Ga naar inhoud

Delta Homes niet te verwijderen


 Delen

Aanbevolen berichten


Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
  • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Volgens mij was het me al gelukt om Delta Homes weg te krijgen, maar hieronder toch het logje van RSIT

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Leo van Houwelingen at 2013-09-19 20:21:56

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

System drive C: has 33 GB (29%) free of 114 GB

Total RAM: 2039 MB (66% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:22:06, on 19-9-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe

C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\AD-AWA~1\AdAware.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Bureaublad\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Leo van Houwelingen.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Browsing Protection] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Antivirus] "C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher" --windows-run

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1351885167167

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Ad-Aware (SBAMSvc) - GFI Software - C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe

--

End of file - 5971 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Ad-Aware Antivirus Scheduled Scan.job

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\avast! Emergency Update.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-05-09 198688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-05-09 198688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-05-09 4858968]

"SoundMAXPnP"=C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe [2007-01-05 872448]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2009-03-13 141336]

"HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2009-03-13 173592]

"Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2009-03-13 142360]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-05-31 152392]

"Ad-Aware Browsing Protection"=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe [2013-07-15 554384]

"Ad-Aware Antivirus"=C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher --windows-run []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Spotify Web Helper"=C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2012-11-04 1199576]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KPN Assistent]

C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe [2012-11-28 14160352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2009-03-09 205824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2009-03-10 265096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Ad-Aware Service]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SBAMSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Ad-Aware Service]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MSIServer]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SBAMSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe"="C:\WINDOWS\system32\usmt\migwiz.exe:*:Enabled:Wizard Bestanden en instellingen overzetten"

"C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\Spotify\spotify.exe"="C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\Spotify\spotify.exe:*:Enabled:Spotify"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"="C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour-service"

"C:\Program Files\Plex\Plex Media Center\Plex.exe"="C:\Program Files\Plex\Plex Media Center\Plex.exe:*:Disabled:Plex Media Center"

"C:\Documents and Settings\Wendy van Moergestel\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe"="C:\Documents and Settings\Wendy van Moergestel\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe:*:Enabled:Dropbox"

"C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe:*:Enabled:WebKit"

"C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN Installatie Assistent\KPN_IA.exe"="C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN Installatie Assistent\KPN_IA.exe:*:Enabled:KPN Assistent"

"C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN Draadloos Netwerk Assistent\KPN_WNA.exe"="C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN Draadloos Netwerk Assistent\KPN_WNA.exe:*:Enabled:KPN Assistent"

"C:\Program Files\KPN\KPN Installatie Assistent\KPN_IA.exe"="C:\Program Files\KPN\KPN Installatie Assistent\KPN_IA.exe:*:Enabled:KPN Installatie Assistent"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\Lavasoft\AdAware SecureSearch Toolbar\dtUser.exe"="C:\Program Files\Lavasoft\AdAware SecureSearch Toolbar\dtUser.exe:*:Enabled:Ad-Aware Security Add-on DTX Broker"

"C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe"="C:\Program Files\KPN\KPN Assistent\KPN_Assistent.exe:*:Enabled:KPN Assistant"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"vidc.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-19 20:21:56 ----D---- C:\rsit

2013-09-18 21:17:51 ----SHD---- C:\RECYCLER

2013-09-18 21:10:25 ----A---- C:\DelFix.txt

2013-09-18 21:07:05 ----D---- C:\WINDOWS\temp

2013-09-18 20:57:53 ----ASH---- C:\pagefile.sys

2013-09-18 20:44:53 ----RASHD---- C:\cmdcons

2013-09-18 20:40:20 ----D---- C:\WINDOWS\erdnt

2013-09-17 23:43:25 ----D---- C:\$WIN_NT$.~BT

2013-09-17 22:56:07 ----A---- C:\Boot.bak

2013-09-17 22:55:48 ----A---- C:\WINDOWS\UPGRADE.TXT

2013-09-17 22:55:43 ----D---- C:\WINDOWS\setup.pss

2013-09-17 22:16:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtpx86.sys

2013-09-17 22:15:54 ----HD---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Common Files

2013-09-13 21:00:19 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876315$

2013-09-13 20:59:51 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876217$

2013-09-13 20:59:17 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2864063$

2013-09-06 22:21:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bootdelete.exe

2013-09-01 22:41:39 ----D---- C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\dll-files.com

2013-09-01 22:41:32 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Logs

2013-09-01 20:32:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\gfiark.sys

2013-09-01 20:19:35 ----D---- C:\AdwCleaner

2013-09-01 20:13:58 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-09-01 20:09:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\sbapifs.sys

2013-09-01 20:09:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\sbaphd.sys

2013-09-01 20:09:55 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\VDD

2013-09-01 18:23:41 ----D---- C:\Program Files\HitmanPro

2013-09-01 18:18:50 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Hitman Pro

2013-08-27 23:13:48 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2803821-v2_WM9$

2013-08-26 21:51:27 ----D---- C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\LavasoftStatistics

2013-08-26 21:50:59 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ad-Aware Antivirus

2013-08-26 21:33:04 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft

2013-08-26 21:33:02 ----D---- C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus

2013-08-26 21:32:40 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Downloaded Installations

2013-08-26 21:32:38 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ad-Aware Browsing Protection

2013-08-26 21:32:28 ----D---- C:\Program Files\Toolbar Cleaner

2013-08-26 21:32:25 ----D---- C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\SecureSearch

2013-08-26 21:32:19 ----D---- C:\Program Files\Lavasoft

2013-08-26 21:28:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\gfibto.sys

2013-08-26 21:28:57 ----D---- C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\Ad-Aware Antivirus

2013-08-20 17:47:20 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2013-08-20 17:39:22 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2850869$

2013-08-20 17:39:06 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2859537$

2013-08-20 17:38:52 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2863058$

2013-08-20 17:38:38 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2849470$

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-19 20:15:31 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2013-09-19 20:12:05 ----D---- C:\WINDOWS

2013-09-18 23:20:54 ----N---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-09-18 23:02:35 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spotnet

2013-09-18 21:18:51 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-09-18 21:17:51 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump

2013-09-18 20:58:30 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini

2013-09-18 20:58:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

2013-09-18 20:50:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2013-09-18 20:49:02 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch

2013-09-18 20:48:50 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-09-18 20:45:00 ----RASH---- C:\boot.ini

2013-09-18 19:39:03 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-18 15:01:33 ----D---- C:\Program Files\VideoLAN

2013-09-18 14:58:28 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-09-18 14:56:31 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2013-09-18 14:46:10 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

2013-09-17 22:22:20 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-09-17 22:05:55 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2013-09-13 21:02:29 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2013-09-13 21:02:12 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-13 21:01:23 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates

2013-09-13 20:48:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2013-09-01 22:37:54 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot

2013-09-01 20:13:58 ----SD---- C:\Documents and Settings\Leo van Houwelingen\Application Data\Microsoft

2013-09-01 19:24:24 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2013-09-01 17:38:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-08-26 21:14:59 ----D---- C:\WINDOWS\471D8B37C5B344579FA1B3C693334F4F.TMP

2013-08-26 21:08:03 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-08-25 12:32:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcr100.dll

2013-08-25 12:32:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcp100.dll

2013-08-21 10:41:45 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly

2013-08-20 17:41:48 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-05-09 49376]

R0 aswVmm;aswVmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-06-28 175176]

R0 gfibto;gfibto; C:\WINDOWS\system32\drivers\gfibto.sys [2013-08-26 13560]

R0 ohci1394;OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-14 61696]

R1 AswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\AswRdr.sys [2013-05-09 49760]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-06-28 770344]

R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2013-06-28 369584]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-05-09 56080]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtpx86.sys []

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 kbdhid;Stuurprogramma voor toetsenbord-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R1 sbaphd;sbaphd; C:\WINDOWS\system32\drivers\sbaphd.sys [2012-09-12 22064]

R1 WmiAcpi;Microsoft Windows Beheerinterface voor ACPI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys [2008-04-14 8832]

R1 WS2IFSL;Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-08-04 12032]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-05-09 29816]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys []

R2 sbapifs;sbapifs; C:\WINDOWS\system32\drivers\sbapifs.sys [2012-09-12 66344]

R3 ADIHdAudAddService;ADI UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\ADIHdAud.sys [2008-02-05 281600]

R3 AEAudio;AE Audio Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\AEAudio.sys [2007-07-13 94976]

R3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-14 60800]

R3 b57w2k;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\b57xp32.sys [2006-12-15 160256]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 HidUsb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-14 10368]

R3 ialm;ialm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igxpmp32.sys [2009-03-09 6278016]

R3 IFXTPM;IFXTPM; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IFXTPM.SYS [2008-07-23 44800]

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12288]

R3 NETw5x32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows XP 32 Bit; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NETw5x32.sys [2009-01-05 3634688]

R3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-14 61824]

R3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-14 32128]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]

S1 SBRE;SBRE; C:\WINDOWS\system32\drivers\SBREDrv.sys []

S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 gfiark;gfiark; C:\WINDOWS\system32\drivers\gfiark.sys [2013-04-11 41584]

S3 PCTINDIS5;PCTINDIS5 NDIS Protocol Driver; \??\C:\WINDOWS\system32\PCTINDIS5.SYS []

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbaapl.sys [2012-12-13 45056]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-14 15104]

S3 USBSTOR;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-14 26368]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Ad-Aware Service;Ad-Aware Service; C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe [2013-06-13 1236336]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-05-09 46808]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 390504]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-02 136176]

R2 HitmanProScheduler;HitmanPro Scheduler; C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [2013-09-01 106280]

R2 SBAMSvc;Ad-Aware; C:\Program Files\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe [2012-09-20 3677000]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-05-31 553288]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]

S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-02 136176]

S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-04-18 754856]

S4 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

-----------------EOF-----------------

- - - Updated - - -

Laptop draait wel weer goed volgens mij. Alleen nu is er een ander probleempje ontstaan.

Als ik de laptop opstart kom ik in een zwart scherm waarin staat:

Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten:

Microsoft Windows Recovery Console

do not select this (foutopsporing is actief)

Windows XP Professional

Windows XP Professional Setup

Als ik dan niet snel "Windows XP Professional" selecteer start ie binnen 2 a 3 seconden de "Windows XP Professional Setup" op. Dan krijg ik een blauw scherm en moet ik met F3 het proces afbreken waarna de laptop weer opnieuw opstart.

Als ik wel Windows XP Professional selecteer dan start de laptop op en lijkt alles naar behoren te werken

Link naar reactie
Delen op andere sites


Het lijkt erop dat je computer inderdaad clean is.

Voor je nieuw probleem:

Klik met de rechter muisknop op "Deze Computer" > Eigenschappen > Tabblad Geavanceerd.

Onder "Opstart- en herstelinstellingen" kies je Instellingen.

Daar kun je het vinkje weghalen voor "Lijst met besturingssystemen weergeven"

Link naar reactie
Delen op andere sites

De keuze blijft nu inderdaad weg. Probleem is alleen dat ik nu automatisch in de setup (laatste optie terecht kom)

Enige manier om daaruit te komen is dmv twee f3 de setup af te sluiten. Daarna start de laptop opnieuw op en herhaalt dot verhaal zich weer.

Kortom, nu kom ik helemaal niet meer verder dan mijn blauwe scherm 😞

Link naar reactie
Delen op andere sites


Met F8 kan ik in ieder geval weer opstarten. Thanks.

Via de opstart- en herstelunstellingen kon ik gewoon het "standaard besturingssysteem" kiezen. Deze stond op "MS Windows xp professional setup" en die heb ik nu gewijzigd in "MS Windows xp professional"/noexecute=optin /fastdetect

Volgens mij werkt ie nu weer goed. Iedereen weer bedankt voor de hulp!!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...