Ga naar inhoud

internet


u99mhh

Aanbevolen berichten

  • Reacties 27
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Dag u99mhh,

welkom op PCH!

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert (Kape of Kweezie Wabbit) nagekeken en begeleidt hij jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:29:48, on 18/01/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: NormalRunning

processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\System32\nvraidservice.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HpqSRmon.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\E_FATIEGE.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Games\SpiderSolitaire\SpiderSolitaire.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Windows\system32\rundll32.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

- HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Search

- HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Search Microsoft.com

- HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.comR1

- HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Search Microsoft.com

- HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Search Microsoft.com

- HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

- HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120628231554.dll (file missing)

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {CFC4F59B-A2DA-4e12-B337-52A4F871E10C} - C:\Program Files\Shareaza Applications\Shareaza\ShareazaIEHelper.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: MediaBar - {EE9A4208-64EC-11DE-8440-204256D89593} - C:\Program Files\ShareazaTb\ShareazaDx.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {EE9A4208-64EC-11DE-8440-204256D89593} - C:\Program Files\ShareazaTb\ShareazaDx.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMMediaSharing] C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\PCMMediaSharing.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Apanel] C:\ACERSW\config\SetApanel.cmd

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\Windows\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup

O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMusic FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe" /command:faststart

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus SX400 Series] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIEGE.EXE /FU "C:\Windows\TEMP\E_SF23A.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\michael\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: ASETRES.EXE

O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Acer HomeMedia Connect Service - CyberLink - C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exe

O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--End of file - 12009 bytes

aangepast door Jion
Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120628231554.dll (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: MediaBar - {EE9A4208-64EC-11DE-8440-204256D89593} - C:\Program Files\ShareazaTb\ShareazaDx.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {EE9A4208-64EC-11DE-8440-204256D89593} - C:\Program Files\ShareazaTb\ShareazaDx.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - Global Startup: ASETRES.EXE

O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Beste Jion,hieronder de inhoud van de log na het volgen van uw instructies :mijn probleem blijft hetzelfde !Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.70.0.1100www.malwarebytes.orgDatabaseversie: v2013.01.26.09Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFSInternet Explorer 9.0.8112.16421michael :: PC_VAN_MICHAEL [administrator]Bescherming: Ingeschakeld26/01/2013 18:48:14mbam-log-2013-01-26 (18-48-14).txtScan type: Snelle scanIngeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUMUitgeschakelde scan opties: P2PObjecten gescand: 214175Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 25 seconde(n)Geheugenprocessen gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Geheugenmodulen gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Registersleutels gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Registerwaarden gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Registerdata gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Mappen gedetecteerd: 0(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)Bestanden gedetecteerd: 1C:\ProgramData\lsass.exe (Trojan.Delf) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.(einde)2de log 2013/01/26 18:47:14 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Executing scheduled update: Daily2013/01/26 18:47:17 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Starting protection2013/01/26 18:47:17 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Protection started successfully2013/01/26 18:47:17 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Starting IP protection2013/01/26 18:47:20 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE IP Protection started successfully2013/01/26 18:47:23 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Starting database refresh2013/01/26 18:47:23 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Stopping IP protection2013/01/26 18:47:23 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE IP Protection stopped successfully2013/01/26 18:47:23 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Scheduled update executed successfully: database updated from version v2012.12.14.11 to version v2013.01.26.092013/01/26 18:47:25 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Database refreshed successfully2013/01/26 18:47:25 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Starting IP protection2013/01/26 18:47:28 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE IP Protection started successfully2013/01/26 19:14:04 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Starting protection2013/01/26 19:14:04 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Protection started successfully2013/01/26 19:14:04 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE Starting IP protection2013/01/26 19:14:06 +0100 PC_VAN_MICHAEL michael MESSAGE IP Protection started successfully

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste kape,hierbij de log van HijackThis :Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 20:17:13, on 31/01/2013Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)Boot mode: NormalRunning processes:C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exeC:\Windows\system32\Dwm.exeC:\Windows\Explorer.EXEC:\Windows\RtHDVCpl.exeC:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exeC:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exeC:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exeC:\Windows\System32\nvraidservice.exeC:\Windows\System32\rundll32.exeC:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exeC:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exeC:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HpqSRmon.exeC:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exeC:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exeC:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exeC:\Windows\system32\taskeng.exeC:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exeC:\Windows\ehome\ehtray.exeC:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\E_FATIEGE.EXEC:\Windows\ehome\ehmsas.exeC:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exeC:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXEC:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exeC:\Windows\System32\mobsync.exeC:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OUTLOOK.EXEC:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exeC:\Windows\system32\taskeng.exeC:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXEC:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXEC:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exeC:\Program Files\Microsoft Games\SpiderSolitaire\SpiderSolitaire.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Search - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = PC Helpforum - Gratis hulp bij computer problemen - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhostO2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dllO2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dllO2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dllO2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dllO2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dllO2 - BHO: UrlHelper Class - {CFC4F59B-A2DA-4e12-B337-52A4F871E10C} - C:\Program Files\Shareaza Applications\Shareaza\ShareazaIEHelper.dllO2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dllO3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dllO3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dllO4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hideO4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exeO4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exeO4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exeO4 - HKLM\..\Run: [PCMMediaSharing] C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\PCMMediaSharing.exeO4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startupO4 - HKLM\..\Run: [Apanel] C:\ACERSW\config\SetApanel.cmdO4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exeO4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exeO4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\Windows\system32\nvraidservice.exeO4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStartO4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartupO4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInitO4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startupO4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exeO4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkeyO4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startupO4 - HKLM\..\Run: [NokiaMusic FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Ovi Player\NokiaOviPlayer.exe" /command:faststartO4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exeO4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exeO4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus SX400 Series] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIEGE.EXE /FU "C:\Windows\TEMP\E_SF23A.tmp" /EF "HKCU"O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\michael\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /cO4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exeO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXEO8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dllO9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLLO11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphicsO18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dllO18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dllO18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcsniepl.dllO20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLLO22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dllO23 - Service: Acer HomeMedia Connect Service - CyberLink - C:\Program Files\Acer Arcade Live\Acer HomeMedia Connect\Kernel\DMS\CLMSServer.exeO23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exeO23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exeO23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exeO23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exeO23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exeO23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exeO23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exeO23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exeO23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exeO23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exeO23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exeO23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exeO23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exeO23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exeO23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exeO23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exeO23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exeO23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exeO23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exeO23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exeO23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exeO23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exeO23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe--End of file - 11017 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.