Ga naar inhoud

IE 8.0 werkt niet goed


OliWare
 Delen

Aanbevolen berichten

Vista met alle updates, geen spyware of virussen meer.

Alle toolbars uitgeschakeld, enzo.

Standaard instellingen gereset.

Sommige sites willen dus gewoon NIET laden, enkel witte window zonder foutmelding.

Heb al ie 8 geherinstalleerd, maar nog steeds hetzelfde probleem, tips (buiten firefox enzo aan te raden) ?

Link naar reactie
Delen op andere sites


hier is de HJTlogfile van die PC:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:37:26, on 23/09/2009

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\system32\taskeng.exe

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\VolCtrl.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\windows\system32\DllHost.exe

C:\windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\windows\explorer.exe

C:\Users\user\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = mijnAOL | HP voor kleine bedrijven

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP voor kleine bedrijven

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = mijnAOL | HP voor kleine bedrijven

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP voor kleine bedrijven

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll (file missing)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [accrdsub] "c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Complete] C:\Program Files\PDF Complete\pdfsty.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\soundmax.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [uninstall Adobe Download Manager] "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_Helper.dll",Uninstall /Get1noarp

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: ActivClient Middleware Service (accoca) - ActivIdentity - c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\windows\system32\AEADISRV.EXE

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\windows\system32\Hpservice.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\windows\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: PDF Document Manager (pdfcDispatcher) - PDF Complete Inc - C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe

--

End of file - 10071 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptsn.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

in HJT die fixed checked gedaan.

MBAM met updates heeft totaal niets gevonden (had trouwens al gekeken met superantispyware).

Probleem met ie8 is dus nog hetzelfde (hotmail.com geeft bvb de titel 'Aanmelden' maar een wit scherm)

Nieuwe HJT log (toch al wat kleiner):

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:56:46, on 24/09/2009

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\system32\taskeng.exe

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\VolCtrl.exe

c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\acevents.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\windows\explorer.exe

C:\Users\user\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = mijnAOL | HP voor kleine bedrijven

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP voor kleine bedrijven

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = mijnAOL | HP voor kleine bedrijven

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mijnAOL | HP voor kleine bedrijven

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [accrdsub] "c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Complete] C:\Program Files\PDF Complete\pdfsty.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\soundmax.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: ActivClient Middleware Service (accoca) - ActivIdentity - c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\windows\system32\AEADISRV.EXE

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\windows\system32\Hpservice.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\windows\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: PDF Document Manager (pdfcDispatcher) - PDF Complete Inc - C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe

--

End of file - 9271 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

We mogen je Firefox of een andere alternatieve browser (Opera, Chrome, o.i.d.) wel niet aanraden ... maar je zal één van hen toch nodig hebben om te weten te komen of IE 8 niet zelf voor problemen zorgt (vermits je PC op het eerste zicht inderdaad malwarevrij is).

Download dan ook (tijdelijk) een andere browser en kijk eens of je daar dezelfde problemen mee hebt.

Doe ondertussen ook nog even het volgende :

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites


ok succes ! De combofix heeft iets grondiger gekuist blijkbaar.

Heb wel eens moeten herstarten, want er werkte niets meer (sleutelprobleem zei hij)

IE8 werkt weer naar behoren.

hier toch de log voor de archieven:

ComboFix 09-09-23.02 - user 24/09/2009 18:00.1.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.1788.824 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\user\Downloads\ComboFix.exe

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\$recycle.bin\S-1-5-21-2559858821-157603045-3620735659-500

c:\$recycle.bin\S-1-5-21-70900338-3400025044-3150093166-500

c:\windows\system32\oem19.inf

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-08-24 to 2009-09-24 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-24 16:16 . 2009-09-24 16:18 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Local\temp

2009-09-24 16:16 . 2009-09-24 16:16 -------- d-----w- c:\users\Shelly\AppData\Local\temp

2009-09-24 16:16 . 2009-09-24 16:16 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2009-09-24 14:45 . 2009-09-24 14:45 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-09-24 14:45 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-09-24 14:45 . 2009-09-24 14:45 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-09-24 14:45 . 2009-09-24 14:45 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2009-09-24 14:45 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-09-23 18:38 . 2009-09-23 18:38 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

2009-09-23 18:10 . 2009-09-23 18:10 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Roaming\TeamViewer

2009-09-23 18:10 . 2009-09-23 18:10 -------- d-----w- c:\users\user\temp

2009-09-21 19:38 . 2009-09-21 19:39 -------- d-----w- c:\windows\system32\ca-ES

2009-09-21 19:38 . 2009-09-21 19:39 -------- d-----w- c:\windows\system32\eu-ES

2009-09-21 19:38 . 2009-09-21 19:39 -------- d-----w- c:\windows\system32\vi-VN

2009-09-21 17:50 . 2009-09-21 17:50 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2009-09-21 16:03 . 2009-09-21 16:03 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Local\Mozilla

2009-09-21 15:59 . 2009-08-17 16:04 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2009-09-21 15:59 . 2009-08-17 16:04 51376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2009-09-21 15:59 . 2009-08-17 16:02 97480 ----a-w- c:\windows\system32\AvastSS.scr

2009-09-21 15:59 . 2009-08-17 16:05 114768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2009-09-21 15:59 . 2009-08-17 16:05 20560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2009-09-21 15:58 . 2009-08-17 16:10 1279456 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2009-09-21 15:58 . 2009-08-17 16:05 53328 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2009-09-21 15:58 . 2003-03-18 20:20 1060864 ----a-w- c:\windows\system32\MFC71.dll

2009-09-21 15:58 . 2009-09-21 15:58 -------- d-----w- c:\program files\Alwil Software

2009-09-21 15:37 . 2009-09-21 15:37 -------- d-----w- c:\programdata\SUPERAntiSpyware.com

2009-09-21 15:35 . 2009-09-24 14:44 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2009-09-21 15:35 . 2009-09-24 14:43 -------- d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware

2009-09-21 15:31 . 2009-09-21 15:31 -------- d-----w- c:\programdata\Office Genuine Advantage

2009-09-21 15:24 . 2009-09-21 15:24 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Local\AOL

2009-09-21 15:23 . 2009-09-21 15:23 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Local\Microsoft Help

2009-09-20 01:02 . 2009-09-20 01:02 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\Microsoft Help

2009-09-19 20:59 . 2009-09-20 18:52 -------- d-----w- c:\users\Shelly\Tracing

2009-09-19 16:34 . 2009-09-21 15:28 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-09-19 16:33 . 2009-09-19 16:33 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Office Outlook Connector

2009-09-19 16:32 . 2009-09-19 16:32 -------- dc----w- c:\windows\system32\DRVSTORE

2009-09-19 16:32 . 2009-08-05 20:48 54632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys

2009-09-19 16:31 . 2009-09-19 16:31 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Sync Framework

2009-09-19 16:29 . 2006-11-29 11:06 3426072 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_32.dll

2009-09-19 16:28 . 2009-09-19 16:28 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft SQL Server Compact Edition

2009-09-19 16:25 . 2009-09-19 16:33 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft

2009-09-19 16:25 . 2009-09-19 16:25 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive

2009-09-19 16:24 . 2009-09-19 16:32 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live

2009-09-19 16:19 . 2009-09-19 16:19 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Windows Live

2009-09-19 14:02 . 2009-04-11 06:28 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\vssapi.dll

2009-09-19 14:01 . 2009-04-11 06:28 90112 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\WmiApRpl.dll

2009-09-19 14:00 . 2009-04-11 06:28 247808 ----a-w- c:\windows\system32\drvstore.dll

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 16:27 904776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:48 30720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:48 105984 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:49 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:49 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:49 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:49 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:49 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:49 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 13:49 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2009-09-09 18:48 . 2009-08-14 15:53 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-06-10 11:41 2868224 ----a-w- c:\windows\system32\mf.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-04-11 06:28 98816 ----a-w- c:\windows\system32\mfps.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-04-11 06:27 53248 ----a-w- c:\windows\system32\rrinstaller.exe

2009-09-09 18:47 . 2009-04-11 06:27 24576 ----a-w- c:\windows\system32\mfpmp.exe

2009-09-09 18:47 . 2009-04-11 04:54 2048 ----a-w- c:\windows\system32\mferror.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-07-11 19:01 513536 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-07-11 19:01 302592 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-07-11 19:01 293376 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-07-11 19:01 65024 ----a-w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-07-11 17:03 127488 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

2009-09-09 18:47 . 2009-04-11 06:28 68096 ----a-w- c:\windows\system32\wlanhlp.dll

2009-09-03 15:52 . 2009-08-29 00:14 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2009-09-03 15:52 . 2009-08-29 00:27 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2009-08-29 01:05 . 2009-06-22 10:09 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-08-26 08:16 . 2009-04-11 06:28 1696768 ----a-w- c:\windows\system32\gameux.dll

2009-08-26 08:09 . 2009-06-15 14:52 1259008 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-08-26 08:09 . 2009-06-15 14:52 499712 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2009-08-26 08:09 . 2009-06-15 14:54 175104 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2009-08-26 08:09 . 2009-06-15 14:53 218624 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-08-26 08:09 . 2009-06-15 14:53 270848 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2009-08-26 08:09 . 2009-06-15 23:15 439864 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2009-08-26 08:09 . 2009-06-15 14:53 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2009-08-26 08:09 . 2009-06-15 12:48 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-23 16:53 . 2008-04-16 15:31 37232 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-09-23 16:53 . 2008-04-16 15:31 110604 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-09-23 16:44 . 2009-05-07 08:28 2012 ----a-w- c:\windows\bthservsdp.dat

2009-09-23 16:34 . 2008-07-23 13:53 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee

2009-09-21 19:39 . 2006-11-02 12:35 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar

2009-09-21 19:39 . 2006-11-02 12:35 -------- d-----w- c:\program files\Windows Photo Gallery

2009-09-21 19:39 . 2006-11-02 12:35 -------- d-----w- c:\program files\Windows Collaboration

2009-09-21 19:39 . 2006-11-02 12:35 -------- d-----w- c:\program files\Windows Calendar

2009-09-21 19:39 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-09-21 19:39 . 2006-11-02 12:35 -------- d-----w- c:\program files\Windows Defender

2009-09-21 16:58 . 2008-07-23 13:16 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2009-09-21 15:41 . 2008-07-23 13:52 -------- d-----w- c:\program files\McAfee

2009-09-21 15:31 . 2009-05-13 18:09 99864 ----a-w- c:\users\user\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-09-21 15:28 . 2008-07-23 13:05 -------- d-----w- c:\programdata\AOL

2009-09-21 15:22 . 2008-07-23 13:23 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2009-09-06 12:48 . 2009-06-19 18:44 680 ----a-w- c:\users\Shelly\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-08-03 08:24 . 2008-07-23 12:29 -------- d-----w- c:\program files\Hewlett-Packard

2009-08-03 08:23 . 2009-05-13 18:09 -------- d-----w- c:\users\user\AppData\Roaming\HPQLOG

2009-08-03 08:18 . 2008-07-23 13:03 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-07-26 14:44 . 2009-07-26 14:44 48448 ----a-w- c:\windows\system32\sirenacm.dll

2009-07-21 21:52 . 2009-09-21 16:56 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-09-21 16:56 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-09-21 16:56 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-07-21 20:13 . 2009-09-21 16:56 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-07-17 13:54 . 2009-08-25 09:58 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-07-15 12:40 . 2009-08-25 09:54 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2009-07-15 12:39 . 2009-08-25 09:54 313344 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-07-15 12:39 . 2009-08-25 09:54 4096 ----a-w- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2009-07-15 12:39 . 2009-08-25 09:54 7680 ----a-w- c:\windows\system32\spwmp.dll

2009-07-10 11:24 . 2009-07-10 11:24 307568 ----a-w- c:\windows\WLXPGSS.SCR

2008-07-23 13:00 . 2008-07-23 13:00 8192 --sha-w- c:\windows\Users\Default\NTUSER.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2008-03-18 2289664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-21 1008184]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-01-21 61440]

"accrdsub"="c:\program files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe" [2007-05-15 293168]

"PDF Complete"="c:\program files\PDF Complete\pdfsty.exe" [2008-05-12 318488]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-03-27 1045800]

"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2008-04-15 488752]

"HP Health Check Scheduler"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe" [2008-04-15 70912]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-06-21 148888]

"QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2008-05-14 177456]

"WatchDog"="c:\program files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe" [2008-05-24 197904]

"HP Software Update"="c:\program files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840]

"WPCUMI"="c:\windows\system32\WpcUmi.exe" [2006-11-02 176128]

"Windows Mobile-based device management"="c:\windows\WindowsMobile\wmdSync.exe" [2008-01-21 215552]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-08-17 81000]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2008-04-04 1314816]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

BTTray.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2008-5-13 727592]

DVD Check.lnk - c:\program files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe [2008-7-23 197904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]

"VistaSp2"=hex(B):04,af,4e,58,f4,3a,ca,01

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{44511208-0329-4EC5-B367-5574C3138068}"= TCP:6004|c:\program files\Microsoft Office\Office12\outlook.exe:Microsoft Office Outlook

"{4424C601-71C3-4435-87F0-9868598EFBA5}"= UDP:c:\program files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe:McAfee Framework Service

"{7AB3106E-BE00-4A38-88CA-FC0960AA708C}"= TCP:c:\program files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe:McAfee Framework Service

"{7E0C15A1-8E06-493E-8C2C-E656C11965AA}"= c:\program files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:Windows Live Sync

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\System32\drivers\aswSP.sys [21/09/2009 17:59 114768]

R2 accoca;ActivClient Middleware Service;c:\program files\ActivIdentity\ActivClient\accoca.exe [16/05/2007 1:08 182576]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys [21/09/2009 17:59 20560]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [21/09/2009 17:58 53328]

R2 hpsrv;HP Service;c:\windows\System32\hpservice.exe [7/04/2008 20:13 24936]

R2 mfevtp;McAfee Validation Trust Protection Service;c:\windows\System32\mfevtps.exe [13/05/2009 20:41 67904]

R2 pdfcDispatcher;PDF Document Manager;c:\program files\PDF Complete\pdfsvc.exe [23/07/2008 15:03 576024]

R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [23/07/2008 15:57 193840]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\System32\drivers\b57nd60x.sys [21/01/2008 4:32 179712]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\System32\drivers\fssfltr.sys [19/09/2009 18:32 54632]

S3 fsssvc;De service Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [5/08/2009 22:48 704864]

S3 mferkdet;McAfee Inc. mferkdet;c:\windows\System32\drivers\mferkdet.sys [13/05/2009 20:41 64432]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - MFEVTP

*Deregistered* - SASDIFSV

*Deregistered* - SASENUM

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr

LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\System32\rundll32.exe" "c:\windows\System32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

"c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe"

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-07-11 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForuser.job

- c:\program files\Hewlett-Packard\SDP\Ceement\HPCEE.exe [2008-07-23 22:07]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_be&c=83&bd=all&pf=cmnb

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_be&c=83&bd=all&pf=cmnb

LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

FF - ProfilePath - c:\users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vdz50ohs.default\

FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKCU-Run-msnmsgr - c:\progra~1\MSNMES~1\msnmsgr.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-09-24 18:18

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\pdfcDispatcher]

"ImagePath"="c:\program files\PDF Complete\pdfsvc.exe /startedbyscm:66B66708-40E2BE4D-pdfcService"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(6052)

c:\windows\system32\btmmhook.dll

c:\windows\system32\btncopy.dll

.

Voltooingstijd: 2009-09-24 18:22

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-24 16:22

Pre-Run: 118.777.036.800 bytes beschikbaar

Post-Run: 117.802.057.728 bytes beschikbaar

250 --- E O F --- 2009-09-24 14:41

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten. En een controlecheck.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Verwijder volgende vetgedrukte map met Windows Verkenner : C:\Qoobox (indien nog aanwezig).

Download CCleaner. Klik op deze pagina op één van de mirrorsites van MajorGeeks en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen".

Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.

Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.

Download Security Check en sla dit op je bureaublad op.

Start Security Check

Volg de instructies op het scherm.

Aan het eind verschijnt een log (checkup.txt). Plaats de inhoud ervan in je volgende antwoord. Sluit kladblok.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...