Ga naar inhoud

Plakken: opties beperkt tot slecht 'plakken als tekst


 Delen

Aanbevolen berichten

Met referentie aan deze discussie: http://www.pc-helpforum.be/f263/plakken-speciaal-geeft-alleen-optie-alleen-41836/

Ik heb geen plakopties meer. Voorheen geen enkel probleem, maar ineens is dit ontstaan. Dit is niet gekoppeld aan een bestand, want het treedt op bij zowel bestaande als nieuwe bestanden, zowel in Excel en Word als in Dreamweaver.

Bij plakken speciaal verwacht ik verschillende opties, bv. opmaak, formules (Excel), etc. Standaard werd altijd alles gekopieerd en geplakt, incl. bv. opmaak en formules. Nu wordt alles standaard geplakt als tekst en heb ik bij plakken speciaal geen andere opties.

De oplossing die werd gegeven in de discussie waaraan ik refereer was om alles te sluiten, normal.dot te verwijderen en via het openen van Word opnieuw aan te laten maken. Dat heb ik 2x geprobeerd en blijkt bij mij geen oplossing te zijn.

In die discussie werd ook om de log gevraag van Hijack this, die kopieer ik hieronder in in het bericht.

Ik hoop dat iemand me kan helpen om dit probleem te verhelpen, want het is echt heel erg storend. Alvast bedankt!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:22:46, on 25-3-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files\iMesh Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe

C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe

C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe

C:\Program Files\OBM Werkstation\bin\SystemTray.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.99\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\4.7\pdfforgeToolbarIE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Updater For Spam Free Search Bar - {20a0be68-8fd9-4539-8712-ce3d1c1fdfc6} - C:\Program Files\blekkotb\auxi\blekkoAu.dll

O2 - BHO: Spam Free Search Bar - {26c9e18c-3717-4be1-a225-04e4471f5b6e} - C:\Program Files\blekkotb\blekkoDx.dll

O2 - BHO: Wincore Mediabar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\wincoreimdtx.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\4.7\pdfforgeToolbarIE.dll

O2 - BHO: DataMngr - {BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\4.7\pdfforgeToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Wincore Mediabar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\wincoreimdtx.dll

O3 - Toolbar: Spam Free Search Bar - {26c9e18c-3717-4be1-a225-04e4471f5b6e} - C:\Program Files\blekkotb\blekkoDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe "C:\Program Files\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-phishing Domain Advisor] "C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OBASystemTray] "C:\Program Files\OBM Werkstation\bin\SystemTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AutoUpdateAgent (Online Backup Manager Werkstation) (OBAAutoUpdate) - Unknown owner - C:\Program Files\OBM Werkstation\aua\bin\Aua.exe

O23 - Service: Continuous Data Protection (Online Backup Manager Werkstation) (OBACDPService) - Unknown owner - C:\Program Files\OBM Werkstation\bin\CDPService.exe

O23 - Service: Online Backup Scheduler (Online Backup Manager Werkstation) (OBAScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\OBM Werkstation\bin\Scheduler.exe

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater10.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 9462 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\4.7\pdfforgeToolbarIE.dll

O2 - BHO: Updater For Spam Free Search Bar - {20a0be68-8fd9-4539-8712-ce3d1c1fdfc6} - C:\Program Files\blekkotb\auxi\blekkoAu.dll

O2 - BHO: Spam Free Search Bar - {26c9e18c-3717-4be1-a225-04e4471f5b6e} - C:\Program Files\blekkotb\blekkoDx.dll

O2 - BHO: Wincore Mediabar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\wincoreimdtx.dll

O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\4.7\pdfforgeToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files\pdfforge Toolbar\IE\4.7\pdfforgeToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Wincore Mediabar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\wincoreimdtx.dll

O3 - Toolbar: Spam Free Search Bar - {26c9e18c-3717-4be1-a225-04e4471f5b6e} - C:\Program Files\blekkotb\blekkoDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank voor de snelle reactie.

Ik heb de acties uitgevoerd. Na herstarten van mijn computer heb ik even gecheckt of ik weer alle 'plakopties' terug heb, dat is helaas niet het geval. Hieronder de logfiles van Hijack This en van het Anti-mailware programma.

*****************************************************************************************

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 0:21:16, on 26-3-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe

C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe

C:\Program Files\OBM Werkstation\bin\SystemTray.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.99\GoogleCrashHandler.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: DataMngr - {BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe "C:\Program Files\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "C:\Program Files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-phishing Domain Advisor] "C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OBASystemTray] "C:\Program Files\OBM Werkstation\bin\SystemTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Esther\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: AutoUpdateAgent (Online Backup Manager Werkstation) (OBAAutoUpdate) - Unknown owner - C:\Program Files\OBM Werkstation\aua\bin\Aua.exe

O23 - Service: Continuous Data Protection (Online Backup Manager Werkstation) (OBACDPService) - Unknown owner - C:\Program Files\OBM Werkstation\bin\CDPService.exe

O23 - Service: Online Backup Scheduler (Online Backup Manager Werkstation) (OBAScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\OBM Werkstation\bin\Scheduler.exe

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater10.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 7627 bytes

**************************************************************************************

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.60.1.1000

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.03.25.03

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Esther :: ESTHER-PC [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

26-3-2012 0:01:43

mbam-log-2012-03-26 (00-01-43).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 181467

Verstreken tijd: 11 minuut/minuten, 37 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\Users\Esther\Downloads\SoftonicDownloader_voor_duplicate-cleaner.exe (PUP.BundleOffer.Downloader.S) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: DataMngr - {BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\BROWSE~1.DLL

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank voor de vroege ochtend reactie.

Ik heb al het bovenstaande uitgevoerd. Tot mijn grote schrik werkten daarna de startknoppen voor Thunderbird en Google Chrome niet meer. Ik heb mijn computer herstart en toen deed Google Chrome het gelukkig weer. En Thunderbird kon ik wel opstarten via mijn verkenner. Ik hoop dat er verder geen dingen zijn veranderd, misschien kunnen jullie iets hierover uitleggen en schetsen wat ik eventueel nog meer kan verwachten?

Hieronder de log van combofix.

NB Ik heb gecheckt of ik de plakopties terug had, helaas nog niet. (Getest in nieuw Excel-bestand, alleen plakken als tekst mogelijk).

*************************************************************************

ComboFix 12-03-26.01 - Esther 26-03-2012 9:58.1.2 - x86

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.2046.1078 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Esther\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-02-26 to 2012-03-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-03-26 08:06 . 2012-03-26 08:06 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-03-25 22:00 . 2012-03-25 22:00 -------- d-----w- c:\users\Esther\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-03-25 22:00 . 2012-03-25 22:19 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-03-25 22:00 . 2012-03-25 22:00 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-03-25 22:00 . 2011-12-10 13:24 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-03-25 12:21 . 2012-03-25 12:21 388096 ----a-r- c:\users\Esther\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-03-25 12:21 . 2012-03-25 12:21 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-03-14 13:25 . 2011-11-19 14:50 3968368 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2012-03-14 13:25 . 2011-11-19 14:50 3913584 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-03-14 13:24 . 2012-02-03 03:54 2343424 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-03-14 13:24 . 2012-02-10 05:38 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2012-03-14 13:22 . 2012-01-25 05:32 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-03-14 13:22 . 2012-01-25 05:32 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-03-14 13:22 . 2012-01-25 05:27 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-03-14 13:22 . 2012-02-17 05:34 826880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll

2012-03-14 13:22 . 2012-02-17 04:14 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-03-14 13:22 . 2012-02-17 04:13 24576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys

2012-03-07 15:48 . 2012-03-07 15:48 162664 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows\Sqm\Manifest\Sqm10140.bin

2012-03-01 12:54 . 2012-03-01 13:13 -------- d-----w- c:\users\Esther\.acb

2012-03-01 12:53 . 2012-03-01 13:15 -------- d-----w- c:\programdata\OBM Werkstation

2012-03-01 12:52 . 2012-03-01 12:53 -------- d-----w- c:\program files\OBM Werkstation

2012-02-28 13:20 . 2012-02-28 13:20 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

2012-02-25 12:15 . 2012-02-25 12:19 -------- d-----w- C:\My Music

2012-02-25 12:12 . 2003-12-15 11:24 196608 ----a-w- c:\windows\system32\NCTWMAFile2.dll

2012-02-25 12:12 . 2003-12-08 11:19 425984 ----a-w- c:\windows\system32\NCTAudioTransform2.dll

2012-02-25 12:12 . 2007-08-08 14:10 245790 ----a-w- c:\windows\system32\strmdll.dll

2012-02-25 12:12 . 2007-08-08 14:10 299520 ----a-w- c:\windows\system32\drmclien.dll

2012-02-25 12:12 . 2003-12-15 11:43 1871872 ----a-w- c:\windows\system32\NCTAudioFile2.dll

2012-02-25 12:12 . 2003-08-07 13:01 237568 ----a-w- c:\windows\system32\lame_enc.dll

2012-02-25 12:12 . 2002-12-25 08:44 380928 ----a-w- c:\windows\system32\actskin4.ocx

2012-02-25 12:12 . 2002-01-05 13:37 344064 ----a-w- c:\windows\system32\msvcr70.dll

2012-02-25 11:58 . 2012-02-25 11:58 -------- d-----w- c:\users\Esther\AppData\Local\blekkotb

2012-02-25 11:58 . 2012-03-25 22:18 -------- d-----w- c:\programdata\Anti-phishing Domain Advisor

2012-02-25 11:57 . 2012-03-25 21:58 -------- d-----w- c:\program files\blekkotb

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-01-04 08:58 . 2012-02-15 09:15 442880 ----a-w- c:\windows\system32\ntshrui.dll

2011-12-30 05:27 . 2012-02-15 09:15 478720 ----a-w- c:\windows\system32\timedate.cpl

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

2012-03-13 08:34 1869152 ----a-w- c:\program files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}"= "c:\program files\AVG Secure Search\10.2.0.3\AVG Secure Search_toolbar.dll" [2012-03-13 1869152]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{95b7759c-8c7f-4bf1-b163-73684a933233}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AVG Secure Search.PugiObj]

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2011-10-13 17351304]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-01-24 2416480]

"vProt"="c:\program files\AVG Secure Search\vprot.exe" [2012-03-13 982880]

"HPUsageTracking"="c:\program files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" [2009-05-11 24576]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]

"ROC_roc_dec12"="c:\program files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" [2012-01-19 928096]

"HTC Sync Loader"="c:\program files\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" [2011-12-20 634880]

"Anti-phishing Domain Advisor"="c:\programdata\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.exe" [2012-01-17 232616]

"OBASystemTray"="c:\program files\OBM Werkstation\bin\SystemTray.exe" [2011-04-06 372736]

"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2012-01-13 460872]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

2011-10-13 07:27 17351304 ----a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

2011-06-09 12:06 254696 ----a-w- c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

.

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [2011-10-12 4433248]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 OBAAutoUpdate;AutoUpdateAgent (Online Backup Manager Werkstation);c:\program files\OBM Werkstation\aua\bin\Aua.exe [2008-05-09 73728]

R2 OBACDPService;Continuous Data Protection (Online Backup Manager Werkstation);c:\program files\OBM Werkstation\bin\CDPService.exe [2011-04-06 262144]

R2 OBAScheduler;Online Backup Scheduler (Online Backup Manager Werkstation);c:\program files\OBM Werkstation\bin\Scheduler.exe [2011-04-06 77824]

R3 HTCAND32;HTC Device Driver;c:\windows\system32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [2009-10-26 25088]

R3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2010-06-23 23040]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 27264]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-10-01 1343400]

R3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam.sys [2009-02-13 11520]

S0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys [2011-07-10 23120]

S0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2011-09-13 32592]

S1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2011-10-07 230608]

S1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2011-07-10 295248]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2011-08-02 192776]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-01-13 652360]

S2 PassThru Service;Internet Pass-Through Service;c:\program files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2011-09-15 88576]

S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-02-23 2886528]

S2 vToolbarUpdater10.2.0;vToolbarUpdater10.2.0;c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\10.2.0\ToolbarUpdater.exe [2012-03-13 918880]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys [2011-07-10 134736]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys [2011-07-10 24272]

S3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSShim.Sys [2011-10-04 16720]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2011-12-10 20464]

S3 netw5v32;Stuurprogramma voor Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter 32-bits Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [2009-07-13 4231168]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS [2009-07-13 207360]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS [2009-07-13 980992]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS [2009-07-13 661504]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-03-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1339256020-852111706-294723879-1001Core.job

- c:\users\Esther\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-01 18:14]

.

2012-03-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1339256020-852111706-294723879-1001UA.job

- c:\users\Esther\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-01 18:14]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.1

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\10.2.0\ViProtocol.dll

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-03-26 10:09:08

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-03-26 08:09

.

Pre-Run: 119.478.214.656 bytes beschikbaar

Post-Run: 119.141.863.424 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 11E0823467F1972BC67B99A57CD2DD33

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malware als oorzaak mag je nu wel uitsluiten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding .

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank voor de reactie.

Ik begrijp het niet helemaal, geloof ik. Wat ik heb geprobeerd:

Start > in het vakje onderaan (programma's en bestanden zoeken) ingetypt: combofix/uninstall. Niets gevonden.

Maar misschien bedoel je dit niet?

Als ik zoek op 'Combofix' vind ik dit:

post-32415-1417704838,8462_thumb.jpg

(het lukt me niet om dit groter weer te geven in dit antwoord - Combofix.exe, de download file staat in mijn gebruikersmap: C:\Users\<user>\. Verder zijn er logfiles.)

Als ik ga naar 'Programma's en onderdelen', zie ik daar geen programma 'combofix'. Ik heb de lijst doorgekeken maar vind er niets wat erop lijkt.

CCleaner heb ik wel, reeds geïnstalleerd. Die maar gewoon updaten en draaien dan?

Het lukt me dus niet om via deze weg de uninstall te doen, is er nog een andere manier?

post-32415-1417704838,8672_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

De opdracht moet correct in het vakje ingevoerd worden Combofix /Uninstall, dus met een spatie vóór de slash. Dan wordt Combofix automatisch verwijderd. Je kan dit controleren door naar je C-partitie te gaan. Indien daar geen map C:\Combofix meer aanwezig is, heb je het goed uitgevoerd. Staat de map er nog, dan moet je de opdracht uit het eerste zinnetje nog eens correct invoeren en zijn werk laten doen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.