Ga naar inhoud

Kan geen enkele microsoft pagina meer openen.


quique
 Delen

Aanbevolen berichten

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis.

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten (lees eerst de rode tekst!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Bijlage 12634)

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:53:56, on 21/03/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Archivos de programa\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

C:\Archivos de programa\FixBee\FBDefragSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\WINDOWS\system32\hasplms.exe

C:\Archivos de programa\CardReader2.0\OTiReader.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Archivos de programa\Uniblue\SpeedUpMyPC\spmonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Archivos de programa\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\ARCHIV~1\MICROS~2\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Conduit Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Qword Search Engine

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Tarjetas de plástico y impresoras tarjetas de plástico

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Conduit Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Conduit Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Yahoo! España

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer proporcionado por Softonic

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: E-Zsoft VideoDownloaderToolBar - {4322A444-92F8-4C3E-BD4C-013BA51E2871} - C:\Archivos de programa\Versalsoft\InternetDownload\VDTB.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Archivos de programa\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Softonic_Search - {787ae36c-cc62-4009-984b-1eaea3555c94} - C:\Archivos de programa\Softonic_Search\prxtbSof0.dll

O2 - BHO: (no name) - {8151D31A-8D35-4E89-A4AC-77B92D25721A}A4AC-77B92D25721A} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Archivos de programa\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\ARCHIV~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Archivos de programa\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Archivos de programa\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Archivos de programa\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Softonic_Search Toolbar - {787ae36c-cc62-4009-984b-1eaea3555c94} - C:\Archivos de programa\Softonic_Search\prxtbSof0.dll

O3 - Toolbar: E-Zsoft VideoDownloaderToolBar - {4322A444-92F8-4C3E-BD4C-013BA51E2871} - C:\Archivos de programa\Versalsoft\InternetDownload\VDTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Archivos de programa\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX4000 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBEE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S1C3.tmp" /EF "HKLM"

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [DLSService] "C:\Archivos de programa\DYMO\DYMO Label Software\DLSService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Services] service.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [\\ORDENADORVISTA\EPSON Stylus DX4000 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBEE.EXE /FU "C:\DOCUME~1\quique\CONFIG~1\Temp\E_S68.tmp" /EF "HKLM"

O4 - HKLM\..\Run: [internetDownload_upgrade] "C:\Archivos de programa\Versalsoft\InternetDownload\InternetDownload.exe" /upgrade

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Archivos de programa\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Documents and Settings\quique\Configuración local\Datos de programa\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICIO LOCAL')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Servicio de red')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\ARCHIV~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O15 - Trusted Zone: *.qword.com

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Precargador Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demonio de caché de las categorías de componente - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Servicio del administrador de discos lógicos (dmadmin) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: DYMO PnP Service (DymoPnpService) - Sanford, L.P. - C:\Archivos de programa\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

O23 - Service: Registro de sucesos (Eventlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe

O23 - Service: Fax - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

O23 - Service: FBDiskOptimizer - FixBee., (www.fixbee.com) - C:\Archivos de programa\FixBee\FBDefragSrv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Servicio Google Update (gupdate1c9d4b220f67fe4) (gupdate1c9d4b220f67fe4) - Unknown owner - C:\Archivos de programa\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Servicio de Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Unknown owner - C:\Archivos de programa\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HASP License Manager (hasplms) - Aladdin Knowledge Systems Ltd. - C:\WINDOWS\system32\hasplms.exe

O23 - Service: Administración de IIS (IISADMIN) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

O23 - Service: Servicio COM de grabación de CD de IMAPI (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: OTi Card Reader Service - Unknown owner - C:\Archivos de programa\CardReader2.0\OTiReader.exe

O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe

O23 - Service: Tarjeta inteligente (SCardSvr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

O23 - Service: Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) (SMTPSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

O23 - Service: Servicio SNMP (SNMP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

O23 - Service: Instantáneas de volumen (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

O23 - Service: Publicación en World Wide Web (W3SVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

O23 - Service: Adaptador de rendimiento de WMI (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

O23 - Service: Servicio de uso compartido de red del Reproductor de Windows Media (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Archivos de programa\Windows Media Player\WMPNetwk.exe

--

End of file - 10174 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Conduit Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Qword Search Engine

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Conduit Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Conduit Search

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Softonic_Search - {787ae36c-cc62-4009-984b-1eaea3555c94} - C:\Archivos de programa\Softonic_Search\prxtbSof0.dll

O2 - BHO: (no name) - {8151D31A-8D35-4E89-A4AC-77B92D25721A}A4AC-77B92D25721A} - (no file)

O3 - Toolbar: Softonic_Search Toolbar - {787ae36c-cc62-4009-984b-1eaea3555c94} - C:\Archivos de programa\Softonic_Search\prxtbSof0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Services] service.exe

O15 - Trusted Zone: *.qword.com

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MVPS Hosts.

Unzip het programma naar een door u bepaalde locatie.

Windows XP

Klik op mvps.bat en kies voor “uitvoeren” om mvps.bat op te starten (*).

Druk op toets om door te gaan.

Van het bestaande bestand HOSTS op de standaardlocatie C:\windows\system32\drivers\etc wordt een backup gemaakt met de naam HOSTS.MVP

Dan wordt het bestand vervangen door de actuele MVPS Hosts-versie.

(*) Windows Vista en Windows 7 gebruikers moeten rechtsklikken op mvps.bat en kiezen voor ”uitvoeren als administrator” om mvps.bat op te starten.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.