Ga naar inhoud

[OPGELOST] ik kan internetpagina's niet openen


nicola

Aanbevolen berichten

Ik kan geen pagina's meer openen op internet, de plaatjes hierboven zijn kruisjes en probeer nu al voor de tiende keer dit bericht te posten. Kortom mijn computer weigert dienst!En ik wordt er erg vervelend van!

Heb ook al een logje gemaakt, misschien dat iemand kan zien wat het probleem is!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:14:57, on 8-6-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe

C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe

C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\OdHost.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hyves.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Dialer Detect.lnk = C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Gigaset WLAN Adapter Monitor.lnk = C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - Eset - Antivirus Software NOD32

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} (QuickUpload) - http://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su2/ocx/15106/CTPID.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe

--

BVD Nicole

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb alles opgevolgd, ben benieuwd of ik dit gepost krijg...

Hieronder mijn logje van de Malwarescan en het nieuwe HijackThis logje:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.37

Database versie: 2255

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

9-6-2009 22:09:55

mbam-log-2009-06-09 (22-09-55).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 96359

Verstreken tijd: 6 minute(s), 17 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 42

Registerwaarden geïnfecteerd: 1

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 12

Bestanden geïnfecteerd: 18

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{17de5e5e-bfe3-4e83-8e1f-8755795359ec} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{1f52a5fa-a705-4415-b975-88503b291728} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2763e333-b168-41a0-a112-d35f96f410c0} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{3e720451-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{3e720453-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{e342af55-b78a-4cd0-a2bb-da7f52d9d25e} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{e342af55-b78a-4cd0-a2bb-da7f52d9d25f} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{0d26bc71-a633-4e71-ad31-eadc3a1b6a3a} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{3e720450-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{621feacd-8857-43a6-ae26-451d670d5370} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{c8cecde3-1ae1-4c4a-ad82-6d5b00212144} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{8d71eeb8-a1a7-4733-8fa2-1cac015c967d} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18eab-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{63d0ed2c-b45b-4458-8b3b-60c69bbbd83c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98d9753d-d73b-42d5-8c85-4469cda897ab} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{deceaaa2-370a-49bb-9362-68c3a58ddc62} (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07b18eab-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4d7b-9389-0f166788785a} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{2eff3cf7-99c1-4c29-bc2b-68e057e22340} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3dc201fb-e9c9-499c-a11f-23c360d7c3f8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3e720452-b472-4954-b7aa-33069eb53906} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63d0ed2c-b45b-4458-8b3b-60c69bbbd83c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98d9753d-d73b-42d5-8c85-4469cda897ab} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9ff05104-b030-46fc-94b8-81276e4e27df} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{497dddb6-6eee-4561-9621-b77dc82c1f84} (Adware.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{4e980492-027b-47f1-a7ab-ab086dacbb9e} (Adware.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{5ead8321-fcbb-4c3f-888c-ac373d366c3f} (Adware.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{31f3cf6e-a71a-4daa-852b-39ac230940b4} (Adware.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\urlsearchhook.toolbarurlsearchhook (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\Sidebar.DLL (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MySidesearch (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\AdvRemoteDbg (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PlayMP3 (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RegTool (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RegTool (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs\c:\WINDOWS\system32\SysRestore.dll (Adware.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

c:\documents and settings\familie timmermans\Application Data\RegTool (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\Logs (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\QuarantineW (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\quarantinew\2009-05-30 10-16-200 (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\quarantinew\2009-05-30 10-16-200 (Rogue.RegTool) -> Files: 389 -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\Results (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\Application Data\ErrorFix (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\Logs (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\QuarantineW (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\quarantinew\2009-05-12 22-44-310 (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\quarantinew\2009-05-12 22-44-310 (Rogue.ErrorFix) -> Files: 426 -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\Results (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

c:\WINDOWS\system32\SysRestore.dll (Adware.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\spy_ignore.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\Logs\2009-05-30 10-11-520.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\Logs\2009-05-30 10-19-530.log (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\Results\Evidence.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\Results\Junk.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\Results\Registry.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\RegTool\Results\Update.db (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\spy_ignore.db (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\Logs\2009-05-12 22-40-510.log (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\Results\Evidence.db (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\Results\Junk.db (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\Results\Registry.db (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\familie timmermans\application data\ErrorFix\Results\Update.db (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar_uninstall.exe (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Tasks\RegTool Scan.job (Rogue.RegTool) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Tasks\ErrorFix Scan.job (Rogue.ErrorFix) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\install.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:15:32, on 9-6-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe

C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\OdHost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hyves.net - Always in touch with your friends

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Dialer Detect.lnk = C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Gigaset WLAN Adapter Monitor.lnk = C:\Program Files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - Eset - Antivirus Software NOD32

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5483.cab

O16 - DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} (QuickUpload) - http://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su2/ocx/15106/CTPID.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe

--

End of file - 8475 bytes

Daar gaat ie dan!Bedankt alvast weer!

Nicole

---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:21 ----------

Hij doet het!!!Geweldig, alleen zie ik in mijn lijst staan:Eset, antivirussoftware NOD32, maar die gebruik ik helemaal niet, nooit gehad volgens mij ook niet, kan ik deze verwijderen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download en installeer CCleaner om het register op te ruimen.

Open ccleaner en klik in de rechterkolom op register.

Klik links onderaan op scannen. Klik na het scannen rechts onderaan op fouten herstellen. Klik ja bij de vraag om een backup op te slaan en klik dan in het kadertje op geselecteerde fouten herstellen. Klik dan op sluit.

Heerhaal de procedure van scannen en herstellen tot de scan geen fouten meer vind en sluit dan ccleaner af.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Er is al een behoorlijke bende rotzooi opgeruimd op je PC :-)

Die NOD32 (ESET) en ook Bitdefender zal je ooit wel eens gebruikt hebben als on-line scanner (rechtstreeks vanop hun website). Om ze te verwijderen mag je deze items fixen met HiJackThis :

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - Eset - Antivirus Software NOD32

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/reso...an8/oscan8.cab

Op zoek naar verdere oorzaken mag je dit even uitvoeren :

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Daar ben ik weer. Ik heb Combofix zijn werk laten doen en onderstaand logje is het resultaat. Ik hoor wel weer wat je er van vindt.Enn, ja er zal best veel rotzooi vanaf zijn, ik zie het aleen niet met mijn leek zijn. Gelukkig zijn er mensen zoals jullie!

Bedankt alvast weer!

ComboFix 09-06-09.06 - familie timmermans 10-06-2009 21:30.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.563 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: K:\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\AVG.EXE

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-05-10 to 2009-06-10 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-06-10 19:20 . 2009-06-10 19:20 -------- d--h--r- c:\documents and settings\familie timmermans\Onlangs geopend

2009-06-09 20:02 . 2009-06-09 20:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\familie timmermans\Application Data\Malwarebytes

2009-06-09 20:02 . 2009-05-26 11:20 40160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-06-09 20:02 . 2009-06-09 20:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-06-09 20:02 . 2009-05-26 11:19 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-06-09 20:01 . 2009-06-09 20:02 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-06-09 05:04 . 2009-06-09 05:05 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live Safety Center

2009-06-08 18:14 . 2009-06-08 18:14 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-06-08 15:08 . 2009-06-08 15:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Fighters

2009-06-07 17:34 . 2009-06-07 17:34 664 ----a-w- c:\windows\system32\d3d9caps.dat

2009-05-30 08:23 . 2009-06-07 16:36 -------- d-----w- c:\program files\Fighters

2009-05-21 21:19 . 2009-05-21 21:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Trymedia

2009-05-20 21:39 . 2009-05-20 21:39 -------- d-----w- c:\program files\ReflexiveArcade

2009-05-17 12:55 . 2009-04-28 06:15 81920 ----a-w- c:\windows\LGMobileDL.dll

2009-05-17 12:55 . 2008-07-28 15:47 180224 ----a-w- c:\windows\AuthDll.dll

2009-05-17 12:55 . 2006-12-10 14:08 258048 ----a-w- c:\windows\esn.dll

2009-05-17 12:55 . 2006-11-21 16:17 40960 ----a-w- c:\windows\Sublock.dll

2009-05-17 12:55 . 2006-10-09 22:28 221291 ----a-w- c:\windows\Imei_dll.dll

2009-05-17 12:27 . 2009-05-17 12:28 -------- d-----w- C:\6714b99f3ca2716578316502aad8e7c4

2009-05-16 14:21 . 2007-11-08 14:26 1164728 ----a-w- c:\windows\system32\NMSDVDXU.dll

2009-05-15 19:14 . 2009-05-15 19:14 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Application

2009-05-15 19:14 . 2009-06-10 19:20 -------- d-----w- c:\program files\SPAMfighter

2009-05-15 18:28 . 2009-05-16 14:24 -------- d-----w- c:\program files\LG Electronics

2009-05-15 17:56 . 2009-05-15 17:56 -------- d--h--w- c:\windows\msdownld.tmp

2009-05-15 17:54 . 2009-02-20 17:18 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-05-15 17:54 . 2009-02-20 17:18 78336 ----a-w- c:\windows\system32\dllcache\ieencode.dll

2009-05-15 16:37 . 2009-05-15 16:37 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2009-05-15 16:35 . 2009-05-15 16:35 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2009-05-15 16:35 . 2009-05-16 13:18 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-05-15 16:35 . 2009-05-15 16:35 -------- d-----w- c:\program files\Canon

2009-05-15 16:34 . 2009-05-15 16:34 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe AIR

2009-05-15 16:33 . 2009-05-15 16:33 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Macrovision Shared

2009-05-14 04:55 . 2009-05-15 16:26 -------- d-----w- c:\program files\SPAMfighter(2)

2009-05-13 05:12 . 2009-05-13 05:12 -------- d-----w- c:\program files\IObit

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-06-08 15:48 . 2005-10-07 21:44 69568 -c--a-w- c:\documents and settings\familie timmermans\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-06-07 18:53 . 2008-09-05 05:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\familie timmermans\Application Data\Apple Computer

2009-06-07 18:51 . 2009-01-20 18:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\familie timmermans\Application Data\Numa's Wereld

2009-05-21 21:20 . 2007-06-22 21:44 17 -c--a-w- c:\windows\popcinfo.dat

2009-05-17 12:32 . 2004-09-14 07:38 91838 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-05-17 12:32 . 2004-09-14 07:38 511284 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-05-17 12:32 . 2009-05-13 20:54 4548 ----a-w- c:\windows\system32\PerfStringBackup.TMP

2009-05-17 12:30 . 2009-05-09 12:16 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2

2009-05-16 14:21 . 2005-10-03 19:03 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-05-16 13:18 . 2008-12-11 06:30 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-05-16 13:16 . 2009-04-16 17:45 152576 ----a-w- c:\documents and settings\familie timmermans\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_13\lzma.dll

2009-05-15 17:47 . 2008-06-01 08:31 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nokia

2009-05-15 16:36 . 2009-05-09 15:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX

2009-05-15 16:32 . 2008-11-08 21:40 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NOS

2009-05-15 16:31 . 2009-05-10 17:29 -------- d-----w- c:\program files\Java(2)

2009-05-15 16:26 . 2008-06-01 08:30 -------- d-----w- c:\program files\Nokia

2009-05-11 09:27 . 2004-09-14 07:50 78447 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat

2009-05-10 18:10 . 2005-10-09 12:00 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2009-05-09 09:07 . 2009-05-09 09:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\familie timmermans\Application Data\LG Electronics

2009-05-07 18:12 . 2005-10-03 19:05 -------- d-----w- c:\program files\CyberLink

2009-05-03 07:43 . 2009-02-02 14:13 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-05-03 07:43 . 2009-02-02 14:13 325896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-05-03 07:43 . 2009-02-02 14:13 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2009-05-03 07:43 . 2009-02-02 14:13 108552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2009-04-23 04:53 . 2009-04-23 04:52 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2009-04-23 04:53 . 2009-04-23 04:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}

2009-04-23 04:52 . 2009-04-23 04:52 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2009-04-23 04:52 . 2008-09-05 05:08 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2009-04-23 04:46 . 2009-04-23 04:46 75048 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 8.1.1.10\SetupAdmin.exe

2009-04-16 18:41 . 2005-10-06 21:05 -------- d-----w- c:\program files\LimeWire

2009-04-01 20:56 . 2009-04-01 20:56 3351812 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{EF4F620F-F295-41D7-92C0-6B635709C850}\Installer\CommonCustomActions\msxml6Exec.exe

2009-04-01 20:56 . 2009-04-01 20:56 36864 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{EF4F620F-F295-41D7-92C0-6B635709C850}\Installer\CommonCustomActions\Sleep.exe

2009-04-01 20:56 . 2009-04-01 20:56 3181612 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{EF4F620F-F295-41D7-92C0-6B635709C850}\Installer\CommonCustomActions\vcredistExec.exe

2009-04-01 20:55 . 2009-04-01 20:56 24528928 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Installations\{EF4F620F-F295-41D7-92C0-6B635709C850}\NokiaSoftwareUpdaterSetup_1.4.98NP.exe

2009-03-19 14:32 . 2009-03-19 14:32 23400 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}\x86\x86\GEARAspiWDM.sys

2009-03-19 14:32 . 2008-01-29 10:01 23400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"ccleaner"="c:\program files\CCleaner\ccleaner.exe" [2009-03-24 1488112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-02-16 81920]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"SPAMfighter Agent"="c:\program files\SPAMfighter\SFAgent.exe" [2009-03-12 326792]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-05-16 148888]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

"DWQueuedReporting"="c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" [2007-03-22 39264]

c:\documents and settings\familie timmermans\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Dialer Detect.lnk - c:\program files\FSG\DialerDetect\dd.exe [2006-2-24 333312]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

BTTray.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2007-2-27 561213]

Gigaset WLAN Adapter Monitor.lnk - c:\program files\Siemens\Gigaset USB Adapter 108\Gcc.exe [2007-2-20 36864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-05-03 07:43 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

SecurityProviders msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Nokia\\Nokia Software Updater\\nsu_ui_client.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Nokia\\Service Layer\\A\\nsl_host_process.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2-2-2009 16:13 325896]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2-2-2009 16:13 108552]

R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2-2-2009 16:13 908568]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2-2-2009 16:13 298776]

R2 NwSapAgent;SAP Agent;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [14-9-2004 9:38 14336]

R2 SPAMfighter Update Service;SPAMfighter Update Service;c:\program files\SPAMfighter\sfus.exe [12-3-2009 10:44 184968]

R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [3-11-2006 19:19 13592]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance; [x]

S3 hitmanpro3;Hitman Pro 3 Support Driver; [x]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-02-06 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

2009-06-09 c:\windows\Tasks\CCleaner.job

- c:\progra~1\CCleaner\ccleaner.exe [2009-03-24 13:13]

2009-06-10 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job

- c:\program files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [2006-11-03 17:20]

2009-06-10 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{001EB311-F809-4968-AEC6-CEC4B7E5C720}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 16:36]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} - hxxp://a01-b01.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-06-10 21:34

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•€|ÿÿÿÿ•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1348)

c:\program files\Funk Software\Odyssey Client\odLogin.dll

.

Voltooingstijd: 2009-06-10 21:36

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-10 19:36

Pre-Run: 111.176.351.744 bytes beschikbaar

Post-Run: 111.160.991.744 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

184 --- E O F --- 2009-06-02 05:14

Gr. Nicole

voetnoot: kan het zijn dat mijn computer nu razensnel is?????Ik durf het bijna niet te geloven!!Ik ben nog voorzichtig, maar ook Marktplaats is een kwestie van een paar seconden en mijn foto's knallen in beeld!Maar alles wat nog opgeruimd kan worden doe ik graag, kom maar op met die geweldige oplossingen!Ik ga nog ff snel surfen!!

Link naar reactie
Delen op andere sites

voetnoot: kan het zijn dat mijn computer nu razensnel is?????Ik durf het bijna niet te geloven!!Ik ben nog voorzichtig, maar ook Marktplaats is een kwestie van een paar seconden en mijn foto's knallen in beeld!
Dat kan perfect zo zijn, want je had een behoorlijke verzameling (erg diverse) besmettingen op je PC, maar deze zijn allemaal netjes verwijderd. Tijd voor de grote opruiming, dan maar :-)

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende; deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.