Ga naar inhoud

[OPGELOST] inloggen lukt niet meer


Aanbevolen berichten

Hey,

Sinds een tijdje doet deze pc erg raar...

Hij loopt heeeel traag,

Outlook loopt veel vast...

Maar wat ik het ergst vind is dat ik nergens meer kan inoggen.

Bv. Bij google klik ik op gmail en dan krijg ik de melding dat de webpagina niet kan weergegeven worden.

Juist hetzelfde bij ebay...

Bij deze site is er geen probleem.

Ik heb nog niet alle site's waar ik op ingeschreven ben gecontrolleerd...

Maar eBay en Gmail zijn de voornaamste.

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Groetjes,

Claire

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hey,

Misschien ben jij het niet die terug antwoord Kweezie Wabbit,

Maar je had me de laatste keer gezegd om een logje te posten...

Is dit normaal altijd zo lang?

Ik hoop dat je er iets mee kan doen...

Groetjes,

Claire

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:47:32, on 23/07/2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet g series\Bin\hpoavn07.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe

C:\WINDOWS\system32\hpoipm07.exe

C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe,

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [WINPROC AUDIT] C:\OEMCUST\TOOLS\WIN32\WINPROC.EXE C:\CABS\SCRIPTS\PROCESS\AUDIT.SCR C:\DRIVERS\PROCESS.TXT /TRACE

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sS1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\SEASID~1\SS1HEL~1.EXE /partner SS1

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [VCSPlayer] "C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [update Service] "C:\Program Files\Common Files\Teknum Systems\update.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\germain heyvaert\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp officejet g series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp officejet g series\Bin\hpoavn07.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Packard Bell - {1D49B7D4-524D-4ac9-BC34-B4822CAE4BB1} - C:\Apps\IECustom\script.htm

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {3FE16C08-D6A7-4133-84FC-D5BFB4F7D886} (WebGameLoader Class) - Download Games | Safe & Secure Game Downloads at Big Fish Games

O16 - DPF: {54823A9D-6BAE-11D5-B519-0050BA2413EB} (ChkDVDCtl Class) - http://www.cyberlink.com/winxp/CheckDVD.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {639658F3-B141-4D6B-B936-226F75A5EAC3} (CPlayFirstDinerDash2Control Object) - http://aolsvc.aol.com/onlinegames/trydinerdash2/DinerDash2.1.0.0.48.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1136590660687

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1234897599906

O16 - DPF: {7D731A83-6C80-4EA4-9646-5E06A0513274} (Sandlot Loader Control) - http://www.shockwave.com/content/barnyardinvasion/sis/slgwebinstall.cab

O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - Download Games | Safe & Secure Game Downloads at Big Fish Games

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab

O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D54160C3-DB7B-4534-9B65-190EE4A9C7F7} (SproutLauncherCtrl Class) - Download Games | Safe & Secure Game Downloads at Big Fish Games

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {F6626826-7767-4BE1-8D27-79D185E13C31} (CGPlugin Control++) - http://www.castgate.net/grootongeduld/CGPlugin.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1199168B-791B-4423-ABC6-23361EA2FE66}: NameServer = 195.130.130.139,195.130.131.11

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1199168B-791B-4423-ABC6-23361EA2FE66}: NameServer = 195.130.130.139,195.130.131.11

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{1199168B-791B-4423-ABC6-23361EA2FE66}: NameServer = 195.130.130.139,195.130.131.11

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: winakd32 - winakd32.dll (file missing)

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Unknown owner - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.groovetubes.com/assets/2162_gt_SuPRE.jpg

--

End of file - 13178 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Lengte van het logje is niet abnormaal, hoor :-)

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop “Boonty Games”

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete “Boonty Games”

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

F2 - REGystem.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe,

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -

O16 - DPF: {3FE16C08-D6A7-4133-84FC-D5BFB4F7D886} (WebGameLoader Class) - Download Games | Safe & Secure Game Downloads at Big Fish Games

O16 - DPF: {7D731A83-6C80-4EA4-9646-5E06A0513274} (Sandlot Loader Control) - http://www.shockwave.com/content/bar...webinstall.cab

O16 - DPF: {D54160C3-DB7B-4534-9B65-190EE4A9C7F7} (SproutLauncherCtrl Class) - Download Games | Safe & Secure Game Downloads at Big Fish Games

O16 - DPF: {F6626826-7767-4BE1-8D27-79D185E13C31} (CGPlugin Control++) - http://www.castgate.net/grootongeduld/CGPlugin.cab

O20 - Winlogon Notify: winakd32 - winakd32.dll (file missing)

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.groovetubes.com/assets/2162_gt_SuPRE.jpg

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hey,

Bedankt om me al zover te helpen...

Ik denk dat er hier al iemand geweest is die het geprobeert heeft het op te lossen.

Hijackthis stond al op de computer en Malwarebytes ook maar die was nog niet geinstalleerd...

Nu, heb ik alles gedaan wat je me verteld hebt.

Als ik de installatie opstartte, ging alles goed tot hij me deze fout gaf:

Fout 1316: er is een netwerk fout opgetreden bij het lezen uit een bestand

C\APPS\nortonav\NIS\60c1bdO.msi

De Rode O kan ook een nul zijn dat weet ik niet juist meer...

Ik heb telkens op "ok" gedrukt, het bericht is wel 6 keer op mijn scherm gekomen...

Nu, hij is nog steeds bezig met de installatie, hij heeft zoals jij gezegd hebt, een update gevonden en is die nu aan het downloaden...

Maar hij heeft de installatie wel voltooid?!

Wat was dat dan?

Die fout?

---------- Post toegevoegd om 21:25 ---------- Vorige post was om 21:23 ----------

Neen, hij wil hem niet configureren...

Geeft steeds die fout...

Maar de snelkoppeling staat wel op mijn bureaublad.

Pfff, ik snap er niets van...

---------- Post toegevoegd om 21:30 ---------- Vorige post was om 21:25 ----------

Ok, na nog enkele keren op "ok" gedrukt te hebben is hij eindelijk in gang geschoten...

De scan is nu bezig...

K'heb geduld...

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 1 maand later...
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.