Ga naar inhoud

Windows 7 loopt voordurend vast


PcManJulian
 Delen

Aanbevolen berichten

Het vastlopen van de pc kan meerdere oorzaken hebben:

- virus

- te hoge temperaturen binnenin de computerkast enz...

We zullen eerst eens nagaan of malware of virussen de oorzaak zijn van je probleem.

1. Download HijackThis. (klik er op)

Klik op HijackThis.msi en de download start automatisch na 5 seconden.

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Als je geen netwerkverbinding meer hebt, kan je de download doen met een andere pc en het bestand met een usb stick overbrengen

Als je enkel nog in veilige modus kan werken, moet je de executable (HijackThis.exe) downloaden.

Sla deze op in een nieuwe map op de C schijf (bvb C:\\hijackthis) en start hijackthis dan vanaf deze map.

De logjes kan je dan ook in die map terugvinden.


2. Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten. (lees eerst de rode tekst hieronder!)

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis. (Bekijk hier de afbeelding ---> Klik hier)


3. Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken en hij begeleidt jou verder door het ganse proces.

Tip!

Wil je in woord en beeld weten hoe je een logje met HijackThis maakt en plaatst op het forum, klik dan HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry voor het late antwoord

hier het logje

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:39:27, on 14-3-2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.17256)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [blueStacks Agent] C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Agent.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: BlueStacks Android Service (BstHdAndroidSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Service.exe

O23 - Service: BlueStacks Log Rotator Service (BstHdLogRotatorSvc) - BlueStack Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe

O23 - Service: Encrypting File System (EFS) (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Print Spooler (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Software Protection (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Media Player Network Sharing Service (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 5463 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gedaan, je logje laat de problemen niet zien. Wil je onderstaande uitvoeren aub

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
  startupall;
  filesrcm;
  


 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.


  • Running processes
  • Recently Created
  • Startup Information
  • Installed Programs
  • Chrome Look
  • System Specs
  • Reset Chrome
  • Reset IE proxy
  • Empty Temp Folders
  • Shortcut Fix
  • IE Defaults
  • Auto Clean

  [*] Klik daarna op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.


aangepast door juisterr
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier het logje

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 14-March-2013

Tool run by Julian on do 14-03-2013 at 13:55:03,72.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Running Processes ======================

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-LogRotatorService.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

C:\Windows\SysWOW64\srvany.exe

C:\Windows\KMService.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Service.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Network.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-BlockDevice.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-SharedFolder.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\WLANExt.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Julian\Desktop\zoek.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Installed Programs ======================

Tools for .Net 3.5

@C:\\Program Files (x86)\\Intel\\Intel® Graphics Media Accelerator Driver\\Uninstall\\Setup.exe,-1154

@C:\\Program Files (x86)\\Intel\\Intel® Management Engine Components\\Uninstall\\Setup.exe,-2018

@C:\\Program Files (x86)\\Intel\\Intel® Rapid Storage Technology\\Uninstall\\Setup.exe,-2018

æTorrent

Acer Backup Manager

Acer Crystal Eye webcam Ver:1.1.194.1021

Acer ePower Management

Acer eRecovery Management

Acer GameZone Console

Acer Registration

Acer ScreenSaver

Acer Updater

Acrobat.com

Adobe AIR

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Reader 9.1 MUI

Advanced SystemCare 6

Airport Mania First Flight

Alcor Micro USB Card Reader

Amazonia

ArgusBootAccelerator

Atheros Driver Installation Program

Auslogics Internet Optimizer

Backup Manager Basic

Blend for Visual Studio 2012

Blend for Visual Studio 2012 ENU resources

BlueStacks App Player

BlueStacks Notification Center

BootRacer

Cake Mania

Cheat Engine 6.2

CyberLink PowerDVD 9

Dotfuscator and Analytics Community Edition

Dream Day First Home

Entity Framework Designer for Visual Studio 2012 - enu

eSobi v2

Farm Frenzy 2

Galapago

Game Maker 8 - Remo-XP

Game Maker 8.0

Google Chrome

Google Update Helper

Heroes of Hellas

HiJackThis

Identity Card

Install Creator

Intel® Graphics Media Accelerator Driver

Intel® Management Engine Components

Intel® Rapid Storage Technology

Java 7 Update 13

Java Auto Updater

Junk Mail filter update

Launch Manager

LocalESPC

LocalESPCui for en-us

LogMeIn Hamachi

Malwarebytes Anti-Malware versie 1.70.0.1100

Merriam Websters Spell Jam

Microsoft .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack

Microsoft .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack

Microsoft .NET Framework 4.5 SDK

Microsoft ASP.NET MVC 3 - Visual Studio 2012 Tools Update

Microsoft ASP.NET MVC 4 - Visual Studio 2012 Tools

Microsoft ASP.NET MVC 4 Runtime

Microsoft ASP.NET Web Pages - Visual Studio 2012 Tools

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 - Visual Studio 2012 Tools

Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Runtime

Microsoft Choice Guard

Microsoft Expression Encoder 4 Screen Capture Codec

Microsoft Expression Web 4

Microsoft Help Viewer 2.0

Microsoft LightSwitch for Visual Studio 2012 Core

Microsoft LightSwitch for Visual Studio 2012 CoreRes - ENU

Microsoft NuGet - Visual Studio 2012

Microsoft NuGet - Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop

Microsoft Office 2010

Microsoft Portable Library Multi-Targeting Pack

Microsoft Portable Library Multi-Targeting Pack Language Pack - enu

Microsoft Silverlight 4 SDK

Microsoft Silverlight 5 SDK

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft SQL Server 2012 Data-Tier App Framework

Microsoft SQL Server 2012 Management Objects

Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Language Service

Microsoft SQL Server Data Tools - enu (11.1.20828.01)

Microsoft SQL Server Data Tools Build Utilities - enu (11.1.20828.01)

Microsoft SQL Server System CLR Types

Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

Microsoft Visual C++ 2012 32bit Compilers - ENU Resources

Microsoft Visual C++ 2012 Compilers - ENU Resources

Microsoft Visual C++ 2012 Compilers

Microsoft Visual C++ 2012 Core Libraries

Microsoft Visual C++ 2012 Extended Libraries

Microsoft Visual C++ 2012 Microsoft Foundation Class Libraries

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.51106

Microsoft Visual C++ 2012 x86-x64 Compilers

Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.50727

Microsoft Visual C++ 2012 x86 Debug Runtime - 11.0.50727

Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.50727

Microsoft Visual Studio 2012 Devenv

Microsoft Visual Studio 2012 Devenv Resources

Microsoft Visual Studio 2012 Preparation

Microsoft Visual Studio 2012 SharePoint Developer Tools

Microsoft Visual Studio 2012 SharePoint Developer Tools ENU Language Pack

Microsoft Visual Studio 2012 Shell (Minimum)

Microsoft Visual Studio 2012 Shell (Minimum) Interop Assemblies

Microsoft Visual Studio 2012 Shell (Minimum) Resources

Microsoft Visual Studio 2012 Tools for SQL Server Compact 4.0 SP1 ENU

Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop - ENU

Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop

Microsoft Visual Studio Premium 2012 - ENU

Microsoft Visual Studio Premium 2012

Microsoft Visual Studio Professional 2012 - ENU

Microsoft Visual Studio Professional 2012

Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 Team Explorer

Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 Team Explorer Language Pack - ENU

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 - ENU

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 XAML UI Designer Core

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 XAML UI Designer enu Resources

Microsoft Web Deploy dbSqlPackage Provider - enu

Microsoft Web Developer Tools - Visual Studio 2012

MSVCRT

MSXML 4.0 SP3 Parser

MSXML 4.0 SP3 Parser (KB2758694)

MyWinLocker

MyWinLocker Suite

Notepad++

NTI Backup Now 5

NTI Backup Now Standard

NTI Media Maker 8

Phrim

Poker Pop

PowerTools Lite EX 2013

PreEmptive Analytics Visual Studio Components

Prerequisites for SSDT

Realtek High Definition Audio Driver

Secunia PSI (3.0.0.6001)

Shredder

simplitec simplicheck

SlimDrivers

Smart Defrag 2

Spin & Win

SPORET

Steam

Super booster

Super pc booster

TuneUp Utilities 2013

TuneUp Utilities Language Pack (nl-NL)

Unity

Unity Web Player

Update for (KB2504637)

WCF Data Services 5.0 (for OData v3) Primary Components

WCF Data Services Tools for Microsoft Visual Studio 2012

WCF RIA Services V1.0 SP2

Welcome Center

Windows App Certification Kit x64

Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden

Windows Live aanmeldhulp

Windows Live Call

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Mail

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Gallery

Windows Live Sync

Windows Live Writer

Windows Runtime Intellisense Content - en-us

Windows Software Development Kit

Windows Software Development Kit DirectX x86 Remote

Windows Software Development Kit for Windows Store Apps

Windows Software Development Kit for Windows Store Apps DirectX x86 Remote

WinRAR 4.20 (32-bit)

World of Tanks v.0.6.7

==== System Specs ======================

Windows: Windows 7 Home Premium Edition (64-bit) (Build 7600)

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Memory (RAM): 7861 MB

CPU Info: Intel® Core i5 CPU M 450 @ 2.40GHz

CPU Speed: 2398,2 MHz

Sound Card: Luidsprekers (Realtek High Defi |

Display Adapters: Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver

Monitors: 1x; Algemeen PnP-beeldscherm |

Screen Resolution: 1600 X 900 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Broadcom NetLink Gigabit Ethernet | Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter | Hamachi Network Interface

CD / DVD Drives: 2x (D: | G: | ) D: MATSHITADVD-RAM UJ890AS | G: MXKV IR49MRCL2F

Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.

Mouse: 5 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 452,0GB

Hard Disks - Free: C: 328,7GB

Manufacturer *: Phoenix Technologies LTD

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 04/28/11 | ACRSYS - 6040000

Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

Motherboard *: Acer JE70_CP

Sun Java version: 1.7.0_13

Country: Nederland

Language: NLD

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-03-06 16:36:42 BCA43E19E7013331D99FF788EA6B42A0 151552 ----a-w- C:\Windows\KMService.exe

====== C:\Users\Julian\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-03-13 09:05:49 843CF283A01EB7C8B882DA8C01FC3E2A 11019776 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-03-13 09:05:48 F7DDBAEEBFC1A0916754B529AFBCF604 2077184 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-03-13 09:05:46 19D9F1311CD6E13EF9312097380FD408 627200 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-03-13 09:05:44 5CF1F7043A331B83EAC45A002BA8E497 1230848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-03-13 09:05:42 B344B36A2F21B7E5D3EC8060B5F2AB69 6031360 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-03-13 09:05:41 CC60CC36EF22880D349988211965C892 981504 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-03-13 09:05:41 BDCBB3ABD0FCB02C60137218290B70D2 606208 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mstime.dll

2013-03-13 09:05:37 E5FC9CF1969943CBC83AEDFD698E6EF8 381440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll

2013-03-13 09:05:37 C64E1B2135615C5355D5676FC692A39A 64512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll

2013-03-13 09:05:37 656529F8E486DFD608B10056A48EC7F1 44544 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll

2013-03-13 09:05:37 62A81999B0AC935D5105BB54C64E728B 185856 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll

2013-03-13 09:05:37 4F7C53E4EB12C0531E795A5A7CEEAFF2 67584 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-03-13 09:05:36 2EE5E9CCE805F72977E0816F47F2EB8D 176640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-03-13 09:05:35 8E327ACA2D32A3FCA554FC0047FD475B 1638912 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-03-13 09:05:35 76589D3A9D239196DF4288394397B913 386048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\html.iec

2013-03-13 09:05:35 74C5123471389BD02AE0C85338DBDB18 48640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-03-13 09:05:35 4C433BFAE80224BB3B3FDC02756419B2 132096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-03-13 09:05:35 36313C16961B423AFC951A1ABE725B7B 13312 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe

2013-03-10 11:28:30 8CB3DEFB8887C4F0846DB1FC1304D6D2 3851784 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll

2013-03-07 19:28:44 91B4AAD4412BB223B466F3DFB43E86DA 452440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll

2013-03-07 19:28:44 3384134EEB8F223178C2EB8323003EC0 2036576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll

2013-03-07 19:28:42 EEA5E428CE63804F9B12D21C97B5968F 4379984 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll

2013-03-06 16:36:41 4635935FC972C582632BF45C26BFCB0E 8192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\srvany.exe

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-03-13 09:05:57 D71489B2E88F00D80C4870192B896C27 12405248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-03-13 09:05:56 E1CFF56FB9FFC1FF6E3E549B04C94292 9377280 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-03-13 09:05:51 014C40D0D209A6A1282152072C78E1EB 2463744 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-03-13 09:05:47 C04D133897842769AF70CBB5BF1D7187 1500160 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-03-13 09:05:47 A8D0C70D0E707D952D571D4B81D6650F 736256 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-03-13 09:05:47 8B32F55EBD42242E42B4585884203AF0 1026560 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mstime.dll

2013-03-13 09:05:41 2CB9A124659320621A9A0B134ADF9D43 1198080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-03-13 09:05:39 1C07033D4EF275006107335E26E45354 445952 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iedkcs32.dll

2013-03-13 09:05:37 F3F3BB3D40E2728993D30B0494374BCC 256000 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iepeers.dll

2013-03-13 09:05:37 F114D9E8F14F60C440E4038DB70F4F59 97792 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmled.dll

2013-03-13 09:05:37 3F6EA05424711F913E358633A4C4B27C 82944 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeedsbs.dll

2013-03-13 09:05:37 262293ED2821818407E9070406670742 57856 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\licmgr10.dll

2013-03-13 09:05:36 0D3FCCBE98F3F3A241EEDD132CE3AE61 247808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-03-13 09:05:35 F659CC8571CA243714BD130260999941 482816 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\html.iec

2013-03-13 09:05:35 DC69592C1FA5F7749CB5E49EF29AE043 134144 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\url.dll

2013-03-13 09:05:35 CE2BD1FFB3F8C63EF7D68596FD253BB2 12800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeedssync.exe

2013-03-13 09:05:35 AA6E30D6F331D691FAE3EF95C3E7E908 65024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-03-13 09:05:34 2444E5F4BAE6FF732309921DEB2D1895 1638912 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-03-07 19:28:44 862586AD4B1355F7DCDE111EE0AAF350 519000 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\d3dx10_40.dll

2013-03-07 19:28:44 37309B833480DC69FDE7DB68F9B8BC20 2605920 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\D3DCompiler_40.dll

2013-03-07 19:28:42 29A79F0B607FAF5722D7BAF2485F632A 5631312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\D3DX9_40.dll

2013-03-06 15:05:11 074B3884592811AC1B3B8B6E57031AF9 415520 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\FNTCACHE.DAT

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-02-24 15:29:58 DD0443BC6CC78A19FD399817F8C51401 17720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\SmartDefragDriver.sys

2013-02-24 08:49:27 F1A3ECE3809AF333810ED0A872200226 4083600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\RTKVHD64.sys

2013-02-24 08:49:26 B92732BC28394FA07599FA1E2BF2B0F5 302981 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\RTAIODAT.DAT

2013-02-19 15:10:08 CD1F4FDAE9C1D5118EBB2C8A40AC4829 1984 ------w- C:\Windows\Sysnative\drivers\AQFileRestore.inf

2013-02-19 15:10:08 BBA6845CBAA9F70B508AE9C8450308B8 21040 ------w- C:\Windows\Sysnative\drivers\AQFileRestore.sys

2013-02-17 18:06:36 !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!!!! 871408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\sptd.sys

2013-02-14 11:17:05 5CFB7AB8F9524D1A1E14369DE63B83CC 1893224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-02-14 11:17:05 2FFDCD3E5ABAC88C3C193F3AC3360ED9 287576 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\FWPKCLNT.SYS

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-03-13 19:37:50 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-03-06 16:26:37 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\DESIGNER

2013-03-06 16:25:44 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Synchronization Services

2013-03-06 16:22:33 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Analysis Services

2013-02-24 08:49:31 -------- d-----w- C:\Program Files\Realtek

2013-02-20 06:26:14 -------- d-----w- C:\Program Files\Tweak-7

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-03-13 17:00:58 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\BlueStacks

2013-03-10 11:27:13 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Expression

2013-03-06 16:23:30 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8

2013-03-06 16:22:33 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2013-02-24 14:44:20 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\IObit

2013-02-24 12:10:14 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2

2013-02-23 13:25:40 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013

2013-02-17 18:25:46 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Electronic Arts

2013-02-17 18:08:24 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft

2013-02-15 14:36:12 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Secunia

2013-02-14 14:32:38 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\ArgusBootAccelerator

======= C: =====

2013-02-13 14:35:00 013D9A71F187C0DDFE421D188A8AE6B6 389 ----a-w- C:\files.txt

====== C:\Users\Julian\AppData\Roaming ======

2013-03-07 19:31:37 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Roaming\wargaming.net

2013-03-06 20:52:50 -------- d-----w- C:\users\Default\AppData\Local\Microsoft Help

2013-03-06 20:52:50 -------- d-----w- C:\users\Default User\AppData\Local\Microsoft Help

2013-03-06 16:22:17 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Local\Microsoft Help

2013-03-06 12:04:08 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Roaming\Unity

2013-03-06 06:48:51 96FADAE64EEB54610967ABF614EA32D3 112448 ----a-w- C:\users\Julian\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2013-02-25 16:11:22 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\users\Julian\AppData\Local\jv16PT_temp.tmp

2013-02-25 10:43:36 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Local\Temp

2013-02-24 14:45:55 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Locallow\IObit

2013-02-24 14:44:23 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Roaming\IObit

2013-02-20 06:27:58 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Roaming\Tweak-7

2013-02-20 06:27:58 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Local\Totalidea_Software

2013-02-19 10:59:49 -------- d-----w- C:\users\Public\AppData\Local\temp

2013-02-19 10:59:49 -------- d-----w- C:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-02-19 10:59:49 -------- d-----w- C:\users\Default User\AppData\Local\temp

2013-02-19 10:59:49 -------- d-----w- C:\users\Administrator\AppData\Local\temp

2013-02-17 18:43:17 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Roaming\SPORE

2013-02-15 14:36:22 -------- d-----w- C:\users\Julian\AppData\Local\Secunia PSI

====== C:\Users\Julian ======

2013-03-13 17:00:27 -------- d-----w- C:\ProgramData\BlueStacksSetup

2013-03-13 17:00:24 -------- d-----w- C:\ProgramData\BlueStacks

2013-03-06 16:22:01 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-02-24 14:44:50 -------- d-----w- C:\ProgramData\{CED89F1A-945F-46EC-B23C-5EAF6D2DB12A}

2013-02-24 14:44:47 -------- d-----w- C:\ProgramData\{BDDB56DE-AE4E-48A2-B856-FB60C8498453}

2013-02-24 14:44:20 -------- d-----w- C:\ProgramData\IObit

2013-02-19 15:09:21 -------- d-----w- C:\ProgramData\Avanquest

2013-02-19 11:41:16 9A719426D455160AF54BA7F0F9DBE7D3 6 ----a-w- C:\Users\Julian\ist.txt

====== C: exe-files ==

2013-03-13 16:59:25 BB1038CD6EC343289C3768B20B0E0CDA 9206392 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\BlueStacks-SplitInstaller_native.exe

2013-03-13 09:05:37 F9F2279A5EBAFB343CDB79FDC5C408C0 696480 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-03-13 09:05:37 19025A34D3EAD0FA9634B504194D214D 672912 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-03-10 11:21:41 3436C3D22A5C3D2E4FCC350F10D9C734 155196792 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\WebStudio_Trial_en.exe

2013-03-10 10:45:19 BA929A42F3FD85C48DAB61CAC26AE79C 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3677686728-2539209234-1985652576-1000\$I9PI5L7.exe

2013-03-09 13:54:07 07A17DEFDC2A4904A0C7FDD1F6AABB17 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3677686728-2539209234-1985652576-1000\$IKGVHXN.exe

2013-03-07 20:32:12 ED0FDE686788CAEC4F2CB1EC9C31680C 61440 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\res_bw\scripts\common\Lib\distutils\command\wininst-8.0.exe

2013-03-07 20:32:12 8AA98031128EF0C81D34207E3C60D003 196096 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\res_bw\scripts\common\Lib\distutils\command\wininst-9.0.exe

2013-03-07 20:32:12 7B112B1FB864C90EC5B65EAB21CB40B8 61440 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\res_bw\scripts\common\Lib\distutils\command\wininst-6.0.exe

2013-03-07 20:32:12 5F1707646575D375C50155832477A437 223744 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\res_bw\scripts\common\Lib\distutils\command\wininst-9.0-amd64.exe

2013-03-07 20:32:12 21DFEC3C2399EF689C5097E675182FBA 15405424 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe

2013-03-07 19:16:53 A2AF89F3508B88FC31F394B9B3A20FFC 7137136 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\WOTLauncher.exe

2013-03-07 19:16:45 5B33F06EBAD4355835DC036C61CE0F60 1195971 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\unins000.exe

2013-03-07 17:27:45 4B53BC0C366631CB1C557796BFEFD6EC 177664 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3677686728-2539209234-1985652576-1000\$RKGVHXN.exe

=== C: other files ==

2013-03-13 17:24:47 228267AC4B76E54EC91495BBFE33984A 55031421 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\Dinosaur King.zip

2013-03-13 17:03:32 AC0CB05EFCA65D4C4E3E230441BDF96F 100406816 ----a-w- C:\ProgramData\BlueStacksSetup\runtimedata_0.7.9.860.zip

2013-03-13 09:11:49 58604F88881E2459D7BAC8D1990B521D 2363340 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\foto.zip

2013-03-11 06:59:42 6FB38600323B54C15D899615BB03C9F7 36719039 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\rpg_map_pack.zip

2013-03-11 06:55:46 D5CE3744900A8F56FA1284529A764993 115785633 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\war3_tft_map_pack.zip

2013-03-11 06:53:14 5AE34EEF3DAD04D6FDBD9A9B3033511D 303502 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\ZwergischerErbfolgekrieg.zip

2013-03-09 10:37:47 D5FEBC93462E0A31F72D453BA253DD4D 95338 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\webdesign_o.zip

2013-03-07 20:26:55 B88DFC5590F1D09D550605F3AFCAC0D7 75 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\res_bw\scripts\common\Lib\ctypes\macholib\fetch_macholib.bat

2013-03-07 20:26:55 88797D032366946A0786341D342F3B47 130 ----a-w- C:\Games\World_of_Tanks\res_bw\scripts\common\Lib\idlelib\idle.bat

2013-03-07 17:26:48 C8C17864F7C88380F08126ECD17DC446 1902840 ----a-w- C:\Users\Julian\Downloads\Dragon City Hack Tool v2.9.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3677686728-2539209234-1985652576-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Steam"="C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe -silent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BlueStacks Agent"="C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Agent.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Steam"="C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe -silent"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"egui"="C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe /hide /waitservice"

"egui"="C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe /hide /waitservice"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

"LogMeIn Hamachi Ui"="\"C:\\Program Files (x86)\\LogMeIn Hamachi\\hamachi-2-ui.exe\" --auto-start"

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Acer ePower Management]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Acer ePower Management"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Acer\\Acer ePower Management\\ePowerTray.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe Reader Speed Launcher"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"c:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Reader 9.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Advanced SystemCare 6]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Advanced SystemCare 6"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\IObit\\Advanced SystemCare 6\\ASCTray.exe\" /AutoStart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AlcoholAutomount]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="AlcoholAutomount"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Alcohol Soft\\Alcohol 120\\axcmd.exe\" /automount"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AmIcoSinglun64]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="AmIcoSinglun64"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\AmIcoSingLun\\AmIcoSinglun64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Apoint]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Apoint"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Apoint2K\\Apoint.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\BackupManagerTray]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="BackupManagerTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\NewTech Infosystems\\Acer Backup Manager\\BackupManagerTray.exe\" -h -k"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\EgisTecPMMUpdate]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="EgisTecPMMUpdate"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\EgisTec IPS\\PmmUpdate.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\EgisUpdate]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="EgisUpdate"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\EgisTec IPS\\EgisUpdate.exe\" -d"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Global Registration]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Global Registration"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Acer\\Registration\\GREG.exe\" /boot"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\LManager]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="LManager"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Launch Manager\\LManager.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Microsoft Default Manager]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Microsoft Default Manager"

"hkey"="HKLM"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\mwlDaemon]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="mwlDaemon"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\EgisTec MyWinLocker\\x86\\mwlDaemon.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PLFSetI]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="PLFSetI"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Windows\\PLFSetI.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\RTHDVCPL]

"command"="c:\\program files\\realtek\\audio\\hda\\ravcpl64.exe -s"

"hkey"="HKLM"

"item"="RTHDVCPL"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SuiteTray]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SuiteTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\EgisTec MyWinLockerSuite\\x86\\SuiteTray.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\Fix-It Task Manager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\gupdate]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\gupdatem]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\Secunia PSI Agent]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\Secunia Update Agent]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\TuneUp.UtilitiesSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"IgfxTray"="C:\\Windows\\system32\\igfxtray.exe"

"Persistence"="C:\\Windows\\system32\\igfxpers.exe"

"HotKeysCmds"="C:\\Windows\\system32\\hkcmd.exe"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Acer Registration - Reminder Recall task.job --a------ C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREG.exe [28-04-2010 03:47]

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [15-02-2013 15:46]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [10-02-2013 07:50]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [10-02-2013 07:50]

==== Chrome Look ======================

Google Docs - Julian - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Julian - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Julian - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Julian - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Gmail - Julian - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{F813F595-1DA6-4476-915D-E3C2FDF0B758} inKline Search Url="http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-6697027465779297:3144322079&ie=ISO-8859-1&sa=Search&q={searchTerms}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\Julian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\Julian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\Julian\Desktop\HiJackThis.lnk - C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Users\Julian\Desktop\Pokemon Hacking\AdvanceMap 1.92\Most recently used ROM.gba.lnk - C:\Users\Julian\Desktop\Roms\Pokemon Emerald.gba

C:\Users\Julian\Desktop\Tune software\Advanced SystemCare 6.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASC.exe

C:\Users\Julian\Desktop\Tune software\Smart Defrag 2.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Smart Defrag 2\SmartDefrag.exe

C:\Users\Julian\Desktop\Tune software\TuneUp Utilities.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Integrator.exe

C:\Users\Julian\Desktop\Tune software\Uninstaller.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Suc10_Uninstal.exe

C:\Users\Julian\Desktop\warcraft\Warcraft III - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\Julian\Desktop\warcraft\Warcraft III.exe -window

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Alcohol 120%.lnk - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Uninstall Programs.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Suc10_Uninstal.exe

C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HiJackThis\HiJackThis.lnk - C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tweak-7\Help.lnk - C:\Program Files (x86)\Tweak-7\help.chm

C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tweak-7\Tweak-7.lnk - C:\Program Files (x86)\Tweak-7\Tweak-7.exe

C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tweak-7\Uninstall Tweak-7.lnk - C:\Windows\Tweak-7\uninstall.exe "/U:C:\Program Files\Tweak-7\Uninstall\uninstall.xml"

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Uninstall Programs.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Suc10_Uninstal.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Secunia PSI.lnk - C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psi.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Integrator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare 6\Advanced SystemCare 6.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASC.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare 6\Toolbox.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASC.exe /toolbox

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare 6\Turbo Boost.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASC.exe /turboboost

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare 6\Verwijder Advanced SystemCare.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alcohol 120%\A.C.I.D. Wizard.lnk - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\ACID.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alcohol 120%\Alcohol 120%.lnk - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alcohol 120%\Alcohol Command Launcher.lnk - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxCmd.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alcohol 120%\Alcohol Manual.lnk - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\Help\ax_enu.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Alcohol 120%\Uninstall Alcohol 120%.lnk - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\uninst.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArgusBootAccelerator\ArgusBootAccelerator.lnk - C:\Program Files (x86)\ArgusBootAccelerator\ArgusBootAccelerator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArgusBootAccelerator\Uninstall.lnk - C:\Program Files (x86)\ArgusBootAccelerator\Uninstall.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Auslogics\Internet Optimizer\Auslogics Internet Optimizer.lnk - C:\Program Files (x86)\Auslogics\Auslogics Internet Optimizer\InternetOptimizer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Auslogics\Internet Optimizer\Uninstall Auslogics Internet Optimizer.lnk - C:\Program Files (x86)\Auslogics\Auslogics Internet Optimizer\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BlueStacks\Start BlueStacks.lnk - C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-StartLauncher.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\Cheat Engine 6.2 (32-bit).lnk - C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\cheatengine-i386.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\Cheat Engine 6.2 (64-bit).lnk - C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\cheatengine-x86_64.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\Cheat Engine 6.2.lnk - C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\Cheat Engine.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\Cheat Engine help.lnk - C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\CheatEngine.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\Cheat Engine tutorial.lnk - C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\Tutorial-i386.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\main.lua.lnk - C:\Windows\system32\notepad.exe C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\main.lua

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\Reset settings.lnk - C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\ceregreset.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\Uninstall Cheat Engine.lnk - C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 6.2\Kernel stuff\Unload kernel module.lnk - C:\Program Files (x86)\Cheat Engine 6.2\Kernelmoduleunloader.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\SPORE™.lnk -

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --start-maximized

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Expression\Microsoft Expression Web 4 SuperPreview.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Expression\Web 4\SuperPreview.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Expression\Microsoft Expression Web 4.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Expression\Web 4\ExpressionWeb.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Access 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\accicons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\xlicons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Designer 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\inficon.exe /design

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Filler 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\inficon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft OneNote 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\joticon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Outlook 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\outicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\pptico.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Publisher 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\pubs.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\grvicons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Word 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\wordicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office 2010-hulpprogramma's\Digitaal certificaat voor VBA-projecten.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\misc.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office 2010-hulpprogramma's\Microsoft Mediagalerie.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\cagicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office 2010-hulpprogramma's\Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\msouc.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office 2010-hulpprogramma's\Microsoft Office Picture Manager.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\oisicon.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office 2010-hulpprogramma's\Taalvoorkeuren voor Microsoft Office 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\misc.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\Silverlight.Configuration.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SharePoint\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk - C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}\grvicons.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Smart Defrag 2\Smart Defrag 2.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Smart Defrag 2\SmartDefrag.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Smart Defrag 2\Verwijder Smart Defrag 2.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Smart Defrag 2\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Speccy\Speccy.lnk - C:\Program Files (x86)\Speccy\Speccy64.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Help TuneUp Utilities.lnk - C:\ProgramData\TuneUp Software\TuneUp Utilities 2013\nl-NL\main_vista_7.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\TuneUp Utilities 2013.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Integrator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp 1-klik Onderhoud.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\OneClick.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Browser Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\BrowserCleaner.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Disk Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\DiskCleaner.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Disk Doctor.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\DiskDoctor.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Disk Space Explorer.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\DiskExplorer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Drive Defrag.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\DriveDefrag.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Economy-modus.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\EnergyOptimizer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Live-optimalisatie.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\SettingCenter.exe /live

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Process Manager.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\ProcessManager.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Program Deactivator.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\ProgramDeactivator.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\RegistryCleaner.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Registry Defrag.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\RegistryDefrag.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Registry Editor.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\RegistryEditor.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Repair Wizard.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\RepairWizard.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Rescue Center.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\RescueCenter.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Setting Center.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\SettingCenter.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Shortcut Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\ShortcutCleaner.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Shredder.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Shredder.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp StartUp Manager.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\StartUpManager.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp StartUp Optimizer.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\StartupOptimizer.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Styler.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Styler.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp System Control.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\SystemControl.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp System Information.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\SystemInformation.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Undelete.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Undelete.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Uninstall Manager.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\UninstallManager.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp Update Wizard.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\UpdateWizard.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TuneUp Utilities 2013\Alle functies\TuneUp-optimalisatierapport.lnk - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Report.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Tanks\Tankopedia.lnk - C:\Games\World_of_Tanks\wiki.url

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Tanks\Uninstall World of Tanks.lnk - C:\Games\World_of_Tanks\unins000.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Tanks\World of Tanks Game Manual.lnk - C:\Games\World_of_Tanks\World of Tanks Game Manual.pdf

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World of Tanks\World of Tanks on the Web.lnk - C:\Games\World_of_Tanks\website.url

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --start-maximized

C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Uninstall Programs.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\Suc10_Uninstal.exe

C:\Users\Julian\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --start-maximized

==== Reset IE Proxy ======================

Value(s) before fix:

"ProxyEnable"=dword:00000000

Value(s) after fix:

"ProxyEnable"=dword:00000000

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Julian\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Julian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Julian\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Julian\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.