Ga naar inhoud

Geheugen


Aanbevolen berichten

Hi,

De laatste week krijg ik plotseling meldingen dat er niet genoeg geheugen aanwezig is. Ik weet niet wat de standaardwaarden zijn, maar zelfs wanneer ik geen extra programma's (alleen windows 7) gebruik, kan het Fysiek geheugen rond de 3 GB zitten. Is dat normaal? Voor de zekerheid heb ik hieronder een Hijack this file geplakt.

Alvast bedankt,

Rob

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:50:24, on 6-1-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\BATINDICATOR.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\CNYHKEY.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

C:\Users\Rob\Downloads\HijackThis (1).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bATINDICATOR] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\BATINDICATOR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchHPOSIAPP] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\LaunchApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NOBuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [HPAdvisorDock] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\Dock\HPAdvisorDock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Rob\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10104 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll (file missing)

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-01-05.01 - Rob 06-01-2013 18:55:51.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3895.1416 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Rob\Downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Rob\AppData\Roaming\.#

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-12-06 to 2013-01-06 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-01-06 18:01 . 2013-01-06 18:01 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-01-06 15:25 . 2013-01-06 15:25 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Trend Micro

2013-01-06 12:48 . 2013-01-06 12:48 -------- d-----w- c:\users\Rob\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-01-06 12:48 . 2013-01-06 12:48 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2013-01-06 12:48 . 2013-01-06 12:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-01-06 12:48 . 2012-12-14 15:49 24176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-01-06 12:47 . 2013-01-06 12:47 -------- d-----w- c:\users\Rob\AppData\Local\Programs

2013-01-06 12:43 . 2013-01-06 12:43 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2013-01-05 20:31 . 2013-01-05 20:31 -------- d-----w- c:\users\Rob\AppData\Roaming\AVG2013

2012-12-31 18:13 . 2012-12-31 18:13 -------- d-----w- c:\users\Rob\AppData\Roaming\TuneUp Software

2012-12-31 18:05 . 2012-12-31 18:14 -------- d-----w- c:\programdata\AVG2013

2012-12-31 18:00 . 2013-01-06 12:01 -------- d-----w- c:\users\Rob\AppData\Local\Avg2013

2012-12-31 18:00 . 2012-12-31 18:00 -------- d-----w- c:\users\Rob\AppData\Local\MFAData

2012-12-25 02:02 . 2012-12-16 17:11 46080 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2012-12-25 02:02 . 2012-12-16 14:13 34304 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-25 02:02 . 2012-12-16 14:45 367616 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2012-12-25 02:02 . 2012-12-16 14:13 295424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-12 01:57 . 2012-11-09 05:45 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2012-12-12 01:57 . 2012-11-09 04:42 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll

2012-12-12 01:57 . 2012-11-22 03:26 3149824 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-12-12 01:57 . 2012-10-04 17:45 215040 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2012-12-12 01:57 . 2012-10-04 17:41 424960 ----a-w- c:\windows\system32\KernelBase.dll

2012-12-12 01:57 . 2012-10-04 17:41 1161216 ----a-w- c:\windows\system32\kernel32.dll

2012-12-12 01:57 . 2012-10-04 15:21 338432 ----a-w- c:\windows\system32\conhost.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-12-12 02:02 . 2010-12-27 16:19 67413224 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-10-22 12:02 . 2012-10-22 12:02 154464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsdrivera.sys

2012-10-18 01:11 . 2010-11-16 05:36 322464 ----a-w- C:\DUMP5c52.tmp

2012-10-16 08:38 . 2012-12-02 12:49 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38 . 2012-12-02 12:49 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39 . 2012-12-02 12:49 561664 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-15 02:48 . 2012-10-15 02:48 63328 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsha.sys

2012-10-09 18:17 . 2012-11-16 05:26 55296 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17 . 2012-11-16 05:26 226816 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-16 05:26 44032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40 . 2012-11-16 05:26 193536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HPAdvisorDock"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\Dock\HPAdvisorDock.exe" [2010-02-10 1712184]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2008-12-08 54576]

"BATINDICATOR"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\BATINDICATOR.exe" [2009-05-08 2068992]

"LaunchHPOSIAPP"="c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\LaunchApp.exe" [2009-04-04 385024]

"NortonOnlineBackupReminder"="c:\program files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NOBuActivation.exe" [2009-12-03 3331944]

"Easybits Recovery"="c:\program files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe" [2010-01-25 61112]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-06-08 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-03-30 937920]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-09-27 59240]

"nmctxth"="c:\program files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe" [2009-07-07 647216]

"nmapp"="c:\program files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" [2009-07-08 472112]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]

"AVG_UI"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" [2012-11-06 3143800]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"HideFastUserSwitching"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"EnableShellExecuteHooks"= 1 (0x1)

.

[hkey_local_machine\software\Wow6432Node\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

.

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2012-11-06 5814392]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R3 GamesAppService;GamesAppService;c:\program files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

R3 Impcd;Impcd;c:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-11 158720]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-04-25 52736]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-11-27 1255736]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-10-15 63328]

S0 Avgloga;AVG Logging Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2012-09-21 225120]

S0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2012-10-05 111456]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-09-14 40800]

S1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2012-10-22 154464]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-10-02 185696]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-09-21 200032]

S2 AERTFilters;Andrea RT Filters Service;c:\program files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.EXE [2009-11-17 98208]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2012-10-22 196664]

S2 ezSharedSvc;Easybits Services for Windows;c:\windows\System32\ezSharedSvcHost.exe [x]

S2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2010-10-14 92216]

S3 AVerAVF2;AVerAVF2;c:\windows\system32\DRIVERS\AVerAVF2.sys [2010-02-09 1212160]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-12-02 153712]

S3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [2009-12-19 852256]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-03-04 346144]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-01-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-07-06 12:00]

.

2013-01-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-07-06 12:00]

.

2013-01-01 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForRob.job

- c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-01-05 10:53]

.

2012-12-31 c:\windows\Tasks\PCDRScheduledMaintenance.job

- c:\program files\PC-Doctor for Windows\pcdrcui.exe [2010-02-01 23:02]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2010-02-25 10081312]

"hpsysdrv"="c:\program files (x86)\hewlett-packard\HP odometer\hpsysdrv.exe" [2008-11-20 62768]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2010-04-08 166424]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2010-04-08 391192]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2010-04-08 410648]

"SmartMenu"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe" [2010-01-18 568888]

"Logitech Download Assistant"="c:\windows\System32\LogiLDA.dll" [2010-11-03 1580368]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254

FF - ProfilePath - c:\users\Rob\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yi6ojvq2.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/search?&q=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-EasyBits Magic Desktop - c:\windows\system32\ezMDUninstall.exe

AddRemove-{08DB3902-2CE0-474D-BCE3-0177766CE9F1} - c:\program files (x86)\InstallShield Installation Information\{08DB3902-2CE0-474D-BCE3-0177766CE9F1}\setup.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1824625391-3445964215-3047702592-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1824625391-3445964215-3047702592-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10t_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10t_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10t.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10t.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10t.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10t.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-01-06 19:04:09

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-01-06 18:04

.

Pre-Run: 410.187.239.424 bytes beschikbaar

Post-Run: 409.589.075.968 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - F17AF7584E086B32C0A9B4D3C94666CB

Link naar reactie
Delen op andere sites

p.s. Ik downloadde Combofix via Chrome en die sloeg hem direct op in de downloadmap ipv de desktop. Kan dit enig kwaad, ik zag de uitdrukkelijke vermelding dat het op de desktop opgeslagen moest worden?

gr + bedankt voor de hulp,

rob

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download en installeer Speccy.

Tijdens de installatie heb je nu de mogelijkheid om Nederlands als taal te selecteren.

speccy.png

Als je niet wil dat Google Chrome op je pc als standaard webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht.

Wil je in woord en beeld zien hoe je een logje van Speccy maakt en plaatst kun je dat Hier lezen.

Ook Dit (KLIK) filmpje laat zien hoe je een Speccy-logje kan plakken in je antwoord.

Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Klopt het trouwens dat Combofix iets installeert wanneer ik het programma deïnstalleer?
Bij het verwijderen van combofix worden enkele instellingen terug op de oorspronkelijke settings gezet maar iets installeren doet de verwijderng van combofix niet.

Ik heb je speccy eens bekeken in functie van het geheugengebruik en ik stel vast dat er op bepaalde momenten inderdaad veel geheugen gebruikt word.

Op een bepaald moment had je de windows media player aan staan die al 1.825 GB aan geheugen opsoupeerde.

Internet Explorer met 4 of 5 tabbladen open is ook goed voor ruim 1 GB en AVG zit ook rond de 200 MB.

Dan zijn er ook nog een aantal instanties van svchost die samen rond de 500 MB gebruiken.

Dit alles maakt reeds 3.5 GB en dan heb ik het nog niet over de rest van de processen die ook nog geheugen gebruiken.

Kijk eens na hoe het wisselbestand staat ingesteld.

De beste optie is om de grootte door windows te laten bepalen, dan heb je meestal wel voldoende reserve.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.