Ga naar inhoud

Volhoudende msn-hacker


Aanbevolen berichten

Hey allemaal,

Graag wou ik eens luisteren of jullie toch geen idee hebben wat ik hieraan kan doen..

Deze persoon hackte mijn beide e-mail adressen samen al 7keer.

ook via dit e-mail adres hackt hij facebook en een bijhorend game-account.

Ik haal mijn e-mail steeds weer via windows sulotion server.

Hij veranderd soms alle gegevens tot op naam toe.

Ik verander altijd geheime vraag.

Alternatieve e-mail adressen laat ik verloren gaan en stel ik andere in.

Via nummer kan ik niet beveiligen omdat dit in belgië nog niet mogelijk is..

En mijn wachtwoord verander ik uiteraard ook.

Intussen hackt hij evenals mijn ouders.

Iemand ervaring of eventuele extra tips om te beveiligen ?

ik heb al gevraagd om enkel met een kopie van mijn paswoord wachtwoord wijziging toe te staan maar daar reageren ze niet op...

De hacker bevind zich in Frankrijk

Link naar reactie
Delen op andere sites

We zullen eens kijken of we er iets van terug vinden door onderstaande even uit te voeren.

1 van onze experts zal u dan zo snel mogelijk verder helpen met de daarop te volgen stappen.

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het beste op al mijn pc's of ?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:47:59, on 11/02/2011

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17055)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\DWRCS.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgam.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\DWRCST.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

C:\Program Files\GamersFirst\LIVE!\Live.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE

C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgscanx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0409/bl8.asp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hln.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0409/bl8.asp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setRefresh] C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HitmanPro35] "C:\Program Files\Hitman Pro 3.5\HitmanPro35.exe" /scan:boot

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DameWare MRC Agent] C:\WINDOWS\system32\DWRCST.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [TSClientMSIUninstaller] cmd.exe /C "cscript %systemroot%\Installer\TSClientMsiTrans\tscuinst.vbs" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [TSClientMSIUninstaller] cmd.exe /C "cscript %systemroot%\Installer\TSClientMsiTrans\tscuinst.vbs" (User 'Default user')

O4 - Global Startup: GamersFirst LIVE!.lnk = C:\Program Files\GamersFirst\LIVE!\Live.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.com

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097732919910

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: DameWare Mini Remote Control (DWMRCS) - DameWare Development LLC - C:\WINDOWS\system32\DWRCS.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 7754 bytes

aangepast door stoetel1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop npggsvc

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete npggsvc

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 11-02-12.02 - Administrator 13/02/2011 10:55:39.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.1271.645 [GMT 1:00]

Running from: c:\documents and settings\Administrator\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus *Disabled/Outdated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\drivers\fad.sys

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2011-01-13 to 2011-02-13 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-11 19:45 . 2011-02-11 19:45 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2011-02-11 19:45 . 2011-02-11 19:45 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2011-02-09 11:00 . 2011-02-09 11:00 -------- d-----w- C:\7ad5fc19facb3d4c71a9ac

2011-02-02 16:51 . 2011-02-02 16:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\IsolatedStorage

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-02-13 07:26 . 2010-08-12 06:26 16968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-07-04 136176]

"Pando Media Booster"="c:\program files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe" [2011-01-06 2937528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DrvLsnr"="c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe" [2002-05-28 69632]

"srmclean"="c:\cpqs\Scom\srmclean.exe" [2001-07-24 36864]

"SetRefresh"="c:\program files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe" [2002-08-07 485376]

"CPQEASYACC"="c:\program files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe" [2001-12-14 32768]

"Synchronization Manager"="c:\windows\system32\mobsync.exe" [2004-08-03 143360]

"igfxtray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2005-09-20 94208]

"igfxhkcmd"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2005-09-20 77824]

"igfxpers"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2005-09-20 114688]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]

"HitmanPro35"="c:\program files\Hitman Pro 3.5\HitmanPro35.exe" [2010-12-16 6347584]

"DameWare MRC Agent"="c:\windows\system32\DWRCST.exe" [2008-12-29 78848]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"TSClientMSIUninstaller"="c:\windows\Installer\TSClientMsiTrans\tscuinst.vbs" [2006-11-07 12451]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

GamersFirst LIVE!.lnk - c:\program files\GamersFirst\LIVE!\Live.exe [2010-10-8 2845552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1015\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1015\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1025\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1025\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1026\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1026\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1029\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1029\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1031\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1031\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1032\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1032\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1115\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1115\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1125\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1125\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1974\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-1974\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-2007\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-2007\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-3418\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-3418\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-3432\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-3432\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4395\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4395\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4409\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4409\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4410\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4410\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4411\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4411\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4412\Scripts\Logon\0\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\group policy\state\S-1-5-21-2076390139-1046875177-1971066577-4412\Scripts\Logon\1\0]

"Script"=PushPrinterConnections.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Java\\jdk1.5.0\\jre\\bin\\java.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer_Service.exe"=

"c:\\Program Files\\Pando Networks\\Media Booster\\PMB.exe"=

"c:\\AeriaGames\\WolfTeam\\Wolfteam.bin"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009

"15507:TCP"= 15507:TCP:Trend Micro OfficeScan Listener

"56945:TCP"= 56945:TCP:Pando Media Booster

"56945:UDP"= 56945:UDP:Pando Media Booster

"1334:TCP"= 1334:TCP:Akamai NetSession Interface

"5000:UDP"= 5000:UDP:Akamai NetSession Interface

R1 dwvkbd;DameWare Virtual Keyboard 32 bit Driver;c:\windows\system32\drivers\dwvkbd.sys [15/02/2007 18:00 26624]

R2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe -k Akamai [29/08/2002 2:00 14336]

R3 DwMirror;DwMirror;c:\windows\system32\drivers\DamewareMini.sys [7/02/2007 18:00 3712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2011-02-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-214818515-4140648601-3486526325-500Core.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-04 19:47]

2011-02-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-214818515-4140648601-3486526325-500UA.job

- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-04 19:47]

2011-02-13 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{3D9BA599-D6F2-4BCA-8115-FAA80239CDD5}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 16:36]

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.hln.be/

mSearch Bar = hxxp://go.compaq.com/1Q00CDT/0409/bl8.asp

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\Java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\110gybcr.default\

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

.

- - - - ORPHANS REMOVED - - - -

Toolbar-Locked - (no file)

HKLM-Run-SunJavaUpdateSched - c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe

AddRemove-Visual Collaboration Toolkit - c:\program files\sap\frontend\sapgui\Uninst.isu

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2011-02-13 11:01

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\Akamai]

"ServiceDll"="C:/Program Files/Common Files/Akamai/netsession_win_dbc0250.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\Akamai]

"ServiceDll"="C:/Program Files/Common Files/Akamai/netsession_win_dbc0250.dll"

.

--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-214818515-4140648601-3486526325-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (Administrator)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,eb,18,b0,44,8d,d9,98,43,a3,77,fa,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,eb,18,b0,44,8d,d9,98,43,a3,77,fa,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10h_ActiveX.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10h_ActiveX.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

Completion time: 2011-02-13 11:03:12

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-02-13 10:03

Pre-Run: 19.672.162.304 bytes free

Post-Run: 20.458.311.680 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-ENU.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn

- - End Of File - - 26EAA3FCDC93C161A84A36A6172085A9

aangepast door kweezie wabbit
smileys uitgeschakeld
Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder manueel deze vetgedrukte map : C:\7ad5fc19facb3d4c71a9ac

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

En dan zou de zaak nu OK moeten zijn. Heb je nu nog merkbare problemen ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zal dit verwijderen, nu was mijn vraag ik heb thuis 5 pc's waarvan ik voornamelijk 3 gebruik moet ik dit nu bij allemaal doen ?

En wat heb ik nu eigenlijk gedaan, kerloggers verwijderd ?

Aangezien ik Informatica studeer vind ik het steeds handig er iets uit bij te leren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malware is verwijderd o.a. door Combofix. Deze mag je trouwens verwijderen van deze PC via Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Voor elke computer kan je beginnen met een logje van HijackThis. Maak wel voor elke PC een nieuw onderwerp aan op het forum, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zal dit verwijderen, nu was mijn vraag ik heb thuis 5 pc's waarvan ik voornamelijk 3 gebruik moet ik dit nu bij allemaal doen ?

En wat heb ik nu eigenlijk gedaan, kerloggers verwijderd ?

Aangezien ik Informatica studeer vind ik het steeds handig er iets uit bij te leren.

Keyloggers waarschijnlijk hiet aangezien die meestal door je virusscanner worden geblokkeerd.

Er stond wel andere malware op je systeem en die werd verwijderd door combofix.

Je kan alle pc's "behandelen" maar een hijackthis logje en een combofix logje zijn pc gebonden.

Je mag dus de aanwijzingen die hier gegeven zijn niet zomaar toepassen op de andere pc's.

Je mag wel voor elke pc een hijackthis logje maken en hier posten voor nazicht.

Doe het liefst een voor een en niet alle logjes tegelijk want dan raak je het spoor kwijt en kom je van de regen in de drup.

Als je wil mag je de volgende laten komen. (het lijkt wel de wachtkamer bij de doker :-) ; de volgendeeee !!)

Wat je wel op alle pc's mag installeren en regelmatig uitvoeren ter aanvulling op je virusscanner is Malwarebytes.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware,

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.