Ga naar inhoud

bij op starten pc lang zwart scherm.


 Delen

Aanbevolen berichten

probeer het even uit te leggen.

Als ik pc op start dan start hij ook gewoon op via windows en opent het scherm henk en loekie.

Klik ik op henk dan start hij verder op.

Maar dan krijg ik 45 sec een zwart scherm, kijk ik op de pc beneden dan brand naast het blauwe lamp het rode lampje constant.

Na die 45 sec komt eerst de blauwe taakbalk maar het scherm blijft nog zwart.

Daarna komt het scherm wel in beeld maar geen snelkoppelingen.

Dan komen de snelkoppelingen te voorschijn langzaam maar zijn wit met een pijltje er in.

Daarna komen stap voor stap de snel koppelingen terug

Nu is pc op gestart

-------------------------------------

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:43:55, on 29-9-2012

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe

C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Henk\Desktop\FF bewaren\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=ironto&s={searchTerms}&f=4

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [Wisdom-soft ScreenHunter 5.1 Free] C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart

O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\mailcomm.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IMF Service (IMFservice) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcsacore.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

kan iemand kijken wat evt het probleem is.

windows7 is uptodate

drivers video kaart was ook goed

Mvg

henk253

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 21
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Je topic werd verplaatst naar Bestrijding spyware, virussen, zo word je sneller geholpen door een malware-specialist.

Het HijackThis logje werd geproduceerd met een verouderde versie van het programma, hieronder vind je de downloadlocatie en handleiding :

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:42:35, on 29-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe

C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\saui.exe

C:\Program Files (x86)\FireTrust\MailWasher Free\MailWasher.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

D:\Henk\Desktop\FF bewaren\HijackThis (1).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=ironto&s={searchTerms}&f=4

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [Wisdom-soft ScreenHunter 5.1 Free] C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart (User 'Default user')

O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IMF Service (IMFservice) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcsacore.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11120 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.29.01

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 8.0.7601.17514

Henk :: HENK-PC [administrator]

29-9-2012 15:57:35

mbam-log-2012-09-29 (15-57-35).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|)

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 522654

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 2 minuut/minuten, 44 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=ironto&s={searchTerms}&f=4

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-09-29.01 - Henk 30-09-2012 12:02:56.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.4095.2579 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: d:\henk\Desktop\FF bewaren\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: IObit Malware Fighter *Disabled/Updated* {A751AC20-3B48-5237-898A-78C4436BB78D}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\facemoods.com

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\bh\facemoods.dll

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoods.crx

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoods.png

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodsApp.dll

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodsEng.dll

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodssrv.exe

c:\program files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodsTlbr.dll

c:\windows\security\Database\tmp.edb

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-28 to 2012-09-30 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-30 10:09 . 2012-09-30 10:09 -------- d-----w- d:\loekie\AppData\Local\temp

2012-09-30 10:09 . 2012-09-30 10:09 -------- d-----w- c:\users\test henk\AppData\Local\temp

2012-09-30 10:09 . 2012-09-30 10:09 -------- d-----w- c:\users\TEMP.Henk-PC.002\AppData\Local\temp

2012-09-30 10:09 . 2012-09-30 10:09 -------- d-----w- c:\users\Loekie\AppData\Local\temp

2012-09-30 10:09 . 2012-09-30 10:09 -------- d-----w- c:\users\Loekie.Henk-PC\AppData\Local\temp

2012-09-30 10:09 . 2012-09-30 10:09 -------- d-----w- c:\users\Henk\AppData\Local\temp

2012-09-30 10:09 . 2012-09-30 10:09 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-30 10:09 . 2012-09-30 10:09 -------- d-----w- c:\users\Administrator\AppData\Local\temp

2012-09-28 14:56 . 2012-09-28 15:02 -------- d-----w- d:\henk\AppData\Roaming\GlarySoft

2012-09-28 14:56 . 2012-09-28 14:58 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Glary Utilities

2012-09-28 10:44 . 2012-08-30 07:27 9308616 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{1B36DEA1-EC1E-429A-A459-EDE547B30091}\mpengine.dll

2012-09-25 20:32 . 2012-09-25 20:32 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe

2012-09-16 10:13 . 2012-09-16 10:13 -------- d-----w- d:\henk\AppData\Local\Downloaded Installations

2012-09-15 19:52 . 2012-09-15 19:52 -------- d-----w- d:\henk\AppData\Roaming\Alawar

2012-09-11 20:37 . 2012-09-11 20:37 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-11 20:37 . 2012-09-11 20:37 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2012-09-11 20:36 . 2012-09-11 20:36 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-11 20:36 . 2012-09-11 20:36 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-11 20:36 . 2012-09-11 20:36 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-11 20:36 . 2012-09-11 20:36 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-11 20:36 . 2012-09-11 20:36 41472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-04 20:06 . 2012-09-04 20:07 -------- d-----w- c:\programdata\SUPERSetup

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-27 16:12 . 2012-04-03 13:53 696240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-09-27 16:12 . 2011-05-20 10:21 73136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-12 21:50 . 2010-11-15 14:23 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-09-07 15:04 . 2010-12-19 18:52 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-08-21 09:13 . 2011-04-10 14:41 969200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-08-21 09:13 . 2010-10-16 10:40 359464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-08-21 09:13 . 2010-10-16 10:40 59728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-08-21 09:13 . 2012-02-26 14:17 54072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2012-08-21 09:13 . 2010-10-16 10:40 71600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-08-21 09:13 . 2010-10-16 10:40 25232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-08-21 09:12 . 2010-10-16 10:39 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-08-21 09:12 . 2010-10-16 10:39 227648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2012-08-21 09:12 . 2011-01-19 19:17 285328 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-08-14 18:50 . 2012-08-14 18:50 911360 ----a-w- c:\windows\system32\jscript.dll

2012-08-14 18:50 . 2012-08-14 18:50 609792 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2012-08-14 18:50 . 2012-08-14 18:50 428032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-08-14 18:50 . 2012-08-14 18:50 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-08-14 18:50 . 2012-08-14 18:50 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-08-14 18:50 . 2012-08-14 18:50 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

2012-08-14 18:50 . 2012-08-14 18:50 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-08-14 18:48 . 2012-08-14 18:48 751104 ----a-w- c:\windows\system32\win32spl.dll

2012-08-14 18:48 . 2012-08-14 18:48 67072 ----a-w- c:\windows\splwow64.exe

2012-08-14 18:48 . 2012-08-14 18:48 559104 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2012-08-14 18:48 . 2012-08-14 18:48 492032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\win32spl.dll

2012-08-14 18:48 . 2012-08-14 18:48 503808 ----a-w- c:\windows\system32\srcore.dll

2012-08-14 18:48 . 2012-08-14 18:48 43008 ----a-w- c:\windows\SysWow64\srclient.dll

2012-08-14 18:47 . 2012-08-14 18:47 956928 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2012-08-14 18:47 . 2012-08-14 18:47 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Wisdom-soft ScreenHunter 5.1 Free"="c:\program files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe" [2010-08-07 5324800]

"swg"="c:\program files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2010-11-24 39408]

"Advanced SystemCare 5"="c:\program files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" [2012-05-28 288128]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2010-04-12 180224]

"avast"="c:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" [2012-08-21 4282728]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Advanced SystemCare 5"="c:\program files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" [2012-05-28 288128]

.

d:\henk\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk - c:\program files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe [2012-7-1 155648]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux4"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ \0

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\IMFservice]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-09-07 676936]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-09-27 250288]

R3 AsrCDDrv;AsrCDDrv;c:\windows\SysWOW64\Drivers\AsrCDDrv.sys [x]

R3 cpuz135;cpuz135;c:\program files (x86)\CPUID\PC Wizard 2012\pcwiz_x64.sys [2012-02-07 23816]

R3 FileMonitor;FileMonitor;c:\program files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\Drivers\win7_amd64\FileMonitor.sys [2012-01-05 21384]

R3 FLASHSYS;FLASHSYS;c:\program files (x86)\MSI\Live Update 4\LU4\FLASHSYS64.sys [2008-02-15 15192]

R3 RegFilter;RegFilter;c:\program files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\win7_amd64\regfilter.sys [2012-07-05 33224]

R3 TfNetMon;TfNetMon;c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys [2011-02-22 41888]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 UrlFilter;UrlFilter;c:\program files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\win7_amd64\UrlFilter.sys [2012-07-05 21904]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-18 1255736]

R4 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

R4 Creative ALchemy AL6 Licensing Service;Creative ALchemy AL6 Licensing Service;c:\program files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe [2010-10-16 79360]

R4 Creative Audio Engine Licensing Service;Creative Audio Engine Licensing Service;c:\program files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [2010-10-16 79360]

R4 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-12-29 136176]

R4 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-12-29 136176]

R4 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-06-25 113120]

R4 Sound Blaster X-Fi MB Licensing Service;Sound Blaster X-Fi MB Licensing Service;c:\program files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\XMBLicensing.exe [2010-10-16 79360]

R4 ThreatFire;ThreatFire;c:\program files (x86)\ThreatFire\TFService.exe service [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S0 SmartDefragDriver;SmartDefragDriver;c:\windows\System32\Drivers\SmartDefragDriver.sys [2010-11-26 17720]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [2011-05-21 868848]

S0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [2011-02-22 65072]

S0 TfSysMon;TfSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [2011-02-22 74824]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [2011-07-22 14928]

S1 SAS***IL;SAS***IL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS [2011-07-12 12368]

S2 !SASCORE;SAS Core Service;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [2012-09-09 140672]

S2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5;c:\program files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [2012-05-26 913792]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-04-07 202752]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-08-21 71600]

S2 IMFservice;IMF Service;c:\program files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe [2012-01-09 821592]

S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2012-09-07 399432]

S2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\progra~2\mcafee\SITEAD~1\mcsacore.exe [2012-06-15 103472]

S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2012-07-26 92632]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-04-07 6659072]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-04-07 195584]

S3 dc3d;MS Hardware Device Detection Driver (USB);c:\windows\system32\DRIVERS\dc3d.sys [2010-07-01 51600]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-09-07 25928]

S3 Point64;Microsoft IntelliPoint Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\point64.sys [2010-06-30 45456]

S3 VMUVC;Vimicro Camera Service VMUVC;c:\windows\system32\Drivers\VMUVC.sys [2009-05-25 198784]

S3 vvftUVC;Vimicro Camera Filter Service VMUVC;c:\windows\system32\drivers\vvftUVC.sys [2008-07-01 303616]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-03 16:12]

.

2012-09-26 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2771351034-1752285704-1091563883-1008Core.job

- d:\henk\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-08-07 12:15]

.

2012-09-26 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2771351034-1752285704-1091563883-1008UA.job

- d:\henk\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-08-07 12:15]

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\GlaryInitialize.job

- c:\program files (x86)\Glary Utilities\initialize.exe [2012-09-28 19:59]

.

2012-04-28 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2010-11-24 17:49]

.

2012-04-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-12-29 23:00]

.

2012-04-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-12-29 23:00]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2012-08-21 09:11 133400 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShA64.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 212.54.35.25 212.54.40.25

FF - ProfilePath - d:\henk\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\94okqsys.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.babylon.com/?AF=100478&babsrc=adbartrp&mntrId=a4d9afe50000000000000025227057c3&q=

FF - user.js: browser.cache.memory.capacity - 65536

FF - user.js: browser.chrome.favicons - false

FF - user.js: browser.display.show_image_placeholders - true

FF - user.js: browser.turbo.enabled - true

FF - user.js: browser.urlbar.autocomplete.enabled - true

FF - user.js: browser.urlbar.autofill - true

FF - user.js: browser.xul.error_pages.enabled - true

FF - user.js: content.interrupt.parsing - true

FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 3000000

FF - user.js: content.maxtextrun - 8191

FF - user.js: content.notify.backoffcount - 5

FF - user.js: content.notify.interval - 750000

FF - user.js: content.notify.ontimer - true

FF - user.js: content.notify.ontimer - true

FF - user.js: content.switch.threshold - 750000

FF - user.js: network.http.max-connections - 32

FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 8

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-proxy - 8

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 4

FF - user.js: network.http.pipelining - true

FF - user.js: network.http.pipelining.maxrequests - 8

FF - user.js: network.http.proxy.pipelining - true

FF - user.js: network.http.request.max-start-delay - 0

FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 0

FF - user.js: plugin.expose_full_path - true

FF - user.js: ui.submenuDelay - 0

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.id - a4d9afe50000000000000025227057c3

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.hardId - a4d9afe50000000000000025227057c3

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlDay - 15332

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsn - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsni - 1.5.3.17

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs - 1.5.3.1716:31

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId - babylon

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.prdct - BabylonToolbar

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.aflt - babsst

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId - tb9

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babTrack - affID=100478

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.babExt -

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.srcExt - ss

FF - user.js: extensions.BabylonToolbar_i.instlRef - sst

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{87775FDB-6972-41F9-AE51-8326E38CB206} - (no file)

WebBrowser-{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - (no file)

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-PunkBusterSvc - c:\windows\system32\pbsvc.exe

AddRemove-{E2883E8F-472F-4fb0-9522-AC9BF37916A7} - c:\program files (x86)\NOS\bin\getPlus_Helper_3004.dll

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\ThreatFire]

"AlternateImagePath"=""

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,a5,67,f5,ad,ed,7c,3a,42,83,b9,73,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,a5,67,f5,ad,ed,7c,3a,42,83,b9,73,\

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2771351034-1752285704-1091563883-1008\Software\SecuROM\License information*]

"datasecu"=hex:e6,21,3f,75,5d,34,c4,45,ee,16,73,29,a9,e4,1d,a6,0a,cc,fe,38,e4,

23,71,b6,87,7d,ad,cf,72,43,df,42,36,7e,15,ff,8f,b4,f0,a6,a7,9b,95,6f,46,55,\

"rkeysecu"=hex:29,23,be,84,e1,6c,d6,ae,52,90,49,f1,f1,bb,e9,eb

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_278_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_278_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

c:\windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

c:\windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-30 12:18:00 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-30 10:18

.

Pre-Run: 149.539.565.568 bytes beschikbaar

Post-Run: 149.374.980.096 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 0A9B19462B9F4818F73E848F6D4E3101

-------------------------------------------------------------------------------

nu een verse hijackthis file

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:35:58, on 30-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe

C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\saui.exe

D:\Henk\Desktop\FF bewaren\HijackThis (1).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [Wisdom-soft ScreenHunter 5.1 Free] C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 5 Free\ScreenHunter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart (User 'Default user')

O4 - Startup: Mediacontrole Cyber-shot Viewer.lnk = C:\Program Files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: IMF Service (IMFservice) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\IMFsrv.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcsacore.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10117 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


pc start op normaal kom dan bij henk - loekie en klik op henk om verder te starten.

Dan zie je 15sec een blauw scherm met welkom en zandloper draaid dan.

even 2sec een zwart scherm, daarna 25 sec weer welkom, dan taakbalk even later scherm en dan komen de snel koppelingen.

Trouwens nog bedankt voor je snelle hulp

grt

henk

Link naar reactie
Delen op andere sites

heb even de opstart bij de vergeleken zitten verschillen in.

klik loekie aan- welkom draait 25 sec,knippert zwarte scherm even,welkom 35sec draait, even zwart scherm, alleen taakbalk 10sec daarna beeld en de snelkoppelingen zijn wit en gaan 1 voor 1 weer goed en duurd dan 15sec.

nu is opstarten klaar.

-----------------------

Klik henk aan-welkom 2sec, zwart scherm 5 sec, welkom 20 sec,zwartscherm 25 sec, taakbalk met een zwartscherm 55sec, daarna scherm met snelkoppelingen 10sec -klaar

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...