Ga naar inhoud

Delta search


Aanbevolen berichten

Sinds kort is er weer een zoekmachine opgedoken bij IE die zich automatisch opstart bij openen van IE.Weet niet bij welke zoekopdracht hij is binnen gelopen maar krijg hem niet uitgeschakeld.Ik gebruik REVO uninstaller om zo weinig mogelijk software op mijn PC te houden maar daar komt hij niet in voor en weet niet met welke registersleutel ik hem kan verwijderen.Had gedacht om IE te deinstalleren en opnieuw te installeren maar denk dat ik dan ik ook mijn favorieten kwijt ben,dus misschien heeft u een betere manier om hem terug te verwijderen.Alvast bedankt,grtjs Jos;-).

Link naar reactie
Delen op andere sites

@ Jozef,

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt hier volgt het logje,grtjs Jos;-).

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by JVM at 2013-11-08 12:35:22

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3

System drive C: has 77 GB (50%) free of 154 GB

Total RAM: 2046 MB (51% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:35:47, on 8/11/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 SP2 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2013\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgfws.exe

C:\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe

C:\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgnsx.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgemcx.exe

E:\Programma's\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\qualitink\updatequalitink.exe

C:\Program Files\qualitink\bin\utilqualitink.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.0.1\ToolbarUpdater.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\PROGRA~1\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe

C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\cltmng.exe

C:\PROGRA~1\SearchProtect\UI\bin\cltmngui.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\recordingmanager.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\JVM\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OZ3H5291\RSIT[1].exe

C:\Program Files\trend micro\JVM.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Electronics, Cars, Fashion, Collectibles, Coupons and More Online Shopping | eBay

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer provided by eBay

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

O2 - BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: qualitink - {73ad5d47-66e5-4127-80ca-c0eedabafbcc} - C:\Program Files\qualitink\qualitinkBHO.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.9012.1008\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [securDisc] C:\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_dec12] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Programma's\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [WUSB54GC] %ProgramFiles%\

O4 - HKCU\..\Run: [TClockEx] C:\Program Files\TClockEx\TCLOCKEX.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} - https://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\13.2.0\ViProtocol.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll c:\progra~1\movies toolbar\datamngr\mgrldr.dll c:\progra~1\movies c:\progra~1\movies c:\progra~1\movies c:\docume~1\alluse~1\applic~1\bitguard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\bitguard.dll c:\docume~1\alluse~1\applic~1\wincert\win32cert.dll c:\progra~1\movies

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V9 (AdobeActiveFileMonitor9.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Search Protect by Conduit Service (CltMngSvc) - Conduit - C:\PROGRA~1\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe

O23 - Service: Datamngr Coordinator (DatamngrCoordinator) - Unknown owner - C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe (file missing)

O23 - Service: GEST Service for program management. (GEST Service) - Unknown owner - C:\Program Files\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RealNetworks Downloader Resolver Service - Unknown owner - C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Update qualitink - qualitink - C:\Program Files\qualitink\updatequalitink.exe

O23 - Service: Util qualitink - Unknown owner - C:\Program Files\qualitink\bin\utilqualitink.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater14.0.1 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.0.1\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 13589 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\WINDOWS\tasks\AdobeAAMUpdater-1.0-JVM-HETBNG2PFGH-JVM.job

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\WINDOWS\tasks\MP Scheduled Scan.job

C:\WINDOWS\tasks\Plus-HD-2.2-chromeinstaller.job

C:\WINDOWS\tasks\Plus-HD-2.2-enabler.job

C:\WINDOWS\tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderDownloaderScheduledTaskS-1-5-21-746137067-562591055-725345543-1004.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-746137067-562591055-725345543-1004.job

C:\WINDOWS\tasks\RealDownloaderRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-746137067-562591055-725345543-1004.job

C:\WINDOWS\tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-746137067-562591055-725345543-1004.job

C:\WINDOWS\tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-746137067-562591055-725345543-1004.job

C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-746137067-562591055-725345543-1004.job

C:\WINDOWS\tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-746137067-562591055-725345543-1004.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]

RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll [2012-11-29 539888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4}]

DivX Plus Web Player HTML5 <video> - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll [2011-12-12 194432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{73ad5d47-66e5-4127-80ca-c0eedabafbcc}]

qualitink - C:\Program Files\qualitink\qualitinkBHO.dll [2013-10-21 249632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-08 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG Security Toolbar - C:\Program Files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll [2012-10-29 1796552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-10 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.9012.1008\swg.dll [2013-10-10 1001936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-08 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files\AVG Secure Search\13.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll [2012-10-29 1796552]

{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-10 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2006-11-03 866584]

"SoundMan"=C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE [2008-06-18 77824]

"AlcWzrd"=C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE [2008-06-19 2808832]

"nwiz"=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe [2010-07-07 1753192]

"NvCplDaemon"=C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2010-07-09 13923432]

"NvMediaCenter"=C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll [2010-07-09 110696]

"beid"=C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe [2011-02-03 2068480]

"SecurDisc"=C:\Nero 7\InCD\NBHGui.exe [2007-03-12 1626160]

"InCD"=C:\Nero 7\InCD\InCD.exe [2007-03-12 1055792]

"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2008-06-27 16875008]

"AdobeAAMUpdater-1.0"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2010-07-29 497648]

"NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2007-03-01 153136]

"vProt"=C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-01-25 1101488]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"ROC_roc_dec12"=C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_roc_dec12.exe [2012-01-29 928096]

"CanonMyPrinter"=C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2008-03-18 1848648]

"CanonSolutionMenu"=C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe [2008-03-11 689488]

"KernelFaultCheck"=C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k []

"AVG_UI"=C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-09-23 4411952]

"TkBellExe"=C:\Program Files\Real\RealPlayer\update\realsched.exe [2013-03-04 295072]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2012-04-18 421888]

"iTunesHelper"=E:\Programma's\iTunesHelper.exe [2013-08-16 152392]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TClockEx"=C:\Program Files\TClockEx\TCLOCKEX.EXE [2000-03-09 89088]

"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe [2007-03-12 153136]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-12-12 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DATAMNGR]

E:\PROGRA~1\BearShare Applications\MediaBar\Datamngr\datamngrUI.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DivXUpdate]

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe [2011-07-29 1259376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2012-04-18 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-12-12 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\uTorrent]

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [2013-05-01 802136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^JVM^Menu Start^Programma's^Opstarten^OpenOffice.org 3.3 .lnk]

E:\PROGRA~1\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~1\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll c:\progra~1\movies toolbar\datamngr\mgrldr.dll c:\progra~1\movies c:\progra~1\movies c:\progra~1\movies c:\docume~1\alluse~1\applic~1\bitguard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\bitguard.dll c:\docume~1\alluse~1\applic~1\wincert\win32cert.dll c:\progra~1\movies"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{091EB208-39DD-417D-A5DD-7E2C2D8FB9CB}"=C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MpShHook.dll [2006-11-03 83224]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SolutoService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SolutoService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SupportSoft RemoteAssist]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\UploadMgr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WinDefend]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Pinnacle\Studio 12\Programs\RM.exe"="C:\Program Files\Pinnacle\Studio 12\Programs\RM.exe:*:Enabled:Render Manager"

"C:\Program Files\Pinnacle\Studio 12\Programs\Studio.exe"="C:\Program Files\Pinnacle\Studio 12\Programs\Studio.exe:*:Enabled:Studio"

"C:\Program Files\Pinnacle\Studio 12\Programs\umi.exe"="C:\Program Files\Pinnacle\Studio 12\Programs\umi.exe:*:Enabled:umi"

"C:\Nero 7\Nero ShowTime\ShowTime.exe"="C:\Nero 7\Nero ShowTime\ShowTime.exe:*:Enabled:Nero ShowTime"

"C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe"="C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe:*:Enabled:Google Earth"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"="C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour-service"

"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgmfapx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgmfapx.exe:*:Enabled:Installer voor AVG"

"C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe:*:Enabled:WebKit"

"E:\Programma's\iTunes.exe"="E:\Programma's\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgnsx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgnsx.exe:*:Enabled:Online Shield"

"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgdiagex.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgdiagex.exe:*:Enabled:AVG Diagnostics 2013"

"C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgemcx.exe"="C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgemcx.exe:*:Enabled:Persoonlijke e-mailscanner"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"VIDC.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"vidc.DIVX"=DivX.dll

"vidc.yv12"=DivX.dll

"VIDC.WMV3"=wmv9vcm.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-08 12:35:22 ----D---- C:\rsit

2013-11-08 12:35:22 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-17 15:06:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe

2013-10-17 15:06:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-10-17 15:06:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

2013-10-17 15:06:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

2013-10-17 09:55:34 ----D---- C:\Program Files\qualitink

2013-10-12 11:03:47 ----D---- C:\Program Files\Plus-HD-2.2

2013-10-12 11:03:14 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BitGuard

2013-10-12 11:02:49 ----D---- C:\Documents and Settings\JVM\Application Data\Babylon

2013-10-12 11:02:49 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon

2013-10-11 01:24:08 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Wincert

2013-10-11 01:24:01 ----D---- C:\Documents and Settings\JVM\Application Data\ilividmoviestoolbarha

2013-10-11 01:23:56 ----D---- C:\Program Files\Movies Toolbar

2013-10-11 01:23:55 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Datamngr

2013-10-11 01:11:51 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\APN

2013-10-11 00:01:53 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Java

2013-10-10 11:31:01 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2868038$

2013-10-10 11:30:29 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2883150$

2013-10-10 11:30:20 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2862330$

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-08 12:35:22 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-08 12:33:54 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2013-11-08 12:29:39 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MFAData

2013-11-08 12:28:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2013-11-08 12:28:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-08 12:25:12 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-11-08 12:24:09 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-11-08 09:45:21 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-11-07 11:05:27 ----D---- C:\Documents and Settings\JVM\Application Data\Audacity

2013-11-07 10:43:24 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJPLM

2013-11-07 10:28:15 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-11-06 20:39:59 ----D---- C:\Program Files\SearchProtect

2013-10-30 13:30:07 ----D---- C:\WINDOWS

2013-10-29 12:22:01 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG2013

2013-10-28 10:34:20 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

2013-10-28 10:32:49 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-10-26 13:48:21 ----D---- C:\Program Files\Canon

2013-10-26 10:17:12 ----D---- C:\Documents and Settings\JVM\Application Data\Canon

2013-10-23 10:29:26 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2013-10-23 10:29:22 ----D---- C:\Config.Msi

2013-10-23 10:20:53 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution

2013-10-22 09:12:52 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2864063$

2013-10-22 09:12:52 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2834902-v2_WM10$

2013-10-22 09:12:50 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876315$

2013-10-22 09:12:47 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2850869$

2013-10-20 10:41:36 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJ

2013-10-19 14:09:41 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2013-10-17 15:06:26 ----D---- C:\Program Files\Java

2013-10-14 09:33:54 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2013-10-12 11:03:20 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-10-11 12:22:41 ----D---- C:\Program Files\Common Files\WebM Project

2013-10-11 00:01:53 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-10-10 16:30:20 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly

2013-10-10 15:25:37 ----A---- C:\WINDOWS\QTW.INI

2013-10-10 14:50:34 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-10-10 14:43:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-10-10 14:26:31 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-10 11:35:14 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2013-10-10 11:33:41 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2013-10-10 11:33:37 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2013-10-10 11:33:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2013-10-10 11:33:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2013-10-10 11:31:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgidshx.sys [2013-07-20 60216]

R0 Avglogx;AVG Logging Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avglogx.sys [2013-07-20 246072]

R0 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys [2013-07-01 96568]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2013-09-05 39224]

R0 ohci1394;Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2010-03-19 45648]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgidsdriverx.sys [2013-07-20 208184]

R1 AVGIDSShim;AVGIDSShim; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgidsshimx.sys [2013-09-10 22328]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2013-07-20 171320]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2013-03-21 182072]

R1 cdrbsdrv;cdrbsdrv; C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsdrv.sys [2004-03-08 13567]

R1 EIO_XP;EIO_XP; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\EIO_XP.sys []

R1 InCDPass;InCDPass; C:\WINDOWS\system32\drivers\InCDPass.sys [2007-03-12 37040]

R1 incdrm;InCD Reader; C:\WINDOWS\system32\drivers\InCDRm.sys [2007-03-12 38576]

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 kbdhid;Stuurprogramma voor toetsenbord-HID; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-14 14720]

R2 AegisP;AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.3.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AegisP.sys [2013-07-25 20747]

R3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

R3 Avgfwdx;Avgfwdx; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgfwdx.sys [2012-01-12 30944]

R3 BENDER;Pinnacle AV/DV2 Capture; C:\WINDOWS\system32\drivers\bender.sys [2006-12-04 203264]

R3 gdrv;gdrv; \??\C:\WINDOWS\gdrv.sys []

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 hidusb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2008-06-27 4742656]

R3 MarvinBus;Pinnacle Marvin Bus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MarvinBus.sys [2005-09-23 171520]

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mouhid.sys [2003-04-08 12288]

R3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2010-07-09 10604128]

R3 RT61;Linksys Wireless-G PCI Adapter Driver(RT61); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RT61.sys [2005-10-27 356096]

R3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [2013-08-09 32384]

R3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R4 InCDfs;InCD File System; C:\WINDOWS\system32\drivers\InCDFs.sys [2007-03-12 118064]

S1 avgtp;avgtp; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\avgtpx86.sys []

S3 61883;61883-eenheidsapparaat; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\61883.sys [2008-04-13 48128]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2011-03-02 33536]

S3 asusgsb;ASUS Virtual Video Capture Device Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\asusgsb.sys [2008-03-25 12416]

S3 ASUSVRC;ASUSTeK Virtual Capture Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AsusVRC.sys [2007-01-29 18432]

S3 Avc;AVC-apparaat; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avc.sys [2008-04-13 38912]

S3 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgfwdx.sys [2012-01-12 30944]

S3 BCM42RLY;BCM42RLY; \??\C:\WINDOWS\System32\BCM42RLY.SYS []

S3 CCDECODE;Closed Caption-decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024]

S3 GTNDIS5;GTNDIS5 NDIS Protocol Driver; \??\C:\WINDOWS\system32\GTNDIS5.SYS []

S3 MagicTune;MagicTune; C:\WINDOWS\system32\drivers\MTiCtwl.sys []

S3 MSDV;Microsoft DV Camera and VCR; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msdv.sys [2008-04-13 51200]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504]

S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248]

S3 NdisIP;Microsoft TV/Video-verbinding; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880]

S3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netaapl.sys [2012-03-26 18432]

S3 Pfc;Padus ASPI Shell; C:\WINDOWS\system32\drivers\pfc.sys []

S3 PlextorTV402U;Plextor ConvertX TV402U A/V Capture; C:\WINDOWS\system32\drivers\TVXstream.sys [2004-11-17 122368]

S3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2008-06-16 109184]

S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136]

S3 sonypvs1;Sony Digital Imaging Video2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sonypvs1.sys [2002-10-15 102220]

S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232]

S3 TVXLoader;PLEXTOR EZ-USB FX2 FIRMWARE LOADER (TVXLoader.sys); C:\WINDOWS\System32\Drivers\TVXLoader.sys [2004-11-01 14464]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbaapl.sys [2012-12-13 45056]

S3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2013-07-17 60160]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 14976]

S3 USBSTOR;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

S3 Video3D;ASUS Video3D Service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\Video3D32.sys []

S3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2009-07-14 444136]

S3 WSTCODEC;World Standard Teletext-codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeActiveFileMonitor9.0;Adobe Active File Monitor V9; C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2010-09-30 169408]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgfws.exe [2013-09-04 1432080]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 390504]

R2 CCALib8;Canon Camera Access Library 8; C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe [2006-03-30 96341]

R2 CltMngSvc;Search Protect by Conduit Service; C:\PROGRA~1\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe [2013-10-31 1735968]

R2 GEST Service;GEST Service for program management.; C:\Program Files\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe [2008-07-11 80392]

R2 IJPLMSVC;Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program; C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2008-01-22 103808]

R2 InCDsrv;InCD Helper; C:\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe [2007-03-12 931376]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [2013-10-08 182696]

R2 NVSvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2010-07-09 155752]

R2 RealNetworks Downloader Resolver Service;RealNetworks Downloader Resolver Service; C:\Program Files\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe [2012-11-29 38608]

R2 SimpTcp;Eenvoudige TCP/IP-services; C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe [2003-04-08 19456]

R2 UMWdf;Windows User Mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe [2004-08-11 38912]

R2 Update qualitink;Update qualitink; C:\Program Files\qualitink\updatequalitink.exe [2013-10-05 65312]

R2 Util qualitink;Util qualitink; C:\Program Files\qualitink\bin\utilqualitink.exe [2013-11-08 66336]

R2 vToolbarUpdater14.0.1;vToolbarUpdater14.0.1; C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.0.1\ToolbarUpdater.exe [2013-01-25 945328]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-08-16 553288]

R3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-03-12 271920]

S2 DatamngrCoordinator;Datamngr Coordinator; C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe []

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-29 135664]

S2 SupportSoft RemoteAssist;SupportSoft RemoteAssist; C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe [2008-05-29 382320]

S2 WinDefend;Windows Defender; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [2006-11-03 13592]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-10 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service; C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe [2011-11-10 167264]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-29 135664]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-14 194032]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 idsvc;Windows CardSpace; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]

S3 NBService;NBService; C:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-05-08 779824]

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

C:\Program Files\AVG Secure Search;fs
C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search;fs
C:\PROGRA~1\SearchProtect;fs
{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc};c
{73ad5d47-66e5-4127-80ca-c0eedabafbcc};c
C:\Program Files\qualitink;fs
{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9};c
CltMngSvc;s
DatamngrCoordinator;s
C:\Program Files\Movies Toolbar;fs
Update qualitink;s
Util qualitink;s
vToolbarUpdater14.0.1;s
C:\WINDOWS\tasks\Plus-HD-2.2*;f
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
"vProt"=-;r
"ROC_roc_dec12"=-;r
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DATAMNGR];r
E:\PROGRA~1\BearShare Applications;fs
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
"AppInit_DLLs"=-;r
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe];r
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe];r
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe];r
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe];r
C:\Program Files\Plus-HD-2.2;fs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BitGuard;fs
C:\Documents and Settings\JVM\Application Data\Babylon;fs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon;fs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Wincert:fs
C:\Documents and Settings\JVM\Application Data\ilividmoviestoolbarha;fs
C:\Program Files\Movies Toolbar;fs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Datamngr;fs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\APN;fs
emptyclsid;
iedefaults;
autoclean;
startupall; 
filesrcm;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

aangepast door Jion
Link naar reactie
Delen op andere sites

Krijg uw lod file niet gekopieerd in het venster v HiJackThis,sorry

- - - Updated - - -

Das snel,het is uw aangemaakte log die ik niet in het venster v HiJackThis krijg.Had in kladblok op het bureaublad geplaatst en met Ctrl A en Ctrl C naar het venster geprobeert zonder resultaat,vraag me af wat ik verkeerd doe,grtjs ;-).

Link naar reactie
Delen op andere sites

Na de tekst te selecteren (ctrl A) en te kopiëren (ctrl C) klik je in het witte kadertje van Zoek en gebruik je de toetsencombinatie ctrl V om te plakken.

- - - Updated - - -

Als ctrl V niet lukt, klik je in Zoek op de knop "Paste from ClipBoard".

De gekopieerde tekst zal dan alsnog in het kader geplaatst worden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

C:\Program Files\AVG Secure Search;fs

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search;fs

C:\PROGRA~1\SearchProtect;fs

{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc};c

{73ad5d47-66e5-4127-80ca-c0eedabafbcc};c

C:\Program Files\qualitink;fs

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c

{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9};c

CltMngSvc;s

DatamngrCoordinator;s

C:\Program Files\Movies Toolbar;fs

Update qualitink;s

Util qualitink;s

vToolbarUpdater14.0.1;s

C:\WINDOWS\tasks\Plus-HD-2.2*;f

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r

"vProt"=-;r

"ROC_roc_dec12"=-;r

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DATAMNGR];r

E:\PROGRA~1\BearShare Applications;fs

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r

"AppInit_DLLs"=-;r

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe];r

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe];r

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe];r

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprote

C:\Program Files\Plus-HD-2.2;fs

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BitGuard;fs

C:\Documents and Settings\JVM\Application Data\Babylon;fs

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon;fs

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Wincert:fs

C:\Documents and Settings\JVM\Application Data\ilividmoviestoolbarha;fs

C:\Program Files\Movies Toolbar;fs

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Datamngr;fs

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\APN;fs

emptyclsid;

iedefaults;

autoclean;

startupall;

filesrcm;

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.