Ga naar inhoud

Laptop hapert steeds even


zeMastear

Aanbevolen berichten

Hallo,

sinds een weekje heeft mijn laptop een klein probleempje. Hij hapert steeds even bij alles wat ik doe. Typen in Word, filmpjes afspelen, games spelen, door mappen bladeren. Het is een bekend probleem op het internet volgens mij en het lijkt veel op deze Laptop hapert constant eventjes - ComputerTotaal

Ik heb al enkele scans en opruimingen gedaan (SpyBot, Malwarebytes Anti-Malware, CCleaner, Windows Security Essentials) maar het is nog niet verholpen. Daarnaast heb ik nog een virusscan proberen te doen (Avira Antivir) en een schijfcontrole bij opstarten, maar het probleem bij deze twee was dat het niet lukte om ze af te maken. Virusscanner loopt vast bij ~5% en schijfcontrole bij 17%. De laptop zelf loopt niet vast denk ik. Tijdens het virusscannen kan ik gewoon de laptop blijven gebruiken en bij schijfcontrole hoor je, denk ik, dat ie niet helemaal vast is gelopen: je hoort de computer harder en zachter blazen iedere keer en zachtjes ratelen, dus het is niet dat ie niets meer doet. Alleen de scans kunnen op de een of andere manier niet worden afgemaakt. Het lijkt alsof er iets is dat ervoor zorgt dat de scans niet kunnen voltooien. Nou weet ik niet zo veel van computers dat ik weet of er zulke malware bestaat, maar daar lijkt het iig op.

Ik heb ook een Hijackthis logje gemaakt:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:51:17, on 22-12-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16526)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exe

C:\Program Files (x86)\Hijack This\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R3 - URLSearchHook: (no name) - {e317eb98-f10d-49f6-a798-76e815aaeabd} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Adblock Plus for IE Browser Helper Object - {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} - C:\Program Files (x86)\Adblock Plus for IE\AdblockPlus.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] "C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSDMonitor] "C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {15B782AF-55D8-11D1-B477-006097098764} -

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: TOSHIBA Web Camera Service (camsvc) - TOSHIBA - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Gadget Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFProcSRVC.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: EpsonBidirectionalService - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag (OODefragAgent) - O&O Software GmbH - C:\Users\Enrico\Desktop\Fixingen\O&O\oodag.exe

O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16033 bytes

Hopen dat jullie mij kunnen helpen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 31
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste,

Hier heb ik een soortgelijke discussie:

http://www.pc-helpforum.be/f201/laptop-hapert-continu-59724/ UIT HET ARCHIEF!

Je kan ook proberen om dit te downloaden!

HiJackThis - Browse /2.0.4 at SourceForge.net

En heb je ook al regelmatig in het taakbeheer gekeken hoe de prestaties van je laptop zijn.

Anders even het merk en het type van de laptop doorgeven. Dan kan ik even op internet kijken wat ik voor je kan doen.

Groeten,

Yordi

Link naar reactie
Delen op andere sites

Toshiba Satellite L500D-11J

Overzicht

Besturingssysteem

Windows Vista Home Premium 64-bit SP2

Processor

AMD Turion X2 RM-74 63 °C

Griffin 65nm Technologie

RAM

4,00GB DDR2 @ 399MHz (6-6-6-18)

Moederbord

TOSHIBA KSWAE (Socket M2/S1G1)

Grafisch

Algemeen PnP-beeldscherm (1366x768@60Hz)

512MBATI Mobility Radeon HD 4500/5100 Series (Toshiba)

Opslag

465GB TOSHIBA MK5055GSX ATA Device (SATA) 40 °C

Optische schijven

PIONEER DVD-RW DVRTD09A ATA Device

UFS 2BO5M3W16N4 SCSI CdRom Device

Geluid

High Definition Audio-apparaat

Nieuwe logfile met de nieuwere versie van Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 15:38:29, on 22-12-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16526)

FIREFOX: 26.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Enrico\Downloads\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R3 - URLSearchHook: (no name) - {e317eb98-f10d-49f6-a798-76e815aaeabd} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Adblock Plus for IE Browser Helper Object - {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} - C:\Program Files (x86)\Adblock Plus for IE\AdblockPlus.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] "C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSDMonitor] "C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {15B782AF-55D8-11D1-B477-006097098764} -

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: TOSHIBA Web Camera Service (camsvc) - TOSHIBA - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Gadget Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFProcSRVC.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: EpsonBidirectionalService - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag (OODefragAgent) - O&O Software GmbH - C:\Users\Enrico\Desktop\Fixingen\O&O\oodag.exe

O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 15853 bytes

- - - Updated - - -

Ik had dat topic al gezien, maar ik weet niet wat ik er mee zou kunnen doen. Ik denk dat van mijn logje uit moeten gaan? Daarnaast heb ik regelmatig naar Taakbeheer gekeken en dat ziet er altijd goed uit, nooit meer dan 50% gebruik (tenzij ik een zwaar spel speel), maar als ik gewoon een beetje aan het surfen ben en met Word in de weer ben, is het zelden hoger dan 15-20%

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik had dat topic al gezien, maar ik weet niet wat ik er mee zou kunnen doen. Ik denk dat van mijn logje uit moeten gaan? Daarnaast heb ik regelmatig naar Taakbeheer gekeken en dat ziet er altijd goed uit, nooit meer dan 50% gebruik (tenzij ik een zwaar spel speel), maar als ik gewoon een beetje aan het surfen ben en met Word in de weer ben, is het zelden hoger dan 15-20%
Het klopt uiteraard dat je van je eigen logje moet uitgaan en je niet moet baseren op logjes van andere PC's. Daarom gaan we met jouw gegevens aan de slag:

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {e317eb98-f10d-49f6-a798-76e815aaeabd} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)

O16 - DPF: {15B782AF-55D8-11D1-B477-006097098764} –

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Enrico at 2013-12-22 22:18:43

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 115 GB (48%) free of 238 GB

Total RAM: 4093 MB (47% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:19:12, on 22-12-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16526)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\trend micro\Enrico.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Adblock Plus for IE Browser Helper Object - {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} - C:\Program Files (x86)\Adblock Plus for IE\AdblockPlus.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] "C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSDMonitor] "C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOSHIBA Online Product Information] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: TOSHIBA Web Camera Service (camsvc) - TOSHIBA - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe

O23 - Service: ConfigFree Gadget Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFProcSRVC.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: EpsonBidirectionalService - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice (TOSHIBA HDD SSD Alert Service) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14921 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe"

"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe" /launchService

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe"

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFProcSRVC.exe"

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe"

WLIDSvcM.exe 2564

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe" avshadowcontrol0_000004f8

taskeng.exe {DBE07E67-7C9E-4410-BF31-0229DF71BB00}

taskeng.exe {B1C951F9-0C8B-4CCB-8C4D-354FF8756E9A}

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" /r

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe"

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe"

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM" PriorityLow

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

C:\Windows\system32\conime.exe

"C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe"

C:\Windows\explorer.exe

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Users\Enrico\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21 6723984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-01-16 688528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2013-05-08 77424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}]

Spybot-S&D IE Protection - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2009-01-26 1879896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21 4222864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-01-16 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664}]

Adblock Plus for IE Browser Helper Object - C:\Program Files (x86)\Adblock Plus for IE\AdblockPlus.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TosSENotify"=C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe [2009-04-23 1128448]

"TPCHWMsg"=C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe [2009-04-15 613232]

"SmoothView"=C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe [2009-03-31 573952]

"TPwrMain"=C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE [2009-03-06 487264]

"HSON"=C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe [2009-03-09 52600]

"00TCrdMain"=C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe [2009-03-23 900096]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2009-03-20 1716008]

"SmartFaceVWatcher"=C:\Program Files\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe [2009-03-24 236544]

"Teco"=C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\Teco.exe [2009-04-24 1451008]

"Toshiba Registration"=C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe [2009-03-04 96144]

"BCSSync"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 Full Activated\Installed\Office14\BCSSync.exe [2010-01-21 112512]

"OODefragTray"=C:\Users\Enrico\Desktop\Fixingen\O&O\oodtray.exe []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2009-03-05 2260480]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2009-04-11 1555968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS4ServiceManager]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe [2009-06-08 611712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeUpdate]

wscript C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Adobe32\invis.vbs C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Adobe32\bat.bat []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ConnectionCenter]

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe [2012-07-27 380088]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2010-04-01 357696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Pro Agent]

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe -autorun []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Epson Stylus SX420W(Netwerk)]

C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIGCE.EXE [2009-09-14 224768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Gyazo]

C:\Program Files (x86)\Gyazo\GyStation.exe [2013-10-30 2990304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogMeIn Hamachi Ui]

C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe [2011-08-15 1955208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Steam]

C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe [2013-10-30 1820584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TWebCamera]

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe [2009-04-16 2513472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Xvid]

C:\Program Files (x86)\Xvid\CheckUpdate.exe [2011-01-17 8192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth Manager.lnk]

C:\PROGRA~2\Toshiba\BLUETO~1\TosBtMng.exe [2009-03-19 2532680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Enrico^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Dropbox.lnk]

C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2013-04-10 27151288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HWSetup"=C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe [2007-04-16 422400]

"SVPWUTIL"=C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe [2008-11-21 438272]

"KeNotify"=C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe [2009-01-13 34088]

"ToshibaServiceStation"=C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe [2011-02-11 1295736]

"NDSTray.exe"=C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe [2009-05-12 299008]

"cfFncEnabler.exe"=C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe [2009-03-24 16384]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"=C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe [2005-07-15 479232]

"SSDMonitor"=C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe [2009-10-14 104408]

"ATICustomerCare"=C:\Program Files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe [2010-03-04 311296]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2013-05-08 41056]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"avgnt"=C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [2013-12-12 684600]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2013-04-30 642304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21 6723984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21 4222864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Hamachi2Svc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MpfService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"EnableLUA"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"vidc.XVID"=xvidvfw.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-12-22 22:18:46 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-12-22 22:18:43 ----D---- C:\rsit

2013-12-22 22:10:53 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN

2013-12-22 22:10:45 ----D---- C:\Windows\temp

2013-12-22 21:03:25 ----A---- C:\Windows\zip.exe

2013-12-22 21:03:25 ----A---- C:\Windows\SWSC.exe

2013-12-22 21:03:25 ----A---- C:\Windows\SWREG.exe

2013-12-22 21:03:25 ----A---- C:\Windows\sed.exe

2013-12-22 21:03:25 ----A---- C:\Windows\PEV.exe

2013-12-22 21:03:25 ----A---- C:\Windows\NIRCMD.exe

2013-12-22 21:03:25 ----A---- C:\Windows\MBR.exe

2013-12-22 21:03:25 ----A---- C:\Windows\grep.exe

2013-12-22 21:01:22 ----D---- C:\Qoobox

2013-12-22 20:58:10 ----D---- C:\Windows\erdnt

2013-12-22 15:17:17 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\toshiba

2013-12-22 15:10:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MRT.exe

2013-12-21 19:17:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2013-12-21 19:06:55 ----ASH---- C:\hiberfil.sys

2013-12-21 17:48:18 ----A---- C:\Windows\ntbtlog.txt

2013-12-21 14:26:10 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Avira

2013-12-21 14:21:59 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\ATI

2013-12-21 14:12:14 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Mozilla(36)

2013-12-20 10:48:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox(18)

2013-12-19 14:26:01 ----D---- C:\ProgramData\WindowsSearch

2013-12-13 00:23:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-12-13 00:23:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-12-13 00:23:27 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-12-13 00:23:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-12-13 00:23:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-12-13 00:23:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-12-13 00:23:25 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-12-13 00:23:25 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-12-13 00:23:25 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-12-13 00:23:25 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-12-13 00:23:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-12-13 00:23:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-12-13 00:23:24 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-12-13 00:23:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-12-13 00:23:23 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-12-13 00:23:23 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-12-13 00:23:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-12-13 00:23:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-12-13 00:23:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-12-13 00:23:22 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-12-13 00:23:22 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-12-13 00:23:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-12-13 00:23:21 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-12-13 00:23:21 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-12-13 00:23:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-12-13 00:23:18 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-12-13 00:23:16 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-12-13 00:23:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-12-12 22:08:25 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-12-12 22:08:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2013-12-12 22:08:02 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2013-12-12 22:07:57 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll

2013-12-12 22:07:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wscript.exe

2013-12-12 22:07:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cscript.exe

2013-12-12 22:07:56 ----A---- C:\Windows\system32\wscript.exe

2013-12-12 22:07:56 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe

2013-12-12 22:07:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wshcon.dll

2013-12-12 22:07:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrrun.dll

2013-12-12 22:07:52 ----A---- C:\Windows\system32\SysFxUI.dll

2013-12-12 22:07:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys

2013-12-12 22:07:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-12-22 22:18:46 ----RD---- C:\Program Files

2013-12-22 22:11:59 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Skype

2013-12-22 22:10:45 ----D---- C:\Windows

2013-12-22 22:00:30 ----A---- C:\Windows\system.ini

2013-12-22 21:59:54 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc

2013-12-22 21:45:03 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-12-22 21:45:03 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-12-22 21:45:03 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-12-22 21:45:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-12-22 21:30:36 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-12-22 21:24:55 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-12-22 20:01:53 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-12-22 20:01:27 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-12-22 19:59:29 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-12-22 16:25:49 ----D---- C:\Windows\System32

2013-12-22 15:26:23 ----D---- C:\Program Files\Speccy

2013-12-22 15:06:56 ----SD---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Microsoft

2013-12-21 19:28:19 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-12-21 19:19:03 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-12-21 19:18:58 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-12-21 19:18:33 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-12-21 17:58:51 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2013-12-21 14:50:39 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Mozilla

2013-12-21 14:50:23 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-12-21 14:47:45 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Adobe

2013-12-21 14:42:23 ----D---- C:\Windows\system32\Msdtc

2013-12-21 14:42:11 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-12-21 14:38:36 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-12-21 14:38:11 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-12-21 14:38:11 ----D---- C:\Windows\system32\spool

2013-12-21 14:38:11 ----D---- C:\Windows\inf

2013-12-21 14:38:11 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\vlc

2013-12-21 14:38:11 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\uTorrent

2013-12-21 14:38:10 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\TorrentStream

2013-12-21 14:38:04 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Thinstall

2013-12-21 14:38:04 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Sports Interactive

2013-12-21 14:38:03 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\OpenOffice.org

2013-12-21 14:38:01 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\MathWorks

2013-12-21 14:38:00 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-12-21 14:38:00 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\LimeWire

2013-12-21 14:37:58 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\InstallShield Installation Information

2013-12-21 14:37:58 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\ICAClient

2013-12-21 14:37:58 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Hamachi

2013-12-21 14:37:58 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\dvdcss

2013-12-21 14:37:58 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\Downloaded Installations

2013-12-21 14:37:57 ----D---- C:\Users\Enrico\AppData\Roaming\.Torrent Stream

2013-12-21 14:37:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-12-21 14:37:42 ----D---- C:\Windows\registration

2013-12-21 14:19:29 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-12-19 14:26:01 ----D---- C:\ProgramData

2013-12-18 23:11:15 ----AD---- C:\ProgramData\TEMP

2013-12-16 00:07:24 ----D---- C:\Windows\Debug

2013-12-15 16:46:32 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-12-15 16:41:34 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

2013-12-13 09:34:02 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-12-13 09:34:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-12-13 09:33:55 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-12-13 09:33:49 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-12-13 00:25:23 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-12-10 19:47:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-12-02 20:14:56 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-12-02 20:14:46 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2013-11-24 16:23:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\TorrentStream

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 amdide64;amdide64; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdide64.sys [2012-12-03 11944]

R0 AtiPcie;ATI PCI Express (3GIO) Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys [2008-04-28 16400]

R0 LPCFilter;LPC Lower Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LPCFilter.sys [2008-05-07 32040]

R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [2010-01-27 834544]

R0 tos_sps64;TOSHIBA tos_sps64 Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\tos_sps64.sys [2009-02-16 504912]

R0 TVALZ;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZ_O.SYS [2007-11-09 26968]

R1 avipbb;avipbb; C:\Windows\system32\DRIVERS\avipbb.sys [2013-12-12 131576]

R1 avkmgr;avkmgr; C:\Windows\system32\DRIVERS\avkmgr.sys [2013-11-25 28600]

R1 ctxusbm;Citrix USB Monitor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ctxusbm.sys [2012-04-25 93272]

R1 RtlProt;Realtke RtlProt WLAN Utility Protocol Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtlprot.sys [2007-04-23 31016]

R1 Tosrfcom;Bluetooth RFCOMM; C:\Windows\System32\Drivers\tosrfcom.sys [2009-02-19 76160]

R2 adfs;adfs; C:\Windows\system32\drivers\adfs.sys [2009-06-08 86584]

R2 atksgt;atksgt; C:\Windows\system32\DRIVERS\atksgt.sys [2009-10-26 312480]

R2 avgntflt;avgntflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgntflt.sys [2013-12-12 108440]

R2 lirsgt;lirsgt; C:\Windows\system32\DRIVERS\lirsgt.sys [2009-10-26 43168]

R2 TVALZFL;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZFL.sys [2009-03-23 14472]

R3 amdiox64;AMD IO Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [2010-02-18 46136]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2013-04-30 11922944]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2013-04-30 359936]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdLH6.sys [2012-02-23 92176]

R3 hamachi;Hamachi Network Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\hamachi.sys [2009-03-18 33856]

R3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2009-04-11 275456]

R3 PGEffect;Pangu effect driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pgeffect.sys [2009-03-18 32832]

R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh64.sys [2009-04-24 206336]

R3 rtl8192se;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtl8192se.sys [2011-08-30 917608]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2009-03-20 266288]

R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2007-12-11 27272]

R3 tosporte;Bluetooth COM Port; C:\Windows\system32\DRIVERS\tosporte.sys [2008-03-25 49152]

R3 tosrfbd;Bluetooth RFBUS; C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfbd.sys [2008-10-06 173696]

R3 tosrfbnp;Bluetooth RFBNEP; C:\Windows\System32\Drivers\tosrfbnp.sys [2009-03-03 45056]

R3 tosrfec;Bluetooth ACPI; C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfec.sys [2006-10-23 18944]

R3 Tosrfhid;Bluetooth RFHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\Tosrfhid.sys [2009-03-05 88576]

R3 tosrfnds;Bluetooth Personal Area Network; C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfnds.sys [2009-03-12 20992]

R3 Tosrfusb;Bluetooth USB Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfusb.sys [2009-03-19 52736]

R3 usbvideo;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-07-12 168960]

R3 WudfPf;@%SystemRoot%\system32\drivers\Wudfpf.sys,-1000; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys [2012-07-26 87040]

S3 aa8tkiz2;aa8tkiz2; C:\Windows\system32\drivers\aa8tkiz2.sys []

S3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2013-04-30 11922944]

S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []

S3 cpuz130;cpuz130; \??\C:\Users\Enrico\AppData\Local\Temp\cpuz130\cpuz_x64.sys []

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 6144]

S3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys []

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 11008]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2006-11-02 7040]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2006-11-02 6656]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 7936]

S3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\Windows\System32\Drivers\RootMdm.sys [2008-01-21 11264]

S3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys []

S3 RTSTOR;Realtek USB 2.0 Card Reader; C:\Windows\system32\drivers\RTSTOR64.SYS [2009-04-08 71168]

S3 TosRfSnd;Bluetooth Audio; C:\Windows\system32\drivers\tosrfsnd.sys [2009-03-23 56320]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 40960]

S3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys [2012-10-26 131416]

S3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys []

S3 WinUSB;Android USB Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2009-07-14 40448]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2009-10-01 46592]

S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2008-01-21 22528]

S3 WSDScan;Ondersteuning voor WSD-scan via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDScan.sys [2009-04-11 24064]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2012-07-26 198656]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 8704]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 438328]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2013-04-30 238080]

R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2013-04-29 361984]

R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2013-12-12 440376]

R2 AntiVirService;Avira Real-Time Protection; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [2013-11-25 440376]

R2 camsvc;TOSHIBA Web Camera Service; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCameraSrv.exe [2009-04-16 20544]

R2 ConfigFree Gadget Service;ConfigFree Gadget Service; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFProcSRVC.exe [2009-03-06 36864]

R2 ConfigFree Service;ConfigFree Service; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2009-03-10 46448]

R2 EpsonBidirectionalService;EpsonBidirectionalService; C:\Program Files (x86)\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe [2006-12-19 94208]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 27648]

R2 PCToolsSSDMonitorSvc;PC Tools Startup and Shutdown Monitor service; C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe [2009-10-14 583640]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

R2 TNaviSrv;TOSHIBA Navi Support Service; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe [2009-02-16 83312]

R2 TosCoSrv;TOSHIBA Power Saver; C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe [2009-03-06 488288]

R2 TOSHIBA Bluetooth Service;TOSHIBA Bluetooth Service; C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe [2009-03-17 189808]

R2 TOSHIBA eco Utility Service;TOSHIBA eco Utility Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe [2009-04-24 242176]

R2 TOSHIBA HDD SSD Alert Service;TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwingsservice; C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe [2009-03-17 84480]

R2 TPCHSrv;TPCH Service; C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe [2009-04-15 803696]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

R3 TMachInfo;TMachInfo; C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe [2011-02-11 54136]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-26 135664]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-12-10 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2010-03-18 1038088]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2010-03-18 655624]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-26 135664]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-08-26 182768]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-03 69632]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 Full Activated\Installed\Office14\GROOVE.EXE [2010-01-21 51445112]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-11-15 119408]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 PerfHost;@%systemroot%\sysWow64\perfhost.exe,-2; C:\Windows\SysWow64\perfhost.exe [2008-01-21 19968]

S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe [2012-11-04 529744]

S3 WPFFontCache_v0400;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-07-20 1022632]

S4 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine; C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe [2011-08-15 2329480]

S4 NetMsmqActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Dit is de log. Er verscheen ook een info bestandje, maar die hebben we niet nodig?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Infobestandje hebben we inderdaad niet nodig ;-)

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier het Combofix logje. Geen enkele keer opnieuw op hoeven starten.

ComboFix 13-12-21.01 - Enrico 23-12-2013 9:26.2.2 - x64

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.4093.2228 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Enrico\Downloads\ComboFix.exe

AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C}

SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691}

SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-11-23 to 2013-12-23 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-12-23 08:45 . 2013-12-23 08:45 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\temp

2013-12-23 08:45 . 2013-12-23 08:45 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-12-23 08:24 . 2013-12-16 00:54 10315576 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{AAEACC8F-082F-48F7-A799-E43438CCA342}\mpengine.dll

2013-12-22 22:14 . 2013-12-22 22:14 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\Sports Interactive

2013-12-22 21:18 . 2013-12-22 21:19 -------- d-----w- c:\program files\trend micro

2013-12-22 21:18 . 2013-12-22 21:19 -------- d-----w- C:\rsit

2013-12-22 15:25 . 2013-12-22 15:25 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\O&O

2013-12-22 14:17 . 2013-12-22 14:17 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\toshiba

2013-12-22 14:15 . 2013-12-22 14:15 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\Microsoft Corporation

2013-12-21 18:17 . 2010-04-06 08:34 345984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2013-12-21 17:29 . 2013-12-21 17:29 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\DriverTuner

2013-12-21 13:51 . 2013-12-21 13:51 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\Macromedia

2013-12-21 13:26 . 2013-12-21 13:26 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Avira

2013-12-21 13:21 . 2013-12-21 13:21 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\ATI

2013-12-21 13:21 . 2013-12-21 13:21 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\ATI

2013-12-21 13:20 . 2013-12-21 13:20 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\Toshiba(33)

2013-12-21 13:12 . 2013-12-21 13:12 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Mozilla(36)

2013-12-21 13:12 . 2013-12-21 13:12 -------- d-----w- c:\users\Enrico\AppData\Local\Mozilla

2013-12-20 09:48 . 2013-12-20 09:49 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mozilla Firefox(18)

2013-12-19 13:26 . 2013-12-19 13:26 -------- d-----w- c:\programdata\WindowsSearch

2013-12-12 21:08 . 2013-10-30 02:10 2776064 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-12-12 21:08 . 2013-10-22 09:31 79360 ----a-w- c:\windows\system32\imagehlp.dll

2013-12-12 21:08 . 2013-10-22 07:19 158208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imagehlp.dll

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 04:27 144384 ----a-w- c:\windows\system32\wshom.ocx

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 04:26 198656 ----a-w- c:\windows\system32\scrrun.dll

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 02:08 131072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wshom.ocx

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 02:19 166912 ----a-w- c:\windows\system32\wscript.exe

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 02:19 147968 ----a-w- c:\windows\system32\cscript.exe

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 00:35 135168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cscript.exe

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 00:35 155648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wscript.exe

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 02:08 36864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wshcon.dll

2013-12-12 21:07 . 2013-10-11 02:08 172032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\scrrun.dll

2013-12-12 21:07 . 2013-10-30 04:34 374784 ----a-w- c:\windows\system32\SysFxUI.dll

2013-12-12 21:07 . 2013-10-30 03:55 122368 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\drmk.sys

2013-12-12 21:07 . 2013-10-30 02:33 218112 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\portcls.sys

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-12-15 15:41 . 2006-11-02 12:35 90708896 ----a-w- c:\windows\system32\mrt.exe

2013-12-12 10:39 . 2013-03-21 14:51 131576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys

2013-12-12 10:39 . 2013-03-21 14:51 108440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys

2013-12-10 18:47 . 2012-04-05 04:18 692616 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-12-10 18:47 . 2011-05-20 14:04 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-11-26 11:25 . 2010-02-24 17:42 267936 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-11-25 14:21 . 2013-03-21 14:51 28600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys

2013-10-30 04:34 . 2008-01-21 02:46 1386496 ----a-w- c:\windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll

2013-10-11 04:23 . 2013-11-13 08:48 462848 ----a-w- c:\windows\system32\IKEEXT.DLL

2013-10-11 04:23 . 2013-11-13 08:48 781824 ----a-w- c:\windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2013-10-11 02:07 . 2013-11-13 08:48 596480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FWPUCLNT.DLL

2013-10-03 15:03 . 2013-11-13 08:48 389632 ----a-w- c:\windows\system32\gdi32.dll

2013-10-03 15:02 . 2013-11-13 08:48 1278976 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2013-10-03 12:46 . 2013-11-13 08:48 304128 ----a-w- c:\windows\SysWow64\gdi32.dll

2013-10-03 12:45 . 2013-11-13 08:48 993792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-04-10 05:37 130736 ----a-w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-04-10 05:37 130736 ----a-w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-04-10 05:37 130736 ----a-w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-04-10 05:37 130736 ----a-w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1555968]

"HydraVisionDesktopManager"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe" [2012-11-16 393216]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HWSetup"="c:\program files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe" [2007-04-16 422400]

"SVPWUTIL"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" [2008-11-21 438272]

"KeNotify"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" [2009-01-13 34088]

"ToshibaServiceStation"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" [2011-02-11 1295736]

"NDSTray.exe"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe" [2009-05-12 299008]

"cfFncEnabler.exe"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\cfFncEnabler.exe" [2009-03-24 16384]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"="c:\program files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" [2005-07-15 479232]

"SSDMonitor"="c:\program files (x86)\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe" [2009-10-14 104408]

"ATICustomerCare"="c:\program files (x86)\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe" [2010-03-04 311296]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2013-05-08 41056]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"avgnt"="c:\program files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2013-12-12 684600]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2013-04-29 642304]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOSHIBA Online Product Information"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2009-03-16 6158240]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

TRDCReminder.lnk - c:\program files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2009-2-24 391072]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

@="Service"

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

Themes

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-12-05 19:40 1210320 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\31.0.1650.63\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-12-23 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-05 18:47]

.

2013-12-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-26 18:51]

.

2013-12-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-26 18:51]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-04-10 05:37 164016 ----a-w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-04-10 05:37 164016 ----a-w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-04-10 05:37 164016 ----a-w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-04-10 05:37 164016 ----a-w- c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TosSENotify"="c:\program files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe" [2009-04-23 1128448]

"TPCHWMsg"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe" [bU]

"SmoothView"="c:\program files (x86)\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [bU]

"TPwrMain"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [bU]

"HSON"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [bU]

"00TCrdMain"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [bU]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2009-03-20 1716008]

"SmartFaceVWatcher"="c:\program files (x86)\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe" [bU]

"Teco"="c:\program files (x86)\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" [bU]

"Toshiba Registration"="c:\program files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe" [2009-03-04 96144]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 Full Activated\Installed\Office14\BCSSync.exe" [2010-01-21 112512]

"OODefragTray"="c:\users\Enrico\Desktop\Fixingen\O&O\oodtray.exe" [bU]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mDefault_Page_URL = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=TSEG&bmod=TSEG;

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html

IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~2\MICROS~1.100\INSTAL~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

TCP: Interfaces\{8DD31783-CE98-4B43-9DFA-519FFCCB6FD3}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

FF - ProfilePath - c:\users\Enrico\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\50d4x676.default-1382134314168\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.igoogleportal.com/portal/mypage.php#

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10c.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{19114156-8E9A-4D4E-9EE9-17A0E48D3BBB}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWow64\\Macromed\\Flash\\Flash10c.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker3"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{D27CDB6B-AE6D-11CF-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{D27CDB6B-AE6D-11CF-96B8-444553540000}\1.0]

@="Shockwave Flash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}\1.0]

@="FlashBroker"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Classes]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,52,00,45,00,47,00,49,00,53,00,54,00,52,00,59,

00,5c,00,4d,00,41,00,43,00,48,00,49,00,4e,00,45,00,5c,00,53,00,4f,00,46,00,\

.

Voltooingstijd: 2013-12-23 09:54:11

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-12-23 08:54

.

Pre-Run: 118.425.006.080 bytes beschikbaar

Post-Run: 119.895.851.008 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 27DC2A3A12BC1ED03B519F4AE51529FF

5C616939100B85E558DA92B899A0FC36

Link naar reactie
Delen op andere sites

Overigens is één probleem nog steeds aanwezig, de haperingen. De andere heb ik niet meer getest. Misschien was ik in mijn eerste post niet geheel duidelijk, maar het probleem is drieledig:

- Continu haperingen. Best we willekeurig wanneer het gebeurt: soms als er veel dingen tegelijk draaien, maar soms ook veroorzaakt door enkele programma's, opvallend vaak bij Word. Terwijl tijdens Football Manager (zeer zwaar programma) bij tijd en wijle wel alles goed kan gaan.

- Kan CCleaner en anti-malware programma's wel draaien en niets vinden, maar kan geen virusscanner (Avira) volledig afmaken, blijft hangen bij bestand ~236.000, steeds in dezelfde map (maar de rest van de laptop doet het wel)

- Kan geplande schijfcontrole (tijdens het opstarten) niet volledig afmaken, loopt vast bij stap 4 van de 5, zo rond bestand ~42.000 van de 500.000)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Laten we eerst even met de virusscanner beginnen. Probeer eens of volgende online-scanner wel volledig doorwerkt ?

Ga naar de site van ESET Online Scanner.

Klik op de knop “Run ESET Online Scanner”

In een apart scherm krijg je de vraag om EsetSmartInstaller te downloaden

Klik op de link van esetsmartinstaller_enu.exe en dan start de download automatisch op.

Kies voor “Download” van dit bestand.

Klik op “uitvoeren” van dit bestand esetsmartinstaller_enu.exe

Zet een vinkje bij “YES, I accept the Terms of Use”

Klik op “Start”

Klik op "Advanced settings"

Zet een vinkje bij de volgende opties:

 • Remove found threats
 • Scan archives
 • Scan for potentially unwanted applications
 • Scan for potentially unsafe applications
 • Enable Anti-Stealth technology

Klik op “Start”

De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.

Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.

Gebruik Kladblok om het logje te openen. Dit logje vind je op de locatie C:\\Program Files\\Eset\\EsetOnlineScanner\\log.txt

Kopieer en plak de inhoud van dit logje in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zojuist was ik bezig met ESET, maar aangezien het al laat was, wilde ik hem stoppen.

Toevallig, vlak voordat ik hem stopte, gebeurde wat er bij Avira ook gebeurt. De scanner gaat niet verder dan een bepaalde file (zie bijgevoegde foto), maar de scantijd blijft wel doorlopen (dus hij loopt niet helemaal vast). Alles om de scanner heen, bureaublad, knop 'Start' en startmenu, loopt vast! explorer.exe loopt helemaal vast. Gisteren, tijdens het scannen met Avira, kreeg ik ook de melding met explorer.exe reageert niet meer. Vandaag niet, maar dat kwam ook omdat ik de scan stopte. Toen de scan gestopt was, deed alles het weer goed. Vreemd toch?

3c88a1df23c870118d2f270dd3e3b9aa.png

Zoals je op de foto ziet, heeft die wel een threat gevonden (eerder tijdens de scan al, dus niet waar die 'vastliep', maar wel in de Abode map), maar niet verwijderd. Ik denk niet verwijderd omdat ik de scan handmatig gestopt heb?

Ik heb geprobeerd om Adobe Photoshop CS4 te deïnstalleren (gebruikte het toch nooit), maar tijdens de deïnstallatie gebeurde weer het inmiddels bekende vastlopen van explorer. Na even gewacht te hebben herpakte die zich, maar kreeg ik wel een melding dat het de wizard niet lukte om alles te verwijderen (Photoshop CS4 en Adobe Drive CS4 x64 konden niet worden verwijderd). Deze heb ik dan maar overgeslagen en alle andere onderdelen werden verwijderd. Tijdens het verdere verloop van de wizard, ging ik naar de map van Photoshop, deed ik rechtermuisknop om te kijken hoeveel GB er nog in die map zat en toen gebeurde iets heel raars (zie 2de screen): Die melding kwam, ik drukte op 'ok' en explorer.exe werd vanzelf opnieuw opgestart! Daarna is de wizard toch succesvol beëindigd, met vermelding van enkele problemen onderweg. Na de wizard maar even handmatig alle resterende mappen van Photoshop proberen te verwijderen, maar weer kreeg ik iedere keer melding van 'kan module niet vinden' als ik rechtermuisknop deed of 'delete'-knop op het toetsenbord indrukte.

f6d873549536de3fc036d9c2fef12e6e.png

Ik ga nu afsluiten, misschien dat na een reboot die mappen kunnen worden verwijderd. Als dat lukt, ga ik weer proberen een volledige scan van ESET uit te voeren. Als het niet lukt, of als iemand na het lezen van deze post een andere suggestie heeft hoe verder te gaan, dan hoor ik graag hoe verder!

Link naar reactie
Delen op andere sites


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.