Ga naar inhoud

live security platform


Aanbevolen berichten

Start de PC op in "veilige modus" en probeer dan eens of je daar Malwarebytes kan installeren en laten scannen. En kijk eens bij C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis of je daar het logje van HijackThis niet kan terugvinden om het te kopiëren en in een volgende bericht te hangen ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Yvonne.

Ik heb voor jou een aparte discussie aangemaakt zodat alles een beetje overzichtelijk blijft.

Zoek eens op je harde schijf naar het bestand hijackthis.txt.

Normaal vind je dit bestand in de map C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis

Als je het bestand niet kan vinden, probeer eens of je nog kan opstarten in veilige modus en doe dan daar de scan met hijackthis.

Om in veilige modus te komen moet je onmiddellijk na het indrukken van de aan/uit knop om op te starten herhaaldelijk de toets F8 indrukken.

Kies dan voor veilige modus met netwerkomogelijkheden, dan kan je het logje dadelijk plaatsen vanuit veilige modus.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:13:09, on 16-9-2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hyves

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - (no file)

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Gacela2 - {4BEEA052-726D-4A6E-B65D-A6BD07C263F3} - C:\Program Files\GfK Internet Monitor\Gacela2.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Security Engine Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Engine - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Complete] "C:\Program Files\PDF Complete\pdfsty.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnpstd3] C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConsumerClickSysTrayIcon] "C:\Program Files\ConsumerClick\ConsumerClickSysTrayIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GfK-WatchDog] "C:\Program Files\GfKLSPService\GfK-WatchDog.exe" /Debug

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm] "C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSW] "C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe" /icon="hidden"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\RunOnce: [036E192F2B17D9791FE781E07B07D287] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287.exe

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: CCC.lnk = ? (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: CCC.lnk = ? (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: CCC.lnk = ? (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {4BEEA052-726D-4A6E-B65D-A6BD07C263F3} - C:\Program Files\GfK Internet Monitor\Gacela2.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Informatie over GfK Internet Monitor - {4BEEA052-726D-4A6E-B65D-A6BD07C263F3} - C:\Program Files\GfK Internet Monitor\Gacela2.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: GfK-Reporting-Service - Unknown owner - C:\Program Files\GfK Internet Monitor\GfK-Reporting.exe

O23 - Service: GfK-Update-Service - Unknown owner - C:\Program Files\GfK Internet Monitor\GfK-Updater.exe

O23 - Service: GfkLSPService - GfK - C:\Program Files\GfKLSPService\GfKLSPService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ZoneAlarm LTD Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: PDF Document Manager (pdfcDispatcher) - PDF Complete Inc - C:\Program Files\PDF Complete\pdfsvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

--

End of file - 11662 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.65.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.16.07

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Administrator :: GOUZWAARD4592 [administrator]

Realtime bescherming: Uitgeschakeld

16-9-2012 19:26:59

mbam-log-2012-09-16 (19-26-59).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|E:\|)

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 339443

Verstreken tijd: 56 minuut/minuten, 54 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 4

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110011041135} (PUP.Codec.PR) -> Geen actie ondernomen.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011041135} (PUP.Codec.PR) -> Geen actie ondernomen.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Live Security Platinum (Trojan.LameShield) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{42AEDC87-2188-41FD-B9A3-0C966FEABEC1}\INPROCSERVER32 (Trojan.Zaccess) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 2

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce|036E192F2B17D9791FE781E07B07D287 (Trojan.LameShield) -> Data: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287.exe -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InprocServer32| (Trojan.Zaccess) -> Data: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\{ff24043d-55f8-5ce9-a20a-8337d9b4b888}\n. -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 1

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced|StartMenuLogoff (PUM.Hijack.StartMenu) -> Slecht: (1) Goed: (0) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en gerepareerd.

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 13

C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\Downloads\SoftonicDownloader_voor_vlc-media-player.exe (PUP.OfferBundler.ST) -> Geen actie ondernomen.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287.exe (Trojan.LameShield) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\27A.tmp (Trojan.LameShield) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\27B.tmp (Trojan.Sirefef) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Uninstall.exe43312781.del (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\43291187.Uninstall\Uninstall.exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\Downloads\Codec-C.exe (Affiliate.Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\Downloads\FLVPlayerSetup.exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\System Volume Information\_restore{AF6CD0DB-9666-4CA4-8570-D47738BCECC6}\RP652\A0122899.exe (Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\Temp\gnquggbnst.exe (Trojan.Phex.THAGen6) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\Temp\kecmkjekfxzuskwkhgqhrcr.exe (Trojan.Cridex) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\Temp\mzyitcylscgyexywtgtocu.exe (Trojan.Phex.THAGen6) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\Temp\vohigzkbcn.exe (Trojan.Cridex) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R3 - URLSearchHook: (no name) - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k

O4 - HKLM\..\Run: [ConsumerClickSysTrayIcon] "C:\Program Files\ConsumerClick\ConsumerClickSysTrayIcon.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [036E192F2B17D9791FE781E07B07D287] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287.exe

O4 - S-1-5-18 Startup: CCC.lnk = ? (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: CCC.lnk = ? (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: CCC.lnk = ? (User 'Default user')

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

En heb je dan nog last van Live Security Platinum ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

deze stond er niet meer tussen:

O4 - HKCU\..\RunOnce: [036E192F2B17D9791FE781E07B07D287] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287.exe

ik kan de computer wel weer gewoon gebruiken maar de malware blijft bij surfen wel steeds naar voren komen! is het nu wijsheid om deze programma's te verwijderen en te kijken hoe het dan gaat?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Die lijn werd door malwarebytes reeds verwijderd.

Als het nog niet goed is, gaan we een stapje verder.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

 • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:
  Klik hier
  Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
 • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
 • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.
  **Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.
 • Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Indien je problemen hebt bij het uitvoeren van ComboFix, gelieve dit te melden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-09-18.07 - Administrator 19-09-2012 20:43:25.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.895.145 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095}

FW: ZoneAlarm Free Firewall *Disabled* {829BDA32-94B3-44F4-8446-F8FCFF809F8B}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\99cab429-f99d-4f69-9d04-113ad532bd0f\CliSecureRT.dll

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\.#

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\.#\MBX@11D4@3F3F80.###

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\.#\MBX@11D4@3F3FB0.###

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\.#\MBX@3FC@3F3F80.###

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\.#\MBX@3FC@3F3FB0.###

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Acet

c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Acet\wyix.efw

c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Temp\99cab429-f99d-4f69-9d04-113ad532bd0f\CliSecureRT.dll

c:\windows\system32\System32\MASetupCleaner.exe

c:\windows\system32\System32\muzapp.exe

c:\windows\system32\URTTemp

c:\windows\system32\URTTemp\fusion.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscoree.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscoree.dll.local

c:\windows\system32\URTTemp\mscorsn.dll

c:\windows\system32\URTTemp\mscorwks.dll

c:\windows\system32\URTTemp\msvcr71.dll

c:\windows\system32\URTTemp\regtlib.exe

D:\AUTORUN.INF

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-19 to 2012-09-19 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-19 18:47 . 2012-09-19 18:47 56200 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0D17AD52-5415-489E-A3D1-3BE5A73D6912}\offreg.dll

2012-09-19 18:34 . 2012-09-19 18:34 29904 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0D17AD52-5415-489E-A3D1-3BE5A73D6912}\MpKsl0f97156c.sys

2012-09-18 16:41 . 2012-08-23 07:15 7022536 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0D17AD52-5415-489E-A3D1-3BE5A73D6912}\mpengine.dll

2012-09-16 20:50 . 2012-09-16 21:07 40776 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2012-09-16 17:24 . 2012-09-16 17:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2012-09-16 17:24 . 2012-09-16 17:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2012-09-16 17:24 . 2012-09-16 17:24 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-16 17:24 . 2012-09-07 15:04 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-15 20:14 . 2012-09-16 18:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\036E192F2B17D9791FE781E07B07D287

2012-09-13 04:44 . 2012-08-23 07:15 7022536 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-08-29 19:15 . 2012-08-29 19:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Identities

2012-08-29 19:13 . 2012-09-02 07:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Iliwl

2012-08-29 19:13 . 2012-08-29 19:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Okbe

2012-08-25 21:24 . 2012-08-25 21:24 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Sun

2012-08-24 15:27 . 2008-04-14 16:03 20992 ----a-w- c:\windows\system32\dshowext.ax

2012-08-23 15:08 . 2012-08-23 15:08 821736 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-08-23 15:08 . 2012-08-23 15:08 93672 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-23 15:08 . 2012-04-07 17:56 143872 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2012-08-23 15:08 . 2010-12-10 21:44 746984 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-08-15 07:05 . 2012-06-08 20:39 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-08-15 07:05 . 2011-05-15 19:49 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-08-15 07:04 . 2012-08-15 06:05 9826504 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2012-08-13 15:41 . 2011-08-06 07:00 380152 ----a-w- c:\windows\system32\GfKLSPService64.dll

2012-08-13 15:41 . 2011-03-16 19:31 312056 ----a-w- c:\windows\system32\GfKLSPService.dll

2012-06-26 07:02 . 2011-10-31 10:22 45320 ----a-w- c:\windows\system32\MAMACExtract.dll

2012-09-08 10:24 . 2012-09-08 10:21 266720 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[7] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\atapi.sys

[7] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\atapi.sys

[7] 2008-04-13 . 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 . 96512 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\atapi.sys

[7] 2004-08-03 . CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 . 95360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys

.

[7] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\asyncmac.sys

[7] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\asyncmac.sys

[7] 2008-04-13 . B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys

[7] 2004-08-04 . 02000ABF34AF4C218C35D257024807D6 . 14336 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\asyncmac.sys

.

[7] 2004-08-04 . DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9 . 4224 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\beep.sys

.

[7] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\kbdclass.sys

[7] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\kbdclass.sys

[7] 2008-04-14 . 380397621E94B32C744E7B2CC1330390 . 25088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys

[7] 2004-08-03 . 59549E9180CE29D832289E1A1D9E3C60 . 25216 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kbdclass.sys

[7] 2004-08-03 . 59549E9180CE29D832289E1A1D9E3C60 . 25216 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\ReinstallBackups\0002\DriverFiles\i386\kbdclass.sys

.

[7] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndis.sys

[7] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ndis.sys

[7] 2008-04-13 . 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D . 182656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

[-] 2006-01-10 . AA898F84D2B59129FB92E143A2C73434 . 182528 . . [5.1.2600.2824] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys

[7] 2004-08-04 . 558635D3AF1C7546D26067D5D9B6959E . 182912 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB912436$\ndis.sys

.

[7] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntfs.sys

[7] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ntfs.sys

[7] 2008-04-13 . 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA . 574976 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

[7] 2004-08-04 . B78BE402C3F63DD55521F73876951CDD . 574592 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntfs.sys

.

[7] 2004-08-04 . 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD . 2944 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\null.sys

.

[7] 2008-06-20 . AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\tcpip.sys

[7] 2008-06-20 . AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\tcpip.sys

[7] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3GDR\tcpip.sys

[7] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\dllcache\tcpip.sys

[7] 2008-06-20 . 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D . 361600 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

[7] 2008-06-20 . 2A5554FC5B1E04E131230E3CE035C3F9 . 360320 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpip.sys

[7] 2008-06-20 . 744E57C99232201AE98C49168B918F48 . 360960 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP2QFE\tcpip.sys

[7] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748$\tcpip.sys

[7] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip.sys

[7] 2008-04-13 . 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 . 361344 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\tcpip.sys

[-] 2006-04-20 . B2220C618B42A2212A59D91EBD6FC4B4 . 360576 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\$hf_mig$\KB917953\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2006-04-20 . 1DBF125862891817F374F407626967F4 . 359808 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\tcpip.sys

[-] 2006-01-13 . 5562CC0A47B2AEF06D3417B733F3C195 . 360448 . . [5.1.2600.2827] . . c:\windows\$hf_mig$\KB913446\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2006-01-13 . 583E063FDC888CA30D05C2724B0D7EF4 . 359808 . . [5.1.2600.2827] . . c:\windows\$NtUninstallKB917953$\tcpip.sys

[-] 2005-05-25 . 63FDFEA54EB53DE2D863EE454937CE1E . 359936 . . [5.1.2600.2685] . . c:\windows\$hf_mig$\KB893066\SP2QFE\tcpip.sys

[-] 2005-05-25 . 88763A98A4C26C409741B4AA162720C9 . 359808 . . [5.1.2600.2685] . . c:\windows\$NtUninstallKB913446$\tcpip.sys

[7] 2004-08-04 . 9F4B36614A0FC234525BA224957DE55C . 359040 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB893066$\tcpip.sys

.

[7] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\browser.dll

[7] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\browser.dll

[7] 2008-04-14 . 69EAA7501F53A40E8C04C69F2391224F . 77824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\browser.dll

[7] 2004-08-04 . 195B1255D9383AEFFBDFA8A11AE4D282 . 77312 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\browser.dll

.

[7] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\lsass.exe

[7] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\lsass.exe

[7] 2008-04-14 . 8754210A3399D19610CE2D71E0C3E5D9 . 13312 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\lsass.exe

[7] 2004-08-04 . 34A82DEBEFB057FCCCBE15F619FC98A7 . 13312 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lsass.exe

.

[7] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\netman.dll

[7] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\netman.dll

[7] 2008-04-14 . 5431FB616ECAE0D587C5B97D0B86CBD8 . 198144 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\netman.dll

[7] 2004-08-04 . B2665A1B502EC037388B7919CBD58C28 . 198144 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netman.dll

.

[7] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\comres.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\comres.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 49DEEDAED168FD4723934755BF55CCFE . 822784 . . [2001.12.4414.700] . . c:\windows\system32\comres.dll

[7] 2004-08-04 08:00 . F0BAE7D75B268BA326D9323DD7C73D8F . 822784 . . [2001.12.4414.258] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comres.dll

.

[7] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\qmgr.dll

[7] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\qmgr.dll

[7] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\system32\qmgr.dll

[7] 2008-04-14 . 5C0073A51C4873430FA8B262E92183FF . 409088 . . [6.7.2600.5512] . . c:\windows\system32\bits\qmgr.dll

[7] 2004-08-04 . 772027CC5FFAEA3E7D10AF2691EE7095 . 382464 . . [6.6.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\qmgr.dll

.

[7] 2009-02-09 . D8D28F6CABEC7D42B8E487E290563B9A . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\rpcss.dll

[7] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3GDR\rpcss.dll

[7] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\rpcss.dll

[7] 2009-02-09 . D9883335CC1C17AFC3A09C8AC3E4DBE4 . 401408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

[7] 2009-02-09 . 72C2074FFA3B38078173A11008198019 . 401408 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rpcss.dll

[7] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\rpcss.dll

[7] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\rpcss.dll

[7] 2008-04-14 . 70357A0F411DF464F9FF434F2DDCB68F . 399360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\rpcss.dll

[-] 2005-04-28 . 6D61211D515EA7E31FDB7B0FA9CEF878 . 396288 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$hf_mig$\KB894391\SP2QFE\rpcss.dll

[-] 2005-04-28 . 0468AA524F6912F449BC14CF7DACAF68 . 395776 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\rpcss.dll

[-] 2005-01-14 . C4E4A6514DC7AA4981B09E1A55B3EE56 . 395776 . . [5.1.2600.2595] . . c:\windows\$NtUninstallKB894391$\rpcss.dll

[-] 2005-01-14 . FE787AF1556421C60DC427C2CC12CD9C . 395776 . . [5.1.2600.2595] . . c:\windows\$hf_mig$\KB873333\SP2QFE\rpcss.dll

[7] 2004-08-04 . DDE0457B7706C3AD4E5AFDD502698A06 . 395776 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB873333$\rpcss.dll

.

[7] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3GDR\services.exe

[7] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\services.exe

[7] 2009-02-09 . 657B69389B893F440B07590C9E963F23 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\system32\dllcache\services.exe

[7] 2009-02-09 . D98A222A707FFE40043E533FE7A6BA24 . 111104 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\services.exe

[7] 2009-02-09 . CE06E39F34BBF6B0ADA70F37F70CF0D8 . 111104 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\services.exe

[7] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\services.exe

[7] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\services.exe

[7] 2008-04-14 . B77BC5CD88EB96D4352AF5202EC4AEC2 . 109056 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\services.exe

[7] 2004-08-04 . 39991CD3C17B7529D039151A88E84499 . 108544 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\services.exe

.

[7] 2010-08-17 . 258DD5D4283FD9F9A7166BE9AE45CE73 . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2347290\SP3QFE\spoolsv.exe

[7] 2010-08-17 . 60784F891563FB1B767F70117FC2428F . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\system32\spoolsv.exe

[7] 2010-08-17 . 60784F891563FB1B767F70117FC2428F . 58880 . . [5.1.2600.6024] . . c:\windows\system32\dllcache\spoolsv.exe

[7] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB2347290$\spoolsv.exe

[7] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\spoolsv.exe

[7] 2008-04-14 . DB454135DE1A09FE7FEDA7B554B5CCA2 . 57856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\spoolsv.exe

[-] 2005-06-11 . AD3D9D191AEA7B5445FE1D82FFBB4788 . 57856 . . [5.1.2600.2696] . . c:\windows\$hf_mig$\KB896423\SP2QFE\spoolsv.exe

[-] 2005-06-10 . DA81EC57ACD4CDC3D4C51CF3D409AF9F . 57856 . . [5.1.2600.2696] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spoolsv.exe

[7] 2004-08-04 . CCCB8B94B17466EFB9DC27F42625B0E5 . 57856 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB896423$\spoolsv.exe

.

[7] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe

[7] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\winlogon.exe

[7] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[7] 2004-08-04 . 732ED791711DF9C9DD15E5515BC681B8 . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winlogon.exe

.

[7] 2012-06-02 . 2E0B0A051FFAA86E358465BB0880D453 . 53784 . . [7.6.7600.256] . . c:\windows\system32\wuauclt.exe

[7] 2012-06-02 . 2E0B0A051FFAA86E358465BB0880D453 . 53784 . . [7.6.7600.256] . . c:\windows\system32\dllcache\wuauclt.exe

[7] 2008-04-14 . FCACAD9819D9A698AC93A7188D97F355 . 112128 . . [5.4.3790.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wuauclt.exe

[7] 2008-04-14 . FCACAD9819D9A698AC93A7188D97F355 . 112128 . . [5.4.3790.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\wuauclt.exe

.

[7] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

[7] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ipsec.sys

[7] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys

[7] 2004-08-04 . 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1 . 74752 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys

.

[7] 2010-08-23 . 7826282032F459694DE7BCE330FF31FC . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\system32\comctl32.dll

[7] 2010-08-23 . 7826282032F459694DE7BCE330FF31FC . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll

[7] 2010-08-23 . 01D982636AFC3A79537B81D9C3DA897A . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll

[7] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\$NtUninstallKB2296011$\comctl32.dll

[7] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\comctl32.dll

[7] 2008-04-14 . EFD9660AF9177D90018AC9A9AA42310F . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\comctl32.dll

[7] 2008-04-14 . 1EAA8CD46BFB33307ACAF10EFF80E8BD . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\asms\60\msft\windows\common\controls\comctl32.dll

[7] 2008-04-14 . 1EAA8CD46BFB33307ACAF10EFF80E8BD . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll

[-] 2006-08-25 . F67AE54BCA3873D48A1AC722A9CA70BF . 617472 . . [5.82] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\comctl32.dll

[-] 2006-08-25 . F567148940C1F5D93070822C0F3C0C34 . 1054208 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll

[7] 2004-08-04 . 8A473F553E9E45DB4EF6FF11AB54E4E1 . 611328 . . [5.82] . . c:\windows\$NtUninstallKB923191$\comctl32.dll

[7] 2004-08-04 . AEF3D788DBF40C7C4D204EA45EB0C505 . 921088 . . [6.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a\comctl32.dll

.

[7] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\cryptsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\cryptsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 0A9CF5D3CF63A8699F28C814EF821C7E . 62464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\cryptsvc.dll

[7] 2004-08-04 . 5F321535D399516B6D780FF9EF8D8B7A . 60416 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\cryptsvc.dll

.

[7] 2008-07-07 20:32 . 68180553F674B487BE777CFD6BE70726 . 253952 . . [2001.12.4414.320] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\es.dll

[7] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP3GDR\es.dll

[7] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\system32\es.dll

[7] 2008-07-07 20:30 . 97912DC0679D2DA60CCE589BBC196D72 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\system32\dllcache\es.dll

[7] 2008-07-07 20:26 . F6C37073A269C163A5FDAE5BFF47F367 . 253952 . . [2001.12.4414.706] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP3QFE\es.dll

[7] 2008-07-07 20:23 . B3A4422CBD8DAA6710431F67C679DA24 . 253952 . . [2001.12.4414.320] . . c:\windows\$hf_mig$\KB950974\SP2QFE\es.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\$NtUninstallKB950974$\es.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\es.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 42A7FC383B174D91162EBF44C8AA5349 . 246272 . . [2001.12.4414.701] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\es.dll

[7] 2004-08-04 08:00 . 3F59BCDFAC47550F43001C4CE8CB0B91 . 243200 . . [2001.12.4414.258] . . c:\windows\$NtUninstallKB950974_0$\es.dll

.

[7] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\imm32.dll

[7] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\imm32.dll

[7] 2008-04-14 . 58211BB9D2F5C761BFB504C2BBBA8D99 . 110080 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\imm32.dll

[7] 2004-08-04 . 7ADE4584ED6657CAE3D523CF101992BD . 110080 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\imm32.dll

.

[7] 2009-03-21 . B30975B6B1B08A5A18AAC7E3577C7C53 . 1027072 . . [5.1.2600.3541] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\kernel32.dll

[7] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\$hf_mig$\KB959426\SP3GDR\kernel32.dll

[7] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\system32\kernel32.dll

[7] 2009-03-21 . CE7EFE07C7119C8CD09D953AD9ECA7CD . 1030656 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\system32\dllcache\kernel32.dll

[7] 2009-03-21 . 93E2307273AE7B2D5418E132902373A7 . 1032704 . . [5.1.2600.5781] . . c:\windows\$hf_mig$\KB959426\SP3QFE\kernel32.dll

[7] 2009-03-21 . 67A29642EC9A1ADA0768605B21AA4552 . 1030144 . . [5.1.2600.3541] . . c:\windows\$hf_mig$\KB959426\SP2QFE\kernel32.dll

[7] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB959426$\kernel32.dll

[7] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\kernel32.dll

[7] 2008-04-14 . 09BCB7171F8172C2BA0189FE1F9C25CB . 1030656 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\kernel32.dll

[-] 2006-07-05 . 8672CE1E9BAF84EC0665D73DB8849EDB . 1026048 . . [5.1.2600.2945] . . c:\windows\$hf_mig$\KB917422\SP2QFE\kernel32.dll

[-] 2006-07-05 . F2352FB7D9E5C70374568724A32B5CB7 . 1025024 . . [5.1.2600.2945] . . c:\windows\$NtUninstallKB959426_0$\kernel32.dll

[7] 2004-08-04 . 54379BD67780FDBBE1590EEC142A659C . 1024512 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB917422$\kernel32.dll

.

[7] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\linkinfo.dll

[7] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\linkinfo.dll

[7] 2008-04-14 . 9234F9A97016954CC67C01DA9C4F39C2 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\linkinfo.dll

[7] 2004-08-04 . 5B42639BE48C8E84FD52C66958A44427 . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\linkinfo.dll

.

[7] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\lpk.dll

[7] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\lpk.dll

[7] 2008-04-14 . FE6417AB01E9A5B124A58BE2B5DB663B . 22016 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\lpk.dll

[7] 2004-08-04 . 8DF7AC820F9B3FD5E713E9A74827931C . 22016 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\lpk.dll

.

[7] 2012-05-11 . 13D1764BA6AEDF0E8846428CAF915738 . 6007808 . . [8.00.6001.19258] . . c:\windows\system32\mshtml.dll

[7] 2012-05-11 . 13D1764BA6AEDF0E8846428CAF915738 . 6007808 . . [8.00.6001.19258] . . c:\windows\system32\dllcache\mshtml.dll

[7] 2012-05-11 . F45E5701FF03719D2AC7FE1B426FCABA . 6009344 . . [8.00.6001.23345] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2699988-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[7] 2012-03-01 . 6E0E7C508B5060F81992D5ED0B1A5556 . 5978624 . . [8.00.6001.19222] . . c:\windows\ie8updates\KB2699988-IE8\mshtml.dll

[7] 2012-03-01 . 467D9D5FB15DD88E82768C6F31A7A5D4 . 5980672 . . [8.00.6001.23318] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2675157-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[7] 2011-12-17 . 5C55673322584D9F5A32D0971D83858B . 5979136 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\ie8updates\KB2675157-IE8\mshtml.dll

[7] 2011-12-17 . 46FE106946083872716147AD223F20C1 . 5980160 . . [8.00.6001.23286] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2647516-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[7] 2011-11-04 . 958ECE072DA2D840BD3658A3AB708F58 . 5978112 . . [8.00.6001.19170] . . c:\windows\ie8updates\KB2647516-IE8\mshtml.dll

[7] 2011-11-04 . E43D37858B634BDE1E099E92F0202458 . 5978624 . . [8.00.6001.23266] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2618444-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[7] 2011-10-03 . 2ECD546FB8594A4C5D807E489045627F . 5971456 . . [8.00.6001.19154] . . c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\mshtml.dll

[7] 2011-10-03 . 5AF7AC6924E7CB72D76A796262B1C25E . 5972992 . . [8.00.6001.23250] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2586448-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[7] 2011-07-25 . 39ADF0F29F47896DD726833735AB825C . 5969920 . . [8.00.6001.19120] . . c:\windows\ie8updates\KB2586448-IE8\mshtml.dll

[7] 2011-07-25 . 03B085EEE1DB5F2E32721CF5C72F7A26 . 5971456 . . [8.00.6001.23216] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2559049-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[7] 2011-05-30 . 7EA2A988004ED9A3D9DC5192DC547C57 . 5964800 . . [8.00.6001.19088] . . c:\windows\ie8updates\KB2559049-IE8\mshtml.dll

[7] 2011-05-30 . 6DE2D62A51F4C110AA995583B7463487 . 5967360 . . [8.00.6001.23181] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2530548-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[7] 2011-02-22 . 80A564DD39C82A79F34F5A093CE1A6BD . 5964800 . . [8.00.6001.23141] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2497640-IE8\SP3QFE\mshtml.dll

[7] 2011-02-22 . E7618AEF7203F57D94266153C7E514C4 . 5962240 . . [8.00.6001.19046] . . c:\windows\ie8updates\KB2530548-IE8\mshtml.dll

[7] 2010-12-20 . 91F5FB2C81CBE00B36B7F90E8DFDEC9E . 5961216 . . [8.00.6001.19019] . . c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\mshtml.dll

.

[7] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msvcrt.dll

[7] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\msvcrt.dll

[7] 2008-04-14 . 074C38B50CE71E3EC6DD3F6DAABF4EEF . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\system32\msvcrt.dll

[7] 2008-04-14 . 61E70054981A2F9E64CEA7CA9479C0AA . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\asms\70\msft\windows\mswincrt\msvcrt.dll

[7] 2008-04-14 . 61E70054981A2F9E64CEA7CA9479C0AA . 343040 . . [7.0.2600.5512] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.5512_x-ww_3fd60d63\msvcrt.dll

[7] 2004-08-04 . 687ABDBF4790F907FB0D3A50B8D9FE3A . 343040 . . [7.0.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msvcrt.dll

[7] 2004-08-04 . 4200BE3808F6406DBE45A7B88DAE5035 . 322560 . . [7.0.2600.0] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.0.0_x-ww_2726e76a\msvcrt.dll

[7] 2004-08-04 . 40AC9CE966A05B05C9A4DB5B306A26C3 . 343040 . . [7.0.2600.2180] . . c:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.2180_x-ww_b2505ed9\msvcrt.dll

.

[7] 2008-06-20 . 74816260AECBE87C473962A359007EEB . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3GDR\mswsock.dll

[7] 2008-06-20 . 74816260AECBE87C473962A359007EEB . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$NtUninstallKB2509553$\mswsock.dll

[7] 2008-06-20 . 18740E8EC5BE4B6D66FA0E4CBFD3B9C6 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2509553\SP3QFE\mswsock.dll

[7] 2008-06-20 . 18740E8EC5BE4B6D66FA0E4CBFD3B9C6 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\mswsock.dll

[7] 2008-06-20 . FF59588E31F864FED9D0258969559A4B . 247296 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mswsock.dll

[7] 2008-06-20 . 71AB52C70B9436C0A0B704FDE9D1A7CD . 247296 . . [5.1.2600.3394] . . c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP2QFE\mswsock.dll

[7] 2008-06-20 . 4522CBE00A9E9EEE36AA82ED4B319148 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\mswsock.dll

[7] 2008-06-20 . 4522CBE00A9E9EEE36AA82ED4B319148 . 247296 . . [5.1.2600.5625] . . c:\windows\system32\dllcache\mswsock.dll

[7] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748$\mswsock.dll

[7] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mswsock.dll

[7] 2008-04-14 . 6BBC05038DF477F12E930A0F99F7D219 . 247296 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\mswsock.dll

[7] 2004-08-04 . 0C53DB0671AB5A93D169DAFFC8DA11CF . 247296 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB951748_0$\mswsock.dll

.

[7] 2009-02-06 . 45AE58ACDD9B4A8767064544533F94E2 . 408064 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll

[7] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll

[7] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\netlogon.dll

[7] 2008-04-14 . E6A7071DF6855AB7CCCC220AC3AAD087 . 407040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\netlogon.dll

[7] 2004-08-04 . B3FDAC7A518B6B684BEFE792DC1DC560 . 407040 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB968389_0$\netlogon.dll

.

[7] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\powrprof.dll

[7] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\powrprof.dll

[7] 2008-04-14 . 32167CE0150DC2A269D99689A143FB67 . 17408 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\system32\powrprof.dll

[7] 2004-08-04 . D5A792DB732622A393A0469FE6EAA728 . 17408 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\powrprof.dll

.

[7] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\scecli.dll

[7] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\scecli.dll

[7] 2008-04-14 . 0E3B585761E23C1E35442E972B7E45F9 . 185856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\scecli.dll

[7] 2004-08-04 . 5AE934F6837B5A583DED535C4BE5A804 . 184832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll

.

[7] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfc.dll

[7] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\sfc.dll

[7] 2008-04-14 . E6DCF5DD55AC2655971A478718307D18 . 5120 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfc.dll

[7] 2004-08-04 . 0B10A3122527910CE60D23A7F29C28B1 . 5120 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfc.dll

.

[7] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\svchost.exe

[7] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\svchost.exe

[7] 2008-04-14 . E410EC73E2BE2A41D923B006F51C8427 . 14336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\svchost.exe

[7] 2004-08-04 . AB8C6D89A897BACBA4657FDF00E344A6 . 14336 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\svchost.exe

.

[7] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\tapisrv.dll

[7] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\tapisrv.dll

[7] 2008-04-14 . 2BC9FB448F0C2394FF53C83A7BB04731 . 249856 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\tapisrv.dll

[7] 2004-08-04 . F38C48EE55AD051BF5474F5BDD69C846 . 246272 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tapisrv.dll

.

[7] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\user32.dll

[7] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\user32.dll

[7] 2008-04-14 . 4CF588D2F2363B73EB4AF57967D46DFF . 580096 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\user32.dll

[7] 2004-08-04 . 8E5D344FD717D35EE7ED1C8E0AD0CBE6 . 578560 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\user32.dll

.

[7] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\userinit.exe

[7] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\userinit.exe

[7] 2008-04-14 . 6818A533ED3B2FA9936DF3DAF45352DF . 26112 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\userinit.exe

[7] 2004-08-04 . DE7A0EE4A6A28E6DFE3118EB22468DA6 . 24576 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\userinit.exe

.

[7] 2012-05-16 . C1466A8E803261BB11FC25EF096E4E3D . 916992 . . [8.00.6001.19272] . . c:\windows\system32\wininet.dll

[7] 2012-05-16 . C1466A8E803261BB11FC25EF096E4E3D . 916992 . . [8.00.6001.19272] . . c:\windows\system32\dllcache\wininet.dll

[7] 2012-05-16 . 7FC207568D4D9AAFC266FC84F716FEC1 . 920064 . . [8.00.6001.23359] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2699988-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2012-03-01 . CFF17B16BFF8179FBBA29075245E8BE1 . 916992 . . [8.00.6001.19222] . . c:\windows\ie8updates\KB2699988-IE8\wininet.dll

[7] 2012-03-01 . B2E54BC4C5B399547EE3C8188DBBA509 . 919552 . . [8.00.6001.23318] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2675157-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2011-12-17 . 03CB14FB6B75EC8AC2FDEC54E904C30B . 916992 . . [8.00.6001.19190] . . c:\windows\ie8updates\KB2675157-IE8\wininet.dll

[7] 2011-12-17 . 38C3CDBC40464D40C7B716C8E154B86C . 919552 . . [8.00.6001.23286] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2647516-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2011-11-04 . D47FE623B45DF066647469DB73AE3215 . 916992 . . [8.00.6001.19165] . . c:\windows\ie8updates\KB2647516-IE8\wininet.dll

[7] 2011-11-04 . A484703720C95391777DF05F2458FEF8 . 919552 . . [8.00.6001.23261] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2618444-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2011-08-22 . 381FDBF8A25C7629696E5EE2B213F8CC . 916480 . . [8.00.6001.19131] . . c:\windows\ie8updates\KB2618444-IE8\wininet.dll

[7] 2011-08-22 . EDD945F6C0630DB8453673DF9E7B009E . 919552 . . [8.00.6001.23227] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2586448-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2011-06-23 . 14FB4665EFBDCE6931A55752A44F7DE2 . 916480 . . [8.00.6001.19098] . . c:\windows\ie8updates\KB2586448-IE8\wininet.dll

[7] 2011-06-23 . 3BC2081CD791584B4ED373F3B4959CC8 . 919552 . . [8.00.6001.23192] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2559049-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2011-04-25 . 1C95CF3DBAEBB3CCA34845CD884FB8CA . 916480 . . [8.00.6001.19072] . . c:\windows\ie8updates\KB2559049-IE8\wininet.dll

[7] 2011-04-25 . 00F17371D9145B114061564BDABD8C24 . 919552 . . [8.00.6001.23165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2530548-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2011-02-22 . CC5AE9A79DA18AFD29FB7CF95F23A143 . 919552 . . [8.00.6001.23139] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2497640-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2011-02-22 . 51B29ABC95E882F7AD80FDBFD5E729CC . 916480 . . [8.00.6001.19044] . . c:\windows\ie8updates\KB2530548-IE8\wininet.dll

[7] 2010-12-20 . 81BB5AF5584545323F20AA75610EBD01 . 916480 . . [8.00.6001.19019] . . c:\windows\ie8updates\KB2497640-IE8\wininet.dll

[7] 2010-12-20 . 21A739156ED963C45419D3EB02E44F0C . 919552 . . [8.00.6001.23111] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2482017-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2010-11-06 . 51964C721E751FD4E798252CC0E4FFB9 . 919552 . . [8.00.6001.23084] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2416400-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2010-11-06 . BCEB709EF4C751E0BE355B76D834A954 . 916480 . . [8.00.6001.18992] . . c:\windows\ie8updates\KB2482017-IE8\wininet.dll

[7] 2010-11-05 . EA125FB2F7C9DECD3F163A7D0DA88D95 . 670208 . . [6.00.2900.6049] . . c:\windows\ie8\wininet.dll

[7] 2010-11-05 . C39C416DEAE1C334695AB499781DADC8 . 671744 . . [6.00.2900.6049] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2416400\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2010-09-10 . EA2E4CFB3F124DD54F3B02F3BCCF6E82 . 916480 . . [8.00.6001.18968] . . c:\windows\ie8updates\KB2416400-IE8\wininet.dll

[7] 2010-09-10 . 5D081F5E3E46966C4F63D32231C93511 . 919552 . . [8.00.6001.23060] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2360131-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2010-09-09 . D7895DA575292E4E019CE778E4E3EA5A . 671744 . . [6.00.2900.6036] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2360131\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2010-09-09 . A4D348E1DF97FA12C2FD4B03995706FC . 670208 . . [6.00.2900.6036] . . c:\windows\$NtUninstallKB2416400$\wininet.dll

[7] 2010-05-06 . 109D1EFA1C0BC4EC65EBA39707F31A19 . 916480 . . [8.00.6001.18923] . . c:\windows\ie8updates\KB2360131-IE8\wininet.dll

[7] 2010-05-06 . A319118B77A91EB08AB2BF098D91900E . 919040 . . [8.00.6001.23014] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381-IE8\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2010-04-16 . B02C1753A7EEF7B51241DCB8924D2A2B . 670208 . . [6.00.2900.5969] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381\SP3GDR\wininet.dll

[7] 2010-04-16 . 975E4CB58BF8F6C625C0E143BAECB5D8 . 671744 . . [6.00.2900.5969] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381\SP3QFE\wininet.dll

[7] 2010-04-16 . D9A075142E71B267249F98BCAE603FAC . 665088 . . [6.00.2900.3698] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wininet.dll

[7] 2010-04-16 . F513CBA281F35379064D710B516688C3 . 671744 . . [6.00.2900.3698] . . c:\windows\$hf_mig$\KB982381\SP2QFE\wininet.dll

[7] 2009-03-08 . 6CE32F7778061CCC5814D5E0F282D369 . 914944 . . [8.00.6001.18702] . . c:\windows\ie8updates\KB982381-IE8\wininet.dll

[7] 2008-04-14 . 80CA4DCDD3DAD65CB8800508076712E7 . 669184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB2360131$\wininet.dll

[7] 2008-04-14 . 80CA4DCDD3DAD65CB8800508076712E7 . 669184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wininet.dll

[7] 2008-04-14 . 80CA4DCDD3DAD65CB8800508076712E7 . 669184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\wininet.dll

[-] 2006-06-23 . 0960FA973421FF4630D024843341509E . 667648 . . [6.00.2900.2937] . . c:\windows\$hf_mig$\KB918899\SP2QFE\wininet.dll

[-] 2006-06-23 . 91A1532762382C31DA0103946B4A20D3 . 662016 . . [6.00.2900.2937] . . c:\windows\$NtUninstallKB982381$\wininet.dll

[-] 2005-07-03 . C9567D2CD2441DFF60814E721EF6EB43 . 661504 . . [6.00.2900.2713] . . c:\windows\$NtUninstallKB918899$\wininet.dll

[-] 2005-07-03 . C167930AEEF3C1739F340D5758834B01 . 662528 . . [6.00.2900.2713] . . c:\windows\$hf_mig$\KB896727\SP2QFE\wininet.dll

[7] 2004-08-04 . 6C7E1322898378C30BCD9F779A2621EE . 659456 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB896727$\wininet.dll

.

[7] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2_32.dll

[7] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ws2_32.dll

[7] 2008-04-14 . 520391367546218929749612ABFE840C . 82432 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ws2_32.dll

[7] 2004-08-04 . 06EBCBE58321E924980148B7E3DBD753 . 82944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2_32.dll

.

[7] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ws2help.dll

[7] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ws2help.dll

[7] 2008-04-14 . 7ED22EA6D840CD388BD68B68580468E1 . 19968 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ws2help.dll

[7] 2004-08-04 . 3B728289DFA923A2C12BE827382C2DB1 . 19968 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ws2help.dll

.

[7] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\explorer.exe

[7] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\explorer.exe

[7] 2008-04-14 . AA04F042A820BF1868E643575887E1A6 . 1037312 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\explorer.exe

[7] 2004-08-04 . A1D7304A87FC3093150F5E3CC7B0F338 . 1035776 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe

.

[7] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\regedit.exe

[7] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\regedit.exe

[7] 2008-04-14 . E67C9B97306DEEFBB481072CE5FF8E07 . 153088 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\regedit.exe

[7] 2004-08-04 . 39C7FA0F39376599CFA59888816F477B . 153088 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regedit.exe

.

[7] 2011-11-01 . DB355CEF2B35481C21DD213C28560E86 . 1288192 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\system32\ole32.dll

[7] 2011-11-01 . DB355CEF2B35481C21DD213C28560E86 . 1288192 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\system32\dllcache\ole32.dll

[7] 2011-11-01 . 02AF8E4C7B851A213AC70BF6DD6E3537 . 1288704 . . [5.1.2600.6168] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2624667\SP3QFE\ole32.dll

[7] 2010-07-16 . AD2B41BEAB5BB7A258F6A2CCDCA09B82 . 1287680 . . [5.1.2600.6010] . . c:\windows\$NtUninstallKB2624667$\ole32.dll

[7] 2010-07-16 . 57F12B548695C680421CD1EB8169A1C8 . 1288704 . . [5.1.2600.6010] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979687\SP3QFE\ole32.dll

[7] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB979687$\ole32.dll

[7] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ole32.dll

[7] 2008-04-14 . B2EE0E38A8025D6D7A7F3EEC8CA2829E . 1287168 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ole32.dll

[-] 2005-04-28 . 48629EDCD92AA071554304F9F9E96E38 . 1284608 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ole32.dll

[-] 2005-04-28 . 5C3B15C45ADF30B024927F1A0823BD16 . 1286144 . . [5.1.2600.2665] . . c:\windows\$hf_mig$\KB894391\SP2QFE\ole32.dll

[-] 2005-01-14 . 75555C8E6657A2AA9101DD56F8D30DAA . 1284608 . . [5.1.2600.2595] . . c:\windows\$hf_mig$\KB873333\SP2QFE\ole32.dll

[-] 2005-01-13 . D1F139783F28A79EF37825E3951E05F3 . 1284608 . . [5.1.2600.2595] . . c:\windows\$NtUninstallKB894391$\ole32.dll

[7] 2004-08-04 . 602969286376832E3F49F54E4F0F051A . 1281024 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB873333$\ole32.dll

.

[7] 2010-04-16 . 36BA0AAABD0AA4798403CB3FF08D5DDD . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\system32\usp10.dll

[7] 2010-04-16 . 36BA0AAABD0AA4798403CB3FF08D5DDD . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\system32\dllcache\usp10.dll

[7] 2010-04-16 . 7BB3922CB9973877D2BF4C7222EA8E70 . 406016 . . [1.0420.2600.5969] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981322\SP3QFE\usp10.dll

[7] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB981322$\usp10.dll

[7] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\usp10.dll

[7] 2008-04-14 . 0996802B726C0CFE94A44CDBD661983A . 406016 . . [1.0420.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\usp10.dll

[7] 2004-08-04 . 24B72C7A002170ECC72B6AA5F642A705 . 406528 . . [1.0420.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\usp10.dll

.

[7] 2008-04-14 . 2D54DB081CDACF8C0B738B9F25B25DCD . 4096 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ksuser.dll

[7] 2008-04-14 . 2D54DB081CDACF8C0B738B9F25B25DCD . 4096 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ksuser.dll

[7] 2004-08-03 . 9001FC03FF453DCE7635794ED49379EE . 4096 . . [5.3.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ksuser.dll

[7] 2002-12-11 22:14 . 15914E0BF4DDA56CF797993DCCB637D1 . 4096 . . [5.3.0000000.900 built by: DIRECTX] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ksuser.dll

[7] 2002-12-11 22:14 . 15914E0BF4DDA56CF797993DCCB637D1 . 4096 . . [5.3.0000000.900 built by: DIRECTX] . . c:\windows\RegisteredPackages\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ksuser.dll

[7] 2002-12-11 22:14 . 15914E0BF4DDA56CF797993DCCB637D1 . 4096 . . [5.3.0000000.900 built by: DIRECTX] . . c:\windows\system32\ksuser.dll

[7] 2002-12-11 22:14 . 15914E0BF4DDA56CF797993DCCB637D1 . 4096 . . [5.3.0000000.900 built by: DIRECTX] . . c:\windows\system32\dllcache\ksuser.dll

.

[7] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ctfmon.exe

[7] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ctfmon.exe

[7] 2008-04-14 . E98A8C802CDB31FCF4121D9DFBEA3677 . 15360 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ctfmon.exe

[7] 2004-08-04 . 7DE46C9C40ABB58C8FDFE0212A3BF2B4 . 15360 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ctfmon.exe

.

[7] 2009-07-27 . 2D5D4156292150FE571872C1B88E9299 . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\system32\shsvcs.dll

[7] 2009-07-27 . 2D5D4156292150FE571872C1B88E9299 . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\system32\dllcache\shsvcs.dll

[7] 2009-07-27 . C28A9E9D28ACDAF8097BE4578C49559B . 135680 . . [6.00.2900.5853] . . c:\windows\$hf_mig$\KB971029\SP3QFE\shsvcs.dll

[7] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB971029$\shsvcs.dll

[7] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\shsvcs.dll

[7] 2008-04-14 . CFB406497D9CF95DFFE17594899FD367 . 135680 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\shsvcs.dll

[-] 2006-12-19 . D6F2B8963663F2014FAFCD8E15E4E778 . 135168 . . [6.00.2900.3051] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\shsvcs.dll

[-] 2006-12-19 . 20A1DFA416579DACEE28E15E331C3930 . 135680 . . [6.00.2900.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB928255\SP2QFE\shsvcs.dll

[7] 2004-08-04 . 394FD6CE1AC84BB318B806A6F8D90F66 . 135168 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB928255$\shsvcs.dll

.

[7] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\srsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\srsvc.dll

[-] 2004-11-17 . BD2B4AC5CA73A9245291D0D652F593A3 . 171008 . . [5.1.2600.2567] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll

[7] 2004-08-04 . 0B96A1E4252F663222C9C3BAC89F596C . 170496 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB888402$\srsvc.dll

.

[7] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wscntfy.exe

[7] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\wscntfy.exe

[7] 2008-04-14 . 6F1E5DBA783B147536659395D7B15485 . 13824 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wscntfy.exe

[7] 2004-08-04 . D6381A7C1704BE7A8FD5EFDFD9F1463B . 13824 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wscntfy.exe

.

[7] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\xmlprov.dll

[7] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\xmlprov.dll

[7] 2008-04-14 . FD3C38635808920F8235BF2FED642F54 . 129024 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\xmlprov.dll

[7] 2004-08-04 . F4C8D4B0A294AAF37FE50C407B6E03F9 . 129536 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\xmlprov.dll

.

[7] 2010-12-09 . 9011D64E9090247C04EE767ED6C7B4BE . 739328 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntdll.dll

[7] 2010-12-09 . 175BBCC9133387119BF15FA09D9EE202 . 739328 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\system32\ntdll.dll

[7] 2010-12-09 . 175BBCC9133387119BF15FA09D9EE202 . 739328 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll

[7] 2009-02-09 . 231DD439149F6955FF148E5CD8B02E7E . 736256 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntdll.dll

[7] 2009-02-09 . F06373320840F31D01E152F35DD68C42 . 735744 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3GDR\ntdll.dll

[7] 2009-02-09 . F06373320840F31D01E152F35DD68C42 . 735744 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntdll.dll

[7] 2009-02-09 . D14297E4CA08347290F14604C7CFEEF3 . 736256 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntdll.dll

[7] 2008-04-14 . EF5F6C88C4282A739844DB6013E15720 . 727040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntdll.dll

[7] 2008-04-14 . EF5F6C88C4282A739844DB6013E15720 . 727040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntdll.dll

[7] 2008-04-14 . EF5F6C88C4282A739844DB6013E15720 . 727040 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ntdll.dll

[7] 2004-08-04 . A558BE062173291AA6BB94D9FCB8FA7F . 729088 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\ntdll.dll

.

[7] 2008-04-14 . BC1C255415DFCA2E202924A1FBAE3D4F . 177152 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msctfime.ime

[7] 2008-04-14 . BC1C255415DFCA2E202924A1FBAE3D4F . 177152 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\msctfime.ime

[7] 2008-04-14 . BC1C255415DFCA2E202924A1FBAE3D4F . 177152 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\msctfime.ime

[7] 2004-08-04 . A3CA3ED34D0752B11E9B52475187209D . 177152 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msctfime.ime

.

[7] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll

[7] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\eventlog.dll

[7] 2008-04-14 . CA64B9406EEDA4FFA2DAEAE1DABCCE42 . 56320 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\eventlog.dll

[7] 2004-08-04 . F1720914CAB06FDE4BE250E3767713CF . 55808 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll

.

[7] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\sfcfiles.dll

[7] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\sfcfiles.dll

[7] 2008-04-14 . 328CBDD2445F5B3A047644567EEB557F . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll

[7] 2004-08-04 . 486594A19F7AEDEBEA600855FFD5E914 . 1548288 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\sfcfiles.dll

.

[7] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ipsec.sys

[7] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ipsec.sys

[7] 2008-04-13 . 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91 . 75264 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ipsec.sys

[7] 2004-08-04 . 64537AA5C003A6AFEEE1DF819062D0D1 . 74752 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ipsec.sys

.

[7] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\regsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\regsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 2FD5B89BF9289C774C5C730DEA96CD91 . 59904 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\regsvc.dll

[7] 2004-08-04 . D01BB100558945178E4BCB33B0FE9364 . 59904 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\regsvc.dll

.

[7] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\schedsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\schedsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 7C288AE0F75CB18CFF1DF6179A67AD8F . 193536 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\schedsvc.dll

[7] 2004-08-04 . D245B3E32F8AB3B2FB576AFCFDEC105E . 192000 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\schedsvc.dll

.

[7] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ssdpsrv.dll

[7] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ssdpsrv.dll

[7] 2008-04-14 . 5B9D0DE64BE96A806819516440FD211C . 71680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\ssdpsrv.dll

[7] 2004-08-04 . B02FDCE64F64CDE3AA809D28D25D2A12 . 71680 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ssdpsrv.dll

.

[7] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\termsrv.dll

[7] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\termsrv.dll

[7] 2008-04-14 . E0AEF86A594C9990D6321C5CA239C5B7 . 297472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\termsrv.dll

[7] 2004-08-04 . E2CE999886A4636026F157DEB886AA94 . 297472 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\termsrv.dll

.

[7] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\hnetcfg.dll

[7] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\hnetcfg.dll

[7] 2008-04-14 . 6F18B42068D29B1F6F283DC37057836D . 347648 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\hnetcfg.dll

[7] 2004-08-04 . 490BF3896AE3EBD21B448FFB1579AA09 . 347648 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\hnetcfg.dll

.

[7] 2008-04-14 . 434A70FA278EB3C42140E3755C2FA4F8 . 175616 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\appmgmts.dll

[7] 2008-04-14 . 434A70FA278EB3C42140E3755C2FA4F8 . 175616 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\appmgmts.dll

[7] 2008-04-14 . 434A70FA278EB3C42140E3755C2FA4F8 . 175616 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\appmgmts.dll

[7] 2004-08-04 . CC888653E0DEC81B525B956C77960F88 . 175616 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\appmgmts.dll

.

[7] 2004-08-04 . 63F517B1A87DABF3F5ACB8A7952FC1D1 . 12032 . . [5.1.2600.0] . . c:\windows\system32\drivers\acpiec.sys

.

[7] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\aec.sys

[7] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\aec.sys

[7] 2008-04-13 16:39 . 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 . 142592 . . [5.1.2601.3142] . . c:\windows\system32\drivers\aec.sys

[7] 2004-08-03 20:39 . 841F385C6CFAF66B58FBD898722BB4F0 . 142464 . . [5.1.2601.2078] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\aec.sys

.

[7] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\agp440.sys

[7] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\agp440.sys

[7] 2008-04-13 . 08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 . 42368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\agp440.sys

.

[7] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ip6fw.sys

[7] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ip6fw.sys

[7] 2008-04-13 . 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0 . 36608 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\drivers\ip6fw.sys

[7] 2004-08-04 . 4448006B6BC60E6C027932CFC38D6855 . 29056 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ip6fw.sys

.

[7] 2010-09-18 07:18 . C7F383764824117AEE9C3ED0FCA78044 . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2387149\SP3QFE\mfc40u.dll

[7] 2010-09-18 06:53 . 7892005CE5CDC809783F452B21FAF58F . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\system32\mfc40u.dll

[7] 2010-09-18 06:53 . 7892005CE5CDC809783F452B21FAF58F . 953856 . . [4.1.6151] . . c:\windows\system32\dllcache\mfc40u.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\$NtUninstallKB2387149$\mfc40u.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\mfc40u.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 2407EADA5E2E146AB51E925F151DDAA5 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\mfc40u.dll

[-] 2006-11-01 19:19 . 13E52326F0F19A1A8D34681E3444E8D1 . 927504 . . [4.1.0.61] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\mfc40u.dll

[-] 2004-08-04 08:00 . 8EED1D71C14C356684E586B0A7DB6BCE . 924432 . . [4.1.6140] . . c:\windows\$NtUninstallKB924667$\mfc40u.dll

.

[7] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\msgsvc.dll

[7] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\msgsvc.dll

[7] 2008-04-14 . C56A45A03DCA11712DE9FDF98224230B . 33792 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\msgsvc.dll

[7] 2004-08-04 . 1405B1431F51CAB25FE9B2ECF13CB198 . 33792 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\msgsvc.dll

.

[7] 2006-10-18 19:47 . C51B4A5C05A5475708E3C81C7765B71D . 27136 . . [11.0.5721.5145] . . c:\windows\system32\mspmsnsv.dll

[7] 2006-10-18 19:47 . C51B4A5C05A5475708E3C81C7765B71D . 27136 . . [11.0.5721.5145] . . c:\windows\system32\dllcache\mspmsnsv.dll

[7] 2005-01-28 11:44 . 140EF97B64F560FD78643CAE2CDAD838 . 25088 . . [10.0.3790.3802] . . c:\windows\$NtUninstallWMFDist11$\mspmsnsv.dll

[7] 2005-01-28 11:44 . 140EF97B64F560FD78643CAE2CDAD838 . 25088 . . [10.0.3790.3802] . . c:\windows\RegisteredPackages\{30C7234B-6482-4A55-A11D-ECD9030313F2}\MsPMSNSv.dll

[7] 2004-08-04 08:00 . 2706E00334C86DD2E5279A47600C916A . 52736 . . [9.0.1.56] . . c:\windows\RegisteredPackages\{30C7234B-6482-4A55-A11D-ECD9030313F2}$BACKUP$\System\MsPMSNSv.dll

.

[7] 2012-05-05 . 1361DB701DCD157A8109CDCB63FDD918 . 2073472 . . [5.1.2600.6223] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ntkrnlpa.exe

[7] 2012-05-05 . 1361DB701DCD157A8109CDCB63FDD918 . 2073472 . . [5.1.2600.6223] . . c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

[7] 2012-05-05 . 84DF777F1A275A2829650E63E4673C5E . 2031104 . . [5.1.2600.6223] . . c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

[7] 2012-05-05 . 94951D0E8759219CBBE0E602A3C9396C . 2073472 . . [5.1.2600.6223] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2707511\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[7] 2012-04-11 . 0ED21672B45858B3D6F72B898362A3F2 . 2031104 . . [5.1.2600.6206] . . c:\windows\$NtUninstallKB2707511$\ntkrnlpa.exe

[7] 2012-04-11 . 44F045B4BE9D99929DDD48C045480237 . 2073472 . . [5.1.2600.6206] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2676562\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[7] 2011-10-26 . 8CAD5FC3D068F6164028EDAB20B8666F . 2031616 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$NtUninstallKB2676562$\ntkrnlpa.exe

[7] 2011-10-26 . 769A1C9E9641DCED4D0AC50968ADDA4E . 2073728 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2633171\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[7] 2010-12-09 . BAD22963CD6046C0B2834D2BFFAB56B5 . 2073728 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[7] 2010-12-09 . 2DB8EA01CD063A7723299FDBDCCAC82B . 2031616 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$NtUninstallKB2633171$\ntkrnlpa.exe

[7] 2010-04-28 . 75EA98BC36C13E976653400F8183D356 . 2071296 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981852\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[7] 2010-04-28 . 6A55E209D8DC13CDA67C86AE4FBF72C2 . 2029056 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntkrnlpa.exe

[7] 2010-02-16 . 38D52FDA70F0275385D4CFD88E824688 . 2026496 . . [5.1.2600.3670] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntkrnlpa.exe

[7] 2010-02-16 . F6049CA4515D37D5DA502D162E9B6AA0 . 2071168 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3GDR\ntkrnlpa.exe

[7] 2010-02-16 . 7C4F935FC449E4D27C685A5BC1792664 . 2071296 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[7] 2009-02-10 . 6A94A7317E28B6543D94174F9016BB68 . 2070400 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3GDR\ntkrnlpa.exe

[7] 2009-02-09 . 3F52B22DDBC323A39F11B64E1D381D0E . 2025472 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\$NtUninstallKB979683$\ntkrnlpa.exe

[7] 2009-02-09 . 6DCC1CE955F33EC4C0CE271BFA5D3310 . 2028544 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB981852$\ntkrnlpa.exe

[7] 2009-02-09 . 07EE73D79A7CA142463470AEF230082B . 2070528 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntkrnlpa.exe

[7] 2008-04-14 . 1B3709F568AF90FDB935FD017C92E5E9 . 2028544 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572$\ntkrnlpa.exe

[7] 2008-04-14 . 6129DA5C68C13DCA12E77580730FD770 . 2070272 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntkrnlpa.exe

[7] 2008-04-14 . 6129DA5C68C13DCA12E77580730FD770 . 2070272 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . 4BF54C0431A9BB0BCE6C821CD4018F7D . 2063744 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB929338\SP2QFE\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . E28647B8E1DE0336D8479B9653390B9B . 2021888 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtUninstallKB956572_0$\ntkrnlpa.exe

[-] 2006-12-19 . 62916047D54775CBA4DFFE15C0FCD623 . 2020352 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtUninstallKB929338$\ntkrnlpa.exe

[7] 2004-08-03 . 6B9F48A34615E5F718E3A44E518B8E16 . 2019840 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB929338_0$\ntkrnlpa.exe

.

[7] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntmssvc.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ntmssvc.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . AC1A78237B53044735693633F8235468 . 437248 . . [5.1.2400.5512] . . c:\windows\system32\ntmssvc.dll

[7] 2004-08-04 08:00 . AC75E028773CBBD7D8B1313F382E7C05 . 437248 . . [5.1.2400.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntmssvc.dll

.

[7] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\upnphost.dll

[7] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\upnphost.dll

[7] 2008-04-14 . 01653D6C9604F1FB31A76EC94E08954F . 186368 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\upnphost.dll

[7] 2004-08-04 . 348B60067B10EFA7D7763EE44674108C . 185344 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\upnphost.dll

.

[7] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\dsound.dll

[7] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\dsound.dll

[7] 2008-04-14 . 3A9974C925F4500BFF226F61DE1C4AF8 . 367616 . . [5.3.2600.5512] . . c:\windows\system32\dsound.dll

[7] 2004-08-04 . 4AAB7EC0EA6C53C6B381546F15C286CA . 367616 . . [5.3.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\dsound.dll

[7] 2004-07-09 02:27 . 033A45AB696EEF481707C2808C806E1A . 381952 . . [5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)] . . c:\windows\RegisteredPackages\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\dsound.dll

[7] 2004-07-09 02:27 . 033A45AB696EEF481707C2808C806E1A . 381952 . . [5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)] . . c:\windows\system32\dllcache\dsound.dll

.

[7] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\d3d9.dll

[7] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\d3d9.dll

[7] 2008-04-14 . 85F98F220C5E69E08149186BFEEF7B70 . 1689088 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\system32\d3d9.dll

[7] 2004-08-04 . 66B9B43A5E0777F465CA492039176455 . 1689088 . . [5.03.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\d3d9.dll

.

[7] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ddraw.dll

[7] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ddraw.dll

[7] 2008-04-14 . 7D2ABE7AA2D6CBC1CB0A1EB8B2619FCF . 279552 . . [5.03.2600.5512] . . c:\windows\system32\ddraw.dll

[7] 2004-08-04 . B54EF2F95DD3A188A2E4798C2CFB7EE7 . 266240 . . [5.03.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ddraw.dll

[7] 2004-07-09 02:27 . 90114704C17A581DA1BAE029F20932BE . 292864 . . [5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)] . . c:\windows\RegisteredPackages\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}\ddraw.dll

[7] 2004-07-09 02:27 . 90114704C17A581DA1BAE029F20932BE . 292864 . . [5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)] . . c:\windows\system32\dllcache\ddraw.dll

.

[7] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\olepro32.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\olepro32.dll

[7] 2008-04-14 17:02 . 6508ED3152C29B28B5E9183160DD2686 . 84992 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\olepro32.dll

[7] 2004-08-04 08:00 . DFB4A7A3E7948686DBC4B0DEA4A0AE94 . 83456 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\olepro32.dll

.

[7] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\perfctrs.dll

[7] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\perfctrs.dll

[7] 2008-04-14 . E62337E275E82AA3F0ABFFED7E6E01E2 . 41472 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\perfctrs.dll

[7] 2004-08-04 . D521890151A11C410F6A94EE3C37CD14 . 41472 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\perfctrs.dll

.

[7] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\version.dll

[7] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\version.dll

[7] 2008-04-14 . 85844EC167674A67F547E13747E3E0E3 . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\version.dll

[7] 2004-08-04 . D67A94C11062EEE45BED5106DFDB9C0A . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\version.dll

.

[7] 2009-03-08 . B60DDDD2D63CE41CB8C487FCFBB6419E . 638816 . . [8.00.6001.18702] . . c:\windows\system32\dllcache\iexplore.exe

[7] 2008-04-14 . 164B6F619C579FAD4E548ACC654FF710 . 93184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ie8\iexplore.exe

[7] 2008-04-14 . 164B6F619C579FAD4E548ACC654FF710 . 93184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\iexplore.exe

[7] 2008-04-14 . 164B6F619C579FAD4E548ACC654FF710 . 93184 . . [6.00.2900.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\iexplore.exe

[7] 2004-08-04 . 78D969F35CD64BF0761F731FCA5FC99D . 93184 . . [6.00.2900.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\iexplore.exe

.

.

[7] 2012-05-05 . ED172F03B8180DE03D9876F480B489CF . 2196992 . . [5.1.2600.6223] . . c:\windows\Driver Cache\i386\ntoskrnl.exe

[7] 2012-05-05 . ED172F03B8180DE03D9876F480B489CF . 2196992 . . [5.1.2600.6223] . . c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

[7] 2012-05-05 . FC9FC84D2FE1B7659B98194849A63C01 . 2152960 . . [5.1.2600.6223] . . c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

[7] 2012-05-05 . 7F34C836C2F3C0A89DBCF0100929CD2B . 2196992 . . [5.1.2600.6223] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2707511\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[7] 2012-04-11 . 7A34AE10A68CA9F94E9EDE5D18A94AE9 . 2152960 . . [5.1.2600.6206] . . c:\windows\$NtUninstallKB2707511$\ntoskrnl.exe

[7] 2012-04-11 . 46190EF7B8A978A3B677248A377F43D3 . 2196992 . . [5.1.2600.6206] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2676562\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[7] 2011-10-26 . C8BAA79324ABD85E5B317CD00D3EFC2D . 2153472 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$NtUninstallKB2676562$\ntoskrnl.exe

[7] 2011-10-26 . CA76947F97276D52D4731EA2364ECBD8 . 2197120 . . [5.1.2600.6165] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2633171\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[7] 2010-12-09 . 431D614A7395BADB939FE552DBDD8723 . 2197120 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$hf_mig$\KB2393802\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[7] 2010-12-09 . 5D23EB1B99728FBC24AE6B989128D261 . 2153472 . . [5.1.2600.6055] . . c:\windows\$NtUninstallKB2633171$\ntoskrnl.exe

[7] 2010-04-28 . B101D9AB9CCC09F2DDCF8B6C684CD939 . 2150912 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$NtUninstallKB2393802$\ntoskrnl.exe

[7] 2010-04-28 . 59582F46CAAAA049DB613B4005AF57B5 . 2194432 . . [5.1.2600.5973] . . c:\windows\$hf_mig$\KB981852\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[7] 2010-02-17 . FD62829F3524A1BE95FD384A3C445AAB . 2194304 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3GDR\ntoskrnl.exe

[7] 2010-02-16 . E3ADA72560FE0DAE340389CE1DD0EF36 . 2148352 . . [5.1.2600.3670] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ntoskrnl.exe

[7] 2010-02-16 . B79C48187CA08D2EC27DA4939953F082 . 2194432 . . [5.1.2600.5938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB979683\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[7] 2009-02-10 . 7625D5BAFD2A4A8458468B139C893BB7 . 2193536 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3QFE\ntoskrnl.exe

[7] 2009-02-09 . A9C6F20FC84246A2761C10430B2BF5CF . 2147328 . . [5.1.2600.3520] . . c:\windows\$NtUninstallKB979683$\ntoskrnl.exe

[7] 2009-02-09 . 27380B877348030B0662A39C47AAEC11 . 2193408 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$hf_mig$\KB956572\SP3GDR\ntoskrnl.exe

[7] 2009-02-09 . AAC6BB111B1ACEAFCD3D3AD569BA3DD3 . 2149888 . . [5.1.2600.5755] . . c:\windows\$NtUninstallKB981852$\ntoskrnl.exe

[7] 2008-04-14 . 140A1BAD8A6642C1386BB5B388EB447F . 2193408 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ntoskrnl.exe

[7] 2008-04-14 . 140A1BAD8A6642C1386BB5B388EB447F . 2193408 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\ntoskrnl.exe

.

[7] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\srsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\srsvc.dll

[7] 2008-04-14 . 81CBF363C414620CAA61BD6843D8FDB9 . 171008 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\srsvc.dll

[-] 2004-11-17 . BD2B4AC5CA73A9245291D0D652F593A3 . 171008 . . [5.1.2600.2567] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\srsvc.dll

[7] 2004-08-04 . 0B96A1E4252F663222C9C3BAC89F596C . 170496 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB888402$\srsvc.dll

.

[7] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\w32time.dll

[7] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\w32time.dll

[7] 2008-04-14 . 390D8E65F362327AD510B08971478301 . 176128 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\w32time.dll

[7] 2004-08-04 . EF361E7A6319C445C21C81A131CF1F99 . 175616 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\w32time.dll

.

[7] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wiaservc.dll

[7] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\wiaservc.dll

[7] 2008-04-14 . 5AE996186D2DC694FEF88F14A3FC9242 . 334336 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wiaservc.dll

[-] 2006-12-19 . 1689AC8BD2FC31B377D5D23CC7D872A8 . 334336 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$hf_mig$\KB927802\SP2QFE\wiaservc.dll

[-] 2006-12-19 . 0BF8DE5896D9A02C99C4A4EF896E917E . 334336 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wiaservc.dll

[7] 2004-08-04 . A52AA02DDB663FEF22C18C693B0EE891 . 333824 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB927802$\wiaservc.dll

.

[7] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\midimap.dll

[7] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\midimap.dll

[7] 2008-04-14 . 5203C84A11E39CBB1408F5E2767B04ED . 18944 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\midimap.dll

[7] 2004-08-04 . E291F42AE2793304990C6EA77C482979 . 18944 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\midimap.dll

.

[7] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\rasadhlp.dll

[7] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\rasadhlp.dll

[7] 2008-04-14 . 3D5CC4BFF926A0ABD4F5A117825629A3 . 7680 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\rasadhlp.dll

[-] 2006-06-26 . 5F1240D4B842F0122042FDA8540432FC . 7680 . . [5.1.2600.2938] . . c:\windows\$hf_mig$\KB920683\SP2QFE\rasadhlp.dll

[-] 2006-06-26 . 91282911237187F11BD3AD8F834CB5E6 . 8192 . . [5.1.2600.2938] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\rasadhlp.dll

[7] 2004-08-04 . 9C38671C922A2C86802A7FA3F5834634 . 8192 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtUninstallKB920683$\rasadhlp.dll

.

[7] 2008-04-14 . 514490ECBBA4CCC950ED5CBBFE327CF4 . 19456 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\wshtcpip.dll

[7] 2008-04-14 . 514490ECBBA4CCC950ED5CBBFE327CF4 . 19456 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\SoftwareDistribution\Download\260e3108a35423121f4aaa9d90f9f113\wshtcpip.dll

[7] 2008-04-14 . 514490ECBBA4CCC950ED5CBBFE327CF4 . 19456 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\wshtcpip.dll

[7] 2004-08-04 . 70220C6EF8447A1BD5A921D77D502822 . 19968 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\wshtcpip.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2007-04-19 484904]

"KiesPDLR"="c:\program files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe" [2012-07-03 21432]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-07-13 17418928]

"KiesPreload"="c:\program files\Samsung\Kies\Kies.exe" [2012-07-03 975288]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MsmqIntCert"="mqrt.dll" [2009-06-25 177152]

"PDF Complete"="c:\program files\PDF Complete\pdfsty.exe" [2007-05-08 331552]

"PTHOSTTR"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE" [2007-01-09 145184]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-01-12 827392]

"hpWirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2007-03-01 472776]

"QlbCtrl"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2007-11-06 177456]

"CognizanceTS"="c:\progra~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll" [2003-12-22 17920]

"Recguard"="c:\windows\Sminst\Recguard.exe" [2005-12-20 1187840]

"Reminder"="c:\windows\Creator\Remind_XP.exe" [2006-03-09 806912]

"Scheduler"="c:\windows\SMINST\Scheduler.exe" [2006-10-09 697976]

"Cpqset"="c:\program files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe" [2007-05-03 57344]

"WatchDog"="c:\program files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe" [2007-05-23 192512]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"snpstd3"="c:\windows\vsnpstd3.exe" [2006-09-19 827392]

"tsnpstd3"="c:\windows\tsnpstd3.exe" [2007-03-10 270336]

"ConsumerClickSysTrayIcon"="c:\program files\ConsumerClick\ConsumerClickSysTrayIcon.exe" [2010-12-17 69632]

"GfK-WatchDog"="c:\program files\GfKLSPService\GfK-WatchDog.exe" [2012-08-13 57592]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 49152]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2007-01-05 872448]

"ZoneAlarm"="c:\program files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe" [2012-03-19 73360]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2012-07-03 3524536]

"ISW"="c:\program files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe" [2012-03-16 738944]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2012-04-18 421888]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 931200]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

BTTray.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2007-2-6 561213]

DVD Check.lnk - c:\program files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe [2010-12-10 192512]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\OneCard]

2007-02-07 01:30 74240 ----a-r- c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\system32\APSHook.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

.

R1 MpKsl0f97156c;MpKsl0f97156c;c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{0D17AD52-5415-489E-A3D1-3BE5A73D6912}\MpKsl0f97156c.sys [19-9-2012 20:34 29904]

R2 ASBroker;Logon Session Broker;c:\windows\System32\svchost.exe -k Cognizance [4-8-2004 10:00 14336]

R2 ASChannel;Local Communication Channel;c:\windows\System32\svchost.exe -k Cognizance [4-8-2004 10:00 14336]

R2 GfK-Reporting-Service;GfK-Reporting-Service;c:\program files\GfK Internet Monitor\GfK-Reporting.exe [20-1-2011 16:00 102400]

R2 GfK-Update-Service;GfK-Update-Service;c:\program files\GfK Internet Monitor\GfK-Updater.exe [20-1-2011 16:00 180224]

R2 GfkLSPService;GfkLSPService;c:\program files\GfKLSPService\GfKLspService.exe [17-11-2010 13:15 3222776]

R2 ISWKL;ZoneAlarm LTD Toolbar ISWKL;c:\program files\CheckPoint\ZAForceField\ISWKL.sys [3-11-2011 16:44 27016]

R2 IswSvc;ZoneAlarm LTD Toolbar IswSvc;c:\program files\CheckPoint\ZAForceField\ISWSVC.exe [3-11-2011 16:44 497280]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [16-9-2012 19:24 399432]

R2 pdfcDispatcher;PDF Document Manager;c:\program files\PDF Complete\pdfsvc.exe [2-8-2007 5:01 540448]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [16-9-2012 19:24 676936]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [13-7-2012 13:28 160944]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [8-6-2012 22:39 250056]

S3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver;c:\windows\system32\drivers\ssadadb.sys [6-6-2012 14:16 30312]

S3 dgderdrv;dgderdrv;c:\windows\system32\drivers\dgderdrv.sys [21-1-2012 15:10 20032]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [16-9-2012 19:24 22856]

S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [16-9-2012 22:50 40776]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [26-4-2012 4:50 114144]

S3 optousb;OPTO ELECTRONICS optousb;c:\windows\system32\drivers\optousb.sys [16-3-2011 21:14 18432]

S3 optovcm;OPTO ELECTRONICS optovcm;c:\windows\system32\drivers\optovcm.sys [16-3-2011 21:14 26368]

S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\drivers\RTL8192su.sys [22-1-2011 16:14 591488]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\ssadbus.sys [6-6-2012 14:16 121064]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);c:\windows\system32\drivers\ssadmdfl.sys [6-6-2012 14:16 12776]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;c:\windows\system32\drivers\ssadmdm.sys [6-6-2012 14:16 136808]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - BITS

*NewlyCreated* - WUAUSERV

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

Cognizance REG_MULTI_SZ ASBroker ASChannel

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

2007-04-19 11:23 452136 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-19 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-06-08 07:05]

.

2012-09-19 c:\windows\Tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

- c:\program files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe [2012-03-26 15:03]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\agtjif03.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/

FF - user.js: network.cookie.cookieBehavior - 0

FF - user.js: privacy.clearOnShutdown.cookies - false

FF - user.js: security.warn_viewing_mixed - false

FF - user.js: security.warn_viewing_mixed.show_once - false

FF - user.js: security.warn_submit_insecure - false

FF - user.js: security.warn_submit_insecure.show_once - false

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB} - (no file)

HKLM_ActiveSetup-ccc-core-static - msiexec

AddRemove-01_Simmental - c:\program files\Samsung\USB Drivers\01_Simmental\Uninstall.exe

AddRemove-02_Siberian - c:\program files\Samsung\USB Drivers\02_Siberian\Uninstall.exe

AddRemove-03_Swallowtail - c:\program files\Samsung\USB Drivers\03_Swallowtail\Uninstall.exe

AddRemove-04_semseyite - c:\program files\Samsung\USB Drivers\04_semseyite\Uninstall.exe

AddRemove-05_Sloan - c:\program files\Samsung\USB Drivers\05_Sloan\Uninstall.exe

AddRemove-06_Spencer - c:\program files\Samsung\USB Drivers\06_Spencer\Uninstall.exe

AddRemove-07_Schorl - c:\program files\Samsung\USB Drivers\07_Schorl\Uninstall.exe

AddRemove-08_EMPChipset - c:\program files\Samsung\USB Drivers\08_EMPChipset\Uninstall.exe

AddRemove-09_Hsp - c:\program files\Samsung\USB Drivers\09_Hsp\Uninstall.exe

AddRemove-11_HSP_Plus_Default - c:\program files\Samsung\USB Drivers\11_HSP_Plus_Default\Uninstall.exe

AddRemove-16_Shrewsbury - c:\program files\Samsung\USB Drivers\16_Shrewsbury\Uninstall.exe

AddRemove-17_EMP_Chipset2 - c:\program files\Samsung\USB Drivers\17_EMP_Chipset2\Uninstall.exe

AddRemove-18_Zinia_Serial_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\18_Zinia_Serial_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-19_VIA_driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\19_VIA_driver\Uninstall.exe

AddRemove-20_NXP_Driver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\20_NXP_Driver\Uninstall.exe

AddRemove-21_Searsburg - c:\program files\Samsung\USB Drivers\21_Searsburg\Uninstall.exe

AddRemove-22_WiBro_WiMAX - c:\program files\Samsung\USB Drivers\22_WiBro_WiMAX\Uninstall.exe

AddRemove-24_flashusbdriver - c:\program files\Samsung\USB Drivers\24_flashusbdriver\Uninstall.exe

AddRemove-25_escape - c:\program files\Samsung\USB Drivers\25_escape\Uninstall.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-19 21:11

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Cpqset = c:\program files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe????????T??????????????|?M?|?????M?|&?@

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\Services\pdfcDispatcher]

"ImagePath"="c:\program files\PDF Complete\pdfsvc.exe /startedbyscm:66B66708-40E2BE4D-pdfcService"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-226067063-4292578343-2355287337-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (Administrator)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,62,0d,ab,a3,f2,9d,39,42,be,b7,be,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,18,71,71,10,e3,43,ba,4d,a5,f6,ed,\

"6256FFB019F8FDFBD36745B06F4540E9AEAF222A25"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,18,71,71,10,e3,43,ba,4d,a5,f6,ed,\

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1184)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\bin\ItMsg.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\TrayIcon.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\bin\HPBrand.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASChnl.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItDAC.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItReports.DLL

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\BioAuth.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASBIoAT.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ittal.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\STEngine.dll

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItVCClient.dll

c:\program files\CheckPoint\ZAForceField\Plugins\ISWSHEX.dll

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(1240)

c:\program files\CheckPoint\ZAForceField\Plugins\ISWSHEX.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(5868)

c:\program files\CheckPoint\ZAForceField\Plugins\ISWSHEX.dll

c:\windows\system32\APSHook.dll

c:\windows\system32\btmmhook.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\btncopy.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe

c:\windows\system32\msdtc.exe

c:\program files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

c:\program files\Java\jre7\bin\jqs.exe

c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

c:\windows\system32\mqsvc.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

c:\windows\system32\mqtgsvc.exe

c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

c:\progra~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

c:\windows\SoftwareDistribution\Download\Install\AM_Delta.exe

c:\windows\system32\MpSigStub.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-19 21:41:55 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-19 19:41

.

Pre-Run: 108.415.594.496 bytes beschikbaar

Post-Run: 113.177.522.176 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer

.

- - End Of File - - 586EDEB6DF92E151CA711871B5BF01A7

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...