Ga naar inhoud

snelkoppelingen


emmanujan
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik gebruik Mozilla Firefox. Voordien kreeg ik bij de startpagina de snelkoppelingen op mijn bureaublad.Na herhaalde malen een programma te willen downloaden kreeg ik moeilijkheden en toen ik een systeemherstelling had uitgevoerd waren mijn snelkoppelingen verdwenen alleen toen ik onderaan mijn scherm intikte kwamen die voorlopig terug maar verdwijnen bij ieder bewerking uit het scherm.Nu kon ik ze voorlopig naar de taakbalk brengen maar daar verdwijnen ze dan ook bij ieder bewerking. Bestaat er een mogelijkheid om de snelkoppelingen definitief terug te brengen of moet ik elk programma opnieuw installeren en zo een nieuwe snelkoppeling verkrijgen. Ik ben leek en mijn computer gebruikt de Nederlandse taal.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Bekijk ook de instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Bekijk ook de instructievideo.

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by E at 2014-01-24 09:08:28

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 364 GB (80%) free of 458 GB

Total RAM: 3934 MB (35% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:08:32, on 24/01/2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_12_0_0_43.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_12_0_0_43.exe

C:\Program Files\trend micro\E.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trjscan.exe /boot

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyDriveConnect.exe] "C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: http://www.samsungsetup.com

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\searchprotect\searchprotect\bin\spvc32loader.dll c:\progra~3\wincert\win32c~1.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GamesAppIntegrationService - WildTangent - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppIntegrationService.exe

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.5 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13428 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=12882a08-bd0a-4f15-9b91-fc40d98e1e3a /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\679e7c27-bcef-4f6d-a01e-2d103f2ae01c-214-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRYSVC.EXE" "C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\bcmwltry.exe"

C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\bcmwltry.exe

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 37937536

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-871379409-1162681267-1093873224-1820021668-483712479-1867638888-308422268-1476421915

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"taskhost.exe"

taskeng.exe {7A601C77-D4FB-4CC9-BEB8-134A70CB792D}

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRAY.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"

"C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe" --system-level-mutex="Local\{B904A927-FE6B-48fd-8C83-6B807BED1F9C}" --enable-wmi-window

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesApp64.exe" /TUStart /pid:4036

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe"

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_w32.exe" --action hooks --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer8_Logfile.log

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_x64.exe" --action hooks --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer8_Logfile.log

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=3b49d073-29db-4013-9270-ec6dc531d60a /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\78719279-874c-457a-a556-0f62566d6c79-ee4-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -osint -url "http://www.pc-helpforum.be/f167/snelkoppelingen-67639-new/"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=3632.1e3ea300.538187684 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_43.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 3632 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.3632" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_12_0_0_43.exe" --proxy-stub-channel=Flash5188.6427B990.2732 --host-broker-channel=Flash5188.6427B990.25033 --host-pid=5188 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_43.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_12_0_0_43.exe" --channel=4224.005AF428.2039721408 --proxy-stub-channel=Flash5188.6427B990.2732 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_43.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

C:\Windows\system32\msiexec.exe /V

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

/hide

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

taskhost.exe $(Arg0)

"C:\Users\E\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default

prefs.js - "browser.search.suggest.enabled" - false

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "www.google.com"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 12.0.0.43 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_12_0_0_43.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa3,version=3.0.0]

"Description"=Picasa3 plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.0.59]

"Description"=Intel IPT WebApi plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater]

"Description"=This plugin updates Intel WebAPI component

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3538.0513]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0]

"Description"=WildTangent Games App V2 Presence Detector Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\2\NP_wtapp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 12.0.0.43 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_12_0_0_43.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

nppdf32.DEU

nppdf32.dll

nppdf32.FRA

nppdf32.JPN

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

Ask.xml

google.xml

C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\

d019febe-eb2b-4057-a3f2-7def88f2c9cd@1cced8ec-0ffe-43ea-b4b2-fbce5de8e9a4.com

{0307351f-b2d7-41f2-b44a-8af7d9d90a18}

{4A5CD3AD-3FB2-2CA7-EC78-ACEF0DB772FD}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411591118}]

Plus-HD-4.9

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-27 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-07-29 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-07-29 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Broadcom Wireless Manager UI"=C:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11 Network Adapter\WLTRAY.exe [2013-01-27 7138816]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 1356240]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-11-14 20584608]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]

"SpybotSD TeaTimer"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2009-03-05 2260480]

"MyDriveConnect.exe"=C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe [2013-10-21 473496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BackupManagerTray]

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2012-01-05 296984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Denzi]

C:\Program Files (x86)\Denzi\Denzi.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Dolby Home Theater v4]

C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe [2011-06-01 506712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ETDCtrl]

C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2012-03-07 2821936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Family Tree Builder Update]

C:\Program Files (x86)\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GrooveMonitor]

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-02-20 398616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2010-06-09 49208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-02-20 170264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InstaLAN]

C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinRouterMonitor.exe startup []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IntelTBRunOnce]

wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KeyScrambler]

C:\Program Files (x86)\KeyScrambler\keyscrambler.exe [2013-02-10 534160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2012-03-23 1105488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSC]

c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 1356240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-02-20 440600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Power Management]

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2012-02-07 1829768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVBg_Dolby]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2011-11-15 1156712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-12-27 12343400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SuiteTray]

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-09-20 341360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\USB3MON]

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-02-27 291608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTTray.exe [2012-03-21 1390368]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-11-07 4956176]

"TrojanScanner"=C:\Program Files (x86)\Trojan Remover\Trjscan.exe [2013-11-11 1658640]

C:\Users\E\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll C:\PROGRA~3\Wincert\WIN64C~1.DLL C:\PROGRA~2\MUSICT~1\Datamngr\x64\mgrldr.dll C:\PROGRA~2\OPTIMI~1\OPTPRO~2.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-02-14 430080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-27 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"notification packages"=scecli

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ccleaner64.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hp deskjet 2050 j510 series.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hpqdtss.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hpqlpvwr.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hpscan.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\hpwucli.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\myheritage.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\pcee4d.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\pcee4l.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\usbsetuplauncher.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-01-24 09:03:23 ----D---- C:\f90355ae409c8f77ca34

2014-01-22 15:21:01 ----D---- C:\ACHTDAAGSE REIS NAAR HET ZILLERT

2014-01-22 15:08:32 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Optimizer Pro

2014-01-22 15:03:45 ----D---- C:\ProgramData\DVD Shrink

2014-01-22 15:03:36 ----A---- C:\Users\E\AppData\Roaming\regsvr32.exe_log.txt

2014-01-22 15:03:36 ----A---- C:\Users\E\AppData\Roaming\LiveSupport.exe_log.txt

2014-01-22 13:59:18 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\InfraRecorder

2014-01-22 13:49:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes

2014-01-20 20:10:20 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Nero

2014-01-20 20:03:50 ----D---- C:\ProgramData\Nero

2014-01-20 20:02:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0

2014-01-20 20:02:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx11_43.dll

2014-01-20 20:02:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_43.dll

2014-01-20 20:01:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_43.dll

2014-01-20 20:01:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dcsx_43.dll

2014-01-20 20:01:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_43.dll

2014-01-20 20:00:12 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\defaulttab

2014-01-20 18:59:04 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\DeepBurner

2014-01-20 18:58:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Astonsoft

2014-01-16 09:21:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2014-01-16 09:21:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2014-01-16 09:21:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2014-01-16 09:21:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2014-01-16 09:21:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2014-01-16 09:21:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2014-01-16 09:21:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2014-01-16 09:21:33 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-01-16 09:21:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2014-01-11 20:17:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\PC Speed Maximizer

2014-01-11 20:17:04 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\0F1F1C2Y1H1P1C0I0T

2014-01-11 17:25:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mobogenie

2014-01-06 20:23:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\GPhotos.scr

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-01-24 09:08:30 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-01-24 09:08:29 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-01-24 09:05:38 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-01-24 09:04:33 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-01-24 09:04:32 ----SHD---- C:\Config.Msi

2014-01-24 09:04:29 ----D---- C:\Windows\System32

2014-01-24 09:04:29 ----D---- C:\Windows\inf

2014-01-24 09:04:29 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2014-01-24 09:04:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2014-01-24 09:04:29 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-01-24 09:04:26 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-01-24 09:04:26 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-01-24 09:03:57 ----D---- C:\Windows

2014-01-24 09:03:22 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-01-24 09:01:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2014-01-24 08:59:37 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\Skype

2014-01-23 20:19:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2014-01-23 18:39:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2014-01-23 18:35:35 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-01-23 18:35:27 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-01-23 18:21:28 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2014-01-23 17:22:59 ----D---- C:\Program Files (x86)

2014-01-23 10:18:59 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-01-23 09:51:31 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-01-22 20:38:22 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2014-01-22 20:37:29 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2014-01-22 20:37:28 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-01-22 20:37:28 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-01-22 20:37:28 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2014-01-22 20:37:27 ----D---- C:\Windows\Tasks

2014-01-22 20:37:27 ----D---- C:\Windows\registration

2014-01-22 20:29:21 ----D---- C:\Windows\Cursors

2014-01-22 20:29:20 ----HD---- C:\Windows\system32\GroupPolicy

2014-01-22 20:29:20 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-01-22 20:29:20 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\GroupPolicy

2014-01-22 20:29:20 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2014-01-22 20:16:17 ----A---- C:\Windows\wininit.ini

2014-01-22 15:13:04 ----D---- C:\ProgramData\Freemake

2014-01-22 15:09:01 ----AD---- C:\ProgramData\Temp

2014-01-22 15:03:45 ----HD---- C:\ProgramData

2014-01-20 20:00:29 ----D---- C:\Windows\Logs

2014-01-19 08:33:29 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2014-01-17 09:29:43 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-01-17 09:27:42 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-01-17 09:24:24 ----D---- C:\Windows\debug

2014-01-17 09:24:15 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-01-16 09:18:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-01-06 18:53:32 ----D---- C:\Users\E\AppData\Roaming\HpUpdate

2014-01-05 20:16:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\WildTangent Games

2013-12-31 14:06:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\MyHeritage

2013-12-31 14:05:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Belkin

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-10-24 194872]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-10-31 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-10-01 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-10 31544]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2012-02-02 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 hostcontrollerswitch-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-02-27 16152]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-11-05 150808]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-11-04 240920]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-10-31 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-10-02 46368]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2012-03-26 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2012-03-26 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2012-03-26 62776]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2012-01-20 16128]

R3 b57xdbd;Broadcom xD Picture Bus Driver Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57xdbd.sys [2011-11-04 68648]

R3 b57xdmp;Broadcom xD Picture vstorp client drv; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57xdmp.sys [2011-11-04 19496]

R3 bcbtums;Bluetooth RAM Firmware Download USB Filter; C:\Windows\system32\drivers\bcbtums.sys [2012-03-21 163368]

R3 BCM42RLY;BCM42RLY; C:\Windows\system32\drivers\BCM42RLY.sys [2013-01-27 22592]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2013-01-27 4746304]

R3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmvwl64.sys [2013-01-27 21568]

R3 bScsiMSa;bScsiMSa; C:\Windows\system32\DRIVERS\bScsiMSa.sys [2011-09-02 51752]

R3 bScsiSDa;bScsiSDa; C:\Windows\system32\DRIVERS\bScsiSDa.sys [2012-05-03 81928]

R3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-09-21 80384]

R3 btwampfl;btwampfl Bluetooth filter driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\btwampfl.sys [2012-03-21 594472]

R3 btwaudio;Bluetooth-audioapparaat; C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2012-03-21 184872]

R3 btwavdt;Bluetooth AVDT; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwavdt.sys [2012-03-21 210984]

R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2012-03-21 39976]

R3 btwrchid;btwrchid; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2012-03-21 21544]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2012-03-07 238384]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-02-14 14692224]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-01-03 4730344]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2011-12-06 331264]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 hub-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-02-27 356120]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 uitbreidbare hostcontroller-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-02-27 788760]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2012-01-19 435240]

R3 KeyScrambler;KeyScrambler; C:\Windows\System32\drivers\keyscrambler.sys [2013-02-06 221720]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 25928]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2011-11-10 60184]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2012-02-07 18432]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2012-11-16 11880]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2012-02-07 17408]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 athur;Wireless Network Adapter Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\athurx.sys [2010-01-05 1847296]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 EMVSCARD;EMVSCARD; C:\Windows\System32\Drivers\EMVSCARD.sys [2006-12-13 28544]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RTL8192su;%RTL8192su.DeviceDesc.DispName%; C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2010-01-06 676864]

S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2010-11-21 109056]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\Windows\system32\drivers\usb8023x.sys [2013-02-12 19968]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-11-11 3478544]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-24 348008]

R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2012-03-21 957216]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2012-03-23 355920]

R2 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2012-02-07 871296]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2012-02-29 28264]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-02 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 628448]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-08 161560]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2012-02-07 255376]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-02-08 277784]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-08-12 23808]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-01-05 256536]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2013-10-01 5087584]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe [2013-12-10 2409272]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-08 363800]

R2 UxTuneUp;@%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll,-4096; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 vToolbarUpdater17.0.12;vToolbarUpdater17.0.12; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe [2013-10-02 1733448]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-08-12 366600]

S2 70e6ca8c;Optimizer Pro Crash Monitor; C:\Windows\syswow64\rundll32.exe [2009-07-14 44544]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-01-16 257928]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-02-20 276248]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2013-01-27 655624]

S3 GamesAppIntegrationService;GamesAppIntegrationService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppIntegrationService.exe [2014-01-05 227904]

S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-09 136120]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-26 111616]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-12-20 119408]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.5; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2012-01-20 149504]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-01-27 1255736]

S4 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-06-21 173424]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\Ask.xml;f
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\d019febe-eb2b-4057-a3f2-7def88f2c9cd...ce5de8e9a4.com;fs
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\{0307351f-b2d7-41f2-b44a-8af7d9d90a18};fs
C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\{4A5CD3AD-3FB2-2CA7-EC78-ACEF0DB772FD};fs
 -[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411591118}];r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
"AppInit_DLLs"=-;r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe];r64
C:\Users\E\AppData\Roaming\Optimizer Pro;fs
 C:\Users\E\AppData\Roaming\defaulttab;fs
 C:\Users\E\AppData\Roaming\0F1F1C2Y1H1P1C0I0T;fs
 C:\Program Files (x86)\Mobogenie;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\Ask.xml;f
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\d019febe-eb2b-4057-a3f2-7def88f2c9cd...ce5de8e9a4.com;fs
 C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\{0307351f-b2d7-41f2-b44a-8af7d9d90a18};fs
C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default\extensions\{4A5CD3AD-3FB2-2CA7-EC78-ACEF0DB772FD};fs
 -[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110411591118}];r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
"AppInit_DLLs"=-;r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe];r64
C:\Users\E\AppData\Roaming\Optimizer Pro;fs
 C:\Users\E\AppData\Roaming\defaulttab;fs
 C:\Users\E\AppData\Roaming\0F1F1C2Y1H1P1C0I0T;fs
 C:\Program Files (x86)\Mobogenie;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

===== Runcheck 9:20:37,18 =====

--- Create Environment Variables 9:20:38,11

--- Checking Input 9:20:48,37

--- AU AppData Check 9:20:53,37

--- Remove From Windows Installer 9:20:58,79

--- IE Startpage Check 9:23:21,24

--- Program Files DB Check 9:23:56,77

Dat was het resultaat Kape. Ik heb alles gedaan zoals ik dacht dat het moest. Ik heb ook Team viewer voor het geval u denkt dat u beter

zelf het roer in handen wilt nemen.

- - - Updated - - -

===== Runcheck 9:20:37,18 =====

--- Create Environment Variables 9:20:38,11

--- Checking Input 9:20:48,37

--- AU AppData Check 9:20:53,37

--- Remove From Windows Installer 9:20:58,79

--- IE Startpage Check 9:23:21,24

--- Program Files DB Check 9:23:56,77

--- C:\Users\Default\AppData\Roaming DB Check 9:24:44,53

--- C:\Users\Default User\AppData\Roaming DB Check 9:24:44,53

--- C:\Users\E\AppData\Roaming DB Check 9:24:44,53

--- C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Roaming DB Check 9:24:44,53

--- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Roaming DB Check 9:24:44,53

--- C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Roaming DB Check 9:24:44,53

--- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Roaming DB Check 9:24:44,53

--- C:\Users\E DB Check 9:26:06,95

--- C:\ProgramData DB Check 9:26:17,97

--- C:\Users\Default\AppData\Local DB Check 9:26:18,46

--- C:\Users\Default User\AppData\Local DB Check 9:26:18,46

--- C:\Users\E\AppData\Local DB Check 9:26:18,46

--- C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local DB Check 9:26:18,46

--- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local DB Check 9:26:18,46

--- C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local DB Check 9:26:18,46

--- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local DB Check 9:26:18,46

--- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs DB Check 9:27:08,55

--- C:\Users\E\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs DB Check 9:27:13,62

--- Tasks DB Check 9:27:16,31

--- Downloads DB Check 9:27:18,49

--- C:\Users\E\AppData\LocalLow DB Check 9:27:21,69

--- C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\LocalLow DB Check 9:27:21,69

--- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow DB Check 9:27:21,69

--- C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\LocalLow DB Check 9:27:21,69

--- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\LocalLow DB Check 9:27:21,69

--- Tasks2 DB Check 9:28:02,45

--- Documents DB Check 9:28:14,96

--- C:\Users\E\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ffwpeysx.default DB Check 9:28:17,76

--- C:\Users\Public\Desktop DB Check 9:28:19,69

--- C:\Users\E\Desktop DB Check 9:28:21,62

--- Services DB Check 9:28:27,55

--- FF prefs.js DB Check 9:29:06,05

--- Del by CLSID 9:29:33,07

--- Delete Services 9:29:59,77

--- Firefox Fix 9:30:08,98

--- Delete files\folders 9:30:21,97

--- Create Backups 9:30:22,59

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is het logje van alle taken die via zoek.exe zijn uitgevoerd. Om te bekijken of er nog iets te doen valt hebben we een ander logje nodig. Kijk eens op je C-partitie naar het bestand zoek-results.log en hang dat in een volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry,ik was niet op de hoogte van uw laatste bericht Kape. Bedankt. Ik wil er u wel op wijzen dat toenik in mijn dokumenten keek ik een icoon Bureaublad keek. Daarin vond ik alle snelkoppelingen die ik kwijt was.Die zijn echter nog niet op het origineel bureaublad gekomen. Misschien bestaat er een mogelijkheid om die erheen te kopiëren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Unhide.exe naar het bureaublad, als u een melding krijgt dat het bestand mogelijk onveilig is kunt u dit negeren.

 • Dubbelklik op "Unhide.exe" om de tool te starten.
 • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen "Unhide.exe" als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als administrator",
 • Wacht rustig af totdat de tool gereed is en doe in de tussentijd verder niets op de computer.
 • Als de tool gereed is krijgt u het onderstaande scherm te zien, met de melding "Your files should now be visible"
  • 4d9d78e700801-unhide..jpg

  [*] Vermeld in uw volgende bericht of u deze melding heeft gekregen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Unhide.exe naar het bureaublad, als u een melding krijgt dat het bestand mogelijk onveilig is kunt u dit negeren.

 • Dubbelklik op "Unhide.exe" om de tool te starten.
 • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen "Unhide.exe" als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als administrator",
 • Wacht rustig af totdat de tool gereed is en doe in de tussentijd verder niets op de computer.
 • Als de tool gereed is krijgt u het onderstaande scherm te zien, met de melding "Your files should now be visible"

  • 4d9d78e700801-unhide..jpg

  [*] Vermeld in uw volgende bericht of u deze melding heeft gekregen.

Het spijt mij, die zoek-results.log kan ik niet echt vinden en unhide exe kon ik wel downloaden maar niet echt naar het bureaublad. Zoals ik reeds zegde ben ik nog minder dan een leek in de materie. ik vrees dat ik zal moeten voortdoen met wat ik heb.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.