Ga naar inhoud

startpagina gekaapt


Aanbevolen berichten

Goede middag,

 

De startpagina van deze pc is gekaapt.

Als ik internet opstart, wordt de pagina van deltahomes getoond

Deze pagina raadt me aan de pc te laten scannen om zo waarschijnlijk een programma te kunnen verkopen.

Terugzetten naar mijn startpagina (MSN.COM) helpt niet wordt geblokkeerd

 

Wat moet ik doen om hier van af te komen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je topic werd verplaatst naar Bestrijding malware & virussen, zo blijft het forum overzichtelijk.

Kan je het onderstaande uitvoeren en het gevraagde logje hier in je topic posten ? ...

 

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.png RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je 
hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bijgaand het log bestand

mvg

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by jaap at 2015-01-03 18:26:36

Microsoft Windows 8.1

System drive C: has 104 GB (73%) free of 142 GB

Total RAM: 6132 MB (75% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:26:50, on 3-1-2015

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17416)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\jaap.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1420285047&from=wpm12311&uid=WDCXWD1500HLFS-01G6U0_WD-WXLY0802187121871

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.delta-homes.com/web/?type=ds&ts=1420285047&from=wpm12311&uid=WDCXWD1500HLFS-01G6U0_WD-WXLY0802187121871&q={searchTerms}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.delta-homes.com/web/?type=ds&ts=1420285047&from=wpm12311&uid=WDCXWD1500HLFS-01G6U0_WD-WXLY0802187121871&q={searchTerms}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1420285047&from=wpm12311&uid=WDCXWD1500HLFS-01G6U0_WD-WXLY0802187121871

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1395140622&from=cor&uid=WDCXWD1500HLFS-01G6U0_WD-WXLY0802187121871&q={searchTerms}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1395140622&from=cor&uid=WDCXWD1500HLFS-01G6U0_WD-WXLY0802187121871&q={searchTerms}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1420285047&from=wpm12311&uid=WDCXWD1500HLFS-01G6U0_WD-WXLY0802187121871

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~1.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: IePlugin Service (IePluginService) - Cherished Technololgy LIMITED - C:\ProgramData\IePluginService\PluginService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: WindowsMangerProtect Service (WindowsMangerProtect) - SysTool PasSame LIMITED - C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe

O23 - Service: WinZiper service (winzipersvc) - Taiwan Shui Mu Chih Ching Technology Limited. - C:\Program Files (x86)\WinZipper\winzipersvc.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 6115 bytes

======Listing Processes======

wininit.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\ProgramData\IePluginService\PluginService.exe -service

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe"

dashost.exe {30892fe3-4bd3-4fb0-b3b1060233456cfd}

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-d9922dbd-5b5a-4c9d-81ab-50525531b885 -SystemEventPortName:HostProcess-b2d3d5cf-4b2d-42f7-9127-c29f0c62d989 -IoCancelEventPortName:HostProcess-c63f0767-9f99-4b0a-a863-f64b70f68cd1 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-71fb2bfd-47f8-4e23-a907-6f7e4a4b8903 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:06a077d7-d7dd-4271-bf45-b4651f0651bc -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

taskhost.exe $(Arg0)

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe -service

"C:\Program Files (x86)\WinZipper\winzipersvc.exe"

C:\Windows\System32\WinLogon.exe -SpecialSession

-hiberboot

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" serviceapp

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe 0x4

C:\Windows\Explorer.EXE

taskhostex.exe

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"

"C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20689_x64__8wekyb3d8bbwe\LiveComm.exe" -ServerName:Microsoft.WindowsLive.Platform.Server

C:\Windows\System32\skydrive.exe -Embedding

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe" -Embedding

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" http://www.delta-homes.com/?type=sc&ts=1420285047&from=wpm12311&uid=WDCXWD1500HLFS-01G6U0_WD-WXLY0802187121871

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:532 CREDAT:267521 /prefetch:2

"C:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashUtil_ActiveX.exe" -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:532 CREDAT:529714 /prefetch:2

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe71_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe71 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 576 580 588 65536 584

"C:\Users\jaap\Downloads\RSITx64.exe"

"C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" SpyNetService -RestrictPrivileges -AccessKey DE5E57FD-2232-9D35-C5BD-4A5671488945 -Reinvoke

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Digital Sites.job - C:\Users\jaap\AppData\Roaming\DIGITA~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE /Check

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvBackend"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2014-02-05 2234144]

"ShadowPlay"=C:\Windows\system32\nvspcap64.dll [2014-02-05 1179576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\SupTab\SEARCH~2.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2015-01-03 18:26:36 ----D---- C:\rsit

2015-01-03 18:26:36 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2015-01-03 12:37:35 ----D---- C:\Users\jaap\AppData\Roaming\WinZipper

2015-01-03 12:37:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\WinZipper

2015-01-03 12:37:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcr100.dll

2015-01-03 12:37:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcp100.dll

2015-01-03 12:37:25 ----D---- C:\ProgramData\WindowsMangerProtect

2014-12-23 23:53:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvStreaming.exe

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvwgf2um.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvumdshim.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvopencl.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvoglv32.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvoglshim32.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvinit.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NvIFR.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NvFBC.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuvid.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuda.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcompiler.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvopencl.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvoglv64.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvinitx.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\NvIFR64.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvhdap64.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvhdagenco64.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\NvFBC64.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvdispgenco6434709.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvdispco6434709.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuvid.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuda.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\nvcompiler.dll

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys

2014-12-23 23:51:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys

2014-12-20 12:37:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\poqexec.exe

2014-12-20 12:37:17 ----A---- C:\Windows\system32\poqexec.exe

2014-12-11 11:00:19 ----D---- C:\Windows\system32\appraiser

2014-12-11 10:54:25 ----A---- C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll

2014-12-11 10:54:25 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2014-12-11 10:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2014-12-11 10:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\SyncEngine.dll

2014-12-11 10:54:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll

2014-12-11 10:54:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msctf.dll

2014-12-11 10:54:21 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2014-12-11 10:54:21 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2014-12-11 10:54:21 ----A---- C:\Windows\system32\msctf.dll

2014-12-11 10:54:21 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfplat.dll

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfmp4srcsnk.dll

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MFMediaEngine.dll

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\spoolsv.exe

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\SkyDrive.exe

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\mfplat.dll

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rasl2tp.sys

2014-12-11 10:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WSDApi.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WinSCard.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\untfs.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\QSVRMGMT.DLL

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\AppxAllUserStore.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\WSDMon.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\WSDApi.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\WinSCard.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\vpnike.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\untfs.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\QSVRMGMT.DLL

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wfplwfs.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\wanarp.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\pdc.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mouclass.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\kbdclass.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\intelpep.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dumpsd.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dam.sys

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\BFE.DLL

2014-12-11 10:54:19 ----A---- C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuwebv.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vssapi.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rasapi32.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\QSHVHOST.DLL

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nshwfp.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dnsapi.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DevicePairing.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\WUSettingsProvider.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\VSSVC.exe

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\vsstrace.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\vssapi.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\SkyDriveTelemetry.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\rasapi32.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\QSHVHOST.DLL

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndproxy.sys

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndistapi.sys

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mouhid.sys

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\agilevpn.sys

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\dnsapi.dll

2014-12-11 10:54:18 ----A---- C:\Windows\system32\DevicePairing.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wuapp.exe

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vsstrace.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rasser.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rasmxs.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rasdiag.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rascfg.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\eventcls.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\rasser.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\rasmxs.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\rasdiag.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\rascfg.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\system32\eventcls.dll

2014-12-11 10:54:17 ----A---- C:\Windows\splwow64.exe

2014-12-11 10:54:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MrmCoreR.dll

2014-12-11 10:54:11 ----A---- C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlowUI.dll

2014-12-11 10:54:11 ----A---- C:\Windows\system32\SettingsHandlers.dll

2014-12-11 10:54:11 ----A---- C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll

2014-12-11 10:54:10 ----A---- C:\Windows\system32\SystemSettingsDatabase.dll

2014-12-11 10:54:10 ----A---- C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe

2014-12-11 10:54:10 ----A---- C:\Windows\system32\SystemSettings.Handlers.dll

2014-12-11 10:54:10 ----A---- C:\Windows\system32\MDMAgent.exe

2014-12-11 10:21:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DeviceSetupStatusProvider.dll

2014-12-11 10:21:57 ----A---- C:\Windows\system32\DeviceSetupStatusProvider.dll

2014-12-11 10:12:44 ----A---- C:\Windows\system32\appraiser.dll

2014-12-11 10:12:44 ----A---- C:\Windows\system32\aepic.dll

2014-12-11 10:12:44 ----A---- C:\Windows\system32\aeinv.dll

2014-12-11 10:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\invagent.dll

2014-12-11 10:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\generaltel.dll

2014-12-11 10:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\devinv.dll

2014-12-11 10:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\aepdu.dll

2014-12-11 10:12:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2014-12-11 10:12:41 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2014-12-11 10:12:38 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2014-12-11 10:12:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-12-11 10:12:34 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2014-12-11 10:12:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2014-12-11 10:12:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-12-11 10:12:33 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2014-12-11 10:12:33 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2014-12-11 10:12:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-12-11 10:12:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-12-11 10:12:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-12-11 10:12:32 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2014-12-11 10:12:32 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2014-12-11 10:12:31 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inetcomm.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\inetcomm.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2014-12-11 10:12:30 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2015-01-03 18:26:41 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2015-01-03 18:26:36 ----RD---- C:\Program Files

2015-01-03 18:26:29 ----D---- C:\Windows\Temp

2015-01-03 18:17:42 ----D---- C:\Windows\system32\sru

2015-01-03 13:16:37 ----D---- C:\Windows\system32\config

2015-01-03 13:12:58 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2015-01-03 12:37:35 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2015-01-03 12:37:35 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2015-01-03 12:37:25 ----HD---- C:\ProgramData

2015-01-03 12:37:24 ----D---- C:\ProgramData\WPM

2015-01-03 12:30:42 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2015-01-03 12:19:30 ----D---- C:\Windows\AppReadiness

2014-12-26 09:16:49 ----D---- C:\Users\jaap\AppData\Roaming\vlc

2014-12-26 09:13:15 ----RD---- C:\Windows\System32

2014-12-26 09:13:15 ----D---- C:\Windows\Inf

2014-12-26 09:13:15 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-12-25 15:59:42 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-12-25 15:48:44 ----D---- C:\Windows\WinSxS

2014-12-25 15:33:39 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2014-12-25 15:31:15 ----D---- C:\Windows

2014-12-23 23:53:27 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2014-12-23 23:53:09 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2014-12-23 23:40:04 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2014-12-23 23:34:34 ----D---- C:\Windows\CbsTemp

2014-12-13 11:08:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OpenCL.dll

2014-12-13 11:08:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvd3dum.dll

2014-12-13 11:08:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvapi.dll

2014-12-13 11:08:08 ----A---- C:\Windows\system32\OpenCL.dll

2014-12-13 11:08:08 ----A---- C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll

2014-12-13 11:08:08 ----A---- C:\Windows\system32\nvapi64.dll

2014-12-13 09:03:15 ----A---- C:\Windows\system32\nvsvc64.dll

2014-12-13 09:03:15 ----A---- C:\Windows\system32\nvcpl.dll

2014-12-13 09:03:13 ----A---- C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

2014-12-13 09:03:13 ----A---- C:\Windows\system32\nvsvcr.dll

2014-12-13 09:03:13 ----A---- C:\Windows\system32\nvshext.dll

2014-12-13 09:03:13 ----A---- C:\Windows\system32\nvmctray.dll

2014-12-11 11:00:19 ----SD---- C:\Windows\system32\CompatTel

2014-12-11 11:00:19 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2014-12-11 11:00:19 ----RD---- C:\Windows\ImmersiveControlPanel

2014-12-11 11:00:19 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-12-11 11:00:19 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2014-12-11 11:00:19 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2014-12-11 11:00:19 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2014-12-11 11:00:19 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2014-12-11 11:00:19 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-12-11 11:00:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-12-11 11:00:18 ----RD---- C:\Windows\ToastData

2014-12-11 11:00:16 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\setup

2014-12-11 11:00:16 ----D---- C:\Windows\system32\setup

2014-12-11 11:00:16 ----D---- C:\Windows\apppatch

2014-12-11 11:00:14 ----D---- C:\Windows\system32\sr-Latn-RS

2014-12-11 11:00:14 ----D---- C:\Windows\system32\sr-Latn-CS

2014-12-11 10:56:41 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2014-12-11 10:55:40 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 Wof;Windows Overlay File System Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\Wof.sys [2014-03-13 157016]

R1 vwififlt;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwififlt.sys,-259; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2014-04-30 71680]

R3 e1yexpress;@net1yx64.inf,%E1YExpress.Service.DispName%;Stuurprogramma voor Intel® Gigabit-netwerkverbindingen; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1y60x64.sys [2013-06-18 283136]

R3 NVHDA;@oem27.inf,%NVHDA.SvcDesc%;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2014-10-09 195728]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2014-12-13 10345280]

R3 nvvad_WaveExtensible;@oem9.inf,%nvvad_WaveExtensible.SvcDesc%;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM); C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [2013-12-27 39200]

R3 RtlWlanu;@netrtwlanu.inf,%RtlWlanu.DeviceDesc.DispName%;Realtek draadloze LAN 802.11n USB 2.0-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlanu.sys [2013-07-31 1975000]

R3 vwifimp;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifimp.sys,-261; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2014-04-30 38912]

R3 WUDFSensorLP;@locationprovider.inf,%WudfLocationProviderDisplayName%;UMDF-reflectorservice voor LocationProvider; C:\Windows\System32\drivers\WUDFRd.sys [2014-10-29 226304]

R3 WUDFWpdFs;WUDFWpdFs; C:\Windows\System32\drivers\WUDFRd.sys [2014-10-29 226304]

S3 WSDPrintDevice;@WSDPrint.Inf,%WSDPrintDevice.SVCDESC%;WSD Print Support; C:\Windows\System32\drivers\WSDPrint.sys [2013-08-22 20992]

S3 WSDScan;@sti.inf,%WSDScan.SvcDesc%;Ondersteuning voor WSD-scan; C:\Windows\System32\drivers\WSDScan.sys [2014-10-29 23040]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 IePluginService;IePlugin Service; C:\ProgramData\IePluginService\PluginService.exe [2014-04-11 705136]

R2 NvNetworkService;NVIDIA Network Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [2014-02-05 1593632]

R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [2014-02-05 16941856]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2014-12-13 935240]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2014-12-13 410768]

R2 WindowsMangerProtect;WindowsMangerProtect Service; C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe [2014-12-31 469504]

R2 winzipersvc;WinZiper service; C:\Program Files (x86)\WinZipper\winzipersvc.exe [2014-12-31 425136]

S3 BthHFSrv;@%SystemRoot%\System32\BthHFSrv.dll,-103; C:\Windows\System32\svchost.exe [2014-10-29 38792]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
WindowsMangerProtect;s
C:\ProgramData\WindowsMangerProtect;fs
C:\Windows\tasks\Digital Sites.job;f
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
"AppInit_DLLs"=-;r64
C:\Users\jaap\AppData\Roaming\WinZipper;fs
C:\Program Files (x86)\WinZipper;fs
emptyfolderscheck;delete
startupall;
filesrcm;
 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.
Zoek.exe logbestand plaatsen
 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Je startpagina zou al in orde moeten zijn, maar toch nog even het volgende doen als extraatje:

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad (verwijder eerst eventuele aanwezige oudere versies van deze tool op je PC, zodat je nu de meest recente database van AdwCleaner kan gebruiken).

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK
Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites

AdwCleaner heeft nog behoorlijk wat malware opgeruimd. Dan mag je nu de gebruikte tools verwijderen:

 

Download delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.
Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.
Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

 

Indien er verder geen problemen en/of vragen meer zijn, mag je dit topic afsluiten door bovenaan op "Modereer Onderwerp" en "Sluiten" te klikken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.