Ga naar inhoud

crss.exe, atieclxx.exe, e.d. verwijderen; hulp gevraagd


Aanbevolen berichten


Dag Wim,

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dankjewel! Dit is het resultaat:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:01:34, on 20/02/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\COMPONENTS\SCHEDULER\STSERVICE.EXE

C:\Program Files (x86)\Dell\Stage Remote\StageRemote.exe

C:\Program Files (x86)\Dell\Stage Remote\StageRemoteService.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTSched.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Multimedia Card Reader(9106)\ShwiconXP9106.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\WALKMAN Launcher\WMAAD.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_5_502_149_ActiveX.exe

C:\Users\Wim\Documents\My downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN België: Hotmail, Skype, nieuws, entertainment, lifestyle en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AddLyrics - {4145006D-47F8-42F2-8186-2225AAFECDD3} - C:\Program Files (x86)\AddLyrics\AddLyrics.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [shwiconXP9106] C:\Program Files (x86)\Multimedia Card Reader(9106)\ShwiconXP9106.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [THX Audio Control Panel] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio PC\THXAudioCP\THXAudio.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatchTray12OEM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [WMAAD] C:\Program Files (x86)\Sony\WALKMAN Launcher\WMAAD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "C:\Program Files (x86)\Roxio\oem\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [smart File Advisor] "C:\Program Files (x86)\Smart File Advisor\sfa.exe" /checkassoc

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Hoster (44163)] "C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe" -app -hosterid:1

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\RunOnce: ["C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CreativeTaskScheduler] "C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTSched.exe" /logon

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files (x86)\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [CTAutoUpdate] "C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Software Update\AutoUpdate.exe" /RunFromInstaller (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [CTAutoUpdate] "C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Software Update\AutoUpdate.exe" /RunFromInstaller (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 3 - C:\PROGRAM FILES (X86)\SONY\IMAGE CONVERTER 3\menu.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} (Creative Software AutoUpdate Support Package 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab

O16 - DPF: {E705A591-DA3C-4228-B0D5-A356DBA42FBF} (Creative Software AutoUpdate 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/20015/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/121022/CTPID.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~1\261095~1.52\{c16c1~1\browse~1.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Dll Hoster (fshoster) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\CCF_Reputation\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Image Converter SCSI Service (ICScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\IMAGE CONVERTER 3\ICScsiSV.exe

O23 - Service: IcVzMonLauncher - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\IMAGE CONVERTER 3\IcVzMonLauncher.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\IMAGE CONVERTER 3\IcVzMon.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Dell DataSafe Online (NOBU) - Dell, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe

O23 - Service: RoxMediaDB12OEM - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxMediaDB12OEM.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 12 (RoxWatch12) - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatch12OEM.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17545 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
   
  startupall; 
  filesrcm; 
  


 • Vink nu de onderstaande opties aan.

  • Standard Search
  • Auto Clean
  • Running processes
  • Empty All Temp
  • Recently Created
  • Installed Programs
  • IE Defaults
  • Startup Info

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 18-02-2013

Tool run by Wim on wo 20/02/2013 at 21:22:13,09.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Running Processes ======================

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\CCF_Reputation\fsorsp.exe

C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Common\FSHDLL64.EXE

C:\Windows\System32\WUDFHost.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\COMPONENTS\SCHEDULER\STSERVICE.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files (x86)\Dell\Stage Remote\StageRemote.exe

C:\Program Files (x86)\Dell\Stage Remote\StageRemoteService.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTSched.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Multimedia Card Reader(9106)\ShwiconXP9106.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\WALKMAN Launcher\WMAAD.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Common\FSM32.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Spam Control\fsscoepl_x64.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_5_502_149_ActiveX.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE

C:\Windows\splwow64.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Users\Wim\Documents\My downloads\zoek.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-4073112987-2756038151-1807168744-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{02EFE897-82D6-40D9-BDA4-57DE878E874B} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4073112987-2756038151-1807168744-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Installed Programs ======================

@C:\\Program Files (x86)\\Intel\\Intel Control Center\\Uninstaller\\SetupICC.exe,-100

@C:\\Program Files (x86)\\Intel\\Intel® Rapid Storage Technology\\Uninstall\\Setup.exe,-2018

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Reader 9.5.3 - Nederlands

ATI Catalyst Control Center

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Graphics Previews Common

Catalyst Control Center Graphics Previews Vista

Catalyst Control Center InstallProxy

Catalyst Control Center Localization All

ccc-core-static

CCC Help Chinese Standard

CCC Help Chinese Traditional

CCC Help Czech

CCC Help Danish

CCC Help Dutch

CCC Help English

CCC Help Finnish

CCC Help French

CCC Help German

CCC Help Greek

CCC Help Hungarian

CCC Help Italian

CCC Help Japanese

CCC Help Korean

CCC Help Norwegian

CCC Help Polish

CCC Help Portuguese

CCC Help Russian

CCC Help Spanish

CCC Help Swedish

CCC Help Thai

CCC Help Turkish

Computer Security 12.62.109.0 (release)

Creative Audio Control Panel

Creative Centrale

Creative Software AutoUpdate

Creative Software Update

Creative Sound Blaster Properties x64 Edition

CyberLink PowerDirector

D3DX10

Definition Update for Microsoft Office 2010 (KB982726) 32-Bit Edition

Dell DataSafe Local Backup

Dell DataSafe Online

Dell Getting Started Guide

Dell MusicStage

Dell PhotoStage

Dell Stage

Dell Stage Remote

Dell VideoStage

DirectX 9 Runtime

DVD Decrypter (Remove Only)

DVD Shrink 3.2

DVDFab HD Decrypter 4.0.3.2

F-Secure CCF Reputation

F-Secure CCF Scanning 1.18.127.7931 (release)

F-Secure Network CCF 1.02.115

File Splitter and Joiner (FFSJ v3.3)

Free RAR Extract Frog

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

Image Converter 3

Intel® Control Center

Intel® Rapid Storage Technology

IsoBuster 2.8.5

Java Auto Updater

Java 6 Update 39

Junk Mail filter update

K-Lite Codec Pack 8.7.0 (Basic)

Mesh Runtime

Messenger Companion

Microsoft Default Manager

Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Home and Student 2010

Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Proof (Dutch) 2010

Microsoft Office Proof (English) 2010

Microsoft Office Proof (French) 2010

Microsoft Office Proof (German) 2010

Microsoft Office Proofing (Dutch) 2010

Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2010

Microsoft Office Single Image 2010

Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2010

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - KB2467175

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319

MSVCRT

MSVCRT_amd64

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

Multimedia Card Reader

Online Safety 2.63.170.284

OpenAL

OpenMG Limited Patch 4.7-07-14-05-01

OpenMG Secure Module 4.7.00

PDF Manual NW-A800 Series

PhotoShowExpress

QuickTime

RarZilla Free Unrar

RemoteComms External Disk Access

Roxio Activation Module

Roxio BackOnTrack

Roxio Burn

Roxio Creator Starter

Roxio Express Labeler 3

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2160841)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2633870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)

Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB2597126) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2687417) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553091)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553096)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553371) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553447) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2589320) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2597986) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2598243) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687501) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687510) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Visio Viewer 2010 (KB2598287) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Word 2010 (KB2760410) 32-Bit Edition

Security Update for Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD (KB2478663)

Security Update for Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD (KB2518870)

Skins

Skype Toolbars

SkypeT 5.10

Smart File Advisor 1.1.1

SmartSound Quicktracks 5

Sonic CinePlayer Decoder Pack

SonicStage 4.3

Sony Video Shared Library

Telenet Security Pack

THX TruStudio PC

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2473228)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2494150)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553065)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553181) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553267) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553270) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553310) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553378) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2566458)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2596964) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2598242) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2687509) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2760631) 32-Bit Edition

Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2553290) 32-Bit Edition

Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2687277) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2597090) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2687623) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook Social Connector 2010 (KB2553406) 32-Bit Edition

Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2598240) 32-Bit Edition

Update for Microsoft SharePoint Workspace 2010 (KB2589371) 32-Bit Edition

Video Downloader

VLC media player 1.1.3

WALKMAN Launcher

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Installer

Windows Live Mail

Windows Live Mesh - ActiveX-besturingselement voor externe verbindingen

Windows Live Mesh

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger Companion Core

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Common

Windows Live Photo Gallery

Windows Live PIMT Platform

Windows Live SOXE

Windows Live SOXE Definitions

Windows Live UX Platform

Windows Live UX Platform Language Pack

Windows Live Writer

Windows Live Writer Resources

Windows Media Encoder 9 Series

Windows Media Joiner 1.2

WinRAR 4.11 (32-bit)

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\AddLyrics" deleted

"C:\Users\Wim\AppData\Roaming\Babylon" deleted

"C:\Windows\SysWow64\searchplugins" deleted

"C:\Windows\SysWow64\Extensions" deleted

"C:\ProgramData\Ask" deleted

"C:\ProgramData\Babylon" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-02-12 19:07:08 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Windows\wininit.ini

====== C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp ====

2013-02-13 19:19:06 57BC8F4F1201610668773875A4484C1E 392784 ----a-w- C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp\uninst1.exe

2013-02-12 07:03:50 4F0570CF12E7EBFD5DD2BCFB93E285FC 8565016 ----a-w- C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp\SmartbarExeInstaller.exe

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-02-13 19:30:34 EED68558AAA106535E7290C9A8E0D5A3 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-02-13 19:30:33 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-02-13 19:30:33 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2013-02-13 19:30:33 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-02-13 19:30:32 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-02-13 19:30:32 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-02-13 19:30:31 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-02-13 19:30:31 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-02-13 19:30:31 470D8189D7FE9928FFFECBF55AAA3233 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2013-02-13 19:30:30 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-02-13 19:30:30 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-02-13 19:30:30 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-02-13 19:30:29 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-02-13 19:30:29 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-02-13 19:30:29 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-02-13 19:30:27 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-02-13 07:53:50 82FF919E9236B0137B5C7455B0E1418A 3913064 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-02-13 07:53:50 660100CB90F344040EF57F52FC0681C3 3967848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-02-13 07:53:17 E7A4DE9232E097829F62755BC0ABE0F2 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-02-13 07:53:17 79FCCC6662CA3DB6E6D2F1FCF3060FB5 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-02-13 07:53:17 61386FEAEFAD1AF971578602130A22B6 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-02-13 07:53:17 4F0C624E8E2BE4A8DB0820337B15395D 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-02-13 07:53:16 990702DB35E3698AFB298D8743DACF53 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-02-12 18:59:51 46B1977DACBB1E7026F70CCB5431D9F8 606208 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\xvidcore.dll

2013-02-12 18:59:51 1DFC887CB243A525675CE04787DEDF8B 139264 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\xvid.ax

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-02-13 19:30:34 C126E94D887482CC3EB84180D4DFE84B 2382848 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-02-13 19:30:33 9907747D39B37958180B4BCD756D3C47 248320 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-02-13 19:30:33 318551170D0A525969769B224FD07EA7 96768 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmled.dll

2013-02-13 19:30:32 D43FF47399D0972B3D514378EC914272 173056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2013-02-13 19:30:31 FC94371FCE85F391F976F2BB560367CF 237056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\url.dll

2013-02-13 19:30:31 F3500B8809AC8642AF9C51B80B1C946C 2312704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-02-13 19:30:31 91C25CA815433AA0672F7D722C3BF796 729088 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-02-13 19:30:31 87BEA2616EFDEC6A1CB3BFCFB09D816A 1346048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-02-13 19:30:31 5A4BC13F8C53017C9147B448870562CD 1494528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2013-02-13 19:30:30 C2E1CA7848D834ADD708BB79FA05B6D2 816640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-02-13 19:30:30 BD69A0116B11A91761AB30A25DCB4C9D 599040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\vbscript.dll

2013-02-13 19:30:30 47C1C7D580E39CB1401FD9209CD413BC 85504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-02-13 19:30:30 435E9C764E1EF70058580996452BE6A2 1392128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-02-13 19:30:29 F431C3C86FCCC1C53814F043A6CAD825 2147840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-02-13 19:30:27 35126DDDE8241C4C4A5F15F6CDDF4434 10925568 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-02-13 19:30:27 14DEB733ACB08A71CC0783ED02FF1F8D 17812992 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-02-13 07:53:52 6B0D9CF92C08D42533C12FC1A0B5403F 5553512 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-02-13 07:53:36 59E21156113E438D1D91AF4FC0C3B19F 3153408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-02-13 07:53:18 0C27239FEA4DB8A2AAC9E502186B7264 215040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\winsrv.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-02-13 07:53:10 B62A953F2BF3922C8764A29C34A22899 1913192 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-02-13 07:53:10 41C67E4205C606A103DEC8651D0B6FE6 288088 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\FWPKCLNT.SYS

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-02-12 19:06:40 000FF204E95030BEF541C81288D148DC 370 ----a-w- C:\Windows\Tasks\AddLyrics update.job

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\Program Files (x86) =====

======= C: =====

====== C:\Users\Wim\AppData\Roaming ======

2013-02-12 19:01:21 -------- d-----w- C:\users\Wim\AppData\Roaming\tiger-k

2013-02-12 19:01:21 -------- d-----w- C:\users\Wim\AppData\Roaming\Leawo

====== C:\Users\Wim ======

2013-02-12 19:01:21 -------- d-----w- C:\ProgramData\Leawo

====== C: exe-files ==

=== C: other files ==

2013-02-20 20:17:13 2AEF18224CD0C4A5A979AA1A5016C0AF 2301 ----a-w- C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\V19DA90V\Amazon[1].com

2013-02-15 14:42:39 5A27C01CF49BF7DD9609B1601DBBDE28 48176 ----a-w- C:\ProgramData\PCDr\6032\AddOnDownloaded\9192d3e9-aa66-4560-a2e3-209867aafd30.dll

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-4073112987-2756038151-1807168744-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CreativeTaskScheduler"="C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTSched.exe /logon"

"SoftAuto.exe"="C:\Program Files (x86)\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

"swg"="C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"CTAutoUpdate"="C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Software Update\AutoUpdate.exe /RunFromInstaller"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"CTAutoUpdate"="C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Software Update\AutoUpdate.exe /RunFromInstaller"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"ShwiconXP9106"="C:\Program Files (x86)\Multimedia Card Reader(9106)\ShwiconXP9106.exe"

"StartCCC"="C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun"

"THX Audio Control Panel"="C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio PC\THXAudioCP\THXAudio.exe /r"

"UpdReg"="C:\Windows\UpdReg.EXE"

"Dell DataSafe Online"="C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuClient.exe"

"RoxWatchTray"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatchTray12OEM.exe"

"Microsoft Default Manager"="C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe -resume"

"WMAAD"="C:\Program Files (x86)\Sony\WALKMAN Launcher\WMAAD.exe"

"Desktop Disc Tool"="C:\Program Files (x86)\Roxio\oem\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

"Smart File Advisor"="C:\Program Files (x86)\Smart File Advisor\sfa.exe /checkassoc"

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"F-Secure Hoster (44163)"="C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe -app -hosterid:1"

"F-Secure Manager"="C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Common\FSM32.EXE /splash"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"="C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"

"Launcher"="C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CreativeTaskScheduler"="C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTSched.exe /logon"

"SoftAuto.exe"="C:\Program Files (x86)\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

"swg"="C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RunDLLEntry_THXCfg"="C:\Windows\system32\RunDLL32.exe C:\Windows\system32\THXCfg64.dll,RunDLLEntry THXCfg64"

"RunDLLEntry_EptMon"="C:\Windows\system32\RunDLL32.exe C:\Windows\system32\EptMon64.dll,RunDLLEntry EptMon64"

"Stage Remote"="C:\Program Files (x86)\Dell\Stage Remote\StageRemote.exe -Quiet"

"DellStage"=""C:\Program Files (x86)\Dell Stage\Dell Stage\stage_primary.exe" "C:\Program Files (x86)\Dell Stage\Dell Stage\start.umj" --startup"

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AccuWeatherWidget]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="AccuWeatherWidget"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Dell Stage\\Dell Stage\\AccuWeather\\accuweather.exe\" \"C:\\Program Files (x86)\\Dell Stage\\Dell Stage\\AccuWeather\\start.umj\" --startup"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CTxfiHlp]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="CTxfiHlp"

"hkey"="HKLM"

"command"="CTXFIHLP.EXE"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\QuickTime Task]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="QuickTime Task"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\AddLyrics update.job --a------ C:\Program Files (x86)\AddLyrics\alcsur.exe []

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [03/04/2011 17:16]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [03/04/2011 17:16]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{49606DC7-976D-4030-A74E-9FB5C842FA68} Unknown Url="Not_Found"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-4073112987-2756038151-1807168744-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4145006D-47F8-42F2-8186-2225AAFECDD3} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4073112987-2756038151-1807168744-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4145006D-47F8-42F2-8186-2225AAFECDD3} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-4073112987-2756038151-1807168744-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{49606DC7-976D-4030-A74E-9FB5C842FA68} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4145006D-47F8-42F2-8186-2225AAFECDD3} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4145006D-47F8-42F2-8186-2225AAFECDD3} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== HijackThis Entries ======================

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 3 - C:\PROGRAM FILES (X86)\SONY\IMAGE CONVERTER 3\menu.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} (Creative Software AutoUpdate Support Package 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab

O16 - DPF: {E705A591-DA3C-4228-B0D5-A356DBA42FBF} (Creative Software AutoUpdate 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/20015/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/121022/CTPID.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\browse~1\261095~1.52\{c16c1~1\browse~1.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Dll Hoster (fshoster) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\ComputerSecurity\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\CCF_Reputation\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Image Converter SCSI Service (ICScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\IMAGE CONVERTER 3\ICScsiSV.exe

O23 - Service: IcVzMonLauncher - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\IMAGE CONVERTER 3\IcVzMonLauncher.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\IMAGE CONVERTER 3\IcVzMon.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Dell DataSafe Online (NOBU) - Dell, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe

O23 - Service: RoxMediaDB12OEM - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxMediaDB12OEM.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 12 (RoxWatch12) - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatch12OEM.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rutger\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rutger\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Rutger\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\A4LZR2XX will be deleted at reboot

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\C50L4S8I will be deleted at reboot

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\E8AP6UWN will be deleted at reboot

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\EVEFJP0U will be deleted at reboot

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\desktop.ini will be deleted at reboot

C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Wim\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache is not empty, a reboot is needed

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Wim\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\desktop.ini" not found

"C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\A4LZR2XX" not found

"C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\C50L4S8I" not found

"C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\E8AP6UWN" not found

"C:\Users\Wim\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\EVEFJP0U" not found

"C:\users\Wim\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\55RZ4QEF\publishing.kalooga.com" not found

Link naar reactie
Delen op andere sites

De problemen lijken verdwenen te zijn. Er is niks meer van te zien.

Sommige websites waren onbereikbaar geworden, en dat is nu weer ok. Geen vervelende sites die plots opduiken etc...

Dus dat is uitstekend.

Wel zie ik in taakbeheer nog steeds crss.exe, atieclxx.exe verschijnen.

Is dat een probleem?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Hier kan je lezen hoe je Combofix moet gebruiken.

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: klik hier of hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...