Ga naar inhoud

Zeer traag opstarten van mijn PC.


Mato
 Delen

Aanbevolen berichten

Geachte,

Probleem 1: Mijn PC heeft soms 6 à 7 min. nodig vooraleer ik kan beginnen werken, na het opstarten.

Probleem 2: Eénmaal aan de slag, plots start er ergens een programma of een sessie of een proces (vaststelling door het oranje lichtje dat aangaat en continu blijft branden, tot het verwerken stopt), die het werken met mijn PC zodanig vertraagt dat het bijna onmogelijk is, om nog verder te werken of te surfen.

Kan er iets gedaan worden om dit te verhelpen ?

Graag een seintje a.u.b.

Mato.

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • Reacties 23
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Dasle,

Gezien ik niet weet hoe ik de bitversie voor Windows XP moet zoeken, koos ik voor RSIT 32 bit (RSIT.exe).

Ik kreeg 2 kladblokken;

1) Log

2) Info.

Hieronder beide kopies.

LOG.

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Moens Roland at 2013-09-24 10:25:09

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

System drive C: has 73 GB (62%) free of 117 GB

Total RAM: 1023 MB (38% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:25:27, on 24/09/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2013\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Disk Speedup\DSUDefragSrv.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgemcx.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OA98RZMC\RSIT[1].exe

C:\Program Files\trend micro\Moens Roland.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.smilebox.com/?src=10&st=12&crg=3.5000006.10040&barid={2DCBB4AF-CBA3-11E2-9036-00508D5D3EDF}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Evernote extension - {92EF2EAD-A7CE-4424-B0DB-499CF856608E} - C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: EvernoteClipper.lnk = C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

O8 - Extra context menu item: Afbeelding knippen - C:\Program Files\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\Clip.html?clipAction=4

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Kopieer selectie - C:\Program Files\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\Clip.html?clipAction=3

O8 - Extra context menu item: Kopieer URL - C:\Program Files\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\Clip.html?clipAction=0

O8 - Extra context menu item: Nieuwe notitie - C:\Program Files\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\NewNote.html

O8 - Extra context menu item: Pagina opemen - C:\Program Files\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\Clip.html?clipAction=1

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\Program Files\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\AddNote.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\Program Files\Evernote\Evernote\\EvernoteIERes\AddNote.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://fotoalbum.seniorennet.be/incl/uploader/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1340522017031

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: DSUDiskOptimizer - Systweak Inc., (www.systweak.com) - C:\Program Files\Disk Speedup\DSUDefragSrv.exe

O23 - Service: Freemake Improver - Freemake - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater15.1.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.1.0\ToolbarUpdater.exe (file missing)

--

End of file - 9690 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\WINDOWS\tasks\GoforFilesUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9}]

Canon Easy-WebPrint EX BHO - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll [2010-11-08 202144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-11 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{92EF2EAD-A7CE-4424-B0DB-499CF856608E}]

Evernote extension - C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll [2013-07-23 587104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-21 192592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-11 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - Canon Easy-WebPrint EX - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2010-11-08 1619352]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-21 192592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"=C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE [2003-11-13 62464]

"AVG_UI"=C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-08-15 4411440]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2011-05-04 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Aimersoft Helper Compact.exe]

C:\Program Files\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\ASHelper.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG_UI]

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-08-15 4411440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\C-Media Mixer]

Mixer.exe /startup []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonMyPrinter]

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2011-03-14 2565520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonSolutionMenuEx]

C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\CNSEMAIN.EXE [2011-03-28 1611160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

C:\Documents [2012-09-14 48867]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MemoryCardManager]

C:\Program Files\Dell 968 AIO Printer\memcard.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PMBVolumeWatcher]

C:\Program Files\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe [2011-03-15 650080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2011-05-04 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-03-22 248208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Wondershare Helper Compact.exe]

C:\Program Files\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"MBAMScheduler"=2

"TomTomHOMEService"=2

"ProtexisLicensing"=2

"MBAMService"=2

"gusvc"=3

"gupdatem"=3

"gupdate"=2

"DSUDiskOptimizer"=2

"ASO3DiskOptimizer"=2

C:\Documents and Settings\Moens Roland\Menu Start\Programma's\Opstarten

EvernoteClipper.lnk - C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2009-03-10 265096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe:*:Enabled:Windows Live Call"

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:*:Enabled:Windows Live Sync"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"

"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgmfapx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgmfapx.exe:*:Enabled:Installer voor AVG"

"C:\Program Files\GoforFiles\goforfilesdl.exe"="C:\Program Files\GoforFiles\goforfilesdl.exe:*:Enabled:GoforFiles"

"C:\Program Files\GoforFiles\GoforFiles.exe"="C:\Program Files\GoforFiles\GoforFiles.exe:*:Enabled:GoforFiles"

"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgnsx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgnsx.exe:*:Enabled:Online Shield"

"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgdiagex.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgdiagex.exe:*:Enabled:AVG Diagnostics 2013"

"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgemcx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgemcx.exe:*:Enabled:Persoonlijke e-mailscanner"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe:*:Enabled:Windows Live Call"

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:*:Enabled:Windows Live Sync"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"VIDC.ACDV"=ACDV.dll

"vidc.ptev"=PteVideo.dll

"vidc.tscc"=C:\WINDOWS\system32\tsccvid.dll

"vidc.tsc2"=C:\WINDOWS\system32\tsc2_codec32.dll

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-24 10:25:09 ----D---- C:\rsit

2013-09-23 16:31:53 ----D---- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\DriverCure

2013-09-23 16:31:51 ----D---- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\ParetoLogic

2013-09-23 16:31:29 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ParetoLogic

2013-09-11 16:03:03 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876315$

2013-09-11 16:02:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876217$

2013-09-11 16:02:30 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2864063$

2013-09-11 13:00:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat

2013-08-30 18:01:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904-v2_WM11$

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-24 10:25:27 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-09-24 10:25:09 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-09-24 09:36:38 ----D---- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\Adobe

2013-09-24 09:36:36 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2013-09-24 09:36:36 ----D---- C:\WINDOWS

2013-09-24 09:36:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-24 09:33:10 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2013-09-24 09:12:50 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MFAData

2013-09-24 09:06:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-09-23 17:26:34 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-09-23 16:53:35 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-09-23 16:53:35 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-23 16:53:35 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-09-22 10:50:14 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2013-09-22 10:50:14 ----D---- C:\WINDOWS\msagent

2013-09-21 17:23:34 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2013-09-20 16:05:03 ----D---- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\Mozilla

2013-09-15 10:50:28 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2013-09-15 10:50:23 ----D---- C:\Config.Msi

2013-09-15 10:47:20 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2013-09-14 12:10:10 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJPLM

2013-09-11 17:44:54 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

2013-09-11 16:03:09 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2013-09-11 13:17:17 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-11 13:16:46 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates

2013-09-11 13:07:33 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2013-09-11 13:03:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2013-09-09 10:35:46 ----D---- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\SoftGrid Client

2013-09-07 11:34:32 ----D---- C:\Program Files\DVDVideoSoft

2013-09-07 11:34:05 ----D---- C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft

2013-09-07 11:33:51 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly

2013-09-07 11:32:42 ----D---- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\DVDVideoSoft

2013-09-01 11:51:14 ----D---- C:\WINDOWS\network diagnostic

2013-08-25 10:58:56 ----D---- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\Systweak

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 agp440;Intel AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys [2008-04-13 42368]

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgidshx.sys [2013-07-20 60216]

R0 Avglogx;AVG Logging Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avglogx.sys [2013-07-20 246072]

R0 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys [2013-07-01 96568]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2013-09-05 39224]

R0 ohci1394;VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]

R0 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgidsdriverx.sys [2013-07-20 208184]

R1 AVGIDSShim;AVGIDSShim; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgidsshimx.sys [2013-09-10 22328]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2013-07-20 171320]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2013-03-21 182072]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtpx86.sys []

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R2 fssfltr;FssFltr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fssfltr_tdi.sys [2010-04-28 54760]

R3 ALCXSENS;Service for WDM 3D Audio Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXSENS.SYS [2003-11-13 391680]

R3 ALCXWDM;Service for Realtek AC97 Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS [2003-11-13 481596]

R3 cmpci;C-Media PCI Audio Driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\cmaudio.sys [2002-11-18 377358]

R3 HidUsb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys []

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12288]

R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2004-08-04 1897408]

R3 rtl8139;NT-stuurprogramma voor Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS [2004-08-04 20992]

R3 Sftfs;Sftfs; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Sftfsxp.sys [2011-10-01 584680]

R3 Sftplay;Sftplay; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Sftplayxp.sys [2011-10-01 209512]

R3 Sftredir;Sftredir; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Sftredirxp.sys [2011-10-01 20584]

R3 Sftvol;Sftvol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Sftvolxp.sys [2011-10-01 18280]

R3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

R3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

R3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

S2 StarOpen;StarOpen; C:\WINDOWS\system32\drivers\StarOpen.sys []

S3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

S3 BELKIN;Belkin Wireless G USB Network Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BLKWGU.sys [2007-12-18 273280]

S3 cxbu0wdm;OMNIKEY 3x21; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cxbu0wdm.sys [2011-09-06 119040]

S3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

S3 Revoflt;Revoflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\revoflt.sys [2009-12-30 27064]

S3 USBSTOR;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2006-10-18 38528]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

R2 CCALib8;Canon Camera Access Library 8; C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe [2005-09-30 96341]

R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2012-01-04 822624]

R2 DSUDiskOptimizer;DSUDiskOptimizer; C:\Program Files\Disk Speedup\DSUDefragSrv.exe [2013-02-06 669480]

R2 Freemake Improver;Freemake Improver; C:\Documents [2012-09-14 48867]

R2 IJPLMSVC;Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program; C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2011-02-07 138192]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [2013-07-11 182184]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2003-06-19 322120]

R2 PMBDeviceInfoProvider;PMBDeviceInfoProvider; C:\Program Files\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe [2011-03-15 428384]

R2 sftlist;Application Virtualization Client; C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2011-10-01 508776]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-03-22 93072]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent; C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2011-10-01 219496]

R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-04-18 754856]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-04 136176]

S2 vToolbarUpdater15.1.0;vToolbarUpdater15.1.0; C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.1.0\ToolbarUpdater.exe []

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-24 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]

S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]

S3 fsssvc;De service Windows Live Family Safety; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-04-28 704872]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-05-04 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-14 194032]

S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

S3 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing-service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-02 917504]

S4 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 ProtexisLicensing;ProtexisLicensing; C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe [2006-11-02 174656]

-----------------EOF-----------------

INFO.

info.txt logfile of random's system information tool 1.09 2013-09-24 10:25:32

======Uninstall list======

-->MsiExec.exe /I{90140000-006D-0413-0000-0000000FF1CE}

-->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf

Aanvullende Software voor DVD-video's-->MsiExec.exe /I{9D70734C-5D13-4CBA-A116-0282447E9694}

ABBYY FineReader 6.0 Sprint-->MsiExec.exe /X{ACF60000-22B9-4CE9-98D6-2CCF359BAC07}

Adobe Flash Player 11 ActiveX-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_8_800_175_ActiveX.exe -maintain activex

Adobe Flash Player 11 Plugin-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_8_800_168_Plugin.exe -maintain plugin

Adobe Shockwave Player 11.5-->"C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe"

Ashampoo Burning Studio 2013 v.11.0.6-->"C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 2013\unins000.exe"

Ashampoo Burning Studio 6 FREE v.6.83-->"C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 6 FREE\unins000.exe"

AVG 2013-->"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgmfapx.exe" /AppMode=SETUP /Uninstall

AVG 2013-->MsiExec.exe /I{1C8A4EE2-9D97-440F-9D8D-DA19C9657178}

AVG 2013-->MsiExec.exe /I{631E66F3-5BCC-4FF8-9F42-95AF0BFA38B7}

AVG SafeGuard toolbar-->C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\UNINSTALL.exe /PROMPT /UNINSTALL

AviSynth 2.6-->"C:\Program Files\AviSynth 2.5\Uninstall.exe"

AvsP-->"C:\Program Files\AvsP\unins000.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2360131-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2416400)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2416400-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2482017)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2482017-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2497640)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2497640-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2510531)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2510531-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2530548)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2530548-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2544521)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2544521-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2559049)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2559049-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2586448)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2586448-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2618444)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2618444-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2647516)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2647516-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2675157)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2675157-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2699988)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2699988-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2722913)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2722913-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2744842)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2744842-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2761465)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2761465-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2792100)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2792100-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2797052)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2797052-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2799329)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2799329-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2809289)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2809289-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2817183)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2817183-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2829530)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2829530-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2838727)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2838727-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2846071)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2846071-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2847204)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2847204-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2862772)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2862772-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2870699)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2870699-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB971961-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB981332-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB982381-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB2834904)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904_WM11$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB2834904-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834904-v2_WM11$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2834886)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834886$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2845187)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2845187$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2849470)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2849470$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2850851)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2850851$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2850869)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2850869$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2859537)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2859537$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2864063)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2864063$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2876217)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876217$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2876315)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876315$\spuninst\spuninst.exe"

Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789)-->C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\genuinst.exe C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\KB923789.inf

Canon Camera Access Library-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\CAL\Uninst.ini"

Canon Camera Support Core Library-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\CSCLIB\Uninst.ini"

Canon Camera Window DC_DV 5 for ZoomBrowser EX-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\CameraWindow\CameraWindowDVC\Uninst.ini"

Canon Camera Window DC_DV 6 for ZoomBrowser EX-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\CameraWindow\CameraWindowDVC6\Uninst.ini"

Canon Camera Window MC 6 for ZoomBrowser EX-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\CameraWindow\CameraWindowMC\Uninst.ini"

Canon Easy-PhotoPrint EX-->C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\uninst.exe Uninst.ini uinstrsc.dll

Canon Easy-WebPrint EX-->"C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\Maint.exe" /UninstallRemove C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\uninst.ini

CANON iMAGE GATEWAY Task for ZoomBrowser EX-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program\CRWUnInstall.ini"

Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program-->C:\Program Files\Canon\IJPLM\SETUP.EXE -R

Canon Internet Library for ZoomBrowser EX-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program\CIGUnInstall.ini"

Canon MG2100 series MP Drivers-->"C:\WINDOWS\system32\CanonIJ Uninstaller Information\{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MG2100_series\DelDrv.exe" /U:{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MG2100_series /L0x0013

Canon MG2100 series On-screen Manual-->C:\Program Files\Canon\IJ Manual\Canon MG2100 series\uninstall.exe

Canon MP Navigator EX 5.0-->"C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 5.0\Maint.exe" /UninstallRemove C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 5.0\uninst.ini

Canon My Printer-->C:\Program Files\Canon\MyPrinter\uninst.exe uninst.ini uinstrsc.dll

Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\RAW Image Task\Uninst.ini"

Canon RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\CameraWindow\RemoteCaptureTask DC\Uninst.ini"

Canon Solution Menu EX-->"C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\uninst.exe" /UninstallRemove C:\Program Files\Canon\Solution Menu EX\uninst.ini

Canon Utilities Digital Photo Professional 2.2-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\Digital Photo Professional\Uninst.ini"

Canon Utilities EOS Utility-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\EOS Utility\Uninst.ini"

Canon Utilities PhotoStitch-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\PhotoStitch\Uninst.ini"

Canon Utilities ZoomBrowser EX-->"C:\Program Files\Common Files\Canon\UIW\1.1.0.0\Uninst.exe" "C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program\Uninst.ini"

CCleaner-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"

Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system-->MsiExec.exe /X{90120000-0020-0413-0000-0000000FF1CE}

CutePDF Writer 3.0-->C:\Program Files\Acro Software\CutePDF Writer\uninscpw.exe

Disk Speedup-->"C:\Program Files\Disk Speedup\unins000.exe"

doPDF 5.2 printer-->"C:\Program Files\Softland\doPDF 5\unins000.exe"

DVD slideshow GUI 0.9.5.4-->"C:\Program Files\DVD slideshow GUI\unins000.exe"

Evernote v. 4.6.7-->MsiExec.exe /X{A6563D7C-F3AD-11E2-A4DB-984BE15F174E}

FormatFactory 3.0.1-->C:\Program Files\FreeTime\FormatFactory\uninst.exe

Fotoalbum.be-->"C:\Program Files\Fotoalbum\Fotoalbum.be\uninstall.exe"

Fotor 1.0.0-->C:\Program Files\Fotor\uninst.exe

Foxit Reader-->MsiExec.exe /I{6EF953B4-DB16-4E59-87CF-B61783DE6988}

Free YouTube to MP3 Converter version 3.12.12.827-->C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\lib\Uninstall.exe

Gebruikersregistratie voor Canon MG2100 series-->C:\Program Files\Canon\IJEREG\MG2100 series\UNINST.EXE

Google Toolbar for Internet Explorer-->"C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarManager_714BFB3B4B0991F6.exe" /uninstall

Google Toolbar for Internet Explorer-->MsiExec.exe /I{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}

Google Update Helper-->MsiExec.exe /I{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

GUI for dvdauthor 1.07-->C:\Program Files\GUI for dvdauthor\uninst.exe

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall /qb+ REBOOTPROMPT=""

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A7EEA2F2-BFCD-4A54-A575-7B81A786E658} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Image Resizer Powertoy Clone for Windows-->MsiExec.exe /I{1E5F3CC6-D390-4393-A2AA-6CEC04F1705A}

ImgBurn-->"C:\Program Files\ImgBurn\uninstall.exe"

Java 7 Update 25-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217025FF}

Junk Mail filter update-->MsiExec.exe /I{8E5233E1-7495-44FB-8DEB-4BE906D59619}

LojiklSweep (32-Bit)-->msiexec.exe /x {E5DA919D-A35D-49AF-A469-E33418185DDB}

LojiklSweep-->MsiExec.exe /I{E5DA919D-A35D-49AF-A469-E33418185DDB}

Malwarebytes Anti-Malware versie 1.75.0.1300-->"C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2833941)-->"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M2833941\M2833941Uninstall.msp"

Microsoft .NET Framework 1.1-->msiexec.exe /X {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}

Microsoft .NET Framework 1.1-->MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\setup.exe

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->MsiExec.exe /I{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\Setup.exe /repair /x86 /parameterfolder Client

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-->MsiExec.exe /X{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}

Microsoft .NET Framework 4 Extended-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extended\Setup.exe /repair /x86 /parameterfolder Extended

Microsoft .NET Framework 4 Extended-->MsiExec.exe /X{0A0CADCF-78DA-33C4-A350-CD51849B9702}

Microsoft Antimalware Service NL-NL Language Pack-->MsiExec.exe /X{F8EDC0F8-15BC-4411-8762-77105C8AAEEC}

Microsoft Choice Guard-->MsiExec.exe /X{F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Office 2003 Dutch User Interface Pack-->MsiExec.exe /I{901E0413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}

Microsoft Office File Validation Add-In-->MsiExec.exe /I{90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE}

Microsoft Office Professional Edition 2003-->MsiExec.exe /I{90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}

Microsoft Security Client NL-NL Language Pack-->MsiExec.exe /I{50779A29-834E-4E36-BBEB-B7CABC67A825}

Microsoft Silverlight-->MsiExec.exe /X{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]-->MsiExec.exe /I{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}

Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)-->MsiExec.exe /I{8A74E887-8F0F-4017-AF53-CBA42211AAA5}

Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)-->MsiExec.exe /I{BD64AF4A-8C80-4152-AD77-FCDDF05208AB}

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053-->MsiExec.exe /X{770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118}

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable-->MsiExec.exe /X{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022-->MsiExec.exe /X{FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4}

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17-->MsiExec.exe /X{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161-->MsiExec.exe /X{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729-->MsiExec.exe /X{6AFCA4E1-9B78-3640-8F72-A7BF33448200}

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219-->MsiExec.exe /X{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}

Microsoft Visual C++ Run Time Lib Setup-->MsiExec.exe /X{AAF4238F-7C29-451D-9925-C753271A5728}

MSVCRT-->MsiExec.exe /I{22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)-->MsiExec.exe /I{F662A8E6-F4DC-41A2-901E-8C11F044BDEC}

MSXML 4.0 SP3 Parser (KB2721691)-->MsiExec.exe /I{355B5AC0-CEEE-42C5-AD4D-7F3CFD806C36}

MSXML 4.0 SP3 Parser (KB2758694)-->MsiExec.exe /I{1D95BA90-F4F8-47EC-A882-441C99D30C1E}

MSXML 4.0 SP3 Parser (KB973685)-->MsiExec.exe /I{859DFA95-E4A6-48CD-B88E-A3E483E89B44}

MSXML 4.0 SP3 Parser-->MsiExec.exe /I{196467F1-C11F-4F76-858B-5812ADC83B94}

muvee autoProducer 5.0-->RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{64367D02-ADA8-4FA0-B348-27F25C60BC7B}\Setup.exe" -l0x13

OpenAL-->"C:\Program Files\OpenAL\oalinst.exe" /U

PCI Audio Driver-->cmuninst.exe

PMB-->MsiExec.exe /X{B6A98E5F-D6A7-46FB-9E9D-1F7BF443491C}

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {94EFE014-E577-310B-B2D5-6973A21D8A90} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2657424)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {F6F5AC31-9833-3E77-AC8E-8E910CAB39AE} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {939AF4BC-EC42-38D1-AE82-91D4A7ED8911} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2840629)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A8433C01-319F-3370-850E-87C35496299A} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {67A5F99B-5EBA-3812-8D2E-BC251490DD3F} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {4952F442-5C1A-38EB-8C23-B18EFE77E20C} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {CD6D9B8A-BBC4-3FA7-B24D-D74CE90630CF} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2736428)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {FCBF8C05-F031-381A-8B7F-45403B55ADF5} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {ECBEE23D-AB7E-3DAA-B66B-CD52003198F1} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {788818B1-B191-3217-A210-7ACFDE19CE4A} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {B7C20E16-9A3A-3F05-A6B5-E15AA09200E0} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {CF581973-77E0-3093-A1AC-A03130DE990F} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2832407)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {80774950-A707-386B-9C9B-D052D20BD54B} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {576C07F8-777C-3981-B8BF-063A6B57254E} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {90EA7C4E-7F03-31FD-BE27-B1A9B4AE56BD} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628v2)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe /uninstallpatch {1E88AFAE-CEF7-3540-8FF6-6D00877B2767} /parameterfolder Client

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2487367)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe /uninstallpatch {42A3562E-8B4E-39A4-B82D-CC12F82889E3} /parameterfolder Extended

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2656351)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe /uninstallpatch {4952F442-5C1A-38EB-8C23-B18EFE77E20C} /parameterfolder Extended

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2736428)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe /uninstallpatch {FCBF8C05-F031-381A-8B7F-45403B55ADF5} /parameterfolder Extended

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2742595)-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe /uninstallpatch {788818B1-B191-3217-A210-7ACFDE19CE4A} /parameterfolder Extended

Segoe UI-->MsiExec.exe /I{A1F66FC9-11EE-4F2F-98C9-16F8D1E69FB7}

Terugwaartse compatibiliteit van Windows Rights Management Client SP2-->MsiExec.exe /X{EC905264-BCFE-423B-9C42-C3A106266790}

TomTom HOME Visual Studio Merge Modules-->MsiExec.exe /I{8F3C31C5-9C3A-4AA8-8EFA-71290A7AD533}

TomTom HOME-->MsiExec.exe /I{EC5F4C1B-F838-4CB7-8561-8F809296428B}

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {B2AE9C82-DC7B-3641-BFC8-87275C4F3607} /qb+ REBOOTPROMPT=""

Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB2447568)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB2447568-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB976662-IE8\spuninst\spuninst.exe"

Update voor Windows XP (KB2863058)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2863058$\spuninst\spuninst.exe"

WavePad Sound Editor-->"C:\Program Files\NCH Software\WavePad\wavepad.exe" -uninstall

Windows Internet Explorer 8-->"C:\WINDOWS\ie8\spuninst\spuninst.exe"

Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden-->MsiExec.exe /I{205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}

Windows Live aanmeldhulp-->MsiExec.exe /I{1BD6AE96-4742-4498-9D03-9451C7E5A214}

Windows Live Call-->MsiExec.exe /I{C20C2630-B3A7-44BA-BDD0-31E256AE490E}

Windows Live Communications Platform-->MsiExec.exe /I{3175E049-F9A9-4A3D-8F19-AC9FB04514D1}

Windows Live Essentials-->C:\Program Files\Windows Live\Installer\wlarp.exe

Windows Live Essentials-->MsiExec.exe /I{EB5A3E9D-91CF-4C97-B816-72DE0625ACA3}

Windows Live Family Safety-->MsiExec.exe /X{CAEB2BE8-EF9E-4BFE-8165-3B54B62AF6CF}

Windows Live Mail-->MsiExec.exe /I{2869F5EA-93C3-48E5-80DF-DB696BC84A91}

Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{CC38A00D-7EED-46CE-9281-D1D97B81F22A}

Windows Live Photo Gallery-->MsiExec.exe /X{6FEC9863-5EF2-4A07-9D0B-CA81B47E3F59}

Windows Live Sync-->MsiExec.exe /X{E34F703A-1C9D-4B1F-ABBE-D7E8800B860D}

Windows Live Writer-->MsiExec.exe /X{35CA031C-D3CD-4A28-8D9B-C71466C4F045}

Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll

Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"

Windows Media Player 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall

Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"

Windows Rights Management Client met Service Pack 2-->MsiExec.exe /X{13902DA3-1CE3-47E8-A42F-440FFC2BAC2F}

Windows XP Service Pack 3-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe"

======Security center information======

AV: AVG AntiVirus Free Edition 2013

AV: Microsoft Security Essentials (disabled)

======System event log======

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 7023

Message: De Help en ondersteuning-service is gestopt met de volgende foutcode:

Kan opgegeven module niet vinden.

.

Record Number: 105002

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20130904135731.000000+120

Event Type: error

User:

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 7000

Message: De StarOpen-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Record Number: 105001

Source Name: Service Control Manager

Time Written: 20130904135731.000000+120

Event Type: error

User:

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 2508

Message: De Server-service kan het serverstuurprogramma niet laden.

Record Number: 105000

Source Name: Server

Time Written: 20130904135724.000000+120

Event Type: warning

User:

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 602

Message: Initialisatie van WDM-lezerstuurprogramma kan lezer niet openen: Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.

Record Number: 104999

Source Name: SCardSvr

Time Written: 20130904135707.000000+120

Event Type: error

User:

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 602

Message: Initialisatie van WDM-lezerstuurprogramma kan lezer niet openen: Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.

Record Number: 104998

Source Name: SCardSvr

Time Written: 20130904135707.000000+120

Event Type: error

User:

=====Application event log=====

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 3191

Message: {tid=814}

--------------------------------------------------------

Clientlogbestand (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Application Virtualization Client\sftlog.txt) geïnitialiseerd

Record Number: 27962

Source Name: Application Virtualization Client

Time Written: 20130826122641.000000+120

Event Type: warning

User:

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 3057

Message: {tid=7C0}

De kern van de Application Virtualization Client is juist geïnitialiseerd.

Geïnstalleerd product:

Versie: 4.6.1.10263

Installatiepad: C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client

Overzicht van algemene gegevens: C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\

Computernaam:

MOENSROLAND

Besturingssysteem: Windows XP Professional 32-bit Service Pack 3.0 Build 2600

OSD-opdracht:

Record Number: 27956

Source Name: Application Virtualization Client

Time Written: 20130825134335.000000+120

Event Type: warning

User:

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 3191

Message: {tid=7C0}

--------------------------------------------------------

Clientlogbestand (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Application Virtualization Client\sftlog.txt) geïnitialiseerd

Record Number: 27954

Source Name: Application Virtualization Client

Time Written: 20130825134320.000000+120

Event Type: warning

User:

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 3057

Message: {tid=828}

De kern van de Application Virtualization Client is juist geïnitialiseerd.

Geïnstalleerd product:

Versie: 4.6.1.10263

Installatiepad: C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client

Overzicht van algemene gegevens: C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\

Computernaam:

MOENSROLAND

Besturingssysteem: Windows XP Professional 32-bit Service Pack 3.0 Build 2600

OSD-opdracht:

Record Number: 27944

Source Name: Application Virtualization Client

Time Written: 20130825091854.000000+120

Event Type: warning

User:

Computer Name: MOENSROLAND

Event Code: 3191

Message: {tid=828}

--------------------------------------------------------

Clientlogbestand (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Application Virtualization Client\sftlog.txt) geïnitialiseerd

Record Number: 27942

Source Name: Application Virtualization Client

Time Written: 20130825091846.000000+120

Event Type: warning

User:

======Environment variables======

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe

"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0

"windir"=%SystemRoot%

"FP_NO_HOST_CHECK"=NO

"OS"=Windows_NT

"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86

"PROCESSOR_LEVEL"=15

"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 2 Stepping 9, GenuineIntel

"PROCESSOR_REVISION"=0209

"NUMBER_OF_PROCESSORS"=2

"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.PSC1

"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP

"TMP"=%SystemRoot%\TEMP

-----------------EOF-----------------

Hopelijk voldeed ik aan uw vraag.

Een seintje graag.

MATO.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Startup Information
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Kape,

Ziehier de resultaten van uw zoekopdracht.

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 24-September-2013

Tool run by Moens Roland on wo 25/09/2013 at 10:13:39,79.

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\TWQ33PYI\zoek[1]\zoek.com [script inserted] [Checkboxes used]

==== Creating Sample_20132509_1020.zip ======================

Process iexplore.exe killed

Copied file C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\yuvcodecs-1.3.exe to sample\yuvcodecs-1.3.exe

sample\yuvcodecs-1.3.exe renamed to 488B95737086FF1EABD01EAAD95CDBA5

C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\sample_20132509_1020.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-57989841-1614895754-839522115-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{631C62B8-183A-4F09-A8BA-A8123A6D580F} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"bProtectTabs"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\WINDOWS\Tasks\GoforFilesUpdate.job" deleted

"C:\WINDOWS\system32\sasnative32.exe" deleted

"C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\yuvcodecs-1.3.exe" deleted

"C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\tiger-k" deleted

"C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin" deleted

"C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\ParetoLogic" deleted

"C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\DriverCure" deleted

"C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data\Systweak" deleted

"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Systweak" deleted

"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ParetoLogic" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\WINDOWS ====

====== C:\DOCUME~1\MOENSR~1\LOCALS~1\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\WINDOWS\system32 =====

2013-09-11 11:00:42 217AFBD820A5103305996CB6F59ACC67 664 ----a-w- C:\WINDOWS\System32\d3d9caps.dat

====== C:\WINDOWS\system32\drivers =====

====== C:\WINDOWS\Tasks ======

====== C:\WINDOWS\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C: =====

====== C:\Documents and Settings\Moens Roland\Application Data ======

2013-09-23 13:46:22 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Application Data\Adobe

====== C:\Documents and Settings\Moens Roland ======

2013-09-20 14:49:51 -------- d--h--r- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Onlangs geopend

====== C: exe-files ==

2013-09-24 08:25:10 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\Trend Micro\Moens Roland.exe

2013-09-23 07:45:39 66072474040A23572E1F38B31AD0EA91 1068336 ----a-w- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Mijn documenten\Downloads\install_reader11_nl_chrd_awa_aih.exe

=== C: other files ==

2013-09-25 08:20:25 647C1BEFB86199C6979B0B128C8F1DBA 104472 ----a-w- C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\sample_20132509_1020.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

"DWQueuedReporting"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe -t"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-57989841-1614895754-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

"DWQueuedReporting"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe -t"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE"

"AVG_UI"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe /TRAYONLY"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Aimersoft Helper Compact.exe]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Aimersoft Helper Compact.exe"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Common Files\\Aimersoft\\Aimersoft Helper Compact\\ASHelper.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AVG_UI]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="avgui"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\AVG\\AVG2013\\avgui.exe\" /TRAYONLY"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\C-Media Mixer]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Mixer"

"hkey"="HKLM"

"command"="Mixer.exe /startup"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CanonMyPrinter]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="BJMyPrt"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Canon\\MyPrinter\\BJMyPrt.exe /logon"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CanonSolutionMenuEx]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="CNSEMAIN"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Canon\\Solution Menu EX\\CNSEMAIN.EXE /logon"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Google Update]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="GoogleUpdate"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Documents and Settings\\Moens Roland\\Local Settings\\Application Data\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe\" /c"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\MemoryCardManager]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="memcard"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Dell 968 AIO Printer\\memcard.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\PMBVolumeWatcher]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="PMBVolumeWatcher"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Sony\\PMB\\PMBVolumeWatcher.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\swg]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="swg"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\TomTomHOME.exe]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="TomTomHOME.exe"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files\\TomTom HOME 2\\TomTomHOMERunner.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Wondershare Helper Compact.exe]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Wondershare Helper Compact.exe"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Common Files\\Wondershare\\Wondershare Helper Compact\\WSHelper.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services]

==== Startup Folders ======================

2013-07-26 15:49:38 768 ----a-w- C:\Documents and Settings\Moens Roland\Menu Start\Programma's\Opstarten\EvernoteClipper.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [24/09/2013 09:36]

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [04/05/2011 19:40]

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [04/05/2011 19:40]

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj - C:\Program Files\Common Files\Spigot\GC\saebay_1.0.crx[]

icdlfehblmklkikfigmjhbmmpmkmpooj - C:\Program Files\Common Files\Spigot\GC\errorassistant_1.1.crx[]

jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj - C:\Program Files\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx[16/05/2013 00:50]

mhkaekfpcppmmioggniknbnbdbcigpkk - C:\Program Files\Common Files\Spigot\GC\coupons_2.4.crx[]

pfndaklgolladniicklehhancnlgocpp - C:\Program Files\Common Files\Spigot\GC\saamazon_1.0.crx[]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

"Default_Page_URL"="Google"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="Google"

"Start Page"="http://start.smilebox.com/?src=10&st=12&crg=3.5000006.10040&barid={2DCBB4AF-CBA3-11E2-9036-00508D5D3EDF}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"SearchAssistant"="Google"

"CustomizeSearch"="Google"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Start Page"="https://www.google.be/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"CustomizeSearch"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\icdlfehblmklkikfigmjhbmmpmkmpooj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\mhkaekfpcppmmioggniknbnbdbcigpkk deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pfndaklgolladniicklehhancnlgocpp deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\TWQ33PYI will be deleted at reboot

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome Cache found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied

C:\DOCUME~1\MOENSR~1\LOCALS~1\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\RECYCLER successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\TWQ33PYI" not found

==== EOF on wo 25/09/2013 at 10:27:28,26 ======================

Graag een seintje a.u.b.

MATO.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Hieronder het resultaat van mijn scanning:

# AdwCleaner v3.005 - Report created 26/09/2013 at 10:24:02

# Updated 22/09/2013 by Xplode

# Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Username : Moens Roland - MOENSROLAND

# Running from : C:\Documents and Settings\Moens Roland\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\DHM1JV3M\adwcleaner[1].exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FTDownloader

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB684D26-01F4-4D9D-87CB-F486BEBA56DC}

Key Deleted : HKCU\Software\bbrs_002.tb

Key Deleted : HKCU\Software\ParetoLogic

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [21602 octets] - [21/08/2013 15:58:49]

AdwCleaner[R1].txt - [1270 octets] - [26/09/2013 10:21:40]

AdwCleaner[s0].txt - [21853 octets] - [21/08/2013 15:59:58]

AdwCleaner[s1].txt - [1207 octets] - [26/09/2013 10:24:02]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s1].txt - [1267 octets] ##########

Hopelijk kunnen we er iets uithalen.

Het is vooral, onwillekeurig, tijdens het surfen, begint een sessie of proces te starten, op te merken aan het lawaai in de desktop en het oranje lichtje op de desktop die continue blijft branden, die het verder werken werkelijk gaat afremmen, zodanig dat verder surfen onmogelijk maakt.

Dan na een poosje ( soms 2 à 3 min.) wordt alles weer rustig en kan men verder werken.

Ik weet het, gemakkelijk is wat anders !!

Groetjes.

Mato.

:hmmmm:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...