Ga naar inhoud

beveiliging


 Delen

Aanbevolen berichten

PC is beveiligd met AVG.Toch heb ik een indringer op bezoek gehad die een mail in mijn naam verstuurde.Oplossing om deze te verwijderen ?Zie onderstaande mail.

Dear friend

How is it going with you?I have a trouble.You know I am looking for a pair of sunglass. I find it but I do not know which is more beautiful please please help me to find one evyzu.com

One is black frame another is blue which one fit me?I want to go on holiday wearing my new sunglass. There are so many choice on evyzu.com Leave now!

Look forward your respond

Link naar reactie
Delen op andere sites


Zeker niet op de links klikken in de mail want dan ben je pas de klos.

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Dubbelklik op HijackThis.msi

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “uitvoeren als administrator". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

Scan saved at 16:52:45, on 3-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Telenet

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Het Nieuwsblad

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Telenet

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Mirar=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Telenet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

R3 - URLSearchHook: IObitCom Toolbar - {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - C:\Program Files\IObitCom\tbIOb1.dll

R3 - URLSearchHook: Messenger Plus Live Toolbar - {9b339f6e-ddcd-401b-8764-230adbd01761} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live\tbMes0.dll

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: IObitCom Toolbar - {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - C:\Program Files\IObitCom\tbIOb1.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Messenger Plus Live Toolbar - {9b339f6e-ddcd-401b-8764-230adbd01761} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live\tbMes0.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: Messenger Plus Live Belgium Toolbar - {d1a1c8f1-e3d9-48df-802f-20201061ef61} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live_Belgium\tbMes0.dll

O2 - BHO: Mirar - {D578C971-1667-466C-8749-392057F31304} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: EvenMoreMegaSwellAdsForYou - {EB692FE4-6873-09E0-C127-95E8BA2F94FF} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Mirar - {D578C970-1667-466C-8749-392057F31304} - (no file)

O3 - Toolbar: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Messenger Plus Live Toolbar - {9b339f6e-ddcd-401b-8764-230adbd01761} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live\tbMes0.dll

O3 - Toolbar: Messenger Plus Live Belgium Toolbar - {d1a1c8f1-e3d9-48df-802f-20201061ef61} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live_Belgium\tbMes0.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] "C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup

O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/EN-US/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Findbasic Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Findbasic\findbasic133.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 11929 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Mirar=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll

O2 - BHO: Mirar - {D578C971-1667-466C-8749-392057F31304} - (no file)

O2 - BHO: EvenMoreMegaSwellAdsForYou - {EB692FE4-6873-09E0-C127-95E8BA2F94FF} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\KiweeIEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Mirar - {D578C970-1667-466C-8749-392057F31304} - (no file)

O3 - Toolbar: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] "C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.9.201\kwtbaim.exe"

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolb...lerControl.cab

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende programma AskBarDis via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\AskBarDis

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4535

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

3-9-2010 19:00:27

mbam-log-2010-09-03 (19-00-27).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 175298

Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 3 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 8

Registerwaarden geïnfecteerd: 1

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 20

Bestanden geïnfecteerd: 28

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\evenmoremegaswelladsforyou.evenmoremegaswelladsforyou (Adware.EvenMoreMegaSwellAdsForYou) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\evenmoremegaswelladsforyou.evenmoremegaswelladsforyou.1 (Adware.EvenMoreMegaSwellAdsForYou) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{418d86be-7386-4f1a-83e0-53604adbda74} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{eb692fe4-6873-09e0-c127-95e8ba2f94ff} (Adware.EvenMoreMegaSwellAdsForYou) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{eb692fe4-6873-09e0-c127-95e8ba2f94ff} (Adware.EvenMoreMegaSwellAdsForYou) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\EvenMoreMegaSwellAdsForYou.DLL (Adware.EvenMoreMegaSwellAdsForYou) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PlayMP3 (Adware.PLayMP3z) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Findbasic Service (Adware.FindBasic) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\firevall administrating (Trojan.Backdoor) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\DealAssistant (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\db (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\report (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\res2 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\db (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\report (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\res1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\db (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\report (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\res1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\PlayMP3z (Adware.PLayMP3z) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\DealAssistant\config.cfg (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\DealAssistant\DAUninstall.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\Config.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\db\Aliases.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\db\Sites.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld\Phishinglist.xip (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld\WhiteList.xip (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\report\aggr_storage.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\report\send_storage.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\jessy\Application Data\Smart-Shopper\cs\res2\WhiteList.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\Config.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\db\Aliases.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\db\Sites.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld\Phishinglist.xip (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld\WhiteList.xip (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\report\aggr_storage.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\report\send_storage.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\joey\Application Data\Smart-Shopper\cs\res1\WhiteList.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\Config.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\db\Aliases.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\db\Sites.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld\Phishinglist.xip (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\dwld\WhiteList.xip (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\report\aggr_storage.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\report\send_storage.xml (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\mama\Application Data\Smart-Shopper\cs\res1\WhiteList.dbs (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\PlayMP3z\PlayMP3.exe (Adware.PLayMP3z) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\PlayMP3z\uninstall.exe (Adware.PLayMP3z) -> Quarantined and deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

Scan saved at 19:07:39, on 3-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Telenet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Het Nieuwsblad

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Telenet

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Telenet

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

R3 - URLSearchHook: IObitCom Toolbar - {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - C:\Program Files\IObitCom\tbIOb1.dll

R3 - URLSearchHook: Messenger Plus Live Toolbar - {9b339f6e-ddcd-401b-8764-230adbd01761} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live\tbMes0.dll

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IObitCom Toolbar - {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - C:\Program Files\IObitCom\tbIOb1.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Messenger Plus Live Toolbar - {9b339f6e-ddcd-401b-8764-230adbd01761} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live\tbMes0.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: Messenger Plus Live Belgium Toolbar - {d1a1c8f1-e3d9-48df-802f-20201061ef61} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live_Belgium\tbMes0.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Messenger Plus Live Toolbar - {9b339f6e-ddcd-401b-8764-230adbd01761} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live\tbMes0.dll

O3 - Toolbar: Messenger Plus Live Belgium Toolbar - {d1a1c8f1-e3d9-48df-802f-20201061ef61} - C:\Program Files\Messenger_Plus_Live_Belgium\tbMes0.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup

O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/EN-US/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 9849 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes heeft behoorlijk wat rotzooi van de PC gehaald. Dit mag je nog doen :

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: IObitCom Toolbar - {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - C:\Program Files\IObitCom\tbIOb1.dll

O2 - BHO: IObitCom Toolbar - {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - C:\Program Files\IObitCom\tbIOb1.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. En laat dan even weten of je nog merkbare problemen hebt ?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Even je topic heropend, want er is nog wat opruimingswerk te doen :-)

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Indien dit allemaal achter de rug is, mag dit onderwerp op "opgelost" zetten !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...