Ga naar inhoud

Recent virus gehad. Windows update wil niet meer


Aanbevolen berichten

Goedenavond allen,

 

Ik heb een pc binnen gekregen voor controle. Windows 8.1 x64

Het scherm werd geblokkeerd door een duitstalige versie van het politievirus.

 

AVG heeft dit opgelost lijkt het, want het probleem treedt bij mij niet meer op.

 

AVG, TrendMicro housecall, hitman pro, malwarebytes, ccleaner allemaal al gedraaid. Verklaren de PC schoon.

 

Ik ben daar echter nog niet van overtuigd. Windows is traag (medion, ssd, supersnel, geen jaar oud).

En de windows update app wil niet opstarten.  (via pc instellingen niet, en via configuratiescherm niet).

commando Wuauclt lijkt ook niets te doen.

 

Bijgevoegd een Hijackthis log.

edit: in bijlage RSIT log

 

Wellicht dat jullie mij nog verder kunnen adviseren?

 

 

Alvast bedankt en een goede avond. :)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 19:23:09, on 24-2-2015
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17416)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
C:\Windows\SysWOW64\msdt.exe
C:\Windows\SysWOW64\msdt.exe
C:\Windows\SysWOW64\sdiagnhost.exe
C:\Windows\SysWOW64\sdiagnhost.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\HJ\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo13.msn.com/?pc=LCJB
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com?cid={C25E2791-6FF3-4C7F-9D0E-70EF8D7B36D3}&mid=4adbb0a8fb9047d2a1c505743854aefe-b08ff4df6c2375f4543f2ef0a337519af08453b4〈=nl&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=&pr=fr&d=2014-06-21 15:02:36&v=18.1.9.799&pid=safeguard&sg=&sap=hp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer_For_P2G8] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe" /TRAYONLY
O9 - Extra button: Marktplaats.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - adfarm.mediaplex.com/ad/ck/5026-153897-5908-1?mpre=http%3A%2F%2Fwww.marktplaats.nl (file missing) (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Marktplaats.nl - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - adfarm.mediaplex.com/ad/ck/5026-153897-5908-1?mpre=http%3A%2F%2Fwww.marktplaats.nl (file missing) (HKCU)
O11 - Options group: [[attachment=33445:rsit log.txt]ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe
O23 - Service: CyberLink PowerDVD 10 MS Monitor Service - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSMonitorService.exe
O23 - Service: CyberLink PowerDVD 10 MS Service - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSServer.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 7391 bytes

rsit log.txt

aangepast door mb200d
Link naar reactie
Delen op andere sites

aanvullende uitgevoerde acties:

 

edit2: 

1 ik weet niet of windows update voor het virus wel ok was.

 

2 er was ook een vreemde snelkoppeling naar c:\windows\system32\rundll32.exe

deze .lnk (snelkoppeling) is door ccleaner (mijzelf) of malwarebytes opgeruimd.

het doelbestand is nog aanwezig. en ja, betreft een .exe

ik dacht dat dit normaal .dll was?

wordt niet gedetecteerd als geinfecteerd

 

3 sfc /scannow heeft ook al gedraaid

 

4 Microsofts windows update repair/check tool draait nu.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zou je de resultaten van de sfc scan willen plaatsen?

Open een opdrachtprompt met administratorrechten.

Typ findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.

Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.

Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.

Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht.

 

 

 

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
{0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA};c
C:\ProgramData\McAfee Security Scan;fs
C:\Program Files\McAfee Security Scan;fs
C:\ProgramData\McAfee;fs
emptyclsid;
chromelook;
firefoxlook;
emptyfolderscheck;delete
startupall;
filesrcm;
torpigcheck;
 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
   
 • Do a Deep Scan
 • Installed Programs
 • Shortcut Fix
 • IE Defaults
 • Reset Chrome
 • Auto Clean
   
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi kweezie wabbit,

 

Bedankt voor je antwoord.

Hier kom in nog zeker even op terug voordat het laatste redmiddel wordt ingezet. (factory reset)

 

Op dit moment is de pc weer tijdelijk bij de eigenaar.

Komend weekend/maandag mag ik deze weer ophalen om de problemen op te lossen.

 

Groeten,

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Kweezie wabbit,

 

Ondertussen heb ik de PC weer. 

Deze is niet meer dan noodzakelijk gebruikt. Zeker geen installatie's of downloads gedraaid.

 

Bijgevoegd resultaten zoek.exe en CBS.log.

 

Ik ga vanavond een backup inzetten van persoonlijke bestanden.

De gebruiker is op zich akkoord met een fabrieksreset, maar dit kan nog een avond wachten.

 

 

Mochten er nog tips of adviezen vanuit de bijgevoegde rapporten komen, dan verneem ik die natuurlijk nog graag.

 

Een goede avond,

Groeten

zoek-results.txt

CBS.log

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download adwcleaner.png AdwCleaner by Xplode naar het bureaublad (verwijder eerst eventuele aanwezige oudere versies van deze tool op je PC, zodat je nu de meest recente database van AdwCleaner kan gebruiken).
 

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean (Engelse versie)of Verwijderen (Nederlandse versie).
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Voeg dit logje toe aan je volgend bericht.
Anders is het hier terug te vinden C:\\AdwCleaner\\AdwCleaner[s0].txt.

 

 

Hoe staat het ondertussen met de windows updates?

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.