Ga naar inhoud

Enkele vraagjes


Sandra004
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo!

De laatste tijd gaat mijn laptop maar trager en trager.

nu bij spellen te spelen (op facebook, op een bingo site...) krijg ik tijdens het spelen

op ELK spel dat ik dan tegelijk aan het spelen ben een uitroepteken staan. Soms lukt het om gewoon

internet af te sluiten en terug op de starten maar vaak moet ik heel de computer opnieuw opstarten.

Weten jullie hier misschien een verklaring voor? Ik heb al alle flash dingen enzo geupdate alles is nu up to date volgens de computer.

Hier alvast men logje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:06:58, on 7/02/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Windows\System32\ASUSTPE.exe

C:\Windows\ASScrPro.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\BitTorrent\BitTorrent.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P2Go_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] "C:\Program Files\ATK Hotkey\HcontrolUser.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSTPE] C:\Windows\system32\ASUSTPE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] %programfiles%\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\BitTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe

O23 - Service: DVM Meta Data Export Service (MDES) - DeviceVM - C:\ASUS.SYS\DVMExportService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

--

End of file - 7709 bytes

---------- Post toegevoegd om 21:10 ---------- Vorige post was om 21:07 ----------

Oh nog een vraagje ik was de Add Ons aan het nakijken, de volgende zijn allemaal ingeschakeld, welke zijn niet nodig en mag ik uitschakelen?

Adobe Acrobat

Google Update

Microsoft windows media player firefox plugin

Schokwave flash

Schokwave for director

Silverlight plungin

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop "Norton Internet Security"

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete "Norton Internet Security"

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of AskBarDis via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\AskBarDis

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ah nee sorry dat was norton niet

---------- Post toegevoegd om 22:49 ---------- Vorige post was om 22:36 ----------

MB logje

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.02.07.05

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

gebruiker :: PC_VAN_GEBRUIKE [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

7/02/2012 21:30:32

mbam-log-2012-02-07 (21-30-32).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 175706

Verstreken tijd: 13 minuut/minuten, 34 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Hj logje de eerste 2 die je zij om te verwijderen blijven er maar instaan

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:49:06, on 7/02/2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Windows\System32\ASUSTPE.exe

C:\Windows\ASScrPro.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\BitTorrent\BitTorrent.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P2Go_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] "C:\Program Files\ATK Hotkey\HcontrolUser.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSTPE] C:\Windows\system32\ASUSTPE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] %programfiles%\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\BitTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: DVM Meta Data Export Service (MDES) - DeviceVM - C:\ASUS.SYS\DVMExportService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

--

End of file - 7717 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Die twee lijntjes zijn "schoonheidsfoutjes". Indien die terugkeren in je nieuwe log, is er geen enkel probleem. Hebben geen negatieve invloed op werking PC. Verder ziet het logje er piccobello uit.

Volgende stap :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-02-11.02 - gebruiker 11/02/2012 18:46:42.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.3070.1786 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\gebruiker\Downloads\ComboFix.exe

AV: avast! Internet Security *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

FW: avast! Internet Security *Disabled* {131692B0-0864-D491-4E21-3A3A1D8BBB47}

SP: avast! Internet Security *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\Mozilla Firefox\components\AskHPRFF.js

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-01-11 to 2012-02-11 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-02-11 17:39 . 2012-02-11 17:39 -------- d-----w- C:\dvmexp

2012-02-10 20:45 . 2012-01-17 03:39 6557240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D60ADE31-94B8-4F88-901E-E6477750B13E}\mpengine.dll

2012-02-07 20:21 . 2011-11-28 17:51 20568 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-02-07 20:21 . 2011-11-28 17:53 314456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-02-07 20:21 . 2011-11-28 17:54 111320 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFW.sys

2012-02-07 20:20 . 2011-11-28 17:53 195416 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswNdis2.sys

2012-02-07 20:20 . 2011-11-28 17:52 34392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2012-02-07 20:20 . 2011-11-28 17:52 52952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-02-07 20:20 . 2011-11-28 17:53 435032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-02-07 20:20 . 2011-11-28 17:52 55128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-02-07 20:19 . 2011-11-28 18:01 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-02-07 20:19 . 2011-11-28 18:01 199816 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-02-07 20:19 . 2011-11-28 17:26 12112 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswNdis.sys

2012-02-07 19:59 . 2012-02-07 19:59 -------- d-----w- C:\found.000

2012-02-07 19:05 . 2012-02-07 19:05 388096 ----a-r- c:\users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-02-07 18:43 . 2012-02-07 18:43 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2012-01-30 22:45 . 2012-01-30 22:45 658704 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2012-01-17 22:17 . 2011-11-17 06:48 440192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-01-17 22:17 . 2011-11-16 16:23 278528 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-01-17 22:17 . 2011-11-16 16:21 1259008 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2012-01-17 22:17 . 2011-11-16 16:23 377344 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2012-01-17 22:17 . 2011-11-16 16:23 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2012-01-17 22:17 . 2011-11-16 14:12 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-02-11 17:38 . 2009-03-01 18:35 45056 ----a-w- c:\windows\system32\acovcnt.exe

2012-01-29 04:10 . 2011-04-15 10:59 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2012-01-16 21:33 . 2011-05-20 18:31 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-11-25 15:59 . 2012-01-11 21:36 376320 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-11-23 13:37 . 2011-12-15 19:59 2043904 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-11-18 20:23 . 2012-01-11 21:36 1205064 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2011-11-18 17:47 . 2012-01-11 21:36 66560 ----a-w- c:\windows\system32\packager.dll

2012-02-11 08:50 . 2011-04-20 19:56 134104 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2011-11-28 18:01 122512 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [bU]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CLMLServer"="c:\program files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe" [2008-07-19 104936]

"P2Go_Menu"="c:\program files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2008-06-14 210216]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-08-30 61440]

"HControlUser"="c:\program files\ATK Hotkey\HcontrolUser.exe" [2008-01-12 98304]

"ATKOSD2"="c:\program files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2008-07-15 7651328]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-07-16 6253088]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-12-06 1029416]

"ATKMEDIA"="c:\program files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe" [2008-06-25 159744]

"ASUSTPE"="c:\windows\system32\ASUSTPE.exe" [2007-10-12 106496]

"ASUS Camera ScreenSaver"="c:\windows\AsScrProlog.exe" [2009-03-01 47672]

"ASUS Screen Saver Protector"="c:\windows\ASScrPro.exe" [2009-03-01 33136]

"Skytel"="Skytel.exe" [2008-07-16 1833504]

"MobileConnect"="c:\program files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe" [2009-11-16 2463744]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-11-01 59240]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2011-11-28 3744552]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^McAfee Security Scan Plus.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk

backup=c:\windows\pss\McAfee Security Scan Plus.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender]

2008-01-21 02:23 1008184 ----a-w- c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe

.

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-02-10 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000Core.job

- c:\users\gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-19 18:21]

.

2012-02-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000UA.job

- c:\users\gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-19 18:21]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=ASUS&bmod=ASUS

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

FF - ProfilePath - c:\users\gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jiri87j8.default\

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKCU-Run-BitTorrent - c:\program files\BitTorrent\BitTorrent.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-02-11 18:54

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Norton Internet Security]

"ImagePath"="\"c:\program files\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\ccSvcHst.exe\" /s \"Norton Internet Security\" /m \"c:\program files\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.download\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="SafariDownload"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.htm\UserChoice]

@Denied: (2) (S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000)

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="FirefoxHTML"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.html\UserChoice]

@Denied: (2) (S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000)

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="FirefoxHTML"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.safariextz\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="SafariExtension"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.shtml\UserChoice]

@Denied: (2) (S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000)

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="FirefoxHTML"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.svg\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

@Denied: (2) (S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000)

"Progid"="SafariHTML"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.webarchive\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="SafariHTML"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xht\UserChoice]

@Denied: (2) (S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000)

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="FirefoxHTML"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xhtml\UserChoice]

@Denied: (2) (S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000)

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="FirefoxHTML"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2461776739-2062833661-3819679215-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="SafariHTML"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-02-11 18:56:04

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-02-11 17:56

.

Pre-Run: 59.939.201.024 bytes beschikbaar

Post-Run: 59.947.446.272 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 1BB1EADB19BCCA647498FC9F61463312

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\system32\acovcnt.exe

Folder::

C:\found.000

Registry::

[-HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^McAfee Security Scan Plus.lnk]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.