Ga naar inhoud

hijackthislogje


 Delen

Aanbevolen berichten

Kan er iemand mijn logje nakijken :Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 21:34:41, on 12/09/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19453)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Windows\System32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Users\Anja\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\Windows\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca21eaa00e0650) (gupdate1ca21eaa00e0650) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--

End of file - 6652 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit ziet er proper uit.

Voor de zekerheid gaan we nog een scan doen.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.09.07.02

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.19453

Anja :: PC_VAN_ANJA [administrator]

13/09/2013 6:00:21

mbam-log-2013-09-13 (06-00-21).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 269931

Verstreken tijd: 10 minuut/minuten, 51 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v3.003 - Report created 13/09/2013 at 07:25:08

# Updated 07/09/2013 by Xplode

# Operating System : Windows Vista Home Basic Service Pack 2 (32 bits)

# Username : Anja - PC_VAN_ANJA

# Running from : C:\Users\Anja\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\Users\Amy en Jelle\AppData\Local\Babylon

Folder Deleted : C:\Users\Amy en Jelle\AppData\Local\Temp\Babylon

Folder Deleted : C:\Users\Amy en Jelle\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Folder Deleted : C:\Users\Amy en Jelle\AppData\LocalLow\Conduit

Folder Deleted : C:\Users\Amy en Jelle\AppData\LocalLow\ConduitEngine

Folder Deleted : C:\Users\Amy en Jelle\AppData\LocalLow\IncrediMail_MediaBar_2

Folder Deleted : C:\Users\Amy en Jelle\AppData\LocalLow\SweetIM

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [support@predictad.com]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AG.MediaPlayerCOM

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\BandooCore.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\contenthandler.dll

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\FlashAnimator.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GIFAnimator.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IEPlugin.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.BandooCore

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.BandooCore.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.ResourcesMngr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.ResourcesMngr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.SettingsMngr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.SettingsMngr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.StatisticMngr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooCore.StatisticMngr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooIEPlugin.BandooIEPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BandooIEPlugin.BandooIEPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BFlashAnimator.BFlashAnimatorCtrl

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BFlashAnimator.BFlashAnimatorCtrl.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BGIFAnimator.BGIFAnimatorCtrl

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BGIFAnimator.BGIFAnimatorCtrl.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\contenthandler.contentselection

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\contenthandler.contentselection.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\InstallerControl.InstallerObject

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\InstallerControl.InstallerObject.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\KiweeIEToolbar.KiweeToolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\KiweeIEToolbar.KiweeToolbar.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\KiweeIEToolbar.ToolbarInfo

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\KiweeIEToolbar.ToolbarInfo.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.SWEETIE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2527944

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2724386

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1301A8A5-3DFB-4731-A162-B357D00C9644}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{3AD7A5B6-610D-4A82-979E-0AED20920690}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9C123289-82E1-4DA7-A3C2-B8D28AAD114B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A01A3335-0C30-4312-A430-92356CC37A92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A5461FCA-320C-4D6F-A150-A53823CE8142}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4260E0CC-0F75-462E-88A3-1E05C248BF4C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06DE5702-44CF-4B79-B4EF-3DDF653358F5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E16A203-C0AA-4D44-ACC5-38A70A8C76DA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{477F210A-2A86-4666-9C4B-1189634D2C84}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5663B370-F3C3-40D1-9C46-0E800AA4D0E8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6087829B-114F-42A1-A72B-B4AEDCEA4E5B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6F43FA77-C18F-4D0C-9C7E-958876FE2061}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DF948646-8BF4-450E-A059-CF8A4E0FE2BE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E96B49B0-E11F-48FC-984A-EEC29A4F57E1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FF871E51-2655-4D06-AED5-745962A96B32}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{259EEB17-79AA-44DF-8410-8E55F82A902A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3AD7A5B6-610D-4A82-979E-0AED20920690}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{62E5C9E1-A0E8-4F8C-8EAF-0F9250CC5786}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8F5F1CB6-EA9E-40AF-A5CA-C7FD63CC1971}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C123289-82E1-4DA7-A3C2-B8D28AAD114B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C7403C30-3644-43D8-A82F-4BD84B9682D9}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4260E0CC-0F75-462E-88A3-1E05C248BF4C}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6E15D3C4-C6FC-4F02-B130-77CC5B1F09DB}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9CFACCB6-2F3F-4177-94EA-0D2B72D384C1}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F72841F0-4EF1-4DF5-BCE5-B3AC8ACF5478}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{6E15D3C4-C6FC-4F02-B130-77CC5B1F09DB}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9CFACCB6-2F3F-4177-94EA-0D2B72D384C1}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{6087829B-114F-42A1-A72B-B4AEDCEA4E5B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{6E15D3C4-C6FC-4F02-B130-77CC5B1F09DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{872F3C0B-4462-424C-BB9F-74C6899B9F92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{CE1CB632-6817-47B3-8587-D05AF75D6D5A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}]

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}]

Key Deleted : HKCU\Software\AGI

Key Deleted : HKCU\Software\AutocompleteProBHO

Key Deleted : HKCU\Software\Babylon

Key Deleted : HKCU\Software\Binary Noise\mPlayer\kiwee_toolbar_installer.exe

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\IncrediMail_MediaBar_2

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Toolbar

Key Deleted : HKLM\Software\Bandoo

Key Deleted : HKLM\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{4EE2B017-D82C-4B12-B071-5CF1B23D1A42}

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.19458

-\\ Google Chrome v29.0.1547.66

[ File : C:\Users\Anja\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [9785 octets] - [13/09/2013 07:23:58]

AdwCleaner[s0].txt - [9946 octets] - [13/09/2013 07:25:08]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [10006 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites


Kape, dit was een routinecontrole.Is alles perfect ?Pc werlt uitstekend.
Er zat behoorlijk wat rotzooi op je PC, maar die lijkt momenteel verwijderd te zijn. Doe nog wel even dit:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...