Ga naar inhoud

Internet Explorer homepage hacked - search.conduit


Aanbevolen berichten

Hallo,

Normaal heb ik google search als homepage in Windows Explorer. Nu heb ik opnieuw het probleem dat mijn homepage settings telkens worden overschreven. Ik heb dit eerder nog gehad, en jullie hebben dit toen opgelost.

Ik heb gezocht op jullie forum naar 'Search.conduit' of 'conduit', maar niets gevonden. Vandaar dat ik me nog even rechtstreekt tot jullie richt.

Mijn explorer wordt steeds 'vervuild' met onderstaande link als homepage:

Zoeken

Hier alvast een Hijach This logje.

Alvast bedankt!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:09:04, on 26/05/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16483)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files (x86)\SearchProtect\bin\CltMngSvc.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe

C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Accelerometer\FF_Protection.exe

C:\Users\Hans2\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe

C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\SetPoint\x86\SetPoint32.exe

c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\saui.exe

C:\Users\Hans2\Desktop\Get rid of virus\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zoeken

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Funmoods Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [searchProtectAll] C:\Program Files (x86)\SearchProtect\bin\cltmng.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [searchProtect] C:\Users\Hans2\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe

O4 - Startup: ZipCloud.lnk = C:\Program Files (x86)\ZipCloud\ZipCloud.exe

O4 - Global Startup: CrashPlan Tray.lnk = C:\Program Files (x86)\CrashPlan\CrashPlanTray.exe

O4 - Global Startup: SetPoint.lnk = C:\Program Files\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/4.0.4.0/GarminAxControl_32.CAB

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - (no file)

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Computer Backup (ZipCloud) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\ZipCloud\BackupStack.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Search Protect by Conduit Updater (CltMngSvc) - Conduit - C:\Program Files (x86)\SearchProtect\bin\CltMngSvc.exe

O23 - Service: Dell Printer Status Watcher (DLPWD) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Status Monitor\DLPWDNT.EXE

O23 - Service: Dell Printer Status Database (DLSDB) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Status Monitor\DLSDBNT.EXE

O23 - Service: Red Bend-service voor apparaatbeheer voor Intel® PROSet/Wireless WiMAX-software (DMAgent) - Red Bend Ltd. - C:\Program Files\Intel\WiMAX\Bin\DMAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: FF Install Filter Service (InstallFilterService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Accelerometer\InstallFilterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: O2FLASH - Unknown owner - C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\STacSV64.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless WiMAX-service (WiMAXAppSrv) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiMAX\Bin\AppSrv.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12402 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop CltMngSvc en druk op Enter.

Tik in: sc delete CltMngSvc en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie en laat ons weten welke foutmelding je kreeg.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zoeken

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Funmoods Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [searchProtectAll] C:\Program Files (x86)\SearchProtect\bin\cltmng.exe

O4 - HKCU\..\Run: [searchProtect] C:\Users\Hans2\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van hijackthis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Ik vermoed dat het probleem is opgelost. Ik heb de Startpagina in IE terug gezet naar www.google.be, en herstarten van IE toont nog steeds www.google.be. Dit was voordien niet zo.

Onderaan de logjes zoals gevraagd (heb wel MBAM nog een tweede keer gestart, maar heb de voorlaatste log hieronder gecopieerd).

THANKS A MILLION!!!

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.05.26.03

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Hans2 :: HANS-PC [administrator]

26/05/2013 15:05:59

mbam-log-2013-05-26 (15-05-59).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 350375

Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 20 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 3

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C87FC351-A80D-43E9-9A86-CF1E29DC443A} (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj (PUP.FunMoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon|shell (Trojan.Agent.RNS) -> Data: explorer.exe,C:\Users\Hans2\AppData\Roaming\skype.dat -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 12

C:\Users\Hans\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh_0.localstorage (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh_0.localstorage (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans\AppData\Local\funmoods.crx (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans2\AppData\Local\funmoods.crx (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans\Local Settings\Application Data\funmoods.crx (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans2\Local Settings\Application Data\funmoods.crx (PUP.Funmoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans\Local Settings\Application Data\funmoods-speeddial_sf.crx (PUP.FunMoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans2\Local Settings\Application Data\funmoods-speeddial_sf.crx (PUP.FunMoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans\AppData\Local\funmoods-speeddial_sf.crx (PUP.FunMoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans2\AppData\Local\funmoods-speeddial_sf.crx (PUP.FunMoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj_0.localstorage (PUP.FunMoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj_0.localstorage (PUP.FunMoods) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

En hier de HijackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 15:39:03, on 26/05/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16483)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Accelerometer\FF_Protection.exe

C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\SetPoint\x86\SetPoint32.exe

c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\saui.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

C:\Users\Hans2\Desktop\Get rid of virus\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe

O4 - Startup: ZipCloud.lnk = C:\Program Files (x86)\ZipCloud\ZipCloud.exe

O4 - Global Startup: CrashPlan Tray.lnk = C:\Program Files (x86)\CrashPlan\CrashPlanTray.exe

O4 - Global Startup: SetPoint.lnk = C:\Program Files\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/4.0.4.0/GarminAxControl_32.CAB

O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - (no file)

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Computer Backup (ZipCloud) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\ZipCloud\BackupStack.exe

O23 - Service: Dell Printer Status Watcher (DLPWD) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Status Monitor\DLPWDNT.EXE

O23 - Service: Dell Printer Status Database (DLSDB) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Status Monitor\DLSDBNT.EXE

O23 - Service: Red Bend-service voor apparaatbeheer voor Intel® PROSet/Wireless WiMAX-software (DMAgent) - Red Bend Ltd. - C:\Program Files\Intel\WiMAX\Bin\DMAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: FF Install Filter Service (InstallFilterService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Accelerometer\InstallFilterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - Unknown owner - C:\Windows\system32\mfevtps.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: O2FLASH - Unknown owner - C:\Windows\system32\DRIVERS\o2flash.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_0057cbec48a2d7cf\STacSV64.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless WiMAX-service (WiMAXAppSrv) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiMAX\Bin\AppSrv.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11818 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ziet er goed uit ... doe wel nog even dit:

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

Sluit alle openstaande vensters.

 • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
 • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
 • Klik vervolgens op Verwijderen.
 • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Hierbij het logje. Moeten duidelijk Nederlands leren:-) "File verwijdert"???

# AdwCleaner v2.301 - Verslag gemaakt op 26/05/2013 om 19:22:20

# Geactualiseerd op 16/05/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Gebruiker : Hans2 - HANS-PC

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Hans2\Desktop\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\END

File Verwijdert : C:\user.js

Map Verwijdert : C:\Program Files (x86)\ChatZum Toolbar

Map Verwijdert : C:\Program Files (x86)\Conduit

Map Verwijdert : C:\Program Files (x86)\DealPly

Map Verwijdert : C:\Program Files (x86)\SearchProtect

Map Verwijdert : C:\Program Files (x86)\Softonic

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Babylon

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\Bert\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Map Verwijdert : C:\Users\Bert\AppData\LocalLow\Softonic

Map Verwijdert : C:\Users\Bram\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Map Verwijdert : C:\Users\Bram\AppData\LocalLow\Softonic

Map Verwijdert : C:\Users\Gast\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Map Verwijdert : C:\Users\Gast\AppData\LocalLow\Softonic

Map Verwijdert : C:\Users\Hans\AppData\Local\PackageAware

Map Verwijdert : C:\Users\Hans\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

Map Verwijdert : C:\Users\Hans\AppData\LocalLow\boost_interprocess

Map Verwijdert : C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Babylon

Map Verwijdert : C:\Users\Hans\AppData\Roaming\pdfforge

Map Verwijdert : C:\Users\Hans\AppData\Roaming\SearchProtect

Map Verwijdert : C:\Users\Hans2\AppData\Local\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\Hans2\AppData\LocalLow\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\Hans2\AppData\Roaming\SearchProtect

Map Verwijdert : C:\Users\Mattijs\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Map Verwijdert : C:\Users\Mattijs\AppData\LocalLow\Softonic

Map Verwijdert : C:\Users\Mattijs\AppData\Roaming\pdfforge

Map Verwijdert : C:\Users\Mattijs\AppData\Roaming\SearchProtect

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\SearchProtect

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AVG Secure Search

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Babylon

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\ChatZum Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{960DF771-CFCB-4E53-A5B5-6EF2BBE6E706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\viprotocol

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Softonic.dskBnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Softonic.dskBnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftonicApp.appCore

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftonicApp.appCore.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\srv.SoftonicSrvc

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\srv.SoftonicSrvc.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3288691

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11D9E165-B8C1-4734-A56C-BC4FCACA966B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{960DF771-CFCB-4E53-A5B5-6EF2BBE6E706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B15F118E-AF21-45E8-A809-29FDD7362565}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\chatzum_nt_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\chatzum_nt_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\FunmoodsLatest_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\FunmoodsLatest_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Savings Sidekick_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Savings Sidekick_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonic_ggl_1_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonic_ggl_1_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\SearchProtect

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{44B50C01-4993-48E2-ADEE-D812BAE2E9A2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A3E2F089-DDBB-4CBF-B06C-5D44DA316ED3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A5679AB0-C59E-49E7-83C4-5289F844A6E0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{087CDC12-0A11-4D1D-8DCF-44185D7C3496}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{088BF3A9-6AE8-47B9-A3FB-26262F236C79}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2AC7B9EB-3881-4EB9-8DEE-0A731A309FDE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{349C0469-ACDD-49DF-9B3E-0D82E7C7DC4D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{41226591-6F7A-4082-B63A-67FE4A0CF7A6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{55D69CD1-6715-4C40-BF05-9519AC4DC6E6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{66C8FD57-54C4-4D4F-BC95-DCCC763B410A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{717BAE33-7061-4279-8AE5-6C13BC8AF3F9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{84F06F7A-F811-48D7-8B34-3F4145183D8F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{88F6D55F-AA3F-4003-BE69-4AC1998D6492}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8DBCDED5-08AD-41A2-9BBC-235D84F4FE06}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A0F66203-1A86-4812-9603-A57E09A4D7A3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{BC39D1B3-4471-41C1-AACA-E097FAF4B7AA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DEB85542-1311-4EC6-8A32-5372EB27FC94}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\dhdepfaagokllfmhfbcfmocaeigmoebo

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9CF034EA-7B46-48D3-8895-8A14B32AE445}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchProtect

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{087CDC12-0A11-4D1D-8DCF-44185D7C3496}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{088BF3A9-6AE8-47B9-A3FB-26262F236C79}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2AC7B9EB-3881-4EB9-8DEE-0A731A309FDE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{349C0469-ACDD-49DF-9B3E-0D82E7C7DC4D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{41226591-6F7A-4082-B63A-67FE4A0CF7A6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55D69CD1-6715-4C40-BF05-9519AC4DC6E6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66C8FD57-54C4-4D4F-BC95-DCCC763B410A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{717BAE33-7061-4279-8AE5-6C13BC8AF3F9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{84F06F7A-F811-48D7-8B34-3F4145183D8F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{88F6D55F-AA3F-4003-BE69-4AC1998D6492}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DBCDED5-08AD-41A2-9BBC-235D84F4FE06}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A0F66203-1A86-4812-9603-A57E09A4D7A3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BC39D1B3-4471-41C1-AACA-E097FAF4B7AA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DEB85542-1311-4EC6-8A32-5372EB27FC94}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [Avg@toolbar]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16483

Vervangen : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://searchfunmoods.com/?f=1&a=test312&chnl=test312&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtByC0Bzy0ByD0FyEyB0AtC0F0DyDtN0D0Tzu0CtBzztAtN1L2XzutBtFtBtFtDtFtAyEyE&cr=509252985 --> hxxp://www.google.com

-\\ Google Chrome v27.0.1453.94

File : C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijdert [l.1] : urls_to_restore_on_startup ={"backup":{"_signature":"fdlC9qXYvrMISssLM08hiz5H7yQmX3UaNV67wdst7T0=","_version":4,"extensions":{"i[...]

Verwijdert [l.4] : search_url = "hxxp://searchfunmoods.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=test312&chnl=test31[...]

Verwijdert [l.6] : urls_to_restore_on_startup =},"distribution":{"create_all_shortcuts":true,"do_not_launch_chrome":true,"import_bookmarks":fals[...]

File : C:\Users\Hans2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijdert [l.1] : icon_url ={"bookmark_bar":{"show_on_all_tabs":true},"browser":{"check_default_browser":false,"last_known_googl[...]

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [12072 octets] - [26/05/2013 19:22:20]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [12133 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites


Voor de volledigheid zou je het onderstaande ook nog moeten uitvoeren.

Download "Delfix by Xplode"

delfix.jpg

Start de tool middels dubbelklik.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Activate UAC
 • Remove disinfection tools
 • Create registry backup
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”.

Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”.

Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”.

Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...