Ga naar inhoud

Aanbevolen berichten

Dat kan je best verwijderen, ja. Heb je misschien iets gedownload via Softonic ?

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Ramon at 2013-10-24 12:59:08

Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1

System drive C: has 44 GB (44%) free of 100 GB

Total RAM: 2815 MB (59% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:59:16, on 24-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

B:\Progjes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

B:\Progjes\Mindful\Mindful.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe

B:\Progjes\IconRestorer\IconRestorer.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\359ZB49E\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Ramon.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Softonic Helper Object - {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} - C:\Program Files\Softonic\Softonic\1.8.19.3\bh\Softonic.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Softonic Toolbar - {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} - C:\Program Files\Softonic\Softonic\1.8.19.3\SoftonicTlbr.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Mindful] B:\Progjes\Mindful\Mindful.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: IconRestorer.lnk = B:\Progjes\IconRestorer\IconRestorer.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: TwonkyServer.lnk = C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avsantispamlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avsantispamlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avsantispamlsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - B:\Progjes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - B:\Progjes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TwonkyProxy - Unknown owner - C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkyproxy.exe

O23 - Service: TwonkyServer - PacketVideo - C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkystarter.exe

O23 - Service: TwonkyWebDav - Unknown owner - C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkywebdav.exe

--

End of file - 10224 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000UA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-09-20 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-08 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Browser Helper - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2012-01-17 3855520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}]

Softonic Helper Object - C:\Program Files\Softonic\Softonic\1.8.19.3\bh\Softonic.dll [2013-05-06 301464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-09-20 509496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} - Softonic Toolbar - C:\Program Files\Softonic\Softonic\1.8.19.3\SoftonicTlbr.dll [2013-05-06 288664]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-08 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"hpqSRMon"=C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe [2008-07-22 150528]

"Mindful"=B:\Progjes\Mindful\Mindful.exe [2005-09-11 391168]

"HP Software Update"=C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-05-10 49208]

""= []

"avgnt"=C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [2013-10-01 681032]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-20 1174016]

"Google Update"=C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-09-20 116648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GoogleDriveSync]

C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe [2013-09-25 20133824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IncrediMail]

C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LightScribe Control Panel]

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2008-01-24 2289664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Logitech Download Assistant]

C:\Windows\System32\LogiLDA.dll [2010-11-03 1246544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechQuickCamRibbon]

C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe [2009-10-14 2793304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RoxioDragToDisc]

C:\Program Files\Roxio\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe [2006-10-30 1116920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SandboxieControl]

B:\Progjes\SbieCtrl.exe [2013-07-08 543320]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UnlockerAssistant]

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe [2010-07-04 17408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Ramon^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk]

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-02-26 97680]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

TwonkyServer.lnk - C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

IconRestorer.lnk - B:\Progjes\IconRestorer\IconRestorer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=lvcodec2.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"MSVideo"=vfwwdm32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"vidc.mjpg"=pvmjpg30.dll

"msacm.siren"=sirenacm.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-11 12:59:23 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-11 12:59:22 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-11 12:59:21 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-11 12:59:20 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-11 12:59:20 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-11 12:59:19 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 12:59:19 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-11 12:59:19 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-11 12:59:19 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-11 12:59:19 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-11 12:59:18 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-11 12:59:18 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-11 12:59:16 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-11 12:59:16 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-11 12:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-11 11:28:27 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-11 11:28:26 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-11 11:28:26 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 11:28:26 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 11:28:25 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-11 11:28:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 11:28:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-11 11:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-11 11:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 11:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 11:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-11 11:28:21 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-11 11:28:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 11:28:19 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 11:28:18 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-11 11:28:18 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-11 11:28:18 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-11 11:28:18 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-11 11:28:18 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-11 11:28:17 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-11 11:28:14 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-11 11:28:09 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-11 11:28:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 11:28:09 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-11 11:28:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 11:28:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-11 11:28:07 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-24 12:59:16 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-24 12:59:13 ----DC---- C:\Windows\Temp

2013-10-24 12:59:09 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-24 12:21:21 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-24 12:21:21 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-24 12:21:21 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-24 12:21:21 ----D---- C:\Windows

2013-10-24 11:49:30 ----D---- C:\ProgramData\TwonkyServer

2013-10-24 11:32:40 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-24 11:18:05 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-10-22 11:01:59 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-19 12:44:23 ----HDC---- C:\Config.Msi

2013-10-18 12:32:36 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-16 13:26:45 ----D---- C:\Program Files

2013-10-11 15:21:42 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-11 13:40:34 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-11 13:40:34 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-11 13:27:35 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-11 13:27:03 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-11 13:12:23 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-11 13:09:50 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-11 13:09:48 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-11 13:09:48 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-11 13:09:43 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-11 13:06:42 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-11 13:05:01 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-11 13:01:55 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-11 13:01:19 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-11 12:59:39 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-11 12:59:39 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-10 11:37:05 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-10-10 11:37:03 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2013-10-10 11:33:33 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-03 11:38:39 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-10-02 16:50:53 ----D---- C:\Program Files\Paint.NET

2013-10-02 15:40:54 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-02 15:38:12 ----A---- C:\Windows\Sandboxie.ini

2013-09-29 14:07:18 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-09-29 13:49:07 ----D---- C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Skype

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 DRVMCDB;DRVMCDB; C:\Windows\System32\Drivers\DRVMCDB.SYS [2006-07-21 99176]

R0 hotcore3;hc3ServiceName; C:\Windows\system32\DRIVERS\hotcore3.sys [2010-07-28 56208]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2011-03-04 45648]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R0 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-20 175360]

R1 avipbb;avipbb; C:\Windows\system32\DRIVERS\avipbb.sys [2013-10-01 137208]

R1 avkmgr;avkmgr; C:\Windows\system32\DRIVERS\avkmgr.sys [2013-10-01 37352]

R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-20 388096]

R1 DLACDBHM;DLACDBHM; C:\Windows\System32\Drivers\DLACDBHM.SYS [2007-02-08 12856]

R1 DLARTL_M;DLARTL_M; C:\Windows\System32\Drivers\DLARTL_M.SYS [2007-02-08 28120]

R1 ssmdrv;ssmdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys [2012-08-27 28520]

R1 Uim_IM;UIM Drive Backup Image Plugin; C:\Windows\System32\Drivers\Uim_IM.sys [2010-07-28 385544]

R1 UimBus;Universal Image Mounter Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\UimBus.sys [2010-07-28 34456]

R2 avgntflt;avgntflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgntflt.sys [2013-10-01 89376]

R2 DLABMFSM;DLABMFSM; C:\Windows\System32\DLA\DLABMFSM.SYS [2008-02-22 34832]

R2 DLABOIOM;DLABOIOM; C:\Windows\System32\DLA\DLABOIOM.SYS [2008-02-22 32208]

R2 DLADResM;DLADResM; C:\Windows\System32\DLA\DLADResM.SYS [2008-02-22 9168]

R2 DLAIFS_M;DLAIFS_M; C:\Windows\System32\DLA\DLAIFS_M.SYS [2008-02-22 104240]

R2 DLAOPIOM;DLAOPIOM; C:\Windows\System32\DLA\DLAOPIOM.SYS [2008-02-22 26032]

R2 DLAPoolM;DLAPoolM; C:\Windows\System32\DLA\DLAPoolM.SYS [2008-02-22 14256]

R2 DLAUDF_M;DLAUDF_M; C:\Windows\System32\DLA\DLAUDF_M.SYS [2008-02-22 97584]

R2 DLAUDFAM;DLAUDFAM; C:\Windows\System32\DLA\DLAUDFAM.SYS [2008-02-22 94384]

R2 DRVNDDM;DRVNDDM; C:\Windows\System32\Drivers\DRVNDDM.SYS [2007-02-09 51768]

R3 LVPr2Mon;Logitech LVPr2Mon Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVPr2Mon.sys [2009-10-07 25752]

R3 LVRS;Logitech RightSound Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\lvrs.sys [2009-10-07 266008]

R3 LVUVC;Logitech QuickCam S7500(UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\lvuvc.sys [2009-10-07 6756632]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 22856]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2011-06-10 394856]

S1 SBRE;SBRE; \??\C:\Windows\system32\drivers\SBREdrv.sys []

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 Dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2009-07-14 131072]

S3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4Prt.sys [2010-11-20 16384]

S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2009-07-14 36864]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-09-12 49664]

S3 GenericMount;Generic Mount Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GenericMount.sys [2009-09-21 46192]

S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-20 133632]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-20 15872]

S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-20 5632]

S3 SbieDrv;SbieDrv; \??\B:\Progjes\SbieDrv.sys [2013-07-08 159208]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-20 28032]

S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc; C:\Windows\System32\drivers\synth3dvsc.sys []

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

S3 tsusbhub;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbhub.sys,-1; C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys []

S3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver32.sys []

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 36352]

S3 VGPU;VGPU; C:\Windows\System32\drivers\rdvgkmd.sys []

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-20 17920]

S3 WimFltr;WimFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2009-10-01 131000]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2013-10-01 440392]

R2 AntiVirService;Avira Real-Time Protection; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [2013-10-01 440392]

R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2008-01-24 73728]

R2 LVPrcSrv;Process Monitor; C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe [2009-10-07 154136]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; B:\Progjes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; B:\Progjes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-01-18 639776]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-01-18 383264]

R2 TwonkyProxy;TwonkyProxy; C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkyproxy.exe [2013-06-18 770888]

R2 TwonkyServer;TwonkyServer; C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkystarter.exe [2013-06-18 561992]

R2 TwonkyWebDav;TwonkyWebDav; C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkywebdav.exe [2013-06-18 283464]

R2 UxTuneUp;@%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll,-4096; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 1713904]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-26 136176]

S2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2012-12-03 1259880]

S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-10 257416]

S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-09-12 1512448]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-26 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-27 194032]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe [2004-10-22 73728]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 RoxMediaDB9;RoxMediaDB9; C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe [2006-11-06 887544]

S3 stllssvr;stllssvr; C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe [2006-11-01 73728]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-10-17 1343400]

S4 SbieSvc;Sandboxie Service; B:\Progjes\SbieSvc.exe [2013-07-08 129112]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
 {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68};c
 C:\Program Files\Softonic;fs
 {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE};c
 C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft;fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}];r
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 ""=-;r
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Look
 • Chrome Look
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • Shortcut Fix
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 22-October-2013

Tool run by Ramon on do 24-10-2013 at 15:14:14,48.

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Ramon\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-05-17-134204.log 369 bytes

C:\zoek-results23-04-2013-1423.log 103567 bytes

==== Empty Folders Check ======================

C:\Program Files\AGEIA Technologies deleted successfully

C:\Program Files\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\Program Files\zabkat deleted successfully

C:\ProgramData\PMS deleted successfully

C:\ProgramData\WinZip deleted successfully

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Magentic deleted successfully

C:\Users\Ramon\AppData\Local\MigWiz deleted successfully

C:\Users\Ramon\AppData\Local\SoftorinoUpdates deleted successfully

C:\Users\Ramon\AppData\Local\WMTools Downloaded Files deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{7DE33CFF-B2DB-49D8-8A6C-254E13BF9FF1} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

""=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files\Softonic deleted

C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft deleted

C:\Program Files\Mozilla Firefox\user.js deleted

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Softonic deleted

C:\ProgramData\Uniblue\DriverScanner deleted

C:\Users\Ramon\AppData\LocalLow\Softonic deleted

C:\Windows\wininit.ini deleted

"C:\ProgramData\.tv7" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Ramon\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-10-11 10:59:23 E02C01EB0ED522327AFF3BE5CBCF6017 690688 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-10-11 10:59:23 351B1A5B8A02A59DD29D122B0D231FA6 2706432 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2013-10-11 10:59:22 5A847E98EAF032928E67EE52DE08952D 2876928 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-10-11 10:59:21 DC7DB5BC0E2D135103730E08FE1C540D 39424 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-10-11 10:59:20 BE8F3297A0BC3D3E3B66D9A45F64F0B9 61440 ----a-w- C:\Windows\System32\iesetup.dll

2013-10-11 10:59:20 5E775F0C365F01A8A7382BBEFC4A53A5 391168 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-10-11 10:59:19 E8433E4E65BDFB35DE5C2BFF745F1386 42496 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-10-11 10:59:19 883C0D3A22CE87A3203CD5518EBB5758 493056 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-10-11 10:59:19 6E9013E3D112E26A42EC057CAE990649 109056 ----a-w- C:\Windows\System32\iesysprep.dll

2013-10-11 10:59:19 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 10:59:19 556F70EDECE99CCD64C7D8897F3264F4 33280 ----a-w- C:\Windows\System32\iernonce.dll

2013-10-11 10:59:18 61DC3F2BE3093FE22CD717260946D7AD 1141248 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-10-11 10:59:18 122B216B091D06F672CC8D331128FB06 2048512 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-10-11 10:59:16 E4FEB264B47360B7296AEA4E052F88D8 1767936 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-10-11 10:59:16 8F5EAAF76A6811332A8C67DB0D4C395F 13761024 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-10-11 10:59:13 A7221924181C8EB92B64C5A2D888BEA5 14335488 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-10-11 09:28:27 75F5E1FE8D55CF8E577E0EC5F2290D3F 530432 ----a-w- C:\Windows\System32\comctl32.dll

2013-10-11 09:28:25 E94C583CDE2348950155F2AF2876F34D 231424 ----a-w- C:\Windows\System32\mswsock.dll

2013-10-11 09:28:21 E0B8C6B1EA1EF94747E966E9093FB968 1289096 ----a-w- C:\Windows\System32\ntdll.dll

2013-10-11 09:28:21 D67472125471784DE7147946EDA25FEB 640512 ----a-w- C:\Windows\System32\advapi32.dll

2013-10-11 09:28:21 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 09:28:21 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 09:28:21 401D25136E26B237D77DA1BF1198B3BD 619520 ----a-w- C:\Windows\System32\tdh.dll

2013-10-11 09:28:19 2A01B40C8334A8124001CFAC256FCA83 102608 ----a-w- C:\Windows\System32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 09:28:18 F632602316001D517F4EF3B53B9A6C33 26112 ----a-w- C:\Windows\System32\lpk.dll

2013-10-11 09:28:18 8CC4638FA7B5B921B9080CF962582C0B 70656 ----a-w- C:\Windows\System32\fontsub.dll

2013-10-11 09:28:18 7D27E63B54DB093BB0D9E95F81094D75 34304 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2013-10-11 09:28:18 5C6B44F9CAAC475B7B9EBBC29CB7F065 295424 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2013-10-11 09:28:18 2342EC9254F4C60CA98441BD65C89E12 10240 ----a-w- C:\Windows\System32\dciman32.dll

2013-10-11 09:28:17 E2ED66FAF894F545EB083AC5F5763854 434688 ----a-w- C:\Windows\System32\scavengeui.dll

2013-10-11 09:28:14 445C354D772DFEBF46F73078C8C2C797 2348544 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-10-11 09:28:09 EAF4712B706936C0B10D3B5319B37E81 81920 ----a-w- C:\Windows\System32\davclnt.dll

2013-10-11 09:28:09 75E8EBD7040CE238684333F97014762A 205824 ----a-w- C:\Windows\System32\WebClnt.dll

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-10-11 09:28:26 FC6B21DB4B5B398AB93DBE59CBF11036 36352 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbscan.sys

2013-10-11 09:28:26 F1B27299F547D452EDAEF01FC187CB91 25728 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 09:28:26 50ABE682EBE752EAF62B18790D6D491C 55808 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 09:28:25 F81BB7E487EDCEAB630A7EE66CF23913 338944 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\afd.sys

2013-10-11 09:28:25 CA59F7C570AF70BC174F477CFE2D9EE3 1294272 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 09:28:20 71BC35067CABC02C9453AEAA42B2E43E 729024 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 09:28:09 21F4B24ACFC79A483515BD986DD9043F 115712 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 09:28:08 A1977C315BF5691DA99235AA4A6907AF 80896 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-11 09:28:08 2352AB5F9F8F097BF9D41D5A4718A041 86016 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 09:28:07 25944D2CC49E0A6C581D02A74B7D6645 527064 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-10-02 13:40:54 CE1813A1E0701BE762C22E21AF013820 2914 ----a-w- C:\Windows\system32\Tasks\{DCE45527-132F-400B-BAD8-B411489E7FB8}

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C: =====

====== C:\Users\Ramon\AppData\Roaming ======

====== C:\Users\Ramon ======

====== C: exe-files ==

2013-10-24 10:58:48 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Ramon\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\359ZB49E\RSIT.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"Google Update"="C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"GrooveMonitor"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

"hpqSRMon"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe"

"Mindful"="B:\Progjes\Mindful\Mindful.exe"

"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

"avgnt"="C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe /min"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"Google Update"="C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\GoogleDriveSync]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="GoogleDriveSync"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files\\Google\\Drive\\googledrivesync.exe\" /autostart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IncrediMail]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="IncrediMail"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe /c"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\LightScribe Control Panel]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="LightScribe Control Panel"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LightScribeControlPanel.exe -hidden"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Logitech Download Assistant]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Logitech Download Assistant"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Windows\\system32\\rundll32.exe C:\\Windows\\System32\\LogiLDA.dll,LogiFetch"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\LogitechQuickCamRibbon]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="LogitechQuickCamRibbon"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Logitech\\Logitech WebCam Software\\LWS.exe\" /hide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\RoxioDragToDisc]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="RoxioDragToDisc"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Roxio\\Drag-to-Disc\\DrgToDsc.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SandboxieControl]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SandboxieControl"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"B:\\Progjes\\SbieCtrl.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\UnlockerAssistant]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="UnlockerAssistant"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Unlocker\\UnlockerAssistant.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Users^Ramon^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk]

"path"="C:\\Users\\Ramon\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk.Startup"

"backupExtension"=".Startup"

"command"="C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONENOTEM.EXE /tsr"

"item"="OneNote 2007 Schermopname en Snel starten"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\SbieSvc]

==== Startup Folders ======================

2011-10-27 15:02:24 694 ----a-w- C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\IconRestorer.lnk

2011-10-23 14:52:21 2069 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

2013-08-24 11:27:25 1096 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TwonkyServer.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [10-10-2013 11:37]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [26-08-2012 15:50]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [26-08-2012 15:50]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000Core.job --a------ C:\Users\Ramon\AppData\LoC:al\Google\Update\GoogleUpdate.exe []

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000UA.job --a------ C:\Users\Ramon\AppData\LoC:al\Google\Update\GoogleUpdate.exe []

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\system32\tasks\Ad-Aware Antivirus Scheduled Scan" [C:\PROGRA~1\AD-AWA~1\AdAwareLauncher.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000Core" [C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3033379807-551688170-3627618544-1000UA" [C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\SidebarExecute" [C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013" [C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\OneClick.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\User_Feed_Synchronization-{323DE27E-D5C4-406E-870E-8DA97FFE2001}" [C:\Windows\system32\msfeedssync.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{129D5908-1643-4F77-9D71-19F5401C4029}" [C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\Hpqdirec.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{14699272-18BE-4230-8E09-3BC4435D940E}" [C:\Program Files\Movie Maker\MOVIEMK.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{21EA6CA6-8932-4481-9878-747D0A7F78D1}" [C:\Windows Photo Gallery\WindowsPhotoGallery.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{33B60969-C14D-4562-8EFB-4F1237A6F993}" [b:\Progjes\Photocopier\COPIER.EXE]

"C:\Windows\system32\tasks\{34DE454B-D4A6-4E21-B722-3826FED5F873}" [C:\Windows Mail\WinMail.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{4590F9AF-CD97-4158-A1AD-CC8983988514}" [b:\Progjes\Photocopier\COPIER.EXE]

"C:\Windows\system32\tasks\{47954B1F-A264-44A4-AD42-0786DBD3AC1A}" [b:\AVSVideoEditor\AVSVideoEditor.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{4AB4FBAE-9E23-4619-9AF3-356898A31FDF}" [C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\Hpqdirec.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{502E3175-6888-4741-AB5A-9872BEF75994}" [b:\AVSVideoEditor\AVSVideoEditor.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{5D3F737B-42C4-46E6-B089-E02FBA34F17E}" [C:\Documents and Settings\Ramon\Documents\ConvertXtoDVD\FlashVideoDownloader.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{66273058-B2B3-494E-8B17-FE61A47B3E20}" [b:\Progjes\Photocopier\COPIER.EXE]

"C:\Windows\system32\tasks\{744C6566-3C61-4A71-A30D-D627AA30F531}" [b:\Program Files\Nero\Nero 9\Nero Burning ROM\Nero.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{89D8709F-59E4-4058-95D6-1876CBFA72E4}" [C:\Windows Photo Gallery\WindowsPhotoGallery.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{8EBF1BDA-0675-4DBE-AE1F-EFC8631F47D2}" [b:\AVSVideoEditor\AVSVideoEditor.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{98C2B010-E71B-4E45-806B-E9667E311DE9}" [b:\Progjes\Free YouTube Download\FreeYouTubeDownload.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{9C19E3D5-612D-44B4-824F-89DB191D0247}" [b:\AVS4YOU\AVSDiscCreator\AVSDiscCreator.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{A7C9421F-E038-4D2C-9347-6B081F65101E}" [b:\Progjes\Free YouTube Download\FreeYouTubeDownload.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{B8049935-8242-44C0-92EB-32D2C5B2CBBF}" [C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\Hpqdirec.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{B9E31F49-E7A6-4800-A82E-7461DF49EFC3}" [b:\Progjes\Photocopier\COPIER.EXE]

"C:\Windows\system32\tasks\{CAD840A0-C086-447E-935A-265360D26179}" [C:\Windows Photo Gallery\WindowsPhotoGallery.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{D8C80B3D-73A4-420A-A8E2-C83ECD4407DF}" [b:\Progjes\Free YouTube Download\FreeYouTubeDownload.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{DCE45527-132F-400B-BAD8-B411489E7FB8}" [b:\Progjes\Start.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\{FF28DE5E-866C-4662-820D-8AF550EA8E7B}" [b:\Mindful 2\Mindful.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"3gffxtbr@FestiveBar_3g.com"="C:\Program Files\FestiveBar_3g\bar\1.bin" []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3" [23-10-2011 16:54]

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

elchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf - C:\Program Files\Softonic\Softonic\1.8.19.3\Softonic.crx[]

YouTube - Ramon - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Ramon - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Softonic Chrome Toolbar - Ramon - Default\Extensions\elchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf

Gmail - Ramon - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\elchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="Web search"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{7DE33CFF-B2DB-49D8-8A6C-254E13BF9FF1}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{7DE33CFF-B2DB-49D8-8A6C-254E13BF9FF1}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Startpagina.nl | Jouw startpagina voor weer, verkeer en meer"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\extensions\3gffxtbr@FestiveBar_3g.com deleted successfully

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\Ramon\Desktop\FrostWire 5.5.5.lnk - B:\FrostWire\FrostWire 5\FrostWire.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\HijackThis.exe - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\Ramon\Downloads\HijackThis.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\IZArc.lnk - B:\Progjes\IZArc\IZArc.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\MOVIEMK.exe - Snelkoppeling.lnk - C:\Program Files\Movie Maker\MOVIEMK.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Photocopier.lnk - B:\Progjes\Photocopier\COPIER.EXE

C:\Users\Ramon\Desktop\Revo Uninstaller.lnk - B:\Progjes\Revo Uninstaller\Revouninstaller.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\RSIT.exe - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\Ramon\Downloads\RSIT.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Sandboxed Web Browser.lnk - B:\Progjes\Start.exe default_browser

C:\Users\Ramon\Desktop\WinMail.exe - Snelkoppeling.lnk - C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Acoustica CD Label Maker.lnk - B:\Program Files\Acoustica CD Label Maker\cdlabel.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Audacity 1.3 Beta (Unicode).lnk - B:\Progjes\Audacity 1.3 Beta (Unicode)\audacity.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\CdCoverCreator.lnk - B:\Progjes\CdCoverCreator\CdCoverCreator.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Disketch CD Label Software.lnk - C:\Program Files\NCH Software\Disketch\disketch.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\DVDVideoSoft Free Studio.lnk - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\FreeStudioManager.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Free YouTube Download.lnk - B:\Program Files\Free YouTube Download\FreeYTVDownloader.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\FrostWire 4.21.1.lnk - B:\FrostWire\FrostWire.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Photos Forever.lnk - B:\Program Files\Acoustica Photos Forever\photosforever.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Pinnacle VideoSpin.lnk - B:\Programs\Programs\VideoSpin.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Pixillion Image Converter.lnk - C:\Program Files\NCH Software\Pixillion\pixillion.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\SUPER ©.lnk -

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Winamp.lnk - B:\Progjes\Winamp\winamp.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Audio Video Map\Youtube Downloader HD.lnk - B:\Youtube Downloader HD\YouTubeDownloaderHD.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Antispam.lnk - B:\AVS4YOU\AVSAntispam\AVSAntispam.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Audio Converter.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSAudioConverter\AVSAudioConverter.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Audio Editor.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSAudioEditor\AVSAudioEditor.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Audio Recorder.lnk - B:\AVS4YOU\AVSAudioRecorder\AVSAudioRecorder.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Cover Editor 2.lnk - B:\AVS4YOU\AVS Cover Editor 2\AVSCoverEditor2.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Disc Creator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSDiscCreator\AVSDiscCreator.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Document Converter.lnk - B:\AVS4YOU\AVSDocumentConverter\AVSDocumentConverter.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS DVD Copy.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSDVDCopy\AVSDVDCopy.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Image Converter.lnk - B:\AVS4YOU\AVSImageConverter\AVSImageConverter.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Media Player.lnk - B:\AVS4YOU\AVSMediaPlayer\AVSMediaPlayer.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Photo Editor.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSPhotoEditor\AVSPhotoEditor.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Registry Cleaner.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSRegistryCleaner\AVSRegistryCleaner.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Ringtone Maker.lnk - B:\AVS4YOU\AVSRingtoneMaker\AVSRingtoneMaker.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Update Manager.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSUpdateManager\AVSUpdateManager.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Video Converter.lnk - B:\AVS4YOU\AVSVideoConverter\AVSVideoConverter.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Video Editor.lnk - B:\AVS4YOU\AVSVideoEditor\AVSVideoEditor.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Video Recorder.lnk - B:\AVS4YOU\AVSVideoRecorder\AVSVideoRecorder.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS Video ReMaker.lnk - B:\AVS4YOU\AVSVideoReMaker\AVSVideoReMaker.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVS4YOU Software Navigator.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\AVSSoftwareNavigator\AVS4YOUSoftwareNavigator.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\AVS Map\AVSVideoUploader - Snelkoppeling.lnk - C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\VideoUploader\AVSVideoUploader.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Adobe Reader X .lnk - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Avira APC.lnk - C:\Program Files\Avira\Protection Cloud\apcdemo.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Avira Control Center.lnk - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avcenter.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Drive Rescue.lnk - B:\Drive Rescue\rescue.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Driver Detective.lnk - C:\Program Files\PC Drivers HeadQuarters\Driver Detective\DriversHQ.DriverDetective.Client.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Gadwin PrintScreen.lnk - B:\Program Files\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\IconRestorer.lnk - B:\Progjes\IconRestorer\IconRestorer.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Internetbrowser selecteren.lnk - C:\Windows\System32\browserchoice.exe /launch

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\LaCie.lnk - C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LaCie

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Logitech Vid HD.lnk - C:\Program Files\Logitech\Vid HD\Vid.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\PC Inspector File Recovery.lnk - B:\PC Inspector File Recovery\Filerecovery.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Photocopier.lnk - B:\Progjes\Photocopier\COPIER.EXE

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Smart Restore.lnk - C:\Program Files\Packard Bell\Smart Restore\SmartRestore.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Spybot - Search & Destroy.lnk - B:\Progjes\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Time Stopper.lnk - B:\Progjes\Time Stopper.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Windows Live Mail.lnk - C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\X3D.lnk - B:\Progjes\Xara3D3\X3D.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Xara 3D3.lnk - B:\Progjes\Xara3D3\X3D.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Pack.Bell\Gebruikershandleiding.lnk - C:\Program Files\Packard Bell\Infocentre\InfoCtr.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Pack.Bell\HP Photosmart Essential 3.5.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqpse.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Pack.Bell\HP Solution Center.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\Hpqdirec.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Pack.Bell\HP.lnk - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Pack.Bell\Packard Bell ImageWriter.lnk - C:\Program Files\Packard Bell\ImageWriter\ImageWriter.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Pack.Bell\PBUpdator.lnk - C:\Program Files\Packard Bell\Updator\PBUpdator.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Pack.Bell\Winkel voor HP-benodigheden.lnk - C:\Program Files\HP\HPSSUPPLY\hpqSSupply.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Muz.& Film Map\Bit Che.lnk - B:\Progjes\Bit Che\Bit_Che.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Muz.& Film Map\DVD Flick.lnk - B:\Progjes\DVD Flick\dvdflick.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Muz.& Film Map\Format Factory.lnk - B:\Progjes\FormatFactory\FormatFactory.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Muz.& Film Map\Graphics Related Programs.lnk - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Graphics Related Programs

C:\Users\Ramon\Desktop\Muz.& Film Map\Opti Drive Control.lnk - B:\Progjes\Opti Drive Control\OptiDriveControl.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Muz.& Film Map\RealPlayer Downloads - Snelkoppeling.lnk - C:\Documents and Settings\Ramon\Videos\RealPlayer Downloads

C:\Users\Ramon\Desktop\Muz.& Film Map\RealPlayer.lnk - C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Muz.& Film Map\µTorrent.lnk -

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\Drive Rescue.lnk - B:\Drive Rescue\rescue.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\Duplicate Cleaner.lnk - B:\Progjes\Duplicate Cleaner\DuplicateCleaner.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\HCC Computer Opschoontool.lnk - C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{53DCFDBD-10C7-462E-B521-F1EA826679E3}\IconVanDe.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - B:\Progjes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\Paragon Backup & Recovery™ 10 Home.lnk -

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\Recuva.lnk - C:\Program Files\Recuva\recuva.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\Spybot - Search & Destroy.lnk - B:\Progjes\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\xplorer2 Lite.lnk - B:\Progjes\xplorer2_lite.exe /M

C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\REST2514\Restoration - Snelkoppeling.lnk - C:\Users\Ramon\Desktop\Pc Onderhoud\REST2514\Restoration.exe

C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Bit Che.lnk - B:\Progjes\Bit Che\Bit_Che.exe

C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Gadwin PrintScreen.lnk - B:\Program Files\PrintScreen\PrintScreen.exe

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Internetbrowser selecteren.lnk - C:\Windows\System32\browserchoice.exe /launch

C:\Users\Public\Desktop\Logitech-webcamsoftware.lnk - C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe

C:\Users\Public\Desktop\Mindful.lnk - B:\Progjes\Mindful\Mindful.exe

C:\Users\Public\Desktop\OpenOffice.org 3.3.lnk - C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Users\Public\Desktop\Roxio Creator Basic v9.lnk - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\Roxio Central33\Main\Roxio_Central33.exe

C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk - C:\Windows\Installer\{4E76FF7E-AEBA-4C87-B788-CD47E5425B9D}\SkypeIcon.exe

C:\Users\Public\Desktop\TwonkyServer.lnk - C:\Program Files\Twonky\TwonkyServer\twonkytray.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVS4YOU\De-installeren.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\Uninstall.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVS4YOU\Uninstall.lnk - C:\Program Files\AVS4YOU\Uninstall.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Paint.NET.lnk - C:\Program Files\Paint.NET\PaintDotNet.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive\Google Docs.lnk - C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe --new_document

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive\Google Drive.lnk - C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive\Google Sheets.lnk - C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe --new_spreadsheet

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive\Google Slides.lnk - C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe --new_presentation

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\Silverlight.Configuration.exe

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\FrostWire 5.3.8.lnk - B:\FrostWire\FrostWire 5\FrostWire.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\FrostWire 5.5.5.lnk - B:\FrostWire\FrostWire 5\FrostWire.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\IncrediMail 2.0.lnk - C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Office Outlook.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE /recycle

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Roxio Creator Basic v9.lnk - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\Roxio Central33\Main\Roxio_Central33.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Sandboxed Web Browser.lnk - B:\Progjes\Start.exe default_browser

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk - C:\Windows\system32\control.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\9d78513a8998829c\pinned.lnk -

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\9d91276b0be3e46b\pinned.lnk -

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Microsoft Office Outlook 2007.lnk - C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Windows Mail.lnk - C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Microsoft Office Outlook 2007.lnk - C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Paint.lnk - C:\Windows\system32\mspaint.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Snipping Tool.lnk - C:\Windows\system32\SnippingTool.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Sticky Notes.lnk - C:\Windows\system32\StikyNot.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Fax and Scan.lnk - C:\Windows\system32\WFS.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{306EF78B-F143-C7A6-5EB7-196F7208AAE0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{41DD99F1-A2A0-F7F6-FE61-E2899B1C23E0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{61A2865D-7AEB-B571-8388-ADB46D2EA74A} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{8AC608CF-9CCD-648C-E5F7-E65C9189D057} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{8E99622A-1E73-4478-E366-90C5DBBBF815} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC143876-4DF4-9EF6-B8C3-8A24705C3D7D} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C1BDC2F4-B10C-03AC-BBD5-A454B0B7DE9E} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{FA99F881-8DD6-DD38-F144-0F7C60DA8D5F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\elchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IncrediMail deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\359ZB49E will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Ramon\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Ramon\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\359ZB49E" deleted

==== EOF on do 24-10-2013 at 16:06:41,08 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

hallo Kape, ik zie enkele Progjes die ik, ook graag wil verwijderen.

C:\Windows\system32\tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013" [C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\OneClick.exe

C:\Program Files\Softonic\Softonic\1.8.19.3\Softonic.crx[] Softonic Chrome Toolbar - Ramon - Default\Extensions\elchiiiejkobdbblfejjkbphbddgmljf

C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Driver Detective.lnk - C:\Program Files\PC Drivers HeadQuarters\Driver Detective\DriversHQ.DriverDetective.Client.exe

C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\IncrediMail 2.0.lnk - C:\Program Files\IncrediMail\Bin\IncMail.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites

Een flink deel van de besmettingen en van de door jou niet verder gewenste bestanden of mappen is al verwijderd. Maar we pakken er nog enkelen aan uit je laatste bericht:

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

autoclean; 
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013;fs
 C:\Program Files\FestiveBar_3g;fs
 C:\Program Files\PC Drivers HeadQuarters;fs
 C:\Program Files\IncrediMail;fs
 C:\Users\Ramon\Desktop\Map Algemeen\Driver Detective.lnk;f
 C:\Users\Ramon\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\IncrediMail 2.0.lnk;f

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.