Ga naar inhoud

Internetpagina's laden trager, p.c. gaat soms "vast"


Have0
 Delen

Aanbevolen berichten

Beste Kape of collega's,

kunnen jullie kijken aub naar mijn logfiles hieronder ? Alvast dank.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:08:50, on 28-9-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2014\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\cpqalert.exe

C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\CPQWEB~1\WebDmi.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\vprot.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe

C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.1\ToolbarUpdater.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe

C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\Dmi\Win32\bin\Win32sl.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgnsx.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgemcx.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.1\loggingserver.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\cpqdmi.exe

C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Nieuws | Altijd op de hoogte van het laatste nieuws met Telegraaf.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\17.0.0.9\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O3 - Toolbar: AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\17.0.0.9\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Easy Driver Pro] C:\Program Files\Probit Software\Easy Driver Pro\DPLauncher.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08c5 -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08c5 -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1375002329359

O18 - Protocol: linkscanner - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.1\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0) - ABBYY - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Compaq Local Alerter (CPQALERT) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\cpqalert.exe

O23 - Service: cpqdmi - Compaq Computer Corporation - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\cpqdmi.exe

O23 - Service: Compaq DMI Web Agent (cpqWebDmi) - Compaq Computer Corporation - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\CPQWEB~1\WebDmi.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG - C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe

O23 - Service: TVersity Media Server (TVersityMediaServer) - Unknown owner - C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.1 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.1\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: WD Drive Manager (WDDriveService) - Western Digital Technologies, Inc. - C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe

O23 - Service: Win32Sl (WIN32SL) - Intel - C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\Dmi\Win32\bin\Win32sl.exe

--

End of file - 8551 bytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.09.29.02

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Fam. Haverkamp :: FAM-8CE7DC89595 [administrator]

29-9-2013 10:33:46

mbam-log-2013-09-29 (10-33-46).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 201965

Verstreken tijd: 29 minuut/minuten, 14 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\17.0.0.9\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG SafeGuard toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\17.0.0.9\AVG SafeGuard toolbar_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG SafeGuard toolbar\vprot.exe"

O18 - Protocol: linkscanner - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.1\ViProtocol.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters.
  • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
  • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Klik vervolgens op Scan.
  • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
  • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht samen met een nieuw logje van hijackthis.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Beste Kweezie Wabbit,

Ik zag bij AdwCleaner zover ik kon zien geen foutmeldingen staan. Hieronder vind u de logfiles terug.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:25:26, on 29-9-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2014\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\cpqalert.exe

C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\CPQWEB~1\WebDmi.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.1\ToolbarUpdater.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgnsx.exe

C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\Dmi\Win32\bin\Win32sl.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgemcx.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.1\loggingserver.exe

C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\cpqdmi.exe

C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Nieuws | Altijd op de hoogte van het laatste nieuws met Telegraaf.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Easy Driver Pro] C:\Program Files\Probit Software\Easy Driver Pro\DPLauncher.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08c5 -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08c5 -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1375002329359

O18 - Protocol: linkscanner - (no CLSID) - (no file)

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0) - ABBYY - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Compaq Local Alerter (CPQALERT) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\cpqalert.exe

O23 - Service: cpqdmi - Compaq Computer Corporation - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\cpqdmi.exe

O23 - Service: Compaq DMI Web Agent (cpqWebDmi) - Compaq Computer Corporation - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~1\CPQWEB~1\WebDmi.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG - C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe

O23 - Service: TVersity Media Server (TVersityMediaServer) - Unknown owner - C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.1 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.1\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: WD Drive Manager (WDDriveService) - Western Digital Technologies, Inc. - C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDDriveService.exe

O23 - Service: Win32Sl (WIN32SL) - Intel - C:\Program Files\Compaq\Compaq Management Agents\Dmi\Win32\bin\Win32sl.exe

--

End of file - 7829 bytes

# AdwCleaner v3.005 - Report created 29/09/2013 at 13:31:26

# Updated 22/09/2013 by Xplode

# Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Username : Fam. Haverkamp - FAM-8CE7DC89595

# Running from : C:\Documents and Settings\Fam. Haverkamp\Mijn documenten\Downloads\adwcleaner.exe

# Option : Scan

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

File Found : C:\Documents and Settings\Fam. Haverkamp\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\75il4gpn.default\Extensions\pricepeep@getpricepeep.com.xpi

File Found : C:\Documents and Settings\Fam. Haverkamp\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\75il4gpn.default\user.js

Folder Found C:\Documents and Settings\Fam. Haverkamp\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\75il4gpn.default\jetpack

Folder Found C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search

Folder Found C:\Program Files\IObit Apps Toolbar

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Found : HKCU\Software\ExpressFiles

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{03EB0E9C-7A91-4381-A220-9B52B641CDB1}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{03EB0E9C-7A91-4381-A220-9B52B641CDB1}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Found : HKCU\Software\Softonic

Key Found : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar

Key Found : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{35B8892D-C3FB-4D88-990D-31DB2EBD72BD}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BC9FD17D-30F6-4464-9E53-596A90AFF023}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F607E46-0D3C-4442-B1DE-DE7FA4768F5C}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FE0273D1-99DF-4AC0-87D5-1371C6271785}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\S

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{93E3D79C-0786-48FF-9329-93BC9F6DC2B3}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Key Found : HKLM\Software\ExpressFiles

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [backup.old.Start Page]

Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]

Value Found : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List [C:\Documents and Settings\Fam. Haverkamp\Mijn documenten\Downloads\SweetImSetup.exe]

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

-\\ Mozilla Firefox v4.0 (nl)

[ File : C:\Documents and Settings\Fam. Haverkamp\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\75il4gpn.default\prefs.js ]

Line Found : user_pref("extensions.crossrider.bic", "13a35d19a1797e59ffe5ce910e963642");

Line Found : user_pref("extensions.enabledItems", "{361706b1-8726-42af-9f0c-8edf185488f5}:0.0.5,engine@conduit.com:3.2.5.2,{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206}:3.2.5.2,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.[...]

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.hp.user.defined", true);

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.initialized", true);

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.installation.contextKey", "");

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.installation.installDate", "2012120321");

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.installation.partnerId", "HJxdm069YYnl");

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.installation.partnerSubId", "pconverter");

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.installation.success", true);

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.installation.toolbarId", "EC38F386-C829-47EC-A67C-CFD91A7800C6");

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.lastActivePing", "1357033593884");

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.options.defaultSearch", false);

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.options.homePageEnabled", false);

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.options.keywordEnabled", false);

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.options.tabEnabled", false);

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.searchHistory", "sinterklaas||");

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark._4zMembers_.weather.location", "10001");

Line Found : user_pref("extensions.toolbar.mindspark.lastInstalled", "videodownloadconverter@mindspark.com");

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [6960 octets] - [29/09/2013 13:31:26]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [7020 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zag bij AdwCleaner zover ik kon zien geen foutmeldingen staan.
Dan heb je waarschijnlijk enkel op het tabje services gekeken want bij het tabje register staan er wel degelijk meldingen.

Voer dus de scan met AdwCleaner opnieuw uit, klik daarna op clean om de gevonden besmettingen te laten verwijderen en plaats daarna opnieuw het logje van AdwCleaner.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry, Kweezie Rabbit hopelijk is het nu wel goed gegaan. Hieronder logfile van AdwCleaner

# AdwCleaner v3.005 - Report created 29/09/2013 at 20:47:16

# Updated 22/09/2013 by Xplode

# Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Username : Fam. Haverkamp - FAM-8CE7DC89595

# Running from : C:\Documents and Settings\Fam. Haverkamp\Bureaublad\adwcleaner.exe

# Option : Scan

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

-\\ Mozilla Firefox v4.0 (nl)

[ File : C:\Documents and Settings\Fam. Haverkamp\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\75il4gpn.default\prefs.js ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [7100 octets] - [29/09/2013 13:31:26]

AdwCleaner[R1].txt - [7145 octets] - [29/09/2013 19:57:04]

AdwCleaner[R2].txt - [1139 octets] - [29/09/2013 20:26:50]

AdwCleaner[R3].txt - [1137 octets] - [29/09/2013 20:33:21]

AdwCleaner[R4].txt - [1257 octets] - [29/09/2013 20:40:08]

AdwCleaner[R5].txt - [998 octets] - [29/09/2013 20:47:17]

AdwCleaner[s0].txt - [7348 octets] - [29/09/2013 19:59:22]

AdwCleaner[s1].txt - [1205 octets] - [29/09/2013 20:28:29]

AdwCleaner[s2].txt - [1199 octets] - [29/09/2013 20:35:38]

AdwCleaner[s3].txt - [1319 octets] - [29/09/2013 20:42:39]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R5].txt - [1297 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites


AdwCleaner kan je niet preventief gebruiken net zomin als CCleaner omdat deze programma's geen real-time scan kunnen doen.

AVG is een virusscanner en dus wel real-time bescherming.

Malwarebytes antimalware pro is te betalen en daarmee heb je ook real-time bescherming.

De gratis versie biedt ook geen real-time bescherming en kan dus ook niet preventief gebruikt worden.

Voor een goede bescherming kan je malwarebytes en AdwCleaner wekelijks uitvoeren als aanvulling op de virusscanner.

AdwCleaner moet je wel telkens opnieuw downloaden omdat die niet automatisch geupdate wordt maar er toch nieuwe versies van uitkomen.

CCleaner is eigenlijk om het register en de harde schijf op te ruimen en daarvoor is 1 maal per maand wel voldoende.

Als er een nieuwe versie beschikbaar is, zal dit gemeld worden als CCleaner opstart en dan kan je deze downloaden en installeren voor je de opruiming doet.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...