Ga naar inhoud

Spooler niet actief, geen printer herkennen en/of installeren


Angel-KP

Aanbevolen berichten

Ik zou de printer installeren op m'n pc, maar de spooler schijnt niet actief te zijn. Als aller eerste heb ik de meest recente drivers van Dell gedownload en die proberen te installeren. Toen dit niet werkte, heb ik bij services getracht de spooler te activeren, maar dit leidde tot geen resultaat.

Alvast de Hijack This file, in de hoop dat iemand mij kan helpen de printer te installeren zonder dat ik data ga verliezen oid.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:50:49, on 31-1-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\dlbacoms.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

D:\Cargado y Descargado\RealPlayer\update\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: LinkAirBrowserHelper HistoryTriggerBHO - {21A88CB9-84D2-4020-A2D1-B25A21034884} - C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\LinkAirBrowserHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Cargado y Descargado\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: dlba_device - - C:\WINDOWS\system32\dlbacoms.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe

--

End of file - 9170 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Reacties 75
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –u

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.01.31.08

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Eigenaar :: ANGEL [administrator]

31-1-2012 20:53:00

mbam-log-2012-01-31 (20-53-00).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 193645

Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 36 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

===================================================================================

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:58:01, on 31-1-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\dlbacoms.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

D:\Cargado y Descargado\RealPlayer\update\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: LinkAirBrowserHelper HistoryTriggerBHO - {21A88CB9-84D2-4020-A2D1-B25A21034884} - C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\LinkAirBrowserHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Cargado y Descargado\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Apparaatdetectie) - http://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: dlba_device - - C:\WINDOWS\system32\dlbacoms.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe

--

End of file - 8211 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-01-31.01 - Eigenaar 01-02-2012 13:58:23.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.2046.1401 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

AV: AVG Anti-Virus Free *Disabled/Outdated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\inst.exe

c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\vso_ts_preview.xml

c:\documents and settings\Eigenaar\WINDOWS

c:\windows\bwUnin-8.1.1.50-8876480SL.exe

c:\windows\daemon.dll

c:\windows\jestertb.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-01 to 2012-02-01 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-31 19:51 . 2012-01-31 19:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\Malwarebytes

2012-01-31 19:51 . 2012-01-31 19:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-01-31 19:51 . 2012-01-31 19:51 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-31 19:51 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-31 17:50 . 2012-01-31 17:50 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-01-31 17:26 . 2012-01-31 17:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\ElevatedDiagnostics

2012-01-31 17:24 . 2012-01-31 17:24 -------- d-----w- c:\program files\Windows Resource Kits

2012-01-30 19:07 . 2012-01-30 19:08 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8

2012-01-27 18:41 . 2012-02-01 12:54 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Eigenaar\Onlangs geopend

2012-01-27 18:33 . 2012-01-27 18:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Driver Tool

2012-01-27 17:22 . 2012-01-30 18:37 -------- d-----w- C:\Dell

2012-01-24 19:56 . 2012-01-24 19:56 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-01-24 19:56 . 2012-01-24 19:57 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-01-17 12:42 . 2012-01-17 12:42 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2012-01-17 12:41 . 2012-01-17 12:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\uTorrent

2012-01-16 20:33 . 2012-01-16 20:33 -------- d-----w- c:\program files\Conduit

2012-01-16 20:33 . 2012-01-16 20:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Conduit

2012-01-16 20:33 . 2012-01-16 20:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Temp

2012-01-16 13:00 . 2012-01-16 13:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\2229F

2012-01-16 01:42 . 2012-01-16 01:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\CEZEO software

2012-01-16 01:42 . 2012-01-16 01:42 -------- d-----w- c:\program files\CEZEO software

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:53 314456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:51 20568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:53 435032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:52 34392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:52 52952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 17:52 111320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 17:51 105176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 17:48 30808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 18:01 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 18:01 199816 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-01-13 17:53 . 2012-01-13 17:53 -------- d-----w- c:\program files\AVAST Software

2012-01-13 17:53 . 2012-01-13 17:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVAST Software

2012-01-03 18:49 . 2012-01-03 18:49 -------- d-----w- c:\windows\Sun

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-15 10:03 . 2003-03-18 21:14 499712 ----a-w- c:\windows\system32\msvcp71.dll

2011-12-06 20:45 . 2011-12-06 20:45 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2011-12-06 20:45 . 2011-12-06 20:45 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-11-25 21:57 . 2008-04-14 20:32 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-23 14:40 . 2008-04-14 20:05 1859712 ------w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 06:12 . 2008-04-14 20:33 60928 ------w- c:\windows\system32\packager.exe

2011-11-16 14:22 . 2008-04-14 20:32 354816 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2011-11-16 14:22 . 2008-04-14 20:32 152064 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2011-11-13 01:02 . 2011-09-15 00:38 414368 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-04 19:13 . 2008-04-14 20:32 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-04 19:13 . 2008-04-14 20:33 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-11-04 19:13 . 2008-04-14 20:32 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-11-04 11:25 . 2008-04-14 20:05 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

2011-11-03 15:29 . 2008-04-14 20:32 386560 ------w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2011-11-03 15:29 . 2008-04-14 20:32 1296384 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[7] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\dllcache\atapi.sys

[-] 2008-04-13 23:10 . !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!!!! . 96512 . . [------] . . c:\windows\system32\drivers\atapi.sys

[7] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\i386\atapi.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 122512 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-12-06 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2009-06-17 55824]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-04-12 16132608]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2011-05-21 13895272]

"NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" [2011-05-21 111208]

"nwiz"="c:\program files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe" [2011-05-04 1632360]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2011-10-24 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-11-28 3744552]

"TkBellExe"="d:\cargado y descargado\RealPlayer\update\realsched.exe" [2012-01-15 296056]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-01-16 421736]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2008-11-29 813584]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]

2009-07-20 11:28 72208 ----a-w- c:\program files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTWLgn.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]

@=""

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech Desktop Messenger.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech Desktop Messenger.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech Desktop Messenger.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech SetPoint.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech SetPoint.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech SetPoint.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

c:\windows\system32\dumprep 0 -k [X]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acrobat Assistant 7.0]

2008-04-23 01:08 483328 -c--a-w- c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\acrotray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS4ServiceManager]

2008-08-14 06:58 611712 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Alcmtr]

2005-05-03 10:43 69632 ----a-w- c:\windows\ALCMTR.EXE

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ctfmon.exe]

2008-04-14 20:32 15360 ------w- c:\windows\system32\ctfmon.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-01-16 16:22 421736 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Logitech Hardware Abstraction Layer]

2009-06-17 16:55 55824 ----a-w- c:\windows\KHALMNPR.Exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]

2011-05-21 04:01 13895272 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]

2011-05-21 04:01 111208 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2011-10-24 13:28 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDCPL]

2007-04-12 09:33 16132608 ----a-r- c:\windows\RTHDCPL.EXE

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

2008-12-06 15:57 39408 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"WMPNetworkSvc"=3 (0x3)

"ose"=3 (0x3)

"NVSvc"=2 (0x2)

"LexBceS"=2 (0x2)

"iPod Service"=3 (0x3)

"idsvc"=3 (0x3)

"gusvc"=3 (0x3)

"FLEXnet Licensing Service"=3 (0x3)

"Apple Mobile Device"=2 (0x2)

"Adobe LM Service"=3 (0x3)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer3\\TeamViewer.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\CS4ServiceManager\\CS4ServiceManager.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\RM.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\Studio.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\umi.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YahooMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\BitTornado\\btdownloadgui.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Logitech Vid\\Vid.exe"=

"c:\\Program Files\\NVIDIA Corporation\\NVIDIA Updatus\\daemonu.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\iMesh Applications\\iMesh\\iMesh.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\Sony Ericsson\\Update Engine\\Sony Ericsson Update Engine.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\LEXPPS.EXE"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dlbacoms.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5353:TCP"= 5353:TCP:Adobe CSI CS4

.

R0 a347bus;a347bus;c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys [11-1-2009 13:39 160640]

R0 a347scsi;a347scsi;c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys [11-1-2009 13:39 5248]

R0 d347bus;d347bus;c:\windows\system32\drivers\d347bus.sys [5-3-2009 19:15 155136]

R0 d347prt;d347prt;c:\windows\system32\drivers\d347prt.sys [5-3-2009 19:15 5248]

R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [13-1-2012 18:54 435032]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [13-1-2012 18:54 314456]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [13-1-2012 18:54 20568]

R2 dlba_device;dlba_device;c:\windows\system32\dlbacoms.exe -service --> c:\windows\system32\dlbacoms.exe -service [?]

R2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [25-6-2010 18:07 35088]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [15-9-2011 1:29 2214504]

R3 LgBttPort;LGE Bluetooth TransPort;c:\windows\system32\drivers\lgbtport.sys [29-9-2009 7:11 12160]

R3 lgbusenum;LG Bluetooth Bus Enumerator;c:\windows\system32\drivers\lgbtbus.sys [29-9-2009 7:11 10496]

R3 LGVMODEM;LGE Virtual Modem;c:\windows\system32\drivers\lgvmodem.sys [29-9-2009 7:11 12928]

R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys [3-12-2008 11:26 47360]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [18-3-2010 12:16 130384]

S3 bkn50USB;Belkin 54Mbps Wireless USB Network Adapter;c:\windows\system32\drivers\rt2500usb.sys [29-3-2009 21:29 140416]

S3 Sony Ericsson PCCompanion;Sony Ericsson PCCompanion;c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe [6-12-2011 22:09 155344]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [18-3-2010 12:16 753504]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-31 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 15:57]

.

2012-01-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1003Core.job

- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-13 18:12]

.

2012-01-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1003UA.job

- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-13 18:12]

.

2012-02-01 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1003.job

- c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2011-11-29 15:02]

.

2012-02-01 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1003.job

- c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2011-11-29 15:02]

.

2012-01-31 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{2F5E7278-64FC-49B0-9AD0-7B4EC2930781}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 03:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Connection Wizard,ShellNext = "c:\program files\Outlook Express\msimn.exe"

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

TCP: DhcpNameServer = 80.58.61.250 80.58.61.254

Handler: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)

HKCU-Run-LG LinkAir - (no file)

MSConfigStartUp-Dell AIO Printer A940 - c:\program files\Dell AIO Printer A940\dlbabmgr.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-01 14:06

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

.

c:\docume~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\catchme.dll 53248 bytes executable

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 1

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(808)

c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTWlgn.dll

c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTServ.dll

c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Drive CS4\AdobeDriveCS4_NP.dll

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(864)

c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Drive CS4\AdobeDriveCS4_NP.dll

.

Voltooingstijd: 2012-02-01 14:09:10

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-01 13:09

.

Pre-Run: 38.157.656.064 bytes beschikbaar

Post-Run: 38.337.761.280 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 2CA7EE5F77AD5BA90B9B6CD42929056A

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\program files\Conduit

c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Conduit

c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Temp

c:\documents and settings\All Users\Application Data\2229F

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Alcmtr]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-02-01.01 - Eigenaar 01-02-2012 22:03:26.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.2046.1392 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Eigenaar\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Eigenaar\Bureaublad\CFScript.txt

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

AV: AVG Anti-Virus Free *Disabled/Outdated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\2229F

c:\documents and settings\All Users\Application Data\2229F\{99F5CECA-C19A-4C99-88B4-143F3077538A}.swf

c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Conduit

c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Temp

c:\program files\Conduit

c:\program files\Conduit\Community Alerts\Alert.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-01 to 2012-02-01 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-31 19:51 . 2012-01-31 19:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\Malwarebytes

2012-01-31 19:51 . 2012-01-31 19:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-01-31 19:51 . 2012-01-31 19:51 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-01-31 19:51 . 2011-12-10 14:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-01-31 17:50 . 2012-01-31 17:50 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-01-31 17:26 . 2012-01-31 17:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\ElevatedDiagnostics

2012-01-31 17:24 . 2012-01-31 17:24 -------- d-----w- c:\program files\Windows Resource Kits

2012-01-30 19:07 . 2012-01-30 19:08 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8

2012-01-27 18:41 . 2012-02-01 20:52 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Eigenaar\Onlangs geopend

2012-01-27 18:33 . 2012-01-27 18:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Driver Tool

2012-01-27 17:22 . 2012-01-30 18:37 -------- d-----w- C:\Dell

2012-01-24 19:56 . 2012-01-24 19:56 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-01-24 19:56 . 2012-01-24 19:57 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-01-17 12:42 . 2012-01-17 12:42 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2012-01-17 12:41 . 2012-01-17 12:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\uTorrent

2012-01-16 01:42 . 2012-01-16 01:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\Eigenaar\Application Data\CEZEO software

2012-01-16 01:42 . 2012-01-16 01:42 -------- d-----w- c:\program files\CEZEO software

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:53 314456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:51 20568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:53 435032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:52 34392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2012-01-13 17:54 . 2011-11-28 17:52 52952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 17:52 111320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 17:51 105176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 17:48 30808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 18:01 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-01-13 17:53 . 2011-11-28 18:01 199816 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-01-13 17:53 . 2012-01-13 17:53 -------- d-----w- c:\program files\AVAST Software

2012-01-13 17:53 . 2012-01-13 17:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AVAST Software

2012-01-03 18:49 . 2012-01-03 18:49 -------- d-----w- c:\windows\Sun

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-15 10:03 . 2003-03-18 21:14 499712 ----a-w- c:\windows\system32\msvcp71.dll

2011-12-06 20:45 . 2011-12-06 20:45 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2011-12-06 20:45 . 2011-12-06 20:45 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-11-25 21:57 . 2008-04-14 20:32 293888 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-23 14:40 . 2008-04-14 20:05 1859712 ------w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-20 06:12 . 2008-04-14 20:33 60928 ------w- c:\windows\system32\packager.exe

2011-11-16 14:22 . 2008-04-14 20:32 354816 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2011-11-16 14:22 . 2008-04-14 20:32 152064 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2011-11-13 01:02 . 2011-09-15 00:38 414368 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-04 19:13 . 2008-04-14 20:32 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-11-04 19:13 . 2008-04-14 20:33 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-11-04 19:13 . 2008-04-14 20:32 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-11-04 11:25 . 2008-04-14 20:05 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[7] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\dllcache\atapi.sys

[-] 2008-04-13 23:10 . !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!!!! . 96512 . . [------] . . c:\windows\system32\drivers\atapi.sys

[7] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0000\DriverFiles\i386\atapi.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-02-01_13.06.16 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2012-02-01 20:31 . 2012-02-01 20:31 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_2e8.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 122512 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-12-06 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2009-06-17 55824]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-04-12 16132608]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2011-05-21 13895272]

"NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" [2011-05-21 111208]

"nwiz"="c:\program files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe" [2011-05-04 1632360]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2011-10-24 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-11-28 3744552]

"TkBellExe"="d:\cargado y descargado\RealPlayer\update\realsched.exe" [2012-01-15 296056]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-01-16 421736]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2008-11-29 813584]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]

2009-07-20 11:28 72208 ----a-w- c:\program files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTWLgn.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]

@=""

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Acrobat Speed Launcher.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech Desktop Messenger.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech Desktop Messenger.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech Desktop Messenger.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech SetPoint.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech SetPoint.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech SetPoint.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

c:\windows\system32\dumprep 0 -k [X]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Acrobat Assistant 7.0]

2008-04-23 01:08 483328 -c--a-w- c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\acrotray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS4ServiceManager]

2008-08-14 06:58 611712 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ctfmon.exe]

2008-04-14 20:32 15360 ------w- c:\windows\system32\ctfmon.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-01-16 16:22 421736 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Logitech Hardware Abstraction Layer]

2009-06-17 16:55 55824 ----a-w- c:\windows\KHALMNPR.Exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]

2011-05-21 04:01 13895272 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]

2011-05-21 04:01 111208 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2011-10-24 13:28 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDCPL]

2007-04-12 09:33 16132608 ----a-r- c:\windows\RTHDCPL.EXE

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

2008-12-06 15:57 39408 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"WMPNetworkSvc"=3 (0x3)

"ose"=3 (0x3)

"NVSvc"=2 (0x2)

"LexBceS"=2 (0x2)

"iPod Service"=3 (0x3)

"idsvc"=3 (0x3)

"gusvc"=3 (0x3)

"FLEXnet Licensing Service"=3 (0x3)

"Apple Mobile Device"=2 (0x2)

"Adobe LM Service"=3 (0x3)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\TeamViewer3\\TeamViewer.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\CS4ServiceManager\\CS4ServiceManager.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\RM.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\Studio.exe"=

"c:\\Program Files\\Pinnacle\\Studio 12\\Programs\\umi.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Yahoo!\\Messenger\\YahooMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\BitTornado\\btdownloadgui.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Logitech Vid\\Vid.exe"=

"c:\\Program Files\\NVIDIA Corporation\\NVIDIA Updatus\\daemonu.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\iMesh Applications\\iMesh\\iMesh.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\Sony Ericsson\\Update Engine\\Sony Ericsson Update Engine.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\LEXPPS.EXE"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dlbacoms.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5353:TCP"= 5353:TCP:Adobe CSI CS4

.

R0 a347bus;a347bus;c:\windows\system32\drivers\a347bus.sys [11-1-2009 13:39 160640]

R0 a347scsi;a347scsi;c:\windows\system32\drivers\a347scsi.sys [11-1-2009 13:39 5248]

R0 d347bus;d347bus;c:\windows\system32\drivers\d347bus.sys [5-3-2009 19:15 155136]

R0 d347prt;d347prt;c:\windows\system32\drivers\d347prt.sys [5-3-2009 19:15 5248]

R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [13-1-2012 18:54 435032]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [13-1-2012 18:54 314456]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [13-1-2012 18:54 20568]

R2 dlba_device;dlba_device;c:\windows\system32\dlbacoms.exe -service --> c:\windows\system32\dlbacoms.exe -service [?]

R2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [25-6-2010 18:07 35088]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [15-9-2011 1:29 2214504]

R3 LgBttPort;LGE Bluetooth TransPort;c:\windows\system32\drivers\lgbtport.sys [29-9-2009 7:11 12160]

R3 lgbusenum;LG Bluetooth Bus Enumerator;c:\windows\system32\drivers\lgbtbus.sys [29-9-2009 7:11 10496]

R3 LGVMODEM;LGE Virtual Modem;c:\windows\system32\drivers\lgvmodem.sys [29-9-2009 7:11 12928]

R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys [3-12-2008 11:26 47360]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [18-3-2010 12:16 130384]

S3 bkn50USB;Belkin 54Mbps Wireless USB Network Adapter;c:\windows\system32\drivers\rt2500usb.sys [29-3-2009 21:29 140416]

S3 Sony Ericsson PCCompanion;Sony Ericsson PCCompanion;c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe [6-12-2011 22:09 155344]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [18-3-2010 12:16 753504]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-31 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 15:57]

.

2012-01-29 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1003Core.job

- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-13 18:12]

.

2012-01-31 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1003UA.job

- c:\documents and settings\Eigenaar\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-01-13 18:12]

.

2012-02-01 c:\windows\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1003.job

- c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2011-11-29 15:02]

.

2012-02-01 c:\windows\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-1292428093-1177238915-682003330-1003.job

- c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe [2011-11-29 15:02]

.

2012-02-01 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{2F5E7278-64FC-49B0-9AD0-7B4EC2930781}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 03:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Connection Wizard,ShellNext = "c:\program files\Outlook Express\msimn.exe"

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

TCP: DhcpNameServer = 80.58.61.250 80.58.61.254

Handler: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-01 22:10

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(808)

c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTWlgn.dll

c:\program files\common files\logitech\bluetooth\LBTServ.dll

c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Drive CS4\AdobeDriveCS4_NP.dll

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(868)

c:\program files\Common Files\Adobe\Adobe Drive CS4\AdobeDriveCS4_NP.dll

.

Voltooingstijd: 2012-02-01 22:13:29

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-01 21:13

ComboFix2.txt 2012-02-01 13:09

.

Pre-Run: 38.371.057.664 bytes beschikbaar

Post-Run: 38.353.313.792 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 50868E9104D0869F37B3769E9C642A6A

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.