archief) C:\System Volume Information\_restore{03177428-876B-4013-9E5B-C98460FB7918}\RP25\A0011656.msi=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderen mislukt (bestand was in een archief) C:\WINDOWS\Installer\5b73196.msi=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderen mislukt (bestand was in een archief)

Opgeloste zaken:

Object Naam Dreiging Naam Eind Status [system]=]C:\Documents and Settings\Hilde\Cookies\hilde@atdmt[2].txt Cookie.ATDMT Verwijderd [system]=]C:\Documents and Settings\Hilde\Cookies\hilde@doubleclick[1].txt Cookie.DoubleClick Verwijderd [system]=]C:\Documents and Settings\Hilde\Cookies\hilde@metriweb[1].txt Cookie.MetriWeb Verwijderd C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Cabri Plus\install_cg2p_1_3_1_eval_en-uk.exe=](Dropped 0)=](Embedded EXE) Trojan.Generic.1623771 Verwijderd E:\System Volume Information\_restore{03177428-876B-4013-9E5B-C98460FB7918}\RP11\A0008982.exe Trojan.Generic.1636788 Verwijderd E:\System Volume Information\_restore{03177428-876B-4013-9E5B-C98460FB7918}\RP11\A0008981.exe Trojan.Generic.1637791 Verwijderd E:\Filip\Nieuwe map (100)\Ultimate Msn Bomber.exe Trojan.Generic.1762170 Verwijderd C:\_OTMoveIt\MovedFiles\02082009_101029\Filip\After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins.zip=]After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins/Keygen+Crack+Plugins/Plugins/Panopticum New Year Toy v1.0.rar=]Panopticum New Year Toy v1.0\Keygen.exe Trojan.Generic.706017 Verwijderd C:\_OTMoveIt\MovedFiles\02082009_101029\Filip\After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins.zip=]After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins/Keygen+Crack+Plugins/Plugins/Panopticum New Year Toy v1.0.rar=]Panopticum New Year Toy v1.0\toy1Aft.exe Trojan.Generic.955204 Verwijderd C:\_OTMoveIt\MovedFiles\02082009_101029\Filip\After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins.zip=]After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins/Keygen+Crack+Plugins/Plugins/Panopticum Water v1.03.rar=]Panopticum Water v1.03\panopticum.water.v1.03.for.ae.keygen.exe Trojan.Packed.1835 Verwijderd C:\_OTMoveIt\MovedFiles\02082009_101029\Filip\After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins.zip=]After Effects CS3+Keygen+Crack+Plugins/Keygen+Crack+Plugins/Plugins/StageTools Moving Picture v5.06.rar=]StageTools Moving Picture v5.06\stagetools.v5.x.multikeygen.exe Trojan.Packed.6117 Verwijderd

Objecten die niet zijn gescand:

Object Naam Reden Eind Status C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\A-Trakt.zip=]A-Trakt.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\A-Trakt2.zip=]A-Trakt.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\A-Trakt3.zip=]A-Trakt.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Apopsis_TC_v3_(1280x800).zip=]@TimeCODE RED POWER (1280x800).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\ATOMIX-FR 1.1.zip=]no-fade blue.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\ATOMIX-FR 1[1].1.zip=]no-fade blue.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\D1-1280x1024.zip=]D1-1280x1024.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Ferrari.zip=]Ferrari.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\FM7 (1024768)\FM7_-_Super_pack.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]FM7 - Browser+ Gold.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\FM7 - Super pack.zip=]FM7 - Browser+ Gold.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\MIX Station SV 05.zip=]MIX Station SV_05 BLACK (V2.06).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\MiXSTATiON_REMiXED_by_MULLDiE_(TiTANiUM_v4.0)-rik_mb.zip=]by mullDie.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\MIX_Station_TITANIUM_(V4.x)_1024x768.zip=]MIX Station TITANIUM (V4.x) 1024x768.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Multi-Instance Skin reloaded v1.5\Multi-Instance.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]Multi-Instance - vdj v3.0.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Multi-Instance.zip=]Multi-Instance - vdj v3.0.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\scratch4vid.zip=]scratch4vid.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\V-Mix.zip=]V-Mix v1.0 (Plum).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\V4 D1 (1024x768)(1280x800)(1280x1024)\D1-1280x1024.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]D1-1280x1024.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Vinyl Scratch 4.x (1024 x 768)\Vinyl Scratch 4.x (1024 x 768).exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]scratch4vid.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\A-Trakt.zip=]A-Trakt.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\A-Trakt2.zip=]A-Trakt.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\A-Trakt3.zip=]A-Trakt.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\Apopsis_TC_v3_(1280x800).zip=]@TimeCODE RED POWER (1280x800).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\ATOMIX-FR 1[1].1.zip=]no-fade blue.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\Ferrari.zip=]Ferrari.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\FM7 - Super pack.zip=]FM7 - Browser+ Gold.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\MIX Station SV 05.zip=]MIX Station SV_05 BLACK (V2.06).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\MiXSTATiON_REMiXED_by_MULLDiE_(TiTANiUM_v4.0)-rik_mb.zip=]by mullDie.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\MIX_Station_TITANIUM_(V4.x)_1024x768.zip=]MIX Station TITANIUM (V4.x) 1024x768.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\scratch4vid.zip=]scratch4vid.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Virtual Dj skins By CrazyBoris.rar=]skins\V-Mix.zip=]V-Mix v1.0 (Plum).xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Vmix 4 (1024x768) 4.x\Vmix4.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]vmix4.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\Vmix Series (1024x768) 4.x\Vmix Series (1024x768) 4.x.exe=](NSIS o)=]zlib_nsis0001=]VMIX4.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\vmix4.zip=]VMIX4.bmp Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Atomix Virtual DJ Professional 5.0.7\Virtual DJ Addons + Manual + Plugins + Sampler + Effects\Skins\windj.zip=]windj.xml Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Gedownloade spelletjes\Prince.Of.Persia.3.The.Two.Thrones-RELOADED[www.moviex.info]\rld-pop3.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Gedownloade spelletjes\The Settlers VI Rise Of An Empire FIX-CLONECD_\ccd-set6.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Microsoft.Office.2007.Enterprise-WiNK\wink-o2k7e.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Programma's\Pinnacle Sudio 12 Ultimate by Mick\Pinnacle Sudio 12 Ultimate by Mick.part01.rar=]Pinnacle Sudio 12 Ultimate by Mick\Studio12Plus\Studio\Pinnacle Studio 12.msi Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\16_9\Monitors\monitors_3ds.7z=]monitors_menu_to_sub2.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\16_9\Towers\towers_3ds.7z=]towers_title4.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\16_9\Wobble\wobble_3ds.7z=]wobble_title1.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\4_3\Monitors\monitors_3ds.7z=]monitors_menu_to_sub2.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\4_3\Towers\towers_3ds.7z=]towers_title4.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\3DAnimations\Menus\4_3\Wobble\wobble_3ds.7z=]wobble_title4.3ds Overgecomprimeerd Niet gescand E:\Rommel\Microsoft.Office.2007.Enterprise-WiNK\wink-o2k7e.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand E:\Films\Fanboys\sph-fanboys.rar=](NO_NAME) Overgecomprimeerd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__14_24_05.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__14_25_39.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__14_25_55.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__14_26_10.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/Feb_22_2009__15_17_26.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/key.bin Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/ULLY.001 Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/ULLY.002 Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/ULLY.005 Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]WINDOWS/system32/28463/ULLY.009 Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Ardamax.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\DyFuCA.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\DyFuCA.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\ISearchTechPowerScan.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\ISearchTechPowerScan.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger1.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger1.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger2.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger2.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger3.zip=]sbRecovery.reg Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\KGBKeylogger3.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\SpyArsenalFamilyKeylogger.zip=]WINDOWS/system32/CTF/Links/OtherProducts.html Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\SpyArsenalFamilyKeylogger.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Virtumonde.zip=]5b34953d-.txt Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\Virtumonde.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk.zip=]aniwebizaw._dl Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk1.zip=]uvusykyku._dl Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk1.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk2.zip=]syqyxu.dl Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Recovery\WinTDSSrtk2.zip=]sbRecovery.ini Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\SuperBluetoothHack2008Modified.rar=]Super Bluetooth Hack 2008 Modified.jar Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\SuperBluetoothHack2008Modified.rar=]Super Bluetooth Hack v1.08.jar Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Documents and Settings\Hilde\Bureaublad\Torrents\Fast and Furious 4 2009 DVDRIP R5 LINE XviD-COALiTiON\coa-faf-r5-xvid.rar=]Fast and Furious 4 DVD R5 XviD-COA.rar=]coa-faf-r5-xvid.avi Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\pkg\P2V.cab=]reconfigurationDataStore.dat.83E54AD8_8A25_42BE_9B7F_B00EC13C3883=]reconfigurationDataStore.xml Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\pkg\Remote~1.cab=]VMware_Agent.msi=](Embedded CAB)=]reconfigurationDataStore.dat.83E54AD8_8A25_42BE_9B7F_B00EC13C3883=]reconfigurationDataStore.xml Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\reconfigurationDataStore.dat=]reconfigurationDataStore.xml Wachtwoordbeschermd Niet gescand C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\VMware Agent.msi=](Embedded CAB)=]reconfigurationDataStore.dat.83E54AD8_8A25_42BE_9B7F_B00EC13C3883=]reconfigurationDataStore.xml Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\Counter-Strike_Source_All_Versions.rar=]Counter-Strike_Source_All_Versions\howto.txt Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\Counter-Strike_Source_All_Versions.rar=]Counter-Strike_Source_All_Versions\Steam.dll Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\Counter-Strike_Source_All_Versions.rar=]Counter-Strike_Source_All_Versions\SteamApp.cfg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\Counter-Strike_Source_All_Versions.rar=]Counter-Strike_Source_All_Versions\Steamengine.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\EDGE\edge.nfo Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\EDGE\file_id.diz Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\EDGE\nud.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\SETUP\data1.cab Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\SETUP\data1.hdr Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\CRAzyTALK[1].PRO.5.1.part1.rar=]CRATALK.PRO.5.1\CRATALK.PRO.5.1\SETUP\data2.cab Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\H310GS.Lemon=]Hamsterball.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\H310GS.Lemon=]crack\hamsterball.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Audio\All In One.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Audio\Click1.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Audio\High1.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\autorun.cdd Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\10_1961.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\2_269.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\3_1339.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\4_1986.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\button.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\exit.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\green_pill.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\minimize.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\red_pill.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\Smiley1.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Buttons\Untitled_2.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\AddRemove v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Avoid v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Back Pack Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Blue Screen of Death Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Bomb v1.02.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Buttons Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Click Me v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\ClickStart v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Clippy v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Copy Cursor v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Crazy Num Caps Scroll v1.04.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Cursor Fun v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Descriptions & How To Stop.pdf Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Dirty Mouse v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\DownHoax v1.02.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Email Fun v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Enhance Your Mouse Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Exit P Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Fake Delete v3.05.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Fake Format v1.05.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Fake Shutdown v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Flasher v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Flip It v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Floppy Madness v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Follow Me v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Gas Gripe v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\HeadAche v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Image Capture Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\IQ Test Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Message Manager Lite v1.06.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Mouse Droppings v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Mouse Move v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\MouseClicks v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Password Prank v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Pirated Software v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Popup Prank v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Print Me v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Program - WAV Launcher v1.07.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Random Burper v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Relationship Test Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\ReplaceKeys v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Rotate v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Screen Screw v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Shakedown v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Show - Hide Desktop v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Swap Mouse Buttons Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\The Finger v1.01.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Time Traveler v1.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Windows Wordpad Prank.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Docs\Y2K Joke v2.00.rar Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Flash\have fun with your friends2.swf Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]AutoPlay\Flash\Maxjimme.swf Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]autorun.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\_50_Funny_Computer_Pranks_All-In-One_.rar=]globe.ico Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Audio/Click1.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Audio/High1.ogg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/autorun.cdd Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/10_179.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/10_649.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/2_1609.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/3_100.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/34_649.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/4_649.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/button1.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Buttons/button2.btn Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Icons/money.ico Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Icons/money2.ico Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/033AK16.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/048AJ16.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/048AK16.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/1.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/2.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/3.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/4.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/5.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/7.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/8.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/a.JPG Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_1.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_2.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_3.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Bellini Roulette ready for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/bg.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Cameo Agree.gif Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/cameo casino ready for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/cameo casino ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/cameo casino ready for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Cameo install.gif Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_3.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_4.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/craps english ready for use short_img_7.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_3a.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_3b.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_4.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio ready for use short_img_6_1.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/delrio0_1.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_11.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_12.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_13.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_6.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_7.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_8.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Europa Roulette redy for use short_img_9.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/logo.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/moz-screenshot-19.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Online Roulette System2_img_12.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Online Roulette System2_img_13.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Online Roulette System2_img_14.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Online Roulette System2_img_15.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_0.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_2.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_3.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_4.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Images/Tropez Roulette ready for use short_img_5.jpg Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Plugins/IRSlideTransition.tns Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Plugins/IRWipeTransitions.tns Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]AutoPlay/Plugins/sb_Chrome.png Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]autorun.exe Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]money2.ico Wachtwoordbeschermd Niet gescand E:\Filip\winxmedia ipod mp4 converter\Bonus\Read Me.exe=](ZIP Sfx o)=]Thumbs.db Wachtwoordbeschermd Niet gescand

1243316295_1_02.zip

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.