Ga naar inhoud

Is mijn pc wel virusvrij?


Aanbevolen berichten

Beste mensen van pc-helpforum.be :)

Ik denk dat mijn pc niet helemaal veilig meer is.

als ik naar firefox ga sluit die in een keer af of zegt hij dat het programma firefox niet meer werkt. ook mijn andere browsers reageren raar :S

ook heb ik verschillende waarschuwingen van mijn antivirus (norman) gekregen dit zijn ze:

Bestandsnaam: Diagnose:

Exception.dll Vundo.gen214.gen

config.bin.vid conf.O

Deze bestanden staan nu in de quarantaine btw.

ik heb hier mijn hijackthis logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:59:51, on 25-6-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16446)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\zlh.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\nbrowser.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1885139299-1516118041-1528374305-1002\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1885139299-1516118041-1528374305-1002\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: CurseClientStartup.ccip

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.clonewarsadventures.com

O15 - Trusted Zone: *.freerealms.com

O15 - Trusted Zone: *.soe.com

O15 - Trusted Zone: *.sony.com

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\elogsvc.exe

O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark Corporation - C:\Program Files\Futuremark\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norman Hash Server (NHS) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nhs.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 9049 bytes

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :)

Grtz youri

p.s ik heb ook meteen maar een scan full system scan gedaan met mbam hier is dat logje alvast:

Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware, anti-virus and spyware removal download

Databaseversie: v2012.06.25.08

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

youri :: YOURI-PC [administrator]

25-6-2012 19:07:24

mbam-log-2012-06-25 (19-07-24).txt

Scantype: Volledige scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 316324

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 15 minuut/minuten, 46 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

[TABLE=class: _c listgrid quarantine]

[TR=class: row0 row1 even]

[TD=class: col2][/TD]

[TD=class: col3][/TD]

[TD=class: hidden][/TD]

[TD=class: hidden][/TD]

[TD=class: hidden][/TD]

[TD=class: col7][/TD]

[/TR]

[TR=class: row1 row2 odd]

[TD=class: col0][/TD]

[TD=class: col2][/TD]

[TD=class: col3][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Link naar reactie
Delen op andere sites


Beste,

alles ziet er toch heel normaal uit. Malwarebytes detecteert ook niets, je kan wel nog eens scannen met een andere virusscanner (Avast, AVG ...).

Als je niet op onveilige dingen hebt geklikt zal het ook wel in orde zijn.

Wat je kan proberen is: 'Firefox' helemaal verwijderen en terug opnieuw installeren.

En wat bedoel je precies met 'Ook mijn andere browsers doen raar.' ?

Sascha

Link naar reactie
Delen op andere sites


@ Gblue: eventjes geduld tot Kape of Kweezie Wabbit online zijn, de analyse van de logjes is een specifieke materie en gebeurt door hen...zie ook hier... :-)

Zodra zij de analyse uitgevoerd hebben posten ze hun bevindingen en tips.

Had ik nog niet gelezen, bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nou ook mijn ie blijft soms hangen :S

maar met firefox (gebruik ik toch altijd) als ik dan hier bijvoorbeeld f5 druk om te kijken of er al een reactie is op mijn bericht dan zegt die: firefox reageert niet en dan moet ik een paar seconden wachten voordat die weer reageert. en dat altijd als ik de pagina vernieuw terwijl dit eerst niet zo was.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de reacties.

Hier mijn logje:

ComboFix 12-06-25.05 - youri 26-06-2012 12:02:23.1.4 - x86

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3327.1963 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\youri\Downloads\ComboFix.exe

AV: Norman Security Suite *Disabled/Updated* {D038CA80-26F3-90BF-94AA-03C4D945E661}

SP: Norman Security Suite *Disabled/Updated* {6B592B64-00C9-9F31-AE1A-38B6A2C2ACDC}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\windows

c:\programdata\windows\dumd.dat

c:\programdata\Windows\wsse.dll

c:\programdata\Windows\xdor.dat

c:\users\youri\AppData\Local\assembly\tmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-05-26 to 2012-06-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-06-26 10:10 . 2012-06-26 10:10 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2012-06-26 10:10 . 2012-06-26 10:10 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-06-26 10:09 . 2012-06-26 10:09 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{E515B695-843A-4285-B045-8F1F6A219744}\offreg.dll

2012-06-25 17:51 . 2012-06-25 17:51 388096 ----a-r- c:\users\youri\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-06-25 17:51 . 2012-06-25 17:51 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2012-06-25 17:07 . 2012-06-25 17:07 -------- d-----w- c:\users\youri\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-06-25 17:06 . 2012-06-25 17:07 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-06-25 17:06 . 2012-06-25 17:06 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-06-25 17:06 . 2012-04-04 13:56 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-06-23 01:46 . 2012-06-23 01:46 -------- d-----w- c:\program files\Futuremark

2012-06-23 01:24 . 2012-06-23 01:24 -------- d-----w- c:\users\youri\AppData\Roaming\Ubisoft

2012-06-23 01:24 . 2012-06-23 01:24 -------- d-----w- c:\programdata\Ubisoft

2012-06-22 16:09 . 2012-05-31 03:41 6762896 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{E515B695-843A-4285-B045-8F1F6A219744}\mpengine.dll

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 22:19 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 22:19 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 22:19 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 22:12 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 22:19 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 22:19 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 22:12 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 13:19 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-21 18:05 . 2012-06-02 13:12 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-20 16:29 . 2012-06-25 17:07 -------- d-----w- c:\users\youri\AppData\Roaming\Xfire

2012-06-20 16:29 . 2012-06-20 16:33 -------- d-----w- c:\programdata\Xfire

2012-06-20 15:02 . 2012-06-20 15:02 -------- d-----w- C:\Riot Games

2012-06-20 15:00 . 2012-06-20 15:00 -------- d-----w- c:\users\youri\AppData\Local\Macromedia

2012-06-20 13:29 . 2012-06-20 13:30 -------- d-----w- c:\users\youri\AppData\Roaming\.minecraft

2012-06-18 10:19 . 2012-04-28 03:17 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-06-18 10:19 . 2012-04-07 11:26 2342400 ----a-w- c:\windows\system32\msi.dll

2012-06-18 10:19 . 2012-05-15 01:05 2343936 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-06-18 10:19 . 2012-04-26 04:45 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-06-18 10:19 . 2012-04-26 04:45 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-06-18 10:19 . 2012-04-26 04:41 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2012-06-18 10:19 . 2012-05-01 04:44 164352 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-06-18 10:19 . 2012-04-24 04:36 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-06-18 10:19 . 2012-04-24 04:36 1158656 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-06-18 10:19 . 2012-04-24 04:36 103936 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-06-16 00:17 . 2012-06-16 00:17 42432 ----a-w- c:\windows\system32\xfcodec.dll

2012-06-05 14:44 . 2012-04-18 17:08 27968 ----a-w- c:\windows\system32\nvhdap32.dll

2012-06-05 14:44 . 2012-04-18 17:08 148800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvhda32v.sys

2012-06-05 14:44 . 2012-05-15 10:26 883008 ----a-w- c:\windows\system32\nvgenco32.dll

2012-06-05 14:44 . 2012-05-15 10:26 19607872 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv32.dll

2012-06-05 14:44 . 2012-05-15 10:26 11354944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys

2012-06-05 14:44 . 2012-05-15 10:26 5982528 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll

2012-06-05 14:44 . 2012-05-15 10:26 2524992 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll

2012-06-05 14:44 . 2012-05-15 10:26 2445120 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll

2012-06-05 14:44 . 2012-05-15 10:26 17551680 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll

2012-06-05 14:44 . 2012-05-15 10:26 1000768 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco32.dll

2012-06-04 20:16 . 2012-06-04 20:16 -------- d-----w- c:\users\youri\AppData\Roaming\TeamViewer

2012-05-31 13:48 . 2012-05-21 14:21 49128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvcv32mf.sys

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-06-25 13:47 . 2012-04-11 17:32 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-06-25 13:47 . 2011-10-14 17:30 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-06-22 16:47 . 2011-10-30 23:14 137176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2012-06-22 16:47 . 2011-10-30 23:39 268952 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.xtr

2012-06-22 16:47 . 2011-10-30 23:13 268952 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2012-06-09 13:43 . 2011-10-30 23:13 268952 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.ex0

2012-05-15 10:26 . 2011-10-14 12:22 8105280 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2um.dll

2012-05-15 10:26 . 2011-10-14 12:22 2368832 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll

2012-05-15 10:26 . 2010-08-08 21:33 61248 ----a-w- c:\windows\system32\OpenCL.dll

2012-05-15 10:26 . 2010-08-08 21:33 15322432 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dum.dll

2012-05-15 09:28 . 2012-05-20 20:39 2561344 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvcr.dll

2012-05-15 09:28 . 2012-05-20 20:39 62272 ----a-w- c:\windows\system32\nvshext.dll

2012-05-15 09:28 . 2010-08-08 21:07 645440 ----a-w- c:\windows\system32\nvvsvc.exe

2012-05-15 09:28 . 2010-08-08 21:07 108352 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

2012-05-15 09:28 . 2010-08-08 21:07 3931456 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

2012-05-15 09:27 . 2010-08-08 21:07 2759488 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc.dll

2012-05-15 00:21 . 2012-05-15 00:21 423744 ----a-w- c:\windows\system32\nvStreaming.exe

2012-04-18 17:08 . 2012-05-20 20:38 876864 ----a-w- c:\windows\system32\nvhdagenco3220103.dll

2012-04-13 23:31 . 2012-04-13 23:31 242240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys

2012-03-31 04:39 . 2012-05-10 16:30 3968368 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2012-03-31 04:39 . 2012-05-10 16:30 3913072 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2012-03-30 10:23 . 2012-05-10 16:30 1291632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-06-14 22:19 . 2012-06-25 19:56 85472 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Steam"="c:\program files\Steam\steam.exe" [2011-10-14 1242448]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2012-04-11 3672384]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Norman ZANDA"="c:\program files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" [2012-02-14 348560]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696]

.

c:\users\youri\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

CurseClientStartup.ccip [2012-1-8 0]

Xfire.lnk - c:\program files\Xfire\Xfire.exe [2012-6-16 3553216]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer3"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-14 136176]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [2012-02-29 158856]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-25 250056]

R3 cpuz135;cpuz135;c:\windows\TEMP\cpuz135\cpuz135_x32.sys [x]

R3 dmvsc;dmvsc;c:\windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-20 62464]

R3 Futuremark SystemInfo Service;Futuremark SystemInfo Service;c:\program files\Futuremark\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe [2012-04-26 135584]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-14 136176]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-06-14 113120]

R3 netr73;RT73 USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr73.sys [2011-10-05 564800]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 27264]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-10-14 1343400]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-04-13 242240]

S1 NGS;Norman General Security Driver;c:\program files\norman\ngs\bin\ngs.sys [2011-07-12 26744]

S1 NPROSEC;Norman Security driver;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\nprosec.sys [2011-11-11 91136]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928]

S2 Ndiskio;Ndiskio;c:\program files\Norman\Nse\Bin\NDISKIO.SYS [2010-12-09 22880]

S2 NHS;Norman Hash Server;c:\program files\Norman\Nvc\bin\nhs.exe [2012-05-10 793520]

S2 NNFSVC;Norman Network Filtering service;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe [2011-11-14 231216]

S2 NPROSECSVC;Norman Security service;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe [2011-09-30 90144]

S2 nregsec;Norman Registry Security driver;c:\program files\Norman\Ngs\Bin\nregsec.sys [2011-11-11 61496]

S2 NVOY;Norman Resource Provider;c:\program files\Norman\npm\bin\nvoy.exe [2011-10-19 100936]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2012-05-15 1262400]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2012-05-15 382272]

S3 nsesvc;Norman Scanner Engine Service;c:\program files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE [2011-03-08 288072]

S3 NvcMFlt;NvcMFlt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvcv32mf.sys [2012-05-21 49128]

S3 nvcoas;Norman Virus Control on-access component;c:\program files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe [2012-05-03 286760]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda32v.sys [2012-04-18 148800]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-03-01 139776]

S3 Scheduler;Norman Scheduler Service;c:\program files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe [2011-04-11 99312]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-06-26 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-11 13:47]

.

2012-06-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-14 20:12]

.

2012-06-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-14 20:12]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: clonewarsadventures.com

Trusted Zone: freerealms.com

Trusted Zone: soe.com

Trusted Zone: sony.com

TCP: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

FF - ProfilePath - c:\users\youri\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fg7q8meq.default\

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1885139299-1516118041-1528374305-1000\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:a2,5b,14,4e,87,8f,7e,ee,60,93,d2,f4,f6,54,01,ad,d9,bf,f0,e9,56,

36,05,3a,40,8f,a1,d8,3d,a7,21,23,e2,23,94,28,1b,47,91,7f,57,06,56,55,10,27,\

"rkeysecu"=hex:2f,0f,d5,3e,02,2b,06,63,b1,0b,dd,b6,71,e2,54,98

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-06-26 12:17:47

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-06-26 10:17

ComboFix2.txt 2011-05-27 15:35

.

Pre-Run: 626.609.414.144 bytes beschikbaar

Post-Run: 626.616.836.096 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 638B42360A3112B4D40B6044C4682B37

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...