Ga naar inhoud

Bureaublad verspringen tijdens games


Aanbevolen berichten

Hallo,

Sinds enige tijd heb ik op mijn pc last van verspringen. Als ik op het internet zit dan kan ik soms ineens niet meer typen tot ik het window weer aanklik. Dit wordt vaak aangekondigd met een 'ping-geluid'. Ook merk ik tijdens het spelen van games dat ik vaak terugval naar het bureaublad. Het spel loopt wel door, maar steeds gaat hij naar het bureaublad. Soms na een minuut, soms na twintig seconden. Ik vermoed dat beide problemen met elkaar in verbinding staan, maar ik kan nergens vinden hoe ik het kan oplossen. Virusscan van HitmanPro vindt niks, dus dat lijkt me het euvel ook niet. Een extra gebruikersaccount aangemaakt op dezelfde pc, maar het probleem blijft. Kunnen jullie mij helpen? Hieronder zet ik alvast mijn hijackthis logje.

Alvast bedankt en groet!

Michiel

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 21:34:48, on 12-8-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17207)

FIREFOX: 27.0.1 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

c:\Windows\System32\oem\SetEvent.exe

C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartCopy\SmartCopy.exe

C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartLauncher\SmartLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma\TWCU.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Sports Interactive\Football Manager 2011\fm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Users\Acer.AcerAspire\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\A815YKM2\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle Redirect

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoft.WebPageAdjuster - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Hotkey Utility] C:\Program Files (x86)\Acer\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"Troubleshoot problems installing Service Pack 1 (SP1) for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 - Windows Help" /build:7601 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"Troubleshoot problems installing Service Pack 1 (SP1) for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 - Windows Help" /build:7601 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: SmartCopy.lnk = C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartCopy\SmartCopy.exe

O4 - Global Startup: SmartLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartLauncher\SmartLauncher.exe

O4 - Global Startup: TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma.lnk = C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma\TWCU.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - Microsoft Store Nederland Onlinewinkel - Welkom

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://juniper.net/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TurboBoost - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12774 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi michiel1980,

welkom op PC-Helpforum.be. ;-)

Je topic werd verplaatst naar Bestrijding malware & virussen, zo blijft het forum overzichtelijk.

Kan je het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje hier in je topic posten ? ...

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Michiel at 2014-08-13 01:17:49

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 328 GB (46%) free of 708 GB

Total RAM: 6103 MB (76% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 1:17:55, on 13-8-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17207)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

c:\Windows\System32\oem\SetEvent.exe

C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartCopy\SmartCopy.exe

C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartLauncher\SmartLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma\TWCU.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Michiel.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoft.WebPageAdjuster - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Hotkey Utility] C:\Program Files (x86)\Acer\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"Troubleshoot problems installing Service Pack 1 (SP1) for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 - Windows Help" /build:7601 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"Troubleshoot problems installing Service Pack 1 (SP1) for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 - Windows Help" /build:7601 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: SmartCopy.lnk = C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartCopy\SmartCopy.exe

O4 - Global Startup: SmartLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartLauncher\SmartLauncher.exe

O4 - Global Startup: TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma.lnk = C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma\TWCU.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - Microsoft Store Nederland Onlinewinkel - Welkom

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://juniper.net/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TurboBoost - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13478 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

"C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"

c:\Windows\System32\oem\SetEvent.exe

"C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartCopy\SmartCopy.exe"

"C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartLauncher\SmartLauncher.exe"

"C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma\TWCU.exe" -nogui

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" nss ff889840-addd-4251-8258-d5e8ee4c5a2a 1

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" serviceapp

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-19654704991508100816828194101622504000-1066639807-1475941989-1765539291-263574583

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-2624854395370558461871115672-1350518039-512806797-1231661793104668359-111617508

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-a6a2378d-9830-4e60-9203-0c428a3327dc -SystemEventPortName:HostProcess-31f4698a-65d4-4014-bc70-a94b98e70f5f -IoCancelEventPortName:HostProcess-ee1755ff-1b85-470e-aa9d-76e3f79ce145 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-17ca3b6d-453f-47b8-82d2-3250badbe409 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:6b37d17b-289e-47e4-b236-34acd5cb5969 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Windows\system32\wuauclt.exe"

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2440 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_14_0_0_145_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\Users\Acer.AcerAspire\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\A815YKM2\hijackthis.log

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Windows\System32\MsSpellCheckingFacility.exe" -Embedding

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2440 CREDAT:1774933 /prefetch:2

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe9_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe9 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 536 540 548 65536 544

C:\Windows\system32\vssvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

"C:\Users\Acer.AcerAspire\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TCA39ZI3\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Michiel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a6v6ml11.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "Google"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.67.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.67.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=14.0.8081.0709]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]

"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]

"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

nppdf32.DEU

nppdf32.FRA

nppdf32.JPN

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

QuickTimePlugin.class

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

yahoo.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}]

DVDVideoSoft IE Extension - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns64.dll [2014-03-19 357432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-08-09 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}]

Google Dictionary Compression sdch - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll [2009-11-18 458736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-08-09 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}]

DVDVideoSoft IE Extension - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll [2014-03-19 294456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"mwlDaemon"=C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe [2009-09-10 349480]

"IAAnotif"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe [2009-10-13 186904]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-10-28 8312352]

"PLD_FrameworkRun"=c:\windows\system32\oem\_NowIntoDT.vbs [2009-10-11 490]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2014-03-11 1271072]

"NvBackend"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2014-07-25 2403104]

"ShadowPlay"=C:\Windows\system32\nvspcap64.dll [2014-07-25 1283136]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-11-18 39408]

"msnmsgr"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2009-07-26 3883856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"JMB36X IDE Setup"=C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe [2007-03-20 36864]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2009-08-13 261888]

"Hotkey Utility"=C:\Program Files (x86)\Acer\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe [2009-08-18 629280]

"EgisTecLiveUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe [2009-08-04 199464]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2009-02-28 35696]

"ArcadeDeluxeAgent"=C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe [2009-11-16 128296]

"PlayMovie"=C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe [2009-11-13 181480]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2014-01-17 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2014-07-08 152392]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2014-07-25 256896]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

SmartCopy.lnk - C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartCopy\SmartCopy.exe

SmartLauncher.lnk - C:\Program Files (x86)\Northstar\SmartLauncher\SmartLauncher.exe

TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma.lnk - C:\Program Files (x86)\TP-LINK\TP-LINK Draadloos configuratie hulpprogramma\TWCU.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MpfService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"wave7"=wdmaud.drv

"midi7"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 3 months======

2014-08-13 01:17:50 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-08-13 01:17:49 ----D---- C:\rsit

2014-08-12 21:26:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\infocardapi.dll

2014-08-12 21:26:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardagt.exe

2014-08-12 21:26:58 ----A---- C:\Windows\system32\infocardapi.dll

2014-08-12 21:26:58 ----A---- C:\Windows\system32\icardagt.exe

2014-08-12 21:26:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardres.dll

2014-08-12 21:26:57 ----A---- C:\Windows\system32\icardres.dll

2014-08-12 21:26:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TsWpfWrp.exe

2014-08-12 21:26:44 ----A---- C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe

2014-08-12 21:17:05 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-08-12 21:17:05 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-08-11 23:14:12 ----D---- C:\Program Files\Speccy

2014-08-10 21:07:18 ----D---- C:\ProgramData\Sports Interactive

2014-08-10 21:03:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_41.dll

2014-08-10 21:03:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_41.dll

2014-08-10 21:03:28 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll

2014-08-10 21:03:28 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll

2014-08-10 21:03:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_41.dll

2014-08-10 21:03:27 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll

2014-08-10 21:03:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_4.dll

2014-08-10 21:03:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_3.dll

2014-08-10 21:03:26 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll

2014-08-10 21:03:26 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll

2014-08-10 21:03:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_4.dll

2014-08-10 21:03:25 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll

2014-08-10 21:03:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_6.dll

2014-08-10 21:03:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_40.dll

2014-08-10 21:03:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_40.dll

2014-08-10 21:03:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_40.dll

2014-08-10 21:03:24 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll

2014-08-10 21:03:24 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll

2014-08-10 21:03:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll

2014-08-10 21:03:24 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll

2014-08-10 21:03:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_3.dll

2014-08-10 21:03:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_2.dll

2014-08-10 21:03:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_3.dll

2014-08-10 21:03:23 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll

2014-08-10 21:03:23 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll

2014-08-10 21:03:23 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll

2014-08-10 21:03:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_2.dll

2014-08-10 21:03:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_1.dll

2014-08-10 21:03:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_2.dll

2014-08-10 21:03:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_5.dll

2014-08-10 21:03:22 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll

2014-08-10 21:03:22 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll

2014-08-10 21:03:22 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll

2014-08-10 21:03:22 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll

2014-08-10 21:03:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_39.dll

2014-08-10 21:03:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_39.dll

2014-08-10 21:03:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_39.dll

2014-08-10 21:03:21 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll

2014-08-10 21:03:21 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll

2014-08-10 21:03:21 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll

2014-08-10 21:03:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_1.dll

2014-08-10 21:03:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_0.dll

2014-08-10 21:03:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_1.dll

2014-08-10 21:03:20 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll

2014-08-10 21:03:20 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll

2014-08-10 21:03:20 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll

2014-08-10 21:03:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_4.dll

2014-08-10 21:03:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_38.dll

2014-08-10 21:03:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_38.dll

2014-08-10 21:03:19 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll

2014-08-10 21:03:19 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll

2014-08-10 21:03:19 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll

2014-08-10 21:03:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_0.dll

2014-08-10 21:03:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_38.dll

2014-08-10 21:03:18 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll

2014-08-10 21:03:18 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll

2014-08-10 21:03:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine3_0.dll

2014-08-10 21:03:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_3.dll

2014-08-10 21:03:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_37.dll

2014-08-10 21:03:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_37.dll

2014-08-10 21:03:17 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll

2014-08-10 21:03:17 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll

2014-08-10 21:03:17 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll

2014-08-10 21:03:17 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll

2014-08-10 21:03:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_10.dll

2014-08-10 21:03:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_37.dll

2014-08-10 21:03:16 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll

2014-08-10 21:03:16 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll

2014-08-10 21:03:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_36.dll

2014-08-10 21:03:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_36.dll

2014-08-10 21:03:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_36.dll

2014-08-10 21:03:15 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll

2014-08-10 21:03:15 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll

2014-08-10 21:03:15 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll

2014-08-10 21:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_9.dll

2014-08-10 21:03:14 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll

2014-08-10 21:03:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_35.dll

2014-08-10 21:03:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_35.dll

2014-08-10 21:03:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_35.dll

2014-08-10 21:03:13 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll

2014-08-10 21:03:13 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll

2014-08-10 21:03:13 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll

2014-08-10 21:03:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_8.dll

2014-08-10 21:03:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\X3DAudio1_2.dll

2014-08-10 21:03:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_34.dll

2014-08-10 21:03:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_34.dll

2014-08-10 21:03:12 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll

2014-08-10 21:03:12 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll

2014-08-10 21:03:12 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll

2014-08-10 21:03:12 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll

2014-08-10 21:03:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xinput1_3.dll

2014-08-10 21:03:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_7.dll

2014-08-10 21:03:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_34.dll

2014-08-10 21:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_3.dll

2014-08-10 21:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll

2014-08-10 21:03:11 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll

2014-08-10 21:03:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_6.dll

2014-08-10 21:03:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_33.dll

2014-08-10 21:03:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_33.dll

2014-08-10 21:03:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_33.dll

2014-08-10 21:03:10 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll

2014-08-10 21:03:10 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll

2014-08-10 21:03:10 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll

2014-08-10 21:03:10 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll

2014-08-10 21:03:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_5.dll

2014-08-10 21:03:09 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll

2014-08-10 21:03:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10.dll

2014-08-10 21:03:08 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10.dll

2014-08-10 21:03:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_4.dll

2014-08-10 21:03:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\x3daudio1_1.dll

2014-08-10 21:03:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_31.dll

2014-08-10 21:03:07 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll

2014-08-10 21:03:07 ----A---- C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll

2014-08-10 21:03:07 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll

2014-08-10 21:03:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xinput1_2.dll

2014-08-10 21:03:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xinput1_1.dll

2014-08-10 21:03:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_3.dll

2014-08-10 21:03:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_2.dll

2014-08-10 21:03:06 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_2.dll

2014-08-10 21:03:06 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_1.dll

2014-08-10 21:03:06 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll

2014-08-10 21:03:06 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll

2014-08-10 21:03:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_1.dll

2014-08-10 21:03:05 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll

2014-08-10 21:03:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xactengine2_0.dll

2014-08-10 21:03:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\x3daudio1_0.dll

2014-08-10 21:03:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_30.dll

2014-08-10 21:03:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_29.dll

2014-08-10 21:03:02 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll

2014-08-10 21:03:02 ----A---- C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll

2014-08-10 21:03:02 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll

2014-08-10 21:03:02 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll

2014-08-10 21:03:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_28.dll

2014-08-10 21:03:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_27.dll

2014-08-10 21:03:01 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll

2014-08-10 21:03:01 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll

2014-08-10 21:03:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_26.dll

2014-08-10 21:03:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_25.dll

2014-08-10 21:03:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx9_24.dll

2014-08-10 21:03:00 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll

2014-08-10 21:03:00 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll

2014-08-10 21:03:00 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll

2014-08-09 12:48:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2014-08-09 12:48:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2014-08-09 12:48:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2014-08-09 12:48:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2014-08-06 17:50:54 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2014-08-03 15:41:53 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll

2014-08-03 15:41:53 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2014-08-03 15:41:53 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2014-08-03 15:41:53 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2014-08-03 15:41:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wups.dll

2014-08-03 15:41:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-08-03 15:41:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-08-03 15:41:38 ----A---- C:\Windows\system32\wups.dll

2014-08-03 15:41:38 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2014-08-03 15:41:38 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2014-08-03 15:41:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuwebv.dll

2014-08-03 15:41:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapp.exe

2014-08-03 15:41:25 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2014-08-03 15:41:25 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2014-08-01 15:18:19 ----D---- C:\ProgramData\PCStreams

2014-08-01 15:16:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\PCStreams

2014-08-01 15:16:04 ----D---- C:\Users\Michiel\AppData\Roaming\Downloaded Installations

2014-07-29 16:26:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx11_43.dll

2014-07-29 16:26:20 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll

2014-07-29 16:26:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_43.dll

2014-07-29 16:26:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_43.dll

2014-07-29 16:26:19 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll

2014-07-29 16:26:19 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll

2014-07-29 16:25:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvspbridge.dll

2014-07-29 16:25:47 ----A---- C:\Windows\system32\nvspcap64.dll

2014-07-29 16:25:47 ----A---- C:\Windows\system32\nvspbridge64.dll

2014-07-29 16:25:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvspcap.dll

2014-07-29 16:25:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies

2014-07-29 16:24:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvStreaming.exe

2014-07-29 16:24:51 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

2014-07-29 16:22:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvaudcap32v.dll

2014-07-29 16:22:33 ----A---- C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll

2014-07-29 16:22:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvopencl.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvoglv32.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NvIFR.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NvFBC.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuvid.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuda.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvopencl.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvoglv64.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\NvIFR64.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvhdap64.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\NvFBC64.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvdispgenco6434052.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvdispco6434052.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuvid.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuda.dll

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys

2014-07-29 16:22:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys

2014-07-29 16:22:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcompiler.dll

2014-07-29 16:22:29 ----A---- C:\Windows\system32\nvcompiler.dll

2014-07-10 19:10:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qedit.dll

2014-07-10 19:10:59 ----A---- C:\Windows\system32\qedit.dll

2014-07-10 19:10:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\osk.exe

2014-07-10 19:10:53 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2014-07-10 19:10:53 ----A---- C:\Windows\system32\osk.exe

2014-07-10 19:10:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wdigest.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TSpkg.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msv1_0.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credssp.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\system32\wdigest.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2014-07-10 19:10:52 ----A---- C:\Windows\system32\credssp.dll

2014-07-10 19:10:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-07-10 19:10:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-07-10 19:10:51 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2014-07-10 19:10:50 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2014-07-10 19:10:49 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2014-07-10 19:10:48 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2014-07-10 19:10:48 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-07-10 19:10:48 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2014-07-10 19:10:47 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2014-07-10 19:10:46 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2014-07-10 19:10:46 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-07-10 19:10:46 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2014-07-10 19:10:46 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-07-10 19:10:46 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2014-07-10 19:10:46 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2014-07-10 19:10:46 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-07-10 19:10:45 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-07-10 19:10:45 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-07-10 19:10:45 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2014-07-10 19:10:45 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2014-07-10 19:10:45 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-07-10 19:10:44 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2014-07-10 19:10:44 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-07-10 19:09:47 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2014-07-10 19:09:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2014-07-10 19:09:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2014-06-11 21:00:51 ----A---- C:\Windows\system32\usp10.dll

2014-06-11 21:00:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usp10.dll

2014-06-11 21:00:50 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2014-06-11 21:00:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-06-11 21:00:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-06-11 21:00:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6r.dll

2014-06-11 21:00:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2014-06-11 21:00:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2014-06-11 21:00:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-06-11 21:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6r.dll

2014-06-11 21:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2014-06-11 21:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2014-06-11 21:00:48 ----A---- C:\Windows\system32\RdpGroupPolicyExtension.dll

2014-06-11 21:00:48 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

======List of files/folders modified in the last 3 months======

2014-08-13 01:17:50 ----RD---- C:\Program Files

2014-08-13 01:17:17 ----D---- C:\Windows\Temp

2014-08-12 22:46:17 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2014-08-12 22:46:00 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2014-08-12 21:36:17 ----D---- C:\Windows\winsxs

2014-08-12 21:36:10 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2014-08-12 21:36:08 ----SHD---- C:\Config.Msi

2014-08-12 21:36:08 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-08-12 21:34:53 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-08-12 21:34:53 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2014-08-12 21:30:08 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-08-12 21:30:08 ----D---- C:\Windows\debug

2014-08-12 21:30:06 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2014-08-12 21:29:53 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-08-12 21:27:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-08-12 21:27:57 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2014-08-12 21:27:57 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-08-12 21:27:57 ----D---- C:\Windows\System32

2014-08-12 21:26:17 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-08-12 21:06:42 ----D---- C:\Windows\system32\config

2014-08-12 21:06:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2014-08-12 21:05:53 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2014-08-11 23:42:09 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-08-10 21:07:18 ----HD---- C:\ProgramData

2014-08-10 21:03:00 ----D---- C:\Windows

2014-08-10 21:01:22 ----D---- C:\Windows\Logs

2014-08-10 03:06:01 ----D---- C:\Users\Michiel\AppData\Roaming\Skype

2014-08-09 12:48:35 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2014-08-09 12:05:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-08-09 12:05:55 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2014-08-08 12:42:08 ----D---- C:\Windows\inf

2014-08-07 16:28:18 ----D---- C:\Users\Michiel\AppData\Roaming\uTorrent

2014-08-07 13:12:56 ----D---- C:\Windows\rescache

2014-08-06 17:51:25 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2014-08-06 17:51:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes

2014-08-06 17:50:55 ----D---- C:\Program Files\iPod

2014-08-05 21:16:34 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-08-05 21:14:51 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2014-08-02 12:07:25 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2014-08-01 15:16:24 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-07-29 16:55:24 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2014-07-29 16:25:46 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2014-07-29 16:25:20 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2014-07-29 16:22:38 ----RD---- C:\Users

2014-07-25 12:28:26 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2014-07-25 12:28:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2014-07-24 15:18:59 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2014-07-24 15:18:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2014-07-23 14:22:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2014-07-23 13:48:06 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2014-07-11 14:48:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\QuickTime

2014-07-11 14:46:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2014-07-11 14:21:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-07-11 08:33:34 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2014-07-11 08:33:31 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism

2014-07-11 08:33:31 ----D---- C:\Windows\system32\Dism

2014-07-11 08:33:29 ----D---- C:\Windows\ehome

2014-07-11 08:33:25 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2014-07-11 08:33:25 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-07-11 08:33:23 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-07-11 08:33:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-07-06 02:15:32 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2014-07-02 22:48:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OpenCL.dll

2014-07-02 22:48:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvwgf2um.dll

2014-07-02 22:48:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvd3dum.dll

2014-07-02 22:48:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvapi.dll

2014-07-02 22:48:32 ----A---- C:\Windows\system32\OpenCL.dll

2014-07-02 22:48:32 ----A---- C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll

2014-07-02 22:48:32 ----A---- C:\Windows\system32\nvapi64.dll

2014-07-02 20:55:43 ----A---- C:\Windows\system32\nvsvc64.dll

2014-07-02 20:55:43 ----A---- C:\Windows\system32\nvcpl.dll

2014-07-02 20:55:41 ----A---- C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

2014-07-02 20:55:41 ----A---- C:\Windows\system32\nvsvcr.dll

2014-07-02 20:55:41 ----A---- C:\Windows\system32\nvshext.dll

2014-07-02 20:55:41 ----A---- C:\Windows\system32\nvmctray.dll

2014-06-15 22:59:25 ----D---- C:\Users\Michiel\AppData\Roaming\Juniper Networks

2014-06-15 22:59:20 ----D---- C:\Windows\Downloaded Program Files

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel RAID Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-10-13 409624]

R0 JRAID;JRAID; C:\Windows\system32\DRIVERS\jraid.sys [2009-10-29 115824]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2014-01-25 268512]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2009-06-02 22576]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2009-06-02 20016]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2009-06-02 60464]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 {49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796};Power Control [2010/03/03 19:19:58]; \??\C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\000.fcl [2009-11-13 146928]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2014-03-11 133928]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2009-08-07 13784]

R3 e1kexpress;Intel® PRO/1000 PCI Express Network Connection Driver K; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1k62x64.sys [2009-09-23 283824]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-10-28 2018080]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2009-05-06 18432]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2014-07-02 197408]

R3 NvStreamKms;NvStreamKms; \??\C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [2014-07-25 20256]

R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM); C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [2014-03-31 40392]

R3 RTL8192cu;300Mbps Wireless USB Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8192cu.sys [2012-10-25 926824]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2009-05-06 16896]

S3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys [2009-07-13 5020672]

S3 JNPRNA;Juniper Network Agent Miniport; C:\Windows\system32\DRIVERS\jnprna6.sys [2013-10-12 522544]

S3 JnprVaMgr;Juniper Networks Virtual Adapter Manager Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\jnprvamgr.sys [2013-10-12 45352]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-10-02 56832]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2013-03-18 54784]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2014-06-12 43336]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 HitmanProScheduler;HitmanPro Scheduler; C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [2014-07-21 127752]

R2 IAANTMON;Intel® Matrix Storage Event Monitor; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe [2009-10-13 354840]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2009-10-01 262144]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2014-03-11 23808]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2009-08-13 62208]

R2 NvNetworkService;NVIDIA Network Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [2014-07-25 1720608]

R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [2014-07-25 18956064]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2014-07-02 935368]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe [2009-02-16 247152]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2014-07-02 411936]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-10-01 2314240]

R2 Updater Service;Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2009-07-04 240160]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2014-07-08 641352]

R3 NisSrv;@C:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2014-03-11 347872]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-10-23 172192]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-07-11 262320]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-11-18 182768]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-06-19 111616]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-02-13 118896]

S3 MWLService;MyWinLocker Service; C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe [2009-09-10 305448]

S3 Nero BackItUp Scheduler 4.0;Nero BackItUp Scheduler 4.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe [2009-08-25 935208]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-27 145184]

S3 TurboBoost;TurboBoost; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2009-08-07 118672]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2014-02-26 1255736]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 USBS3S4Detection;USBS3S4Detection; C:\OEM\USBDECTION\USBS3S4Detection.exe [2009-12-09 76320]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6};c
 C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft;fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}];r64
 C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nu tijdens het typen verspringt internet weer en kan ik niet verder typen tot ik window van jullie site een keer aanklik. Ik heb het idee dat het wel te maken kan hebben met NVIDIA GeForce Experience. Wanneer ik deze uitschakel, dan lijkt een game (nu weer die ping tijdens het typen!) niet te verspringen naar het bureaublad. Het typen is in ieder geval nog niet opgelost.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.