Ga naar inhoud

Application Data file


embroiderit
 Delen

Aanbevolen berichten


Staat misschien "verborgen mappen niet weergeven" aangevinkt?

1. Ga naar de Verkenner

2. Druk op de Alt toets

3. Ga naar het menu Extra

4. Kies Mapopties

5. Ga naar het tabblad Weergave

6. Scroll naar onder en zet een vinkje bij "Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven

Zorg ook dat er geen vinkje staat voor "Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen" .

Application data staat in:

C:\Documents and Settings\uw_gebruikersnaam\Local Settings\Application Data

C:\Documents and Settings\{user}\Application Data

C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

C:\Documents and Settings\Default User\Application Data

C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data

C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data

C:\Documents and Settings\YourNameHere\Application Data

Als dat niet lukt, vond ik ook nog dit op internet:

I found a Microsoft help page explaining how to configure the Windows Search function to search all hidden files and folders.

Quote :

To search for hidden or system files in Windows XP:

1. Click Start, click Search, click All files and folders, and then click More advanced options.

2. Click to select the Search system folders and Search hidden files and folders check boxes.

Then just search for Application Data and they appear graphically as ghosted out folder icons in your search results. Right click the ones you wish and choose Properties, then uncheck the Hidden setting for the folder (and probably choose to apply this change to all subfolders too).

It does the trick. I'd still like to know why the folder is "extra hidden" this way. Maybe it is an SP2 or a Security Update fix to prevent some sort of attack that leter got fixed in a better way. It doesn't seem to be an especially common problem judging from my Google searches on the matter.

---------- Post toegevoegd om 09:23 ---------- Vorige post was om 09:14 ----------

Hebt u ze gevonden?

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

Neen.. ik ben nog aan het zoeken.. heb de juiste dingen aangevinkt en ben nu via de engelse taak aan het proberen, maar het lijkt niet erg te lukken. Nu heb ik heel jammer genoeg een paar andere dingen te doen :( maar ik kom hier later zeker op terug. In elk geval bedankt en tot later.

aangepast door embroiderit
Link naar reactie
Delen op andere sitesDat kan gebeuren.

Je kan best dit doen:

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Dubbelklik op HijackThis.msi

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “uitvoeren als administrator". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Stegisoft,

hier het bestandje ... :)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:49:03, on 19/09/2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd2.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\ALCFDRTM.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Documents and Settings\bernadette\Bureaublad\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! SearchBar Home Page

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Yahoo!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Yahoo!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Yahoo! SearchBar Home Page

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Yahoo!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Yahoo!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll

R3 - URLSearchHook: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20100917231130.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: SingleInstance Class - {FDAD4DA1-61A2-4FD8-9C17-86F7AC245081} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\YTSingleInstance.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn1\yt.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\tbVuz1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CmUCRRun] C:\WINDOWS\system32\CmUCReye.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sNPSTD2] C:\WINDOWS\vsnpstd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-463122142-748482546-325072081-1009\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'margot')

O4 - HKUS\S-1-5-21-463122142-748482546-325072081-1009\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'margot')

O4 - HKUS\S-1-5-21-463122142-748482546-325072081-1009\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'margot')

O4 - HKUS\S-1-5-21-463122142-748482546-325072081-1009\..\Run: [KCeasy] C:\Documents and Settings\margot\Mijn documenten\My Music\KCeasy\KCeasy.exe /hide (User 'margot')

O4 - HKUS\S-1-5-21-463122142-748482546-325072081-1009\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe (User 'margot')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-21-463122142-748482546-325072081-1009 Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe (User 'margot')

O4 - S-1-5-21-463122142-748482546-325072081-1009 User Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe (User 'margot')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1130364442791

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://nata-zusjes-wjnk.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (GpcContainer Class) - https://wilcom.webex.com/client/T26L/nbr/ieatgpc.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Program Files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9c35297c331ba) (gupdate1c9c35297c331ba) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

--

End of file - 14424 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...